Byla 2KT-62/2011
Dėl vykdymo išlaidų priteisimo

1Kauno apygardos teismo pirmininkas Nerijus Meilutis, susipažinęs su Šakių rajono apylinkės teismo civiline byla Nr. 2-1182-829/2011 pagal pareiškėjo antstolio Arūno Balčiūno pareiškimą skolininkui V. J. dėl vykdymo išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Pareiškėjas antstolis Arūnas Balčiūnas į Šakių rajono apylinkės teismą kreipėsi su pareiškimu priteisti vykdymo išlaidas iš skolininko V. J..

3Šakių rajono apylinkės teismas 2011-10-20 priėmė nutartį persiųsti bylą Kauno apygardos teismui spręsti klausimui dėl jos perdavimo nagrinėti kitam Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiam apylinkės teismui, kadangi Šakių rajono apylinkės teisme teisėjo padėjėjo pareigose dirba antstolio Arūno Balčiūno žmona G. B..

4Byla perduotina kitam Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiam apylinkės teismui.

5LR CPK 34 str. 5d. nustatyta, kad kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas, teismo valstybės tarnautojas ar teismo darbuotojas ir byla teisminga teismui, kuriame jis dirba, arba kai teisme (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos apeliacinį teismą), kuriam teisminga byla, teisėju, teismo valstybės tarnautoju ar teismo darbuotoju dirba dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), taip pat dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), arba kai prieš paskiriant teisėjui nagrinėti bylą paaiškėja, kad tame teisme nėra teisėjų, turinčių teisę ją nagrinėti, byla perduodama nagrinėti kitam teismui šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. klausimą dėl bylos perdavimo nagrinėti iš vieno apylinkės teismo kitam tos pačios apygardos teritorijoje esančiam apylinkės teismui išsprendžia apygardos teismo, kurio veiklos teritorijoje yra šie apylinkės teismai, pirmininkas arba šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas.

6Kaip matyti iš bylos medžiagos, byloje dalyvaujantis asmuo – pareiškėjas antstolis Arūnas Balčiūnas ir Šakių rajono apylinkės teismo valstybės tarnautoja – teisėjo padėjėja G. B. yra susiję santuokos teisiniais santykiais. Vadinasi, pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 34 str. 5 d. byla perduotina nagrinėti kitam Kauno apygardos teritorijoje esančiam apylinkės teismui.

7Atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas Arūnas Balčiūnas yra antstolis bei įvertindamas tai, kad jam einant antstolio pareigas Šakių rajono apylinkės teismui ateityje gali būti teisminga ir daugiau bylų, kuriose Arūnas Balčiūnas bus dalyvaujantis asmuo, apygardos teismo pirmininkas laiko esant tikslinga šia nutartimi išspręsti ir tokių bylų perdavimo ateityje nagrinėti kitam Kauno apygardos teritorijoje esančiam apylinkės teismui klausimą.

8Tol, kol egzistuoja aplinkybės, sąlygojančios tai, kad bylos, kuriose Arūnas Balčiūnas yra dalyvaujantis asmuo, negali būti nagrinėjamos Šakių rajono apylinkės teisme ir pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 34 str. 3 d. bei 5 d. privalo būti siunčiamos apygardos teismui, kad šio teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas išspręstų klausimą dėl bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teritorijoje esančiam teismui, o būtent:

  • antstolį Arūną Balčiūną ir G. B. siejantys santuokos teisiniai santykiai bei
  • darbo (valstybės tarnybos) teisiniai santykiai, siejantys G. B. su Šakių rajono apylinkės teismu

9visos Šakių raj. apylinkės teisme gautos tokios bylos privalo būti iš karto perduodamos kitam Kauno apygardos teritorijoje esančiam apylinkės teismui.

10Parenkant kitą apylinkės teismą, kuriam perduotina ši byla ir (iki egzistuos aukščiau nurodyti pagrindai) visos kitos bylos, kuriose antstolis Arūnas Balčiūnas bus vienas iš dalyvaujančių byloje asmenų, atsižvelgtina į tai, kuris apylinkės teismas yra artimiausias Šakių rajono apylinkės teismui ir bus lengviausiai pasiekiamas proceso dalyviams. Tokiu teismu apygardos teismo pirmininkas sprendžia esant Jurbarko rajono apylinkės teismą.

11Atsižvelgdamas į išdėstytus motyvus ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 34 str. 3 ir 5 d. d., Kauno apygardos teismo pirmininkas

Nutarė

12Šakių rajono apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-1182-829/2011 pagal pareiškėjo antstolio Arūno Balčiūno pareiškimą skolininkui V. J. dėl vykdymo išlaidų priteisimo perduoti nagrinėti Jurbarko rajono apylinkės teismui.

13Tol, kol neišnyks aplinkybės, sąlygojančios tai, kad bylos, kuriose Arūnas Balčiūnas yra dalyvaujantis byloje asmuo, pagal LR CPK 34 str. 5 d. negali būti nagrinėjamos Šakių rajono apylinkės teisme, o būtent antstolį Arūną Balčiūną ir G. B. siejantys santuokos teisiniai santykiai bei darbo (valstybės tarnybos) teisiniai santykiai, siejantys G. B. su Šakių rajono apylinkės teismu, visas Šakių rajono apylinkės teismui teismingas bylas, kuriose antstolis Arūnas Balčiūnas bus dalyvaujantis byloje asmuo, perduoti nagrinėti Jurbarko rajono apylinkės teismui.

14Nutarties nuorašus siųsti pareiškėjui, skolininkui, Šakių raj. apylinkės teismo ir Jurbarko raj. apylinkės teismo pirmininkams.

15Bylą persiųsti Jurbarko rajono apylinkės teismui.

16Nutartis neskundžiama.

Ryšiai