Byla 2S-2163-657/2015
Dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. liepos 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. L2-19166-918/2015, kuria buvo netenkintas kreditorės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorės UAB „Šviesa“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. liepos 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. L2-19166-918/2015, kuria buvo netenkintas kreditorės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kreditorė UAB „Šviesa“ kreipėsi į teismą prašydama teismo įsakymu priteisti iš skolininkės UAB „Super Montes“ 821,32 Eur skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi skolininkė laiku neatsiskaito su kreditore, jos finansinė būklė bloga (b.l. 3-5).

4II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apylinkės teismas 2015 m. liepos 14 d. nutartimi kreditorės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė (b.l. 47-48). Teismas, sprendė, jog nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi, nepateikė jokių įrodymų apie skolininkės finansinę padėtį, apie realią grėsmę kreditorės turtiniams interesams, kitų įrodymų, patvirtinančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo reikalingumą. Aplinkybė, kad atsakovai vengia atsiskaityti, nėra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas. Neatsiskaitymo faktas yra pagrindas kreiptis į teismą, tačiau savaime nepreziumuoja tikimybės, kad atsakovai vengs įvykdyti būsimą teismo sprendimą.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

7Atskirajame skunde kreditorė UAB „Šviesa“ prašo Kauno apylinkės teismo 2015 m. liepos 14 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą taikyti laikinąsias apsaugos patenkinti (b.l. 56-59). Apeliantės nuomone laikinosios apsaugos priemonės nagrinėjamuoju atveju turėjo būti taikytos, o teismo išvada, kad kreditorė nepagrindė jų taikymo pagrindo, neatitinka faktinių aplinkybių. Kreditorei palankaus teismo sprendimo atveju šio sprendimo įgyvendinimas be laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali pasunkėti arba tapti negalimas apskritai. Skolininkė piktybiškai vengė sumokėti skolą ir nereagavo į kreditorės raginimus. Ji yra skolinga ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui didelę sumą. Pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones kreditorės naudai patvirtina ir specializuotos bendrovės, užsiimančios ekspertinio asmenų mokumo vertinimo veika, pateikta išvada, kurioje nurodyti duomenys patvirtina, jog šiuo metu egzistuoja itin didelė skolininkės nemokumo rizika. Juridinių asmenų registro pateikto balanso už 2014 metus duomenys taip pat rodo, kad pagal Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punktą skolininkė gali būti vertinama kaip nemoki. Skolininkės nemokumo būsena neabejotinai pagrindžia sudėtingą jos finansinę padėtį ir yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones kreditorės naudai. Be to, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 9 d. nutartimi buvo patenkintas kreditorės UAB „ALG logistika“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkei, kuris faktiškai buvo grindžiamas identiškais argumentais bei įrodymais.

8Apeliantė su atskiruoju skundu teismui pateikė naujus įrodymus – 2015 m. liepos 14 d. Kauno apylinkės teismo nutarties kopiją, 2015 m. balandžio 9 d. pretenzijos dėl skolos sumokėjimo bei jos išsiuntimą patvirtinančio dokumento kopijas, 2015 m. liepos 15 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informaciją apie draudėjo viešus duomenis, Kreditų biuro „Creditinfo“ ataskaitos kopiją, Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenis, UAB „Super Montes“ 2014 m. balansą, 2015 m. liepos 7 d. UAB „ALG logistika“ pareiškimo kopiją, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 9 d. nutarties kopiją.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas tenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

12Apeliacinės instancijos teisme yra sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas nagrinėjamo ginčo atveju pagrįstai netenkino kreditorės UAB „Šviesa“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Būtent šiuo aspektu apeliacinės instancijos teismas ir pasisako.

13Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Taikant laikinąsias apsaugos priemones taip pat turi būti įvertintas jų tikslingumas, t. y. jos turi garantuoti būsimo teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti susijusios su pareikštų reikalavimų esme, pobūdžiu ir apimtimi. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį lemia individualios šalių ginčo, t. y. bylos aplinkybės. CPK 145 straipsnio 1 dalyje numatytos galimos laikinosios apsaugos priemonės, tarp jų – draudimas atsakovui dalyvauti tam tikruose sandoriuose arba imtis tam tikrų veiksmų (CPK 145 str. 1 d. 6 p.).

14Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, turi įvertinti, ar ieškovas patikimai pagrindė savo ieškinio reikalavimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformulavęs taisyklę, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pirmiausia turėtų nustatyti, ar yra tikimybė, jog bus priimtas ieškovui palankus sprendimas. Jei preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas tokio sprendimo įvykdymas, t.y. taikant laikinąsias apsaugos priemones atliekamas preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas yra skirtas ne bylai iš esmės išspręsti, o būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikai įvertinti. Visais atvejais turi būti įvertinta ir tai, ar tarp šalių susiklostę teisiniai santykiai leidžia įžvelgti ieškovui palankaus sprendimo vykdymo tikimybę, taip pat ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso.

15Teismas, taikydamas CPK 145 straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti, teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. Pagal teismų praktiką didelė ieškinio suma preziumuoja reikalingumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1028/2012, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-971/2012), tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti.

16Nustatyta, kad skolininkė UAB „Super Montes“ su kreditore UAB „Šviesa“ 2009 m. gruodžio 18 d. sudarė pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią skolininkė įsigijo prekių, už kurias nepilnai atsiskaitė (B.l. 19-21). Šalys 2015 m. vasario 18 d. pasirašė skolų derinimo aktą, kuriame nurodyta, jog skola 2015-01-31 yra 787,09 Eur (b.l. 22-27). Pirmosios instancijos teismas skundžiamojoje nutartyje nurodė, kad pagal teismų praktiką kreditorės prašoma priteisti suma nėra didelė. Pažymėtina, jog sprendžiant, ar skolininkui reikalavimo suma yra didelė, reikia vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į skolininko finansines galimybes, t.y. lyginti ieškinio sumą su atsakovų nuosavybės teise valdomo turto verte, įsipareigojimais kreditoriams. Pirmosios instancijos teismas tokio vertinimo neatliko, pažymėjęs, kad kreditorė nepateikė įrodymų apie realią grėsmę jos interesams.

17Pirmosios instancijos teismas netinkamai paskirstė šalių įrodinėjimo pareigą nurodydamas, jog didelės ieškinio sumos aplinkybę, lyginant su skolininkės nuosavybės teise valdomo turto verte, turėtų įrodyti kreditorė. Kreditorei šios aplinkybės nėra žinomos, o pagal teismų praktiką skolininkas, remdamasis rungimosi principu, turi teisę pateikti įrodymus, kad prašoma priteisti suma jo atžvilgiu pagal turimo turto vertę, pajamas ar įsipareigojimus nėra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-594/2012). Sutiktina su apeliante, kad, spręsdamas ginčo klausimą, teismas turėjo įvertinti viešai skelbiamus duomenis apie įmonės įsiskolinimus, tas aplinkybes, jog yra skolingas kitiems kreditoriams, o skolininko turtui jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, taip pat teismui buvo pateiktas prašymas dėl bankroto bylos skolininkei UAB „Super Montes“ iškėlimo (b.l. 28-44). Būtent tai ir patvirtina, jog reikalavimo suma skolininkei yra didelė, ir tokiu būdu nepaneigtas objektyvios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas (CPK 178 str.).

18Svarbi ir procesinė aplinkybė, kad 2015 m. liepos 14 d. byloje buvo priimtas teismo įsakymas dėl 821,32 Eur skolos ir 6 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės UAB „Super Montes“ (b.l. 45), t.y. kreditorės prašymas patenkintas visiškai.

19Visos šios aplinkybės pakankamai patvirtina grėsmę teismo sprendimui įvykdymui, todėl apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino klausimo išsprendimui aktualias aplinkybes ir, atsižvelgdamas į turtinio ginčo dydį, nepagrįstai netaikė laikinųjų apsaugos priemonių (CPK 338 str., 329 str. 1 d.), todėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. liepos 14 d. nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

20Apeliacinės instancijos teismui nusprendus, jog laikinųjų apsaugos priemonių imtis būtina, pagal CPK 145 straipsnio 2 dalį jos turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu, kad nesuteiktų ieškovui perdėto pranašumo ir nevaržytų atsakovų teisių daugiau, nei būtina tikslui pasiekti. Pirmiausiai areštuotinos reikalavimo vertę atitinkančios atsakovų nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, esančio pas atsakovus arba trečiuosius asmenis, dalys, o jo nesant ar nepakankant – atitinkama atsakovų piniginių lėšų ir turtinių teisių, priklausančių atsakovams ir esančių pas atsakovus arba trečiuosius asmenis, dalis (CPK 145 str. 1 d. 1, 3 p.).

21Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi nagrinėjamo klausimo apeliacine tvarka teisingam išsprendimui, todėl teismas dėl jų nepasisako.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., 339 str., teismas

Nutarė

23Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. liepos 14 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės.

24Kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Šviesa“, juridinio asmens kodas 132726152, buveinės adresas Vytauto pr. 23, Kaune reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti skolininkei uždarajai akcinei bendrovei „Super Montes“ juridinio asmens kodas 160205644, buveinės adresas Dievogalos k., Alšėnų sen., Kauno rajone priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, esančio pas skolininkę arba trečiuosius asmenis, dalį, o jo nesant ar nepakankant – atitinkamą piniginių lėšų ir turtinių teisių, priklausančių skolininkei ir esančių pas skolininkę arba trečiuosius asmenis, dalį 821,32 Eur (aštuonių šimtų dvidešimt vieno euro 32 ct) sumai.

25Areštavus atsakovės pinigines lėšas, leisti iš jų mokėti darbo užmokestį, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei atsiskaityti su ieškove. Nurodyti, kad nutartį vykdysiantis antstolis turi nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota šioms operacijoms atlikti.

26Nustatyti, kad apyvartoje esančių prekių, žaliavų, pusgaminių, pagamintos produkcijos arešto atveju atsakovė gali keisti šio turto sudėtį ir formą su sąlyga, jei nemažės jų bendra vertė.

27Nutartį nusiųsti šalims, Turto arešto aktų registro tvarkytojai.

28Nurodyti, kad ieškovė dėl atsakovės turto suradimo ir aprašymo turi kreiptis į antstolį. Jeigu į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys, laikinosios apsaugos priemonės galioja keturiolika dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos.

29Nutartyje nurodytą turtą palikti saugoti atsakovei.

30Nurodyti, kad už nutartyje nurodytų apribojimų pažeidimą atsakovė atsako nuo nutarties areštuoti turtą paskelbimo jai momento, o šią nutartį priėmus atsakovei nedalyvaujant – nuo jos įregistravimo turto arešto aktų registre momento.

31Nutartis vykdytina skubiai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kreditorė UAB „Šviesa“ kreipėsi į teismą prašydama teismo įsakymu... 4. II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė... 5. Kauno apylinkės teismas 2015 m. liepos 14 d. nutartimi kreditorės prašymą... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 7. Atskirajame skunde kreditorė UAB „Šviesa“ prašo Kauno apylinkės teismo... 8. Apeliantė su atskiruoju skundu teismui pateikė naujus įrodymus – 2015 m.... 9. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 10. Atskirasis skundas tenkintinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Apeliacinės instancijos teisme yra sprendžiamas klausimas, ar pirmosios... 13. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 14. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismas, taikydamas laikinąsias... 15. Teismas, taikydamas CPK 145 straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos... 16. Nustatyta, kad skolininkė UAB „Super Montes“ su kreditore UAB... 17. Pirmosios instancijos teismas netinkamai paskirstė šalių įrodinėjimo... 18. Svarbi ir procesinė aplinkybė, kad 2015 m. liepos 14 d. byloje buvo priimtas... 19. Visos šios aplinkybės pakankamai patvirtina grėsmę teismo sprendimui... 20. Apeliacinės instancijos teismui nusprendus, jog laikinųjų apsaugos... 21. Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi nagrinėjamo... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., 339 str.,... 23. Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. liepos 14 d. nutartį ir klausimą... 24. Kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Šviesa“, juridinio asmens... 25. Areštavus atsakovės pinigines lėšas, leisti iš jų mokėti darbo... 26. Nustatyti, kad apyvartoje esančių prekių, žaliavų, pusgaminių, pagamintos... 27. Nutartį nusiųsti šalims, Turto arešto aktų registro tvarkytojai.... 28. Nurodyti, kad ieškovė dėl atsakovės turto suradimo ir aprašymo turi... 29. Nutartyje nurodytą turtą palikti saugoti atsakovei.... 30. Nurodyti, kad už nutartyje nurodytų apribojimų pažeidimą atsakovė atsako... 31. Nutartis vykdytina skubiai....