Byla 2-1611/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Marytės Mitkuvienės,

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo valstybės biudžetinės įstaigos Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-5086-258/2011 dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „VIP viešosios informacijos partneriai“ ieškinį atsakovui valstybės biudžetinei įstaigai Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Idea Prima“.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Ieškovas UAB „VIP viešosios informacijos partneriai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros 2011-02-22 sprendimą Nr. 1.1.-221 „Dėl pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo ir sprendimo sudaryti pirkimo sutartį“ ir įpareigoti atsakovą priimti naują sprendimą – atmesti trečiojo asmens UAB „Idea Prima“ pasiūlymą bei sudaryti neatmestų tiekėjų pasiūlymų eilę ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Nurodė, kad ginčijamu sprendimu atsakovas nepagrįstai į pasiūlymų eilę įtraukė trečiojo asmens pasiūlymą, kuris neatitinka Pirkimo sąlygų 39.5, 40.5 punktų reikalavimų, yra nepagrįsta neįprastai maža kaina, todėl, anot ieškovo, akivaizdu, kad trečiasis asmuo arba pasiūlė nepagrįstai mažą kainą ir negalės įvykdyti pirkimo sutarties, arba į pateiktą paslaugų kainą nėra įskaičiuoti visi reikalaujami suteikti paslaugų kiekiai, galimos išlaidos.

7Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti atsakovo vykdomo atviro viešo konkurso dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos visuomenės informavimo kampanijos 2010-2011 įgyvendinimo paslaugų pirkimo (toliau Konkursas) 1 dalies – „Visuomenės informavimo kampanijos 2010-2011 m. įgyvendinimas ir atskirų viešinimo veiklų valdymas ir koordinavimas“ – pirkimo procedūras ir neleisti atsakovui sudaryti pirkimo sutarties. Nurodė, kad netaikius prašomų priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas bus neįmanomas, nes atsakovas sudarys pirkimo sutartį. Teigė, kad neigiamų pasekmių dėl procedūrų sustabdymo nekils, nes Viešųjų pirkimų tarnyba jau yra sustabdžiusi prikimo procedūras ir nėra aišku, kada šios procedūros gali būti pratęstos.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 5 d. nutartimi patenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, t. y. sustabdė atsakovo vykdomo atviro viešo konkurso pirkimo procedūrą – sutarties sudarymą. Teismas sprendė, kad ieškinio reikalavimai yra tiesiogiai susiję su atsakovo vykdomomis pirkimo procedūromis, todėl atsisakius taikyti prašomas priemones, nebus galima įvykdyti būsimo teismo sprendimo, t. y. atsakovas gali sudaryti su konkurso laimėtoju pirkimo sutartį ir konkursas pasibaigs (VPĮ 7 str. 3 d. 1 p.).

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Atsakovas valstybės biudžetinė įstaiga Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą atmesti. Nurodo, kad:

121. Teismo taikytos priemonės pažeidžia viešąjį interesą, nes Konkursu perkamų paslaugų tikslas yra išviešinti visuomenei valstybės prioritetinę Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą Vyriausybės 2004-09-24 nutarimu Nr. 1213 (toliau Programa), pagal kurią iki 2020 metų yra siekiama modernizuoti 70 proc. daugiabučių namų, o tuo pačiu užtikrinti aplinkos apsaugą, skatinti ekonomiką, kurti visuomenės gerbūvį. Šiai Programai įgyvendinti 2009-06-11 buvo pasirašyta Finansų ministerijos, Aplinkos ministerijos ir Europos investicijų banko finansavimo sutartis, minėtai programai yra skirta apie 800 mln. Lt. Konkursas yra vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Daugiabučių namų skatinimas, I etapas“, kurio pagrindu yra planuojami ir kiti Pirkimo objekto 3 etapai.

132. Teismas pažeidė VPĮ 95 straipsnio 5 dalį, kadangi nevertino, ar prašomos priemonės yra ekonomiškai pagrįstos. Taikytų priemonių galimos neigiamos pasekmės viršija jų teikiamą naudą, pažeidžia Europos investicijų banko, kitų programos įgyvendinime dalyvaujančių asmenų, teisėtus lūkesčius, gali sukelti neigiamas pasekmes visai valstybei nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Be to, nepanaudotas lėšas tektų grąžinti neįgyvendinus visai visuomenei svarbaus projekto.

143. Teismo nutartis grindžiama išimtinai ieškovo privačiu interesu bei ieškinyje nurodytais spėjimais, nepatvirtintais neginčijamais įrodymais ir argumentais. Ieškovas savo pažeistas teises galėtų ginti vadovaudamasis VPĮ 96 straipsniu.

154. Ieškovui buvo žinoma, kad Viešųjų pirkimų tarnyba, vadovaudamasi VPĮ 8 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 3 dalies 2, 4, 6 punktais įpareigojo sustabdyti pirkimo sutarčių sudarymo procedūras, kol atliks pirkimo dokumentų ir sprendimų įvertinimą, tačiau vis tiek prašė taikyti nurodytas priemones, nesant realios būtinybės.

165. Teismas be pagrindo išnagrinėjo ieškovo prašymą nepranešęs jam, kadangi nebuvo jokios grėsmės, kad toks pranešimas sutrukdytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymą.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl taikytos laikinosios apsaugos priemonės – viešo konkurso pirkimo procedūros – sutarties sudarymo – sustabdymo pagrįstumo. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog ši byla yra jau išnagrinėta ir Vilniaus apygardos teismo 2011-05-05 sprendimu ieškinys yra atmestas, tačiau teismo sprendimas nėra įsitesėjęs, todėl teisėjų kolegija nagrinėja, ar teismas skundžiama nutartimi pagrįstai taikė minėtą priemonę.

19Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Teismas, nagrinėdamas ginčus dėl viešųjų pirkimų, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tarp jų ir pirkimo procedūros – sutarties sudarymo - sustabdymą (CPK 145 str. 1 d. 13 p., Viešųjų pirkimų įstatymo 95 str. 5 d.). Spręsdamas tokių priemonių taikymo klausimą šio pobūdžio bylose teismas privalo vadovautis ekonomiškumo, efektyvumo principais bei viešuoju interesu. Pagal nuoseklią teismų formuojamą praktiką, net ir tuo atveju, kai egzistuoja grėsmė būsimam teismo sprendimui įvykdyti, laikinosios apsaugos priemonės neturėtų būti taikomos, jeigu jomis bus pažeidžiamas viešasis interesas – valstybės pripažintas ir teisės ginamas visuomeninis interesas. Tai, ar konkrečiu atveju yra viešasis interesas, sprendžia teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-291/2006). Galiojantys įstatymai nepateikia viešojo intereso sampratos, jos turinį teismas atskleidžia analizuodamas konkrečios bylos faktines aplinkybes ir aiškindamas bei taikydamas konkrečias teisės normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1103/2003; 2006 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-291/2006; 2006 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2006 ir kt.). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pasisakyta, kad bendrąja prasme viešasis interesas reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę.

20Teismas skundžiamoje nutartyje būtinumą sustabdyti viešojo pirkimo procedūrą – sutarties sudarymą, grindė tuo, atsakovas gali toliau vykdyti šias procedūras bei sudaryti sutartį su Konkurso laimėtoju, todėl būsimo teismo sprendimo įvykdymas taps negalimas. Apeliantas, nesutikdamas su tokia teismo išvada, teigia, jog taikytos priemonės pažeidžia viešąjį interesą ir yra ekonomiškai nepagrįstos. Teisėjų kolegija, įvertinusi apelianto nurodytas aplinkybes, bylos medžiagą, daro išvadą, kad teismas, spręsdamas nurodytų priemonių taikymo klausimą, iš viso nevertino, ar pritaikytos priemonės nepažeis visuomenės interesų, taip pat neatsižvelgė į kitus aukščiau nurodytus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kriterijus, ir iš esmės apsiribojo tik ieškovo interesais.

21Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovo ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimas buvo priimtas vykdant Konkursą, skirtą įsigyti paslaugoms dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos visuomenės informavimo kampanijos 2010-2011 įgyvendinimo pirkimo objekto 1 dalies „Visuomenės informavimo kampanijos 2010-2011 m. įgyvendinimas ir atskirų viešinimo veiklų valdymas ir koordinavimas“. Kaip nurodo apeliantas, Konkursas yra skirtas įsigyti paslaugas, kuriomis būtų išviešinta Vyriausybės 2004-09-24 nutarimu Nr. 1213 patvirtinta Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, pasirengti jo realiam įgyvendinimui bei skatinti visuomenę įgyvendinti daugiabučių namų modernizavimo projektus. Kaip paminėta pirmiau, ši Programa yra priskiriama prie prioritetinių valstybės programų, jai įgyvendinti yra skiriamos valstybės, Europos Sąjungos fondų, Europos investicijų banko lėšos. Plačiai žinoma aplinkybė, jog daugiabučių namų renovavimas (modernizavimas) yra itin aktualus, kadangi susijęs su asmens, visuomenės, valstybės interesais gyventi sveikoje, saugioje, estetiškoje aplinkoje, mokėti adekvačius mokesčius už teikiamas paslaugas, skatinti verslą ir kt. Tačiau Programa gali būti įgyvendinti tik tuo atveju, jei visuomenė bus tinkamai informuota apie ją ir sugebės pasinaudoti joje numatytomis priemonėmis per nustatytą terminą. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad pats perkamų paslaugų pobūdis, siekiami tikslai ir mastas akivaizdžiai rodo, kad jos iš esmės susijusios ne su perkančiosios organizacijos poreikių tenkinimu, bet su visos visuomenės bei valstybės interesų užtikrinimu – viešuoju interesu. Taigi nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad nagrinėjama pirkimo dalis yra neabejotinai susijusi su viešojo intereso tenkinimu. Dėl to, teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju ieškovo privatų interesą gauti ekonominę naudą nusveria gyventojų ir visos valstybės poreikiai (CPK 185 str.).

22Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad teismas nepagrįstai šiuo atveju taikė nurodytas priemones, nes jų neigiamos pasekmės gali viršyti jų teikiamą naudą. Dėl to teismo nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovo prašymas atmestinas. Atsižvelgiant į tai, kiti atskirojo skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi.

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

25Netenkinti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „VIP viešosios informacijos partneriai“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. Ieškovas UAB „VIP viešosios informacijos partneriai“ kreipėsi į teismą... 7. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti atsakovo... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 5 d. nutartimi patenkino ieškovo... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atsakovas valstybės biudžetinė įstaiga Būsto ir urbanistinės plėtros... 12. 1. Teismo taikytos priemonės pažeidžia viešąjį interesą, nes Konkursu... 13. 2. Teismas pažeidė VPĮ 95 straipsnio 5 dalį, kadangi nevertino, ar... 14. 3. Teismo nutartis grindžiama išimtinai ieškovo privačiu interesu bei... 15. 4. Ieškovui buvo žinoma, kad Viešųjų pirkimų tarnyba, vadovaudamasi VPĮ... 16. 5. Teismas be pagrindo išnagrinėjo ieškovo prašymą nepranešęs jam,... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl taikytos laikinosios apsaugos... 19. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 20. Teismas skundžiamoje nutartyje būtinumą sustabdyti viešojo pirkimo... 21. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovo ginčijamas perkančiosios... 22. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, daro... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartį panaikinti ir... 25. Netenkinti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „VIP viešosios...