Byla e2-127-187/2016
Dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Stefanija Sakalauskienė, sekretoriaujant Liudmilai Baranauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovams G. S. ir advokatei Eglei Tamašauskaitei, atsakovui A. A. ir jo atstovui advokato padėjėjui Andrej Proškin, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „A.“ ieškinį atsakovui A. A. dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „A.“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo A. A. 2675,39 Eur dydžio delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (nuo 7431,65 Eur skolos ir prašomų priteisti delspinigių sumos 2675,39 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 60 Eur žyminį mokestį ir išlaidas advokato pagalbai apmokėti (23-26 b. l.).

3Patikslino, kad atsižvelgiant į tai, jog skolininkas ginčija tik prašomus priteisti delspinigius bei 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas, nes skola priteista 2015-12-08 teismo įsakymu, todėl ieškinį teikia, tik dėl ginčijamų reikalavimų, t. y. delspinigių ir procesinių palūkanų priteisimo. Ieškinyje nurodė, kad 2013-09-30 tarp ieškovės ir atsakovo buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, kurios pagrindu ieškovė pardavė atsakovui grūdų sėjamąją „ACMA“ ir švytuoklines akėčias (frezą) „ERS 3000“, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti už parduotas prekes, sumokant sutartyje numatytą 55660 Lt arba 16120,25 Eur dydžio prekių kainą per 5 darbo dienas nuo pardavėjo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. Ieškovė tą pačią dieną perdavė atsakovui prekes, 2013-12-13 atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui pasirašytinai PVM sąskaitą-faktūrą 55660 Lt sumai. PVM sąskaitoje-faktūroje taip pat buvo nurodyta, kad turi būti apmokėta per 5 darbo dienas nuo jos išrašymo dienos, t.y. iki 2013-12-20, tačiau atsakovas savo prievolės tinkamai atsiskaityti su ieškove neįvykdė ir neapmokėjo nei per 5 darbo dienas, nei per 2015-08-27 ieškovės raginime suteiktą papildomą terminą. Jokių žodinių ar rašytinių susitarimų tarp ieškovės ir atsakovo dėl vėlesnio atsiskaitymo nebuvo. Sutarties 3 p. buvo numatyta, kad laiku nesumokėjus už prekes, pardavėjas gali pareikalauti 10 proc. dydžio delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną. Atsakovui pasirašytinai įteiktoje PVM sąskaitoje-faktūroje buvo nurodytą, kad laiku neapmokėjus sąskaitos, bus skaičiuojami 0,2 proc. delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną. Atsakovas skolos dalį, kurią pripažįsta, vėluoja padengti beveik dvejus metus, todėl ieškovė prašo priteisti iš atsakovo minimalius 0,2 proc. dydžio delspinigius, kurie nelaikytini per dideliais ar neprotingais, kurie paskaičiuoti tik 180 dienų ir sudaro 2675,39 Eur. Nors atsakovas ir ginčija buvus rašytinį susitarimą dėl netesybų dydžio, tačiau tiek pridėta sutartis, tiek PVM sąskaitą-faktūrą paneigia atsakovo teiginius. Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, iš jo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (nuo 7431,65 Eur skolos ir prašomų priteisti delspinigių sumos 2675,39 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti ir priteisti iš ieškovės, atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad 2013-09-30 tarp atsakovo ir ieškovės buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovei 16120,65 Eur, o ieškovė įsipareigojo parduoti žemės ūkio techniką. Šalys sutarė, kad sandorio sumą 16120,65 Eur mokės dalimis. Santykiai buvo draugiški, todėl visas sąlygas dėl dalinių atsiskaitymų derindavo telefonu. Paštu gavęs pranešimą dėl likusios skolos grąžinimo, kuriame buvo nurodyta susisiekti su direktoriumi G. S., jam paskambino ir paaiškino, kad šiuo metu turi finansinių sunkumų, todėl buvo susitarta, kad skolos likutį 7431,65 Eur ieškovei grąžins 2016 m. pavasarį, gavęs išmokas už deklaruojamus žemės ūkio naudmenų plotus ir ieškovė tam neprieštaravo. Todėl atsakovas nesutinka su ieškovės teiginiu, kad jokių žodinių ir rašytinų susitarimų dėl vėlesnio atsiskaitymo niekada nebuvo. Mano, kad ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo yra akivaizdžiai nepagrįstas ir nesąžiningas, nes šalys nėra sudariusios jokio susitarimo dėl delspinigių taikymo ar dėl dydžio, o įstatymas reikalauja, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Be to šalys laisva valia susitarė atidėti skolos grąžinimą iki 2016 m. pavasario. Taip pat nesutinka su netesybų skaičiavimo pradžia, mano, kad reikalaujama delspinigių suma yra nepagrįstai didelė, kuri sudaro pusę įsipareigojimo sumos.

5Ieškovės atstovė advokatė Eglė Tamašauskaitė teismo posėdyje ieškinį palaikė pilnoje apimtyje ir prašė jį patenkinti – priteisti delspinigius už 180 dienų, nuo atsakovo neapmokėtos sumos, delspinigių sumą sudaro 2675,39 Eur. Teismo posėdžio metu paaiškino, jog 2013-09-30 tarp ieškovės ir atsakovo buvo sudaryta pirkimo –pardavimo sutartis, kurios pagrindu ieškovė tą pačią dieną pardavė atsakovui žemės ūkio padargus, o 2013-12-13 buvo išrašyta PVM sąskaita –faktūra A Nr. 1228, ir sąskaitoje, kaip ir sutartyje buvo nurodyta, kad sąskaita turi būti apmokėta per 5 dienas, nuo jos išrašymo dienos. Atsakovui PVM sąskaita-faktūra buvo įteikta pasirašytinai. Tiek sutartyje, tiek ir PVM sąskaitoje-faktūroje, buvo numatyta, kad atsakovui nesavalaikiai atsiskaitant pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą, ieškovė turi teisę reikalauti netesybų. Sutarties 3 p. buvo numatyta, kad laiku nesumokėjus už prekes, pardavėjas gali pareikalauti 10 proc. dydžio delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną. Atsakovui pasirašytinai įteiktoje PVM sąskaitoje-faktūroje buvo nurodytą, kad laiku neapmokėjus sąskaitos, bus skaičiuojami 0,2 proc. delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas netinkamai vykdė savo prievoles ir neatsiskaitė pagal PVM sąskaitą- faktūrą, ieškovė ne kartą ragino atsakovą tą padaryti, tačiau atsakovas to nepadarė, todėl ieškovė kreipėsi į teismą dėl teismo įsakymo išdavimo. Atsakovas sutiko tik su skola, ir vykdant teismo įsakymą visa skola iki šio ieškinio padavimo dėl delspinigių ir procesinių palūkanų, ko pasekoje liko nesumokėtos netesybos. Ieškovė nesiekia praturtėti atsakovo sąskaita, tik siekia pasidengti savo minimalius nuostolius, todėl nors ir turėjo teisę skaičiuoti 10 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, vadovavosi PVM sąskaita-faktūra ir skaičiavo 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo skolos dydžio. Prievolės įvykdymo terminas buvo nustatytas labai aiškiai, tai buvo numatyta ir sutartyje, ir PVM sąskaitoje-faktūroje, t. y. apmokėta per 5 dienas nuo sąskaitos išrašymo dienos, atsakovas vėlavo atsiskaityti daugiau nei du su pusę metų, jokio kito susitarimo nebuvo ir nėra, atsakovas nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų, ieškovės vadovas neigia tokio susitarimo egzistavimą, o bylos medžiagoje esantys įrodymai patvirtiną konkretų atsiskaitymo terminą, todėl ginčo dėl to neturėtų būti. Teisė reikalauti netesybas įtvirtinta tiek sutartyje, tiek ir PVM sąskaitoje- faktūroje, kuri modifikavo sutartyje numatytą susitarimą dėl netesybų, todėl ši teisė nekvestionuotina, susitarimas dėl netesybų yra rašytinis nurodytas sutartyje ir PVM sąskaitoje-faktūroje, kuri atsakovui buvo įteikta pasirašytinai ir jam ieškovės sąlyga skaičiuoti delspinigius buvo žinoma ir jis jos neginčijo. Prašomų priteisti delspinigių dydis, atsižvelgiant į teismų praktiką, yra minimalūs ieškovės nuostoliai ir nors atsakovas vėluoja sumokėti daugiau nei du metus, ieškovė vadovaujantis LR CK 1.125 str. prašo priteisti delspinigius, kurie yra pagrįsti ir nelaikyti neproporcingai dideliais, tik už 180 dienų ir atitiktų minimalius ieškovės nuostolius. Procesinės palūkanos įtvirtintos tiek CK, tiek CPK, todėl dėl jų nepasisako. Mano, kad ieškinys pagrįstas ir turi būti tenkinamas. Delspinigių suma ieškovės dokumentuose bus atitinkamai įforminta, tik kai bus priteista. Skolų suderinimo aktas yra ieškovės dokumentas, kuriame nurodyta tik konkreti skola.

6Ieškovo atstovas G. S. paaiškino, kad atsakovui buvo siųsta ne viena pretenzija, buvo daug kartų skambinta ir raginta, tačiau sumokėta buvo tik padavus į teismą. Jokio žodinio susitarimo su atsakovu dėl vėlesnio skolos sumokėjimo nėra ir nebuvo.

7Atsakovas A. A. teismo posėdžio metu paaiškino, kad yra ūkininkas. Jis pirko iš ieškovės techniką, buvo padavęs prašymą dėl paramos, tačiau jo prašymas dėl paramos skyrimo buvo atmestas, todėl susiklostė sunki situacija. Be to krito pieno kaina, todėl sumažėjo jo pajamos ir buvo sunku atsiskaityti. Su ieškovės direktoriumi bendravo nuolatos, buvo tariamasi dėl grąžinimo. Paskutinį kartą buvo tartasi atsiskaityti iki naujų metų. Tariantis apie delspinigius niekada nebuvo kalbama. Pirkimo-pardavimo sutartį pasirašė, žinojo apie delspinigius, bet pasirašant sutartį apie tai, kad negaus paramos nežinojo. Sužinojęs, sutarties sąlygų nekeitė, nes buvo ir anksčiau pirkęs iš ieškovės prekių, bendravom ne pirmi metai ir jokių konfliktų nebuvo. Buvo ir anksčiau vėlavęs sumokėti už prekes, tačiau ieškovė niekada nereikalavo sumokėti delspinigių. Kad pradelsė apmokėjimą sutinka, tačiau netikėjo, kad gali būti tokios pasekmės. Bet delsė apmokėti ne piktybiškai, tačiau nuolat trūko pajamų.

8Atsakovo atstovas advokato padėjėjas Andrej Proškin su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Posėdžio metu paaiškino, jog mano, kad ieškovė turėjo pareigą informuoti atsakovą apie delspinigius. 2015-08-15 siųstoje pretenzijoje apie delspinigius ir reikalavimą sumokėti nieko nėra rašoma, todėl negalima laikyti, kad atsakovas buvo informuotas, kad reikės mokėti delspinigius. Pretenzijoje nurodoma susisiekti telefonu, kas patvirtina, kad šalių santykiai tokie, kad bendraudavo žodžiu, atsakovas niekada nevengdavo bendrauti, skambindavo ir dėl ko ieškovė laukė. Nesutinka, kad atsakovas pasirašydamas PVM sąskaitą–faktūrą sutiko su delspinigiais ir jų dydžiu, o atsakovo tylėjimas pagal CPK nėra laikomas sutikimu. Nesutinka su delspinigių dydžiu ir mano, kad 0,2 proc. yra nepagrįstai dideli delspinigiai, kurie praktikoje mažinami 10 kartų. Ieškovo ilgas skolos laukimas patvirtina tarp šalių buvusį susitarimą dėl mokėjimo atidėjimo, o byloje esanti medžiaga, įrodo, kad ieškovė tvarkė dokumentus, ragino atsakovą, o atsakovas, būdamas silpnesne šalimi tik vykdė ieškovės nurodymus.

9Ieškinys tenkintinas.

10Byloje nustatyta, kad 2013-09-30 tarp ieškovės UAB“ A.“ ir atsakovo A. A. buvo sudaryta pirkimo-pardavimo (32 b. l.), pagal kurią ieškovė pardavė atsakovui grūdų sėjamąją „ACMA“ ir švytuoklines akėčias (frezą) „ERS 3000“, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti už parduotas prekes, sumokant sutartyje numatytą 55660 Lt arba 16120,25 Eur dydžio prekių kainą per 5 darbo dienas nuo pardavėjo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. Ieškovė tą pačią dieną turto perdavimo-priėmimo aktu, perdavė atsakovui prekes (28 b. l.), o 2013-12-13 atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui pasirašytinai PVM sąskaitą-faktūrą 55660 Lt sumai (33 b. l.), kuri turėjo būti apmokėta per 5 darbo dienas nuo jos išrašymo dienos, t.y. iki 2013-12-20. Atsakovas su ieškove turėjo atsiskaityti iki 2013-12-20, tačiau sumokėjo tik dalį sumos ir liko skolingas 7431,65 Eur. Sutarties 3 p. šalys numatė, kad laiku neapmokėjus už prekes pardavėjas (ieškovė) gali pareikalauti iš pirkėjo (atsakovo) 10 procentų dydžio delspinigių už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną. PVM sąskaitoje-faktūroje numatyti 0,2 procentų dydžio delspinigiai, kurie sudaro 2675,39 Eur. Ieškovė 2015-08-27 pateikė atsakovui pretenziją apmokėti likusia skolą 7431,65 (34 b. l.). Atsakovas skolos nesumokėjo, todėl kreditorė UAB „A.“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš skolininko A. A. 7431,65 Eur skolą, 2675,39 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 57 Eur bylinėjimosi išlaidas. Telšių rajono apylinkės teismas 2015-11-25 priėmė teismo įsakymą, kuriuo kreditorės reikalavimus patenkino (4 b. l.). 2015-11-25 nutartimi kreditorės reikalavimų užtikrinimui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (5 b. l.). Telšių rajono apylinkės teisme 2015-12-07 gavus skolininko A. A. prieštaravimus dėl kreditorės pareiškimo (13 b. l.), 2015-11-25 teismo įsakymas panaikintas ir dėl neginčijamos kreditorės reikalavimų dalies – 7431,65 Eur skolos priteisimo ir šiai sumai tenkančio žyminio mokesčio dalies — išduotas naujas teismo įsakymas (16 b. l.).

11Atsakovas, nesutikdamas su delspinigių dydžiu, teigia, kad ieškovės prašomi priteisti PVM sąskaitoje-faktūroje numatyti 0,2 proc. už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną delspinigių dydis yra aiškiai per didelis ir neprotingas, suteikiantis sąlygas neteisėtam ieškovės praturtėjimui, be to delspinigiai iš viso nepagrįsti.

12Pagal CK įtvirtintą nuostatą, netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 str. 1 d.). Delspinigiai – viena iš netesybų rūšių. Taigi, kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai. Kasacinis teismas yra pasisakęs dėl sutartinių delspinigių tikslo ir esmės, t. y. kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Pirkimo-pardavimo sutarties 3 punktas numatė, kad pirkėjui laiku neapmokėjus už prekes, pardavėjas gali pareikalauti 10 procentų dydžio delspinigių. PVM sąskaitoje-faktūroje numatyta, kad laiku neapmokėjus, bus skaičiuojami 0,2 procentų dydžio delspinigiai nuo nesumokėtos paskolos sumos už kiekvieną pradelstą mokėjimo dieną. Taigi ieškovė, reikalaudama sutartimi sutartas ir PVM sąskaita-faktūra modifikuotas netesybas, neprivalo detalizuoti jų dydžio pagrįstumo, nes jie laikytini minimaliais sutartais jos nuostoliais, kurių dydžio atskirai įrodinėti nereikia. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, kuri sistemiškai taikoma su CK 6.258 straipsnio 3 dalimi, netesybos gali būti mažinamos, jeigu jos neprotingai didelės, jeigu įvykdyta dalis prievolės. Teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Pažymėtina, kad teismų praktikoje nėra įtvirtinto konkretaus dydžio, kuris reikštų, kad netesybos atitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, sprendžia, ar netesybos mažintinos. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad sutartinės netesybos yra civilinės atsakomybės forma, todėl teismas, vertindamas netesybų dydį ir jo atitiktį CK 6.73 straipsnio 2 daliai ir 6.258 straipsnio 3 daliai, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), be to, nesumažinti netesybų tiek, kad būtų paneigtas sutarties laisvės principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant dėl konkrečių netesybų dydžio, atsižvelgtina į tokius kriterijus: sutarties dalyko vertę, sutartinių santykių pobūdį (komercinis ar nekomercinis), neįvykdytos prievolės terminą, priskaičiuotą delspinigių (netesybų) sumą, šalių sąžiningumą ir kitas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1190/2003). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad kriterijų sąrašas nėra baigtinis ir negali būti vertinama, kad suformuotoje praktikoje nustatytas konkretus priteisiamų netesybų tarifas; sutartinių netesybų mažinimas nereiškia jų priteisimo konkrečiu 0,02 proc. tarifu. Taigi, kilus sutarties šalių ginčui dėl netesybų dydžio atitikties protingumo reikalavimams, vertintina ne sutarties sudarymo metu, o ginčo metu esanti situacija, teismų praktikoje nėra ir negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-386/2010). Kasacinio teismo taip pat nurodyta, kad sprendžiant dėl priteistinų sutartinių netesybų dydžio, svarbu atsižvelgti į tai, jog netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje, įvertinti konkrečių sutartinių santykių pobūdį. Teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2008; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.).

13Pažymėtina, kad sutartis buvo sudaryta tarp subjektų, turinčių patirties verslo bei derybų srityje, kadangi pats atsakovas nurodė, kad tai buvo ne pirmas sandoris su ieškove, todėl galėjo numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirinkti sutarties sąlygas. Atsakovo pagrindinė skola sudarė 7431,65 Eur, kurią jis pripažino. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad sutarties įvykdymo terminas buvo pasibaigęs prieš daugiau nei du metus, kas patvirtina aplinkybę, jog ieškovė geranoriškai laukė atsakovo atsiskaitymo. Atsakovas nei pasirašant sutartį, nei pasirašant PVM sąskaitą-faktūrą nei karto nekėlė delspinigių dydžio klausimo, neprašė jų sumažinti. Skolą atsakovas sumokėjo tik ieškovei kreipusis į teismą. Nagrinėjamu atveju delspinigių dydis nustatytas PVM sąskaitoje–faktūroje, kuri modifikuoja sutartyje numatytą delspinigių dydį. PVM sąskaitoje-faktūroje nustatytas 0,2 proc. delspinigių dydis, skaičiuojamas nuo uždelstos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Nurodytas susitarimas dėl delspinigių yra aiškiai išreikštas, netesybos (delspinigiai) siejamos su nustatytų įsipareigojimų neįvykdymu. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nustatyti delspinigiai nelaikytini nepagrįstai dideliais, todėl nėra pagrindo jų mažinti. Pažymėtina, kad sutarties šalys delspinigių dydį sutartyje nustatė laisva valia. Atsakovas neįrodė, jog susitarimas dėl delspinigių dydžio būtų suponavęs esminę šalių nelygybę ir suteikęs perdėtą pranašumą priešingai šaliai. Teismų praktikoje nurodyta, kad teismas gali/privalo nukrypti nuo sutarties sąlygų turinio, vadovautis teisės normomis tik tada, kai šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams, viešajai tvarkai ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 1.5 str., 1.81 str., 6.157 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-262/2010, ir kt.). Nenustačius aplinkybių, kurios sudarytų sąlygas pripažinti, kad nustatyto dydžio delspinigiai yra nepagrįstai dideli, sumažinti delspinigių dydį, nėra pagrindo, kadangi, priešingu atveju, būtų neužtikrintas sutarties laisvės principo įgyvendinimas ir paneigta sutarties šalių teisė savo valia susitarti dėl sutarties sąlygų. Sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės nevykdymą ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės nevykdymo faktą. Ieškovė už laiku neįvykdytą prievolę paskaičiavo 2675,39 Eur dydžio delspinigius. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, manytina, kad ši suma nėra per didelė ir atitinka protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus. Esant išdėstytoms aplinkybėms, įvertinus ieškovės pateiktus delspinigių paskaičiavimus, ieškovės reikalavimas priteisti 2675,39 Eur delspinigius laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinas.

14Atsakovas nesutinka su 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimu nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato kitokio palūkanų dydžio. CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodytos palūkanos vadinamos procesinėmis. Terminas „procesinės palūkanos“ įstatyme nenustatytas, bet jis visuotinai vartojamas teismų praktikoje, kad būtų galima išskirti CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatytų pagal įstatymą kompensacinę funkciją atliekančias palūkanas. Teismų praktikos įtrauktas ir vartojamas „procesinių palūkanų“ terminas nereiškia naujos CK nenustatytos palūkanų rūšies. Pagrindas priteisti šias palūkanas yra asmeninė skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad kreditorius visada turi teisę į palūkanas kaip kompensaciją, jeigu skolininkas laiku neįvykdo savo prievolę – finansinį įsipareigojimą. Kompensuojamųjų palūkanų specifika taip pat lemia, kad jokios, net ir nuo skolininko valios nepriklausančios force majeure aplinkybės neatleidžia skolininko nuo šių palūkanų mokėjimo (CK 6.212 straipsnio 1 dalis), nes pinigų laiku nemokantis skolininkas de facto nepagrįstai praturtėja kreditoriaus sąskaita. Skolininkas nuo pareigos mokėti kompensuojamąsias palūkanas gali būti atleistas tik tada, kai prievolė neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta dėl kreditoriaus kaltės (CK 6.259 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad skola sumokėta, tik išdavus teismo įsakymą, todėl 5 procentų dydžio metinės palūkanos priteistinos tiek nuo pagrindinės skolos sumos 7431,65 Eur, tiek nuo delspinigių sumos 2675,39 Eur, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Patenkinus ieškinį iš atsakovo priteistinos ieškovei bylinėjimosi išlaidos: 300 Eur advokato pagalbai apmokėti ir žyminis mokestis 60 Eur (CPK 93 straipsnis).

16Telšių rajono apylinkės teismas nepatyrė tiek procesinių išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kad jos būtų priteistinos todėl iš atsakovės nepriteistinos į valstybės biudžetą (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis).

17Telšių rajono apylinkės teismo 2015-11-25 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (5-6 b. l.) paliktinos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260 straipsniu, 270 straipsniu, 430 straipsnio 6 dalies 1 punktu,7 dalimi, 8 dalimi, teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti.

20Priteisti iš atsakovo A. A., asmens kodas ( - ) 2675,39 Eur (du tūkstančius šešis šimtus septyniasdešimt penkis Eur 39 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bendros (pripažintos skolos 7431,65 Eur ir priteistų delspinigių 2675,39 Eur) sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015-11-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 360 Eur (tris šimtus šešiasdešimt Eur) bylinėjimosi išlaidų ieškovės UAB „A.“, kodas ( - ), naudai.

21Telšių rajono apylinkės teismo 2015-11-25 nutartimi byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

22Sprendimas per trisdešimt dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per šį sprendimą priėmusį Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Stefanija Sakalauskienė,... 2. ieškovė UAB „A.“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti... 3. Patikslino, kad atsižvelgiant į tai, jog skolininkas ginčija tik prašomus... 4. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, nurodė, kad su ieškiniu... 5. Ieškovės atstovė advokatė Eglė Tamašauskaitė teismo posėdyje ieškinį... 6. Ieškovo atstovas G. S. paaiškino, kad atsakovui buvo siųsta ne viena... 7. Atsakovas A. A. teismo posėdžio metu paaiškino, kad yra ūkininkas. Jis... 8. Atsakovo atstovas advokato padėjėjas Andrej Proškin su ieškiniu nesutiko ir... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Byloje nustatyta, kad 2013-09-30 tarp ieškovės UAB“ A.“ ir atsakovo A. A.... 11. Atsakovas, nesutikdamas su delspinigių dydžiu, teigia, kad ieškovės... 12. Pagal CK įtvirtintą nuostatą, netesybos – tai įstatymų, sutarties ar... 13. Pažymėtina, kad sutartis buvo sudaryta tarp subjektų, turinčių patirties... 14. Atsakovas nesutinka su 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimu nuo... 15. Patenkinus ieškinį iš atsakovo priteistinos ieškovei bylinėjimosi... 16. Telšių rajono apylinkės teismas nepatyrė tiek procesinių išlaidų,... 17. Telšių rajono apylinkės teismo 2015-11-25 nutartimi taikytos laikinosios... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260 straipsniu,... 19. ieškinį tenkinti.... 20. Priteisti iš atsakovo A. A., asmens kodas ( - ) 2675,39 Eur (du tūkstančius... 21. Telšių rajono apylinkės teismo 2015-11-25 nutartimi byloje taikytas... 22. Sprendimas per trisdešimt dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas...