Byla 2A-23/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Kazio Kailiūno ir Vinco Versecko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Jūratei Lajauskienei,

2dalyvaujant ieškovo atstovams A. Ž. ir advokatui M. S. ,

3atsakovo atstovui M. Ž. ,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo akcinės bendrovės ,,Rytų skirstomieji tinklai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. birželio 22 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, o priešieškinis patenkintas iš dalies, civilinėje byloje Nr. 2-905-45/2006 pagal ieškovo V. Ž. ieškinį atsakovui akcinei bendrovei ,,Rytų skirstomieji tinklai“ dėl civilinių teisių gynimo ir atsakovo akcinės bendrovės ,,Rytų skirstomieji tinklai“ priešieškinį dėl žalos atlyginimo ir skolos priteisimo.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Ieškovas V. Ž. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ dėl civilinių teisių gynimo. Nurodė, kad 1999 m. gruodžio 3 d. su atsakovu sudarė Elektros energijos tiekimo-vartojimo (pardavimo-pirkimo) sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo tiekti elektros energiją gyvenamajam namui, esančiam ( - ), o ieškovas įsipareigojo užtikrinti, jog tiekėjas galėtų laisvai prieiti prie apskaitos prietaisų ir kitų įrenginių, susijusių su elektros energijos vartojimu, mokėti už elektros energiją ir kt. Ieškovo teigimu, jis tinkamai vykdė visus savo įsipareigojimus pagal šią sutartį, tačiau atsakovas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus, konstatavo tariamą skolą ir vienašališkai, be jokio teisėto pagrindo 2005 m. birželio 8 d. nutraukė elektros energijos tiekimą. Ieškovas nurodė, kad visada laiku atsiskaito už faktiškai sunaudotą energiją pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis. Be to, pagal minėtos sutarties 7 punktą skolos yra išieškomos teismo tvarka, tačiau atsakovas pažeidė šią sutarties sąlygą ir vienašališkai nustatė skolos buvimą bei dydį, su kuriais ieškovas nesutinka. Dėl šių aplinkybių ieškovas prašė pripažinti, kad atsakovas pažeidė minėtą 1999 m. gruodžio 3 d. elektros energijos tiekimo-vartojimo (pardavimo-pirkimo) sutartį, neteisėtai nutraukė elektros energijos tiekimą, taip pat prašė pripažinti neteisėtais dokumentus, kuriais atsakovas rėmėsi nutraukdamas elektros energijos tiekimą: 2005 m. gegužės 4 d. įspėjimą dėl elektros energijos nutraukimo Nr. 6725, 2005 m. gegužės 3 d. neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto svarstymo komisijos posėdžio protokolą Nr. 124/05, 2005 m. gegužės 3 d. pranešimą dėl neapskaitinio elektros energijos vartojimo apmokėjimo bei įspėjimą Nr. 124/05. Taip pat ieškovas, remdamasis CK 6.383 straipsnio trečiąja dalimi, 6.184 straipsnio ketvirtąja dalimi bei 6.161 straipsniu, prašė įpareigoti atsakovą sudaryti su ieškovu elektros tiekimo sutartį bei atnaujinti elektros tiekimą.

7Atsakovas AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ su pareikštu ieškiniu nesutiko ir padavė priešieškinį dėl 156 409,78 Lt žalos atlyginimo ir 5 618,15 Lt skolos priteisimo. Nurodė, kad 2005 m. vasario 19 d. tikrinant minėto gyvenamojo namo elektros apskaitą buvo pastebėta, kad yra falsifikuotos ant įvadinio apskaitos skydo esanti plomba ir ant elektros skaitiklio gaubto esančios plombos, o name naudojamasi neapskaitine elektros energija. Neapskaitinio elektros energijos vartojimo faktą, atsakovo teigimu, patvirtina ir atlikta elektros skaitiklio ekspertizė. Dėl to, vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų LR ūkio ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 398 (toliau Taisyklės) 64 bei 67.4 punktais, buvo surašytas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 000453 ir perskaičiuotas energijos kiekis, suvartotas ieškovui priklausančiame name nuo 2002 m. vasario 19 d. iki 2005 m. vasario 19 d. Ieškovui neįsileidus atsakovo darbuotojų į namus patikrinti naudojamų elektros imtumų galios, atsakovas žalą apskaičiavo remdamasis Taisyklių 67.4 punktu. Be to, atsakovas priešieškinyje nurodė, kad ieškovas jam skolingas 5 618,15 Lt už suvartotą elektros energiją pagal elektros apskaitos prietaisus.

8Elektros energijos tiekimas ieškovui 2006 m. sausio 20 d. buvo atnaujintas.

9Vilniaus apygardos teismas 2006 m. birželio 22 d. sprendimu ieškinį atmetė, o priešieškinį patenkino iš dalies ir priteisė atsakovui iš ieškovo 5 618,15 Lt skolą. Teismas sprendė, kad ieškovo reikalavimas pripažinti neteisėtu elektros energijos nutraukimą ir įpareigoti atsakovą sudaryti elektros tiekimo sutartį yra nepagrįstas, nes jei pagal sutartį abonentas yra fizinis asmuo-vartotojas, naudojantis elektros energiją savo buitinėms reikmėms, tai sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo prisijungimo prie energijos tiekimo tinklų (CK 6.384 str. 1 d.). Teismas taip pat konstatavo, kad ieškovas netinkamai vykdė Taisyklėse įtvirtintas elektros vartotojo pareigas, tai yra pareigą nedelsiant informuoti elektros energijos tiekėją apie visus pastebėtus elektros energijos apskaitos prietaiso gedimus, netikslumus, nepagrįstai padidėjusį ar sumažėjusį elektros energijos suvartojimą (Taisyklių 19.3, 20.1, 40.4 punktai), todėl nėra pagrindo pripažinti atsakovą pažeidus minėtą elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartį bei pripažinti neteisėtais veiksmus, kuriais atsakovas įspėjo ieškovą dėl energijos tiekimo nutraukimo, dėl neapskaitinio energijos vartojimo protokolo surašymo, įspėjimo. Teismas sprendė, kad ieškovas laiku neatsiskaitė už suvartotą elektros energiją, yra suskaičiuota skola už suvartotą energiją (b. l. 149), todėl priteisė atsakovui 5 618,15 Lt. Tačiau teismas pripažino, kad priešieškinio dalis dėl neapskaitinės elektros energijos naudojimo neįrodyta ir šioje dalyje priešieškinį atmetė. Teismo nuomone, Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 000453 (b. l. 36) patvirtina, jog apžiūros metu buvo nustatyta, kad įvadinio apskaitos skydo plomba falsifikuota, neatitinka duomenų bazei, o savininko sūnumi prisistatęs asmuo plombą pasiėmė ir grąžinti atsisakė. Lietuvos Teismo ekspertizės centro specialisto išvada patvirtina, kad buvo tiriamas trifazis dviejų tarifų elektros energijos apkaitos skaitiklis ir plombų tyrimo metu nustatyta, jog plombos pažeistos nebuvo, tačiau nustatyti ar plombos, kuriomis užplombuotas skaitiklio gaubtas yra originalios, nebuvo galima, nes lyginamajam tyrimui nebuvo pateiktos plombos originalai (b. l. 151-153).

10Apeliaciniu skundu atsakovas AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ prašo iš dalies pakeisti minėtą teismo sprendimą ir patenkinti priešieškinį dėl 156 409,78 Lt žalos priteisimo, o kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą. Prašymą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

111. Teismas nepagrįstai sprendė, kad neįrodyta priešieškinio dalis dėl neapskaitinės elektros energijos naudojimo, nes nustačius, jog ieškovui priklausančiame name neteisėtai, be apskaitos buvo naudota elektros energija, buvo pagrindas konstatuoti teisės pažeidimą ir spręsti ieškovo atsakomybės klausimą. Ieškovo atsakomybė atsirado tada, kai jis 1995 m. lapkričio 21 d. dovanojimo sutarties pagrindu įsigijo namą. Minėta, kad 2005 m. vasario 19 d. Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktu Nr. 000453 bei jo pagrindu atliktu neapskaitinės energijos suvartojimo paskaičiavimu už tris metus konstatuotas faktas, jog ieškovui nuosavybės teise priklausančiame name buvo naudotasi neapskaitine elektros energija, tai yra vogta prekė (Taisyklių 6 p.), ir ieškovas privalo atsakyti už šį teisei priešingą elgesį (Taisyklių 52.4, 54 p.).

122. Padarius Taisyklių pažeidimą, elektros energijos vartotojo kaltė preziumuojama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1296/2000), todėl aplinkybę dėl kaltės nebuvimo turėjo įrodyti ieškovas, o ne atsakovas. Atsiradus nuostoliams, netinkamas vartotojo pareigos užtikrinti jam priklausančių įrenginių tvarkingumą bei tinkamą naudojimąsi jais ir sumokėti už elektros energiją vykdymas, sudaro pagrindą atlyginti vienai iš šalių padarytus nuostolius (CK 6.249 str. 1 d.).

133. Teismas nevertino Lietuvos teismo ekspertizės centro 2005 m. spalio 4 d. specialisto išvados Nr. 11-2559(05), kuri patvirtina aplinkybę, jog ieškovui nuosavybės teise priklausančiame name buvo vartojama neapskaitinė elektros energija. Šioje išvadoje nustatyta, kad skaitiklio skaičiavimo mechanizmo abiejų skalių skaičių būgnai buvo pašaliniu įrankiu jėga privertinai persukami, pažeidžiant sukimosi judesio perdavimo natūralią seką. Dėl to, pagal Taisyklių 67.4 punkto antrą pastraipą, atsakovas turėjo teisę perskaičiuoti ieškovo name suvartotos neapskaitinės elektros energijos kiekį už trejus metus.

144. Atsakovas savo pareigas, tarp jų ir tikrinti apskaitos prietaisą, vykdė pilnai. Pagal 2004 m. gegužės 19 d. Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-77 patvirtinto Periodinės matavimo priemonių patikros sąrašo keitimo Nr.10 5 punktą, indukciniai trifaziai elektros energijos skaitikliai turi būti metrologiškai tikrinami kas 8 metai. Teisės akto, nustatančio tiekėjui (apeliantui) pareigą tikrinti apskaitos prietaisus dažniau, nėra.

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas V. Ž. prašo skundą atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistą. Prašymą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

161. Nepagrįstas apelianto argumentas, jog teismas nevertino specialisto išvados, nes teismas sprendimo motyvuojamoje dalyje tarp vertinamų įrodymų nurodė ir minėtą specialisto išvadą (b. l. 151-153). Be to, specialistas konstatavo, jog negalima nustatyti, ar plombos, kuriomis buvo užplombuotas skaitiklio gaubtas, yra originalios, nes lyginamajam tyrimui nepateikti plombos originalai.

172. Apeliantas nei bylos nagrinėjimo metu pirmosios instancijos teisme, nei reikšdamas apeliacinį skundą nepateikia įrodymo, pagrindžiančio, jog apskaitos prietaisas, kuris buvo įrengtas ieškovui 1999 metais, iš viso kada nors buvo patikrintas. Apeliantas tik dar kartą pripažino, kad apskaitos prietaisas niekada nebuvo metrologiškai patirtintas, tai yra vartotojas buvo privertas visą laiką mokėti pagal nepatikrinto (neteisėto) prietaiso rodmenis.

18Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

19Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 1999 m. gruodžio 3 d. sudarė elektros energijos tiekimo vartojimo (pirkimo-pardavimo) sutartį (1 t. b. l. 115). Atsakovo darbuotojai, 2005 m. vasario 19 d. tikrindami ieškovo elektros apskaitos prietaisus (elektros skaitiklį), nustatė, kad įvadinio apskaitos skydo bei elektros skaitiklio plombos falsifikuotos ir surašė neapskaitinio elektros energijos vartojimo aktą (1 t. b. l. 79), kurio pagrindu atsakovo sudaryta komisija nutarė pareikalauti iš ieškovo sumokėti neapskaitinės elektros energijos vartojimą už tris metus (1 t. b. l. 81, 82). Lietuvos teismo ekspertizės centro specialistas 2005 m. spalio 14 d. nustatė, kad ieškovo suvartotos elektros energijos apskaitos skaitiklio skaičiavimo mechanizmo būgnai buvo priverstinai persukami pašaliniu įrankiu (1 t. b. l. 152, 153), o atliekant apeliacinės instancijos teismo kolegijos paskirtą ekspertizę nustatyta, kad minėto elektros skaitiklio gamybinės plombos pakeistos neoriginaliomis plombomis (2 t. b. l. 5, 6).

20Kolegija, vertindama išdėstytas faktines aplinkybes, pažymi, kad ieškovas elektros energijos tiekimo vartojimo sutartimi prisiėmė atsakomybę už elektros skaitiklio plombų saugumą ir įsipareigojo vartoti tik elektros skaitikliu apskaitytą elektros energiją, todėl, sutartinės prievolės pažeidimo atveju, privalo atsakyti pagal sutartinę civilinę atsakomybę reguliuojančias teisės normas. Sutartinės civilinės atsakomybės taikymui būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės sąlygas: ieškovo neteisėtus veiksmus, kurie pasireiškia sutartyje ir/ar įstatymuose nustatytos pareigos pažeidimu, padarytą žalą, priežastinį ryšį tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir atsiradusių nuostolių bei ieškovo kaltę, kuri civilinėje teisėje suprantama kaip neapdairumas, neatsakingumas, nerūpestingumas (CK 6.246-6.249 str.).

21Kaip minėta, atsakovas pagal jo ir ieškovo sudarytą elektros energijos tiekimo-vartojimo (pirkimo-pardavimo) sutartį įsipareigojo mokėti už suvartotą elektros energiją pagal elektros energijos apskaitos skaitiklį ir užtikrinti skaitiklio tvarkingumą bei jo plombų saugumą. Šios ieškovo (elektros energijos vartotojo) pareigos įtvirtintos ir CK 6.383 straipsnio pirmoje dalyje. Aptartų pareigų nevykdymas reiškia neteisėtus atsakovo veiksmus ir lemia jam pareigą atlyginti šių neteisėtų veiksmų pasėkoje atsiradusią žalą (nuostolius).

22Atliktų ekspertizių išvados, kad ieškovo žiniai ir atsakomybei perduoto elektros apskaitos skaitiklio gamyklinės plombos buvo pakeistos (falsifikuotos) ir skaitiklio elektros apskaitos mechanizmo būgnas buvo priverstinai persukamas pašaliniu įrankiu, rodo, kad ieškovas pažeidė elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, elgėsi nesąžiningai ir naudojo neapskaitinę elektros energiją. Tai patvirtina aplinkybė, kad ieškovas faktiškai vartojo labai didelius kiekius elektros energijos, nors mokėdavo, lyginant su suvartojama elektros energija, už nedidelį suvartotos elektros energijos kiekį. Vien nuo elektros energijos apskaitos skaitiklio pakeitimo 2005 m. vasario 19 d. iki 2005 m. gegužės 18 d. suvartojo daugiau 10 000 kWh dieninio tarifo ir 12 000 kWh naktinio tarifo elektros energijos (1 t. b. l. 49, 149). Taigi nustačius, jog elektros skaitiklio gamyklinės plombos buvo pakeistos ir skaičiavimo mechanizmai buvo priverstinai sukinėjami, nuostata numatanti ieškovo atsakomybę už elektros skaitiklį preziumuoja vartotojo (ieškovo) kaltę ir toks pažeidimas laikomas neteisėtu elektros energijos naudojimu. Tokiu atveju įrodinėjimo pareiga, kad žala padaryta ne dėl elektros tiekėjo kaltės, tenka elektros energijos vartotojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. gruodžio 4 d. nutartis c. b. Nr. 3k-3-1296/2000, 2005 m. balandžio 6 d. nutartis c. b. Nr. 3k-3-241/2005). Ieškovas neįrodė, kad elektros skaitiklis pažeistas ir žala atsakovui padaryta ne dėl jo kaltės. Ieškovo atstovo (sūnaus) A. Ž. 2007 m. kovo mėnesio pareiškimas, kad surado elektros įvado skydo plombą (1 t. b. l. 223) ir prašymas skirti šios plombos ekspertizę netenkintinas, kadangi negali nuneigti paminėtų nustatytų faktinių aplinkybių. Viena, iš neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto (1 t. b. l. 79) matyti, kad elektros energijos apskaitos prietaisų tikrinimo 2005 m. vasario 19 d. metu savininko (ieškovo) sūnumi prisistatęs asmuo paėmė nuimtą nuo skydo plombą ir atsisakė ją grąžinti. Kita, nėra galimybių nustatyti, kad po dviejų metų nuo skaitiklio tikrinimo atsiradusi plomba yra ta pati įvado plomba, kurią nuėmė atsakovo darbuotojai. Kolegija pastebi, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šios kategorijos bylose yra pažymėjęs, jog civilinėje teisėje nesvarbus žalą padariusio asmens vidinis vertinimas, asmens požiūris į savo veiksmus, o svarbus žalą padariusio asmens faktinio elgesio ir tam tikro elgesio standartų santykis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. birželio 27 d. nutartis c. b. Nr. 3k-3-390/2006). Įvertinus paminėtas aplinkybes kolegija priėjo išvados, kad pirmosios instancijos teismas nepakankamai įvertino faktines bylos aplinkybes, todėl nepagrįstai atmetė priešieškinio dalį dėl žalos, padarytos vartojant neapskaitinę elektros energiją, atlyginimo. Kolegijos nuomone, ieškovas vartojo neapskaitinę elektros energiją, todėl padarė atsakovui žalą ir ją privalo atlyginti.

23Atsakovas priešieškiniu prašo priteisti iš ieškovo paskaičiuotą už trejus metus naudotą neapskaitinę elektros energiją (1 t. b. l. 82). Pagal elektros skaitiklio tikrinimo metu galiojusių Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 66.5 punkto antros dalies (šiuo metu galiojančių 96.5 p.) nuostatas atsakovas turi teisę skaičiuoti jam padarytą žalą už trejų metų laikotarpį, jeigu vartotojas elektros energijos apskaitos prietaisus paveikė taip, kad elektros energijos tiekėjo atstovas šios vartotojo veikos galėjo anksčiau nepastebėti dėl jos slapto pobūdžio (pvz. rodmenų atsukimo atgal, apskaitos prietaisų falsifikavimo), tačiau, kolegijos nuomone, vertinant paminėtą Taisyklių nuostatą ir nagrinėjamą atvejį būtina atsižvelgti, jog byloje nėra duomenų, kad atsakovas nuo 1999 m. (elektros skaitiklio pajungimo) būtų tikrinęs ieškovo žinioje esančius elektros apskaitos prietaisus, iš 2005 m. vasario 19 d. akto matyti, kad atsakovo darbuotojai patikrinimo metu pastebėjo ir neabejodami nustatė, kad įvado stovo bei elektros skaitiklio plombos pažeistos. Tai suteikia pagrindo manyti, kad elektros apskaitos prietaisų pažeidimas nebuvo itin slaptas ir patikrinimo atveju galėjo būti nustatytas anksčiau. Be to, nors Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, jog atsakomybės už neteisėtą elektros energijos vartojimą paskirtis ne tik padarytos žalos atlyginimas, bet ir baudinio pobūdžio sankcija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. spalio 10 d. nutartis c. b. Nr. 3k-3-930/2001), tačiau atsižvelgtina, kad civilinės atsakomybės prigimtis kompensacinė ir tik atskirais atvejais turi baudinio pobūdžio bruožų, be to, kiekvienu atveju civilinės atsakomybės dydis turi atitikti protingumo kriterijus (CK 1.5 str.). Dėl to, kolegijos nuomone, iš ieškovo priteistina atsakovui žala apskaičiuotina pagal Taisyklių 66.5 p. pirmoje dalyje įtvirtintas nuostatas. Jos numato, kad už padarytus elektros energijos apskaitos prietaisų pažeidimus ir to pasėkoje vartojamą neapskaitinę elektros energiją žala apskaičiuojama už vienerius metus. Kolegija pastebi, kad atsakovo komisija, pirmą kartą (2005-05-03) svarstydama ieškovo padarytą pažeidimą, buvo priėjusi išvados reikalauti iš ieškovo žalą, paskaičiuotą už vienerius metus, ji, komisijos paskaičiavimu, už laikotarpį nuo 2004-02-19 iki 2005-02-19 sudarė 47 862,26 Lt (1 t. b. l. 6). Kolegija pažymi, kad vertinant byloje surinktų įrodymų visumą ir nustatytas aplinkybes, mažinti 47 862,26 Lt žalą nėra teisinių pagrindų, todėl atsakovui iš ieškovo priteista paminėto dydžio žala (CK 6.245, 6.249, 6.256 str.).

24Remiantis tuo, kas pasakyta, pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, priteista iš ieškovo atsakovui 5 618,15 Lt žalos suma didintina iki 53 480,41 Lt (5618,15 +47 862,26), atitinkamai keistinos priteistos bylinėjimosi (žyminio mokesčio) išlaidos. Iš ieškovo atsakovui taip pat priteistinos ekspertizės išlaidos bei žyminio mokesčio už apeliacinį skundą dalis (CPK 88, 93 str.). Atsakovo įmokėto ekspertizei atlikti užstato dalis, nepanaudota apmokėjimui už ekspertizę, grąžintina atsakovui.

25Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmos dalies 3 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2006 m. birželio 22 d. sprendimo dalį, kuria iš V. Ž. (a/k ( - ) priteista AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ (į/k 1087089) 5618,15 Lt skola ir 168,54 Lt žyminio mokesčio, pakeisti ir priteistą skolą padidinti iki penkiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimties litų 41 cento (53 480,41 Lt), o priteistą žyminį mokestį padidinti iki vieno tūkstančio šešių šimtų keturių litų 40 centų (1604,40 Lt).

27Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

28Priteisti iš V. Ž. AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ naudai tris šimtus devyniasdešimt vieną litą 72 centus (391,72 Lt) ekspertizės išlaidų ir vieną tūkstantį keturis šimtus trisdešimt penkis litus 86 centus (1435,86 Lt) žyminio mokesčio sumokėto už apeliacinį skundą išlaidų. Priteisti iš V. Ž. į valstybės pajamas penkiolika (15) litų pašto apeliacinės instancijos teisme išlaidų.Grąžinti iš Lietuvos apeliacinio teismo specialiosios sąskaitos AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ keturis šimtus aštuonis (408) litus 28 centus užstato, nepanaudoto ekspertizei apmokėti, dalį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. dalyvaujant ieškovo atstovams A. Ž. ir advokatui M. S. ,... 3. atsakovo atstovui M. Ž. ,... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. Ieškovas V. Ž. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui AB ,,Rytų... 7. Atsakovas AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ su pareikštu ieškiniu nesutiko... 8. Elektros energijos tiekimas ieškovui 2006 m. sausio 20 d. buvo atnaujintas.... 9. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. birželio 22 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 10. Apeliaciniu skundu atsakovas AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ prašo iš... 11. 1. Teismas nepagrįstai sprendė, kad neįrodyta priešieškinio dalis dėl... 12. 2. Padarius Taisyklių pažeidimą, elektros energijos vartotojo kaltė... 13. 3. Teismas nevertino Lietuvos teismo ekspertizės centro 2005 m. spalio 4 d.... 14. 4. Atsakovas savo pareigas, tarp jų ir tikrinti apskaitos prietaisą, vykdė... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas V. Ž. prašo skundą atmesti, o... 16. 1. Nepagrįstas apelianto argumentas, jog teismas nevertino specialisto... 17. 2. Apeliantas nei bylos nagrinėjimo metu pirmosios instancijos teisme, nei... 18. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 19. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 1999 m. gruodžio 3 d.... 20. Kolegija, vertindama išdėstytas faktines aplinkybes, pažymi, kad ieškovas... 21. Kaip minėta, atsakovas pagal jo ir ieškovo sudarytą elektros energijos... 22. Atliktų ekspertizių išvados, kad ieškovo žiniai ir atsakomybei perduoto... 23. Atsakovas priešieškiniu prašo priteisti iš ieškovo paskaičiuotą už... 24. Remiantis tuo, kas pasakyta, pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas,... 25. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 26. Vilniaus apygardos teismo 2006 m. birželio 22 d. sprendimo dalį, kuria iš V.... 27. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 28. Priteisti iš V. Ž. AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ naudai tris šimtus...