Byla 2A-594-212/2009

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų kolegijos pirmininkės Laimutės Sankauskaitės, kolegijos teisėjų: Laimanto Misiūno, Zinos Mickevičiūtės (pranešėja), sekretoriaujant Editai Šinkūnienei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo VĮ „Valstybės turto fondas“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 1 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2649-223/2009 pagal VĮ „Valstybės turto fondas“ ieškinį atsakovams A. K., R. P., A. V., L. T., tretiesiems asmenims: antstoliui A. B. ir antstolei A. A., dėl palūkanų priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų R. P., A. K., V. P., A. V. ir L. T. 21 757,18 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2002-01-29 iki 2009-03-02, 5 proc. dydžio metines palūkanas skaičiuojant nuo 2004-06-22 Panevėžio m. apylinkės teismo sprendimu solidariai iš atsakovų R. P., A. K., V. P., A. V. ir L. T. priteistos ir iki šiol likusios neišieškotos 51 803,63 Lt sumos už laikotarpį nuo 2009-03-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisti iš atsakovo R. P. 5 proc. dydžio metines palūkanas skaičiuojant nuo 2004-06-22 Panevėžio m. apylinkės teismo sprendimu iš atsakovo R. P. priteistos 82,50 Lt sumos už laikotarpį nuo 2002-01-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti iš atsakovo A. K. 5 proc. dydžio metines palūkanas skaičiuojant nuo 2004-06-22 Panevėžio m. apylinkės teismo sprendimu iš atsakovo A. K. priteistos 82,50 Lt sumos už laikotarpį nuo 2002-01-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisti iš atsakovo V. P. 5 proc. dydžio metines palūkanas skaičiuojant nuo 2004-06-22 Panevėžio m. apylinkės teismo sprendimu iš atsakovo V. P. priteistos 82,50 Lt sumos už laikotarpį nuo 2002-01-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisti iš atsakovo A. V. 5 proc. dydžio metines palūkanas skaičiuojant nuo 2004-06-22 Panevėžio m. apylinkės teismo sprendimu iš atsakovo A. V. priteistos 82,50 Lt sumos už laikotarpį nuo 2002-01-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti iš atsakovo L. T. 5 proc. dydžio metines palūkanas skaičiuojant nuo 2004-06-22 Panevėžio m. apylinkės teismo sprendimu iš atsakovo L. T. priteistos 82,50 Lt sumos už laikotarpį nuo 2002-01-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodo, kad 2000-07-31 valstybės įmonė VTF ir fizinių asmenų grupė, atstovaujama R. P., susidedanti iš R. P., A. K., V. P., A. V. ir L. T. sudarė sutartį Nr. 13/56 dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo–pardavimo, kuria ieškovas įsipareigojo parduoti ir perduoti atsakovui 199 970 paprastųjų vardinių 199 970 Lt nominalios vertės AB „Panevėžio aviacija“ akcijų. Kadangi pirkėjai, nurodyta fizinių asmenų grupė, nevykdė 2000-07-31 sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, VTF 2002-01-29 kreipėsi į Panevėžio m. apylinkės teismą su ieškiniu dėl baudų priteisimo. Panevėžio m. apylinkės teismas 2004-06-22 sprendimu VTF ieškinį tenkino ir priteisė iš R. P., A. K., V. P., A. V. ir L. T. solidariai 66 081 Lt baudų ir po 82,50 Lt bylinėjimosi išlaidų Turto fondo naudai. Panevėžio apygardos teismo 2004-09-21 nutartimi šis teismo sprendimas buvo paliktas nepakeistas. Turto fondas 2005-04-05 kreipėsi į antstolių V. B., A. B. ir A. B. kontorą, pateikdami vykdomuosius raštus dėl priteistos skolos išieškojimo iš R. P., A. K., V. P., A. V. ir L. T. Panevėžio m. apylinkės teismo 2004-06-22 sprendimas ir Panevėžio apygardos teismo 2004-09-21 nutartis iki šiol įvykdyti nepilnai, nes iš skolininkų R. P., A. K., V. P., A. V. ir L. T. solidariai priteista 66 081 Lt baudų ir po 82,50 Lt bylinėjimosi išlaidų skola išieškota nepilnai. 2000-07-01 įsigaliojusio CK 6.37 str. 2 d. yra nustatyta, kad „skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo“. Nurodyto CK straipsnio nuostata: „įstatymų nustatyto dydžio palūkanas“, yra blanketinio pobūdžio ir, sprendžiant klausimą dėl palūkanų dydžio, nukreipia į įstatymą, nustatantį palūkanų dydį. Palūkanų, už pinigines prievoles, dydis nustatytas CK 6.210 str., todėl, vadovaujantis CPK 3 str. 6 d., teismas gali pritaikyti CK 6.210 str., kuriame yra nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos. Palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo momento iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.), priskirtinos prie kompensacinę funkciją atliekančių palūkanų, kurių paskirtis yra skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, ieškoti būdų atsiskaityti su kreditoriumi. Atsakovai R. P., A. K., V. P., A. V. ir L. T. iki šiol neįvykdė pilnai Panevėžio m. apylinkės teismo 2004-06-22 sprendimo ir Panevėžio apygardos teismo 2004-09-21 nutarties. Atsakovai, naudojasi Valstybės turto fondui priklausančiomis, priteistomis, piniginėmis lėšomis. Jie ne tik neatlygina patiriamų nuostolių, bet ir toliau juos didina, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais. Įstatyminės palūkanos yra skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo momento. Civilinė byla dėl baudų priteisimo už 2000-07-31 sutarties sąlygų nevykdymo buvo iškelta 2002-01-29, todėl Turto fondas turi teisę reikalauti priteisti minėtas įstatymines palūkanas už laikotarpį nuo 2002-01-29 iki Panevėžio m. apylinkės teismo 2004-06-22 sprendimo visiško įvykdymo. Teismas rezoliucinėje sprendimo dalyje turi nurodyti sumą, už kurią skaičiuojamos palūkanos, jų dydį ir dieną nuo kurios jos skaičiuojamos. Jeigu skolininkas įvykdė prievolę iki teismo sprendimo, teismas pats turi apskaičiuoti ir priteisti konkrečią palūkanų sumą, kurias ir prašo priteisti.

4Panevėžio miesto apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 1 d. sprendimu VĮ „Valstybės turto fondas“ ieškinį atmetė. Nustatė, kad Panevėžio miesto apylinkės teismo 2004-06-22 sprendimu iš atsakovų R. P., A. K., V. P., A. V., L. T. VĮ Valstybės turto fondas naudai priteisė 66 081 Lt baudų. Panevėžio apygardos teismas 2004-09-21 nutartimi paliko šį sprendimą nepakeistą. Ieškovas nurodo, kad civilinė byla teisme dėl baudų priteisimo buvo iškelta 2002-01-29. Atsakovai to neginčijo, todėl šis faktas laikytinas įrodytu. Atsakovo R. P. atstovė prašo taikyti ieškinio senatį ir tuo pagrindu ieškinį atmesti. Reikalavimams dėl palūkanų priteisimo yra taikomas 5 metų ieškininės senaties terminas pagal CK 1.125 str. 9 d. Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos (CK 1.127 str. 1 d.). Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Teismas nurodė, jog Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad Civiliniame kodekse numatyti ne tik subjektyvūs, bet ir objektyvūs ieškinio senaties termino pradžios nustatymo kriterijai. CK 1.127 str. 1 d. ieškinio senaties termino eigos pradžia yra siejama ne tik su subjektyvia aplinkybe, asmens sužinojimu apie savo teisės pažeidimą, bet ir su objektyvia aplinkybe, asmens turėjimu sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Ieškinio senaties terminas prasideda ne tik tada, kai asmuo sužino apie savo teisės pažeidimą, bet ir tada, kai jis turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą, tačiau dėl aplaidumo, nerūpestingumo šios aplinkybės nesužinojo. Visais atvejais subjektyvusis senaties termino pradžios nustatymo kriterijus negali būti suabsoliutinamas ir turi būti vertinamas visumoje su objektyviu kriterijumi. Turi būti vertinama ir svarstoma ar ieškovas neturėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą anksčiau, t. y. ar ieškovas, jeigu būtų veikęs, kaip rūpestingas asmuo, neturėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą anksčiau. (LAT 2004 m. rugsėjo 6 d. nutartis, civ. byla Nr. 3K-3-652/2004). CK 1.131 str. 1 d. nustatyta, kad ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senatas 2002 m. gruodžio 20 d. nutarime Nr. 39 teismams išaiškino, jog praleisto ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimas negali būti sprendžiamas atsižvelgiant išimtinai tik į ieškovo interesus. Kiekvienu atveju turi būti ieškoma protingos viešųjų interesų užtikrinti realią pažeistų subjektinių teisių apsaugos bei garantuoti teisinių santykių stabilumą ir apibrėžtumą pusiausvyros. Be to, svarbiomis ieškinio senaties termino praleidimo priežastimis, sudarančiomis pagrindą praleistą ieškinio senaties terminą atnaujinti, gali būti pripažįstamos tik ieškinio senaties termino eigos metu egzistavusios aplinkybės, kurios kliudė asmeniui laiku ir tinkamai ginti savo pažeistas teises ir kurios nepriklausė nuo šio asmens valios. Ieškovas yra juridinis asmuo, besinaudojantis kvalifikuota teisine pagalba, todėl manytina, kad jis turėjo realią galimybę ieškinį dėl palūkanų priteisimo pareikšti laiku. Nenustatyta jokių objektyvių aplinkybių, kurios trukdė ieškovui pareikšti ieškinį nepraleidus ieškininės senaties termino. Lietuvos Aukščiausias teismas taip pat nurodė, kad ginčo atveju, jei ieškovas yra juridinis asmuo, tai nagrinėjant bylą būtina aiškintis, kokios svarbios priežastys sutrukdė jam laiku pareikšti ieškinį ir ar ieškinio senaties terminas praleistas ne dėl paties ieškovo nerūpestingo elgesio (Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2004). Atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktiką, į tai, kad ši civilinė byla pagal ieškovo ieškinį dėl baudos priteisimo atsakovams buvo iškelta 2002-01-29, padarė išvadą, jog jau tuo metu ieškovas žinojo, kad jo teisė yra pažeista ir konstatavo, kad 2002-01-19 laikytina ieškinio senaties termino eigos pradžia ir nuo šios datos skaičiuojamas 5 metų ieškinio senaties terminas (CK 1.127 str. 1 d.). Ieškinį teismui ieškovas pateikė 2009-03-27, t. y. praleidęs 5-ių metų ieškinio senaties terminą. Sprendimas dėl baudų priteisimo buvo priimtas 2004-06-22, tačiau per visą bylinėjimosi laikotarpį ieškovas netikslino ieškinio, neprašė priteisti palūkanų, nors turėjo tam pakankamai ir laiko ir teisinių žinių. Nurodė, kad jeigu asmuo, žinodamas ar turėdamas žinoti apie savo teisės pažeidimą, per visą ieškinio senaties terminą į jį nereaguoja ir nereiškia ieškinio, tai kita civilinio santykio šalis gali pagrįstai tikėtis, jog toks asmuo arba apskritai atsisako savo teisės, arba nemano, kad jo teisė yra pažeista. Teismas nurodė, kad toks pavėluotas ieškinys pažeidžia teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (CK 1.5 str.). Ieškovas žinodamas apie savo teisių pažeidimą, daugiau kaip 5 metus nesikreipė į teismą dėl jų gynimo, taigi atsakovai turėjo pagrįstus teisinius lūkesčius tikėtis, kad ieškovas nereikš reikalavimų dėl palūkanų priteisimo (LAT 2004 m. spalio 25 d. nutartis, civilinė byla Nr. 3K-3-543, 2004 m. kovo 24 d. nutartis, civilinė byla Nr. 3K-3-206/2004).). Teismas konstatavo, kad byloje ieškininės senaties terminas praleistas žymiai ir nenustatyta svarbių šio termino praleidimo priežasčių, todėl sprendė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmetė.

5Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 1 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, ieškinį tenkinti visiškai. Atsakovai netinkamai vykdė 2000 m. liepos 31 d. sutartimi dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo–pardavimo, prisiimtus įsipareigojimus, todėl ieškovas 2002 m. sausio 29 d. kreipėsi į Panevėžio m. apylinkės teismą dėl baudos priteisimo. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2004 m. birželio 22 d. sprendimu ieškinį tenkino ir priteisė iš atsakovų R. P., A. K., V. P., A. V. ir L. T. solidariai 66 081 Lt baudų ir po 82,50 Lt bylinėjimosi išlaidų. Panevėžio apygardos teismas 2004 m. rugsėjo 21 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Nors teismo sprendimas įsiteisėjo daugiau kaip prieš 5 metus, jis iki šiol didesne dalimi nėra įvykdytas, kadangi atsakovai vengia geruoju atsiskaityti su ieškovu. Nurodytoje byloje ieškovas neprašė teismo priteisti CK 6.210 str. nustatytų 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Tai padarė 2009 m. vasario 24 d. pateiktu nauju ieškiniu šioje byloje, kuriuo prašė priteisti iš atsakovų 21 757,18 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2002 m. sausio 29 d. iki 2009 m. kovo 2 d., taip pat 5 proc. metinių palūkanų nuo neišieškotos 51 803,63 Lt sumos už laikotarpį nuo 2009 m. kovo 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 5 proc. nuo priteistos 82,50 Lt bylinėjimosi išlaidų sumos. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė iš esmės remiantis vieninteliu motyvu, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą nesant svarbios priežasties, remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2002 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 39, skirto ieškinio senaties instituto išaiškinimais. Mano, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas, reguliuojančias ieškinio senaties instituto taikymą, esant tęstiniam pažeidimui (CK 1.125 str. 9 d., 1.127 str. 5 d.), dėl ko buvo neteisingai išspręsta byla. Apylinkės teismas nustatė, kad šioje byloje ieškinio senaties termino pradžia turi būti laikoma 2002 m. sausio 29 d., kai ieškovas iškėlė civilinę bylą atsakovams dėl baudos priteisimo ir nuo šios datos turi būti skaičiuojamas sutrumpintas 5 metų ieškinio senaties terminas, taikomas ir reikalavimams dėl palūkanų priteisimo. Teismo teigimu, ieškovas praleido ieškinio senaties terminą, nes ieškinį dėl palūkanų priteisimo pateikė tik 2009 m. kovo 27 d. Viena iš palūkanų funkcijų yra nuostolių kompensavimas. CK 6.261 straipsnyje nustatyta, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Tai ne kartą yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT 2006-03-29 nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. birželio 29 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-298/2007). CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta pareiga skolininkui, praleidusiam terminą piniginei prievolei įvykdyti, mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad šios procesinės palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo momento iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, skatina skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę. Tuo atveju, jei teismo procesas jau prasidėjo, skolininkas turi būti suinteresuotas jo nevilkinti, o teismui priteisus pinigus – kuo greičiau sumokėti kreditoriui. Skolininko prievolė mokėti palūkanas atsiranda iš įstatymo. Šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti. Įsiteisėjusiu Panevėžio miesto apylinkės teismo 2004 m. birželio 22 d. sprendimu konstatuota, kad atsakovai pažeidė sutartį dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo–pardavimo, dėl ko iš atsakovų šiuo teismo sprendimu priteista bauda. Įsiteisėjus teismo sprendimui atsakovai ir toliau nevykdė pareigos sumokėti priteistus pinigus, todėl yra pagrindo konstatuoti, kad atsakovai daro tęstinį pažeidimą. Esant tęstiniam pažeidimui, t. y. kai jis vyksta kiekvieną dieną, ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl tęstinio pažeidimo teisinių padarinių, susijusių su kiekviena atskira tęstinio pažeidimo diena, prasideda tą kiekvieną dieną. Teisė reikalauti palūkanų išlieka iki visiško prievolės įvykdymo, tačiau ne daugiau kaip iki ieškinio senaties termino pabaigos, jei šalys nėra sutarusios kitaip arba išieškotojas bendru sutarimu ar savo pareiškimu bei veiksmais nėra atsisakęs nuo procesinių palūkanų skaičiavimo. Toks sisteminis CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.261 straipsnio, 6.210 straipsnio 1 dalies normų aiškinimas, taikant ieškinio senatį, atitinka įstatyminio reglamentavimo tikslus bei uždavinius, palūkanų instituto paskirties ir dispozityvumo, prievolės šalių bendradarbiavimo, lygybės bei draudimo piktnaudžiauti savo teisėmis, visokeriopos civilinių teisių teisminės gynybos principus, kuriais siekiama apsaugoti prievolės šalių teises ir teisėtus interesus (LAT 2007 m. rugsėjo 18 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-342/2007). Dėl to, pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad ieškovas praleido 5 metų ieškinio senaties terminą, nustatytą reikalavimams dėl palūkanų priteisimo, klaidingai taikė CK 1.127 straipsnyje nustatytas ieškinio senaties termino pradžios nustatymo taisykles, neatsižvelgė į susiklosčiusią teismų praktiką panašiose bylose, skundžiamas sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas ieškinį tenkinti.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas R. P. prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 1 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė dėl palūkanų priteisimo sutrumpintą 5 metų ieškinio senaties terminą, nes ieškinio senatis yra suėjusi, o tai yra pagrindas ieškiniui atmesti. Ieškovas į teismą kreipėsi 2002-01-29 ir nuo šios datos reikalauja priteisti procesines palūkanas iki 2009-03-02, iš viso 21 757,18 Lt, vėliau 5 % dydžio metines palūkanas nuo 2009-03-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o taip pat palūkanas nuo 82,50 Lt sumos nuo 2002-01-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Reikalavimas dėl palūkanų priteisimo galėjo būti pareikštas ir išnagrinėtas civilinėje byloje Nr.2-520-05/2004. Įstatymas įpareigoja ieškovą tiksliai suformuluoti ieškinio reikalavimą ir tokiu būdu ieškovas turėjo suformuluoti ieškinio ribas. Teismas sprendžia ieškovo reikalavimus neperžengdamas pareikštų reikalavimų, išskyrus CPK 265 str. 2 d numatytus atvejus. Aplinkybė, kad spendimas nėra vykdomas yra netiksli, nes sprendimas yra vykdomas, bet dar nėra pilnai įvykdytas ir nesuteikia ieškovui reikalauti procesinių palūkanų, todėl apeliacinis skundas atmestinas.

7Apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikinamas ir priimamas naujas sprendimas: ieškinį patenkinti iš dalies (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 2 p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Byla nagrinėjama neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

8Byloje nustatyta, kad Panevėžio miesto apylinkės teismas 2004-06-22 sprendimu priteisė iš R. P., A. K., V. P., A. V. ir L. T. solidariai 66 081 Lt baudų ir po 82,50 Lt iš kiekvieno bylinėjimosi išlaidų Valstybės įmonei Valstybės turto fondas naudai (toliau -VĮ VTF, b. l. 19–27). Atsakovai teismo sprendimo iki šiol tinkamai neįvykdė, sumokėjo tik dalį priteistų baudų (b. l. 31–32). Ieškovas CK 6. 37, 6. 210 straipsnių pagrindu prašo priteisti iš atsakovų 21 757,18 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2002-01-29 iki 2009-03-02, 5 % dydžio metines palūkanas nuo nesumokėtos 51 803,63 Lt sumos, skaičiuojant nuo 2009-03-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisti iš kiekvieno atsakovo 5 % dydžio metines palūkanas nuo 82,50 Lt sumos nuo2002-01-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Panevėžio miesto apylinkės teismas 2009-09-01 sprendimu ieškinį atmetė motyvuodamas tuo, kad ieškovas praleido ieškinio senatį, kuri šiuo atveju yra 5 metai. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino ieškovo teisių pažeidimo tęstinio pobūdžio, netinkamai aiškino ir taikė materialines teisės normas, reglamentuojančias ieškinio senatį ieškovo reikalavimams (CK 1. 125, 1. 126, 1. 127 str.), dėl ko priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą ieškinį atmesti (CPK 330 str.).

10Kaip teisingai nurodo apeliantas, viena iš pagrindinių palūkanų funkcijų yra nuostolių kompensavimas, mokėjimas kreditoriui už naudojimąsi pinigais. Atlyginimas palūkanų forma mokamas iki piniginių prievolių įvykdymo, jeigu šalys nėra susitarusios kitaip. Įstatymas reglamentuoja, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.261 str.). CK 6.210 str. nustato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 % dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kita įstatymo norma, CK 6. 37 str. 2 d., nustato, kad palūkanas skolininkas privalo mokėti nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti. Reikalavimams dėl palūkanų ir kitokių periodinių išmokų išieškojimo, taikomas sutrumpintas 5 metų ieškinio senaties terminas (CK 1. 125 str. 9 d.).

11Ieškovo reikalavimas pagrįstas ir tenkinamas iš dalies.

12Kaip minėta, reikalavimams dėl palūkanų priteisimo numatytas sutrumpintas 5 metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 9 d.). Ieškovas ieškinį pareiškė 2009 m. vasario 26 d. (b. l. 35), todėl esant tęstiniam teisių pažeidimui, ieškovo teisė ginama nuo 2004 m. vasario 26 d. O reikalavimui priteisti palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, 2002 m. sausio 29 d iki 2004 m. vasario 26 d., remiantis atsakovo prašymu, taikytina senatis ir ieškinio dalis dėl paskaičiuotų už šį laikotarpį palūkanų, atmestina (CK 1.126 str. 2 d.). Ieškovas neprašė pirmosios instancijos teismo atnaujinti senaties termino, todėl termino atnaujinimo apeliacinės instancijos teismas negali svarstyti (CPK 312 str.).

13Nuo 66 081 Lt sumos palūkanos už laikotarpį nuo 2004-02-26 iki 2005-10-11 sudaro 5 377 Lt (66 081 Lt x 5 % : 365 d. x 594 d.). Ieškovo paskaičiuotos 12 238,56 Lt palūkanos nuo teismo sprendimu priteistos 66 081 Lt sumos nuo 2002-01-29 (kreipimosi į teismą dienos, b. l. 16) iki 2005-10-11, kuomet buvo atliktas 772,88 Lt mokėjimas (b. l. 7), mažintinos 6 861,56 Lt suma (12 238,56 – 5 377 = 6 861,56). Kiti ieškovo palūkanų paskaičiavimai nuo nesumokėtos baudų sumos yra teisingi ir priteistini (b. l. 7–10). Iš viso iš atsakovų priteistina 14 895,62 Lt palūkanų (21 757,18 Lt – 6 861,56 Lt = 14 895,62 Lt). Iš kiekvieno atsakovo priteistinos palūkanos nuo 82,50 Lt priteistos sumos už laikotarpį nuo 2004-02-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kitoje dalyje ieškinys netenkintinas.

14Patenkinus ieškinį iš dalies bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovų (b. l. 2, 90, 126, CPK 79, 80, 83, 88, 92, 93 straipsniai).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

16Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 1 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą:

17Valstybinės įmonės Valstybės turto fondas ieškinį patenkinti iš dalies.

18Priteisti iš R. P., a. k. ( - ), A. K., a. k. ( - ), V. P., a. k. ( - ), A. V., a. k. ( - ), L. T., a. k. ( - ), 14 895,62 Lt (keturiolika tūkstančių aštuonis šimtus devyniasdešimt penkis litus 62 ct.) palūkanų už laikotarpį nuo 2004 m. vasario 26 d. iki 2009 m. kovo 2 d. ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo neišieškotos 51 803,63 Lt sumos nuo 2009 m. kovo 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo valstybės įmonės Valstybės turto fondas, įm. k. 110073154, naudai, pinigus pervedant į Finansų ministerijos, įm. k. 288601650, privatizavimo fondo sąskaitą Nr. ( - ), esančią Lietuvos Banke.

19Priteisti iš R. P., a. k. ( - ), valstybės įmonės Valstybės turto fondas, įm. k. 110073154, naudai 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 82,50 Lt sumos nuo 2004 m. vasario 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, pinigus pervedant į Finansų ministerijos, įm. k. 288601650, privatizavimo fondo sąskaitą Nr. ( - ), esančią Lietuvos Banke.

20Priteisti iš A. K., a. k. ( - ), valstybės įmonės Valstybės turto fondas, įm. k. 110073154, naudai 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 82,50 Lt sumos nuo 2004 m. vasario 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, pinigus pervedant į Finansų ministerijos, įm. k. 288601650, privatizavimo fondo sąskaitą Nr. ( - ), esančią Lietuvos Banke.

21Priteisti iš V. P., a. k. ( - ), valstybės įmonės Valstybės turto fondas, įm. k. 110073154, naudai 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 82,50 Lt sumos nuo 2004 m. vasario 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, pinigus pervedant į Finansų ministerijos, įm. k. 288601650, privatizavimo fondo sąskaitą Nr. ( - ), esančią Lietuvos Banke.

22Priteisti iš A. V., a. k. ( - ), valstybės įmonės Valstybės turto fondas, įm. k. 110073154, naudai 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 82,50 Lt sumos nuo 2004 m. vasario 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, pinigus pervedant į Finansų ministerijos, įm. k. 288601650, privatizavimo fondo sąskaitą Nr. ( - ), esančią Lietuvos Banke.

23Priteisti iš L. T., a. k. ( - ). valstybės įmonės Valstybės turto fondas, įm. k. 110073154, naudai 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 82,50 Lt sumos nuo 2004 m. vasario 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, pinigus pervedant į Finansų ministerijos, įm. k. 288601650, privatizavimo fondo sąskaitą Nr. ( - ), esančią Lietuvos Banke.

24Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

25Priteisti iš R. P., a. k. ( - ), A. K., a. k. ( - ), V. P., a. k. ( - ), A. V., a. k. ( - ), L. T., a. k. ( - ), iš kiekvieno, po 90,85 Lt išlaidų, susijusių su viešu paskelbimu apie bylos nagrinėjimą, valstybės įmonei Valstybės turto fondas, įm. k. 110073154, po 89,38 Lt (aštuoniasdešimt devynis litus 38 ct.) žyminio mokesčio bei po 14,20 Lt (keturiolika litų 20 ct.) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų R. P., A. K., V. P., A. V. ir L. T. 21... 4. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 1 d. sprendimu VĮ... 5. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės... 6. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas R. P. prašo ieškovo apeliacinį... 7. Apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 8. Byloje nustatyta, kad Panevėžio miesto apylinkės teismas 2004-06-22... 9. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2009-09-01 sprendimu ieškinį atmetė... 10. Kaip teisingai nurodo apeliantas, viena iš pagrindinių palūkanų funkcijų... 11. Ieškovo reikalavimas pagrįstas ir tenkinamas iš dalies.... 12. Kaip minėta, reikalavimams dėl palūkanų priteisimo numatytas sutrumpintas 5... 13. Nuo 66 081 Lt sumos palūkanos už laikotarpį nuo 2004-02-26 iki 2005-10-11... 14. Patenkinus ieškinį iš dalies bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš... 15. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 16. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 1 d. sprendimą... 17. Valstybinės įmonės Valstybės turto fondas ieškinį patenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš R. P., a. k. ( - ), A. K., a. k. ( - ), V. P., a. k. ( - ), A.... 19. Priteisti iš R. P., a. k. ( - ), valstybės įmonės Valstybės turto fondas,... 20. Priteisti iš A. K., a. k. ( - ), valstybės įmonės Valstybės turto fondas,... 21. Priteisti iš V. P., a. k. ( - ), valstybės įmonės Valstybės turto fondas,... 22. Priteisti iš A. V., a. k. ( - ), valstybės įmonės Valstybės turto fondas,... 23. Priteisti iš L. T., a. k. ( - ). valstybės įmonės Valstybės turto fondas,... 24. Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.... 25. Priteisti iš R. P., a. k. ( - ), A. K., a. k. ( - ), V. P., a. k. ( - ), A....