Byla e2-2296-466/2018
Dėl neteisėtai nuskaičiuotų įmokų ir sumokėto užstato grąžinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas, sekretoriaujant Barbarai Čaikauskienei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokato padėjėjai Kristinai Vezbergaitei, atsakovės atstovei advokatei Kristinai Saukalienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Projektų valdymo strategijos“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „SEB bankas“ dėl neteisėtai nuskaičiuotų įmokų ir sumokėto užstato grąžinimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašė priteisti iš atsakovės sumokėto pagal 2011-01-26 sudarytą automobilio Citroen C3 nuomos sutartį užstato dalį - 457,03 Eur, taip pat neteisėtai nuskaičiuotas po sutarties nutraukimo įmokas – 468,98 Eur. Nurodė, kad 2012 m. balandžio mėn. atsirado nuomojamo automobilio Citroen C3 techniniai gedimai – automobilis pradėjo vartoti daugiau tepalo, o vėliau paaiškėjo, kad yra pažeisti variklio tepaliniai žiedai, dėl ko atsirado reikšmingo remonto būtinybė. 2012 m. birželio mėn. ieškovė automobiliu naudojosi labai ribotai, o 2012 m. gruodžio mėn. vėl eilinį kartą užsidegus informacinei lemputei automobilis buvo pristatytas į autorizuotą servisą ir tokiu būdu grąžintas atsakovei. 2013-02-15 pranešimu ieškovė pranešė atsakovei, kad nutraukia sutartį, tačiau atsakovė su tuo nesutiko. 2013-02-26 susitikime šalys derėjosi dėl sutarties nutraukimo įforminimo, po ko atsakovė prižadėjo atsiųsti pasiūlymą dėl sutarties nutraukimo, tačiau to neįvykdė ir nesureagavo į 2013-05-22 ieškovės pranešimą. Ieškovės teigimu, atsakovė buvo nesąžininga, nes vengė vykdyti pareigą grąžinti reikalaujamas sumas po sutarties nutraukimo. Prašė priteisti iš atsakovės ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovė su ieškovės reikalavimais nesutiko. Teigė, kad turėjo būti tinkamai kvalifikuoti tarp šalių susiklostę santykiai. Pagal atsakovę, buvo sudaryta ne finansinio lizingo, bet veiklos lizingo sutartis, kai nuosavybės teisė klientui į naudojamą daiktą nepereina. Nesutiko, kad automobilio Citroen C3 palikimas 2012-12-31 autorizuotame servise buvo jo grąžinimas atsakovei. Pati ieškovė pasirinko automobilio markę, modelį ir pardavėją, kuris turi atsakyti už daikto trūkumus, jei tokie buvo. Atsakovės teigimu, ieškovė turėjo teisę reikalauti įmokų grąžinimo iki Sutarties nutraukimo. Atsakovė turėjo teisę panaudoti ieškovės sumokėto užstato lėšas ieškovės įsipareigojimų įvykdymui užtikrinti. Ieškovė galėjo nutraukti Sutartį tik joje numatytais pagrindais ir tvarka, tačiau ieškovė Sutarties nutraukimo nuostatų tinkamai neįvykdė, todėl atsakovė nesutiko su ieškovės deklaruotu vienašališku Sutarties nutraukimu.

6Ieškovė dublike nurodė, kad būtent atsakovė disponavo turtu taip, kaip norėjo ir valdė automobilį Citroen C3 iki 2013-09-11, kuomet jį pardavė UAB „Krasta auto“, kuri šį daiktą išregistravo 2013-12-10 pardavus jį į užsienį. Pažymėjo, kad Sutartis buvo sudaryta pagal ieškovės, profesionalaus ir ilgamečio verslo subjekto nustatytas sąlygas. Sutartyje niekur nėra nurodyta, kad tai lizingo sutartis. Joje yra aiškiai įvardinta turto nuomos kaina, kuri sudarė 747,33 Lt per mėnesį bei 31 273 Lt per 36 mėnesių (visą sutarties) laikotarpį. Ieškovė nebuvo įspėta, kad nuomojamas automobilis taip stipriai naudos variklio tepalą. Sutartyje nėra punkto, numatančio ieškovės galimybę pirkti nuomojamą automobilį. Jei sutikti su atsakove, tai ji privalėjo suderinti turto pardavimo kainą su galima lizingo gavėja (ieškove) prieš daikto pardavimą. Tačiau yra akivaizdu, kad atsakovė automobilio pardavimo kainos su ieškove nederino. Nėra teisinga atsakovės nurodyta aplinkybė, kad pati ieškovė išsirinko automobilį, nes ieškovės atstovas, atsakovei primygtinai siūlant, atvyko į atsakovės būstinę pasidomėti galimybėmis išsirinkti pageidaujamą automobilį. Pati atsakovė tarpininkavo tarp automobilių pardavėjų ir pirkėjo, po ko, renkantis iš trijų automobilių 2011-01-26 buvo sudaryta turto nuomos sutartis. Atsakovė vengė bendradarbiauti ir padėti spręsti iškilusias su automobilio eksploatacija problemas ir atsakovė pripažino, jog apie Sutarties nutraukimą buvo informuota 2013-01-17 žodžiu ir 2013-01-18 raštu. Atsakovė neneigė, kad automobilį valdė nuo 2012-12-31 iki 2013-09-11 jo pardavimo. Apskaičiuojant delspinigius atsakovės darbuotojai jiems patogiu metu padarydavo automatinį nuskaitymą nuo ieškovės sąskaitos, o ieškovė pati jokių mokėjimų neatlikdavo, nes ieškovės sąskaitoje esančiais pinigais disponavo atsakovė. Tik pranešus apie Sutarties nutraukimą atsakovė 2013-01-17 nuskaičiavo delspinigius už neva pavėluotas sumokėti įmokas. Prašė ieškinį tenkinti pilnai.

7Ieškinys atmestinas.

8Nustatyta, kad ieškovė 2011-01-26 sudarė su akcine bendrove „SEB lizingas“ (AB SEB lizingas) Nuomos sutartį (toliau – Sutartis) Nr. ( - ). Pagal Sutartį ieškovei buvo perduotas automobilis Citroen C3, VIN Nr. ( - ), kurį SEB lizingas nuosavybės teise įgijo iš pardavėjo ir pagal Sutartį perdavė ieškovei minėtą automobilį valdyti ir naudotis. Automobilio eksploatacijos metu ieškovei daugiau kaip po metų paaiškėjo, kad automobilis Citroen C3 suvartoja ženkliai daug variklio tepalo, dėl ko neįprastai dažnai tekdavo papildyti tepalo lygį. Dėl tos priežasties ieškovė 2013-01-18 pranešimu nusprendė nutraukti sutartį, tačiau atsakovė nesutiko su sutarties nutraukimu tokia tvarka, kaip pageidavo ieškovė.

9AB SEB banko 2013-03-29 vienintelio akcininko sprendimu Nr. 1 nuspręsta AB SEB lizingas prijungti prie AB SEB banko. Remiantis AB SEB lizingas (toliau – SEB lizingas) turto, teisių ir pareigų priėmimo – perdavimo akto 6 – 9 punktais AB SEB lizingas visas teises ir pareigas teisminiuose, kituose procesuose ir veikloje, taip pat AB SEB lizingas vardu sudarytas sutartis perdavė AB SEB bankui. Dėl nurodyto AB „SEB bankas“ yra tinkama atsakovė byloje.

10Ginčas kilo dėl sutarties turinio vertinimo, atsakingo už turto būklę asmens ir Sutarties nutraukimo pagrindo, aplinkybių ir atsakovės nuskaičiuotų įmokų. Ieškovė teigė, jog vien sprendžiant iš Sutarties pavadinimo, šalys sudarė turto nuomos sutartį, pagal kurios sampratą visa daikto sugedimo rizika tenka nuomotojui, t.y. šiuo atveju atsakovei. Teismas pažymi, kad remiantis kasacinio teismo praktika, sprendžiant ginčus, susijusius su sutarties sąlygų vykdymu, sutarties nutraukimu ir pan., iškilus abejonių dėl sutarties sąlygų turinio, reikia aiškintis šalių sutarties šalių valią ir tikruosius ketinimus, t.y. Sutarties esmę sudaro sutarties sąlygų turinys, o ne pavadinimas.

11Dėl Nuomos sutarties Nr. ( - ) turinio vertinimo

12Sutarties Bendrosios dalies įžanginėje dalyje nurodyta, kad ši Sutartis sudaryta tarp finansinio ir veiklos lizingo paslaugas teikiančios AB „SEB lizingas“ ir šią Sutartį pasirašančio nuomininko siekiant nustatyti nuomininko pasirinkto turto įsigijimo, valdymo ir naudojimo sąlygas. Pagal Sutarties Bendrosios dalies 1 Skyriaus „Sutartyje vartojamos sąvokos“ pardavėjas apibūdintas kaip Specialiojoje dalyje nurodytas nuomininko pasirinktas ūkio subjektas, užsiimantis kilnojamojo turto gamyba ir/arba tiekimu ir/arba pardavimu. SEB lizingas, tai finansinio ir veiklos lizingo (nuomos) paslaugas teikianti AB „SEB lizingas“. Pagal Bendrosios dalies 12 Skyriaus „Nuosavybės teisė“ 12.1 papunktį nuo turto nuosavybės teisės perėjimo SEB lizingui remiantis pirkimo – pardavimo sutarties sąlygomis momento visą nuomos laikotarpį ir jam pasibaigus turtas nuosavybės teise priklauso SEB lizingui. Remiantis Bendrosios dalies 18 Skyriaus „Turto grąžinimas SEB lizingui“ 18.1 papunkčiu nuomininkas privalo grąžinti turtą SEB lizingui bei perduoti visus su tuo susijusius dokumentus per 5 darbo dienas nuo mokėjimų grafike – sąskaitoje numatyto nuomos termino pasibaigimo arba atitinkamai Sutarties nutraukimo dienos. Sutarties 18.2 ir 18.3 papunkčiai numatė tvarką, kaip turtas turi būti grąžintas SEB lizingui. Sutarties 6, 7, 8 skyriuose aptartos turto naudojimo, mokėjimų ir kitos su turto sąlygos, kurios susiję su turto naudojimu. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau –CK) 6.567 straipsnio 1 dalis apibrėžia lizingo (finansinės nuomos) sampratą, t.y. pagal šią sutartį lizingo davėjas įsipareigoja įgyti nuosavybės teise iš trečiojo asmens kitos šalies (lizingo gavėjo) nurodytą daiktą ir perduoti jį lizingo gavėjui valdyti ir naudoti verslo tikslais už užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą daiktas pereis lizingo gavėjui nuosavybės teise, jeigu sutartis nenumato ko kita. Šio skyriaus normos mutatis mutandis taikomos ir tais atvejais, kai lizingo davėjas yra nuomojamo turto savininkas. Šalių sudarytoje Sutartyje nebuvo numatyta sąlygų, pagal kurias turtas (automobilis Citroen C3) galėjo būti perduotas nuomininkės UAB „Projektų valdymo strategijos“ nuosavybėn ir tuo Sutartis skiriasi nuo klasikinės lizingo (finansinės nuomos) sutarties. Įvertinus minėtas Sutarties sąlygas pripažintina, kad Sutartis atitinka veiklos lizingo sąlygas, t.y. atsakovė finansavo ieškovei perduoto daikto - automobilio Citroen C3 naudojimą. Šalys turi teisę savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, turi teisę sudaryti sutartį, turinčią kelių rūšių sutarčių elementų ir įstatymuose nėra draudimo šalims sudaryti tokią sutartį, kokią sudarė šalys (CK 6.156 straipsnio 1 ir 3 dalys), t.y. turinčią lizingo požymių sutartį, tačiau savo esme esančia veiklos lizingo (veiklos, turto naudojimo finansavimo) sutartimi.

13Dėl Sutarties sąlygų vykdymo paaiškėjus daikto trūkumams ir atsakovės atsakomybei už daikto trūkumus reikalingų sąlygų

14Sutarties Specialiojoje dalyje turto pardavėju nurodyta UAB „Veho“, kuri 2017-03-03 išregistruota iš juridinių asmenų registro pasibaigus juridiniam asmeniui po reorganizavimo ir kurios teisių bei pareigų perėmėjo, sprendžiant iš išplėstinio išrašo iš Juridinių asmenų registro Lietuvos Respublikoje nėra. Dėl nurodyto buvusi šioje byloje trečiuoju asmeniu UAB „Veho“ buvo pašalinta iš byloje dalyvaujančių asmenų.

15Sutarties Bendrosios dalies 5 Skyriaus „Turto priėmimo – perdavimo tvarka“ 5.9.3 papunktyje nurodyta, jog atsižvelgiant į tai, kad pats nuomininkas (ieškovė UAB „Projektų valdymo strategijos“) pasirinko turtą (automobilį Citroen C3), SEB lizingas neatsako už nuomininko pasirinkimą ir nesuteikia jokios garantijos dėl turto komplektacijos, būklės, kokybės, ilgaamžiškumo, tinkamumo naudoti ar pasiekti bet kuriam atskiram tikslui. Remiantis Sutarties 5.10 papunkčiu nuo turto priėmimo – perdavimo nuomininkui akto pasirašymo momento iki faktiško turto grąžinimo SEB lizingui pasibaigus nuomos sutarties terminui ar ją nutraukus anksčiau termino visa turto žuvimo, praradimo, komplektacijos pasikeitimo, sugadinimo ir pan. rizika tenka nuomininkui. Nepaisant pareikštų pretenzijų pardavėjui dėl turto gedimo ar trukdymo juo naudotis nuomininkas privalo laiku mokėti visus mokėjimų grafike nurodytus mokėjimus (Sutarties 5.10.4 papunktis). Sutarties Bendrosios dalies 7 Skyriaus „Nuomininko teisės“ 7.1.2 papunktis numato, kad nuomininkas turi teisę savo sąskaita reikšti pretenzijas pardavėjui dėl turto komplektacijos, kokybės ir kitų pirkimo – pardavimo sutarties sąlygų pažeidimo.

16Nurodytos Sutarties nuostatos leidžia teigti, kad atsakovė turėjo teisę reikalauti iš ieškovės įmokų nepaisant to, ar ieškovė turėjo pretenzijų dėl automobilio trūkumų. Kaip bylos nagrinėjimo metu teigė ieškovės atstovė, aplinkybė, jog ieškovei perduotas automobilis Citroen C3 vartoja per daug tepalo, paaiškėjo 2012 m. balandžio mėn., t.y. maždaug po 1 metų ir 2 mėnesių nuo Sutarties sudarymo. Iki tol ieškovė naudojo automobilį be problemų. Pagal Sutarties nuostatas pretenzijas dėl, ieškovės teigimu, atsiradusio automobilio Citroen C3 trūkumo (per didelio tepalo vartojimo) ieškovė turėjo reikšti automobilio pardavėjui, t.y. UAB „Veho“. Ieškovė nepagrįstai tokias pretenzijas nukreipė į atsakovę lizingo bendrovę, nors atsakovė 2013-01-29 rašte nurodė ieškovei, kad už automobilio kokybę pilnai atsako pardavėjas (UAB „Veho) ir visas su tuo susijusias pretenzijas ieškovė turi reikšti pardavėjui. Be to atsakovė pasiūlė organizuoti trišalį susitikimą kartu su automobilio Citroen C3 pardavėju. Toks susitikimas įvyko 2013-02-26 ir kaip apklaustas liudytoju paaiškino SEB lizingas projektų vadovas A. P., susitikimas įvyko dėl ieškovės reiškiamų pretenzijų, t.y. dėl per didelio automobilio Citroen C3 tepalo suvartojimo. Liudytojas paaiškino, kad buvo atlikti bandymai, kurių rezultatai buvo tokie, kad tepalo suvartojimas neviršija nustatytos normos. Dėl to ieškovės pretenzijos dėl galimo automobilio Citroen C3 didelio tepalo vartojimo (viršijančio normą) buvo pripažintos nepagrįstomis. Atsakovė pateikė Citroen įgalioto serviso UAB „ALFAMA“ atlikto bandymo siekiant nustatyti, kiek automobilio Citroen C3 variklis naudoja alyvos 1 000 kilometrų, rezultatus. Pagal juos automobilio variklis sunaudoja 0,12 litro alyvos 1 000 kilometrų, t.y neviršija gamintojo nustatytos 0,5 litro 1 000 kilometrų EP3C varikliui normos. Dėl nurodyto pripažintina iš esmės neįrodyta ieškovės nurodyta aplinkybė, kad automobilio Citroen C3 variklis daugiau kaip po metų eksploatacijos pradėjo naudoti daugiau variklio alyvos, nei nustatyta gamintojo norma. Ieškovės iniciatyva kviestas liudytojas S. K. teigė apie per didelį alyvos naudojimą, tačiau remdamasis faktiškai asmenine patirtimi su kitos markės automobiliu.

17Sutarties Bendrosios dalies 5.9, 5.9.1, 5.9.2, 5.9.3, 7.1.2 papunkčiai leidžia daryti išvadą, jog pagal Sutarties sąlygas SEB lizingas neprisiėmė jokių įsipareigojimų dėl turto būklės, kokybės, komplektacijos ir pan. Ieškovei, kaip verslo subjektei, Sutarties sąlygos turėjo būti aiškios ir suprantamos. Nėra pagrindo teigti, kad be ieškovės sutikimo jai buvo nustatytos nenaudingos Sutarties sąlygos, nes nesutikdama su Sutarties sąlygomis ieškovė tiesiog turėjo galimybę nesudaryti Sutarties, o Sudarius sutartį ieškovei galioja jos nuostatos.

18Dėl sutarties nutraukimo aplinkybių ir ieškovės teisės reikalauti sugrąžinti įmokas

19Ieškovė 2013-01-18 rašte SEB lizingui nurodė, kad nutraukia Sutartį nuo 2013-01-21. 2013‑02‑15 rašte, adresuotame atsakovei, ieškovė nurodė, jog automobilis Citroen C3 yra automobilio pardavėjo servise ir ne dėl ieškovės kaltės ji negali naudotis automobiliu, taip pat ieškovė prašė paaiškinti, kokiu pagrindu atsakovė nuskaičiavo delspinigius bei, kad ieškovė, nutraukusi Sutartį reikalaus iš atsakovės grąžinti už 2013 m. sausio mėn. nepagrįstai nuskaičiuotą įmoką, grąžinti užstatą bei atlyginti patirtus nuostolius. 2013-05-22 pranešime ieškovė nurodė, kad 2013‑02‑26 susitikimo metu (SEB lizingo, UAB „Veho“ ir ieškovės atstovų) buvo sutarta, kad SEB lizingas atsiųs pasiūlymus dėl Sutarties nutraukimo įforminimo, tačiau ieškovė pasiūlymų iš atsakovės negavo. 2013-08-06 raštu Nr. ( - ) atsakovė informavo ieškovę, jog ji, nesumokėjusi eilinių mėnesinių mokėjimų yra skolinga pagal sąskaitas – faktūras laikotarpiu nuo 2013-02-04 iki 2013-08-06. Taip pat atsakovė nurodė, kad ieškovei nepadengus 5 231,31 Lt įsiskolinimo ir 384,11 Lt delspinigių iki 2013-08-13 atsakovė nuo 2013-08-14 nutraukia visas Sutartis.

20Vertinant ieškovės raštus apie Sutarties nutraukimą nėra pagrindo pripažinti, kad Sutartis buvo nutraukta nuo ieškovės 2013-01-18 rašte nurodytos datos, nes vėlesniuose savo raštuose ieškovė nurodė laukianti iš atsakovės Sutarties nutraukimo pasiūlymų. Be to ieškovė, ketindama nutraukti Sutartį vadovavosi CK 6.485 straipsnio 2 dalies 3 punktu, numatančiu nuomininko teisę nutraukti nuomos sutartį prieš terminą paaiškėjus išnuomoto daikto trūkumams. Teismo nuomone, ieškovė nepagrįstai vadovavosi minėta įstatymo nuostata, nes nutraukti Sutartį ieškovė turėjo šalių sudarytoje Sutartyje nustatytais pagrindais ir tvarka.

21Sutarties nutraukimo pagrindai nuomininko iniciatyva numatyti Sutarties Bendrosios dalies 17 Skyriaus „Sutarties nutraukimas“ 17.2 papunktyje. Sutarties 17.2.1 papunktis numatė ieškovės teisę nutraukti sutartį anksčiau numatyto termino, jei turto perdavimas vėluoja daugiau kaip 2 savaites dėl SEB lizingas kaltės ir, jei SEB lizingas nepagrįstai kliudo nuomininkui naudotis turtu pagal jo paskirtį ir Sutarties sąlygas bei nepašalina pažeidimo per 2 savaites nuo raštiško nuomininko pareikalavimo gavimo dienos (17.2.2 papunktis).

22Šioje situacijoje atsakovė jokiais savo veiksmais nekliudė ieškovei naudotis perduotu turtu - automobiliu Citroen C3. Dėl ieškovės klaidingo Sutarties sąlygų vertinimo ieškovė nepagrįstai pretenzijas dėl automobilio, kurį pasirinko pati ieškovė, kokybės (galimo trūkumo) reiškė atsakovei – automobilio naudojimo finansuotojai, nors Sutarties nuostatos numatė, kad tokios pretenzijos turi būti reiškiamos daikto pardavėjui. Ieškovei aiškiai neišreiškus valios nutraukti Sutartį, neperdavus atsakovei automobilio Citroen C3 Sutarties bendrosios dalies 17.9.1 papunktyje ir 18.1 - 18.6 papunkčiuose nustatyta tvarka (ieškovė tiesiog paliko automobilį servise) ir nenustačius Sutarties 17.2.1 ir 17.2.2 papunkčiuose numatytų pagrindų, pripažintina, jog Sutartis buvo nutraukta nuo atsakovės 2013-08-06 rašte nurodytos datos - 2013-08-14.

23Iš ieškovės ikiteisminių ir bylos nagrinėjimo metu pateiktų procesinių dokumentų negalima nustatyti, nuo kada ieškovė ketina nutraukti Sutartį - nuo 2013-01-18 (2018-01-21) ar vėlesnės datos, nes toliau vedė derybas dėl Sutarties nutraukimo sąlygų. Nepaisant to ieškovė teigė, jog atsakovė turi grąžinti 2013-01-18 susidariusį užstato likutį - 457,03 Eur. Taip pat ieškovė nurodė kaip neteisėtai nuskaičiuotą 227,31 Eur įmokos sumą (kartu su delspinigiais) po 2013-01-19 bei neteisėtai nuskaičiuotas 241,67 Eur įmokas 2015-12-01. Kaip minėta, laikant, jog Sutartis buvo nutraukta nuo atsakovės nurodytos 2013-08-14 datos ir atsakovė pateikė 2018-03-28 pažymą apie likusią ieškovės 1295,19 Eur skolą, kurią sudaro 684,25 Eur neapmokėti vertės dengimai, 185,04 Eur delspinigiai ir 218,33 Eur kitos išlaidos, atsakovė turėjo pagrindą nurašyti įsiskolinimo sumas.

24Dėl nurodyto darytina išvada, kad atsakovė pagrįstai nuskaičiavo įmokas iki Sutarties nutraukimo ir ieškovė neturi pagrindo reikalauti jas sugrąžinti, tarp to ir užstato dalies, nes nenustatyta, kad egzistavo Sutarties bendrosios dalies 17.2.1 ir 17.2.2 papunkčiuose numatyti pagrindai Sutarčiai nutraukti ieškovės iniciatyva, o užstatas gali būti grąžinamas tik Sutartį nutraukus tais pagrindais (Sutarties bendrosios dalies 17.9.2 papunktis). Ieškovės argumentai dėl atsakovės galimo ieškovės sąskaitose esančių lėšų galimo nurašymo ateityje, teismo nuomone, neturi reikšmės šiam ginčui. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškinys atmestinas.

25Atmetant ieškinį, iš ieškovės valstybės naudai priteistina 5,71 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 92 ir 96 straipsniai).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 269, 270, 307 straipsniais,

Nutarė

27Ieškinį atmesti.

28Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Projektų valdymo strategijos“, į.k. 300534726, į valstybės biudžetą, 5,71 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (išlaidos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, nurodytų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklapyje, įmokos kodas 5660).

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė prašė priteisti iš atsakovės sumokėto pagal 2011-01-26 sudarytą... 5. Atsakovė su ieškovės reikalavimais nesutiko. Teigė, kad turėjo būti... 6. Ieškovė dublike nurodė, kad būtent atsakovė disponavo turtu taip, kaip... 7. Ieškinys atmestinas. ... 8. Nustatyta, kad ieškovė 2011-01-26 sudarė su akcine bendrove „SEB... 9. AB SEB banko 2013-03-29 vienintelio akcininko sprendimu Nr. 1 nuspręsta AB SEB... 10. Ginčas kilo dėl sutarties turinio vertinimo, atsakingo už turto būklę... 11. Dėl Nuomos sutarties Nr. ( - ) turinio vertinimo ... 12. Sutarties Bendrosios dalies įžanginėje dalyje nurodyta, kad ši Sutartis... 13. Dėl Sutarties sąlygų vykdymo paaiškėjus daikto trūkumams ir atsakovės... 14. Sutarties Specialiojoje dalyje turto pardavėju nurodyta UAB „Veho“, kuri... 15. Sutarties Bendrosios dalies 5 Skyriaus „Turto priėmimo – perdavimo... 16. Nurodytos Sutarties nuostatos leidžia teigti, kad atsakovė turėjo teisę... 17. Sutarties Bendrosios dalies 5.9, 5.9.1, 5.9.2, 5.9.3, 7.1.2 papunkčiai... 18. Dėl sutarties nutraukimo aplinkybių ir ieškovės teisės reikalauti... 19. Ieškovė 2013-01-18 rašte SEB lizingui nurodė, kad nutraukia Sutartį nuo... 20. Vertinant ieškovės raštus apie Sutarties nutraukimą nėra pagrindo... 21. Sutarties nutraukimo pagrindai nuomininko iniciatyva numatyti Sutarties... 22. Šioje situacijoje atsakovė jokiais savo veiksmais nekliudė ieškovei... 23. Iš ieškovės ikiteisminių ir bylos nagrinėjimo metu pateiktų procesinių... 24. Dėl nurodyto darytina išvada, kad atsakovė pagrįstai nuskaičiavo įmokas... 25. Atmetant ieškinį, iš ieškovės valstybės naudai priteistina 5,71 Eur... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259,... 27. Ieškinį atmesti.... 28. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Projektų valdymo... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...