Byla 2S-2010-221/2014
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė S. V., R. J

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Lozoraitytė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens antstolės S. V. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. birželio 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-14933-375/2014 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Nordekspresas“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė S. V., R. J..

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėja (skolininkė) 2014 m. birželio 9 d. skundu dėl antstolio veiksmų prašė vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsniu, 512 straipsniu panaikinti turto – žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) , adresu Kauno r. sav., Neveronių sen., ( - ) , areštą. Nurodė, kad 2014 m. birželio 5 d. gavo antstolės 2014 m. birželio 2 d. patvarkymą Nr. S-11071011, kuriuo areštuojamas skolininkei priklausantis turtas. Turto apraše nurodytas žemės sklypas ir automobilis. Skolininkė nesutinka su automobilio verte, nes jo likutinė vertė beveik 50 proc. dodesnė, nei nurodyta antstolės (b. l. 3).

5Antstolė S. V. 2014 m. birželio 9 d. patvarkymu netenkino pareiškėjos skundo dėl antstolio veiksmų ir jį su vykdomąja byla perdavė Kauno apylinkės teismui. Nurodė, kad areštavo turtą pagal vykdomoje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 22 d. nutartyje Nr. ( - ) nurodytą eiliškumą, įkainodama areštuojamą turtą vadovavosi rinkos kainomis. Skolininkė, gavusi turto aprašą, antstolei prieštaravimo dėl turto įkainojimo nepateikė, o pateikė skundą dėl antstolio veiksmų (b. l. 4–5).

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apylinkės teismas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą, 2014 m. birželio 23 d. nutartimi pareiškėjos skundą tenkino, panaikino žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), adresu Kauno r. sav., Neveronių sen., ( - ) , areštą (b. l. 12–13). Nurodė, kad skolininkė 2014 m. birželio 5 d. gavusi antstolio turto aprašą, termino pateikti prieštaravimus dėl turto įkainojimo nepraleido, kadangi 2014 m. birželio 6 d. pateikė antstolei savo, kaip skolininkės, nuomonę dėl turto vertės, be to, skunde dėl antstolio veiksmų skolininkė aiškiai išreiškė savo poziciją dėl nesutikimo su turto įvertinimu. Teismas pažymėjo, kad turto aprašas yra vienas iš antstolio šioje vykdomojoje byloje atliktų veiksmų, todėl skolininkė turėjo teisę pateikti skundą antstolei dėl jos nurodytos turto apraše turto vertės. Nurodė, kad kitų duomenų, nurodančių automobilio ginčijamą vertę, išskyrus pateiktus skolininkės, vykdomojoje byloje nėra. Teismas konstatavo, kad antstolė, įstatymo nustatytais terminais gavusi skolininkės prieštaravimus dėl turto apraše nurodytos turto vertės pažeidė vykdymo procesą reglamentuojančias teisės normas, kadangi formaliai atmetė skolininkės skundą ir neskyrė ekspertizės (CPK 681 str.). Sprendė, kad pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų pagrįstas, todėl tenkino (CPK 510 str. 1 d., 513 str.).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo antstolė S. V. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. birželio 23 d. nutartį ir pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų atmesti. Nurodo, kad atsižvelgdama į tai, kad vykdomoje Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartyje Nr. ( - ) nurodytas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo eiliškumas bei į tai, jog skolininkė antstolei nepateikė prieštaravimo dėl turto įkainojimo, o pateikė skundą, nebuvo pagrindo tenkinti skolininkės skundą dėl antstolio veiksmų. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, antstolis neturi teisės be teismo procesinio sprendimo keisti teismo nutartimi nustatytos taikytų laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo tvarkos. Skolininkė nesikreipė ir į teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo tvarkos pakeitimo, todėl negali būti pažeistas teismo nutartyje nurodytas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo eiliškumas, t. y. panaikintas areštas žemės sklypui.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja UAB „Nordekspresas“ prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad antstolė areštavo žymiai daugiau skolininkės turto, nei reikia Vilniaus miesto apylinkės teisme pateiktam civiliniam ieškiniui užtikrinti, vykdomojoje byloje nėra duomenų, kad antstolė vadovavosi rinkos kainomis nustatydama automobilio vertę, be to, antstolė, gavusi skolininkės įrodymus apie likutinę areštuoto automobilio vertę, nesiėmė jokių įstatyme numatytų priemonių nustatyti turto vertę.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo (išieškotoja) R. J. prašo atskirąjį skundą tenkinti. Nurodo, kad teismas, kurio žinioje yra byla, gali byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, taip pat įstatymo numatytais atvejais savo iniciatyva nutartimi panaikinti, pakeisti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 150 str.), o antstoliui tokia teisė nenustyta įstatymo. Todėl negali būti pažeistas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 22 d. nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodytas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo eiliškumas, t. y. panaikintas areštas nekilnojamajam turtui – žemės sklypui.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis). Teismas konstatuoja, kad absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnyje, nenustatyta.

15Apeliacijos nagrinėjimo dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria tenkintas pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumas ir pagrįstumas.

16Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolė S. V. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0114/14/00855 pagal išieškotojos R. J. pateiktą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 22 d. nutartį Nr. ( - ) kuria teismas laikinai, 6 (šešių) mėnesių terminui, iki 2014 m. lapkričio 22 d., apribojo kaltinamojo Tolvydo J. P. bei UAB „Nordekspresas“ nuosavybės teises į 204 402.58 Lt turtą, o būtent į nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, jo nesant, ar esant nepakankamai ieškinio reikalavimui užtikrinti – kilnojamąjį turtą, jo nesant, ar esant nepakankamai nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, laikinai apriboti nuosavybės teises į pinigines lėšas, priklausančias kaltinamajam ir civiliniam atsakovui ir esančias pas civilinį atsakovą arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant disponuoti minėtu turtu, išskyrus atsiskaitymą su nukentėjusiaisiais pagal šioje byloje pareikštą civilinį ieškinį. Antstolė 2014 m. birželio 2 d. sudarė Turto aprašą, kuriuo areštavo UAB “Nordekspresas” turtą – žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), adresu Kauno r. sav., Neveronių sen., ( - ) , 99 900 Lt vertės, ir kelių transporto priemonę Mersedes Benz, Actros, unikalus identifikavimo kodas ( - ), valst. Nr. ( - ) 150 000 Lt vertės (visa aprašytų daiktų vertė 249 900 Lt). Turto aprašą pareiškėja (skolininkė) UAB “Nordekspresas” gavo 2014 m. birželio 5 d., skundą dėl antstolio veiksmų antstolei pateikė 2014 m. birželio 9 d., prie skundo pridėjo pažymą dėl automobilio likutinės vertės. Skundu dėl antstolio veiksmų pareiškėja prašė panaikinti turto – žemės sklypo, areštą. Antstolė 2014 m. birželio 9 d. patvarkymu netenkino pareiškėjos skundo. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pareiškėjos skundą tenkino.

17Antstolė atskirajame skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai tenkino pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų, nes antstolis neturi teisės be teismo procesinio sprendimo keisti teismo nutartimi nustatyto laikinųjų apsaugos priemonių taikymo eiliškumo, pareiškėja antstolei nepateikė prieštaravimo dėl areštuoto turto įkainojimo. Apeliacinės instancijos teismas su šiais apeliantės argumentais sutinka ir laiko juos pagrįstais.

18Antstolio įgalinimų ribas vykdymo procese pirmiausia apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas, nagrinėjamu atveju – teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 587 str. 4 p.), kurioje teismo nustatytas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mastas, vykdymo tvarka ir būdai (CPK 147 str. 5 d. 8 p.). Vykdydamas teismo nutartį areštuoti turtą, antstolis CPK 677 straipsnyje nustatyta tvarka sudaro areštuojamo turto aprašą. Šiuo atveju antstolis turto arešto akto nesurašo (CPK 675 str. 3 d.). Teismas atkreipia dėmesį, jog pagrindinis antstolio uždavinys vykdant bylas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra realus teismo nutarties reikalavimų užtikrinimas tam, kad ateityje prasidėjus išieškojimo procesui kreditorius galėtų gauti teismo priteistą sumą/skolą, o skolininko turto vykdant nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nebūtų areštuota nepagristai per daug (CPK 677 str. 2 d.).

19Nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 22 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, nurodytas jų mastas bei jų taikymo eiliškumas, kurių anstolis neturi teisės pakeisti. Todėl antstolė, patikrinusi koks turtas skolininkų vardu yra registruotas, pagrįstai areštavo pirmiausia nekilnojamąjį turtą, o jo pakankami nesant – ir kilnojamąjį turtą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pareiškėja UAB „Nordekspresas“ nesutikdama su nekilnojamojo turto – žemės sklypo areštu, turi teisę kreiptis į Vilniaus apylinkės teismą, kuris priėmė 2014 m. gegužės 22 d. nutartį, su prašymu pakeisti laikinąsias apsaugos priemones, jas panaikinti, pateikdama alternatyvų reikalavimo įvykdymo užtikrinimą (sumokėdama reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą, pateikdama laidavimą, garantiją), nurodydama konkretų turtą, kurio areštas nesukeltų jai neigiamų pasekmių (CPK 146, 148 str.).

20Antstolis, areštuodamas skolininko turtą, turi nurodyti kiekvieno areštuojamo daikto vertę ir viso areštuoto turto vertę, t. y. areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones (CPK 678 str. 1 d. 5 p., 681 str.). Skolininkas ar išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą (CPK 681 str. 3 d.). Jei skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CPK 681 str. 1 d.).

21Pagal bylos duomenis matyti, kad pareiškėja, nedalyvavusi areštuojant turtą, 2014 m. birželio 2 d. Turto aprašą gavo 2014 m. birželio 5 d., prieštaravimų dėl turto įkainojimo iki 2014 m. birželio 8 d. antstolei nepareiškė, o 2014 m. birželio 9 d. pateikė antstolei skundą dėl antstolės veiksmų, kuriuo prašė panaikinti areštą nekilnojamam turtui – žemės sklypui, pateikė prie skundo savo paruoštą pažymą apie areštuoto automobilio likutinę vertę (2014 m. birželio 6 d. pažyma Nr. 134 dėl automobilio likutinės vertės yra vykdomojoje byloje NR. 0114/14/00855), tačiau neprašė nustatyti kitą turto vertę ar skirti ekspertizę turto vertei nustatyti (CPK 681 str. 1 d., 3 d.).

22Anksčiau išdėstyti argumentai leidžia konstatuoti, kad pažeidimų aprašant pareiškėjai priklausantį turtą nenustatyta, antstolio surašytas 2014 m. birželio 2 d. turto aprašas atitinka CPK 613, 678 straipsnių reikalavimus, Sprendimų vykdymo instrukciją, antstolis vykdymo procesą reglamentuojančių procesinių teisės normų nepažeidė, todėl pagrindo panaikinti turto aprašu areštuoto turto – žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) , adresu Kauno r. sav., Neveronių sen., ( - ), areštą, nėra.

23Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai tenkino pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų priimant turto aprašą, todėl teismo nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – pareiškėjos UAB „Nordekspresas“ skundas dėl antstolio veiksmų atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

25Kauno apylinkės teismo 2014 m. birželio 23 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos UAB „Nordekspresas“ skundą dėl antstolio veiksmų atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėja (skolininkė) 2014 m. birželio 9 d. skundu dėl antstolio... 5. Antstolė S. V. 2014 m. birželio 9 d. patvarkymu netenkino pareiškėjos... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno apylinkės teismas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo antstolė S. V. prašo panaikinti Kauno... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja UAB „Nordekspresas“ prašo... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo (išieškotoja) R. J.... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas tenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Apeliacijos nagrinėjimo dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties,... 16. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolė S. V. vykdo vykdomąją bylą Nr.... 17. Antstolė atskirajame skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai tenkino... 18. Antstolio įgalinimų ribas vykdymo procese pirmiausia apibrėžia antstoliui... 19. Nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 22 d.... 20. Antstolis, areštuodamas skolininko turtą, turi nurodyti kiekvieno... 21. Pagal bylos duomenis matyti, kad pareiškėja, nedalyvavusi areštuojant... 22. Anksčiau išdėstyti argumentai leidžia konstatuoti, kad pažeidimų... 23. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2... 25. Kauno apylinkės teismo 2014 m. birželio 23 d. nutartį panaikinti ir...