Byla B2-657-368/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau UAB) „A. Vaitelis ir komanda“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo „Dansk“ Pelsdyravlerforening pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau UAB) „A. Vaitelis ir komanda“,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme 2012-02-23 gautas ieškovo „Dansk“ Pelsdyravlerforening pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „A. Vaitelis ir komanda“. Ieškovas nurodė, kad atsakovo UAB „A. Vaitelis ir komanda“ įsiskolinimai ieškovui siekia 86 229,07 eurų (297662,74 Lt). Mano, jog įmonė yra nemoki ir negalės padengti įsiskolinimų.

3Atsisakytina kelti bankroto bylą.

4Bankroto byla gali būti keliama tik tada, kai teismas įsitikina, kad atsakovas yra nemokus, t.y. yra tokios būsenos, kai jis nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

5Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę.

6Iš atsakovo 2011-09-30 balanso matyti, kad UAB „A. Vaitelis ir komanda“ finansiniais metais turėjo iš viso 1 487 137,00 Lt vertės turto, iš kurio: ilgalaikis turtas sudarė 337 084,00 Lt, trumpalaikis turtas – 1 150 053,00 Lt (52 b. l.). Minėto balanso duomenimis, įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai finansiniais metais siekė 805 546,00 Lt, iš kurių: per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 482 546,00 Lt, o po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – 323 000,00 Lt (53 b. l.). Šie duomenys parodo, kad bendra įmonės mokėtinų sumų ir įsipareigojimų suma nežymiai viršija pusę į atsakovo balansą įrašyto turto vertės.

7Teismas pažymi, kad tuomet, kai atsakovas ginčija ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytą įsiskolinimą arba jo įvykdymo terminą, šis įsiskolinimas neįskaičiuojamas į bendrą pradelstų įsipareigojimų masę (pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1536/2010). Kasacinis teismas išaiškino, kad teismas visais atvejais, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą ir įvertindamas įmonės nemokumą, turi atsižvelgti į tai, kokią įtaką įmonės nemokumo būsenai turi tokios įmonės, kurios reikalavimas yra ginčijamas, pareikšti ieškiniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-564/2006).

8Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gruodžio 22 d. galutiniu sprendimu pakeitė Šiaulių apygardos teismo 2011 m. spalio 13 d. preliminarų sprendimą, kuriuo iš atsakovo UAB „A. Vaitelis ir komanda“ priteisė ieškovui V. B. 131 600 skolą, 18 280 Lt delspinigius, 2 405,56 Lt palūkanas, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas, bylinėjimosi išlaidas, ir sumažino priteistus delspinigius iki 12 280,00 Lt. Kitą Šiaulių apygardos teismo 2011 m. spalio 13 d. preliminaraus sprendimo dalį teismas paliko nepakeistą (civilinė byla 2-1297-368/2011). UAB „A. Vaitelis ir komanda“ pateikė apeliacinį skundą dėl minėto galutinio sprendimo. Esant šioms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 22 d. galutiniu sprendimu priteista skola negali būti įskaičiuojama į bendrą atsakovo pradelstų įsipareigojimų masę.

9Teismas, įvertinęs įmonės finansinius rodiklius ir prieš tai minėtą atsakovo ginčijamą skolą, sprendžia, kad šios bylos kontekste nėra būtina tiksliai nustatyti įmonės pradelstų įsipareigojimų ir į jos balansą įrašyto turto vertės santykį.

10Pagal LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 15 straipsnio 4 dalį finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis šiuo įstatymu, verslo apskaitos standartais arba tarptautiniais apskaitos standartais ir kitais teisės aktais.

11Pagal viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos 1-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinė atskaitomybė“ 13 punktą įsipareigojimai tai prievolės, atsirandančios dėl atliktų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, už kuriuos įmonė privalės ateityje atsiskaityti turtu ir kurių dydį galima objektyviai nustatyti. 2-ame verslo apskaitos standarte „Balansas“ nurodyta, kad ilgalaikis įsipareigojimas – įsipareigojimas, už kurį įmonė privalės atsiskaityti vėliau nei per vienerius metus nuo balanso datos, o trumpalaikis įsipareigojimas – įsipareigojimas, už kurį įmonė privalės atsiskaityti per vienerius metus nuo balanso datos arba per vieną įmonės veiklos ciklą.

12Atsižvelgdamas į prieš tai nurodytas aplinkybes, akivaizdu, kad pradelstų įmonės įsipareigojimų suma negali viršyti įmones balanse nurodytą bendrą mokėtinų sumų ir įsipareigojimų sumą, todėl teismas konstatuoja, jog bylos duomenys patvirtina, kad šiuo atveju pradelsti UAB „A. Vaitelis ir komanda“ įsipareigojimai neviršija pusės į jo balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

13Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant išsiaiškinti, ar bendrovė iš tiesų turi tik laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę, kaip veikiantį rinkos dalyvį, būtina analizuoti duomenis apie tai, ar įmonė vykdo ūkinę-komercinę veiklą.

14Iš 2011-09-30 pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad bendrovės nuostoliai finansiniais metais siekė 145 335,00 Lt, tačiau ĮBĮ įmonės nemokumo nesieja su vykdomos veiklos pelningumo rodikliai, todėl duomenys apie atsakovo nuostolius rodo ne įmonės esamą nemokumą, o finansinę įmonės padėtį, tai patvirtina ir Lietuvos apeliacinio teismo pozicija šiuo klausimu (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2010 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-250/2010). Be to, minėtos ataskaitos duomenimis, 2010 m. įmonės pelnas sudarė 709 977,00 Lt (50 b. l.). Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad įmonės turtas 2011 m. padidėjo palyginus su 2010 m. (52 b .l.).

15Esant prieš tai minėtoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad bankroto byla UAB „A. Vaitelis ir komanda“ nekeltina.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 9 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniai, teismas

Nutarė

17Atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „A. Vaitelis ir komanda“.

18Nutartis per 10 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai