Byla 2-783-732/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Sigitai Saugūnienei,

3dalyvaujant ieškovės BUAB „GDL Plius“ atstovui bankroto administratoriui Lygaudui Petroniui,

4atsakovui L. Ž.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „GDL plius“ ieškinį atsakovui L. Ž. dėl žalos atlyginimo.

6Teismas

Nustatė

7ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti negaliojančia ir panaikinti tarp UAB „GDL plius“ ir L. Ž. sudarytą negyvenamųjų patalpos nuomos sutartį Nr. 02 ir jos priedą; priteisti iš atsakovo L. Ž. ieškovei BUAB „GDL plius“ 18 462,87 EUR žalai atlyginti; priteisti iš atsakovo L. Ž. BUAB „GDL plius“ 5 procentus palūkanų nuo teismo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei priteisti iš atsakovo ieškovei turėtas bylinėjimosi išlaidas.

8Nurodė, kad Panevėžio apygardos teismo 2017 m. vasario 20 d. nutartimi ieškovei iškelta bankroto byla. Patikrinus bendrovės sandorius paaiškėjo, kad ji, atstovaujama direktoriaus L. Ž., 2010-10-20 sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 02 su UAB „GDL plius“, pagal kurią L. Ž. išnuomojo UAB „GDL plius“ 145,92 kv. m. bendro ploto patalpas, esančias ( - ). Nuomos sutarties terminas nuo 2010-10-20 iki 2011-10-20. Sutarties 4 dalies 1 punktas nustatė, kad nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomotojui 400 Lt už kiekvieną sutarties galiojimo mėnesį. Nuo 2011-10-20 pasirašytas negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis nr. 02 priedas Nr. 1. Pakeista patalpų nuomos trukmė ir nuomos mokestis 700 Lt. 2012-02-27 UAB „GDL plius“ direktorius (atsakovas) L. Ž. sumokėjo grynais pinigais L. Ž. 3500 Lt (5 mėn. x 700 Lt), kasos išlaidų orderio Nr. 8 nurodant, kad pinigai sumokami pagal nuomos sutartį už 2011 m. 10, 11, 12 mėn. ir 2012 m. 1, 2 mėn. 2014-05-30 UAB „GDL plius“ direktorius (atsakovas) L. Ž. sumokėjo grynais pinigais L. Ž. 2 100 Lt (3 mėn. x 700 Lt), kasos išlaidų orderio Nr. 13 nurodant, kad pinigai sumokami pagal nuomos sutartį už 2012 m. 3, 4, 5 mėn. 2015-08-27 UAB „GDL plius“ direktorius (atsakovas) L. Ž. sumokėjo grynais pinigais L. Ž. 4 000 EUR (10 mėn. x 400 EUR), kasos išlaidų orderio Nr. 22 nurodant, kad pinigai sumokami pagal nuomos sutartį už 2012 m. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mėn. ir 2013 m. 1, 2, 3 mėn. 2015 m. rugsėjo mėn. UAB „GDL plius“ direktorius (atsakovas) L. Ž. sumokėjo grynais pinigais L. Ž. 10 400 EUR (3 mėn. x 3 466,67 EUR), kasos išlaidų orderio Nr. 26 nurodant, kad pinigai sumokami pagal nuomos sutartį nuo 2015 m. balandžio mėn. iki 2015 birželio mėn. 2015-10-11 UAB „GDL plius“ direktorius (atsakovas) L. Ž. sumokėjo grynais pinigais L. Ž. 2 220 EUR, kasos išlaidų orderio Nr. 27 nurodant, kad pinigai sumokami už nuomojamų patalpų elektros energiją per visą nuomos laikotarpį nuo 2010 m. spalio mėn. iki 2015 m. birželio mėn. 2016-08-24 UAB „GDL plius“ direktorius (atsakovas) L. Ž. sumokėjo grynais pinigais L. Ž. 221 EUR, kasos išlaidų orderio Nr. 28 nurodant, kad pinigai sumokami pagal nuomos sutartį. Iš viso atsakovas L. Ž. sau išsimokėjo 18 462,87 EUR (1 013,67 EUR (3500 Lt) + 608,20 EUR (2100 Lt) + 4000 EUR + 10 400 EUR + 2220 EUR + 221 EUR) sumą. Bendrovė nuo įregistravimo dienos iki bankroto bylos iškėlimo neturėjo nei vieno darbuotojo. Atsakovas sudarė nuomos sutartį su ieškove, todėl atsakovui, kaip ieškovės vadovui buvo žinoma, kad sutartis sudaryta dėl akių, kad užvaldyti bendrovės pinigus. Iš administratoriui perduotų dokumentų negalima padaryti išvados, kam ieškovei realiai buvo reikalingos 145,92 kv. m. bendro ploto patalpos, neturint turto ir darbuotojų. Atsakovo veiksmai ieškovės atžvilgiu, nuomos sutarties sudarymas yra laikomi nesąžiningais, neprotingais ir neteisingais.

9Atsiliepime į ieškinį atsakovas prašė bankroto administratoriaus ieškinio netenkinti ir atmesti. Nurodė, kad būtų galima ginčyti tokį sandorį, kuris būtų sudarytas prieš pat likviduojant įmonę, o šiuo atveju patalpų nuomos sutartis sudaryta net 2010 m., nes įmonė nuosavų patalpų neturėjo, todėl patalpas nuomojosi. Pažymėjo, kad iš pateiktų dokumentų akivaizdu, kad įmonė turėjo lėšų ir už patalpų nuomą galėjo susimokėti. Normalu nuomotis patalpas, nes reikėjo kažkur laikyti savo dokumentus bei įmonė privalėjo pasirūpinti įmonės vadovo bei buhalterio darbo vieta, taip pat tose patalpose buvo laikomos ir įmonės darbo medžiagos, bei įvairūs įrankiai skirti darbui. Bankroto administratorius taip pat informuotas, kad D. B. 2013-06-11 neteisėtu būdų patekęs į įmonės patalpas iš jų pagrobė įmonės turtą, kurio vertė apie 1000 EUR. Kadangi tie pagrobti įrankiai buvo nuomojami, tai įmonė patirti nuostoliai – apie 60 EUR dienai arba 21 900 EUR per metus arba patirti nuostoliai už visą laikotarpį nuo 2013 m. iki 2017 m. – 87 600 EUR. Patalpų nuomos sutartis nekenkė įmonės interesams ir buvo būtinybė.

10Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas bankroto administratorius Lygaudas Petronis ieškinio reikalavimus palaikė, prašė ieškinį tenkinti jame nurodytais argumentais. Papildomai nurodė, kad jeigu susiklosto tokia situacija, kad įmonėje neužtenka lėšų, tuomet turi būti laikomasi apmokėjimo kreditoriams eiliškumo. Visų pirma mokami mokesčiai. Įmonėje nebuvo priimtas nebuvo priimtas nė vienas darbuotojas. Nė pats L. Ž. nebuvo sudaręs sutarties su įmone. Nuomos sutartis apsimestinė, kad gauti sau naudos. Įmonė vykdė statybos darbus, bet kaip galima juos vykdyti neturint nė vieno darbuotojo.

11Teismo posėdžio metu atsakovas L. Ž. palaikė atsiliepimą jame nurodytais argumentais, prašė ieškinį atmesti. Papildomai parodė, kad administratorius gavo įmonę, kuri neturi lėšų, todėl bando gauti iš buvusio direktoriaus. Buvo įmonės vadovas, atlikinėjo gerbūvio darbus. VMI tikrindama įmonę jokių pastabų ar pretenzijų nereiškė dėl to, kad jis nėra įdarbintas. Jis pats atlikdavo darbus. VMI kategoriško nurodymo, kad įsidarbinti nenurodė. Ieškovė nusileido iki 9000 EUR. Visą tą sumą bankroto administratorius gavo – VMI buvo areštavusi įmonės automobilį BMW 5 serijos, kurio vertė 2300 EUR ir bankroto administratoriui buvo perduotas vienas įmonės sunkvežimis, 1400 EUR vertės. Be to, liko kreditorius UAB „Autairas“, kuris liko skolingas 6218 EUR, taigi iš viso administratoriaus žinioje yra 9 918 EUR. VMI reikalaujama suma 9275 EUR. Administratoriaus turimų lėšų pakanka. Bankroto administratorius pralobs iš jo. Galvoja, kad nuomos sutartimi žalos nebuvo. Jis buvo direktorius ir sprendė, kas buvo reikalinga įmonei. Įmonė mokėjo nuomą, kada lėšų turėjo. Norint įregistruoti įmonę, reikia arba panaudos sutarties pagrindu, ar nuomos. Buvo nuomos pagrindu.

12Ieškinys tenkintinas.

13Byloje keliami teisės klausimai, susiję su juridinio asmens vadovo atsakomybe.

14Bendrovės valdymo organo nario (vadovo) civilinė atsakomybė atsiranda pagal CK šeštosios knygos XXII skyriuje nustatytas taisykles. Civilinei atsakomybei kilti būtina įstatyme nustatytų sąlygų visuma: neteisėti vadovo veiksmai (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis), priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių, vadovo kaltė (išskyrus įstatyme ar sutartyje nustatytas išimtis), žala (nuostoliai) (CK 6.246–6.249 straipsniai). Iš aptartų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovė privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytą žalą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Vadovo civilinei atsakomybei atsirasti būtina jo kaltė. Teismui nustačius, kad atsakovas (vadovas) atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), ir paneigti šią prezumpciją bei įrodyti, kad nėra jo kaltės dėl atsiradusios žalos, turi atsakovas (CPK 178, 182 straipsnio 4 dalis). Apie vadovo veiksmų neteisėtumą ir kaltę sprendžiama pagal tai, ar vadovas laikėsi bendrųjų (CK 2.87 straipsnis) ir specialiųjų teisės normų, reglamentuojančių jo pareigas atliekant valdymo organo ar jo nario pareigas valdant įmonę.

15CK 2.82 straipsnio 2 ir 3 dalyse reglamentuojama, kad juridinis asmuo turi turėti vienasmenį ar kolegialų valdymo organą, kuris, inter alia, atsako už juridinio asmens veiklos organizavimą. CK 2.87 straipsnio 1–6 dalyse įtvirtintos juridinio asmens organų narių pareigos juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai, būti lojaliam juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, draudimas painioti juridinio asmens turtą su savo turtu arba naudoti jį ar informaciją, kurią jis gauna būdamas juridinio asmens organo nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti be juridinio asmens dalyvių sutikimo, pareiga pranešti kitiems juridinio asmens valdymo organo nariams arba juridinio asmens dalyviams apie interesų konfliktą. CK 2.87 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta juridinio asmens valdymo organo nario, nevykdančio arba netinkamai vykdančio pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, pareiga padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai. Pažymėtina, kad pagal CK 2.82 straipsnio 1 dalį juridinių asmenų organų kompetenciją ir funkcijas detaliau nustato atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojantys įstatymai ir juridinio asmens steigimo dokumentai.

16Pagal ginčui aktualios ABĮ redakcijos 37 straipsnio 8 dalį bendrovės vadovas organizuoja kasdienę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai santykiai, nuo pat tapimo bendrovės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. J. B. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006). Pagal nagrinėjamos ABĮ redakcijos 37 straipsnio 12 dalies 1 punktą bendrovės vadovas, inter alia, atsako už bendrovės veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą.

17Bet kuriuo atveju bendrovės valdymo organų (vienasmenio ir kolegialaus) nariai turi elgtis rūpestingai ir sąžiningai bendrovės atžvilgiu, o tai, be kita ko, reikalauja, kad prieš priimdami sprendimą valdymo organo nariai būtų pakankamai susipažinę su visa reikiama informacija. Konkrečiu atveju esant šioms prielaidoms ir nesant interesų konflikto, laikytina, kad bendrovės vadovai turi elgesio laisvę apsispręsti, kokį konkrečiai verslo sprendimą priimti ir kokią protingą ūkinę komercinę riziką prisiimti. Net jei konkretus verslo sprendimas ir atnešė nuostolių, tai dar nereiškia, kad šis sprendimas buvo neteisėtas. Tačiau jei nustatoma, kad bendrovės vadovas akivaizdžiai viršijo protingos ūkinės komercinės rizikos ribas, buvo nelojalus ar veikė aiškiai aplaidžiai, viršijo jam suteiktus įgaliojimus, civilinė atsakomybė gali atsirasti. Visi šie pažeidimai kartu ir kiekvienas atskirai gali būti pagrindas vadovo civilinei atsakomybei kilti. Kaip yra išaiškinęs kasacinis teismas, vien aplinkybė, kad įmonės vadovo sudarytas sandoris pasirodė nenaudingas ir padarė žalą įmonei ar jos kreditoriams, dar savaime neteikia pagrindo įmonės vadovo veiksmus vertinti kaip neteisėtus, jeigu įmonės vadovas elgėsi sąžiningai ir rūpestingai, nepažeidė teisės aktuose ir įmonės veiklos dokumentuose jam nustatytų pareigų ir akivaizdžiai neviršijo įmonės veikloje įprastos ūkinės komercinės rizikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. liepos 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB ,,Stagena“ v. AB SEB bankas ir G. S., bylos Nr. 3K-3-420/2013). Plėtodama šią teismų praktiką, LAT pažymi, kad dalyvavimas versle yra susijęs su rizika, jog priimami sprendimai gali būti ne tik naudingi, bet ir nuostolingi. Jei įmonės valdymo organų nariai būtų asmeniškai atsakingi už kiekvieną nuostolius sukėlusį sprendimą, tai žlugdytų jų iniciatyvumą, versliškumą, ribotų veikimo laisvę greitų bei ryžtingų sprendimų reikalaujančiose situacijose, skatintų šešėlinį vadovavimą bendrovėms. Siekiant apsaugoti įmonės valdymo organų narius nuo žalos atlyginimo ieškinių, taikoma verslo sprendimų priėmimo taisyklė (angl. business judgment rule), pagal kurią preziumuojamas šių asmenų veikimas bona fide geriausiais bendrovės, kuriai jie vadovauja, interesais. Ši prezumpcija skirta apsaugoti bendrovės vadovus nuo asmeninės atsakomybės už sąžiningai priimtus verslo sprendimus, atitinkančius rūpestingumo pareigos standartus. Dėl to žalos atlyginimo siekiančiam asmeniui nepakanka įrodyti padarytos žalos faktą, tačiau būtina įrodyti ir įmonės valdymo organų narių fiduciarinių pareigų (lojalumo, sąžiningumo, protingumo ir kt.) pažeidimą, akivaizdų protingos ūkinės – komercinės rizikos peržengimą, aiškų aplaidumą arba jiems suteiktų įgaliojimų viršijimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Mitnija“ ir kt. v. V. G. ir kt., bylos Nr. 3K-7-124/2014).

18Panevėžio apygardos teismo 2017 m. vasario 20 d. nutartimi UAB „GDL plius“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas Lygaudas Petronis (b. l. 6-7). Panevėžio apygardos teismo 2017 m. balandžio 27 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas, t. y. įmonės kreditorė VMI prie LR FM su 9 275,78 EUR kreditoriniu reikalavimu (b. l. 36). Sprendimą išieškoti 9 289,21 EUR nepriemoką VMI priėmė dar 2016-04-05 (b. l. 33). Kaip bylos nagrinėjimo metu nurodė ieškovės atstovas, jau 2013 metais UAB „GDL Plius“ neturėjo jokio turto. Panevėžio apygardos teismo 2017-02-20 nutartyje nurodyta, kad UAB „GDL Plius“ finansinės atsakomybės VĮ Registrų centras nebeteikė nuo 2013 m. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „GDL Plius“, atstovaujama direktoriaus L. Ž., 2010-10-20 sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 02, pagal kurią L. Ž. išnuomojo UAB „GDL plius“ 145,92 kv. m. bendro ploto patalpas, esančias ( - ) (b. l. 8-9). Nuomos sutarties terminas nuo 2010-10-20 iki 2011-10-20. Sutarties 4 dalies 1 punktas nustatė, kad nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomotojui 400 Lt už kiekvieną sutarties galiojimo mėnesį. Nuo 2011-10-20 pasirašytas negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis nr. 02 priedas Nr. 1 (b. l. 10). Pakeista patalpų nuomos trukmė ir sutartas nuomos mokestis – 700 Lt.

192012-02-27 UAB „GDL plius“ direktorius (atsakovas) L. Ž. sumokėjo grynais pinigais L. Ž. 3500 Lt (5 mėn. x 700 Lt), kasos išlaidų orderio Nr. 8 nurodant, kad pinigai sumokami pagal nuomos sutartį už 2011 m. 10, 11, 12 mėn. ir 2012 m. 1, 2 mėn. (b. l. 18).

202014-05-30 UAB „GDL plius“ direktorius (atsakovas) L. Ž. sumokėjo grynais pinigais L. Ž. 2 100 Lt (3 mėn. x 700 Lt), kasos išlaidų orderio Nr. 13 nurodant, kad pinigai sumokami pagal nuomos sutartį už 2012 m. 3, 4, 5 mėn. (b. l. 19).

212015-08-27 UAB „GDL plius“ direktorius (atsakovas) L. Ž. sumokėjo grynais pinigais L. Ž. 4 000 EUR (10 mėn. x 400 EUR), kasos išlaidų orderio Nr. 22 nurodant, kad pinigai sumokami pagal nuomos sutartį už 2012 m. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mėn. ir 2013 m. 1, 2, 3 mėn. (b. l. 20).

222015 m. rugsėjo mėn. UAB „GDL plius“ direktorius (atsakovas) L. Ž. sumokėjo grynais pinigais L. Ž. 10 400 EUR, kasos išlaidų orderio Nr. 26 nurodant, kad pinigai sumokami pagal nuomos sutartį nuo 2015 m. balandžio mėn. iki 2015 birželio mėn. (b. l. 21).

232015-10-11 UAB „GDL plius“ direktorius (atsakovas) L. Ž. sumokėjo grynais pinigais L. Ž. 2 220 EUR, kasos išlaidų orderio Nr. 27 nurodant, kad pinigai sumokami už nuomojamų patalpų elektros energiją per visą nuomos laikotarpį nuo 2010 m. spalio mėn. iki 2015 m. birželio mėn. (b. l. 22).

242016-08-24 UAB „GDL plius“ direktorius (atsakovas) L. Ž. sumokėjo grynais pinigais L. Ž. 221 EUR, kasos išlaidų orderio Nr. 28 nurodant, kad pinigai sumokami pagal nuomos sutartį (b. l. 23). Iš viso atsakovas L. Ž. sau išsimokėjo 18 462,87 EUR (1 013,67 EUR (3500 Lt) + 608,20 EUR (2100 Lt) + 4000 EUR + 10 400 EUR + 2220 EUR + 221 EUR) sumą.

25Taigi byloje nustatyta, kad sudarius nuomos sutartį, kurių pagrindu išnuomotos net 145,92 kv. m. bendro ploto patalpos, esančios ( - ), įmonė neturėjo nė vieno darbuotojo. Nors pats atsakovas bylos nagrinėjimo metu akcentavo, kad šios patalpos buvo būtinos norint įregistruoti įmonę, o vėliau laikyti buhalterio ir vadovo daiktus, tačiau kaip minėta, įmonė neturėjo nė vieno darbuotojo, o nuo 2013 m. įmonė neturėjo absoliučiai jokio turto. Atsakovas veikdamas kaip bendrovės vadovas sudarė patalpų nuomos sutartį, nors jam buvo žinoma įmonės finansinė padėtis. Įmonės faktinis nemokumas egzistavo dar iki tol, kol įmonei iškelta bankroto byla. Jokių duomenų byloje, kad sudaryti nuomos sutartį buvo būtina, byloje nėra. Pats atsakovas teismo posėdžio metu patvirtino, kad įmonei įregistruoti būtų pakakę panaudos sutarties. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad nuomos sutartimi nustatytas 400 Lt, o nuo 2011-10-20 – 700 Lt nuomos mokestis kas mėnesį. Tačiau atsakovas sutarties pagrindu išmokėdavo sau didesnes sumas, nei sutartyje numatytas nuomos mokestis. Pavyzdžiui 2015 m. rugsėjo mėn. išrašytas kasos pajamų orderis Nr. 26, 10 400 EUR sumai, nurodant, kad pinigai sumokami pagal nuomos sutartį nuo 2015 m. balandžio mėn. iki 2015 birželio mėn., t. y. už 3 mėn. Nuomos mokesčio suma mėnesiui – 3466,66 EUR. 2015-08-27 kasos išlaidų orderiu Nr. 22 UAB „GDL plius“ direktorius išmokėjo pats sau 4 000 EUR (10 mėn. x 400 EUR).

26Teismas konstatuoja, kad, atsižvelgiant į tai, atsakovas L. Ž., kaip UAB „GDL Plius“ vadovas, sudarė sandorį dėl patalpų nuomos su pačiu savimi, šią sutartį ir mokėjo nuomos mokestį net didesnį, nei buvo numatyta sutartimi, tuo metu kai įmonė neturėjo nė vieno darbuotojo ir jokio turto, bei turėjo finansinių sunkumų, prezumpcija, kad jis veikė bona fide geriausiais bendrovės, kuriai vadovavo, interesais, yra paneigta. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, yra pagrindas konstatuoti, kad jis pažeidė fiduciarines pareigas, konkrečiai lojalumo, sąžiningumo, protingumo, bendrovei, o sumokėtas nuomos mokestis laikytinas bendrovei padaryta žala.

27Įvertinęs tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad ginčijamas sandoris laikytinas prieštaraujančiu bendrovės veiklos tikslams ir žalingu įmonei. Sandoris neteisėtas ir suvaržo kreditoriaus interesą gauti savo finansinių reikalavimų patenkinimą iš bendrovei priklausiusio turto vertės. Įmonės vadovas, siekdamas nedidinti įmonės nemokumo, nepažeisti kreditoriaus teisių, neprivalėjo ir neturėjo teisės sudaryti ginčo sandorio. Atsižvelgiant į tai, 2010-10-20 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 02 ir 2011-10-20 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 02 Priedas 1 pripažintini negaliojančiais ir panaikintini.

28Ieškinį tenkinus iš atsakovės priteistinas 554 EUR žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė atleista (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

29Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (2,72 EUR) neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos, jos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

30Vadovaudamasis išdėstytais motyvais ir remdamasis LR CPK 272 straipsniu, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

31ieškinį tenkinti visiškai.

32Pripažinti negaliojančia ir panaikinti tarp UAB „GDL plius“ ir L. Ž. 2010-10-20 sudarytą negyvenamųjų patalpos nuomos sutartį Nr. 02 ir 2011-10-20 jos priedą Nr. 1.

33Priteisti iš atsakovo L. Ž., asmens kodas ( - ), ieškovei BUAB „GDL plius“, juridinio asmens kodas 302556479, 18 462,87 EUR (aštuoniolika tūkstančių keturis šimtus šešiasdešimt du eurus 87 ct) žalai atlyginti.

34Priteisti iš atsakovo L. Ž., asmens kodas ( - ), ieškovei BUAB „GDL plius“, juridinio asmens kodas 302556479, 5 procentus metinių palūkanų nuo teismo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

35Priteisti iš atsakovo L. Ž., asmens kodas ( - ), 554 EUR žyminio mokesčio išlaidų. Ši suma turi būti sumokėtą į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB banke, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, teismui būtina pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

36Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Sigitai Saugūnienei,... 3. dalyvaujant ieškovės BUAB „GDL Plius“ atstovui bankroto administratoriui... 4. atsakovui L. Ž.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti negaliojančia ir... 8. Nurodė, kad Panevėžio apygardos teismo 2017 m. vasario 20 d. nutartimi... 9. Atsiliepime į ieškinį atsakovas prašė bankroto administratoriaus ieškinio... 10. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas bankroto administratorius Lygaudas... 11. Teismo posėdžio metu atsakovas L. Ž. palaikė atsiliepimą jame nurodytais... 12. Ieškinys tenkintinas.... 13. Byloje keliami teisės klausimai, susiję su juridinio asmens vadovo... 14. Bendrovės valdymo organo nario (vadovo) civilinė atsakomybė atsiranda pagal... 15. CK 2.82 straipsnio 2 ir 3 dalyse reglamentuojama, kad juridinis asmuo turi... 16. Pagal ginčui aktualios ABĮ redakcijos 37 straipsnio 8 dalį bendrovės... 17. Bet kuriuo atveju bendrovės valdymo organų (vienasmenio ir kolegialaus)... 18. Panevėžio apygardos teismo 2017 m. vasario 20 d. nutartimi UAB „GDL... 19. 2012-02-27 UAB „GDL plius“ direktorius (atsakovas) L. Ž. sumokėjo grynais... 20. 2014-05-30 UAB „GDL plius“ direktorius (atsakovas) L. Ž. sumokėjo grynais... 21. 2015-08-27 UAB „GDL plius“ direktorius (atsakovas) L. Ž. sumokėjo grynais... 22. 2015 m. rugsėjo mėn. UAB „GDL plius“ direktorius (atsakovas) L. Ž.... 23. 2015-10-11 UAB „GDL plius“ direktorius (atsakovas) L. Ž. sumokėjo grynais... 24. 2016-08-24 UAB „GDL plius“ direktorius (atsakovas) L. Ž. sumokėjo grynais... 25. Taigi byloje nustatyta, kad sudarius nuomos sutartį, kurių pagrindu... 26. Teismas konstatuoja, kad, atsižvelgiant į tai, atsakovas L. Ž., kaip UAB... 27. Įvertinęs tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad ginčijamas... 28. Ieškinį tenkinus iš atsakovės priteistinas 554 EUR žyminis mokestis, nuo... 29. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 30. Vadovaudamasis išdėstytais motyvais ir remdamasis LR CPK 272 straipsniu,... 31. ieškinį tenkinti visiškai.... 32. Pripažinti negaliojančia ir panaikinti tarp UAB „GDL plius“ ir L. Ž.... 33. Priteisti iš atsakovo L. Ž., asmens kodas ( - ), ieškovei BUAB „GDL... 34. Priteisti iš atsakovo L. Ž., asmens kodas ( - ), ieškovei BUAB „GDL... 35. Priteisti iš atsakovo L. Ž., asmens kodas ( - ), 554 EUR žyminio mokesčio... 36. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...