Byla 2S-1373-450/2012
Dėl antstolės veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0139/11/03631, suinteresuotas asmuo antstolė Inga Karalienė

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Radzevičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Psyops Media“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. vasario 13 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Psyops Media“ skundą dėl antstolės veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0139/11/03631, suinteresuotas asmuo antstolė Inga Karalienė,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Pareiškėjas UAB „Psyops Media“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti antstolės Ingos Karalienės 2012-02-02 patvarkymus UAB „Psyops Media“ ir UAB „KRK Baltic“ bei priimti naują patvarkymą leisti UAB „KRK Baltic“ vykdyti atsiskaitymą UAB „Psyops Media“.

5Skundo reikalavimų užtikrinimui pareiškėjas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolės Ingos Karalienės 2012-02-02 patvarkymų UAB „Psyops Media“ ir UAB „KRK Baltic“ vykdymą iki kol nebus išspręstas turto arešto akto Nr. 0111011790 pagrindu patvarkymų teisėtumo klausimas. Nurodė, kad antstolė vykdo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-11-16 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuria buvo areštuotas skolininkui UAB „Psyops Media“ priklausantis turtas, užtikrinant UAB „KG Constructions“ reikalavimų įvykdymą (turto arešto aktas Nr. 0111011790). UAB „KG Constructions“ netinkamai vykdė teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir turto arešto aktą aktų registre patikslino pasibaigus įstatyme nustatytam ir teismo nutartyje nurodytam 14 dienų terminui, todėl turto arešto aktas Nr. 0111011790 yra vykdomas neteisėtai, kadangi teismo 2011-11-16 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės negalioja. Pažymėjo, kad šiai dienai yra pateikęs prašymus išregistruoti turto arešto aktą Nr. 0111011790.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. vasario 13 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Psyops Media“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas nustatė, kad antstolei Ingai Karalienei yra pateikta vykdyti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-11-16 nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuria buvo areštuotas skolininkui UAB „Psyops Media“ priklausantis turtas, užtikrinant UAB „KG Constructions reikalavimų įvykdymą. Vykdydama minėtą nutartį antstolė 2011-11-28 patvarkymu Nr. 0139/11/03631 areštavo UAB „Psyops Media“ priklausančias lėšas 120 844,76 Lt sumai ir pavedė saugoti lėšas UAB “KRK Baltic”. Antstolė Inga Karalienė 2012-02-02 priėmė patvarkymą, kuriuo įpareigojo UAB „Psyops Media“ pateikti informaciją apie turimą turtą, taip pat patvarkymą, kuriuo nusprendė areštuotas UAB „Psyops Media“ lėšas pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą bei įpareigojo UAB “KRK Baltic” pateikti informaciją kokio dydžio pinigines lėšas įmonė turi mokėti skolininkui UAB „Psyops Media“. Pareiškėjas skundžia pastaruosius du 2012-02-02 antstolės priimtus patvarkymus Pateikti rašytiniai įrodymai taip pat patvirtina, jog pareiškėjas yra pateikęs prašymą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos teisėjai dėl laikino turto arešto išregistravimo iš turto arešto aktų registro. Atsižvelgdamas į faktines bylos aplinkybes ir byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas sprendė, kad antstolės Ingos Karalienės 2012-02-02 patvarkymai iš esmės nevaržo pareiškėjo veiklos ir jų vykdymas nesukels pareiškėjui neigiamų turtinių pasekmių. Pareiškėjo veiklą varžo teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir šios nutarties pagrindu antstolės taikytas areštas pareiškėjo turtui, tačiau antstolės patvarkymas dėl turto arešto nėra UAB „Psyops Media“ skundo dėl antstolės veiksmų dalykas. Jokio kito pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui pareiškėjas nenurodė, teismas pagrindų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui šioje byloje taip pat nenustatė. Atsižvelgdamas į išdėstyta, teismas darė išvadą, kad nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Psyops Media“ prašo apeliacinės instancijos teismo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. vasario 13 d. nutartį ir priimti naują sprendimą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais motyvais:

101. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad UAB „Psyops Media“ nenurodė jokių motyvų. Priešingai, buvo pateikti duomenys, kad antstolė Inga Karalienė pavėluotai patikslino turto arešto aktą turto arešto aktų registre, todėl tai jau yra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi dėl šio pažeidimo yra pateiktas prašymas išregistruoti turto arešto aktą hipotekos teismui prie Vilniaus m. 1 apylinkės teismo bei prašymas Vilniaus m. 1 apylinkės teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-754-430/2012.

112. Kadangi 2012-02-21 UAB „Psyops Media“ sužinojo apie 2011-11-28 ir 2011-12-05 patvarkymus UAB „KRK Baltic“, todėl 2012-02-27 pateikė skundą antstolei Ingai Karalienei bei prašymą teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Šios aplinkybės sudaro pagrindą ir būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, iki kol išsispręs 2011-11-28 ir 2011-12-05 patvarkymo teisėtumo klausimas Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolė Inga Karalienė nurodė, kad atskirasis skundas nepagrįstas, todėl prašė jį atmesti. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011-11-16 išduota nutartis Nr. 2-754-50/12, kurios pagrindu buvo atliekami procesiniai veiksmai, nėra panaikinta ir turi būti vykdoma. Antstolė nesutiko su skundo argumentais, jog pavėluotai patikslintas turto aprašas Turto arešto aktų registre. LR CPK 147 str.6 d. nuostatos teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo negaliojimo atvejį sieja su procesinio termino, per kurį išieškotojas privalo kreiptis į antstolį dėl areštuoto turto duomenų patikslinimo pažeidimu, o ne su procesiniais veiksmais, atliekamais vykdomojoje byloje vykdant teismo nutartį. Kiti pareiškėjo skundo argumentai yra susiję su kitais procesiniais veiksmais, atliktais 2011-11-28 ir 2011-12-05, kurie neturi teisinės reikšmės vertinant skundžiamojo procesinio veiksmo teisėtumo klausimą. Atkreipė dėmesį, kad dėl minėtų veiksmų paduotas skundas 2012-03-01 patvarkymu grąžintas pareiškėjui trūkumams pašalinti. UAB „Psyops Media“ per nustatytą terminą trūkumų nepašalino ir skundo nepateikė.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). LR CPK 320 str. 1 d. numatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo [nutarties] negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

16Atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo 2012 m. vasario 13 d. nutartis, kuria atmestas pareiškėjo [apelianto] prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo t.y. antstolės Ingos Karalienės 2012-02-02 patvarkymų Nr. 0139/11/03631 ir Nr. 0139/11/03631 vykdymo sustabdymo. Pateikto atskirojo skundo motyvai leidžia teigti, kad pagrindinis apelianto argumentas, kuriuo grindžiamas nesutikimas su skundžiama nutartimi, yra tas, kad antstolė Inga Karalienė neteisėtai pradėjo vykdymo veiksmus pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 16 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Apelianto teigimu, būtinas vykdymo proceso metu antstolės priimtų patvarkymų vykdymo sustabdymas, kol neišsispręsti kitų antstolės 2011-11-28 ir 2011-12-05 patvarkymų teisėtumo klausimas Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme.

17Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šiuo atveju apeliacijos objektu yra nutartis, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl spręstina, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad šioje byloje nebuvo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų [LR CPK 144 str. 1 d.]. Skundžiamos nutarties priėmimo metu galiojusi LR CPK 144 str. 1 d. numatė, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomu. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kurio atžvilgiu jos taikomos, didesnio ar mažesnio masto teisių ir interesų varžymas – suponuoja šio instituto taikymo išimtinumą, todėl asmeniui, kuris teismui teikia tokį prašymą, tenka pareiga pagrįsti tokių priemonių taikymo būtinumą [LR CPK 178 str.]. Dar iki įsigaliojant naujai LR CPK redakcijai ir atitinkamai pakeistiems [visa apimtimi ar iš dalies] atskiriems Kodekso straipsniams [įskaitant CPK 5 skirsnį dėl laikinųjų apsaugos priemonių], Lietuvos apeliacinio praktikoje buvo pripažįstama, jog teismas, prieš įvertindamas grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, turėtų preliminariai (prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tik atlikęs preliminarų ieškinio reikalavimų ir pateiktų įrodymų vertinimą ir padaręs išvadą dėl egzistuojančios ieškiniu pareikštų reikalavimų tenkinimo tikimybės, teismas turėtų spręsti dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimo kaip CPK 144 str. 1 d. įtvirtinto laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo buvimo [Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-2173/2011]. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atmetė pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kaip nemotyvuotą ir nepagrįstą, neįrodžius bei nenustačius laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo [LR CPK 144 str. 1 d.]. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo kitaip vertinti pareiškėjo UAB „Psyops Media“ prašymo. Susipažinus su pateikta atskirojo skundo medžiaga bei pirmosios instancijos teismo išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nebuvo jokio pagrindo bei būtinybės nagrinėjamoje civilinėje byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones [LR CPK 144 str. 1 d.]. Pažymėtina, kad pareiškėjo skundas paremtas tuo, kad, jo suvokimu, antstolė I. Karalienė neteisėtai atlieka vykdymo veiksmus pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 16 d. nutartį, tačiau byloje nėra jokių duomenų bei įrodymų, kad pastaroji nutartis negaliotų ar būtų nuginčyta. Priešingai, iš teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad atskirasis skundas dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 16 d. nutarties buvo atmestas kaip nepagrįstas apeliacinės instancijos teismo. Apeliantas pažymėjo ir tai, kad yra pateikęs prašymus išregistruoti turto arešto aktą Nr. 0111011790 bei panaikinti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-754-430/2012, tačiau iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad nurodytoje civilinėje byloje pirmosios instancijos teismas 2012 m. kovo 12 d. nutartimi atmetė UAB „Psyops Medi“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Iš viešai prieinamų Turto areštų aktų registro duomenų nustatyta ir tai, kad turto arešto aktas Nr. 0111011790 iki šiol galiojantis. Teikdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pareiškėjas net nepagrindė kokiu būdu, šioje byloje netaikant laikinųjų apsaugos priemonių, galimai pareiškėjui palankus teismo sprendimas galėtų pasunkėti arba pasidaryti neįmanomu. Atkreiptinas dėmesys į apelianto motyvus, kad, jo supratimu, būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki kol išsispręs kitų antstolės 2011-11-28 ir 2011-12-05 patvarkymų teisėtumo klausimas Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme. Teismas pažymi, kad tokių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra negalimas, nes laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos užtikrinti kitoje pareiškėjo byloje pareikštų reikalavimų įvykdymą.

18Atsižvelgiant į išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti, apeliantas nenurodė ir apeliacinės instancijos teismas nenustatė. Pirmosios instancijos teismas apelianto [pareiškėjo] prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendė teisingai, todėl teisinio pagrindo naikinti skundžiamą nutartį nėra [LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.].

19Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. vasario 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai