Byla 1-174-972/2017

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Viktorija Teišerskienė, sekretoriaujant Sandrai Bendžiūtei, dalyvaujant prokurorei Ingai Mačiulienei, nukentėjusiajam O. S., kaltinamajam E. S., jo gynėjui advokatui Vaclovui Ruškiui, kaltinamajam E. P., jo gynėjai advokatei Audronei Matiukienei,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje E. S., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, turintis 9 klasių išsilavinimą, nevedęs, gyvenantis ( - ), šiuo metu esantis Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, teistas: 1) Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006-02-13 nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 284 straipsnio 1 dalį, 140 straipsnio 1 dalį 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 92 straipsniu, bausmės vykdymas atidėtas 1 metams, 2006-06-05 nutartimi bausmės vykdymo atidėjimas panaikintas; 2) Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006-06-16 nuosprendžiu pagal BK 140 straipsnio 1 dalį 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė subendrinta su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006-02-13 nuosprendžiu paskirta neatlikta bausme ir paskirta galutinė subendrinta 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė; 3) Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006-07-28 nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė subendrinta su 2006-02-13, 2006-06-16 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiais paskirtomis neatliktomis bausmėmis ir paskirta galutinė subendrinta 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, 2007-03-29 paleistas atlikęs bausmę; 4) Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-12-23 nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, 215 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 3 dalį, 189 straipsnio 3 dalį, pritaikius BK 63 straipsnio 1, 2, 4 dalis, 5 dalies 1, 2 punktus, 60 parų arešto bausme, 2011-04-15 paleistas atlikęs bausmę; 5) Plungės rajono apylinkės teismo 2012-02-03 nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (3 veikos), vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčiu, šiuo nuosprendžiu paskirtas bausmes subendrinus su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-12-23 nuosprendžiu paskirta bausme, 2 metų 6 mėnesių 15 dienų laisvės atėmimo bausme. 2014-03-21 paleistas atlikęs bausmę, teistumas neišnykęs, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 180 straipsnio 2 dalyje;

3E. P., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, turintis profesinį išsilavinimą, dirbantis ( - ) pagalbiniu darbininku, nevedęs, gyvenantis ( - ), teistas: 1) Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006-09-11 nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 1 dalį 6 mėnesių viešųjų darbų bausme, įpareigojant neatlygintinai dirbti 20 val. per mėnesį visuomenės labui. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-02-27 nutartimi neatlikta viešųjų darbų bausmė pakeista į 20 parų arešto bausmę; 2) Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-01-17 nuosprendžiu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį 1 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme, 2009-05-19 paleistas atlikęs bausmę; 3) Palangos miesto apylinkės teismo 2010-05-11 nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (10 veikų) 2 metų laisvės atėmimo bausme, 2011-07-12 paleistas atlikęs bausmę; 4) Palangos miesto apylinkės teismo 2012-01-06 nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (2 veikos) 2 metų 3 mėnesių laisvės atėmimo bausme. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013-07-23 nutartimi lygtinai paleistas iš pataisos įstaigos neatlikęs 6 mėnesių 17 dienų (nutarties priėmimo dienai) laisvės atėmimo bausmės, bausmės pabaiga – 2014-02-09, teistumas neišnykęs, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 180 straipsnio 2 dalyje,

Nustatė

4kaltinamieji E. P. ir E. S. veikdami bendrininkų grupe, pavartodami fizinį smurtą ir specialiai žmogui žaloti pritaikytą daiktą – kirvį, pagrobė svetimą turtą: jie 2016-09-13 apie 01.10 val. prie šiukšlių konteinerių, esančių ties I. Simonaitytės g. 32 namu, Klaipėdoje, priėjo prie nukentėjusiojo O. S., ir E. S. pareikalavo, kad O. S. atiduotų dviratį. Po to, kai O. S. nesutiko atiduoti dviračio, E. S. nukentėjusįjį pastūmė, dėl to šis nugriuvo ant žemės. Tuomet E. S. specialiai žmogui žaloti pritaikytu daiktu – kirviu ne mažiau kaip 4 kartus smogė ant žemės gulinčiam O. S., tačiau pastarasis smūgių išvengė, pasisukdamas į šoną. Tuo metu E. P. paėmė nukentėjusiojo O. S. dviratį ir jį varėsi link Laukininkų g., Klaipėdoje, tačiau pamatęs, kad O. S. priešinasi E. S., E. P. pribėgo prie ant žemės gulinčio nukentėjusiojo O. S. ir kojomis šoko ant jo, bet O. S. smūgio išvengė. Po to, O. S. bandant atsikelti, E. S. jam kirviu vieną kartą smogė į dešinį klubą, taip bendrai padarė O. S. odos nubrozdinimus dešinėje plaštakoje, dešinėje alkūnėje, kryžkaulio projekcijoje, paviršinę kirstinę žaizdą dešinėje klubinėje srityje, tai sukėlė nukentėjusiajam nežymų sveikatos sutrikdymą. Taip E. P. ir E. S. veikdami bendrininkų grupe, pavartodami fizinį smurtą ir specialiai žmogui žaloti pritaikytą daiktą – kirvį, pagrobė O. S. priklausantį 170 eurų vertės turtą.

5Kaltinamasis E. P. dėl jam pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino visiškai ir paaiškino, kad 2016-09-13 apie 01.00 val. draugas jam parašė SMS žinutę, paprašydamas, kad jis atneštų jam žadėtus įrankius (atsuktuvus, reples ir kt.). Jis nusprendė nunešti tuos įrankius ir paprašė E. S. jį palydėti. Tuo metu E. S. gyveno jo namuose. Kol jis apsirengė, E. S. surinko į kuprinę visus įrankius, ir jie išėjo. Jiems bevažiuojant iki garažų, kur jų laukė minėtas draugas, jam sulūžo dviratis. Juo važiuoti nebebuvo galima, todėl abu dviračius prirakino prie I. Simonaitytės g. esančio namo laiptinės ir nuėjo pėsti link Šilutės pl. per kiemus. Jiems einant, E. S. truputį atsiliko su kaltu išmušė automobilio langą. Kodėl jis taip pasielgė, nežino. Tada išgirdo, kaip iš balkono pradėjo šaukti kažkoks vyriškis, todėl jis su E. S. pabėgo. Jiems nubėgus apie 300-400 m, jis E. S. pasakė, kad geriau jie sugrįžtų namo, nes buvo labai susinervinęs dėl draugo poelgio. Jiems einant atgal į namus, I. Simonaitytės gatvėje dviračiu juos aplenkė nukentėjusysis ir lyg šis jam kažką pasakė. Jis buvo labai susinervinęs, nesuprato, ko nukentėjusysis prie jo kabinėjasi, todėl pradėjo eiti link nukentėjusiojo. Matė, kai tuo metu nukentėjusysis jau buvo nulipęs nuo dviračio. Tačiau jam einant link nukentėjusiojo, jį aplenkė E. S. ir nukentėjusiajam pasakė, kad šis atiduotų jam dviratį. Jis sudrausmino E. S., norėdamas, kad jo draugas nelįstų prie nukentėjusiojo, nes ir taip pridarė jiems bėdų. Nenorėdamas, kad E. S. lįstų prie nukentėjusiojo, pats iš jo paėmė dviratį. Tada nuketėjusysis, mėgindamas apsaugoti savo dviratį, trenkė jam su meškere. Tuo metu E. S. vėl pareikalavo nukentėjusiojo atiduoti jam dviratį ir puolė prie jo, pradėjo jį stumdyti. Jis tuo metu liko prie dviračio, paėmęs dviratį nuo žemės, pradėjo jį stumti. Paėjęs apie 10 m ir atsisukęs pamatė, kaip E. S. puolė gulintį ant žemės nukentėjusįjį su kirviu. Kiek kartų E. S. užsimojo trenkti nukentėjusiajam kirviu, nematė. Iš kur E. S. gavo kirvį, pasakyti negali. Mano, kad namuose dėdamas į kuprinę įrankius, įdėjo ir kirvį. Tada norėdamas apginti nukentėjusįjį nuo E. S., numetė dviratį ir pribėgo prie nukentėjusiojo. Jam pribėgus, nukentėjusysis sugriebė jį ir permetė per save ant žemės. Jam atsikėlus, nukentėjusysis jau buvo pabėgęs. Tada jis paėmė nukentėjusiojo dviratį ir nuėjo link Laukininkų g. Ties Smiltelės gatvės sankryža jis pamatė nukentėjusįjį, tačiau bijojo prie jo prieiti ir grąžinti jam dviratį. Tada nuvažiavęs apie 200 m pagalvojo, kad jam šis dviratis nereikalingas, todėl jį paliko pievoje. Grįžtant pasiimti savo palikto prirakinto dviračio, sutiko E. S.. Jiems einant link savų dviračių, buvo sulaikyti policijos pareigūnų. Po įvykio jis nukentėjusiojo atsiprašė, jam padarytą žalą atlygino. Dėl savo poelgio gailisi, tuo metu buvo neblaivus, tačiau suprato, ką daro. Šiuo metu jis dirba, išlaiko šeimą. Gyvena su sugyventine, jie augina bendrą vaiką, kuris gimė 2016-02-18, bei dar vieną sugyventinės vaiką.

6Kaltinamasis E. S. dėl jam pareikšto kaltinimo kaltu taip pat prisipažino ir paaiškino, kad sutinka su tuo, ką nurodė E. P.. Įvykio naktį E. P. paprašius, jis sudėjo į kuprinę įrankius, ir jie išvažiavo su dviračiais į garažus pas E. P. draugą, kuris ardydavo metalą. Pakeliui E. P. sulūžo dviratis, ir jie tarpusavyje susiginčijo. Jis, E. S., tuo metu buvo neblaivus, todėl nežino kaip, bet jam einant, išslydo kaltas, kuris pataikė į automobilio stiklą. Tuo metu E. P. šalia nebuvo. Jam pasivejant Egidijų, pro juos pravažiavo nukentėjusysis. Pamatęs nukentėjusįjį, jis juokaudamas jam pasakė, kad šis atiduotų savo dviratį. Po to išgirdo, kaip E. P. nukentėjusiajam taip pat kažką pasakė. Tada pamatė, kaip nukentėjusysis trenkė meškere E. P.. E. P. su nukentėjusiuoju tarpusavyje susiginčijo, todėl jis puolė nukentėjusįjį kirviu. Užsimojęs kirviu, juo pataikė į asfaltą. Kirviu užsimojo ne vieną kartą. Nežino, ar nukentėjusiajam pataikė nors vieną kartą kirviu, nepamena, buvo labai susijaudinęs. Nematė, ką tuo metu darė E. P., jis lyg ir liko prie nukentėjusiojo dviračio. Viskas vyko labai greitai. Nematė ir kai E. P. buvo priėjęs prie jų. Vėliau jis iš įvykio vietos pasišalino, nuėjo paskui nukentėjusįjį. Su E. P. susitiko tik po kiek laiko. Paklausus jo, kur nukentėjusiojo dviratis, E. P. jam pasakė, kad jį išmetė, nes dviratis jam nereikalingas. Gailisi dėl savo poelgio, atsiprašo nukentėjusiojo.

7Kadangi kaltinamieji kaltais prisipažino ir sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 273 straipsniu, įrodymų tyrimas apklausus kaltinamuosius ir įvykdžius BPK 291 straipsnio reikalavimus buvo nutrauktas, nes nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės nekelia abejonių ir su tokiu sutrumpintu įrodymų tyrimu sutiko prokurorė ir gynėjai.

8Be kaltinamųjų prisipažinimo, jų kaltė dėl jiems inkriminuojamos nusikalstamos veikos padarymo įrodyta ir ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis.

9Iš 2016-09-13 pareiškimo apie padarytą nusikalstamą veiką ir proceso veiksmų atlikimo protokolo matyti, kad nukentėjusysis O. S. kreipėsi į policiją su pareiškimu, nurodydamas, kad 2016-09-13 apie 01.05 val. ties pastatu adresu I. Simonaitytės g. 12, Klaipėdoje, prie jo priėjo du nepažįstami vyriškiai, kurie pagrasino kirviu ir liepė atiduoti dviratį. Jam atsisakius, vienas vyriškis jį pargriovė ant žemės ir kirviu sudavė smūgį į dešinį klubą, o kitas tuo tarpu pabandė ant jo užšokti. Jis pabėgo, dviratis liko pas užpuolikus. Vienas vyriškis nuvažiavo su jo dviračiu, o kitas užpuolikas pradėjo jį (O. S.) vytis, mosikuodamas kirviu ir šaukdamas „ateik čia“. Jis nubėgo į kazino, esantį Laukininkų g., Klaipėdoje, kur paprašė iškviesti policiją. Privažiavę policijos pareigūnai nurodė, kad yra sulaikyti du asmenys, kuriuos jis atpažino, kaip jį užpuolusius asmenis (1 tomas, b. l. 1-2).

10Iš 2016-09-14 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėta įvykio vieta, esanti prie I. Simonaitytės g. 12 namo konteinerių, Klaipėdoje, kurioje fiksuoti 3 asfalto dangos pažeidimai – apie 0,5-1 cm ilgio bei 0,2 cm pločio kirtimo žymės, išsidėsčiusios viena nuo kitos apie 30-50 cm atstumu ir visos vieno kvadratinio metro perimetre (1 tomas, b. l. 7-13).

11Iš 2016-11-17 apžiūros protokolo matyti, kad buvo peržiūrėta CD laikmena, kurioje yra išsaugotos 9 fotonuotraukos, jose fiksuoti prie I. Simonaitytės g. 32 namo laiptinės turėklų stovintys du dviračiai (1 tomas, b. l. 14-21), kurie 2016-10-17 Klaipėdos apskrities VPK KP NNTV pareigūno nutarimu grąžinti dviračių savininko E. P. nurodytam asmeniui – K. J. (sugyventinei) (2 tomas, b. l. 61-62, 63-64).

12Iš 2016-09-13 Klaipėdos AVPK Patrulių rinktinės 2-osios kuopos 2-ojo būrio specialisto G. D. tarnybinio pranešimo dėl sulaikytų asmenų, įtariamų padarius nusikaltimą, matyti, kad 2016-09-13 dirbant AP šaukiniu „Puma 19“ kartu su vyriausiąja patrule J. T., apie 01.09 val. iš AVPK budėtojo buvo gautas nurodymas nuvykti adresu ( - ), nes žmonės girdėjo dūžtančius automobilio stiklo garsus bei matė link Smiltelės g. nubėgančius du asmenis, iš kurių vienas buvo apsirengęs raudonos spalvos striuke, galimai asmenys galėjo apvogti automobilį. Nuvykus minėtu adresu bei Smiltelės g. vykdant minėtų asmenų paiešką, ties Laukininkų g. 1 namu pastebėti du asmenys, einantys greitu žingsniu ir besižvalgantys į visas puses, vienas iš jų, kaip buvo apibūdinta, buvo apsirengęs raudonos spalvos striukę, tuo sukėlė įtarimą, kad tai tie patys asmenys, galimai išdaužę automobilio stiklus. Važiuojant link šių asmenų, vienas iš jų (vilkintis raudonos spalvos striukę), pamatęs policijos pareigūnus, jų akivaizdoje numetė ant žolės penkis atsuktuvus. Vėliau nustatyta, kad tai – E. S.. Minėti asmenys buvo sulaikyti. Išsiaiškinta, kad kitas įtariamasis – E. P.. Vizualiai patikrinta E. P. turima kuprinė, kurioje matėsi įvairūs įrankiai (atsuktuvai, replės) ir kirvis su pilkos spalvos plastikine rankena. Sulaikius šiuos asmenis, tuo pat metu Klaipėdos AVPK budėtojas nurodė vykti adresu Vingio g. 14, kur lauks nukentėjęs, iš kurio panaudojant fizinį smurtą pagrobtas dviratis. Taip pat papildomai pranešta, kad apiplėšę asmenys buvo dviese, o vienas iš jų buvo apsirengęs raudonos spalvos striukę, todėl buvo pagrindo manyti, kad jų sulaikyti asmenys galimai įvykdė plėšimą, nes duomenys atitiko. Autopatrulio „Puma 17“ pareigūnai, suradę nukentėjusįjį, privažiavo prie jų, adresu Laukininku g. 1, kur buvo sulaikyti du asmenys, o išlipęs nukentėjęs O. S., pamatęs įtariamuosius, paaiškino, kad tai tie patys asmenys, kurie jį užpuolė ties I. Simonaitytės g. 12 namu esančių šiukšliadėžių, sumušė, kirviu kirto į šoną ir pagrobė jam priklausantį pilkos spalvos dviratį, su kuriuo vienas iš užpuolikų nuvažiavo link Laukininkų g., o jis pabėgo bijodamas, kad jo neužmuštų su kirviu, nes užpuolikas, kuris buvo apsirengęs raudonos spalvos striukę, toliau jį gaudė, laikydamas rankoje kirvį. Vykdant pagrobto dviračio paiešką, jis nerastas. Kiek vėliau, nuvykus adresu I. Simonaitytės g. 37, kur žmonės girdėjo stiklo dūžius, pastebėjo automobilį „Audi“, valst. Nr. ( - ) kuriam buvo išdaužtas dešinės pusės priekinis durelių stiklas, o jo salone ant vairuotojo sėdynės matėsi nukritęs metalinis laužtuvas. Apžiūrint šalia esančią teritoriją, prie I. Simonaitytės g. 32 namo pastebėti du dviračiai, prirakinti prie pirmos laiptinės įėjimo turėklų. Sulaikyti asmenys patikino, kad tai jų dviračiai. Raktai nuo dviračių užrakto rasti pas kaltinamąjį E. S.. Kaltinamųjų dviračiai ir kiti rasti bei paimti daiktai pristatyti į Klaipėdos m. PK. Kirvis, kuriuo galimai buvo sužalotas nukentėjęs O. S., išimtas ir pridėtas prie bylos (1 tomas, b. l. 27-28).

13Iš 2016-10-17, 2016-11-08 apžiūros protokolų matyti, kad buvo apžiūrėti daiktai, išimti iš E. P. ir E. S.. Apžiūros metu fiksuota, jog ant kirvio ašmenų matyti 3 kirtimo žymės (1 tomas, b. l. 31-37, 38-45).

142016-12-08 specialisto išvadoje Nr. 30-(U-3436)-IS1-1077 konstatuota, kad pateiktas kirvis yra buitinės-ūkinės paskirties ir prie šaltųjų nešaunamųjų ginklų nepriskiriamas (3 tomas, b. l. 98-99).

15Nukentėjusysis O. S. parodė, kad jis 2016-09-13 apie 01.10 val. važiuodamas dviračiu I. Simonaitytės g., Klaipėdoje, sustojo prie konteinerių, esančių ties 32 namu, tam, kad galėtų surinkti plastikinius butelius. Savo pilkos spalvos sportinį kalnų dviratį atrėmė į vieną iš konteinerių. Rinkdamas butelius matė, kaip du vaikinai, kuriuos važiuodamas dviračiu pralenkė išeinančius iš I. Simonaitytės g. 12 namo kiemo, paėję apie 50 m, apsisuko ir sugrįžo prie jo. Pirmasis vaikinas vilkėjo raudonos spalvos sportinį kostiumą su gobtuvu, o antrasis – juodos spalvos striuke su baltos spalvos juostomis ties krūtine. Tada antrasis vaikinas paėmė už jo dviračio ir jį laikė, o pirmasis vaikinas, vieną ranką laikydamas už nugaros, jam pasakė, kad šis atiduotų savo dviratį. Jis atsisakė atiduoti savo dviratį, tuomet pirmasis vaikinas iškėlė savo ranką, kurioje turėjo kirvį, į priekį. Kirvį laikė iškėlęs ašmenimis į jį. Jis paprašė negąsdinti su kirviu, tuomet antrasis vaikinas liepė jam eiti namo. Antrasis vaikinas bandė pradėti važiuoti jo dviračiu, tačiau jis neleido, laikydamas už dviračio vairo. Tuo metu pirmasis vaikinas buvo apie 1,5 m atstumu nuo jų. Tada pamatė, kaip pirmasis vaikinas pradėjo eiti link jo, todėl išsigandęs paleido dviratį ir atsitraukė nuo minėtų vaikinų apie 3 m atstumu. Matė, kaip antrasis vaikinas pradėjo stumti jo dviratį link Laukininkų g., todėl jis sudavė vieną kartą rankoje turėta meškere antram vaikinui į dešinį petį arba nugaros sritį. Tuomet pirmasis vaikinas priėjo prie jo ir pastūmė, jis nugriuvo. Jam nugriuvus, pirmasis vaikinas, užsimojęs kirviu, smogė ne mažiau kaip 4 kartus į jį, tačiau jam pavyko išsisukti nuo smūgių, todėl vaikinas pataikė į asfaltą. Smūgiai buvo stiprūs, nes nuo smūgio į asfaltą kilo kibirkštys. Antrasis vaikinas, matydamas, kad pirmas vaikinas su juo nesusitvarko, paliko dviratį prie konteinerių ir, pribėgęs prie jo, pabandė užšokti. Tada jis pakėlė koją ir, sugriebęs minėtą vaikiną už krūtinės, permetė per save. Jis bandė stotis, bet tuo metu pirmasis vaikinas vėl užsimojęs smogė kirviu, pataikydamas jam į dešinės pusės dubens sritį. Tada jis greitai atsistojo ir pabėgo nuo jų apie 5 m link Laukininkų g., stebėdamas, kas vyks toliau. Tuo metu antrasis vaikinas pasiėmė jo dviratį ir pradėjo važiuoti link jo. Tuo pat metu pirmasis vaikinas su kirviu rankoje bėgo paskui dviračiu važiuojantį savo bendrą link jo. Tada jis išsigandęs pradėjo bėgti nuo jų link Smiltelės gatvės, norėdamas išsikviesti pagalbą. Sustojęs važiojamosios dalies skiriamojoje juostoje pastebėjo, kaip antrasis vaikinas su jo dviračiu nuvažiavo link Laukininkų g., o pirmasis vaikinas, išėjęs iš I. Simonaitytės g. į Smiltelės g., greitu žingsniu artėjo link jo šaukdamas, kad jis ateitų. Jis nubėgdamas dar matė, kaip pirmasis vaikinas grįžo pas antrąjį. Tuomet jis nuėjo į kazino „Uniclub“, esantį Vingio g. 14, Klaipėdoje, ten pamatė moterį ir paprašė, kad pastaroji iškviestų policiją. Netrukus atvyko policijos pareigūnai, kurie jam pranešė, kad yra sulaikyti du asmenys, todėl paprašė vykti kartu. Policijos pareigūnų sulaikytus vaikinus jis atpažino iš karto, kaip tuos asmenis, kurie jį užpuolė ir apiplėšė. Po grumtynių jam buvo nubrozdinta jo dešinės rankos alkūnė bei plaštaka, taip pat nubrozdinimas matėsi ir ant dešinės dubens kaulo pusės. Į medikus nesikreipė – susitvarstė pats. Pagrobto dviračio vertė 170 eurų, tačiau turtinę žalą atlygino vieno iš jį užpuolusių asmenų draugė (1 tomas, b. l. 51-53, 54-55, 56-57, 58-59).

16Iš 2016-09-21 parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad nukentėjusysis O. S. parodė vietą, kur jo atžvilgiu buvo įvykdytas plėšimas (1 tomas, b. l. 78-88).

172016-09-14 specialisto išvadoje Nr. G 1684/2016 (03) konstatuota, kad remiantis O. S. objektyvios apžiūros duomenimis bei teisėsaugos nurodytomis nustatytomis bylos aplinkybėmis, O. S. padaryti šie sužalojimai: odos nubrozdinimai dešinėje plaštakoje, dešinėje alkūnėje, kryžkaulio projekcijoje, paviršinė kirstinė žaizda dešinėje klubinėje srityje. Kirstinę žaizdą dešinėje klubinėje srityje O. S. galėjo patirti paveikus klubinę sritį kokiu tai kertančiomis savybėmis pasižyminčiu daiktu/įrankiu. Nustatytus odos nubrozdinimus, labiausiai tikėtina, O. S. patyrė virsdamas ir kontaktuodamas šiomis sritimis su kietu šiurkščiu paviršiumi. Apžiūros metu stebėtas žaizdos, odos nubrozdinimų gijimo laipsnis leidžia teigti, kad sužalojimai padaryti maždaug prieš 2-3 paras laiko iki objektyvios apžiūros, galimai O. S. nurodytu laiku, t. y. naktį iš 2016-09-12 į 2016-09-13. Pagal apžiūros metu stebėtą sužalojimų išsidėstymą, O. S. kūne išskiriamos dvi trauminio poveikio vietos: dešinė klubinė sritis ir odos nubrozdinimai alkūnėje, plaštakoje bei kryžkaulio srityje. O. S. sužalojimai, tiek vertinant kiekvieną atskirai, tiek visus bendrai, atitinka nežymaus sveikatos sutrikdymo mastą (1 tomas, b. l. 67).

18Iš 2016-09-13 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad nukentėjusysis O. S. iš jam atpažinimui pateiktų 6 nuotraukų atpažino E. S., kurį apklausos metu įvardino kaip „pirmasis“, kuris jį sužalojo kirviu ir kartu su kitu asmeniu, apklausoje nurodytu „antruoju“, pagrobė jam priklausantį dviratį (1 tomas, b. l. 69-72).

19Iš 2016-09-13 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad nukentėjusysis O. S. iš jam atpažinimui pateiktų 6 nuotraukų atpažino E. P., kurį apklausos metu įvardino kaip „antrasis“. Jis su apklausoje nurodytu „pirmuoju“ pagrobė jam priklausantį dviratį, t. y. nusivarė dviratį nuo I. Simonaitytės g. 12, Klaipėdoje, esančių konteinerių (1 tomas, b. l. 73-77).

20Liudytojas G. D. parodė, kad 2016-09-13 naktį, dirbant AP šaukiniu „Puma 19“ kartu su vyriausiąja patrule J. T. pagal nustatytą maršrutą, apie 01.09 val. iš Klaipėdos AVPK budėtojo buvo priimtas pranešimas, kad reikia nuvykti adresu I. Simonaitytės g. 37, Klaipėdoje, kadangi žmogus girdėjo dūžtančio stiklo garsą, po to matė nubėgančius du asmenis link Smiltelės g. Vienas iš matytų asmenų buvo apsirengęs raudonos spalvos striuke, galimai asmenys galėjo apvogti automobilį. Nuvykus minėtu adresu bei Smiltelės g. vykdant įtariamųjų paiešką, pastebėjo ties Laukininkų g. 1 namu du asmenis, einančius greitu žingsniu ir besižvalgančius. Jie ėjo nuo Laukininkų g. ir Smiltelės g. sankryžos link Laukininkų g. 1 namo. Vienas iš jų atitiko apibūdinimą asmens, galimai išdaužusio automobilio langą ir pasišalinusio iš įvykio vietos, – tai buvo asmuo, vilkintis raudonos spalvos striukę, o kitas asmuo buvo apsirengęs tamsiai, su savimi turėjo kuprinę. Tai sukėlė įtarimą, kad tai yra tie patys paieškomi asmenys. Važiuojant link įtarimą sukėlusių asmenų, vilkintis raudonos spalvos striukę vyriškis, pamatęs juos, jų akivaizdoje numetė ant žolės kuprinę. Vėliau nustatyta, kad šis asmuo – E. S.. Šie asmenys buvo sulaikyti. Išsiaiškinta, kad antrasis asmuo – E. P.. Vizualiai patikrinus numestą kuprinę, joje buvo matyti įvairūs įrankiai (replės, atsuktuvai) ir kirvis. Sulaikius minėtus asmenis, tuo pat metu Klaipėdos AVPK budėtojas pranešė per radijo stotį autopatruliui „Puma 17“, kad šie nuvyktų adresu Vingio g. 14, kur lauks nukentėjęs, iš kurio buvo pagrobtas jam priklausantis dviratis. Taip pat papildomai apibūdino asmenis, kurie įvykdė nusikaltimą, tai atitiko jo sulaikytų asmenų apibūdinimą. Autopatrulių „Puma 17“ pareigūnai, suradę nukentėjusįjį asmenį, kaip paaiškėjo, O. S., privažiavo prie „Pumos 19“. Nukentėjusysis, pamatęs sulaikytus asmenis, iš karto juos atpažino, kaip asmenis, kurie ties I. Simonaitytės g. 12 namu esančių požeminių konteinerių jį sumušė bei kirviu kirto į šoną, tokiu būdu pagrobdami jam priklausantį dviratį. Jie su nukentėjusiuoju O. S. buvo nuvykę iki įvykio vietos, kur pastarasis buvo užpultas kirviu ir iš jo pagrobtas dviratis. Nukentėjusysis kelio dangoje parodė po smūgių likusią kirtimo žymę. O. S. siūlė iškviesti greitąją medicinos pagalbą, kadangi jam pakėlus drabužius, pastebėjo ant dešiniojo dubens kaulo kraujuojančią žaizdą. Nukentėjusysis atsisakė medicininės pagalbos (1 tomas, b. l. 100-102).

21Liudytojas R. D. parodė, kad 20l6-09-13 dirbant AP šaukiniu „Puma 17“ kartu su vyriausiuoju patruliu N. R. pagal nustatytą maršrutą, apie 01.09 val. iš Klaipėdos AVPK budėtojo buvo priimtas pranešimas, kad reikia nuvykti adresu Vingio g. 14, Klaipėdoje, kur lauks nukentėjęs žmogus. Nuvykus minėtu adresu, juos lauke pasitiko vyriškis, kaip paaiškėjo, O. S., kuris paaiškino, jog ties I. Simonaitytės g. 12 namu esančiais požeminiais konteineriais buvo užpultas, iš jo pagrobtas jam priklausantis dviratis. Taip pat nurodė, jog vienas iš užpuolikų turėjo kirvį. Tuo metu buvo gautas pranešimas iš Klaipėdos AVPK budėtojo, jog ties Laukininkų g. l, Klaipėdoje, yra sulaikyti du asmenys, kurie įtariami nusikalstamos veikos padarymu. Kadangi jie buvo netoliese, todėl su O. S. privažiavo prie „Pumos 19“. Atvykus prie Laukininkų g. 1 namo, kur tarnybiniame automobilyje buvo sulaikyti du asmenys, priėjus prie tarnybinio automobilio, O. S. iš karto atpažino jame buvusius du vaikinus, kaip asmenis, kurie prie I. Simonaitytės g. 12 namo iš jo pagrobė dviratį. Kaip vėliau paaiškėjo, vienas iš sulaikytųjų buvo E. S., o kitas – E. P.. O. S. parodė sužalotą dešinę dubens pusę, ten matėsi nubrozdinimai. Buvo pasiūlyta iškviesti greitąją medicininę pagalbą, tačiau nukentėjęs atsisakė. Nuvykus su O. S. prie I. Simonaitytės g. 12 namo, pastarasis parodė įvykio vietą, kur buvo užpultas kirviu. Ant asfalto buvo matyti dangos pažeidimai, kurių buvo ne mažiau kaip 3, tiksliai kiek, neprisimena. O. S. dviračio surasti nepavyko (1 tomas, b. l. 104-106).

22Liudytoja K. J. parodė, kad yra E. P. draugė. Jie kartu veda bendrą ūkį jau 3 metus. Dėl įvykio, įvykusio 2016-09-13, E. P. nori atlyginti nukentėjusiajam asmeniui žalą, tačiau pats to padaryti neturi galimybės, kadangi šiuo metu yra Šiaulių tardymo izoliatoriuje. Todėl paprašė jos, kad ji padėtų jam tai padaryti. Ji sutiko, todėl nukentėjusiajam sumokėjo 170 eurų (1 tomas, b. l. 108-109).

23Iš 2016-10-13 parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad kaltinamasis E. P. parodė vietą, kur jis kartu su E. S. įvykdė plėšimą O. S. atžvilgiu (1 tomas, b. l. 164-174).

24Iš alkotesterio duomenų kvito matyti, kad E. P. 2016-09-13 02.38 val. nustatytas 1,43 prom. girtumas (2 tomas, b. l. 38).

25Iš alkotesterio duomenų kvito matyti, kad E. S. 2016-09-13 02.41 val. nustatytas 1,05 prom. girtumas (2 tomas, b. l. 188).

26Teismas, išanalizavęs ir įvertinęs teisiamojo posėdžio metu ištirtus įrodymus, jų visumą, pripažįsta esant įrodyta, kad kaltinamieji E. P. ir E. S. veikdami bendrininkų grupe, panaudodami fizinį smurtą ir specialiai žmogui žaloti pritaikytą daiktą – kirvį, pagrobė nukentėjusiajam O. S. priklausantį 170 eurų vertės turtą (dviratį). Tokia kaltinamųjų veika atitinka nusikaltimo, numatyto BK 180 straipsnio 2 dalyje, sudėtį, yra kvalifikuota tinkamai, kadangi nustatyta, kad kaltinamieji pagrobė svetimą turtą panaudodami specialiai žmogui žaloti pritaikytą daiktą – kirvį. Nors kaltinamųjų gynėjai nurodo, jog kirvio, kurį su savimi turėjo kaltinamieji, negalima laikyti specialiai žmogų žaloti pritaikytu daiktu, tačiau pažymėtina tai, kad teismų praktikoje specialiai žmogui sužaloti pritaikytu daiktu laikomas toks daiktas, kurio panaudojimas yra būdas neteisėtomis priemonėmis užvaldyti svetimą turtą. Byloje nustatyta, kad panaudojant kirvį nukentėjusiajam padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas. Tai patvirtina, kad kirvis šiuo konkrečiu atveju buvo panaudotas specialiai žmogui sužaloti, nors iš anksto jis ir nebuvo tam paruoštas. Kaltinamojo E. P. gynėjos argumentai, kad kirvio panaudojimas šioje baudžiamojoje byloje turi būti vertinamas kaip vykdytojo (kaltinamojo E. S.) ekscesas, todėl E. P. veika turi būti kvalifikuojama pagal BK 180 straipsnio 1 dalį, taip pat nepagrįsti. Vykdytojo ekscesas yra bendrininkų susitarimo ribų peržengimas, kai vykdytojas atlieka veiksmus, kurie savo pobūdžiu, apimtimi arba padarymo būdu neatitinka susitarimo turinio. Pabrėžtina, jog susitarti dėl nusikalstamos veikos padarymo galima įvairiais būdais ir formomis. Susitarimas gali įvykti bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje iki bus pasiektas nusikalstamas rezultatas ir gali būti išreikštas bet kokia forma – tiek žodžiu, tiek ir konkliudentiniais veiksmais, be to, nusikaltimo darymo metu bendrininkai turi galimybę koreguoti susitarimo ribas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 31 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-279/2011). Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis E. P. patvirtino, kad pradėjęs varyti nukentėjusiojo dviratį, atsisukęs pamatė, kaip kaltinamasis E. S. puolė nukentėjusįjį kirviu, todėl sugrįžo prie jų ir puolė nukentėjusįjį. Taigi E. P. pritarė E. S. veiksmams. Be to, tai, jog E. P. sutiko su svetimo turto pagrobimu, panaudojant specialiai žmogui sužaloti pritaikytą daiktą, rodo taip pat ir ta aplinkybė, kad nukentėjusiajam pasišalinus iš įvykio vietos, jis pasiėmė dviratį ir juo nuvažiavo. Taigi aptartos aplinkybės, priešingai nei teigia kaltinamojo gynėja, leidžia daryti išvadą, kad E. P. veikoje yra tiek objektyvieji, tiek subjektyvieji bendrininkavimo padarant BK 180 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikaltimą požymiai, nes jo tyčia apėmė ir specialiai žmogui žaloti pritaikyto daikto – kirvio panaudojimą.

27Skirdamas bausmę kaltinamiesiems, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais BK 54 straipsnyje, BK 41 straipsnyje įtvirtinta bausmės paskirtimi. Kaltinamieji padarė vieną baigtą tyčinį sunkų nusikaltimą (BK 11 straipsnio 5 dalis). Nusikalstama veika nukreipta į kito asmens nuosavybę, papildomas jos objektas yra asmens sveikata, ja nukentėjusiajam buvo padaryta turtinė žala, kaltinamojo E. P. sugyventinė ją atlygino, nukentėjusysis kaltinamiesiems atleido, jokių pretenzijų jiems nebeturi. Kaltinamasis E. S. anksčiau teistas už nusikaltimų nuosavybei padarymą, taip pat ir už kitus nusikaltimus, taip pat ne kartą baustas administracine tvarka už smulkųjį svetimo turto pagrobimą ir kitus pažeidimus (2 tomas, b. l. 91-95), nusikalto neišnykus teistumui, todėl yra recidyvistas, nusikaltimo padarymo metu niekur nedirbo, neturėjo legalaus pragyvenimo šaltinio. Kaltinamasis E. P. taip pat anksčiau teistas už nusikaltimų nuosavybei padarymą, baustas administracine tvarka už viešosios tvarkos pažeidimą, nusikalto neišnykus teistumui, todėl taip pat yra recidyvistas, yra darbingo amžiaus, dirba, turi faktinę šeimą, išlaiko du mažamečius vaikus. Kaltinamojo E. P. atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis pripažintina tai, kad jis nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, savo noru atlygino nukentėjusiajam nusikaltimu padarytą žalą (BK 59 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktai). Kaltinamojo E. S. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Kaltinamųjų atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis pripažintina tai, kad jie nusikalstamą veiką padarė veikdami bendrininkų grupe, būdami apsvaigę nuo alkoholio, ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, bei būdami recidyvistai (BK 60 straipsnio 1 dalies 1, 9, 13 punktai). Įvertinęs visa tai, teismas sprendžia, kad BK 41 straipsnyje įtvirtinti bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamiesiems E. P. ir E. S. už padarytą nusikaltimą paskyrus BK 180 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatytą vienintelę galimą skirti bausmės rūšį – laisvės atėmimą, šios bausmės dydžius nustatant artimus apskaičiuotam šios bausmės vidurkiui. Kadangi yra visos sąlygos BK 641 straipsnio nuostatų taikymui – baudžiamoji byla išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, kaltinamieji prisipažino esą kalti, kaltinamiesiems skiriama galutinė bausmė mažinama vienu trečdaliu. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į paskirtos bausmės laiką įskaitytinas E. S. laikinajame sulaikyme ir suėmime nuo 2016-09-13 iki šio nuosprendžio įsiteisėjimo dienos išbūtas laikas. E. P. į paskirtos bausmės laiką įskaitytinas jo laikinajame sulaikyme ir suėmime nuo 2016-09-13 iki 2017-01-13 išbūtas laikas.

28BK 75 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus labai sunkius nusikaltimus), teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. E. P. padarė vieną tyčinį sunkų nusikaltimą, už kurį nuteistas laisvės atėmimo bausme, nesiekiančia ketverių metų. Atsižvelgdamas į anksčiau išdėstytas aplinkybes, apibūdinančias tiek kaltinamojo asmenybę, tiek jo padarytą nusikalstamą veiką, elgesį po nusikalstamos veikos padarymo, teismas sprendžia, kad kaltinamasis E. P. siekia integruotis į visuomenės gyvenimą, laikytis visuotinai priimtų elgesio normų, todėl yra pakankamas pagrindas manyti, kad kaltinamojo resocializacija galima be realaus bausmės atlikimo. Todėl paskirtos bausmės vykdymas E. P. atidėtinas ir, vadovaujantis BK 75 straipsnio 2 dalimi, jam skirtinos pareigos bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu tęsti darbą ar užsiregistruoti darbo biržoje, būti namuose nuo 22.00 val. iki 06.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu, bei nevartoti psichiką veikiančių medžiagų. Teismo nuomone, tai padarys teigiamą poveikį kaltinamojo elgesiui, sulaikys nuo naujų nusikalstamų veikų padarymo. Kaltinamajam E. S. skirtina reali laisvės atėmimo bausmė, nes teismas, atsižvelgdamas į anksčiau išdėstytas aplinkybes, apibūdinančias tiek kaltinamojo asmenybę, tiek jo padarytą nusikalstamą veiką, elgesį po nusikalstamos veikos padarymo, sprendžia, kad vis dėlto nėra pakankamo pagrindo manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Kaltinamajam E. S. paskirta kardomoji priemonė – suėmimas paliktina galioti iki šio teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, nuosprendžiui įsiteisėjus, naikintina. Kaltinamajam E. P. paskirta kardomoji priemonė – intensyvi priežiūra paliktina galioti iki šio teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, nuosprendžiui įsiteisėjus, naikintina. Byloje buvo pareikštas nukentėjusiojo O. S. civilinis ieškinys, kuriuo iš kaltinamųjų prašoma priteisti 170 eurų turtinės žalos atlyginimo (1 tomas, b. l. 62). Nukentėjusysis O. S. teisiamojo posėdžio metu patvirtino, kad jam padaryta turtinė žala atlyginta, jis jokių pretenzijų kaltinamiesiems neturi. Todėl procesas dėl nukentėjusiojo O. S. civilinio ieškinio nutrauktinas. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyrius prašo valstybės naudai iš kaltinamojo E. S. priteisti 127,38 eurų, o iš kaltinamojo E. P. 193,97 eurų valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų, susidariusių dėl būtino gynėjų dalyvavimo. BPK 106 straipsnio 2 dalis numato, kad pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas, susidariusias dėl būtino gynėjo dalyvavimo, išskyrus šio Kodekso 51 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose numatytus atvejus. Teismas, atsižvelgdamas į nuteistojo turtinę padėtį, gali šių išlaidų kaltinamajam nepriteisti ar jų dydį sumažinti. Pagal BPK 51 straipsnio 3 dalį paskirtos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos dėl būtino gynėjo dalyvavimo gali, bet neprivalo būti išieškotos į valstybės biudžetą. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnį asmeniui, kuris įtariamas padaręs nusikaltimą, ir kaltinamajam nuo jų sulaikymo arba pirmosios apklausos momento garantuojama teisė į gynybą, taip pat ir teisė turėti advokatą. Vadovaujantis šiomis nuostatomis bei atsižvelgiant į tai, kad pagal BPK 51 straipsnio 1 dalies 7 punktą suimto kaltinamojo gynėjo dalyvavimas nagrinėjant bylą teisme yra privalomas, teismas daro išvadą, kad antrinės teisinės pagalbos išlaidų priteisimas iš kaltinamųjų E. S. bei E. P. būtų nepagrįstas, todėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus prašymai priteisti antrinės teisinės pagalbos išlaidas atmestini.

29Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – du vokai su E. P. laišku bei CD laikmena, esantys byloje, kirvis, supakuotas į paketą Nr. 337402, vokas Nr. 1 su biologiniu ėminiu nuo kirvio ašmenų, vokas Nr. 2 su biologiniu ėminiu nuo kirvio rankenos, DNR vokai Nr. 240199, Nr. 235706 su kaltinamųjų E. P. ir E. S. seilių pavyzdžiais, saugomi Klaipėdos AVPK KP NNTV 2-ojo skyriaus 514 kabinete, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintini.

30Kaltinamojo E. S. asmeniniai daiktai: diržas, mobilaus ryšio telefonas „Philips“ su SIM kortele, du žiebtuvėliai, cigarečių pakelis su dviem cigaretėmis, piniginė, du raktų ryšuliai ir elektroninis transporto bilietas, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžintini E. S. (4 tomas, b. l. 44).

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297–298 straipsniais, 301–308 straipsniais, teismas

Nutarė

32E. S. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 2 dalyje, ir nuteisti laisvės atėmimu 4 (ketveriems) metams.

33Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę E. S. paskirti laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams 8 (aštuoniems) mėnesiams.

34Bausmę skirti atlikti pataisos namuose.

35Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

36Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į paskirtos bausmės laiką įskaityti E. S. laikinajame sulaikyme ir suėmime nuo 2016-09-13 iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos išbūtą laiką.

37Kaltinamajam E. S. paskirtą kardomąją priemonę – suėmimą palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

38E. P. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 2 dalyje, ir nuteisti laisvės atėmimu 3 (trejiems) metams.

39Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę E. P. paskirti laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams.

40Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsniu, bausmės vykdymą E. P. atidėti 2 (dvejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant jį bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu tęsti darbą ar užsiregistruoti darbo biržoje, būti namuose nuo 22.00 val. iki 06.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu, bei nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

41Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į paskirtos bausmės laiką įskaityti E. P. laikinajame sulaikyme ir suėmime nuo 2016-09-13 iki 2017-01-13 išbūtą laiką.

42Kaltinamajam E. P. paskirtą kardomąją priemonę – intensyvią priežiūrą palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

43Procesą dėl nukentėjusiojo O. S. civilinio ieškinio nutraukti.

44Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus prašymus priteisti iš kaltinamojo E. S. 127,38 eurų bei iš kaltinamojo E. P. 193,97 eurų valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų atmesti.

45Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – du vokus su E. P. laišku bei CD laikmena, pridėtus prie bylos, kirvį, supakuotą į paketą Nr. 337402, voką Nr. 1 su biologiniu ėminiu nuo kirvio ašmenų, voką Nr. 2 su biologiniu ėminiu nuo kirvio rankenos, DNR vokus Nr. 240199, Nr. 235706 su kaltinamųjų E. P. ir E. S. seilių pavyzdžiais, saugomus Klaipėdos AVPK KP NNTV 2-ojo skyriaus 514 kabinete, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

46Kaltinamojo E. S. asmeninius daiktus: diržą, mobilaus ryšio telefoną „Philips“ su SIM kortele, du žiebtuvėlius, cigarečių pakelį su dviem cigaretėmis, piniginę, du raktų ryšulius ir elektroninį transporto bilietą, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti E. S..

47Nuosprendis per 20 dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, o suimtajam nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Viktorija... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje... 3. E. P., asmens kodas ( - ) gimęs ( -... 4. kaltinamieji E. P. ir E. S. veikdami... 5. Kaltinamasis E. P. dėl jam pareikšto kaltinimo kaltu... 6. Kaltinamasis E. S. dėl jam pareikšto kaltinimo kaltu... 7. Kadangi kaltinamieji kaltais prisipažino ir sutiko, kad kiti įrodymai... 8. Be kaltinamųjų prisipažinimo, jų kaltė dėl jiems inkriminuojamos... 9. Iš 2016-09-13 pareiškimo apie padarytą nusikalstamą veiką ir proceso... 10. Iš 2016-09-14 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėta įvykio... 11. Iš 2016-11-17 apžiūros protokolo matyti, kad buvo peržiūrėta CD laikmena,... 12. Iš 2016-09-13 Klaipėdos AVPK Patrulių rinktinės 2-osios kuopos 2-ojo būrio... 13. Iš 2016-10-17, 2016-11-08 apžiūros protokolų matyti, kad buvo apžiūrėti... 14. 2016-12-08 specialisto išvadoje Nr. 30-(U-3436)-IS1-1077 konstatuota, kad... 15. Nukentėjusysis O. S. parodė, kad jis 2016-09-13 apie... 16. Iš 2016-09-21 parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad... 17. 2016-09-14 specialisto išvadoje Nr. G 1684/2016 (03) konstatuota, kad... 18. Iš 2016-09-13 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 19. Iš 2016-09-13 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 20. Liudytojas G. D. parodė, kad 2016-09-13 naktį, dirbant... 21. Liudytojas R. D. parodė, kad 20l6-09-13 dirbant AP... 22. Liudytoja K. J. parodė, kad yra E.... 23. Iš 2016-10-13 parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad kaltinamasis... 24. Iš alkotesterio duomenų kvito matyti, kad E. P.... 25. Iš alkotesterio duomenų kvito matyti, kad E. S.... 26. Teismas, išanalizavęs ir įvertinęs teisiamojo posėdžio metu ištirtus... 27. Skirdamas bausmę kaltinamiesiems, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių... 28. BK 75 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu... 29. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – du... 30. Kaltinamojo E. S. asmeniniai daiktai: diržas, mobilaus... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297–298... 32. E. S. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą... 33. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu,... 34. Bausmę skirti atlikti pataisos namuose.... 35. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.... 36. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į... 37. Kaltinamajam E. S. paskirtą kardomąją priemonę –... 38. E. P. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą... 39. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu,... 40. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsniu, bausmės... 41. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į... 42. Kaltinamajam E. P. paskirtą kardomąją priemonę –... 43. Procesą dėl nukentėjusiojo O. S. civilinio ieškinio... 44. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus... 45. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – du... 46. Kaltinamojo E. S. asmeninius daiktus: diržą, mobilaus... 47. Nuosprendis per 20 dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, o suimtajam nuo...