Byla 2-237-344/2017
Dėl skolos priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Edita Gailienė,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Daivai Juškuvienei,

3išnagrinėjo civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovės UAB „J.“ ieškinį atsakovei UAB „R.“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

4Mažeikių rajono apylinkės teisme 2016 m. gruodžio 20 d. priimtas ieškovės UAB „J.“ ieškinys, kuriuo prašoma iš atsakovės UAB „R.“ priteisti 372,68 Eur skolą, 169,94 Eur delspinigius ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

52017 m. sausio 11 d. priimtas atsakovės UAB „R.“ atsiliepimas, kuriuo prašoma ieškovės ieškinio netenkinti. Atsakovė nurodė, kad ieškovės reikalavimai yra nepagrįsti, nes ieškovė atsakovei suteikė netinkamas apgyvendinimo paslaugas. Pažymėjo, kad ieškovės reikalaujama priteisti delspinigių suma už 228 dienas viršija maksimalų galimų priteisti delspinigių dienų skaičių, be to, ieškovė reikalauja priteisti 0,2 proc. delspinigių normą, tačiau ši norma turi būti sumažinta, nes 0,2 proc. norma nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pradelstą mokėti dieną yra neproporcingai ir nepagrįstai didelė. Atsiliepime prašė priimti sprendimą už akių, jei ieškovė neatvyks į teismo posėdį (14-15 b. l.).

6Parengiamajame teismo posėdyje, kuris įvyko 2017 m. vasario 14 d. ieškovės UAB „J.“ atstovė nedalyvavo. 2017 m. sausio 30 d. teisme priimtas ieškovės UAB „J.“ direktorės G. T. raštas, kuriame nurodyta, kad ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti, o bylą nagrinėti prašo ieškovės atstovui nedalyvaujant (20 b. l.). 2017 m. vasario 9 d. priimtas atsakovės UAB „R.“ generalinio direktoriaus V. K. prašymas dėl nedalyvavimo teismo posėdyje, kuriuo prašoma bylą nagrinėti atsakovės atstovui nedalyvaujant, nes visi prieštaravimai ir prašymai pateikti atsakovės atsiliepime (21 b. l.).

7Atsakovės prašymu byloje priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 230 straipsnio 2 dalis).

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Iš byloje esančių rašytinių dokumentų nustatyta, kad ieškovė UAB „J.“ ir UAB „R.“ 2014 m. liepos 4 d. sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. JUR04-07/14R, (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo atsakovei suteikti apgyvendinimo paslaugas adresu – ( - ), o atsakovė įsipareigojo naudotis teikiamomis paslaugomis, laikantis Sutartyje nustatytų reikalavimų ir laiku bei tinkamai už paslaugas susimokėti. Pagal 2016 m. gegužės 17 d. PVM sąskaitą – faktūrą Serija JUR Nr. 1465, ieškovė atsakovei išrašė sąskaitą už suteiktas nuomos paslaugas 372,68 Eur sumai (4 b. l.). Atsakovė ieškovės suteiktas apgyvendinimo paslaugas priėmė, bei atsakovės darbuotojas priėmė 2016 m. gegužės 17 d. PVM sąskaitą – faktūrą Serija JUR Nr. 1465. Ieškovės ir atsakovės buhalterės 2016 m. liepos 8 d. pasirašė Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktą (5 b. l.). 2016 m. rugpjūčio 8 d. ieškovė atsakovei siuntė rašytinę pretenziją dėl skolos apmokėjimo (6 b. l.). Kadangi ieškovė suteikė paslaugas numatytas Sutartyje, atsakovė jas priėmė, byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų ginčijus ieškovės suteiktų apgyvendinimo paslaugų kokybę, todėl atsakovė turi pareigą tinkamai atsiskaityti su ieškove pagal pateiktą apmokėti PVM sąskaitą – faktūrą. Ieškovės paskaičiavimu atsakovės skola pagal neapmokėtą PVM sąskaitą – faktūrą sudaro 372,68 Eur.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kad sutartį šalys privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai taip pat yra numatyta CK 6.200 straipsnio 1 dalyje. Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (CK 6.63 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis), laikytina, kad atsakovė pažeidė savo prievolę, nes už nuomojamas patalpas tinkamai ir laiku su ieškove neatsiskaitė.

11Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnyje nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Ieškinio reikalavimas gali būti patenkintas tik tuo atveju, jeigu teismas pripažįsta įrodytomis faktines aplinkybes, kuriomis jis grindžiamas. Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 straipsnio 1 dalis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais, jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis (CPK 185 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-381/2009).

12Atsakovė iš esmės neginčija, kad ieškovė suteikė apgyvendinimo paslaugas pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą, tačiau atsiliepime nurodo, kad ieškovė nesilaikė sutartinių įsipareigojimų, kadangi atsakovės darbuotojai turėjo nusiskundimų dėl ieškovės teikiamų paslaugų kokybės ir aptarnavimo, todėl atsakovė neturi pareigos atsiskaityti su ieškove. Tarp ieškovės ir atsakovės buvo susiklostę apgyvendinimo paslaugų suteikimo pirkimo-pardavimo santykiai, tačiau atsakovė nepateikė jokių įrodymų, jog buvo suteiktos netinkamos kokybės apgyvendinimo paslaugos, jog sąlygos neatitiko susitarimų, todėl laikytina, kad atsakovė pažeidė savo prievolę, nes neatsiskaitė už suteiktas paslaugas. Teismas sprendžia, kad ieškovės reikalavimas priteisti prašomą sumą iš atsakovės, kuri buvo įsipareigojusi už suteiktas apgyvendinimo paslaugas ieškovei sumokėti pagal PVM sąskaitą-faktūrą yra pagrįstas, ginčijamų teiginių dėl suteiktų paslaugų kokybės atsakovė nepagrindė jokiais leistinai įrodymais, duomenų, kad reikalaujama suma yra apmokėta byloje nėra, todėl iš atsakovės priteistina 372,68 Eur skola.

13Ieškovė prašo iš atsakovės priteisti 169,94 Eur delspinigių, kurių dydį grindžia pridedama delspinigių paskaičiavimo lentele (8 b. l.). Ieškovė skaičiuoja 0,2 proc. delspinigius nuo skolos sumos už laikotarpį nuo 2016 m. birželio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 5 d., t. y. už 228 pradelstas dienas. Ieškovė padarė matematinio skaičiavimo klaidą – suklydo apskaičiuodama pradelstas dienas, nes laikotarpį 2016 m. birželio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 5 d. sudaro 188 dienos (birželio mėn. – 31 d., liepos mėn. 30 d., rugpjūčio mėn. – 31 d., rugsėjo mėn. – 30 d., spalio mėn. – 31 d., lapkričio mėn. – 30 d., gruodžio mėn. – 5 d., viso 188 d.). Sutarties 4.1. punktu šalys susitarė, jog nuo sąskaitos išrašymo dienos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos skaičiuojami 0,2 proc. delspinigiai (2-3 b. l.). Nors atsakovas atsiliepime nurodė, kad 0,2 proc. delspinigių dydis neatitinka protingumo kriterijų, tačiau teismas pripažįsta, kad šalys, sudarydamos Sutartį, turėjo galimybę derėtis dėl jos sąlygų. Tiek ieškovė, tiek atsakovė yra juridiniai asmenys, verslo subjektai, duomenų, kad sudarant sutartį buvo pažeistas sutarčių laisvės principas, dėl ko atsakovė buvo priversta susitarti dėl jos netenkinančios delspinigių sumos, byloje nėra. Sutartį pasirašė pats atsakovės UAB „R.“ finansų direktorius R. U., kuris tuo metu pavadavo generalinį direktorių (3 b. l.), todėl akivaizdu, kad jis, būdamas atsakingas už atsakovės finansus, įvertino susitariamų delspinigių dydį, sutiko ir pasirašė Sutartį atsakovę tenkinančiomis sąlygomis, todėl teismas neturi pagrindo mažinti šalių laisva valia susitartų 0,2 proc. delspinigių dydžio. Atsakovė prašo taikyti CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nurodytą šešių mėnesių delspinigių skaičiavimo senatį. Ieškovės prašoma priteisti delspinigių suma už 188 pradelstas dienas mažintina ir teismas delspinigius skaičiuoja 0,2 delspinigių norma už 180 pradelstų dienų, t. y. 134,16 Eur (372,68 Eur x 0,2 proc. x 180 dienų) (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas, 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.256 straipsnio 2 ir 3 dalimis).

14Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis), todėl ieškinį patenkinus, ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra 2016 m. gruodžio 20 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

15Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo tenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 1, 2 dalys). Nors ir sumažintas prašomų priteisti delspinigių dydis ir ieškovės ieškinys patenkintas iš dalies, t. y. 93 proc., tačiau iš atsakovės ieškovės naudai priteistinas visas ieškovės sumokėtas 20,00 Eur žyminis mokestis, nes tai yra minimali mokėtino žyminio mokesčio suma (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 176-178 straipsniais, 230 straipsnio 2 dalimi, 259–270 straipsniais,

Nutarė

17ieškinį patenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovės UAB „R.“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ieškovei UAB „J.“, į. k. ( - ), buv. ( - ):

  • 372,68 Eur (trijų šimtų septyniasdešimt dviejų eurų 68 ct) skolą;
  • 134,16 Eur (vieno šimto trisdešimt keturių eurų 16 ct) delspinigius;
  • 5 proc. dydžio metines palūkanas skaičiuotinas už priteistą sumą, nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. gruodžio 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Iš atsakovės UAB „R.“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ieškovei UAB „J.“, į. k. ( - ), buv. ( - ), priteitsi 20,00 Eur žyminį mokestį.

20Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

21Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti sprendimą už akių priėmusiam teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo dienos. Jeigu dėl sprendimo už akių paduodamas pareiškimas dėl šio sprendimo peržiūrėjimo, jis įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, jeigu pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkinamas.

23Ieškovė sprendimą už akių per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali skųsti Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Edita Gailienė,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Daivai Juškuvienei,... 3. išnagrinėjo civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovės UAB „J.“... 4. Mažeikių rajono apylinkės teisme 2016 m. gruodžio 20 d. priimtas ieškovės... 5. 2017 m. sausio 11 d. priimtas atsakovės UAB „R.“ atsiliepimas, kuriuo... 6. Parengiamajame teismo posėdyje, kuris įvyko 2017 m. vasario 14 d. ieškovės... 7. Atsakovės prašymu byloje priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Iš byloje esančių rašytinių dokumentų nustatyta, kad ieškovė UAB... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje... 11. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnyje... 12. Atsakovė iš esmės neginčija, kad ieškovė suteikė apgyvendinimo paslaugas... 13. Ieškovė prašo iš atsakovės priteisti 169,94 Eur delspinigių, kurių dydį... 14. Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas... 15. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas išlaidas teismas... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 17. ieškinį patenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovės UAB „R.“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ieškovei UAB... 19. Iš atsakovės UAB „R.“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ieškovei UAB „J.“,... 20. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo... 23. Ieškovė sprendimą už akių per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo...