Byla 2S-39-569/2018
Dėl proceso atnaujinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos (atsakovės) uždarosios akcinės bendrovės „Talša“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo (po teismų reorganizacijos nuo 2018 m. sausio 1 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų) 2017 m. spalio 17 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Talša“ prašymą dėl proceso atnaujinimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Talša“ pateikė teismui prašymą dėl proceso civilinėje byloje Nr. 2-2000-776/2014 atnaujinimo. Nurodė, kad 2017 m. rugsėjo 5 d. UAB „Talša“ teisininkas, susipažinęs su iš UAB „Šiaulių būstas“ gautu statinio techninės priežiūros žurnalu, pastebėjo, jog UAB „Šiaulių būstas“ statinio adresu ( - ), priežiūrą vykdė tik nuo 2016 m. vasario 18 d., t. y. 2017 m. rugsėjo 5 d. paaiškėjo, kad UAB „Šiaulių būstas“ laikotarpiu nuo 2012-12-01 iki 2013-11-30 nevykdė statinio adresu ( - ), bendrojo naudojimo objektų administravimo, eksploatavimo ir priežiūros.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

72. Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. spalio 17 d. nutartimi UAB „Talša“ prašymo netenkino ir atsisakė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-2000-776/2014.

83. Teismas vertino, kad nepaaiškėjo jokios naujos aplinkybės, o pareiškėjos nurodytų aplinkybių vertinimas prieštarauja byloje tiek ieškinio nagrinėjimo metu surinktiems, tiek šioje proceso stadijoje pateiktiems įrodymams.

94. Teismas darė išvadą, kad yra praleistas terminas prašymui pateikti ir nėra proceso atnaujinimo pagrindo, numatyto Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte, kadangi pareiškėjai statinio techninės priežiūros žurnalas perduotas 2017-05-15, o pareiškimas teisme registruotas 2017-09-07. Pareiškėjos nurodytus motyvus apie tai, kad reikšmingas aplinkybes sužinojo tik 2017-09-05, teismas vertintino kritiškai, sprendė, kad tarnybinis raštas galimai surašytas tik dėl formalumo, teismui buvo pateiktas tik po 2017-09-18 nutarties dėl prašymo trūkumų.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

115. Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Talša“ prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. spalio 17 d. nutartį ir priimti naują nutartį – priimti prašymą atnaujinti procesą ir panaikinti 2014 m. liepos 1 d. Šiaulių apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-2000-776/2014 bei priimti naują sprendimą – UAB „Šiaulių būstas“ ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

125.1. Pareiškėja pateikė įrodymą – tarnybinį raštą, kuris įrodo, kad pareiškėjos vadovas apie tai, jog UAB „Šiaulių būstas“ laikotarpiu nuo 2012-12-01 iki 2013-11-30 nevykdė statinio adresu ( - ) bendrojo naudojimo objektų administravimo, eksploatavimo ir priežiūros, sužinojo 2017 m. rugsėjo 5 d.

135.2. 2017 m. gegužės 15 d. pareiškėjai perduotas Statinio techninės priežiūros žurnalas įrodo naujas esmines bylos aplinkybes, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjai bylos nagrinėjimo metu, kad UAB „Šiaulių būstas“ laikotarpiu nuo 2012-12-01 iki 2013-11-30 nevykdė statinio adresu: ( - )bendrojo naudojimo objektų administravimo, eksploatavimo ir priežiūros.

145.3. Nepagrįstai teismas priteisė iš pareiškėjos UAB „Šiaulių būstas“ 500,00 Eur bylinėjimosi išlaidas. Už nesudėtingo turinio atsiliepimo surašymą 500,00 Eur suma yra per didelė. UAB „Šiaulių būstas“ atsiliepime yra nurodytos aplinkybės visiškai nesusijusios su nagrinėjama byla, todėl UAB „Talša“ nėra atsakinga už tą atsiliepimo dalį finansine prasme ir bylinėjimosi išlaidų dydis turi būti mažintinas.

155.4. Teismas UAB „Talša“ nepateikė UAB „Šiaulių būstas“ atsiliepimo į prašymą, todėl vertintina, kad pirmosios instancijos teismas buvo šališkas UAB „Talša“ atžvilgiu ir dėl to yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį.

166. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė UAB „Šiaulių būstas“ prašo skundą atmesti, o pirmosios instancijos nutartį palikti nepakeistą, priteisti iš apeliantės ieškovei bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

176.1. Atsakovės UAB „Talša“ prašymas dėl proceso atnaujinimo pateiktas praleidus CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą, todėl jau vien tuo pagrindu jis negali būti tenkinamas ir turi būti atmestas. Pareiškėjos nurodyti motyvai apie tai, kad reikšmingas aplinkybes sužinojo tik 2017-09-05, vertintini kritiškai, tarnybinis raštas galimai surašytas tik dėl formalumo. Be to, tai nekeičia padėties, kadangi pareiškėja aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą, turėjo galimybę sužinoti 2017-05-15.

186.2. Atsakovės prašyme nurodomos aplinkybės nėra jokios naujai paaiškėjusios, dėl kurių būtina atnaujinti procesą byloje.

196.3. Ieškovei priteistos išlaidos neviršija rekomendacijų. Ieškovės atstovui advokatui teko susipažinti su jau išnagrinėta byla, kurioje jis nedalyvavo, todėl buvo patirtos darbo laiko sąnaudos. Atsakovė, pasirinkdama savo procesinį elgesį, turėjo įvertinti galimas rizikas, tarp jų ir tai, jog šalies, kurios naudai priimamas sprendimas, patirtos išlaidos yra priteisiamos iš antrosios šalies. Ieškovė nesutinka, kad atliko kokius nors neteisėtus veiksmus ir dėl to atsakovė neturi atlyginti ieškovės patiriamų bylinėjimosi išlaidų.

206.4. Ieškovės pateikto teismui atsiliepimo neišsiuntimas atsakovei nepažeidė jokių atsakovės teisių ir tai nėra teismo šališkumas. CPK 370 straipsnis taip pat nenumato, kad atsiliepimas į prašymą dėl proceso atnaujinimo siunčiamas prašymą pateikusiai šaliai. Atsakovė, žinodama apie savo pateikto prašymo nagrinėjimo laiką, turėjo teisę su atsiliepimu susipažinti teisme.

21Teismas

22k o n s t a t u o ja :

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

247. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis).

258. Byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti procesą, teisėtumo ir pagrįstumo.

26Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu

279. Proceso atnaujinimas yra ypatinga įsiteisėjusio teismo sprendimo peržiūrėjimo procesinė priemonė, kuri taikoma tik įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka. Proceso atnaujinimo institutu siekiama, kad nebūtų palikti galioti galimi neteisingi ir nepagrįsti teismų sprendimai. Baigtinis proceso atnaujinimo pagrindų sąrašas yra įtvirtintas CPK 366 straipsnio 1 dalyje. Kasacinis teismas savo praktikoje pabrėždamas proceso atnaujinimo procedūros naudojimo ribotumą kartu yra pažymėjęs, kad proceso atnaujinimas gali būti pagrįstas tais atvejais, kai siekiama išvengti esminių civilinio proceso teisės normų pažeidimų, galinčių lemti esmines materialiosios teisės taikymo klaidas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-442/2010 ir kt.). Teismų praktika, aiškinant proceso atnaujinimo institutą, suformuota taip, kad šis institutas neturi būti priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą.

2810. Proceso atnaujinimas galimas tik esant CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems konkretiems proceso atnaujinimo pagrindams, t. y. teisiškai reikšmingiems faktams, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas. Dėl šios priežasties asmuo, besikreipiantis su prašymu atnaujinti procesą, privalo įrodyti esant bent vieną CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytų proceso atnaujinimo pagrindų, t. y. nurodyti aplinkybę, kuri turėtų esminę reikšmę bylai ir būtų neatskiriamai susijusi su išnagrinėto ginčo pagrindu ir dalyku, nes tik taip būtų užtikrintas šio proceso instituto tikslas ir reikšmė.

2911. Nagrinėjamu atveju apeliantė prašo atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, kaip naujai paaiškėjusia aplinkybe nurodo iš UAB “Šiaulių būstas” gautą statinio techninės priežiūros žurnalą, kuris apeliantės teigimu įrodo, kad UAB „Šiaulių būstas“ laikotarpiu nuo 2012-12-01 iki 2013-11-30 nevykdė statinio adresu ( - ) bendrojo naudojimo objektų administravimo, eksploatavimo ir priežiūros.

3012. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pripažintinos tik tokios, kurios atitinka šiuos požymius: 1) egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-437-686/2016).

3113. Esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu jau konstatuotų faktų ir proceso šalių ginčijamo materialinio teisinio santykio teisinė kvalifikacija, o kartu ir įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Tai reiškia, kad dėl naujų duomenų gavimo būtų pagrindas panaikinti jau priimtus teismo sprendimus ir reikalavimus išspręsti kitaip: patenkintus reikalavimus atmesti (visus ar keletą, visiškai ar iš dalies), nepatenkintus reikalavimus patenkinti (visus ar keletą, visiškai ar iš dalies) arba teismo sprendimą pakeisti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-643-219/2015 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).

3214. Iš bylos duomenų matyti, kad UAB „Šiaulių būstas“ 2017-05-14 atsakovei UAB „Talša” perdavė Statinio techninės priežiūros žurnalą, pradėtą pildyti 2016-02-10. Iš UAB „Šiaulių būstas“ Statinio techninės priežiūros žurnalo, pildyto nuo 2011-01-02 iki 2016-01-31 kopijos matyti, kad pastato, esančio adresu ( - ), techniniais prižiūrėtojais buvo UAB „Ūkvedys“, UAB „Saulės valda“ ir UAB „Šiaulių būstas“. Iš 2016-09-26 nekilnojamojo turto registro išrašo kopijos matyti, kad pastatui buvo nustatytas turto administravimas, administratorius – UAB „Šiaulių būstas“, o įregistravimo pagrindas – 2002-05-20 Savivaldybės valdybos sprendimas Nr. ( - ) (b. l. 172-173). Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad aplinkybes, jog UAB „Šiaulių būstas“ buvo nurodyto statinio techniniu prižiūrėtoju, patvirtina ir pateikta 2013-11-27 statinio techninės priežiūros patikrinimo akto kopija.

3315. Pagrįstai pirmosios instancijos teismas nurodė, jog atsakovė dar nagrinėjant bylą 2014 metais teigė, kad UAB „Šiaulių būstas“ administravimo paslaugas teikė neteisėtai ir Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. liepos 1 d. sprendimu dėl šio klausimo pasisakė, vertindamas, kad atsakovės UAB „Talša” argumentai apie tai, kad ieškovas neturi teisės vykdyti bendrojo naudojimo patalpų, esančių: ( - ), administravimo veiklos, yra nepagrįsti. Teismas konstatavo, kad pastatas, esantis adresu: ( - ), yra ieškovės – UAB „Šiaulių būstas“ administruojamas 2002-05-20 Šiaulių miesto savivaldybės valdybos sprendimo dėl daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriaus patvirtinimo ir skyrimo Nr. 141 pagrindu. 2010-10-18 sprendimu UAB „Ūkvedys“ buvo reorganizuotas remiantis CK 2.97 straipsnio 3 dalimi, jungiant prijungimo būdu minėtą bendrovę prie UAB „Atidumas“, atsižvelgiant į tai, pastarajam perėjo visos reorganizuojamo asmens teisės ir pareigos, todėl Šiaulių miesto savivaldybės valdybos sprendimas pakeistas nebuvo. Taip pat 2010-11-25 sprendimu UAB „Atidumas“ pakeitė pavadinimą į UAB „Saulės valda“. 2012-05-23 ieškovo pavadinimas iš UAB „Saulės valda“ buvo pakeistas į UAB „Šiaulių būstas“. Pažymėtina, jog teismo nustatytos aplinkybės ir padarytos išvados pareiškėjos nebuvo ginčijamos.

3416. Įvertinus bylos aplinkybių visetą, apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo padarytai išvadai, jog pareiškėja nenurodė jokių naujai paaiškėjusių aplinkybių, teismas išsamiai įvertino bylos nagrinėjimo eigoje pateiktus įrodymus ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, dėl kurio atnaujinti procesą pagal pateiktus pareiškėjos argumentus nėra pagrindo.

35Dėl termino prašymui paduoti

3617. Apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad yra praleistas terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti. Su šiais atskirojo skundo argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

3718. CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. CPK 368 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo negali būti pateikiamas vėliau nei po penkerių metų nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo dienos, o CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytu atveju – jeigu nuo teismo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip vieneri metai. Tai – naikinamieji terminai, kuriems pasibaigus, nebegali būti tenkinamas prašymas atnaujinti procesą konkrečioje byloje. Pažymėtina, jog asmuo, pateikdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo, turi nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžia termino skaičiavimą ir tai patvirtinančius įrodymus.

3819. Bylos duomenimis nustatyta, jog apeliantei statinio techninės priežiūros žurnalas perduotas 2017-05-15, pareiškimas teisme registruotas 2017-09-07. Po statinio techninės priežiūros žurnalo perdavimo apeliantės teisininkas 2017-05-17 pateikė prašymą susipažinti su civiline byla. Apeliantė 2017-09-18 į bylą pateikė 2017-09-05 tarnybinį raštą, kuriuo apeliantės teisininkas informuoja apeliantės vadovą apie statinio techninės priežiūros žurnale nustatytas aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Įvertinus įrodymų visumą, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog labiau tikėtina, kad 2017-09-05 tarnybinis raštas galimai surašytas tik dėl formalumo. Nesutiktina su apeliantės argumentais – „kadangi UAB „Talša“ vadovas yra ( - ) H. E., tai terminas procesui atnaujinti skaičiuotinas nuo datos, kuomet ( - ) paaiškėjo esminės bylos aplinkybės, t. y. nuo 2017 m. rugsėjo 5 d.“. Pažymėtina, kad UAB „Talša“ statinio techninės priežiūros žurnalas perduotas 2017-05-15, po minėto žurnalo įmonėje gavimo apeliantės darbuotojas teisininkas 2017-05-17 pateikė prašymą susipažinti su civiline byla. Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantė turėjo sužinoti ir, manytina, sužinojo aplinkybes, kuriomis motyvuoja savo prašymą, 2017-05-15. Dėl to, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad UAB „Talša“ prašymas dėl proceso atnaujinimo pateiktas praleidus CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą.

39Dėl kitų atskirojo skundo argumentų

4020.Apeliantė atskirajame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas jai nepateikė UAB „Šiaulių būstas“ atsiliepimo į prašymą, todėl mano, kad teismas buvo šališkas UAB „Talša“ atžvilgiu ir tai yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį.

4121. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliante, kad pirmosios instancijos teismas turėjo išsiųsti atsiliepimą atsakovei. Kita vertus, procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla (CPK 328 straipsnis). Tačiau pažymėtina, kad apeliantė nenurodė, kaip buvo pažeistos jos teisės ir teisėti interesai negavus ieškovės atsiliepimo (dėl negauto atsiliepimo ar prie jo esamų įrodymų, negalėjo teikti savo įrodymų ar pan.). Pažymėtina, jog atskirajame skunde apeliantė nenurodo jokių naujų argumentų, neteikia papildomų įrodymų, kurie būtų susiję su ieškovės teiktu atsiliepimu. Nors pirmosios instancijos teismas, neišsiųsdamas apeliantei ieškovės atsiliepimo, padarė formalų procesinės teisės normų pažeidimą, tačiau iš esmės prašymą dėl proceso atnaujinimo išsprendė teisingai, todėl dėl formalaus procesinio pažeidimo naikinti skundžiamą teismo nutartį nėra pagrindo.

4222. Apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė iš apeliantės ieškovei UAB „Šiaulių būstas“ 500,00 Eur bylinėjimosi išlaidas. Apeliantės vertinimu, už nesudėtingo turinio atsiliepimo surašymą 500,00 Eur suma yra per didelė.

4323. CPK 98 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtinta išlaidų už advokato ar advokato padėjėjo pagalba apmokėjimo atlyginimo apmokėjimo tvarka ir sąlygos. Proceso teisės normoje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ir advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas (CPK 98 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju UAB „Talša” prašymas buvo atmestas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė dėl UAB „Šiaulių būstas“ patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

4424. Nuspręsti dėl priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydžio yra teismo diskrecija, nepriklausomai nuo to, kokia tvarka buvo kreiptasi į teismą. Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtinta Rekomendacijų redakcija, galiojanti nuo 2015-03-20) (toliau – Rekomendacijos) 2 punkte numatyta, į kokius kriterijus teismas atsižvelgia, nustatydamas civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą dydį. Nustatant priteistino advokatui užmokesčio dydį, atsižvelgiama į konkrečios bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, ginčo sumos dydį, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, šalių elgesį proceso metu, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes. Pažymėtina, jog taikant šiuos kriterijus reikėtų vadovautis jų visuma ir nesant pakankamo pagrindo neišskirti kaip reikšmingų vieno ar keleto iš jų. Reikia įvertinti, kurie kriterijai gali būti pagrindu padidinti, o kurie - sumažinti priteisiamas išlaidas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-647-248/2015).

4525. Rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatytas maksimalus dydis. Atsižvelgiant į tai, kad Rekomendacijose atskirai nėra išskirtas užmokesčio dydis už atsiliepimą į prašymą dėl proceso atnaujinimo, apeliacinės instancijos teismo vertinimu teisinga vertinti maksimalų užmokesčio dydį pagal Rekomendacijose nurodytą dydį už prašymą atnaujinti procesą – 2,5, t. y. maksimali suma už teisines paslaugas – 2 096,75 Eur.

4626. Nepaisant to, kad kaip teigia apeliantė, atsiliepimas nėra sudėtingo turinio, advokatas, rengdamas atsiliepimą į prašymą dėl proceso atnaujinimo, patyrė darbo ir laiko sąnaudas. Teismas, įvertinęs bylos apimtį, advokato darbo laiko sąnaudas, paruošto dokumento turinį ir apimtį, Rekomendacijose nustatytus dydžius, sprendžia, kad ieškovės UAB „Šiaulių būstas“ 500,00 Eur patirtos išlaidos yra pagrįstos, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai jas priteisė iš pareiškėjos.

4727. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi esminės reikšmės teisiniam rezultatui byloje, todėl apeliacinės instancijos teismas jų atskirai neaptaria. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; kt.).

4828. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis ir padaryta išvada netenkinti prašymo atnaujinti procesą. Aplinkybių, leidžiančių padaryti priešingą išvadą, nenustatyta. Esant šioms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą nutartį, todėl atskirasis skundas atmetamas, o Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. spalio 17 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

49Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje

5029. Bylinėjimosi išlaidos, atmetus pareiškėjos atskirąjį skundą, pareiškėjai neatlyginamos ir nepriteisiamos (CPK 93 straipsnis, 98 straipsnis). Ieškovė UAB „Šiaulių būstas“ apeliacinėje instancijoje patyrė 335,00 Eur bylinėjimosi išlaidas už advokato teisinę pagalbą. Įvertinus bylos apimtį, advokato darbo laiko sąnaudas, paruošto dokumento turinį ir apimtį, Rekomendacijose nustatytus dydžius, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovės UAB „Šiaulių būstas“ 335,00 Eur patirtos išlaidos yra pagrįstos, todėl jas priteisia ieškovei priteisia iš apeliantės UAB „Talša”.

51Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 98 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

52Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2017 m. spalio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

53Priteisti iš pareiškėjos UAB „Talša“ ieškovei UAB „Šiaulių būstas“ 335,00 Eur (tris šimtus trisdešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

54Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Talša“... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. 2. Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. spalio 17 d. nutartimi UAB „Talša“... 8. 3. Teismas vertino, kad nepaaiškėjo jokios naujos aplinkybės, o... 9. 4. Teismas darė išvadą, kad yra praleistas terminas prašymui pateikti ir... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. 5. Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Talša“ prašo panaikinti Šiaulių... 12. 5.1. Pareiškėja pateikė įrodymą – tarnybinį raštą, kuris įrodo, kad... 13. 5.2. 2017 m. gegužės 15 d. pareiškėjai perduotas Statinio techninės... 14. 5.3. Nepagrįstai teismas priteisė iš pareiškėjos UAB „Šiaulių... 15. 5.4. Teismas UAB „Talša“ nepateikė UAB „Šiaulių būstas“... 16. 6. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė UAB „Šiaulių būstas“... 17. 6.1. Atsakovės UAB „Talša“ prašymas dėl proceso atnaujinimo pateiktas... 18. 6.2. Atsakovės prašyme nurodomos aplinkybės nėra jokios naujai... 19. 6.3. Ieškovei priteistos išlaidos neviršija rekomendacijų. Ieškovės... 20. 6.4. Ieškovės pateikto teismui atsiliepimo neišsiuntimas atsakovei... 21. Teismas... 22. k o n s t a t u o ja :... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 24. 7. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis... 25. 8. Byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties,... 26. Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu... 27. 9. Proceso atnaujinimas yra ypatinga įsiteisėjusio teismo sprendimo... 28. 10. Proceso atnaujinimas galimas tik esant CPK 366 straipsnio 1 dalyje... 29. 11. Nagrinėjamu atveju apeliantė prašo atnaujinti procesą CPK 366... 30. 12. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog CPK 366 straipsnio 1 dalies 2... 31. 13. Esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus... 32. 14. Iš bylos duomenų matyti, kad UAB „Šiaulių būstas“ 2017-05-14... 33. 15. Pagrįstai pirmosios instancijos teismas nurodė, jog atsakovė dar... 34. 16. Įvertinus bylos aplinkybių visetą, apeliacinės instancijos teismas... 35. Dėl termino prašymui paduoti... 36. 17. Apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė,... 37. 18. CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prašymas atnaujinti procesą... 38. 19. Bylos duomenimis nustatyta, jog apeliantei statinio techninės priežiūros... 39. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų... 40. 20.Apeliantė atskirajame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas jai... 41. 21. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliante, kad pirmosios... 42. 22. Apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė... 43. 23. CPK 98 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtinta išlaidų už advokato ar... 44. 24. Nuspręsti dėl priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydžio yra teismo... 45. 25. Rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose... 46. 26. Nepaisant to, kad kaip teigia apeliantė, atsiliepimas nėra sudėtingo... 47. 27. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi esminės reikšmės teisiniam... 48. 28. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 49. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje... 50. 29. Bylinėjimosi išlaidos, atmetus pareiškėjos atskirąjį skundą,... 51. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio... 52. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2017 m. spalio 17 d. nutartį... 53. Priteisti iš pareiškėjos UAB „Talša“ ieškovei UAB „Šiaulių... 54. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....