Byla 2-2000-776/2014
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Erminijus Baziulis, sekretoriaujant Svetlanai Anusevičienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Šiaulių būstas“ atstovui advokatui Andriui Kazakevičiui, dalyvaujant atsakovo UAB „Talša“ atstovui O. Š., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Šiaulių būstas“ ieškinį atsakovui UAB „Talša“, dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB „Šiaulių būstas“ ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašo priteisti iš atsakovo UAB „Talša“ 4514,44 Lt skolą, 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovo atstovas teisme palaikė ieškinį ir nurodė, kad ieškovas UAB „Šiaulių būstas“ teikia namo, esančio Tilžės g. 154, Šiauliai, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas, veikdamas 2002-05-20 Šiaulių miesto savivaldybės valdybos sprendimo dėl daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriaus patvirtinimo ir skyrimo Nr. 141 pagrindu. Paaiškino, kad 2010-10-18 sprendimu UAB „Ūkvedys“ buvo reorganizuotas remiantis CK 2.97 str. 3 d., jungiant prijungimo būdu minėtą bendrovę prie UAB „Atidumas“. 2010-11-25 sprendimu UAB „Atidumas“ pakeitė pavadinimą į UAB „Saulės valda“. 2012-05-23 ieškovo pavadinimas iš UAB „Saulės valda“ buvo pakeistas į UAB „Šiaulių būstas“. Turėjo būti surašytas priėmimo – perdavimo aktas, tačiau akto nėra, yra kreiptasi į Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo skyrių: ar pagal 2002-05-20 Šiaulių miesto savivaldybės valdybos sprendimą dėl daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriaus patvirtinimo ir skyrimo buvo sudaryti priėmimo – perdavimo aktai paprastiems administratoriams, gautas atsakymas, kad sprendimo dėl administratoriaus paskyrimo nereikia. Atsakovas UAB „Talša“ yra pastato – administracinio su gyvenamaisiais butais, esančio Tilžės g. 154, Šiauliuose, savininkas, jam taip pat bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso Tilžės g. 154, Šiauliai, namo bendrojo naudojimo objektai, kuriuos jis privalo išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą. Kuo didesnio ploto yra butas ar patalpa, tuo didesnė yra šio buto ar patalpos savininko dalis bendrojoje nuosavybėje, tuo atitinkamai daugiau savininkas turi prisidėti prie bendrosios dalinės nuosavybės išlaikymo. Patalpų savininko pareiga išlaikyti bendrąją dalinę nuosavybę bei mokėti su tuo susijusius mokesčius kyla iš įstatymo – CK 4.82 str. 3 d., 4 d. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti 2001-05-23 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 603, Šiaulių miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-29 įsakymu Nr. A-1330 bei kiti teisės aktai imperatyviai nurodo, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus lėšų kaupimui, kurios skiriamos namui atnaujinti. Šių nuostatų pagrindu ieškovas patalpų savininkams, tame tarpe ir atsakovui, apskaičiuoja ir paskirsto mokesčius už namo, esančio Tilžės g. 154, Šiauliai, bendrosios nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir kitas komunalines paslaugas. Atsakovui kiekvieną mėnesį buvo pateikiami mokėjimo pranešimai su priskaičiuota mokėti suma, kuri turėjo būti sumokėta iki mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį suteiktos paslaugos, paskutinės dienos, tačiau atsakovas prievolės atsiskaityti su ieškovu už namo priežiūrą ir komunalines paslaugas tinkamai nevykdė ir už laikotarpį nuo 2012-12-01 iki 2013-11-30 liko skolingas 4514,44 Lt.

5Atsakovas su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsakovo atstovas nurodo, kad ieškovas, kaip juridinis vienetas – UAB „Šiaulių būstas“, savo veiklą pradėjo vykdyti tik 2012-05-23, tačiau butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas vykdo neteisėtai, remdamasis 2002-05-20 Šiaulių miesto savivaldybės valdybos sprendimo dėl daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriaus patvirtinimo ir skyrimo Nr. 141 pagrindu. Mano, kad ieškovas vykdyti butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalinių paslaugų apskritai neturi teisės, nes 2010-10-18 sprendimu UAB „Ūkvedys“ buvo reorganizuotas remiantis CK 2.97 str. 3 d., jungiant prijungimo būdu minėtą bendrovę prie UAB „Atidumas“. 2010-11-25 sprendimu UAB „Atidumas“ pakeitė pavadinimą į UAB „Saulės valda“. 2012-05-23 ieškovo pavadinimas iš UAB „Saulės valda“ buvo pakeistas į UAB „Šiaulių būstas“. Apie šiuos juridinio asmens teisinės formos pakeitimus nei UAB „Talša“, nei kiti savininkai nebuvo informuoti, taip pat nei vienas namo savininkas negavo jokios informacijos apie tai, kad keičiamas daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratorius. Atsakovas abejoja ar ieškovas UAB „Šiaulių būstas“ apskritai vykdo bendrojo naudojimo patalpų, esančių Tilžės g. 154, Šiauliai, administravimo veiklą. Nuo UAB „Talša“ pastato, esančio Tilžės g. 154, įsigijimo nuosavybės teise momento, t.y. nuo 1993-05-10, bendrovė pati vykdo daugiabučio namo, esančio Tilžės g. 154, Šiauliai, bendrosios nuosavybės administravimą, techninę priežiūrą, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimą, mokėjo už komunalines ir kitas paslaugas. Atkreipia dėmesį į tai, kad UAB „Talša“ savo lėšomis remontavo bendro naudojimo laiptinę, įstatė lauko duris, sumontavo fasadą. Žiemos metu UAB „Talša“ lėšomis visada nukasamas sniegas, valomas stogas. Atsakovas atsisakė apmokėti ir grąžino 2013-01-31 PVM sąskaitą – faktūrą, serija SVN12003905 dėl administravimo paslaugų suteikimo, reikalaudamas raštu paaiškinti, kokias konkrečiai paslaugas ieškovas atliko objekte adresu Tilžės g. 154, Šiauliai, taip pat pareikalavo paaiškinti, kokią objekto techninę priežiūrą ieškovas atliko ir kokiu pagrindu išrašo PVM Sąskaitą – faktūrą. Tačiau ieškovas jokio atsakymo į paklausimą nepateikė, tuo nevykdydamas savo, kaip administratoriaus pareigų.

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš byloje esančio nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad atsakovas nuosavybės teise, 1993-01-07 Savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 348, 1993-04-01 priėmimo – perdavimo akto, 2004-03-18 pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 1971, 2004-03-18 priėmimo – perdavimo akto, 2005-01-05 pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 77, 2005-01-05 priėmimo – perdavimo akto pagrindu, valdo 763/1045 dalis 1045,23 kv. m. bendro ploto pastato – administracinio su gyvenamaisiais butais, unikalus Nr. 2995-3011-6018, esančio Tilžės g. 154, Šiauliai (11-12 b. l.). Ieškovas teikia namo, esančio Tilžės g. 154, Šiauliai, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas veikdamas 2002-05-20 Šiaulių miesto savivaldybės valdybos sprendimo dėl daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriaus patvirtinimo ir skyrimo Nr. 141 pagrindu (8 b.l.). Iš 2010-10-18 sprendimo matyti, kad UAB „Ūkvedys“ buvo reorganizuotas, remiantis CK 2.97 str. 3 d., jungiant prijungimo būdu minėtą bendrovę prie UAB „Atidumas“ (67, 68, 69-80 b.l.). Iš 2010-11-25 sprendimo matyti, kad UAB „Atidumas“ pakeitė pavadinimą į UAB „Saulės valda“ (81 b.l.). Iš 2012-05-23 sprendimo matyti, kad UAB „Saulės valda“ pavadinimas buvo pakeistas į UAB „Šiaulių būstas“ (82 b.l.). Iš 2014-05-23 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus rašto Nr. STR-1003 matyti, kad Priėmimo – perdavimo aktai sudaromi nebuvo, nes remiantis 1998-11-10 daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose nėra įkurtos savininkų bendrijos, eksploatavimo ir priežiūros sutartimi UAB „Ūkvedys“ (dabar UAB „Šiaulių būstas“) jau eksploatavo ir aptarnavo gyvenamuosius namus (įskaitant ir gyvenamąjį namą esantį Tilžės g. 154, Šiauliai) (89, 90-96 b.l.). 2011-03-09 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-261 patvirtinti Šiaulių miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai (www.siauliai.lt/bustas/adm-nuostatai.pdf) numato, kad kiekvieną mėnesį administratorius butų ir patalpų savininkams proporcingai patalpų savininkų bendrosios nuosavybės daliai apskaičiuoja ir paskirsto mokesčius už administruojamų namų, tame tarpe ir namo, esančio Tilžės g. 154, Šiauliai, bendrosios nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir kitas komunalines paslaugas. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad ieškovas laikotarpiu nuo 2012-12-01 iki 2013-11-30 kiekvieną mėnesį išrašinėjo atsakovui PVM sąskaitas-faktūras už suteiktas paslaugas – bendrosios nuosavybės administravimą ir techninę priežiūrą, kuri buvo teikiama atsakovui dalinės nuosavybės teise priklausančiame pastate, adresu Tilžės g. 154, Šiauliai, tačiau atsakovas už suteiktas paslaugas pagal išrašytas sąskaitas atsiskaitė nepilnai ir liko skolingas ieškovui 4514,44 Lt (13, 124-125 b.l.).

8Atsakovas atsiliepime į ieškinį ir posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir teigia, kad ieškovas apskritai neturi teisės vykdyti bendrojo naudojimo patalpų, esančių Tilžės g. 154, Šiauliai, administravimo veiklos, vadovaujasi netinkamais norminiais aktais, pateikia apmokėjimui PVM sąskaitas – faktūras, kuriose sumos paskaičiuotos remiantis netinkama metodika.

9Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad administravimas – tai asmens, kuris administruoja kitam asmeniui nuosavybės teise priklausantį turtą, veikla (CK 4.236 str. 1 d.). Administravimas nustatomas teismo nutartimi, įstatymu arba sandoriu, CK numatytais – gali būti nustatomas administraciniu aktu (CK 4.236 str. 2 d.), o turto administratoriumi gali būti fizinis ar juridinis asmuo, kuriam teisės aktai leidžia teikti turto administravimo paslaugas (CK 4.237 str. 1 d.). Turto administravimo nustatymas – vienas iš bendrosios dalinės nuosavybės teisių įgyvendinimo būdų. Įstatyme nustatyti atvejai, kada yra galimas butų ir kitų patalpų bendrosios dalinės nuosavybės administravimas (toliau – administravimas): 1) butų ar kitų patalpų savininkams neįsteigus gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudarius jungtinės veiklos sutarties; 2) bendriją likvidavus ar nutraukus jungtinės veiklos sutartį (CK 4.84 str. 1 d.). Pagal Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 42 p., viena iš savivaldos funkcijų yra pagal įstatymų nustatytą kompetenciją savivaldybės paskirtų bendrosios nuosavybės administratorių veiklos priežiūra ir kontrolė. Taigi įstatyme nustatyta, kad administratorius skiriamas savivaldybės mero (valdybos) arba jo (jos) įgalioto atstovo (CK 4.84 str. 2 d.), administratorius veikia pagal savivaldybės mero (valdybos) patvirtintus nuostatus. Butų ir kitų patalpų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus (toliau – nuostatai) tvirtina Vyriausybė (CK 4.84 str. 8 d.). Būtent, atsižvelgiant į galiojančias Vietos savivaldos įstatymo nuostatas bei Vyriausybės 2001-05-23 nutarimo Nr. 603 (Vyriausybės 2002-05-28 nutarimo redakcija, galiojanti nuo 2002-06-01), kuriuo patvirtinti Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai, reikalavimus, administravimo funkciją atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus ar įgalioto asmens sprendimu paskirtas administratorius. Administratorius turtą administruoja CK 4.240 str. pagrindu ir jo veiklai mutatis mutandis taikomos CK IV knygos XIV skyriaus nuostatos (CK 4.84 str. 5, 11 d.). Administravimo sąvoką apibrėžia pavyzdinių nuostatų 3 p., pagal kurį administravimas – tai butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį išsaugoti. Tai atitinka paprastojo administravimo sąvoką, suformuluotą CK 4.240 str. 1 d.. Pagal pavyzdinių nuostatų 4 p. pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra. Administratorius, įgyvendindamas pagrindinį uždavinį, atlieka funkcijas, nustatytas pavyzdinių nuostatų 5.1–5.11 p. Taigi jis turi teisę priimti sprendimus dėl gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo (pavyzdinių nuostatų 6.1 p.), pareikšti ieškinius, susijusius su bendrojo naudojimo objektų funkcionavimu (pavyzdinių nuostatų 6.3 p.), sudaryti sutartis su namo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros ir komunalinių paslaugų teikėjais, taip pat kitas sutartis, susijusias su namo bendrojo naudojimo objektų administravimu (pavyzdinių nuostatų 6.4 p.). Viena iš administratoriaus funkcijų yra apskaičiuoti mėnesinius mokesčius už suteiktas paslaugas ir pateikti patalpų savininkams ir valstybės ar savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkams informaciją apie suteiktas paslaugas, jų kainą, tvarkyti mokesčių surinkimo ir naudojimo apskaitą (pavyzdinių nuostatų 5.7 p.). Šias funkcijas administratorius atlieka vadovaudamasis pavyzdinių nuostatų 8 p., pagal kurį administratorius proporcingai bendrosios dalinės nuosavybės daliai (patalpų naudingam plotui) apskaičiuoja patalpų savininkų ir nuomininkų, kai nuomojamas savivaldybės būstas, mėnesinius mokesčius, jeigu sutartyse su paslaugų tiekėjais nenustatyta kitaip, ir nustato tokio mokesčio sudėtines dalis. Laikytina, kad pavyzdiniai nuostatai taikomi tada, kai nuomojamos patalpos yra name, kurio butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimui savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto atstovo sprendimu paskirtas bendrosios nuosavybės administratorius (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. balandžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-132/2010. Teismų praktika. 2010, Nr. 33). Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiamos proporcingumo principu (CK 4.82 str. 5 d.). CK 4.83 str. 3 d. nustatyta butų ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) pareiga bendrojo naudojimo objektus valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. CK 4.82 str. 3 d. įtvirtinta bendroji taisyklė, kad bendraturtis privalo proporcingai savo daliai prisidėti prie išlaidų namui, tarp jų – bendrojo naudojimo objektams, išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, būtiniems pagerinimams atlikti. Jei butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius. (CK 4.84 str. 1 d.). Pareiga padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu, buto ir kitų patalpų savininkui nustatyta daiktinės teisės normomis, nes jis yra ne tik savininkas, bet ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas. Šio subjekto, kaip bendraturčio, pareiga dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą kyla iš įstatymo ir jos negali pakeisti ar eliminuoti nei šios bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektai, nei daugiabučio namo savininkų bendrija ar kitas bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo teises įgyvendinantis asmuo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-53/2014).

10Vadovaujantis Šiaulių miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 21 p. administravimas pasibaigia įregistravus daugiabučio namo savininkų bendriją ir jos įstatus arba sudarius patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartį, taip pat kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais (paskyrus kitą administratorių). Kaip jau minėta, nagrinėjamu atveju pastatas, esantis adresu Tilžės g. 154, Šiauliai, yra ieškovo administruojamas 2002-05-20 Šiaulių miesto savivaldybės valdybos sprendimo dėl daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriaus patvirtinimo ir skyrimo Nr. 141 pagrindu. Kadangi, remiantis 1998-11-10 Daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose nėra įkurtos savininkų bendrijos, eksploatavimo ir priežiūros sutartimi UAB „Ūkvedys“ (dabar UAB „Šiaulių būstas“) jau eksploatavo ir aptarnavo gyvenamuosius namus, tarp jų ir pastatą esantį Tilžės g. 154, Šiauliai, priėmimo perdavimo aktai sudaromi nebuvo. 2010-10-18 sprendimu UAB „Ūkvedys“ buvo reorganizuotas remiantis CK 2.97 str. 3 d., jungiant prijungimo būdu minėtą bendrovę prie UAB „Atidumas“, atsižvelgiant į tai, pastarajam perėjo visos reorganizuojamo asmens teisės ir pareigos, todėl Šiaulių miesto savivaldybės valdybos sprendimas pakeistas nebuvo. Taip pat 2010-11-25 sprendimu UAB „Atidumas“ pakeitė pavadinimą į UAB „Saulės valda“. 2012-05-23 ieškovo pavadinimas iš UAB „Saulės valda“ buvo pakeistas į UAB „Šiaulių būstas“. Be to, ieškovo administravimo faktas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre (12, 83 b.l.). Esant nurodytoms aplinkybėms atsakovo argumentai apie tai, kad ieškovas neturi teisės vykdyti bendrojo naudojimo patalpų, esančių Tilžės g. 154, Šiauliai, administravimo veiklos, yra nepagrįsti.

11Kaip nustatyta iš byloje esančių dokumentų, prievolė atsiskaityti šiuo atveju atsakovui atsirado įstatymo (CK 4.82 str. 3 d.), 1998-11-10 Daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose nėra įkurtos savininkų bendrijos, eksploatavimo ir priežiūros sutarties bei administracinio akto – 2002-05-20 Šiaulių miesto savivaldybės valdybos sprendimo dėl daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriaus patvirtinimo ir skyrimo Nr. 141, pagrindu. Administratoriui teikiant pastato priežiūros paslaugas, administravimo mokestis pagal patvirtintą tarifą apskaičiuojamas ir paskirstomas patalpų savininkams. Patalpų bendraturčiai taip pat turi apmokėti ir faktinius namo išlaikymo, remonto darbų, bendroms reikmėms naudojamos įvairių rūšių energijos ar komunalinių mokesčių kaštus. Ši pareiga realizuojama administratoriui pateikiant sąskaitas ar pranešimus apmokėjimui, kuriose nurodomi mokėtini už konkrečią paslaugą tarifai bei tos paslaugos kaina. Administratoriui nustatytas ir įpareigojimas vykdyti įvardintų mokesčių surinkimo bei naudojimo apskaitą, kontroliuoti jų mokėjimą. Ieškovas laikotarpiu nuo 2012-12-01 iki 2013-11-30 kiekvieną mėnesį išrašinėjo atsakovui PVM sąskaitas-faktūras už suteiktas paslaugas – bendrojo naudojimo objektų administravimą, eksploatavimą ir priežiūrą. Ieškovas atsakovui pateikdavo pranešimus įvykdyti prievolę, tačiau atsakovas už suteiktas paslaugas pagal išrašytas sąskaitas neatsiskaitė ir liko skolingas ieškovui 4514,44 Lt (13 b.l.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Ieškovas vykdė administraciniu aktu jam pavestas namo, esančio Tilžės g. 154, Šiauliai, bendrosios dalinės nuosavybės administravimo paslaugas, todėl atsakovui atsirado pareiga už suteiktas paslaugas atsiskaityti. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas dėl skolos priteisimo tenkintinas, priteisiant iš atsakovo 4514,44 Lt skolos sumą.

12CK 6.37 str. 2 d. ir 6. 210 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovo priteistinos ir 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-02-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo UAB „Talša“ ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos. Pagal CPK 79 str. 1 d., bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, o pagal CPK 88 str. 1 d., prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos ir išlaidos teisinei pagalbai apmokėti bei kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos. Ieškovas, kreipdamasis į teismą sumokėjo 102,00 Lt žyminio mokesčio, taip pat patyrė 33,00 Lt išlaidas už juridinių asmenų registro duomenų paiešką bei 1381,50 Lt už teisines paslaugas ruošiant ieškinį bei atstovavimą teisme, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 1516,50 Lt bylinėjimosi išlaidų. Prašymas dėl 3 Lt bylinėjimosi išlaidų už nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką duomenų bazėje ir registro išrašo peržiūrėjimą ekrane priteisimo netenkintinas, neesant į bylą pateiktų tokias išlaidas patvirtinančių duomenų.

14Atsižvelgiant į tai, kad procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, t.y. 6,18 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p.), yra mažesnės negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 92 str.), teismas šios sumos nepriteisia (CPK 96 str. 6 d.).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270 straipsniais, 279 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovo UAB „Talša“, į.k. 144806535, ieškovui UAB „Šiaulių būstas“, į.k. 144619514, 4514,44 Lt (keturi tūkstančiai penki šimtai keturiolika litų 44 ct) skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 4514,44 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2014 m. vasario 13 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1516,50 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus šešiolika litų 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per sprendimą priėmusį Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai