Byla e2-2422-803/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė,

2sekretoriaujant Danguolei Dubakienei,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tolleda“ atstovui advokatui Juozui Rėksniui, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Giralus“ atstovui advokatui Daliui Vaitekūnui,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tolleda“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Giralus“ dėl skolos priteisimo.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6I.

7Ginčo esmė 1.

8Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Tolleda“ pateikė teismui ieškinį, prašydama priteisti 49 156 Eur skolos ir 6 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų. 2.

9Ieškovė nurodė, kad 2014 m. balandžio 2 d. paskolos sutarties pagrindu suteikė atsakovei 11 5000 Lt (ekvivalentas eurais: 33306,30 EUR) paskolą su 10 proc. metinių palūkanų (paskolos sutarties 1.1. ir 2.2. p.). Nors ieškovė abiejų šalių pasirašytos 2014 m. balandžio 2 d. paskolos sutarties neturi, tačiau paskolos suteikimo faktą patvirtina ieškovės atliktas pavedimas 11 5000 Lt sumai ir ieškovo direktoriaus siųstas el. laiškas UAB „Giralus“ vadovui, kuriuo atsakovas buvo informuotas apie sutarties pasirašymą bei skolintinų pinigų pervedimą. 3.

10Ieškovė paaiškino, kad paskola atsakovei suteikta iki raštiško ieškovės pareikalavimo momento (paskolos sutarties 1.1. punktas). Šalys sutarė, kad paskola privalės būti grąžinta ieškovei kartu su paskaičiuotomis metinėmis palūkanomis ne vėliau kaip per tris savaites nuo ieškovės raštiško pareikalavimo (paskolos sutarties 2.1.-2.2. p.). Ieškovė per antstolio Rimanto Vižainiškio kontorą 2018 m. gruodžio 14 d. įteikė atsakovei prašymą grąžinti paskolą kartu su paskaičiuotomis palūkanomis. Atsakovė iki prašyme nurodytos paskolos grąžinimo dienos (2019 m. sausio 2 d.) pinigų ieškovei nesumokėjo, todėl prašo teismą priteisti skolos sumą. 4.

11Ieškovė pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad UAB „Tolleda“ turėjo du akcininkus (po 50 proc. akcijų), tačiau antrasis UAB „Tolleda“ akcininkas neturi verslo su atsakove ir J. V., todėl nebuvo jokio intereso teikti beprocentes paskolas ieškovės sąskaita. Atsakovė nepagrįstai tapatina juridinio asmens UAB „Jumiga“ ir jo vienintelio dalyvio A. A. interesus, ir tai nereiškia, kad tokiu pat būdu gali būti tapatinami (painiojami) skirtingų ieškovės akcininkų ir pačios ieškovės UAB „Tolleda“ interesai. Nei ieškovė UAB „Tolleda“, nei jos dalyvis – M. P., nesiekė neatlygintinai finansuoti A. A. verslo su trečiaisiais asmenimis. 5.

12Atsakovė pateikė atsiliepimą, nurodydama, kad su šiuo atsiliepimu teikia 2019 m. vasario 5 d. atliktą mokėjimo pavedimą, kuriuo grąžino ieškovei 33 306,30 Eur paskolą. Įrodinėja, kad neturi pareigos mokėti palūkanas, nes ieškovė į bylą pateikė 2014 m. balandžio 2 d. Paskolos sutartį, kuri atsakovės nebuvo pasirašyta, dėl ko nepagrįsta yra teigti, kad šalys buvo susitarusios būtent dėl tokio palūkanų, kurias savo ieškiniu prašo priteisti ieškovė, dydžio. 6.

13Atsakovė taip pat pateikė 2019 m. balandžio 1 d. rašytinius paaiškinamus, kuriuose nurodė, kad aplinkybę, jog šalys nesitarė dėl atlygintinės paskolos suteikimo patvirtina tai, kad atsakovės UAB „Giralus“ akcininkais 2014 m. balandžio 2 d. buvo J. V. ir A. A., o vienu iš ieškovės UAB „Tolleda“ akcininkų buvo tas pats A. A.. Sudarant paskolos sutartį, šalys buvo draugai ir verslo partneriai, jų asmeniniai ir bendro verslo santykiai buvo geri, A. A., būdamas atsakovės akcininku, per savo įmonę UAB „Tolleda“ suteikė atsakovei beprocentę paskolą. Ieškovė beveik 5 metus nereikalavo grąžinti paskolos bei jokių pretenzijų dėl paskolos ir/ ar palūkanų mokėjimo atsakovei nereiškė. Tik tarp šalių įvykus konfliktui bei išsiskyrus nuomonėms dėl tolimesnio verslo vystymo, 2018 m. pabaigoje ieškovė staiga pareiškė pretenzijas atsakovei dėl paskolos ir savo nuožiūra apskaičiuotų palūkanų) grąžinimo. 2013 m. balandžio 2 d. Paskolos sutartis buvo trumpalaikė, t. y. paskola turėjo būti grąžinta iki 2013 m. rugpjūčio 2 d. (Sutarties 2.2 p.), tuo tarpu paskolos pagal 2014 m. balandžio 2 d. Paskolos sutartį grąžinimas nebuvo apibrėžtas jokiu terminu, dėl ko atsakovė niekada nebūtų prisiėmusi įsipareigojimo mokėti palūkanas už paskolą, kurios grąžinimo paskolos davėjas gali pareikalauti ir praėjus labai ilgam laiko tarpui. Būtent dėl šios priežasties dėl jokio atlygintinumo, sudarydamos 2014-04-02 Paskolos sutartį, šalys nesitarė. 7.

14Teismo posėdžio metu šalys palaikė išdėstytus argumentus, naujų esminių aplinkybių nenurodė. Ieškovės atstovas prašė atsižvelgti į buvusią šalių komercinę praktiką dėl skolinimosi. Atkreipė dėmesį, kad skirtingai negu pirmosios paskolos atveju, priėmusi naujos (ginčo) paskolos sumą ir gavusi sutarties tekstą bei kvietimą ją pasirašyti ieškovės buveinėje, atsakovė nei atvyko pasirašyti sutarties, nei informavo ieškovę apie paskolos sutarties negavimą, nei pareiškė nesutikimo su persiųstos sutarties sąlygomis, bet naudojosi paskolos suma beveik 5 metus ir šiuo metu bando išvengti palūkanų mokėjimo. Atsakovė atsikerta, kad šalių susitarimas dėl atitinkamo palūkanų dydžio nagrinėjamu atveju nebuvo pasiektas, kadangi atsakovė pateiktos 2014 m. balandžio 2 d. Paskolos sutarties nepasirašė. Teismas

konstatuoja:

15II.

16Byloje nustatytos aplinkybės, teismo motyvai, išaiškinimai ir išvados 8.

17Byloje nustatyta, jog 2014 m. balandžio 2 d. ieškovė paskolino atsakovei 115 000 Lt (33306,30 EUR) (tomas I, b.l.8). Atsakovė neginčija paskolos (33 306,30 Eur) gavimo fakto, šią paskolą 2019 m. vasario 5 d. pavedimu atsakovė grąžino ieškovei (tomas I, b.l.102). Mokėjimo pranešime nurodyta, kad tai „paskolos gražinimas pagal 2018-12-11 reikalavimą“, ieškovė priėmė mokėjimą. Atsižvelgiant į tai, kad ginčo dėl paskolos grąžinimo nebėra, teismas atmeta šioje dalyje ieškovės reikalavimą, nes atsakovė įvykdė prievolę (CK 6.54 straipsnis). 9.

18Tarp šalių kilo ginčas dėl susitarimo mokėti palūkanas fakto. Minėta, ieškovė įrodinėja, kad pagal atsakovės nepasirašytos paskolos sutarties 1.1. ir 2.2. punktus atsakovė įsipareigojo mokėti 10 proc. dydžio palūkanas už naudojimąsi pinigais, o atsakovė atsikerta, kad nepasirašyta sutartis įrodo kitokią jos valią. 10.

19Remiantis CK 6.870 straipsnio 1 dalimi, paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Pagal šio straipsnio 2 dalį, paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. 11.

20Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CK 6.870 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata reiškia, jog paskolos sutartis yra realinė, t. y. paskolos sutartiniams santykiams atsirasti būtinas pinigų arba rūšies požymiais apibūdinamų suvartojamųjų daiktų perdavimas paskolos gavėjui (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-21-378/2018 22 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką). 12.

21Šiuo atveju paskolos sutartis nepasirašyta (tomas I, b.l.7), šalys neginčija, kad pinigai buvo perduoti, paskola, be kita ko, grąžinta; ir pagal kasacinio teismo praktiką, tai įrodo paskolos sutarties sudarymo faktą, bet ne sutarties sąlygas. 13.

22Pagal CK 1.73 straipsnio 2 dalį rašytinės formos sandoriai sudaromi surašant vieną dokumentą, pasirašomą visų sandorio šalių, arba šalims apsikeičiant atskirais dokumentais. Esminis paprastos rašytinės formos sutarties požymis yra visų sutarties šalių valios išreiškimas raštu. 14.

23Nagrinėjamu atveju, šalių nepasirašytos sutarties 3 punkte nurodyta, kad ji įsigalioja nuo sutarties pasirašymo. Visi pakeitimai atliekami raštu. Kaip matyti iš 2014 m. balandžio 2 d. el. laiško, ieškovės atstovė siuntė paskolos sutarties projektą (tomas I, b.l.9), kuris atsakovės nebuvo pasirašytas. Taigi sutarties teksto projektas nukreipia į rašytinę sutarties formą, kurią sieja su jos galiojimu. 15.

24Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad šaliai kyla pareiga įrodyti sutarties sudarymo faktą ir sąlygas. Netgi aplinkybė, kad ieškovės atstovai vežė sutartį susipažinti atsakovės atstovams, neįrodo, jog sutikimas su sutarties sąlygomis buvo įformintas, kaip ir šalių pasirašytas skolų suderinimo aktas, kuriame įtrauktos sąskaitos dėl palūkanų mokėjimo (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-71-196/2018; 19,021 punktai). 16.

25Vadinasi, pagal teismų formuojamą praktiką sudaryta savarankiška kita paskolos sutartis negali įrodyti naujos sudarytos paskolos atlygintinumo fakto. Tokiu atveju ieškovės nurodyta aplinkybė, kad ji tomis pačiomis sąlygomis (10 proc. palūkanų) teikė atsakovei atlygintiną ir gerokai didesnę (177 000 EUR) paskolą pagal 2013 m. balandžio 2 d. sutartį, nepatvirtina atsakovės sutikimo mokėti 10 proc. palūkanas nuo 33 306,30 Eur paskolintos sumos. Atsižvelgiant į tai, prašymas priteisti 15 850,15 EUR metinių palūkanų atmetamas kaip neįrodytas (CPK 185 straipsnis). 17.

26Ieškovė prašė tuo atveju, jei teismas laikytų, kad šalys nesutarė dėl 10 proc. palūkanų, priteisti sumą atitinkančią komercinių bankų vidutinę palūkanų normą (CPK 42 straipsnis). Teismas sutinka su tokiu ieškovės reikalavimu, nes jis atitinka įstatymo nuostatas. 18.

27Pagal CK 6.872 straipsnio 1 dalį, jeigu šalys nėra susitarusios dėl palūkanų dydžio, palūkanos nustatomos pagal paskolos davėjo gyvenamosios ar verslo vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paskolos sutarties sudarymo momentu. To paties straipsnio 3 dalis numato, kad jeigu paskolos dalykas yra pinigai, preziumuojama, kad paskolos sutartis yra atlygintinė. 19.

28Vadinasi, byloje nustačius, kad paskolos dalykas yra pinigai, preziumuojamas sutarties atlygintinumas. Kasacinės instancijos teismas nurodė, kad tais atvejais, kai iš sutarties turinio, šalių ketinimų sudarant sutartį ir jos vykdymo veiksmų matyti, kad šalys tapo saistomos neatlygintinių paskolinių santykių, sutartinės prievolės mokėti palūkanas neatsiranda (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 3K-3-651/2013). 20.

29Nagrinėjamoje byloje teismas negali konstatuoti, jog paskola buvo beprocentė, t. y. kad jos šalių susitarimu buvo sulygta dėl palūkanų pagal šią paskolos sutartį nemokėjimo. Atsakovės argumentus, kad atsakovės UAB „Giralus“ akcininkais 2014 m. balandžio 2 d. buvo J. V. ir A. A., o vienu iš ieškovės UAB „Tolleda“ akcininkų buvo tas pats A. A., todėl jų asmeniniai ir bendro verslo santykiai buvo geri, ir A. A., būdamas atsakovės akcininku, per savo įmonę UAB „Tolleda“ suteikė atsakovei beprocentę paskolą, paneigti rašytiniais įrodymais. Pirma, 2013 m. balandžio 2 d. šalys jau buvo sudariusios atlygintinę paskolos sutartį (tomas I, b.l. 114). Vadinasi, šis dokumentas paneigia įrodinėjamą aplinkybę, kad vienas juridinis asmuo skolino kitam juridiniam asmeniui iš draugiškumo ar / ir bendro verslo. Antra, ieškovės atstovas siuntė atsakovei atlygintinės sutarties projektą, kurio atsakovė nepasirašė. Trečia, atsakovė neįrodė, kad iš suteiktos paskolos buvo finansuojamas bendras verslas (CPK 12, 178 straipsniai). 21.

30Ieškovė apskaičiavo, kad paskolos suteikimo metu (2004 metų balandžio mėnesį) pagal Lietuvos banko archyvinius statistinius duomenis, palūkanų norma paskoloms litais nefinansinėms korporacijoms iki 3,4528 mln. sumai fiksuojant pradinę normą nuo 1 m. sudarė 7,71 proc. Ieškovė nurodė, kad pritaikius šią palūkanų normą jai turi būti priteista iš atsakovės 12 220,46 EUR palūkanų (nuo 2014 m. balandžio 3 d. iki ieškinio pareiškimo dienos praėjo 1737 dienos; skaičiuojama pagal formulę: 33306,30 *0,0771/365*1737). 22.

31Pridėta Lietuvos banko viešai skelbiama lentelė, kurioje yra pateikiami duomenys nuo 2004 m. spalio mėn. iki 2014 m. gruodžio mėn. įrodo prašomą taikyti mokėjimo palūkanų normą. Atsakovė nepaneigė ieškovės skaičiavimo teisingumo, todėl iš jos priteisiama 12 220,46 EUR palūkanų ieškovės naudai (CK 6.872 straipsnio 1, 3 dalys).

32Dėl palūkanų 23.

33Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 2 dalį, tais atvejais, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos 6 proc. dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato kitokio palūkanų dydžio. 24.

34Atsižvelgiant į tai, kad teismas pripažino, jog yra įstatyme numatytas pagrindas ieškiniui (CPK 171, 185 straipsniai), ieškovei priteistina iš atsakovės 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. sausio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Dėl bylinėjimosi išlaidų 25.

35Pagal CPK 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis, su kuriuo susijusius klausimus reglamentuoja CPK 80–87 straipsniai, ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, su kuriomis susijusius klausimus reglamentuoja CPK 88–92, 97–99 straipsniai. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios šalies naudai priimtas sprendimas (CPK 93 straipsnis). Nagrinėjamoje byloje ieškinys iš esmės tenkintas. Teismas nurodo, kad ieškinio atmetimas dėl skolos priteisimo neveikia bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, nes su ieškove iš dalies atsikaityta po kreipimosi į teismą (CPK 93 straipsnio 4 dalis). 26.

36Ieškovė sumokėjo 962,00 EUR žyminio mokesčio, patyrė 1179,75 EUR išlaidų už procesinių dokumentų rengimą ir kitas advokato teisines paslaugas (ieškinio, rašytinių paaiškinimų parengimas, atstovavimas teismo posėdžiuose). Minėta, ieškovė prašė priteisti arba 10 proc. palūkanų (15 850,15 EUR) arba 7,71 proc. (12 220,46 EUR). Teismas sprendė priteisti mažesnį reikalavimą, todėl 57,82 EUR žyminio mokesčio grąžinama ieškovei, išaiškinant, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi teismo sprendimu (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas). 27.

37Ieškovės prašomos priteisti sumos už suteiktas teisines paslaugas neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalių rekomenduojamų dydžių, yra pagrįstos ir įrodytos, todėl iš atsakovės naudai ieškovės priteisiama 1179,75 EUR bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnio 1dalis, 98 straipsnio 1 dalis) ir 904,18 EUR žyminio mokesčio, viso – 2 083,93 EUR. 28.

38Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su teismo procesinių dokumentų įteikimu, yra 4,30 EUR, todėl jos priteisiamos iš atsakovės (2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo Nr. 1R-298/1K-290“, kuris pakeitė Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 96 straipsnio 6 dalis).

39Vadovaudamasis CPK 269-270 straipsniais, teismas

Nutarė

40ieškovės UAB „Tolleda“ ieškinį iš esmės tenkinti.

41Priteisti ieškovės UAB „Tolleda“ (juridinio asmens kodas 300652169) naudai iš atsakovės UAB „Giralus“ (juridinio asmens kodas 302683163) 12 220,46 EUR palūkanų, 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. sausio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 2 083,93 EUR bylinėjimosi išlaidų.

42Priteisti iš atsakovės UAB „Giralus“ (juridinio asmens kodas 302683163) 4,30 EUR bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai (mokamos į sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (188659752)). Mokėjimo kvitą būtina pateikti teismui.

43Grąžinti ieškovei UAB „Tolleda“ (juridinio asmens kodas 300652169) 57,82 EUR žyminio mokesčio, išaiškinant, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi teismo sprendimu.

44Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė,... 2. sekretoriaujant Danguolei Dubakienei,... 3. dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tolleda“ atstovui... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. I.... 7. Ginčo esmė 1.... 8. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Tolleda“ pateikė... 9. Ieškovė nurodė, kad 2014 m. balandžio 2 d. paskolos sutarties pagrindu... 10. Ieškovė paaiškino, kad paskola atsakovei suteikta iki raštiško ieškovės... 11. Ieškovė pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad UAB... 12. Atsakovė pateikė atsiliepimą, nurodydama, kad su šiuo atsiliepimu teikia... 13. Atsakovė taip pat pateikė 2019 m. balandžio 1 d. rašytinius paaiškinamus,... 14. Teismo posėdžio metu šalys palaikė išdėstytus argumentus, naujų esminių... 15. II.... 16. Byloje nustatytos aplinkybės, teismo motyvai, išaiškinimai ir išvados 8.... 17. Byloje nustatyta, jog 2014 m. balandžio 2 d. ieškovė paskolino atsakovei 115... 18. Tarp šalių kilo ginčas dėl susitarimo mokėti palūkanas fakto. Minėta,... 19. Remiantis CK 6.870 straipsnio 1 dalimi, paskolos sutartimi viena šalis... 20. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CK 6.870 straipsnio 2 dalyje... 21. Šiuo atveju paskolos sutartis nepasirašyta (tomas I, b.l.7), šalys... 22. Pagal CK 1.73 straipsnio 2 dalį rašytinės formos sandoriai sudaromi... 23. Nagrinėjamu atveju, šalių nepasirašytos sutarties 3 punkte nurodyta, kad ji... 24. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad šaliai kyla pareiga... 25. Vadinasi, pagal teismų formuojamą praktiką sudaryta savarankiška kita... 26. Ieškovė prašė tuo atveju, jei teismas laikytų, kad šalys nesutarė dėl... 27. Pagal CK 6.872 straipsnio 1 dalį, jeigu šalys nėra susitarusios dėl... 28. Vadinasi, byloje nustačius, kad paskolos dalykas yra pinigai, preziumuojamas... 29. Nagrinėjamoje byloje teismas negali konstatuoti, jog paskola buvo beprocentė,... 30. Ieškovė apskaičiavo, kad paskolos suteikimo metu (2004 metų balandžio... 31. Pridėta Lietuvos banko viešai skelbiama lentelė, kurioje yra pateikiami... 32. Dėl palūkanų 23.... 33. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 6 proc. dydžio metines... 34. Atsižvelgiant į tai, kad teismas pripažino, jog yra įstatyme numatytas... 35. Pagal CPK 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis, su... 36. Ieškovė sumokėjo 962,00 EUR žyminio mokesčio, patyrė 1179,75 EUR... 37. Ieškovės prašomos priteisti sumos už suteiktas teisines paslaugas... 38. Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su teismo procesinių dokumentų įteikimu,... 39. Vadovaudamasis CPK 269-270 straipsniais, teismas... 40. ieškovės UAB „Tolleda“ ieškinį iš esmės tenkinti.... 41. Priteisti ieškovės UAB „Tolleda“ (juridinio asmens kodas 300652169)... 42. Priteisti iš atsakovės UAB „Giralus“ (juridinio asmens kodas 302683163)... 43. Grąžinti ieškovei UAB „Tolleda“ (juridinio asmens kodas 300652169) 57,82... 44. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...