Byla AS-143-561-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės ,,Šnipiškių ūkis“ ir A. V. skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai uždaroji akcinė bendrovė ,,Šnipiškių ūkis“ ir A. V. (toliau – ir UAB ,,Šnipiškių ūkis“, pareiškėjai) 2007 m. rugpjūčio 21 d. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 23 d. įsakymą Nr. 41-678 ,,Dėl pavedimo V. T. vykdyti UAB ,,Šnipiškių ūkis“ direktoriaus funkcijas“.

5Pareiškėjai nurodė, kad 2007 m. liepos 16 d. UAB ,,Šnipiškių ūkis“ direktorius V. J. tapo laikinai nedarbingu, t. y. susirgo. 2007 m. liepos 16 d., vadovaudamasis bendrovės direktoriaus 2007 m. vasario 5 d. patvirtintais Direktoriaus pavaduotojo pareiginiais nuostatais, bendrovės direktoriaus pareigas laikinai perėmė bendrovės direktoriaus pavaduotojas – pareiškėjas A. V. 2007 m. liepos 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Gintautas Paluckas išleido įsakymą Nr. 41-678, kuriuo UAB ,,Šnipiškių ūkis“ Prekybos skyriaus vyriausiajam kontrolieriui V. T. jo sutikimu pavedė nuo 2007 m. liepos 23 d. vykdyti bendrovės direktoriaus funkcijas jo ligos laiku, mokant tarnybinių atlyginimų skirtumą. Pareiškėjų nuomone, šis įsakymas priimtas viršijant suteiktus įgaliojimus ir pažeidžiant teisės aktus, nustatančius direktoriaus pavadavimo tvarką, todėl naikintinas.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi pareiškėjų skundą atsisakė priimti ir jiems išaiškino, kad gali paduoti ieškinį bendrosios kompetencijos teismui, taip pat grąžino sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 37 str. 2 d. 2 p.).

8Teismas nurodė, kad pagal ABTĮ 3 straipsnio 1 dalį administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje. Administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios priskirtos bendrosios kompetencijos teismams (ABTĮ 16 str. 1 d.). Iš skundo turinio ir pridėtų dokumentų matyti, kad pareiškėjas A. V. dirba UAB „Šnipiškių ūkis“ direktoriaus pavaduotoju pagal darbo sutartį, o pareiškėjai teigia, kad Direktoriaus pavaduotojo pareiginiuose nuostatuose nustatyta, jog bendrovės direktoriaus laikinojo nedarbingumo (ligos) atveju jo pareigas eina direktoriaus pavaduotojas, tačiau Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius pavaduoti direktorių paskyrė UAB „Šnipiškių ūkis“ Prekybos skyriaus vyriausiąjį kontrolierių. Teismas pažymėjo, jog ABTĮ 15 straipsnyje nurodytos bylos, kurios priskirtos administracinių teismų kompetencijai, tarp jų ir tarnybiniai ginčai, bet ginčai, kylantys iš darbo teisinių santykių, šiame straipsnyje nenumatyti. Valstybė ar savivaldybės, kaip viešieji asmenys, per tam tikras institucijas vykdo dvejopas funkcijas. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, priimdamas skundžiamą sprendimą, sprendė ne klausimą, kylantį iš valstybės tarnybos santykių, o asmens, dirbančio pagal darbo sutartį, klausimą. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad pareiškėjas A. V. dirba UAB „Šnipiškių ūkis“ pagal darbo sutartį, sprendžiant skundžiamo įsakymo teisėtumo klausimą reikalinga analizuoti darbo santykius, o klausimus, susijusius su darbo sutartimis, reglamentuoja Darbo kodekso (toliau – DK) XII skyrius, padarė išvadą, kad pareiškėjų keliamas ginčas yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

9III.

10Pareiškėjas A. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutartį ir išspręsti skundo priėmimo klausimą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Sutinka su teismo motyvu, kad savivaldybės administracijos direktorius, priimdamas skundžiamą sprendimą, nesprendė su valstybės tarnyba susijusių klausimų. Tačiau nesutinka, kad šiuo sprendimu buvo sprendžiamas asmens, dirbančio pagal darbo sutartį, klausimas. Ginčas yra kilęs ne dėl vieno ar kito asmens paskyrimo vykdyti bendrovės direktoriaus pareigas, bet dėl įsakymo neteisėtumo, kurį nulėmė ne netinkamas darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų taikymas, bet savivaldybės administravimo subjekto padaryti viešosios procesinės ir materialinės teisės normų pažeidimai priimant ginčijamą aktą, dėl kurių jis tapo neteisėtu. Ginčijamas įsakymas, nors ir viršijant įgaliojimus, priimtas įgyvendinant savivaldybės administravimo subjektui priskirtas vidaus administravimo funkcijas (ABTĮ 3 str. 1 d.).

122. DK XII skyrius reglamentuoja darbo sutarčių sudarymo tvarką, vykdymą bei pasibaigimą. Tačiau šie klausimai skunde nebuvo keliami, taip pat jie nebuvo sprendžiami ginčijamu įsakymu. Šio įsakymo neteisėtumas niekaip nesąlygojamas aplinkybės, kad jis bendrovėje dirba pagal darbo sutartį. Įsakymo neteisėtumas siejamas su Viešojo administravimo įstatymo, Vietos savivaldos įstatymo pažeidimais, neatitikimu bendrovės lokaliniams aktams.

133. Teismo nutartis prieštarauja ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatoms (ABTĮ 2 str. 9 d., Vietos savivaldos įstatymo 3 str. 3 d.).

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Atskirasis skundas atmestinas.

17Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjų skundą vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, konstatavęs, kad ginčas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme. Pažymėtina, kad tokią išvadą galima padaryti tik nustačius, iš kokių teisinių santykių – privatinių ar administracinių – kyla ginčas.

18Pareiškėjai ginčija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 23 d. įsakymą Nr. 41-678 ,,Dėl pavedimo V. T. vykdyti UAB ,,Šnipiškių ūkis“ direktoriaus funkcijas“, teigdami, jog savivaldybės administracijos direktorius nekompetentingas priimti tokį sprendimą (b. l. 1 – 5).

19Kaip matyti iš skundžiamo teisės akto (b. l. 7), juo yra nuspręsta dėl privataus juridinio asmens vienasmenio valdymo organo – vadovo, pavadavimo jo ligos laiku. Tai iš esmės yra ginčas, susijęs su privataus juridinio asmens veikla (valdymu), kurią reguliuoja privatinės teisės normos (Civilinis kodeksas, Akcinių bendrovių įstatymas ir kt.).

20Taigi pareiškėjai kelia civilinį teisinį ginčą, kuris nagrinėtinas Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nustatyta tvarka, t. y. bendrosios kompetencijos teisme (CPK 1 str. 1 d., 22 str. 1 d.). Administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios priskirtos bendrosios kompetencijos teismams (ABTĮ 16 str. 1 d.).

21Skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutartis iš esmės yra pagrįsta, o jos panaikinti nėra pagrindo.

22Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

23Pareiškėjo A. V. atskirąjį skundą atmesti.

24Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai uždaroji akcinė bendrovė ,,Šnipiškių ūkis“ ir A. V.... 5. Pareiškėjai nurodė, kad 2007 m. liepos 16 d. UAB ,,Šnipiškių ūkis“... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi... 8. Teismas nurodė, kad pagal ABTĮ 3 straipsnio 1 dalį administracinis teismas... 9. III.... 10. Pareiškėjas A. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 11. 1. Sutinka su teismo motyvu, kad savivaldybės administracijos direktorius,... 12. 2. DK XII skyrius reglamentuoja darbo sutarčių sudarymo tvarką, vykdymą bei... 13. 3. Teismo nutartis prieštarauja ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 2 punkto... 14. Teisėjų kolegija... 15. IV.... 16. Atskirasis skundas atmestinas.... 17. Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjų skundą... 18. Pareiškėjai ginčija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 19. Kaip matyti iš skundžiamo teisės akto (b. l. 7), juo yra nuspręsta dėl... 20. Taigi pareiškėjai kelia civilinį teisinį ginčą, kuris nagrinėtinas... 21. Skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 22 d.... 22. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 23. Pareiškėjo A. V. atskirąjį skundą atmesti.... 24. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutartį... 25. Nutartis neskundžiama....