Byla 1-525-405/2020
Dėl kaltinamojo veikoje yra nusikaltimo, numatyto BK 2811 str. 1 d., sudėtis

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėja Nijolė Lisauskienė, sekretoriaujant Vilmai Vilkoicienei, dalyvaujant prokurorei Irinai Kurilo, kaltinamajam A. G. (A. G.), gynėjai adv. Rimutei Giruckienei, vertėjai Lenai Zavirinai, teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2A. G. (a. k. ( - ) gimęs ( - ) ., Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs vidurinį išsilavinimą, nevedęs, bedarbis, neteistas, gyvenantis ( - ) , kaltinamas pagal LR BK 2811 str. 1 d.

3Teismas

Nustatė

4Kaltinamasis A. G. vairavo motorinę transporto priemonę būdamas neblaivus, kai jam nustatytas neblaivumas daugiau negu 1,5 promilės alkoholio: 2020 m. vasario 21 d. apie 0.28 val. Švenčionių r. sav. Pabradės m. Arnionių gatvėje ties pastatu Nr. 5, pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 p. nustatytą draudimą vairuoti transporto priemones neblaiviems asmenims, neturėdamas teisės vairuoti transporto priemones vairavo jam nuosavybės teise priklausantį automobilį „Renault Megane Scenic“, valst. Nr. ( - ) būdamas apsvaigę nuo alkoholio, kai jo iškvėptame ore nustatyta etilo alkoholio koncentracija – 1,92 promilės, tuo padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 2811 str. 1 d.

5Kaltinamasis A. G. prisipažino padaręs nusikaltimą, paaiškino, kad 2020 m. vasario 20 d. vartojo alkoholinius gėrimus, po to vežė draugą į namus, esančius už dviejų kilometrų. Važiuojantį jį sustabdė policijos pareigūnai. Vairavo, nes norėjo nuvežti draugą į namus, jo namai netoli, be to, nesijautė neblaivus ir nesitikėjo, kad jį sustabdys policijos pareigūnai. Žino, kad negalima vairuoti transporto priemonių neblaiviam, ateityje, kol neturės teisės vairuoti transporto priemones, automobilio nevairuos. Labai gailisi padaręs nusikalstamą veiką.

6Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė padarius nusikalstamą veiką įrodyta ikiteisminio tyrimo metu duotais liudytojo D. K. parodymais, kitais byloje esančiais įrodymais.

7Ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 33-34) apklausiamas kaip liudytojas Vilniaus apskrities VPK RS vyriausiasis patrulis D. K. paaiškino, kad 2020 m. vasario 21 d. dirbo kartu su vyriausiuoju patruliu R. P.. Apie 0.30 val. Švenčionių r. sav. Pabradės m. Arnionių gatvėje pastebėjo automobilį „Renault Megane Scenic“, valst. Nr. ( - ) kuris važiavo vingiuodamas, automobilį sustabdė. Paaiškėjo, kad automobilį vairavo A. G., kuris buvo neblaivus ir neturėjo teisės vairuoti transporto priemones. Patikrinus A. G. neblaivumą nustatyta, kad jo pirmą kartą iškvėptame ore etilo alkoholio koncentracija 1,93 promilės, antrą kartą – 1,92 promilės.

8Iš 2020 m. vasario 21 d. įvykio vietos apžiūros protokole (b. l. 19-26) esančių duomenų nustatyta, kad įvykio vieta – Švenčionių r. sav. Pabradės m. Arnionių gatvėje esanti autobusų stovėjimo aikštelė.

9Iš 2020 m. balandžio 21 d. neblaivumo nustatymo akte (b. l. 16) esančių duomenų nustatyta, kad 2020 m. balandžio 21 d. alkotesteriu „Alcotest 6810“, kurio patikros sertifikatas Nr. 1142300 galioja iki 2020 m. kovo 24 d. (b. l. 15), atlikus A. G. neblaivumo patikrinimą nustatyta, kad A. G. 2020 m. vasario 21 d. 0.33 val. iškvėptame ore etilo alkoholio koncentracija 1,93 promilės, 2020 m. vasario 21 d. 0.51 val. – 1,92 promilės.

10Byloje pakankamai gauta objektyvių duomenų, kuriais patvirtinama, kad kaltinamasis 2020 m. vasario 21 d. apie 0.28 val. Švenčionių r. sav. Pabradės m. Arnionių gatvėje ties pastatu Nr. 5 vairavo transporto priemonę apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje nustatyta 1,92 promilės, t. y. daugiau negu 1,5 promilės, etilo alkoholio, todėl kaltinamojo veikoje yra nusikaltimo, numatyto BK 2811 str. 1 d., sudėtis.

11Kaltinamojo atsakomybę lengvinančios aplinkybės tai, kad kaltinamasis prisipažino neblaivus vairavęs automobilį ir nuoširdžiai gailisi padaręs nusikalstamą veiką, kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių byloje nėra.

12Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgiama į tai, kad jis padarė nesunkų nusikaltimą, į kaltinamojo asmenybę – teisiamas pirmą kartą, tačiau jo atžvilgiu buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas vadovaujantis BK 38 str., registruotas Užimtumo tarnyboje, buvo nubaustas administracine tvarka, tačiau ne už nusižengimus transporto srityje, taip pat atsižvelgiama į kaltinamojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, ir manoma, kad yra pagrindo paskirti kaltinamajam sankcijoje numatytą bausmę – baudą, artimą minimaliam skirtinos baudos dydžiui. Byla išnagrinėta pagreitinto proceso tvarka, kaltinamasis kaltę pripažino, todėl paskirta bauda sumažinama vienu trečdaliu (LR BK 641 str.). Į bausmę įskaitomas laikino sulaikymo laikas – 2020 m. vasario 21 d. (b. l. 35, 36).

13LR BK 67 str. 1 d. nustatyta, kad baudžiamojo poveikio priemonės turi padėti įgyvendinti bausmės paskirtį, todėl kaltinamajam paskiriamos baudžiamojo poveikio priemonės. Kaltinamasis nusikalstamą veiką padarė vairuodamas transporto priemonę, todėl kaltinamajam paskiriama baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis teise vairuoti visų rūšių transporto priemones. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis nusikalstamą veiką padarė neturėdamas teisės vairuoti transporto priemones, tačiau kaltę pripažino, nebuvo nuteistas, manoma, kad baudžiamojo poveikio priemonės paskirtis bus įgyvendinta uždraudžiant kaltinamajam naudotis teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones LR BK 68 str. 2 d. nustatyto termino vidurkiui – trejiems metams.

14LR BK 72 str. 1, 2 d. nustatyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Konfiskuotinu turtu laikomas Baudžiamajame kodekse uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Nusikalstamos veikos padarymo priemonės teismų praktikoje suprantamos kaip įtaisai, įrenginiai, mechanizmai, prietaisai ir kiti materialūs daiktai, kurie sudaro sąlygas ar palengvina tokios veikos padarymą, nors jų panaudojimas pats savaime tiesiogiai nedaro žalos atitinkamos veikos objektui ar dalykui. Tokia nusikalstamos veikos padarymo priemone laikoma ir transporto priemonė, jeigu ja kaltininkas naudojasi tam, kad sudarytų sau galimybę padaryti veiką ar palengvintų jos darymą (LAT nutartys bylose Nr. 2K-514/2007, 2K-339/2008, 2K-463/2011, 2K-205-628/2018). Pagal VĮ „Regitra“ informaciją apie kelių transporto priemones (b. l. 28), automobilio „Renault Megane Scenic“, valst. Nr. ( - ) kurį vairuodamas kaltinamasis padarė nusikalstamą veiką ir kuris buvo nusikalstamos veikos padarymo priemone, savininkas yra kaltinamasis, pagal BK 72 str. 3 d., kaltininkui priklausantis konfiskuotinas turtas privalo būti konfiskuojamas visais atvejais, todėl automobilis „Renault Megane Scenic“, valst. Nr. ( - ) konfiskuojamas.

15Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 61-62) – paliekama iki nuosprendžio vykdymo pradžios.

16Pagal LR BPK 103 str. 6 d., be proceso išlaidų, numatytų šio straipsnio 1-5 p., proceso išlaidomis gali būti ir kitos išlaidos, kurias ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras, teisėjas ar teismas pripažįsta proceso išlaidomis. LR BPK 105 str. 1 d. nustatyta, kad teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti išieškoti iš nuteistojo proceso išlaidas, išskyrus išlaidas, skirtas mokėti vertėjui. Pagal teismų praktiką, valstybės patirtos išlaidos, susijusios su transporto priemonių, kurios buvo nusikalstamos veikos padarymo priemonėmis, priverstiniu nuvežimu bei saugojimu, pripažįstamos proceso išlaidomis ir priteisiamos iš pripažintų kaltais asmenų. Iš Vilniaus apskrities VPK aptarnavimo skyriaus 2020 m. kovo 4 d. tarnybiniame pranešime (b. l. 87), priverstinio transporto priemonės nuvežimo akte (b. l. 17-18) esančių duomenų nustatyta, kad už automobilio „Renault Megane Scenic“, valst. Nr. ( - ) priverstinį nuvežimą patirtos 42 Eur (su PVM) dydžio išlaidos, už šio automobilio saugojimą nuo priverstinio nuvežimo (2020 m. vasario 21 d.) iki nuosprendžio priėmimo dienos – 217,50 Eur (2,50 Eur x 87 d.), todėl iš kaltinamojo Vilniaus apskr. VPK priteisiamos 259,50 Eur dydžio proceso išlaidos. Nuosprendžiu automobilis „Renault Megane Scenic“, valst. Nr. ( - ) konfiskuojamas, automobilis turės būti saugomas iki nuosprendžio dalies dėl jo konfiskavimo įvykdymo, todėl iš kaltinamojo priteisiamos tolimesnio saugojimo išlaidos – 2,50 Eur (su PVM) dydžio vienos paros transporto priemonės saugojimo kaina nuo nuosprendžio priėmimo iki nuosprendžio dalies dėl automobilio konfiskavimo įvykdymo.

17Teismas, vadovaudamasis LR BK 641, 67 str. 3 d., 68, 72 str., 2811 str. 1 d., BPK 303–307, 432 str.,

Nutarė

18A. G. (A. G.) pripažinti kaltu pagal LR BK 2811 str. 1 d. ir nubausti 75 (septyniasdešimt penkių) MGL – 3750 (trijų tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimties) Eur – dydžio bauda, pritaikius BK 641 str., paskirti 50 (penkiasdešimties) MGL – 2500 (dviejų tūkstančių penkių šimtų) Eur – dydžio baudą. Į bausmę įskaityti laikino sulaikymo laiką – 2020 m. vasario 21 d. – ir laikyti, kad galutinė bausmė – 48 (keturiasdešimt aštuonių ) MGL – 2400 (dviejų tūkstančių keturių šimtų) Eur dydžio bauda.

19Paskirti A. G. baudžiamojo poveikio priemones – uždrausti trejus metus naudotis teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones ir konfiskuoti A. G. priklausantį automobilį „Renault Megane Scenic“, valst. Nr. ( - ) saugomą UAB „Varimeda“.

20Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti iki nuosprendžio vykdymo pradžios.

21Išieškoti iš A. G. 259,50 Eur (du šimtus penkiasdešimt devynis eurus 50 ct) proceso išlaidų Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui už automobilio „Renault Megane Scenic“, valst. Nr. ( - ) priverstinį nuvežimą ir saugojimą nuo 2020 m. vasario 21 d. iki 2020 m. gegužės 18 d. ir 2,50 Eur (dviejų eurų 50 ct) dydžio vienos paros automobilio „Renault Megane Scenic“, valst. Nr. ( - ) saugojimo kainą nuo 2020 m. gegužės 19 d. iki nuosprendžio dalies dėl automobilio „Renault Megane Scenic“, valst. Nr. ( - ) konfiskavimo įvykdymo.

22Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmus.

Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėja Nijolė... 2. A. G. (a. k. ( - ) gimęs ( - ) ., Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs... 3. Teismas... 4. Kaltinamasis A. G. vairavo motorinę transporto priemonę būdamas neblaivus,... 5. Kaltinamasis A. G. prisipažino padaręs nusikaltimą, paaiškino, kad 2020 m.... 6. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė padarius nusikalstamą veiką įrodyta... 7. Ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 33-34) apklausiamas kaip liudytojas Vilniaus... 8. Iš 2020 m. vasario 21 d. įvykio vietos apžiūros protokole (b. l. 19-26)... 9. Iš 2020 m. balandžio 21 d. neblaivumo nustatymo akte (b. l. 16) esančių... 10. Byloje pakankamai gauta objektyvių duomenų, kuriais patvirtinama, kad... 11. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančios aplinkybės tai, kad kaltinamasis... 12. Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgiama į tai, kad jis padarė nesunkų... 13. LR BK 67 str. 1 d. nustatyta, kad baudžiamojo poveikio priemonės turi padėti... 14. LR BK 72 str. 1, 2 d. nustatyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis... 15. Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 16. Pagal LR BPK 103 str. 6 d., be proceso išlaidų, numatytų šio straipsnio 1-5... 17. Teismas, vadovaudamasis LR BK 641, 67 str. 3 d., 68, 72 str., 2811 str. 1 d.,... 18. A. G. (A. G.) pripažinti kaltu pagal LR BK 2811 str. 1 d. ir nubausti 75... 19. Paskirti A. G. baudžiamojo poveikio priemones – uždrausti trejus metus... 20. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti iki... 21. Išieškoti iš A. G. 259,50 Eur (du šimtus penkiasdešimt devynis eurus 50... 22. Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Vilniaus...