Byla e2-24779-528/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „INGEO“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kauno dujotiekio statyba“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 4 477,00 Eur skolą, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 50,00 Eur žyminį mokestį (dok. reg. Nr. CBP-17474).

5Ieškinyje ir pareiškime dėl trūkumų šalinimo nurodyta, kad 2017 m. kovo 15 d. šalys sudarė inžinerinių geologinių (geotechninių) darbų sutartį Nr. ( - )2017 (toliau – sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo atlikti darbus užsakyme Nr. ( - ) numatyta apimtimi, o atsakovė įsipareigojo priimti kokybiškai atliktus darbus bei už juos sumokėti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (sutarties 2.1.1., 2.2.2., 2.2.4., 3.1., 4. punktai). Taip pat ieškovė užsakė kitus darbus, kurių pobūdį bei atlikimą patvirtina šalių elektroninis susirašinėjimas. Dėl atliktų darbų ginčų nekilo, atsakovei buvo pateiktos PVM sąskaitos faktūros, tačiau jos iki ieškinio padavimo dienos nėra apmokėtos. Bendra skolos suma yra 4 477,00 Eur, o skolos dydžio teisingumą atsakovė patvirtino 2017 m. liepos 31 d. skolų suderinimo aktu.

6Teismas konstatuoja:

7Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą pagrindžia: 2017 m. kovo 15 d. Inžinerinių geologinių (geotechninių) darbų sutartis Nr. ( - ), 2017 m. kovo 15 d. užsakymas Nr. ( - ), 2017 m. gegužės 5 d. PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ), 2017 m. gegužės 5 d. Atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktas Nr. ( - ), PVM sąskaitos faktūros 2017 m. liepos 3 d. Nr. ( - ) ir 2017 m. liepos 27 d. Nr. ( - ), 2017 m. rugpjūčio 24 d. Tarpusavio skolų suderinimo aktas, šalių elektroninis susirašinėjimas 2017 m. birželio 28 – liepos 25 (dok. reg. Nr. CBP-17474, Nr. DOK-32297).

8Atlikus byloje pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti. Kaip matyti, rašytinės sutarties ir kitų susitarimų pagrindu šalis siejo sutartiniai tyrinėjimo darbų rangos teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.700 straipsnis). Atsakovė gavo ieškovės atliktų darbų ataskaitas, todėl privalėjo vykdyti savo įsipareigojimus ir sutartais terminais bei tvarka sumokėti už juos ieškovei (CK 6.700 straipsnis, 6.704 straipsnio 1 punktas, 2017 m. kovo 15 d. inžinerinių geologinių (geotechninių) darbų sutarties Nr. ( - ) punktai 3.1., 4.1.2.). Ieškovei kreipusis į teismą, atsakovė turi mokėti ieškovei ir įstatyme numatytas procesines palūkanas (CK 6.37 straipsnio 2, 3 dalys, 6.210 straipsnio 2 dalis).

9Ieškinys pagrįstas byloje esančiais rašytinais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – iš atsakovės ieškovei priteistina 4 477,00 Eur skola ir 6 procentų dydžio procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. rugsėjo 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.2, 6.37, 6.38 straipsniai, 6.200, 6.205 straipsniai, 6.210 straipsnio 2 dalis, 6.256, 6.258, 6.700, 6.704 straipsniai, 2017 m. kovo 15 d. Inžinerinių geologinių (geotechninių) darbų sutarties Nr. ( - )2017 punktai 3.1., 4.1.2.).

10Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: ieškovei – 50,00 Eur žyminis mokestis; išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš atsakovės valstybei nepriteistinos (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1, 7 punktai, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 93, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355; b. l. 2; dok. reg. Nr. CBP-17474).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424, 428 straipsniais, 430 straipsnio 9 dalimi teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno dujotiekio statyba“ (įmonės kodas133276384, buveinė Kaune, Elektrėnų g. 7, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT95 4010 0425 0095 4134 akcinėje bendrovėje DNB banke, banko kodas 40100) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „INGEO“ (įmonės kodas 300071349, buveinė Klaipėdoje, Šaulių g. 44–1, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT18 7180 5000 0346 7007 akcinėje bendrovėje Šiaulių banke, banko kodas 71800) 4 477,00 Eur (keturių tūkstančių keturių šimtų septyniasdešimt septynių eurų) skolą, 6 (šešių) procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017 m. rugsėjo 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 50,00 Eur (penkiasdešimties eurų) žyminį mokestį.

14Pareikalauti iš atsakovės, kad ji per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo jį įvykdytų arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateiktų motyvuotus prieštaravimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 111 straipsnio reikalavimus ir pagrįstus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

15Nurodyti atsakovei, kad, jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo nurodyti prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas. Jeigu atsakovė per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdys ir pateiks teismui tai patvirtinančius dokumentus, šis preliminarus sprendimas bus panaikintas, o byla nutraukta.

16Informuoti atsakovę, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

17Preliminaraus sprendimo patvirtintą kopiją, ieškinio kopiją išsiųsti atsakovei.

18Ieškovei preliminaraus teismo sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti elektroninių ryšių priemonėmis per tris darbo dienas po šio sprendimo įsiteisėjimo.

19Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai