Byla AS-502-534-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė),

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo UAB „Šnipiškių ūkis“ ir V. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 20 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų UAB „Šnipiškių ūkis“ ir V. J. skundą atsakovams Vilniaus miesto savivaldybės tarybai, Vilniaus miesto savivaldybės merui Juozui Imbrasui ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl protokolinių sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija n u s t a t ė:

4I.

5UAB „Šnipiškių ūkis“ ir V. J. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydami panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžio Nr.9 protokolinį sprendimą Nr.2, kuriuo nuspręsta įtraukti į darbotvarkę sprendimo projektą „Dėl V. J. atleidimo iš darbo ir V. T. skyrimo į bendrovės direktoriaus pareigas“ bei Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžio Nr.9 protokolinį sprendimą Nr.7, kuriuo nuspręsta pradėti minėto projekto svarstymo procedūrą, projektą svarstyti Ekonomikos ir finansų, Kontrolės, Socialinių reikalų, Sveikatos ir aplinkos apsaugos komitetuose.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi pareiškėjus įpareigojo iki 2007-08-23 pateikti teismui keturis patikslinto skundo egzempliorius su patikslintais skundo reikalavimais (nurodant skundžiamų protokolinių sprendimų priėmimo datas) bei motyvuojant ginčo dėl protokolinių sprendimų priskyrimą administraciniams teismams.

7Pareiškėjai teismui pateikė patikslintą skundą prašydami panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžio Nr.9 2007-08-01 protokolinį sprendimą Nr.2, kuriuo nuspręsta įtraukti į darbotvarkę sprendimo projektą „Dėl V. J. atleidimo iš darbo ir V. T. skyrimo į bendrovės direktoriaus pareigas“ bei Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžio Nr.9 2007-08-01 protokolinį sprendimą Nr.7, kuriuo nuspręsta pradėti šio projekto svarstymo procedūrą, projektą svarstyti Ekonomikos ir finansų, Kontrolės, Socialinių reikalų, Sveikatos ir aplinkos apsaugos komitetuose.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi pareiškėjų skundą atsisakė priimti, nes skundas nenagrinėtinas teismų (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Teismas nurodė, jog ginčijami protokoliniai sprendimai negali būti laikomi administraciniais aktais ABTĮ 2 str. 15 d. prasme, nes jais nėra priimti sprendimai viešojo administravimo srityje. Ginčijamais aktais priimti procedūriniai sprendimai, tuo tarpu panaikinti gali būti tik administracinis aktas.

10III.

11Atskiruoju skundu UAB „Šnipiškių ūkis“ ir V. J. prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 20 d. nutartį ir perduoti teismui iš naujo nagrinėti skundo priėmimo klausimą.

12Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

13Teismo nutartis yra be motyvų. Skundžiami protokoliniai sprendimai yra priimti viešojo administravimo srityje. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl bendrovės vadovo atleidimo yra administracinis aktas, priimtas viešojo administravimo subjekto vykdant vidaus administravimo funkciją, o jo priėmimas yra sureguliuotas administracinės teisės normomis. Pagal ABTĮ 22 str. 1 d. ginčo objektu administraciniame teisme gali būti viešojo ar vidaus administravimo subjekto aktai ar veiksmai (neveikimas), kurie suinteresuotiems asmenims sukelia ar gali sukelti atitinkamas teisines pasekmes, o ginčijami protokoliniai sprendimai šias pasekmes sukelia. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007-07-19 nutartyje (AS2-302/2007) nurodė, jog norminio administracinio akto rengimo ir priėmimo procedūrų teisėtumas yra susijęs su paties norminio administracinio akto teisėtumu, todėl teisme gali būti keliamas norminio administracinio akto rengimo ir priėmimo procedūrų teisėtumo klausimas.

142007-10-23 pareiškėjas UAB „Šnipiškių ūkis“ pateikė atsisakymą nuo 2007 m. rugpjūčio 30 d. teismui pateikto atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007-08-20 nutarties panaikinimo. Nurodo, kad vadovaujantis ABTĮ 52 str. turi teisę atsisakyti skundo bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį.

15Kolegija

konstatuoja:

16IV.

17UAB “Šnipiškių ūkis” atsisakymas atskirojo skundo įstatymams neprieštarauja, kitų asmenų ir viešojo intereso nepažeidžia, todėl gali būti priimtas. Teismas nagrinės V. J. atskirąjį skundą. Atskirasis skundas atmestinas.

18ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas numato, kad administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti nagrinėti skundą (prašymą) jei skundas (prašymas) nenagrinėtinas teismų.

19Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos protokolinius sprendimus, kuriais nuspręsta įtraukti į darbotvarkę bei pradėti svarstymo procedūras sprendimo projekto dėl pareiškėjo atleidimo iš pareigų.

20Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnį kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Šių teisės normų vertinimas leidžia teigti, jog į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi, ginčo objektu administraciniame teisme gali būti viešojo ar vidaus administravimo subjekto aktai ar veiksmai (neveikimas), kurie suinteresuotiems asmenims objektyviai sukelia atitinkamas teisines pasekmes (pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus). Protokoliniuose sprendimuose pareiškėjui nėra suformuluoti konkretūs įpareigojimai ar jo teisių suvaržymai. Pareiškėjas taip pat nenurodė kokias jo teises arba įstatymų saugomus interesus atsakovai pažeidė, o jo skunde nurodomi įmonių vadovų skyrimo tvarkos ir Darbo kodekso nuostatų pažeidimai galėtų būti vertinami nagrinėjant ginčą dėl jo atleidimo iš užimamų pareigų, tačiau šioje byloje toks reikalavimas nekeliamas. Todėl net ir skundo tenkinimo atveju pareiškėjo turimų teisių apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis.

21Pažymėtina, kad pareiškėjo atskirajame skunde cituojamoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007-07-19 nutartyje (AS2-302/2007) buvo sprendžiamas norminio administracinio akto rengimo ir priėmimo procedūrų klausimas, o nagrinėjamoje byloje pareiškėjas siekia ginčyti individualaus akto rengimo ir priėmimo procedūrų teisėtumo klausimą.

22Teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis, kuria pareiškėjo skundą atsisakyta priimti – teisėta ir pagrįsta. Jos naikinti atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo.

23Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 2 dalimi teisėjų kolegija

Nutarė

24UAB „Šnipiškių ūkis“ atsisakymą atskirojo skundo priimti.

25V. J. atskirąjį skundą atmesti.

26Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo UAB „Šnipiškių ūkis“ ir 3. Teisėjų kolegija n u s t a t ė:... 4. I.... 5. UAB „Šnipiškių ūkis“ ir V. J. kreipėsi į... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi... 7. Pareiškėjai teismui pateikė patikslintą skundą prašydami panaikinti... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi... 10. III.... 11. Atskiruoju skundu UAB „Šnipiškių ūkis“ ir V. J.... 12. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 13. Teismo nutartis yra be motyvų. Skundžiami protokoliniai sprendimai yra... 14. 2007-10-23 pareiškėjas UAB „Šnipiškių ūkis“ pateikė atsisakymą nuo... 15. Kolegija... 16. IV.... 17. UAB “Šnipiškių ūkis” atsisakymas atskirojo skundo įstatymams... 18. ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas numato, kad administracinio teismo... 19. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto... 20. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnį kiekvienas... 21. Pažymėtina, kad pareiškėjo atskirajame skunde cituojamoje Lietuvos... 22. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo... 23. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 24. UAB „Šnipiškių ūkis“ atsisakymą atskirojo skundo priimti.... 25. V. J. atskirąjį skundą atmesti.... 26. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 20 d. nutartį... 27. Nutartis neskundžiama....