Byla 2KT-119/2012
Dėl skolininko kuratoriaus paskyrimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Arūnas Rudzinskas, susipažinęs su Šakių rajono apylinkės teismo civiline byla Nr. 2-742-829/2012 pagal antstolio A. B. prašymą dėl skolininko kuratoriaus paskyrimo,

Nustatė

2Kauno apygardos teismui Šakių rajono apylinkės teismas perdavė civilinę bylą Nr. 2-742-829/2012 ir prašo spręsti klausimą dėl jos perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui, nes pareiškėjo A. B. sutuoktinė G. B. dirba Šakių rajono apylinkės teisme.

3Byla perduotina kitam Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiam apylinkės teismui.

4Kaip numato LR CPK 34 straipsnio 5 dalis tais atvejais, kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas, teismo valstybės tarnautojas ar teismo darbuotojas ir byla teisminga teismui, kuriame jis dirba, arba kai teisme (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos apeliacinį teismą), kuriam teisminga byla, teisėju, teismo valstybės tarnautoju ar teismo darbuotoju dirba dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), taip pat dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), arba kai prieš paskiriant teisėjui nagrinėti bylą paaiškėja, kad tame teisme nėra teisėjų, turinčių teisę ją nagrinėti, byla perduodama nagrinėti kitam teismui šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. klausimą dėl bylos perdavimo nagrinėti iš vieno apylinkės teismo kitam tos pačios apygardos teritorijoje esančiam apylinkės teismui išsprendžia apygardos teismo, kurio veiklos teritorijoje yra šie apylinkės teismai, pirmininkas arba šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas. Pareiškėjo sutuoktinė G. B. dirba apylinkės teisme, kuriam teisminga byla, teisėjo padėjėja, todėl yra CPK 34 straipsnio 5 dalyje numatytas pagrindas perduoti šią bylą nagrinėti kitam apylinkės teismui. Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2KT-62/2011 2011 m. spalio 26 d. priimtoje nutartyje suformuluota taisyklė: tol, kol neišnyks aplinkybės, sąlygojančios tai, kad bylos, kuriose A. B. yra dalyvaujantis byloje asmuo, pagal LR CPK 34 str. 5 d. negali būti nagrinėjamos Šakių rajono apylinkės teisme, o būtent antstolį A. B. ir G. B. siejantys santuokos teisiniai santykiai bei darbo (valstybės tarnybos) teisiniai santykiai, siejantys G. B. su Šakių rajono apylinkės teismu, visas Šakių rajono apylinkės teismui teismingas bylas, kuriose antstolis A. B. bus dalyvaujantis byloje asmuo, perduoti nagrinėti Jurbarko rajono apylinkės teismui. Todėl civilinė byla perduotina nagrinėti Jurbarko rajono apylinkės teismui.

5Civilinių bylų pirmininkas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis CPK 34 straipsnio 3, 5 dalimis,

Nutarė

6Perduoti Šakių rajono apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-742-829/2012 pagal pareiškėjo antstolio A. B. prašymą dėl skolininko V. D. kuratoriaus paskyrimo nagrinėti Jurbarko rajono apylinkės teismui.

7Bylą išsiųsti Jurbarko rajono apylinkės teismui, pareiškėjui – nutarties kopiją.

8Nutartis neskundžiama.