Byla 2YT-5636-676/2017
Dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, rašytinio proceso tvarka, civilinėje byloje pagal pareiškėjų E. B. ir R. B. prašymą, dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu,

Nustatė

2pareiškėjai prašo teismo nutraukti santuokos, sudarytos tarp pareiškėjų ( - ), užregistruotos ( - ), įrašo Nr. registraciją ir civilines teisines pasekmes, po santuokos nutraukimo palikti esamas pavardes: B. ir B. bei patvirtinti santuokos nutraukimo pasekmių sutartį.

3Prašymas tenkintinas (CK 3.51 str., 3.53 str. 1 d., 2 d.).

4Iš pateiktų įrodymų nustatyta, kad pareiškėjai santuoką sudarė ( - ), santuoka apskaityta ( - ) (įrašo Nr. ( - )). Sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų – D. B., gim. ( - ), A. B., gim. ( - ), kurių gyvenamosios vietos klausimą, tolimesnio bendravimo, auklėjimo bei išlaikymo sąlygas pareiškėjai aptarė santuokos registracijos nutraukimo pasekmių sutartyje. Pareiškėjai kreditorinių įsipareigojimų neturi. Atsižvelgiant į tai, kad nuo pareiškėjų santuokos apskaitos įrašo padarymo yra praėję daugiau nei metai laiko, abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos apskaitos įrašo panaikinimo pasekmių ir abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs, į tai, kad sutuoktiniai negyvena kartu, netvarko bendro ūkio, negyvena santuokinio gyvenimo ir nebegalima tikėti, kad jie vėl pradės gyventi kartu, teismas daro išvadą, kad santuoka tarp pareiškėjų faktiškai iširo, todėl santuokos apskaitos įrašas panaikintinas, pareiškėjams paliekamos santuokos apskaitymo metu įgytos pavardės (CK 3.51 str., 3.53 str. 1, 2 d., 3.69 str. 1 d.).

5Pareiškėjai savo sudaryta sutartimi dėl santuokos apskaitos įrašo panaikinimo pasekmių išsprendė nepilnamečių vaikų ir tarpusavio išlaikymo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos ir dalyvavimo juos auklėjant klausimus, turto padalinimo ir kitus klausimus. Jokių turtinių ir neturtinių pretenzijų vienas kitam nereiškia. Santuokos apskaitos įrašas supaprastinto proceso tvarka panaikinamas tais atvejais, kai nėra sutuoktinių ginčo. Tokiu atveju teismas tik patikrina, ar sutuoktinių prašymas dėl santuokos apskaitos įrašo panaikinimo ir jų sudaryta sutartis dėl santuokos apskaitos įrašo panaikinimo padarinių yra pagrįsti, teisėti ir nepažeidžia vaikų, sutuoktinių ar jų kreditorių teisėtų interesų. Teismas, nagrinėdamas bylą supaprastinto proceso tvarka, nenustatinėja turto balanso, prievolių pobūdžio ir atsiradimo pagrindo, t. y. šiuo atveju netaikomos CK trečiosios knygos VIII skyriaus normos (tarp jų ir CK 3.118 str.)(LAT CBS teisėjų kolegijos 2006-05-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2006; 2008-07-18 Nr. 3K-3-384/2008). Sutuoktinių teisė sutartimi dėl santuokos apskaitos įrašo panaikinimo padarinių aptarti jų turto teisinio statuso po santuokos nutraukimo klausimus ribojama tik viešosios tvarkos ir sutuoktinių nepilnamečių vaikų ar vieno sutuoktinio teisių ir teisėtų interesų apsauga. Teismo vertinimu, šalių pateiktos sutarties dėl santuokos apskaitos įrašo panaikinimo pasekmių sąlygos neprieštarauja viešajai tvarkai, nepažeidžia šalių nepilnamečių vaikų, kreditoriaus, kurio nors iš sutuoktinių teisių arba teisėtų interesų, todėl sutartis dėl santuokos apskaitos įrašo panaikinimo pasekmių tvirtintina (CK 3.53 str. 1, 3 d.).

6Vadovaudamasis CPK 541 str., teismas

Nutarė

7prašymą tenkinti.

8Panaikinti santuokos apskaitos akto įrašą, padarytą ( - ) (įrašo Nr. ( - )), kuriuo apskaityta pareiškėjų E. B., gim. ( - ), a.k. ( - ) ir R. B., gim. ( - ), a.k. ( - ) santuoka, sudaryta ( - ).

9Po santuokos nutraukimo pareiškėjams paliekamos pavardės pareiškėjui – B., pareiškėjai - B.

10Patvirtinti pareiškėjų E. B. ir R. B. pasirašytą 2017-02-24 sutartį dėl santuokos registracijos nutraukimo pasekmių:

111. Šalys susitaria, kad nebus viena kitos išlaikomos.

122. Butas, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), po santuokos nutraukimo lieka R. B. asmenine nuosavybe.

133. Lengvasis automobilis ( - ), valst. reg. Nr. ( - ) VIN kodas ( - ), po santuokos nutraukimo lieka E. B. asmenine nuosavybe.

144. Neregistruotinas kilnojamasis turtas yra seniai pasidalintas ir ginčų dėl jo nėra.

155. Nepilnamečių D. B., gim. ( - ), a.k. ( - ) ir A. B., gim. ( - ), a.k. ( - ) gyvenamoji vieta nustatoma su R. B..

166. Šalys susitarė, kad su sūnumis D. B., gim. ( - ), ir A. B., gim. ( - ), bendraus ir dalyvaus jų auklėjime bendru sutarimu.

177. E. B. teiktia išlaikymą D. B., gim. ( - ), ir A. B., gim. ( - ), periodinėmis išmokomis po 150,00 EUR per mėnesį kiekvienam vaikui nuo 2017-01-01 iki jų pilnametystės, pinigus pervedant už einamąjį mėnesį iki to mėnesio paskutinės kalendorinės dienos į R. B. sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB ( - ). Nepilnamečių išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja tvarkytoju uzufrukto teise skiriama R. B..

188. R. B. patvirtina, kad išlaikymas D. B., gim. ( - ), ir A. B., gim. ( - ), iki 2016-12-31 yra sumokėtas pilnai, įsiskolinimo nėra ir pretenzijų dėl to neturi.

19Šalims išaiškintina, jog iš esmės pasikeitus aplinkybėms, buvę sutuoktiniai arba vienas iš jų gali kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo (CK 3.53 str. 3 d.).

20Per 3 darbo dienas po sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo patvirtintą kopiją teismo buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigai, kad ši įregistruotų santuokos apskaitos įrašo panaikinimo faktą.

21Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai