Byla e2-1218-516/2019
Dėl nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir vienašalės restitucijos taikymo, tretieji asmenys –V. K., uždarosios akcinės bendrovės „Nikosparta“ bei Kardos

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės Kardos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-332-258/2019 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Finiens“ patikslintą ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sorita“ dėl nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir vienašalės restitucijos taikymo, tretieji asmenys –V. K., uždarosios akcinės bendrovės „Nikosparta“ bei Kardos, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Finiens“ kreipėsi į teismą ir, patikslinusi ieškinį, prašė pripažinti niekinėmis ir negaliojančiomis ab initio nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis ir taikyti vienašalę restituciją.

52.

6Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įrašus viešame registre dėl nekilnojamojo turto nuosavybės teisės perleidimo draudimo. Prašymą ieškovė grindė tikėtinai pagrįstu ieškiniu, taip pat aplinkybėmis, kad atsakovė UAB „Sorita“ tyčia, siekdama apsunkinti galimo ieškovei palankaus teismo priimto sprendimo įvykdymą, perleido dalį nekilnojamojo turto trečiajam asmeniui UAB Kardos. Ieškovės tvirtinimu, UAB Kardos, sudarydama nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis, elgėsi nesąžiningai ir neapdairiai, nes šis trečiasis asmuo negalėjo nežinoti, kad dėl šio perimto iš UAB „Sorita“ turto vyksta civilinė byla tarp UAB „Finiens“ (šiuo metu bankrutuojančios) ir UAB „Sorita“. UAB Kardos jau ilgą laiką teikia BUAB „Finiens“ nekilnojamojo turto administravimo paslaugas, bendravo su BUAB „Finiens“ komercijos direktoriumi ir žinojo apie vykstančius procesus.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

83.

9Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 18 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino ir nurodė atlikti įrašus viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo šiems UAB Kardos nuosavybės teise priklausantiems nekilnojamojo turto objektams: Žemės sklypui, Nr. (duomenys neskelbtini); Pastatui, Nr. (duomenys neskelbtini); Pastatui, Nr. (duomenys neskelbtini); Pastatui, Nr. (duomenys neskelbtini); Pastatui, Nr. (duomenys neskelbtini); Pastatui, Nr. (duomenys neskelbtini); Kitam statiniui, Nr. (duomenys neskelbtini); Kitam statiniui, Nr. (duomenys neskelbtini); Žemės sklypui, Nr. (duomenys neskelbtini); Pastatui, Nr. (duomenys neskelbtini); Patalpai, Nr. (duomenys neskelbtini); Patalpai, Nr. (duomenys neskelbtini); Patalpai, Nr. (duomenys neskelbtini); Patalpai, Nr. (duomenys neskelbtini); Patalpai, Nr. (duomenys neskelbtini); Patalpai, Nr. (duomenys neskelbtini); Žemės sklypui, Nr. (duomenys neskelbtini); Pastatui, Nr. (duomenys neskelbtini); Žemės sklypui, Nr. (duomenys neskelbtini); Pastatui, Nr. (duomenys neskelbtini); Pastatui, Nr. (duomenys neskelbtini); Pastatui, Nr. (duomenys neskelbtini); Pastatui, Nr. (duomenys neskelbtini); Pastatui, Nr. (duomenys neskelbtini); Patalpai, Nr. (duomenys neskelbtini); Patalpai, Nr. (duomenys neskelbtini); Žemės sklypui, Nr. (duomenys neskelbtini); Pastatui, Nr. (duomenys neskelbtini); Pastatui, Nr. (duomenys neskelbtini); Pastatui, Nr. (duomenys neskelbtini); Pastatui, Nr. (duomenys neskelbtini); Kitam statiniui, Nr. (duomenys neskelbtini).

104.

11Teismas konstatavo, kad pagal ieškinyje nurodytas aplinkybes ir byloje esančius rašytinius dokumentus ieškovė tikėtinai pagrindė pareikštus reikalavimus.

125.

13Pasisakydamas dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos, teismas nurodė, kad po laikinųjų apsaugos priemonių šioje byloje panaikinimo, ieškovei tapo žinoma, jog atsakovė perleido trečiajam asmeniui UAB Kardos 32 nekilnojamojo turto objektus. Atsižvelgusi į šią aplinkybę, ieškovė bendrovę Kardos prašė įtraukti trečiuoju asmeniu į šios civilinės bylos nagrinėjimą ir teismas šį prašymą tenkino. Teismas pažymėjo, kad turtas buvo perleistas dar nepasibaigus teisminiam ginčui dėl perleisto turto civilinėje byloje, taigi, atsakovė, sudarydama nekilnojamojo turto perleidimo sutartis su trečiuoju asmeniu, apsunkino ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Tuo atveju, jei UAB Kardos perleistų nekilnojamąjį turtą, įgytą pagal jos su atsakove sudarytus sandorius, teismo sprendimas būtų dar labiau apsunkintas, nes užsitęstų bylos nagrinėjimas, nuolat traukiant į bylą naujus asmenis. Teismo vertinimu, šiuo atveju svarbu išsaugoti tą pačią faktinę ir teisinę situaciją (status quo) tam, kad nekilnojamas turtas, dėl kurio vyksta ginčas, išliktų to paties asmens nuosavybėje iki bylos išnagrinėjimo pabaigos ir būtų išvengta tolesnių teisinių ginčų, jei būtų priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

156.

16Trečiasis asmuo UAB Kardos atskirajame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2019 m. birželio 18 d. nutartį bei klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą atmesti. Atskirajame skunde nurodyti šie pagrindiniai argumentai:

176.1.

18Apeliantė 32 nekilnojamojo turto objektus įsigijo iš UAB „Sorita“. Sandoriai buvo sudaryti notarų biure. Notaras yra ir civilinių santykių teisėtumo ir stabilumo garantas, nes privalo atsisakyti atlikti notarinį veiksmą, jeigu tokio veiksmo atlikimas prieštarauja įstatymams ar neatitinka jų reikalavimų. Notaras ginčo objektų įsigijimo sandorius patvirtino, nenustatė jų galimo neteisėtumo ar šalių nesąžiningumo sudarant sandorius. UAB Kardos už turtą, kuriam pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, tinkamai atsiskaitė su atsakove.

196.2.

20Trečiasis asmuo yra sąžiningas įgijėjas. Ieškovė net nebandė įrodinėti UAB Kardos nesąžiningumo, nors pareiga įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygas tenka tokį prašymą pateikusiam asmeniui. Net ir pripažinus sandorius negaliojančiais, turtą išreikalauti iš sąžiningo įgijėjo galima tik tais atvejais, kai įrodomos jo nesąžiningumas arba nusikalstama veika. Byloje nėra absoliučiai jokių duomenų, patvirtinančių trečiojo asmens galimą nesąžiningumą arba padarytą veiką. Nesant šių duomenų laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas trečiajam asmeniui yra neteisėtas ir nepagrįstas. Ieškovės nurodytos aplinkybės, kad atsakovė ir trečiasis asmuo galimai susiję yra deklaratyvaus pobūdžio. UAB Kardos veikla neturi nieko bendro su UAB „Sorita“ veikla, taip pat bendrovė nėra nei atsakovės valdymo organas, niekaip nedalyvauja jos veikloje, nėra per jokius asmenis susijusi su atsakove, nėra jos patalpų nuomininke ar pan.

216.3.

22Nutartis nepagrįsta ir dėl to, kad laikinosios apsaugos priemonės trečiajam asmeniui pritaikytos nesuteikiant UAB Kardos galimybės pasisakyti dėl jų taikymo pagrįstumo. Trečiajam asmeniui sudarant sandorius su UAB „Sorita“, viešajame registre nebuvo jokių duomenų apie šią civilinę bylą ir jos galimą įtaką turtui. Nesant šios aplinkybės, teigti, kad trečiasis asmuo yra nesąžiningas, visiškai nepagrįsta. Teismas visiškai nemotyvavo savo nutarties, nes nepasisakė dėl esminės ir trečiajam asmeniui aktualiausios jų taikymo sąlygos – nesąžiningumo.

237.

24Ieškovė BUAB „Finiens“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

257.1.

26Atsakovė apeliantei perleido 32 nekilnojamojo turto objektus, dėl kurių vyksta ginčas civilinėje byloje Nr. e2-332-258/2019, kaip tyčia laikotarpiu nuo 2019 m. balandžio 18 d., kai BUAB „Finiens“ bankroto administratorius pateikė prašymą nekilnojamojo turto registrui pranešti apie vykstantį civilinį procesą dėl nekilnojamojo turto objektų, iki 2019 m. gegužės 9 d., kai teismas pateikė VĮ Registrų centrui informaciją apie vykstančią civilinę bylą Nr. e2-332-258/2019. Minėtas 2019 m. balandžio 18 d. prašymas buvo pateiktas per EPP sistemą ir atsakovei šio prašymo turinys buvo prieinamas ir žinomas. Savo ruožtu apeliantė ieškovei teikia nekilnojamojo turto objektų administravimo paslaugas dar nuo 2018 m. lapkričio 7 d., taigi, apeliantei buvo žinomas faktas apie nekilnojamojo turto objektus, dėl kurių vyksta ginčas teisme. Apeliantė, sudarydama nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis, elgėsi nesąžiningai ir neapdairiai. Nėra galimybės tikėti jos teiginiais, kad ji nežinojo, jog dėl šio perimto iš atsakovės turto vyksta civilinė byla tarp BUAB „Finiens“ ir UAB „Sorita“.

277.2.

28Pasirinkta pritaikyti laikinoji apsaugos priemonė – įrašas dėl nekilnojamojo turto perleidimo draudimo – neuždraudžia apeliantei naudotis įsigytu nekilnojamuoju turtu, tačiau draudžia perleisti jį tretiesiems asmenims. Apeliantės siekis panaikinti pritaikytą laikinąją apsaugos priemonę nesąžiningai perleistam turtui, dėl kurio vyksta ginčas teisme, suteikia pagrįsto pagrindo manyti, kad šis nekilnojamasis turtas gali būti perleistas kitiems tretiesiems asmenims, o tai teismo sprendimo priėmimą dar labiau apsunkintų, nes užsitęstų bylos nagrinėjimas nuolat traukiant į bylą naujus asmenis.

297.3.

30Savo teiginio dėl atsiskaitymo su atsakove už įsigytą nekilnojamąjį turtą apeliantė nepagrindžia jokiais dokumentais. Nekilnojamojo turto išrašuose matyti, kad už visus įsigytus nekilnojamojo turto objektus apeliantė atsiskaitė su atsakove, tačiau ieškovei puikiai žinant, kokiu principu veikia atsakovė, jog įrašus apie atsiskaitymą už nekilnojamąjį turtą naikina suklastotų dokumentų pagrindu, nekilnojamąjį turtą perkėlinėja susijusioms įmonėms, ieškovė nemano, kad galima tikėti tik apeliantės teiginiu ir žyma Nekilnojamojo turto registre apie įvykdytą atsiskaitymą už visus įsigytus nekilnojamojo turto objektus.

318.

32Trečiasis asmuo UAB „Nikosparta“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

338.1.

34Byloje yra reiškiamas reikalavimas dėl nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarčių pripažinimo niekinėmis bei negaliojančiomis ir vienašališkos restitucijos taikymo – ginčijamų sutarčių pagrindu atsakovės įsigyto nekilnojamojo turto grąžinimo ieškovės nuosavybėn. Būtent šio prašomo grąžinti nekilnojamojo turto didžiąją dalį bylos nagrinėjimo metu atsakovė perleido apeliantei. Akivaizdu, kad jei nebus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, t. y. nebus atliktas įrašas registre apie draudimą apeliantei toliau perleidinėti iš atsakovės įsigytą ginčo nekilnojamąjį turtą, kyla grėsmė, kad ginčo turtas bus perleistas tretiesiems asmenims ir įvykdyti teismo sprendimą (grąžinti turtą natūra) bus sudėtingiau ar net neįmanoma.

358.2.

36Lietuvos apeliacinio teismas laikosi nuostatos, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai yra bent tikėtinų duomenų apie galimą atsakovo nesąžiningumą, jo ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti, bylose dėl piniginių reikalavimų (skolos priteisimo, nuostolių atlyginimo ir pan.), tačiau šioje byloje pareikšti ne piniginiai reikalavimai, o dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos natūra taikymo – ginčo nekilnojamojo turto grąžinimo. Taigi, nagrinėjamu atveju apeliantės ar atsakovės nesąžiningumo įrodinėjimas net nėra aktualus.

378.3.

38Tiek apeliantė, tiek atsakovė negali būti laikomos sąžiningomis. Vos tik Lietuvos apeliacinis teismas panaikino byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones, atsakovė perleido susijusiai bendrovei – apeliantei – net 32 nekilnojamojo turto objektus, kuriuos grąžinti ieškovės nuosavybėn yra reikalaujama šioje byloje. Taigi, atsakovė elgiasi nesąžiningai ir siekia perleisti tretiesiems asmenims visą turtą, į kurį nuosavybės teisę siekia susigrąžinti ieškovė (ginčo sandorius pripažinus negaliojančiais), savo ruožtu apeliantė padeda atsakovei šį tikslą pasiekti. UAB Kardos, sudarydama nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis, elgėsi nesąžiningai ir neapdairiai. Nebūtų galimybės tikėti UAB Kardos teiginiais, kad šis trečiasis asmuo nežinojo, jog dėl šio perimto iš UAB „Sorita“ turto vyksta civilinė byla tarp BUAB „Finiens“ ir UAB „Sorita“. Kaip minėta, UAB Kardos jau ilgą laiką teikia BUAB „Finiens“ nekilnojamojo turto administravimo paslaugas, bendravo su BUAB „Finiens“ komercijos direktoriumi ir žinojo apie vykstančius procesus. Taigi, nepagrįsti apeliantės atskirojo skundo teiginiai apie tariamai sąžiningą pirkimo–pardavimo sandorių šalį.

399.

40Atsakovė UAB „Sorita“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą tenkinti. Atsiliepime nurodyti šie pagrindiniai argumentai:

419.1.

42Notaras turto įsigijimo sandorius patvirtino, nenustatė jų galimo neteisėtumo ar šalių nesąžiningumo, o ieškovė neįrodinėjo UAB Kardos galimo nesąžiningumo. Byloje nėra absoliučiai jokių duomenų, patvirtinančių UAB Kardos nesąžiningumą arba padarytą nusikalstamą veiką.

439.2.

44Nuo 2019 m. sausio 10 d. iki skundžiamos nutarties priėmimo atsakovei nebuvo draudžiama disponuoti jai priklausančiu turtu. Civilinėje teisėje galioja principas „leidžiama viskas, kas neuždrausta“, todėl draudimo perleisti turtą nebuvimas negali būti aiškinamas atsakovės ir trečiojo asmens UAB Kardos nenaudai, ar kaip šalių nesąžiningumą patvirtinanti aplinkybė. Nagrinėjamu atveju nenustačius priežastinio ryšio tarp atsakovės teisėto turto perleidimo ir galimos grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, skundžiama nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra nepagrįsta, neteisėta ir naikintina, nes žyma viešajame registre apie ginčo turto atžvilgiu nagrinėjamą civilinę bylą neapėmė draudimo tokiu turto disponuoti, taigi, negalima daryti išvadą, jog atsakovė yra nesąžininga. Nagrinėjamu atveju atsakovė trečiajam asmeniui UAB Kardos be jokių neteisėtų ar piktavališkų kėslų perleido turtą ir už jį gavo teisingą atlyginimą, todėl vien formalus laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negali būti pateisinamas. Turininguoju požiūriu yra būtina išsiaiškinti atsakovės valią turtą perleisti tikslu trikdyti teismo galimai nepalankaus sprendimo įvykdymą, tačiau tokių duomenų byloje nėra.

45Teismas

konstatuoja:

46IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4710.

48Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

4911.

50Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria trečiajam asmeniui, bylos nagrinėjimo metu perėmusiam iš atsakovės dalį nekilnojamojo turto, esančio ginčo objektu, taikytos laikinosios apsaugos priemonės – įrašas viešame registre dėl nekilnojamojo turto nuosavybės teisės perleidimo draudimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

5112.

52Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nusprendė pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones, atsižvelgęs į tai, kad atsakovė pardavė dalį ginčo nekilnojamojo turto trečiajam asmeniui UAB Kardos laikotarpiu nuo tada, kai atsakovės atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės buvo panaikintos, tačiau pirmosios instancijos teismas dar nebuvo pranešęs Nekilnojamo turto registrui apie teisme vykstančią bylą dėl konkretaus nekilnojamojo turto nuosavybės.

5313.

54Apeliantės UAB Kardos įsitikinimu, skundžiama nutartimi laikinosios apsaugos priemonės jai pritaikytos nepagrįstai, nes ieškovė neįrodė visų būtinų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų – konkrečiai trečiojo asmens UAB Kardos nesąžiningumo.

5514.

56CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

5715.

58Kaip teisingai atkreipė dėmesį trečiasis asmuo UAB „Nikosparta“, byloje yra reiškiamas reikalavimas ne dėl skolos ar nuostolių priteisimo (t. y. ne dėl tam tikros lėšų sumos priteisimo iš atsakovės), bet dėl nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarčių pripažinimo niekinėmis bei negaliojančiomis ir vienašališkos restitucijos natūra taikymo – konkretaus nekilnojamojo turto grąžinimo ieškovės nuosavybėn. Tokio pobūdžio bylose itin svarbus yra status quo (esamos situacijos) išsaugojimas – užtikrinimas, kad ginčo objektu esantis nekilnojamasis turtas nebūtų perleistas ar kaip nors apsunkintas iki ginčo galutinio išsprendimo, nes priešingu atveju, šio turto grąžinimas natūra, t. y. pareikšto reikalavimo, jeigu jis būtų tenkintas, įvykdymas faktiškai taptų arba itin sudėtingu (tenka traukti naujus asmenis į bylą, ginčyti jų sudarytus sandorius) arba net neįmanomu.

5916.

60Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje jau ne kartą buvo pasisakyta, kad būtinybę taikyti atitinkamus ribojimus teisminio ginčo objektams (konkrečiam turtui) net ne visada lemia poreikis eliminuoti galimybę atsakovui pakeisti savo turtinę padėtį, perleidžiant ir (ar) kitaip apsunkinant jam priklausantį turtą, bet ir poreikis išsaugoti patį ginčo objektą nepakitusiu. Tokio pobūdžio laikinoji apsaugos priemonė Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama tik kaip prevencinė priemonė, užtikrinanti status quo (faktinės arba teisinės padėties išsaugojimą) ir nesukelianti didelių suvaržymų asmeniui, kurio atžvilgiu ji yra taikoma (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-118-516/2017; 2017 m. rugsėjo 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1163-464/2017; kt.).

6117.

62Būtent tokia būtinybė atsirado šioje byloje, susiklosčius situacijai, kai atsakovė nesąžiningai pasinaudodama laikotarpiu, kai jai pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės buvo panaikintos, tačiau informacija apie iškeltą civilinę bylą dar nebuvo perduota viešam registrui, pardavė 32 ginčo objektus apeliantei UAB Kardos.

6318.

64Pastebėtina, kad nors trečiasis asmuo UAB Kardos teigia, jog ieškovė neįrodė jos nesąžiningumo, vis dėlto ieškovės akcentuojamų aplinkybių, kad ši bendrovė dar nuo 2018 m. lapkričio 7 d. teikia ieškovei būtent nekilnojamojo turto objektų administravimo paslaugas ir jai dėl šios veiklos galėjo būti žinomas faktas apie vykstančius ginčus su atsakove dėl ieškovei anksčiau priklausiusių nekilnojamojo turto objektų, faktiškai neneigia. Kita vertus, kaip teisingai atkreipė dėmesį ieškovė, įrašo viešame registre apie draudimą perleisti nuosavybės teises atlikimas yra tik prevencinė priemonė, užtikrinanti status quo išsaugojimą, tačiau netrukdanti trečiajam asmeniui UAB Kardos įgyvendinti jos turimas ginčo turto naudojimo, valdymo teises, todėl apeliantės aktyvus siekis panaikinti pritaikytą laikinąją apsaugos priemonę iš UAB „Sorita“ įgytam turtui, dėl kurio vyksta ginčas teisme, sukelia abejonių dėl trečiojo asmens sąžiningumo ir pagrindą manyti, kad nepritaikius ieškovės prašomų priemonių, trečiajam asmeniui UAB Kardos perleistas nekilnojamasis turtas gali būti dar kartą perleistas kitiems tretiesiems asmenims, taip dar labiau apsunkinant ir užvilkinant šios bylos nagrinėjimą, o taip pat ir ieškovei galbūt palankaus sprendimo įvykdymo galimybę.

6519.

66Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms ir teisiniams motyvams, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo ne tik pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos (kuri apeliacine tvarka nėra skundžiama) egzistavimą, bet ir grėsmės, jog nepritaikius ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių trečiojo asmens įgytam iš atsakovės bylos nagrinėjimo metu ginčo nekilnojamajam turtui, ieškovei galimai palankaus sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti apskritai neįmanomu. Taigi, atsižvelgiant į šioje byloje susiklosčiusią situaciją, nėra teisinio ir faktinio pagrindo panaikinti iš esmės pagrįstą ir teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista.

67Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

68Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Finiens“... 5. 2.... 6. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 3.... 9. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 18 d. nutartimi ieškovės... 10. 4.... 11. Teismas konstatavo, kad pagal ieškinyje nurodytas aplinkybes ir byloje... 12. 5.... 13. Pasisakydamas dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos,... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 15. 6.... 16. Trečiasis asmuo UAB Kardos atskirajame skunde prašo panaikinti pirmosios... 17. 6.1.... 18. Apeliantė 32 nekilnojamojo turto objektus įsigijo iš UAB „Sorita“.... 19. 6.2.... 20. Trečiasis asmuo yra sąžiningas įgijėjas. Ieškovė net nebandė... 21. 6.3.... 22. Nutartis nepagrįsta ir dėl to, kad laikinosios apsaugos priemonės trečiajam... 23. 7.... 24. Ieškovė BUAB „Finiens“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 25. 7.1.... 26. Atsakovė apeliantei perleido 32 nekilnojamojo turto objektus, dėl kurių... 27. 7.2.... 28. Pasirinkta pritaikyti laikinoji apsaugos priemonė – įrašas dėl... 29. 7.3.... 30. Savo teiginio dėl atsiskaitymo su atsakove už įsigytą nekilnojamąjį... 31. 8.... 32. Trečiasis asmuo UAB „Nikosparta“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 33. 8.1.... 34. Byloje yra reiškiamas reikalavimas dėl nekilnojamojo turto... 35. 8.2.... 36. Lietuvos apeliacinio teismas laikosi nuostatos, kad laikinosios apsaugos... 37. 8.3.... 38. Tiek apeliantė, tiek atsakovė negali būti laikomos sąžiningomis. Vos tik... 39. 9.... 40. Atsakovė UAB „Sorita“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą... 41. 9.1.... 42. Notaras turto įsigijimo sandorius patvirtino, nenustatė jų galimo... 43. 9.2.... 44. Nuo 2019 m. sausio 10 d. iki skundžiamos nutarties priėmimo atsakovei nebuvo... 45. Teismas... 46. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 47. 10.... 48. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 49. 11.... 50. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 51. 12.... 52. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nusprendė pritaikyti... 53. 13.... 54. Apeliantės UAB Kardos įsitikinimu, skundžiama nutartimi laikinosios apsaugos... 55. 14.... 56. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 57. 15.... 58. Kaip teisingai atkreipė dėmesį trečiasis asmuo UAB „Nikosparta“, byloje... 59. 16.... 60. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje jau ne kartą buvo pasisakyta, kad... 61. 17.... 62. Būtent tokia būtinybė atsirado šioje byloje, susiklosčius situacijai, kai... 63. 18.... 64. Pastebėtina, kad nors trečiasis asmuo UAB Kardos teigia, jog ieškovė... 65. 19.... 66. Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms ir teisiniams motyvams, apeliacinės... 67. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 68. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą....