Byla 2S-1876-178/2011
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Onos Gasiulytės, Laimos Gerasičkinienės, Alvydo Poškaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. A. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. birželio 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-12493-781/2011 pagal ieškovo M. M. ieškinį atsakovui A. A. dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 8 942,02 Lt žalos atlyginimo, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti atsakovo atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones - atsakovo turto ir piniginių lėšų areštą.

6Nurodė, kad prašoma priteisti suma yra didelė, atsakovas vengia vykdyti antstolio nurodymus dėl turto saugotojo pakeitimo, todėl yra pagrindo manyti, kad ieškovo teisiniai interesai ir teisėti lūkesčiai bus mažiau apsaugoti. Atsakovas gali vengti vykdyti galimą teismo sprendimą, todėl teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. birželio 9 d. nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės- ieškinio sumai areštuotas atsakovo kilnojamas ir nekilnojamas turtas, o nesant ar esant nepakankamai areštuotos atsakovo piniginės lėšos.

9Teismas nustatė, kad ieškovo reikalavimas yra turtinio pobūdžio, ieškinio suma fiziniam asmeniui yra didelė, atsakovas gera valia prievolės nevykdo, todėl laikė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. birželio 9 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės; jeigu skundžiama nutartis panaikinta nebūtų, pareikalauti, kad ieškovas pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

12Nurodė, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, turėjo atsižvelgti į aplinkybes, susijusias su atsakovo elgesiu ir asmeniu: atsakovas niekada neturėjo ir neturi jokių įsiskolinimų valstybės ir savivaldybių biudžetams, įmonėms, neturi jokių kreditinių įsipareigojimų bankams ar kitiems asmenims, atsakovas turi nekilnojamąjį turtą - butą ir du automobilius. Atsakovo turtas nėra įkeistas. Taigi, ieškovo prašoma priteisti suma atsakovo turimo turto vertės atžvilgiu nėra didelė. Remiantis teismų praktika, kai nekilnojamojo turto rinkos vertė yra pakankama reikalavimui patenkinti, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, nepaisant didelės ginčo sumos, atsakovui negalimas, jos pažeistų ekonomiškumo ir proporcingumo principus. Atsakovas niekam neskolingas, jokių neteisėtų veiksmų neatliko, todėl nėra jokio pagrindo manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių ieškovo interesai bus mažiau apsaugoti. Jokios rizikos dėl galimo teismo sprendimo neįvykdymo ateityje nėra. Ieškovas nenurodė jokių svarių argumentų dėl ko reikėtų taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

13Ieškovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad nutartis yra teisėta ir pagrįsta, priimta įvertinus visas reikšmingas aplinkybes, jos panaikinti nėra pagrindo. Atsakovo pateikti dokumentai dėl turimo turto neparodo dabartinės atsakovo padėties ir galimybių atsiskaityti su ieškovu. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovui realizavus turtą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, gali nebelikti atsakovo turto, iš kurio būtų galima vykdyti ieškovui palankų teismo sprendimą. Atsakovas gali pasinaudoti CPK 146 straipsnyje nurodytomis galimybėmis ir tada laikinosios apsaugos priemonės jo atžvilgiu nebus taikomos. Kadangi atsakovas jomis nepasinaudojo, tai irgi patvirtina, jog buvo pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Taigi, atskirasis skundas nagrinėjamas neperžengiant šių ribų, išskyrus galimybę jas peržengti esant viešajam interesui, ir tikrinant absoliučių sprendimo(nutarties) pagrindų (ne)buvimą.

16Absoliučių apylinkės teismo priimto procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nekonstatuota. Todėl analizuotinos faktinės bei teisinės atskirojo skundo bei skundžiamos teismo nutarties aplinkybės.

17Atskirasis skundas netenkinamas.

18Laikinosios apsaugos priemonės yra kompleksas teismo taikomų po vieną ar kelias priemonių dėl atsakovui priklausančio turto (kilnojamojo, nekilnojamojo, lėšų, turtinių teisių) nuosavybės teisių apribojimų ir kitų įpareigojimų, draudimų ar veiksmų sustabdymo, kuriais siekiama užtikrinti sprendimo, kuris bus priimtas ateityje, įvykdymą bei kartu išvengti teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo arba pasidarymo nebeįmanomo. Pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nustatytas CPK 144 straipsnio 1 dalyje – tokios priemonės gali būti taikomos, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Įstatyme neįtvirtintas kriterijų, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika, sąrašas. Ar taikyti ir kokia apimtimi laikinąsias apsaugos priemones, nustato teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes bei ekonomiškumo, proporcingumo ir kitus laikinųjų apsaugos priemonių taikymui aktualius principus.

19Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią objektyvaus pobūdžio prielaida, kad teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką <...>. Ši prezumpcija nėra besąlyginė, ją taikant teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus asmens finansines galimybes, t.y. ar konkrečiam asmeniui reikalavimo suma yra didelė, ar ne (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartis c.b. Nr. 2-1615/2011 ir kt.).

20Atsakovas nurodo, kad nėra jokio pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, nes nėra jokios rizikos dėl galimo teismo sprendimo nevykdymo. Atsakovas turi pareigą įrodyti šių savo teiginių pagrįstumą (CPK 178 str.).

21Atsakovas kartu su atskiruoju skundu pateikė įrodymus apie turimas transporto priemones bei butą, taip pat vykdomąjį raštą, iš kurio matyti, jog atsakovo naudai yra priteista 9155 Lt skolos, 2 590 Lt delspinigių, bylinėjimosi išlaidos. Tačiau atsakovas nepateikė jokių duomenų apie savo turimas pinigines lėšas, taip pat duomenų, kurie patvirtintų, jog jis gauna nuolatines pajamas ir jų dydį. Taigi, neturint minėtų duomenų, neįmanoma nustatyti tikslios atsakovo turtinės padėties. Pažymėtina, kad atsakovui negaunant stabilių ir pakankamų pajamų, jis gali būti suinteresuotas siekti išvengti ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo, nes tokiu atveju išieškojimas būtų nukreiptas į atsakovo turimą kilnojamą ir nekilnojamąjį turtą. Automobiliai yra kilnojamasis turtas, todėl jie nesunkiai gali būti paslėpti ar perleisti tretiesiems asmenims. Nesuvaržytas nekilnojamasis turtas taip pat gali būti nesunkiai perleistas tretiesiems asmenims arba suvaržytas. Iš to kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra grėsmė, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu.

22Teisėjų kolegija pažymi, kad jeigu atsakovo turtinė padėtis yra gera, atsakovas gali pasinaudoti CPK 146 straipsnio 2 dalyje numatytomis priemonėmis - įmokėti į teismo specialiąją sąskaitą prašomą priteisti sumą, įkeisti savo turtą, už atsakovą gali būti laiduojama ir tokiu atveju laikinosios apsaugos priemonės atsakovo atžvilgiu būtų panaikintos.

23Todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo konstatuoti, jog priimdamas skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas būtų pažeidęs CPK normas ar nukrypęs nuo teisminės praktikos. Esant tokioms aplinkybėms skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

24Atsakovas atskiruoju skundu taip pat prašo pareikalauti, kad ieškovas pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, jeigu skundžiama nutartis nebūtų panaikinta. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinės instancijos teismas tik tikrina nutarties, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumą, kitus einamuosius klausimus, susijusius su laikinosiomis apsaugos priemonėmis, įskaitant nuostolių atlyginimo užtikrinimo klausimą (CPK 147 str.), sprendžia civilinę bylą nagrinėjantis, t.y. pirmosios instancijos teismas. Todėl, jeigu atsakovas mano, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių jis patiria kokius nors nuostolius, jis dėl tokių nuostolių atlyginimo užtikrinimo su tai pagrindžiančiais įrodymais turi teisę kreiptis į bylą nagrinėjantį teismą.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. birželio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Priteisti iš atsakovo A. A. 5,70 Lt išlaidų apeliacinės instancijos teisme, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 8 942,02 Lt žalos... 5. Ieškovas ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti atsakovo... 6. Nurodė, kad prašoma priteisti suma yra didelė, atsakovas vengia vykdyti... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. birželio 9 d. nutartimi buvo... 9. Teismas nustatė, kad ieškovo reikalavimas yra turtinio pobūdžio, ieškinio... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės... 12. Nurodė, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, turėjo... 13. Ieškovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o nutartį... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios... 16. Absoliučių apylinkės teismo priimto procesinio sprendimo negaliojimo... 17. Atskirasis skundas netenkinamas.... 18. Laikinosios apsaugos priemonės yra kompleksas teismo taikomų po vieną ar... 19. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią objektyvaus pobūdžio... 20. Atsakovas nurodo, kad nėra jokio pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos... 21. Atsakovas kartu su atskiruoju skundu pateikė įrodymus apie turimas transporto... 22. Teisėjų kolegija pažymi, kad jeigu atsakovo turtinė padėtis yra gera,... 23. Todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo konstatuoti, jog priimdamas... 24. Atsakovas atskiruoju skundu taip pat prašo pareikalauti, kad ieškovas... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 26. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. birželio 9 d. nutartį palikti... 27. Priteisti iš atsakovo A. A. 5,70 Lt išlaidų apeliacinės instancijos teisme,...