Byla 2KT-5/2011
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Danguolė Martinavičienė, laikinai einanti Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas, susipažinusi su Tauragės rajono apylinkės teismo pirmininkės Rūtos Laurinonienės 2011 m gegužės 3 d. raštu dėl civilinės bylos Nr. 2-894-377/2011 pagal ieškovės A. J. ieškinį atsakovui A. J. dėl skolos ir delspinigių priteisimo perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui,

Nustatė

2ieškovė A. J. teismui pateikė ieškinį atsakovui A. J. dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

3Tauragės rajono apylinkės teismo teisėjai R. Laurinonienė, G. Gudžiūnienė, D. Žebelienė, E. Mockaitis, A. Bazilius ir L. Bajorinienė nusišalino nuo bylos nagrinėjimo, nes atsakovo A. J. sūnus D. J. dirba Tauragės rajono apylinkės teismo teisėjo padėjėju, todėl gali kilti abejonių dėl teisėjų šališkumo.

4Byla perduotina nagrinėti kitam apylinkės teismui.

5Klaipėdos apygardos teismo teisėja, laikinai einanti Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas, turi teisinį pagrindą nagrinėti prašymą dėl bylos perdavimo iš vieno apylinkės teismo kitam (CPK 35 str. 2 d.).

6Civilinio proceso kodekso 34 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad, kai vieno ar kelių nušalintų arba nusišalinusių teisėjų negalima pakeisti kitais to teismo teisėjais, aukštesniosios pakopos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas perduoda tokią bylą nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui. Ši norma įtvirtina asmens teisę į tinkamą procesą, be to, pašalinamos pagrįstos abejonės dėl galimo teismo šališkumo ir sudaromos tinkamos sąlygos asmenims ginti savo pažeistas teises, o teismui realiai vykdyti teisingumą. Nurodytoje imperatyvioje normoje nustatytos sąlygos, kurioms esant byla perduodama iš vieno teismo kitam teismui, turi būti analizuojamos kartu su faktinėmis aplinkybėmis.

7Iš bylos medžiagos matyti, kad 6 teisėjai nusišalino nuo bylos nagrinėjimo, nes atsakovo sūnus dirba Tauragės rajono apylinkės teisme, kuriam byla teisminga, teisėjo padėjėju ir padeda šio teismo teisėjams ruošti procesinių sprendimų projektus. Teismo pirmininkė rašte nurodė, jog teisėja R. Pauparienė atostogauja, tačiau jai yra toks pat pagrindas nusišalinti nuo šios bylos nagrinėjimo. Taigi nėra galimybės nusišalinusių teisėjų pakeisti kitu Tauragės rajono apylinkės teismo teisėju. Priešingu atveju, išvardintos aplinkybės gali sukelti abejonių dėl jų šališkumo (CPK 66 str.), gali būti pažeista asmenų teisė į tinkamą procesą bei teisingumo interesai.

8Esant tokioms aplinkybėms ir atsižvelgiant į geresnį bylos šalių susisiekimą, civilinė byla perduotina nagrinėti kitam, arčiausiai esančiam, teismui – Šilalės rajono apylinkės teismui (CPK 34 str. 2 d. 3 p., 35 str. 2 d., 66 str.).

9Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 34 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 35 straipsnio 2 dalimi, 66 straipsniu, 290-291 straipsniais,

Nutarė

10civilinę bylą Nr. 2-894-377/2011 pagal ieškovės A. J. ieškinį atsakovui A. J. dėl skolos ir delspinigių priteisimo perduoti nagrinėti Šilalės rajono apylinkės teismui.

11L. e. Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas

Ryšiai