Byla 2-1395-527/2009

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė, sekretoriaujant Elenai Skruodenienei, dalyvaujant ieškovės BUAB „Cec“ atstovui advokatui Irmantui Balsiui, atsakovės UAB „Molesta“ atstovui advokato padėjėjui Algirdui Matuliui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Cec“ ieškinį atsakovei UAB „Molesta“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo.

2T e i s m a s

Nustatė

3

4ieškovė ieškiniu (b. l. 5-8) prašė dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovės 26 407,52 Lt skolą, 17 208,61 Lt delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-03-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas 1 500 Lt bylinėjimo išlaidas. Ieškovė nurodė, kad 2008-05-19 ieškovė, kaip subrangovas, ir atsakovė, kaip generalinis rangovas, pasirašė Statybos subrangos sutartį Nr. 33sub/08 (toliau – Sutartis) (b. l. 16-22), pagal kurią ieškovė įsipareigojo savo jėgomis, priemonėmis ir medžiagomis pagal pasiūlymo sąmatas, darbo projektą, projekto technines specifikacijas, kalendorinį darbų vykdymo grafiką atlikti administracinio pastato, esančio Vilniaus rajono savivaldybėje, ( - ), cementinių grindų įrengimą, armavimą ir smėlio pasluoksnio įrengimą, o atsakovė įsipareigojo atliktus darbus priimti bei už juos atsiskaityti. Sutarties 4.1 punktas (b. l. 17) nustatė, kad už kokybiškai atliktus ir priimtus darbus generalinis rangovas apmoka subrangovui pagal subrangovo pateiktas PVM sąskaitas faktūras per 60 dienų, jei subrangovo pateiktose sąskaitose faktūrose yra žyma dėl reikalavimo teisių į mokėjimus perleidimo AB bankui „Hansabankas“ (Sutarties 4.1.1 p.) (b. l. 17); arba pagal subrangovo pateiktas PVM sąskaitas faktūras per 35 dienas nuo atliktų darbų akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos, jei nėra žymos dėl reikalavimo teisių į mokėjimus perdavimo bankui (faktoringo žyma) (Sutarties 4.1.2. p.) (b. l. 17). Ieškovė atliko statybos rangos darbų už 26 407,52 Lt, ir tai patvirtina ieškovės bei atsakovės pasirašyti dokumentai: 2008-06-20 PVM sąskaita faktūra CEC Nr. 0000641 (b. l. 33), 2008-06-20 Atliktų darbų aktas Nr. 9 (b. l. 34), 2008-06-20 Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (b. l. 35), 2008-06-25 PVM sąskaita faktūra CEC Nr. 0000644 (b. l. 36), 2008-06-25 Atliktų darbų aktas Nr. 1 (b. l. 37), 2008-06-25 Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (b. l. 38). Ieškovė reikalavimus pagal PVM sąskaitą faktūrą CEC Nr. 0000641 (b. l. 33) bei PVM sąskaitą faktūrą CEC Nr. 0000644 (b. l. 36) buvo perleidusi UAB „Hansa lizingas“. Vadovaudamasi Sutarties 4.1.1. punktu (b. l. 17), atsakovė privalėjo jas apmokėti per 60 dienų, tačiau to nepadarė. Pagal 2008-11-10 Perleistų reikalavimų grąžinimo aktą (b. l. 39) UAB „Hansa lizingas“ grąžino ieškovei reikalavimą 26 407,52 Lt pagal PVM sąskaitas faktūras CEC Nr. 0000641 (b. l. 33), CEC Nr. 0000644 (b. l. 36), todėl ieškovė reikalauja minėtą sumą priteisti iš atsakovės. Kadangi Sutarties 8.2 punkte (b. l. 21) yra įtvirtinta generalinio rangovo pareiga už kiekvieną uždelstą mokėjimo dieną mokėti subrangovui 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos, o atsakovė vėluoja atsiskaityti su ieškove nuo 2008-08-19, ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 17 208,61 Lt delspinigius.

5Kauno apygardos teismas 2009 m. kovo 18 d. preliminariu sprendimu (b. l. 46-47) ieškinį tenkino visiškai: priteisė ieškovei iš atsakovės 26 407,52 Lt skolai padengti, 17 208,61 Lt delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (43 616,13 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-03-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1 500 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti ir priteisė iš atsakovės 654,24 Lt žyminį mokestį valstybei.

6Atsakovė 2009-04-16 pateikė Kauno apygardos teismui prieštaravimus (b. l. 55-57) ir prašo preliminarų sprendimą panaikinti, bylą sustabdyti, kol nebus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-3663-578/08, o jeigu teismas netenkintų prašymo sustabdyti bylą, sujungti šią bylą su civiline byla Nr. 2-3663-578/08 arba prijungti šią bylą prie bankroto bylos Nr. B2-1656-109/08.

7Atsakovė nurodo, kad su ieškovės ieškinyje pateiktais argumentais nesutinka, ieškovės reikalavimai yra neteisėti ir nepagrįsti dėl šių motyvų. Ieškovė pagal 2008-05-19 Sutartį įsipareigojo iki 2008-08-08 savo jėgomis, priemonėmis ir medžiagomis pagal pasiūlymo sąmatas, darbo projektą, projekto technines specifikacijas, pagal kalendorinį darbų vykdymo grafiką atlikti Administracinio pastato, esančio Vilniaus raj. savivaldybėje, ( - ), cementinių grindų įrengimą, armavimą ir smėlio pasluoksnio įrengimą I-V-me aukštuose bei perduoti galutinį atliktų darbų rezultatą atsakovei, o ši - priimti subrangovo atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti. UAB „Molesta“ 2008-10-15 pareiškė dokumentinio proceso tvarka ieškinį (b. l. 58-62) Vilniaus apygardos teismui dėl BUAB „CEC‘ netinkamai atliktų darbų, ko pasėkoje UAB „Molesta“ nutraukė sutartį ir patyrė 347 551,52 Lt turtinę žalą. Vilniaus apygardos teismas 2008-10-20 priėmė nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (b. l.63-64), o 2008-11-04 nutartimi

Nutarė

8bylą nagrinėti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles (b. l. 65). Tačiau UAB „Modesta“, sužinojusi, kad BUAB „CEC“ yra paskelbtas bankrotas, 2008-11-17 raštu Nr. 377 (b. l. 66) informavo apie tai Vilniaus apygardos teismą, kuris 2008-11-20 nutartimi (b. l. 67) sustabdė bylos nagrinėjimą ir bylą perdavė bankroto bylą iškėlusiam Kauno apygardos teismui. Kauno apygardos teismas, iškėlęs bankroto bylą ir prijungęs šį ieškinį prie bankroto bylos, nepriėmė jokio sprendimo dėl šios bylos nagrinėjimo ir neinformavo UAB „Molesta“ apie šio ieškinio nagrinėjimą. 2009-01-06 UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras" raginimu Nr. 01-67 (b. l. 68) pareikalavo iš UAB „Molesta“ sumokėti 26 407,52 Lt įsiskolinimą. UAB „Molesta“, patyrusi didesnius nuostolius dėl BUAB „CEC“ netinkamų darbų atlikimo ir padavusi ieškinį, nusprendė netenkinti administratoriaus raginimų, kol nebus priimtas teismo sprendimas dėl UAB „Modesta“ ieškinyje nurodyto žalos atlyginimo, todėl 2009-01-13 raštu Nr. 26 (b. l. 69) atsakovė pagrįstai atsisakė sumokėti įsiskolinimą. Kauno apygardos teismas, gavęs iš Vilniaus apygardos teismo sustabdytą civilinę bylą Nr. 2-3663-578/2008, turėjo ją atnaujinti ir apie jos nagrinėjimą informuoti BUAB „CEC“ administratorių bei UAB „Molesta“, tačiau to nepadarė. Administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras", susipažinęs su atnaujinta civiline byla Nr. 2-3663-578/2008, turėjo arba prieštarauti, arba sutikti su UAB „Molesta“ pareikštais reikalavimais. Kadangi Kauno apygardos teisme nėra atnaujinta minėta civilinė byla, kurioje UAB „Molesta“ yra ieškovė, šis preliminarus sprendimas turi būti naikinamas ir tolesnis bylos nagrinėjimas turi būti sustabdytas, kol nebus išnagrinėtas UAB „Molesta“ ieškinys. Be to, CPK 136 str. 4 dalyje nurodyta, jog teismas, nustatęs, kad teismo (teismų) žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, arba kelios bylos pagal vieno ieškovo ieškinius skirtingiems atsakovams, arba pagal skirtingų ieškovų ieškinius tam pačiam atsakovui, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai jose nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium. Šiuo atveju UAB „Molesta“ pareikšti reikalavimai ir BUAB „CEC“ reikalavimai tarpusavyje susiję, todėl nesustabdęs šios bylos, teismas turėtų sujungti šias bylas arba prijungti šią bylą prie bankroto bylos, kad būtų galima greičiau bei teisingai išnagrinėti abiejų šalių reikalavimus. BUAB „CEC“ teigia, kad ieškovė ne kartą kreipėsi į UAB „Molesta“ dėl įsiskolinimo apmokėjimo, tačiau UAB „Molesta“ tik kartą gavo raginimą iš UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras". Tai įrodo, kad UAB „CEC“ šio įsiskolinimo iki bankroto iškėlimo nereikalavo, nes UAB „CEC“ yra padariusi UAB „Molesta" didesnę žalą. Administratorius buvo informuotas apie UAB „Molesta“ ieškinį BUAB „CEC“, tačiau savo ieškinyje apie tai neužsimena, be to, nesikreipė į Kauno apygardos teismą, nagrinėjantį bankroto bylą dėl įsiskolinimo užskaitymo. Pažymėtina, kad ieškovei prisiteisus 43 616,13 Lt su delspinigiais būtų pažeistas ne tik CK 1.5. str., kuriame nurodyti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai, bet ir UAB „Molesta“ turtinės teisės bei nepagrįstai padidinti įmonės patirti nuostoliai. Palikus preliminarų sprendimą galioti, UAB „Molesta“ turėtų sumokėti įsiskolinimą ir delspinigius, kurie padidintų atsakovės patirtą žalą, o prisiteisus žalą iš BUAB „CEC“ išsiieškoti iš bankrutuojančios įmonės yra neįmanoma. Atsakovė dėl prašomų priteisti delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų nurodo, jog kadangi UAB „Molesta" pirma kreipėsi su ieškiniu dėl BUAB „CEC“ padarytos žalos atlyginimo į Vilniaus apygardos teismą, o teismui neišsprendus ginčo, pagrįstai atsisakė sumokėti įsiskolinimą BUAB „CEC“, pirmiausia neišnagrinėjus UAB „Molesta“ ieškinio negali būti taikomas civilinės atsakomybės institutas, o taip pat priteisiami iš atsakovės delspinigiai ir bylinėjimosi išlaidos. Teismui priėmus pastarųjų prieštaravimus ir nesustabdžius šios bylos, kol nebus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-3663-578/2008 ar nesujungus bylų, arba neprijungus bylos prie bankroto bylos, UAB „Molesta" teiks BUAB „CEC“ priešieškinį ir prašys užskaityti ieškovės reikalaujamą 26 407,52 Lt įsiskolinimo sumą su UAB „Molesta“ ieškinio reikalaujama suma.

9Ieškovė atsiliepimu į atsakovės prieštaravimus (b. l. 74-76) prašo preliminarų sprendimą palikit nepakeistą.

10Ieškovė atsiliepime į ieškovės prieštaravimus dėl bylos sustabdymo ar sujungimo nurodo, kad CPK 163-164 straipsniuose yra įtvirtinta civilinių bylų sustabdymo pagrindai. CPK 163 str. 1 d. 3 punkte nustatyta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Pažymėtina, kad sustabdyti bylą šiuo pagrindu galima tik tuo atveju, kai dvi ar daugiau neišnagrinėtų bylų taip susijusios, kad kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdytai bylai. Atsakovė prašo teismo sustabdyti civilinę bylą Nr. 2-1395-527/2009 kol nebus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-3663-578/2008. Savo prašymą atsakovė motyvuoja tuo, kad atsakovė buvo pateikusi Vilniaus apygardos teismui ieškinį UAB „CEC“ dėl 347 551,52 Lt turtinės žalos atlyginimo, tačiau, ieškovei iškėlus bankroto bylą, Vilniaus apygardos teismas bylą sustabdė ir perdavė ją bankroto bylą nagrinėjančiam Kauno apygardos teismui. Atsižvelgiant į tai, kad Kauno apygardos teismas iki šios dienos nėra atnaujinęs civilinės bylos dėl turtinės žalos atlyginimo nagrinėjimo, ši civilinė byla turi būti sustabdyta, kol nebus išnagrinėtas UAB „Molesta" ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo. Akcentuotina, kad atsakovė, prašydama sustabdyti šią civilinę bylą, nenurodo, kokie, jos manymu, išaiškėję faktai gali būti itin reikšmingi esamoje byloje ir kokias aplinkybes jie gali pagrįsti. Ieškovė savo reikalavimus grindžia PVM sąskaitomis faktūromis Nr. CEC 0000641 (b. l. 33) ir CEC 0000644 (b. l. 36), kurios yra išrašytos atitinkamai 2008-06-20 ir 2008-06-25. Taigi šios sąskaitos yra išrašytos už rangos darbus, atliktus 2008 m. gegužės-birželio mėnesiais. Visus darbus atsakovė yra priėmusi ir nėra pareiškusi jokių pretenzijų dėl darbų kokybės, o atliktų darbų aktų galiojimas nėra nuginčytas teismine tvarka. Pažymėtina, kad pretenzijas ir ieškininius reikalavimus dėl tariamų rangos darbų trūkumų atsakovė reiškia ieškovei dėl ieškovės pagal Sutartį 2008 m. rugpjūčio mėnesį atliktų rangos darbų bei su tuo susijusios turtinės žalos atlyginimo (tai patvirtina ir atsakovės su prieštaravimais pateiktame 2008-10-14 ieškinyje nurodytos faktinės aplinkybės). Ieškovė šioje byloje nereiškia atsakovei jokių reikalavimų, susijusių su rangos darbais, atliktais 2008 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais, todėl yra akivaizdu, kad šiuo atveju šalių reikalavimai nėra tarpusavyje susiję. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, ieškovės nuomone, UAB „Molesta" civilinėje byloje Nr. 2-3663-578/2008 pareikšti reikalavimai ieškovei yra nesusiję su ieškovės šioje civilinėje byloje atsakovei reiškiamais reikalavimais dėl skolos už atliktus ir priimtus darbus priteisimo, be to, civilinėje byloje Nr. 2-3663-578/2008 nustatyti faktai nėra reikšmingi nagrinėjamai bylai bei negali turėti įtakos šios bylos rezultatui, taip pat nepadėtų nei vienos iš bylų išnagrinėti operatyviau. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad sustabdyti šios civilinės bylos nėra pagrindo, o atsakovės reikalavimas dėl bylos sustabdymo yra nepagrįstas. Ieškovė nesutinka su atsakovės pozicija, jog UAB „Molesta“ neprivalo sumokėti ieškovei įsiskolinimo, kol nebus priimtas sprendimas dėl žalos atlyginimo pagal UAB „Molesta“ ieškinį UAB „CEC“. Atsakovei pareiga atsiskaityti už priimtus darbus atsirado tuomet, kai darbai buvo priimti ir suėjo Sutarties 4.1.1. punkte (b. l. 17) nustatytas 60 dienų apmokėjimo terminas. Tuo tarpu UAB „Molesta“ reikalavimo pagrįstumas dar nėra patvirtintas teismo, todėl ieškovė neturi pareigos atlyginti atsakovei tariamus nuostolius. Be to, teismas dar nėra patvirtinęs UAB „Molesta“ kreditorinio reikalavimo BUAB „CEC“ bankroto byloje, o tai reiškia, kad ieškovė ginčija atsakovės reikalavimą ir dar nėra aišku, ar atsakovės reikalavimas bus patvirtintas. Dėl šių priežasčių ieškovė nesikreipė į atsakovę dėl reikalavimų įskaitymo, nes su atsakovės reikalavimais atlyginti turtinę žalą nesutinka. Tuo atveju, jeigu teismas nenuspręstų sustabdyti nagrinėjamą bylą, atsakovė prašo teismą šią civilinę bylą sujungti arba su civiline byla Nr. 2-3663-578/2008, arba su civiline byla Nr. B2-1656-109/2008. CPK 166 str. 2 d. punkte nustatyta, kad CPK 163 str. 5 punkte numatytu atveju sustabdyta byla perduodama bankroto ar restruktūrizavimo bylą iškėlusiam teismui, o šis ją atnaujina ir prideda prie bankroto ar restruktūrizavimo bylos. Taigi, vadovaujantis šia CPK nuostata, darytina išvada, kad civilinė byla Nr. 2-3663-578/2008, ją atnaujinus, bus prijungta prie bankroto bylos, todėl ieškovės prašymas prijungti šią civilinę bylą prie Nr. 2-3663-578/2008 neturi prasmės. Šiuo atveju atsakovė gali prašyti prijungti bylą prie BUAB „CEC“ bankroto bylos Nr. B2-1656-109/2008. Dėl aukščiau minėtų priežasčių, ieškovės nuomone, UAB „Molesta“ reikalavimas BUAB „CEC“ dėl turtinės žalos atlyginimo ir BUAB „CEC“ reikalavimas UAB „Molesta“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo tarpusavyje nėra susiję, o esamos bylos prijungimas prie BUAB „CEC“ bankroto bylos nepateisinamai ilgai užtęstų šios civilinės bylos nagrinėjimą, tokiu būdu neužtikrintų greito ir teisingo bylos nagrinėjimo, todėl, ieškovės nuomone, šis atsakovės reikalavimas taip pat yra nepagrįstas. Be to, atsakovė prieštaravimuose nurodė, kad teismui nesustabdžius šios bylos, ar nesujungus bylų, arba neprijungus bylos prie bankroto bylos, UAB „Molesta“ teiks BUAB „CEC“ priešieškinį ir prašys užskaityti ieškovo reikalaujamą 26 407,52 Lt įsiskolino sumą su UAB „Molesta“ ieškinio reikalaujama suma. CPK 430 str. 4 dalyje įtvirtinta, jog priešieškinio dokumentiniame procese reikšti negalima. Dar daugiau, CPK 137 str. 2 d. 5 punktas nustato, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Taigi prieštaravimuose nurodyti atsakovės galimi tolimesni veiksmai yra teisiškai neįmanomi. Atsakovė prieštaravimuose neginčija pačios skolos buvimo fakto ar savo pareigos atsiskaityti su ieškove, bet siekia, kad šalių reikalavimai būtų įskaityti. Taigi yra akivaizdu, kad tiek ieškovės ieškininis reikalavimas dėl skolos ir delspinigių iš atsakovės priteisimo, tiek Kauno apygardos teismo 2009-03-18 preliminarus sprendimas yra pagrįsti ir teisėti.

11

12Preliminarus sprendimas keistinas.

Dėl bylos sustabdymo ar sujungimo

14CPK 163 str. 1 d. 3 punkte nustatyta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Pažymėtina, kad sustabdyti bylą šiuo pagrindu galima tik tuo atveju, kai dvi ar daugiau neišnagrinėtų bylų taip susijusios, kad kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdytai bylai. Atsakovė prašo teismo šią civilinę bylą Nr. 2-1395-527/2009 sustabdyti kol nebus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-3663-578/2008 dėl turtinės žalos atlyginimo. Savo prašymą atsakovė motyvuoja tuo, kad atsakovė buvo pateikusi Vilniaus apygardos teismui ieškinį UAB „CEC“ dėl 347 551,52 Lt turtinės žalos atlyginimo, tačiau, ieškovei iškėlus bankroto bylą, Vilniaus apygardos teismas bylą sustabdė ir perdavė ją bankroto bylą nagrinėjančiam Kauno apygardos teismui, kuris iki šios dienos nėra atnaujinęs civilinės bylos dėl turtinės žalos atlyginimo nagrinėjimo. Pažymėtina, jog atsakovė, prašydama sustabdyti šią civilinę bylą, net nenurodė, kokie toje byloje išaiškėję faktai gali būti itin reikšmingi esamoje byloje ir kokias aplinkybes jie gali pagrįsti. Ieškovė savo reikalavimus grindžia PVM sąskaitomis faktūromis Nr. CEC 0000641 (b. l. 33) ir CEC 0000644 (b. l. 36), kurios yra išrašytos atitinkamai 2008-06-20 ir 2008-06-25. Taigi šios sąskaitos yra išrašytos už rangos darbus, atliktus iki 2008 m. birželio mėn. 25 d., ką patvirtina ir Atliktų darbų aktai Nr. 9 (b. l. 34) ir Nr. 1 (b. l. 37) bei Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (b. l. 35, 38). Nustatyta, kad visus darbus atsakovė yra priėmusi (Atliktų darbų aktus ir pažymas pasirašė atsakovės Statybos darbų vadovai L. L. ir E. A.), ant Atliktų darbų aktų ir pažymų nėra jokių įrašų dėl netinkamos darbų kokybės, o, be to, Atliktų darbų aktų galiojimas nėra nuginčytas teismine tvarka. Pažymėtina, jog Sutartimi sutarta cementinių grindų įrengimo, armatavimo ir smėlio pasluoksnio įrengimo I-V-me aukštuose visa darbų, kuriuos ieškovė įsipareigojo atlikti, o atsakovė įsipareigojo už juos sumokėti, vertė yra 456 835,23 Lt. Iš atliktų darbų akto Nr. 1 matyti, jog yra įrengta 500 kv. m grindų I aukšte (iš sutartų 2 133 kv. m). Atliktų darbų aktas Nr. 9 patvirtina, jog ieškovas įrengė 456 kv. m WC patalpų I-V aukštuose (iš sutartų 720 kv. m). Kadangi, kaip nustatyta, ieškovė darbus vykdė ir po 2008 m. birželio mėn., o, kaip matyti iš UAB ,,Molesta“ 2008-10-14 ieškinio, jame nekalbama apie nekokybiškai 2008 m. gegužės-birželio mėn. atliktus darbus I aukšte ir įrengiant WC, pripažintina, jog atsakovė ieškiniu dėl žalos atlyginimo pretenzijas ieškovei reiškia dėl kitų, šioje byloje neminimų, pagal Sutartį 2008 m. rugpjūčio mėnesį atliktų rangos darbų bei su tuo susijusios turtinės žalos atlyginimo (tai patvirtina ir atsakovės su prieštaravimais pateiktame 2008-10-14 ieškinyje nurodytos faktinės aplinkybės). Ieškovė šioje byloje nereiškia atsakovei jokių reikalavimų, susijusių su rangos darbais, atliktais 2008 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais, todėl, teismo nuomone, yra akivaizdu, kad šiuo atveju šalių reikalavimai abiejose civilinėse bylose nėra tarpusavyje susiję. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, pripažintina, jog UAB „Molesta“ civilinėje byloje Nr. 2-3663-578/2008 pareikšti reikalavimai ieškovei yra nesusiję su ieškovės šioje civilinėje byloje atsakovei reiškiamais reikalavimais dėl skolos už atliktus ir priimtus darbus priteisimo, be to, civilinėje byloje Nr. 2-3663-578/2008 nustatyti faktai nėra reikšmingi nagrinėjamai bylai bei negali turėti įtakos šios bylos rezultatui, taip pat nepadėtų nei vienos iš bylų išnagrinėti operatyviau. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad sustabdyti šios civilinės bylos nėra pagrindo, o atsakovės reikalavimas dėl bylos sustabdymo yra nepagrįstas. Teismas nepritaria atsakovės pozicijai, jog UAB „Molesta“ neprivalo sumokėti ieškovei įsiskolinimo už 2008 . gegužės-birželio mėn. atliktus darbus, kol nebus priimtas sprendimas dėl žalos atlyginimo pagal UAB „Molesta“ ieškinį UAB „CEC“. Konstatuotina, jog atsakovei pareiga atsiskaityti už jos priimtus darbus atsirado tuomet, kai darbai buvo priimti ir suėjo Sutarties 4.1.1. punkte nustatytas 60 dienų apmokėjimo terminas. Tuo tarpu UAB „Molesta“ reikalavimo pagrįstumas teismo dar nėra patvirtintas, todėl ieškovė kol kas neturi pareigos atlyginti atsakovei jos paskaičiuotus nuostolius. Be to, pažymėtina, jog teismas dar nėra patvirtinęs UAB „Molesta“ kreditorinio reikalavimo BUAB „CEC“ bankroto byloje, o tai reiškia, kad ieškovė ginčija atsakovės reikalavimą ir dar nėra aišku, ar atsakovės reikalavimas bus patvirtintas.

15Tuo atveju, jeigu teismas nenuspręstų sustabdyti nagrinėjamą bylą, atsakovė prašo teismą šią civilinę bylą sujungti arba su civiline byla Nr. 2-3663-578/2008, arba su civiline byla Nr. B2-1656-109/2008. CPK 166 str. 2 d. punkte nustatyta, kad CPK 163 str. 5 punkte numatytu atveju sustabdyta byla perduodama bankroto bylą iškėlusiam teismui, o šis ją atnaujina ir prideda prie bankroto bylos. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog Kauno apygardos teismo 2009-01-12 nutartimi iš Vilniaus apygardos teismo atsiųsta civilinė byla Nr. 2-3663-578/2008 (Kauno apygardos teismo civilinės bylos Nr. B2-875-109/2009) buvo atnaujinta ir prijungta prie UAB ,,CEC“ bankroto bylos Nr. B2-547-109/2009, todėl ieškovės prašymas prijungti šią civilinę bylą prie Nr. 2-3663-578/2008yra neįgyvendinamas, nes tokios bylos nebėra.

16Atsakovės prašymas prijungti šią bylą prie BUAB „CEC“ bankroto bylos Nr. B2-1656-109/2008 (dabartinis Nr. B2-547-109/2009), teismo nuomone, taip pat netenkintinas, nes, kaip minėta, BUAB „CEC“ reikalavimas UAB „Molesta“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo ir UAB „Molesta“ reikalavimas BUAB „CEC“ dėl turtinės žalos atlyginimo tarpusavyje nėra susiję, o, be to, nagrinėjamos bylos prijungimas prie BUAB „CEC“ bankroto bylos nepateisinamai ilgai užtęstų šios civilinės bylos nagrinėjimą, tokiu būdu neužtikrintų greito ir teisingo bylos nagrinėjimo.

17Be to, atsakovė prieštaravimuose nurodė, kad teismui nesustabdžius šios bylos, ar nesujungus bylų, arba neprijungus bylos prie bankroto bylos, UAB „Molesta“ teiks BUAB „CEC“ priešieškinį ir prašys užskaityti ieškovo reikalaujamą 26 407,52 Lt įsiskolino sumą su UAB „Molesta“ ieškinio reikalaujama suma. CPK 430 str. 4 dalyje įtvirtinta, jog priešieškinio dokumentiniame procese reikšti negalima. Be to, CPK 137 str. 2 d. 5 punktas nustato, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Atsižvelgiant į tai, pripažintina, jog prieštaravimuose nurodyti atsakovės galimi tolimesni veiksmai yra teisiškai neįmanomi. Atsakovė prieštaravimuose neginčija pačios skolos buvimo fakto ar savo pareigos atsiskaityti su ieškove, bet siekia, kad šalių pagrindinės skolos reikalavimai būtų įskaityti, kas, teismo nuomone, šiuo metu yra neįmanoma dėl to, kad ieškovei yra iškelta bankroto byla, o skolų užskaitymai pažeistų ieškovės kreditorių interesus.

18Teismo posėdyje atsakovės atstovas rėmėsi Sutarties 4.4 punktu, suteikiančiu teisę atsakovei (genrangovui) sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl subrangovo (ieškovės) kaltės darbai atlikti nekokybiškai ir /ar per genrangovo nurodytą terminą defektai nepašalinti.

19Atsižvelgiant į tai, jog atsakovė nepateikė įrodymų apie tai, kad 2008 m. gegužės-birželio mėn. darbus ieškovė atliko nekokybiškai ir kad atsakovė turėjo pagrindą sulaikyti mokėjimus už šiuos darbus, pripažintina, jog tiek ieškovės ieškininis reikalavimas dėl skolos ir delspinigių priteisimo iš atsakovės, tiek Kauno apygardos teismo 2009-03-18 preliminarus sprendimas yra pagrįsti ir teisėti, dėl ko šis preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.

20Teismas, vadovaudamasis CPK 430 str. 6 d. 1 p., 8 d.

21n u s p r e n d ž i a :

22palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2009-03-18 preliminarų sprendimą, kuriuo priteista ieškovei BUAB „Cec“ ieškinį iš atsakovės UAB „Molesta“ 26 407,52 Lt skolai padengti, 17 208,61 Lt delspinigiai, 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (43 616,13 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-03-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1 500 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti ir valstybei iš atsakovės 654,24 Lt žyminis mokestis.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai