Byla e2-7433-904/2018
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėjas Mantas Ūsas, sekretoriaujant Neringai Dužinienei, dalyvaujant atsakovui D. P.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“ ieškinį atsakovams L. P. ir D. P. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

42018 m. gegužės 16 d. pagal ieškovės ieškinį iškelta civilinė byla. Ieškovė ieškiniu pareiškė reikalavimą solidariai iš atsakovų priteisti 7052,18 Eur skolos, 4978,70 Eur palūkanų, 642,33 Eur delspinigių, 19,29 Eur palūkanų delspinigių, 5 procentų dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 19 procentų dydžio sutartines palūkanas pagal sutartį nuo pagrindinės skolos sumos – 7052,18 Eur nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad tarp atsakovų ir pradinės kreditorės akcinės bendrovės Swedbank buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, pagal kurią atsakovams buvo suteiktas kreditas. Sutartimi atsakovai įsipareigojo grąžinti kreditą, mokėti palūkanas, delspinigius ir kitas sutartyje numatytas sumas kreditorės naudai. Atsakovams tinkamai nevykdžius sudarytos kredito sutarties, bankas ją nutraukė ir įgijo tiesę reikalauti iš atsakovų grąžinti visą likusį kreditą ir kitų piniginių sumų sumokėjimo. Ieškovė reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu įgijo iš pradinės kreditorės akcinės bendrovės Swedbank reikalavimo teises atsakovų atžvilgiu. Ieškovė atsakovams pranešė apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus. Atsakovai su ieškove neatsiskaitė ir liko skolingi 12692,50 Eur.

5Atsakovas teismui pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies. Nurodė, kad reikalaujama priteisti suma neatitinka realybės, nes kai bankas nutraukė sutartį, jų įsiskolinimas sudarė 7052,18 Eur, su ja atsakovas sutinka. Atsiliepime nurodė, kad su ieškove buvo bendrauta telefonu ir ne kartą buvo sakytą, jog prisiteistų tik pagrindinę skolos sumą, kadangi jis neturėjo galimybių jos sumokėti. Ieškovė reikalavo sumokėti iš karto visą skolos sumą, nors buvo prašyta fiksuoti skolą ir leisti ją mokėti dalimis. Dėl kitų ieškovės prašomų priteisti sumų nesutinka.

6Ieškovė 2018 m. rugsėjo 5 d. prašymu prašė bylą nagrinėji jos atstovui nedalyvaujant.

7Atsakovas D. P. posėdžio metu paaiškino, kad su skola sutinka, tačiau nesutinka su jokiomis kitomis prašomomis priteisti sumomis. Nurodė, kad žinojo apie reikalavimo perleidimą ir prašė ieškovės kreiptis į teismą ir prisiteisti skolą, kadangi jis tuo metu turėjo kitų kreditorių ir turėjo jiems mokėti skolas. Prašo sumažinti palūkanas ir delspinigius. Dėl delspinigių paaiškino, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika numato 0,02 procentų dydžio delspinigių normą. Dėl palūkanų nurodė, kad tai yra pelno siekimas, jis su ieškove jokios sutarties nėra sudaręs, todėl nemato pagrindo mokėti jiems palūkanas. Mano, kad sutiktų sumokėti papildomai 1000 Eur delspinigių ir palūkanų. Prašo ieškinį tenkinti iš dalies.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatytos faktinės bylos aplinkybės. 2012 m. gruodžio 5 d. tarp pirminės kreditorės akcinės bendrovės Swedbank ir atsakovų buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr.12-063677-VA, pagal kurią atsakovams suteiktas 7127,61 Eur (24610,21 Lt) kreditas (bendra grąžintino kredito suma 12837 Eur (44323,58 Lt)) iki 2022 m. lapkričio 11 d., kredito paskirtis – pagal sutartis suteiktų kreditų grąžinimui. Už suteiktą kreditą buvo nustatyta 12,90 procentų dydžio metinė palūkanų norma ir 14,28 procentų dydžio metinė kredito grąžinimo norma. Sutartimi nustatyta, kad praleidus mokėjimo terminus, mokėtini 0,05 procentų dydžio delspinigiai. Nustatyta, kad atsakovai savo prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl pirminė kreditorė siuntė atsakovams pranešimus, kad jei nebus vykdomos kredito sutarties sąlygos, sutartis vienašališkai bus nutraukta nuo 2013 m. birželio 18 d.

10Pirminė kreditorė su ieškove 2012 m. gruodžio 6 d. sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 12-20-79, pagal kurią ieškovė iš pirminės kreditorės perėmė reikalavimo teisę į atsakovų įsiskolinimą pagal kredito sutartį, tai yra ieškovė perėmė 7052,18 Eur (24349,77 Lt) negrąžintą skolą, 480,58 Eur (1659,34 Lt) palūkanų, 181,34 Eur (626,13 Lt) paskolos įsiskolinamą, 7,63 Eur (26,36 Lt) delspinigių, 457,82 Eur (1580,77 Lt) palūkanų įsiskolinimą ir 19,29 Eur (66,59 Lt) delspinigių, viso 7559,85 Eur (26102,06 Lt) įsiskolinimą. Atsakovams buvo išsiųsti pranešimai dėl reikalavimo perleidimo. Iš delspinigių paskaičiavimo už laikotarpį nuo 2017 m. lapkričio 12 d. iki 2018 m. gegužės 11 d. lentelės nustatyta, kad pagrindinė skolos suma – 7052,18 Eur, delspinigiai paskaičiuoti už 180 dienas, taikant 0,05 procentų dydžio normą, viso delspinigių suma – 634,70 Eur, palūkanų delspinigiai sudaro 19,29 Eur. Iš palūkanų už laikotarpį nuo 2013 m. birželio 26 d. iki 2018 m. gegužės 11 d. lentelės nustatyta, kad pagrindinė skolos suma – 7052,18 Eur, palūkanos paskaičiuotos už 1780 dienas, taikant 12,90 procentų dydžio normą, viso palūkanų sumą sudaro 4498,12 Eur.

11Iš atsakovo pateiktos akcinės bendrovės SEB banko pažymos apie įsipareigojimus nustatyta, kad pagal 2006 m. gegužės 25 d. kredito sutartį kredito likutis 2015 m. gruodžio 23 d. yra 78141,63 Eur, palūkanų skola – 82,23 Eur, delspinigiai – 9,02 Eur.

12Iš antstolės Redos Vizgaudienės 2015 m. gruodžio 22 d. pažymėjimo apie vykdomą išieškojimą nustatyta, kad antstolės kontoroje vykdomas išieškojimas iš atsakovo išieškotojos uždarosios akcinės bendrovės „General Financing“ naudai. Vykdant skolos išieškojimą išieškota 5928,32 Eur, išieškotina suma – 6569,02 Eur, likusi skola – 2212,21 Eur ir priteistos 5 procentų palūkanos bei 85,13 Eur likusi neišieškotų vykdymo išlaidų skola.

13Iš antstolės Viktorijos Vėliuvienės 2016 m. sausio 5 d. pažymos nustatyta, kad antstolė vykdo vykdomąją bylą, kurioje išieškotojo akcinės bendrovės bankas Snoras naudai iš atsakovo liko neišieškotos 1397,44 Eur procesinės palūkanos ir 233,84 Eur vykdymo išlaidų.

14Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalis). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama, todėl laikoma, kad atsakovai pažeidė prievolę, nes praleido prievolės įvykdymo terminą (CK 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.205 straipsnis).

15Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad tarp pirminės kreditorės ir atsakovų buvo susiklostę prievoliniai teisiniai santykiai, kylantys iš vartojimo kredito sutarties (CK 6.1 – 6.4 straipsniai, 6.870 straipsnis). CK 6.886 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Pagal CK 6.874 straipsnio 2 dalį, jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis.

16Byloje nėra duomenų, kad pirminė kreditorė netinkamai įvykdė sutartines prievoles, taip pat nėra duomenų, kad atsakovai atsiskaitė su pirmine kreditore, atsakovas pateikdamas atsiliepimą patvirtino, kad jis neginčija skolos dydžio (negrąžinto kredito), tačiau nesutinka su nurodytu palūkanų ir delspinigių dydžiu. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovai savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė, tai yra sutartyje numatytu terminu negrąžino kredito, nesumokėjo palūkanų, taip pažeidė savo prievolę, atsiradusią jiems tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu. Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Ieškovė reikalavimo sutartimi iš pradinės kreditorės perėmė reikalavimo teisę į atsakovų skolą, todėl esant tokioms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas tenkintinas kaip pagrįstas ir iš atsakovų solidariai priteistina 7052,18 Eur negrąžintos skolos, 480,58 Eur palūkanų, 7,63 Eur delspinigių ir 19,29 Eur palūkanų delspinigių.

17CK 6.872 straipsnio 1 dalis numato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos sumą dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Nustatyta, kad atsakovai nuo 2012 m. gruodžio 5 d. naudojasi pradinės kreditorės suteiktu kreditu ir patys (atsakovas) neginčija, kad nėra iki šiol atsiskaitę. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, nustatyta, kad 12,90 procento dydžio metinės palūkanos buvo nustatytos kredito sutartimi. Kredito sutartyje aiškiai nurodyta visa už naudojimąsi kreditu atsakovų mokėtina sutartinių palūkanų suma, tai yra, kad atsakovai paima 7127,61 Eur (24610,21 Lt), o viso turės grąžinti 12837 Eur (44323,58 Lt), todėl atsakovai, nors ir būdami vartotojais prieš sudarydami kredito sutartį, žinojo, kiek iš viso reikės mokėti palūkanų už naudojimąsi kreditu ir su tokiomis sąlygomis sutiko, tai yra įvertinę savo galimybes grąžinti kreditą pasirašė sutartį. Be to, atsakovai įstatymo nustatyta tvarka nei visos kredito sutarties, nei atskirų jos sąlygų neginčijo iki pat ieškovės kreipimosi į teismą, nors nuo paskolos paėmimo, tai yra nuo 2012 m. gruodžio 5 d. jie naudojosi suteiktu ir negrąžintu kreditu. Byloje nėra duomenų, kad net ir po bylos užvedimo teisme atsakovai būtų įmokėję bent kokią sumą ieškovei. Kiekvienas atsakingas asmuo prieš imdamas kreditą turi elgtis labai atsakingai ir įvertinti savo ir savo šeimos galimybes grąžinti paimtą kreditą.

18Netesybos yra šalutinė prievolė, kuria siekiama užtikrinti pagrindinės prievolės įvykdymą. Netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalį, teismas turi teisę sumažinti netesybas, jeigu jos aiškiai ir neprotingai per didelės, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką yra išaiškinęs, kad įstatymas teismui suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą net ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 straipsnį yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Nagrinėjamu atveju įvertinus nustatytas aplinkybes, kad atsakovai, žinodami apie sutartyje numatytas palūkanas, sutiko su jomis, o paėmę kreditą nevykdė prisiimtų sutartinių įsipareigojimų ir iki tol, kol ieškovė nesikreipė į teismą, neginčijo tarp jos ir pirminės kreditorės sudarytos sutarties, teismas daro išvadą, kad atsakovai elgėsi nesąžiningai, todėl vien ta aplinkybė, kad atsakovai yra vartotojai, turintys ir kitų įsipareigojimų (kitų kreditų, vykdomų išieškojimų), tai yra silpnesnioji pusė nėra pagrindas mažinti sutartimi šalių nustatytas palūkanas.

19Atsižvelgiant į išdėstytą iš atsakovų ieškovei solidariai priteistina 4498,12 Eur palūkanų (pagal kredito sutartį numatytų ir paskaičiuotų palūkanų suma už laikotarpį nuo 2013 m. birželio 26 d. iki 2018 m. gegužės 11 d.,) už 1780 dieną. Tai, kad atsakovas nesutinka su tokio dydžio palūkanomis – yra paties atsakovo (atsakovų) kaltė, nes jie nesiėmė jokių priemonių mokėti sutartimi nustatytas palūkanas. Be to, atkreiptinas atsakovų dėmesys į tai, kad kiekvienas asmuo prisiimdamas įsipareigojimus, privalo įvertinti galimą finansinę riziką, todėl atsakovų turtinė padėtis, atsižvelgiant į jų prisiimtų įsipareigojimų dydį, vertintina kaip neapdairaus elgesio rezultatas.

20Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (CK 6.71 straipsnis). Vartojimo kredito sutarties 7.2. punkte ir specialiojoje dalyje nustatyta, kad už laiku negrąžintą kreditą, nesumokėtas bankui palūkanas, įmokas, kredito gavėjai įsipareigoja už kiekvieną pradelstą dieną mokėti bankui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. Atsakovams buvo apskaičiuoti 634,70 Eur delspinigiai už 180 dienų. Atsakovas nesutinka su prašomu priteisti delspinigių dydžiu, nurodydamas, kad teismų praktikoje yra nustatyta 0,02 procentų dydžio delspinigių norma.

21Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog vadovaujantis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į teismų praktiką bei tai, kad šalių sudaryta sutartis yra dėl vartojimo kredito, konstatuotina, jog prašomos priteisti netesybos (delspinigiai) nėra aiškiai per didelės, atitinka tiek įstatymų, bei priešingai nei teigia atsakovas, tiek teismų praktikoje, nustatytą dydį – 0,05 procentai bei skaičiuojamą laikotarpį – 180 dienos (CK 1.5 straipsnis). Nagrinėjamu atveju teismas konstatuoja, kad ieškovės prašomi pritiesti delspinigiai, jų dydis, skaičiavimo terminas yra pagrįsti. Dėl nurodytų aplinkybių iš atsakovų solidariai priteistini 634,70 Eur delspinigiai ieškovės naudai.

22Pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalį, 6.874 straipsnio 1 dalį, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Ieškovė prašo priteisti solidariai iš atsakovų 19 procentų dydžio sutartines palūkanas už pagrindinę skolos sumą (7052,18) skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Vadovaujantis tarp priminės kreditorės ir atsakovų sudarytos vartojimo kredito sutarties specialiosios dalies sąlygomis, už suteiktą kreditą buvo nustatyta 12,90 procentų dydžio metinė palūkanų norma ir 14,28 procentų dydžio metinė kredito grąžinimo norma, todėl šis ieškovės reikalavimas tenkintinas iš dalies, iš atsakovų solidariai priteistinos 12,90 procentų dydžio sutartinės metinės palūkanos už negrąžintą kredito sumą (7052,18 Eur) skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. gegužės 16 d.) iki visiško kredito grąžinimo bankui dienos.

23Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Todėl ieškovei iš atsakovų solidariai priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos 12692,50 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2018 m. gegužės 16 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis).

Dėl bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad nors ieškinys tenkintinas iš dalies, tačiau tai nekeičia patenkintų reikalavimų sumos, iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 286 Eur žyminio mokesčio (po 143 Eur iš kiekvieno atsakovo) ieškovės naudai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnis).

24Vadovaujantis CPK 92 straipsniu, iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos 9,30 Eur pašto išlaidos (po 4,65 Eur iš kiekvieno atsakovo) valstybės naudai.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263 – 271 straipsniais, teismas

Nutarė

26ieškinį tenkinti iš dalies.

27Priteisti solidariai iš atsakovų L. P., asmens kodas ( - ) ir D. P., asmens kodas ( - ) gyvenančių ( - ), 7052,18 Eur skolos, 4978,70 Eur palūkanų (480,58 Eur iki 2013 m. birželio 26 d. + 4498,12 Eur palūkanų nuo 2013 m. birželio 26 d. iki 2018 m. gegužės 11 d.), 642,33 Eur delspinigių (7,63 Eur iki 2013 m. birželio 26 d. + 634,70 Eur palūkanų nuo 2017 m. lapkričio 12 d. iki 2018 m. gegužės 11 d.), 19,29 Eur palūkanų delspinigių, viso 12692,50 Eur įsiskolinimo, 12,90 procentų dydžio sutartines metines palūkanas už negrąžintą kredito sumą (7052,18 Eur) skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. gegužės 16 d.) iki visiško kredito grąžinimo bankui dienos, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (7052,18 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. gegužės 16 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis 286 Eur bylinėjimosi išlaidas (po 143 iš kiekvieno atsakovo) ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“, juridinio asmens kodas 125164834, Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, naudai.

28Likusią ieškinio dalį atmesti.

29Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų L. P., asmens kodas ( - ) ir D. P., asmens kodas ( - ) 9,30 Eur pašto išlaidas (po 4,65 Eur iš kiekvieno atsakovo) valstybės naudai (išlaidos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, nurodytų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklapyje (įmokos kodas 5660).

30Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėjas Mantas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 2018 m. gegužės 16 d. pagal ieškovės ieškinį iškelta civilinė byla.... 5. Atsakovas teismui pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu... 6. Ieškovė 2018 m. rugsėjo 5 d. prašymu prašė bylą nagrinėji jos atstovui... 7. Atsakovas D. P. posėdžio metu paaiškino, kad su skola sutinka, tačiau... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatytos faktinės bylos... 10. Pirminė kreditorė su ieškove 2012 m. gruodžio 6 d. sudarė reikalavimo... 11. Iš atsakovo pateiktos akcinės bendrovės SEB banko pažymos apie... 12. Iš antstolės Redos Vizgaudienės 2015 m. gruodžio 22 d. pažymėjimo apie... 13. Iš antstolės Viktorijos Vėliuvienės 2016 m. sausio 5 d. pažymos nustatyta,... 14. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 15. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad tarp pirminės kreditorės ir atsakovų buvo... 16. Byloje nėra duomenų, kad pirminė kreditorė netinkamai įvykdė sutartines... 17. CK 6.872 straipsnio 1 dalis numato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos... 18. Netesybos yra šalutinė prievolė, kuria siekiama užtikrinti pagrindinės... 19. Atsižvelgiant į išdėstytą iš atsakovų ieškovei solidariai priteistina... 20. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 21. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje... 22. Pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalį, 6.874 straipsnio 1 dalį, paskolos gavėjas... 23. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5... 24. Vadovaujantis CPK 92 straipsniu, iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263 – 271... 26. ieškinį tenkinti iš dalies.... 27. Priteisti solidariai iš atsakovų L. P., asmens kodas ( - ) ir D. P., asmens... 28. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 29. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų L. P., asmens kodas ( - ) ir D. P.,... 30. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...