Byla e2-2168-861/2016
Dėl skolos priteisimo ir sandorio pripažinimo niekiniu bei atsakovės A. D. priešieškinį ieškovams S. S. ir UAB „Fotoras“ dėl nuomos sutarties pripažinimo niekine ir nuostolių atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė,

2sekretoriaujant Jolitai Aleksejūnaitei,

3dalyvaujant ieškovui S. S.,

4ieškovų atstovei advokatei Gabijai Jurgitai Streckienei,

5atsakovei A. D.,

6atsakovės atstovui Pauliui Markevičiui,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų S. S. ir UAB „Fotoras“ patikslintą ieškinį atsakovei A. D. dėl skolos priteisimo ir sandorio pripažinimo niekiniu bei atsakovės A. D. priešieškinį ieškovams S. S. ir UAB „Fotoras“ dėl nuomos sutarties pripažinimo niekine ir nuostolių atlyginimo,

Nustatė

8ieškovai patikslintu ieškiniu prašo 1) priteisti iš atsakovės ieškovui S. S. 986,19 Eur skolą, 4,59 Eur palūkanas, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas, 2) pripažinti niekine tarp ieškovo UAB „Fotoras“ ir atsakovės 2015-05-11 sudarytą Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, 3) priteisti ieškovui UAB „Fotoras“ iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

9Atsakovė priešieškiniu prašo pripažinti tarp jos ir ieškovo S. S. 2015-05-11 sudarytą nuomos sutartį niekine ir priteisti atsakovei solidariai iš ieškovų 729,59 Eur nuostolių atlyginimą.

10Ieškovai patikslintame ieškinyje nurodė, kad ieškovas S. S. ir atsakovė 2015‑05‑11 pasirašė Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį (toliau – ir Sutartis), pagal kurią atsakovė išnuomojo ieškovui S. S. gyvenamąsias patalpas, esančias adresu S. Žukausko g. 25-31, Vilnius, o ieškovas įsipareigojo mokėti nuomos mokestį. Vadovaujantis Sutarties 2.4 punktu, ieškovas S. S. sumokėjo atsakovei 1 060 Eur dydžio užstatą, kuris turėjo būti grąžintas pasibaigus sutarties terminui arba nutraukus sutartį prieš terminą, jei sutartis tinkamai įvykdyta; jei sutartis nėra tinkamai įvykdyta, iš užstato nuomotojas išskaito nesumokėtą nuomos mokestį, komunalinius ar kitų paslaugų mokesčius bei padengia bet kokią dėl nuomininko kaltės atsiradusią žalą butui ir/ar nuomotojui, įskaitant, bet neapsiribojant nuomotojo negautomis pajamomis dėl netinkamo sutarties vykdymo. Vadovaudamasis Sutarties 4.1 punktu, ieškovas S. S. 2015-07-22 el. pranešimu informavo atsakovę, kad nuo 2015-09-30 pageidauja nutraukti Sutartį, kad apmokės sąskaitas už komunalinius mokesčius ir nuomą, jeigu atsakovė įsipareigoja 2015-09-30 grąžinti sumokėtą depozitą. Atsakovė raštu nurodė, kad nemokėdamas nuomos mokesčio, ieškovas iš esmės pažeidžia Sutartį ir pareikalavo iki 2015-08-27 padengti įsiskolinimą, nurodant, kad negavusi apmokėjimo, vienašališkai Sutartį su ieškovu nutrauks, o ieškovui įvykdžius įsipareigojimus, 2015-09-23 abiejų šalių susitarimu bus perduotas butas bei pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas; depozitas bus grąžintas po to, kai butas bus grąžintas atsakovei, kuri su ieškovu (nuomininku) apžiūrės jį ir įsitikins, kad nepadaryta jokia žala ir padengtas įsiskolinimas tiek už nuomą, tiek už komunalinius mokesčius bei išsiregistruota iš buto. Ieškovai nurodė, kad Sutartis buvo nutraukta ir butas atsakovei perduotas 2015-09-10. Po Sutarties nutraukimo ieškovas S. S. pateikė likusių mokėtinų sumų pagal Sutartį paskaičiavimą, iš grąžintinos depozito sumos atėmė už komunalines paslaugas mokėtinas sumas ir raštu paprašė grąžinti užstato likutį – 986,19 Eur. Atsakovė nurodytos sumos negrąžino. Ieškovas taip pat už termino grąžinti užstatą praleidimą paskaičiavo atsakovei 4,59 Eur palūkanas. Ieškovai, atsižvelgdami į tai, kad bylos nagrinėjimo metu atsakovė nurodė, kad laiko, jog Sutartis buvo sudaryta ne su ieškovu S. S., o su ieškovu UAB „Fotoras“, taip pat prašo tarp ieškovo UAB „Fotoras“ ir atsakovės 2015‑05-11 sudarytą Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį pripažinti niekine. Nurodė, kad minėtas sandoris yra tariamas, sukurtas tik dėl akių neketinant sukurti teisinių pasekmių, todėl pagal CK 1.86 straipsnį negalioja. Teigė, kad nors tarp šalių buvo pasirašytos dvi 2015-05-11 Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartys, tačiau vėliau ieškovui S. S. buhalterijoje išsiaiškinus, kad sudarant sutartį tarp fizinių asmenų būtų mokami mažesni mokesčiai valstybei, sutartis su UAB „Fotoras“ šalių susitarimu buvo sunaikinta ir imta vykdyti tik sutartis tarp fizinių asmenų. Nors atsakovė teigė, kad 2015-05-12 pavedimą už nuomą atliko ieškovas UAB „Fotoras“, tačiau pavedimas buvo atliktas iki antrosios sutarties panaikinimo, nes norint apsigyventi bute reikėjo nedelsiant sumokėti atsakovei nuomą ir depozitą. Dėl šių priežasčių likus galioti tik 2015-05-11 Gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčiai tarp ieškovo S. S. ir atsakovės, ieškovo UAB „Fotoras“ buhalterija 2015-05-12 išdavė pažymą, kad UAB „Fotoras“ atsakovei pervesta 530 Eur suma perkelta atskaitingam asmeniui S. S.. Nurodė, kad iš atsakovės ieškovui S. S. 2015-11-08 persiųsto el. laiško su priedais (priėmimo-perdavimo aktu ir laišku UAB „Fotoras“) matyti, kad dokumentai atitinkamai sukurti 2015-11-05 ir 2015-11-06, kas patvirtina, kad tariamai ieškovo UAB „Fotoras“ nepasirašytas priėmimo-perdavimo aktas (be datos) nebuvo ir negalėjo būti ieškovui/ieškovams pateiktas pasirašyti nuomojamo buto grąžinimo atsakovei dieną, nes buvo sukurtas tik po ieškovo S. S. ieškinio teismui pateikimo, t. y. 2015 m. lapkričio mėn., o išsiųstas tik 2015-11-08. Be to, nors atsakovė 2015-11-06 laiške UAB „Fotoras“ nurodo, kad tariamus įsiskolinimus išskaičiuos iš užstato sumos ir, kaip posėdžio metu nurodė atsakovės atstovas, atsakovė padarė priešpriešinių prievolių įskaitymą, tačiau pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punktą draudžiama įskaityti reikalavimus, kurie ginčijami teisme, be to, pagal kasacinio teismo praktiką viena iš sąlygų atlikti įskaitymą yra ta, kad šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. nukreipti vienas į kitą, o ne trečiajam asmeniui. Todėl netgi teigiant, kad atsakovė tinkamai pranešė apie įskaitymą, įskaitymas vis tiek negalioja, nes yra draudžiamas pagal įstatymą. Taip pat nurodė, kad apie įskaitymą pranešta ieškovui UAB „Fotoras“, o ne ieškovui S. S., su kuriuo sudaryta sutartis laikytina galiojančia. Atsižvelgiant į tai, teigia, kad tariamai įvykdytas įskaitymas yra niekinis sandoris ir negalioja CK 1.80 straipsnio 1 dalies pagrindu, todėl jo ginčyti teismine tvarka nereikia. Nurodė, kad aplinkybę, kad 2015-05-11 Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis buvo sudaryta tarp fizinių asmenų, patvirtina ir tai, kad ieškovas S. S. savo, kaip fizinio asmens, vardu sudarė nuomojamo būsto draudimo sutartį, be to, nei atsakovė, nei ieškovas S. S. UAB „Fotoras“ vardu neišrašinėjo bei į ieškovo UAB „Fotoras“ buhalterinę apskaitą neįtraukinėjo finansinių dokumentų, susijusių su 2015‑05-11 Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi, taigi šalys savo veiksmais patvirtino, kad realiai vykdė 2015-05-11 Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, sudarytą tarp fizinių asmenų – ieškovo S. S. ir atsakovės.

11Atsakovė priešieškinyje nurodė, kad tikroji nuomos sutartis 2015-05-11 buvo sudaryta su ieškovu UAB „Fotoras“, kurios vadovas S. S. šią sutartį pasirašė 2015-05-12, iš įmonės sąskaitos sumokėjo už nuomą, o vėliau veikdamas įmonės vardu, kaip jos vadovas, mokėjo nuomos mokestį, atsiskaitydamas grynaisiais pinigais. Ieškovo S. S. ir atsakovės 2015-05-11 Sutartis yra niekinė, nes neatitiko tikrosios sutarties šalių valios, o buvo užpildyta tik kaip sutarties pavyzdys, pagal kurią buvo parengta tikroji nuomos sutartis su ieškovu UAB „Fotoras“. UAB „Fotoras“, būdamas juridiniu asmeniu, turėjo suvokti, kad iš įmonės lėšų draudžiama apmokėti už fizinių asmenų asmeniniams poreikiams skirtas paslaugas. Tarp ieškovo S. S. ir atsakovės nuomos sutartis buvo užpildyta nesiekiant sukurti realių nuomos teisinių santykių, ieškovas S. S. nemokėjo nuompinigių, o atsakovė jų nereikalavo per visą sutarties vykdymo laikotarpį, jų reikalavo iš UAB „Fotoras“. Ieškovai, sudarydami dvi to paties buto nuomos sutartis akivaizdžiai piktnaudžiavo savo teise, todėl teismas turėtų atsisakyti ginti tokių asmenų teises. Pasisakydama dėl užstato užskaitymo, kitų nuostolių, atsakovė nurodė, kad ji pranešė UAB „Fotoras“ ir jo vadovui S. S., jog nuomininkas netinkamai įvykdė buto, esančio S. Žukausko g. 25-31, Vilnius, nuomos sutartį, likdamas skolingas už suteiktas nuomos bei komunalines paslaugas pagal jos parengtą priėmimo-perdavimo aktą, kurį nuomininkas atsisakė pasirašyti. UAB „Fotoras“ ir jo vadovas S. S. buvo informuoti, kad po to, kai įmonės vadovas grąžino butą bei buto raktus, 2015-05-11 nuomos sutartis buvo nutraukta dėl nuomininko kaltės, tačiau sutarties nutraukimas neatleido UAB „Fotoras“ nuo prievolės tinkamai atsiskaityti pagal sutarties nuostatas ir atlyginti atsakovės turtui padarytą žalą. Buto grąžinimo metu (2015‑09‑10) buvo nustatyta tokia turtui padaryta žala: 1) sofos apgadinimai – suplėšytas porankio gobelenas bei sofos pagalvė (reikalingas taisymas, cheminis valymas) – 200 Eur; 2) nuomininkas pasisavino: a) užuolaidų dekoro elementą (bordo spalvos papuošimą svetainėje) – 30 Eur, b) dekoratyvinę pūkinę pagalvę bei jos šilkinį užvalkalą – 30 Eur, c) dekoratyvinį smėlio spalvos lovos užtiesalą – 40 Eur, d) 2 vnt. medvilninių vonios rankšluosčių (rusvos spalvos) – 14 Eur; 3) nuomininkas apgadino virtuvės kriauklę (pigmentinės apvalios dažų dėmės) – 30 Eur; 4) nuomininkas nesumokėjo: a) baudos pagal nuomos sutarties 4.1 punktą (minimalios trukmės nuomos laikotarpis pagal Sutartį buvo nuo 2015-05-11 iki 2016-05-11) – 4 240 Eur, b) komunalinių mokesčių – 149,59 Eur (UAB „Vilniaus energija – 36,10 Eur, UAB „Adminsta“ – 88,43 Eur, AB „Lesto“ – 6,77 Eur, UAB „Vilniaus vandenys“ – 18,24 Eur), c) dalies nuomos mokesčio – 353 Eur, d) pajamų mokesčio už nuomotoją – 397 Eur (Sutarties 1.2 p.), e) delspinigių – 546 Eur (Sutarties 5.2 p.). Atsakovė nurodė, kad užstato sumokėjimo paskirtis buvo užtikrinti būsimų nuomininko įsipareigojimų įvykdymą. Pagal Sutarties 2.3 bei 3.2.9 punktus įsiskolinimai už komunalines paslaugas apmokami per 2 kalendorines dienas, tačiau mokesčiai nebuvo sumokėti, todėl jie buvo išskaičiuoti iš užstato, apie šį įskaitymą pranešus nuomininkui 2015-09-14 pagal Sutarties 2.4 punktą. Nuomos laikotarpiu nuo 2015-08-11 iki 2015-08-26 nuomininkas laiku nesumokėjo nuomos mokesčio pagal Sutarties 2.1 punktą, kurio esminiu vėlavimu laikomos 3 darbo dienos (Sutarties 4.2.3 p.). Kadangi nuomos mokestis buvo sumokėtas tik 2015-08-26 išsiuntus el. laišką su įspėjimu apie vienašališką sutarties nutraukimą, atsakovė pagal Sutarties 5.2 punktą taip pat už 14 dienų paskaičiavo 546 Eur dydžio delspinigius, t. y. 39 Eur už dieną. Nurodė, kad nuomininkui neatlyginus žalos, neapmokėjus nuomos mokesčio, delspinigių, pajamų mokesčio ir baudos už ankstyvą sutarties nutraukimą – 6 029,59 Eur, atsakovė atliko įskaitymą iš 1 060 Eur užstato, apie tai nuomininkui pranešdama 2015-09-14 laišku. Teigė, kad nuomininko neapmokėtas įsiskolinimas iš viso yra 4 969,59 Eur, kurio dalį – 729,59 Eur – atsakovė prašo solidariai priteisti iš ieškovų. Pažymėjo, kad prašomi priteisti nuostoliai neapima baudos – 4 240 Eur, dėl kurios reikalavimą reikš ateityje. Nurodė, kad net jeigu teismas pripažintų atsakovės ir UAB „Fotoras“ sutartį niekine, ieškovų piniginis reikalavimas dėl 986,19 Eur užstato priteisimo atmestinas, nes pagal Sutarties nuostatas atsakovė dėl nuomininko netinkamų įsipareigojimų vykdymo galėjo tenkinti savo reikalavimus (nuostolių atlyginimą) iš užstato. Pažymėjo, kad buvo visos sąlygos atlikti įskaitymą, reikalavimas nebuvo ginčijamas teisme, nes ieškinys dėl užstato grąžinimo buvo priimtas 2015 m. spalio mėn. jau po užstato įskaitymo.

12Atsakovė atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad su ieškovų ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti: reikalavimą dėl 990,78 Eur įsiskolinimo priteisimo ieškovui S. S. atmesti kaip nepagrįstą, neįrodytą ir pareikštą neturint subjektinės teisės reikalauti užstato, kurį sumokėjo UAB „Fotoras“, o reikalavimą dėl atsakovės ir UAB „Fotoras“ 2015-05-11 Sutarties pripažinimo niekine atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą. Atsakovė atsiliepime į patikslintą ieškinį iš esmės pakartojo priešieškinyje nurodytus argumentus.

13Ieškovai atsiliepime į priešieškinį nurodė, kad su juo nesutinka ir prašo jį atmesti bei priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Ieškovai iš esmės pakartojo patikslintame ieškinyje nurodytus argumentus. Papildomai pažymėjo, kad po 2015-05-12 atlikto pavedimo 530 Eur sumai, kurį atliko ieškovas UAB „Fotoras“, tačiau kuris buvo perkeltas S. S., iš įmonės sąskaitos už nuomą ir/ar komunalines paslaugas daugiau mokama nebuvo, o ieškovas S. S., priešingai nei melagingai nurodė atsakovė, toliau už nuomą mokėjo iš savo, kaip fizinio asmens, banko sąskaitos, mokėjimo paskirtyje nurodydamas „nuoma + mokesčiai, mokėtojas S. S.“. Pažymėjo, kad UAB „Fotoras“ savo vardu neišrašinėjo ir į savo buhalterinę apskaitą neįtraukinėjo finansinių dokumentų, susijusių su 2015-05-11 Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi, taigi, mokėti UAB „Fotoras“ vardu nepateikiant buhalterijai už nuomą išrašomų sąskaitų, tuo labiau nei išlaidų, nei pajamų neįtraukiant į juridinio asmens apskaitą, yra neįmanoma. Teigė, kad atsakovės teiginiai, kad ieškovas S. S. už nuomą UAB „Fotoras“ vardu mokėjo grynaisiais pinigais, negaudamas jokio pinigų priėmimą patvirtinančio dokumento, yra melagingi. Sutartis su ieškovu S. S. sudaryta 2015-05-11, t. y. tą pačią dieną, kai šalys faktiškai ir ketino sudaryti nuomos sutartį, atsakovės teiginiai apie tai, jog sutartis su UAB „Fotoras“ buvo pasirašyta 2015‑05‑12, tačiau atbuline data, t. y. įrašant datą 2015-05-11, papildomai verčia abejoti sutarties teisėtumu ir sutartyje esančių sąlygų atitikimu šalių valiai. Ieškovai atkreipė dėmesį į tai, kad būtent ant sutarties, pasirašytos tarp atsakovės ir ieškovo S. S., buvo ranka rašomi originalūs įrašai tiek patvirtinant apie gautą užstatą, tiek fiksuojant kitus susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu. Be to, pažymėjo, kad ant kiekvieno ieškovo S. S. ir atsakovės sudarytos sutarties lapo pasirašė ir ieškovo draugė A. G.. Pasisakydami dėl atsakovės reikalavimo priteisti nuostolių atlyginimą, ieškovai nurodė, kad neaišku, kokiu pagrindu minėtus nuostolius atsakovė prašo priteisti solidariai iš ieškovų, jeigu teigia, kad galiojo tik sutartis, sudaryta tarp jos ir ieškovo UAB „Fotoras“, o sutartį, sudarytą su ieškovu S. S. prašo pripažinti niekine. Nurodė, kad buto grąžinimo atsakovei dieną tarp atsakovės ir butą perdavusio ieškovo S. S. buvo surašytas ieškovo posėdžio metu pateiktas aktas, kuriame fiksuota buto grąžinimo data, elektros skaitiklio, šalto vandens parodymai; ant šio akto yra atsakovės vardas, pavardė, parašas, aktas įrodo, kad buto grąžinimo metu nebuvo nustatyti jokie grąžinamo buto, jame esančio turto trūkumai, nebuvo fiksuotas ieškovo S. S. netinkamas nuomos sutarties vykdymas. Buto išnuomojimo metu atsakovė su ieškovu nepasirašė jokio perdavimo akto, kuriame būtų užfiksuotas bute esantis perduodamas turtas su detaliai aprašyta jo būkle. Atsakovės pateiktas aktas su tariamais defektais buvo sukurtas tik po 2 mėnesių nuo buto grąžinimo, taigi, ir defektus atsakovė galėjo įrašyti kokius nori. Teigė, kad atsakovė neįrodė, kad buvo perdavusi priešieškinyje nurodytą turtą, kad ieškovas jį pasisavino/apgadino ar, kad minėtas turtas apskritai nuosavybės teise priklauso/priklausė atsakovei. Nesutiko su atsakovės teiginiais, kad ieškovas nesumokėjo komunalinių mokesčių, kadangi ieškovas S. S. ieškinyje nurodė, kad užstatą prašo grąžinti prieš tai atskaičius iš pradinės užstato sumos mokėtinus mokesčius už komunalines paslaugas. Pažymėjo, kad įsiskolinimo už nuomą atsakovė prašo nepagrįstai, nes ieškovas yra viską sumokėjęs. Kad mokesčiai buvo mokami grynaisiais pinigais bute, patvirtino ir pati atsakovė nuomos sutarties, sudarytos su S. S., paskutiniame lape (įrašas, rašytas atsakovės ranka ir patvirtintas jos parašu „už komunalinius mokesčius mokama bute, adresu Žukausko 25-31“). Teigia, kad atsakovės reikalavimas sumokėti 397 Eur pajamų mokestį nepagrįstas, kadangi atsakovė nepateikė įrodymų, kad nuomos sutartis yra įregistruota viešame registre ir, jog pagal įstatymą tokia prievolė mokėti pajamų mokestį ieškovui apskritai kyla. Pažymėjo, kad iš Nekilnojamojo turto registro išrašo su istorija matyti, kad nuomos sutartis nebuvo įregistruota, taip pat pažymėjo, kad prievolė mokėti pajamų mokestį gali kilti tik jei sutartis sudaryta su nuomininku – juridiniu asmeniu, tačiau šiuo atveju laikytina, kad sutartis sudaryta su fiziniu asmeniu – ieškovu S. S.. Nurodė, kad apskritai atsakovė negali reikalauti sumokėti pajamų mokestį, kadangi, jeigu tokia prievolė ir egzistuotų, ji turėtų būti vykdoma Valstybinės mokesčių inspekcijos atžvilgiu, kuri turi tokią reikalavimo teisę, o ne atsakovė. Teigė, kad atsakovės prašomų priteisti delspinigių dydis neaiškus, be to, jis aiškiai nepagrįstas, per didelis – numatyti 5 procentų dydžio delspinigiai per dieną pagal sutartį, sudarytą su ieškovu S. S., ir 8 procentų per dieną – pagal sutartį, sudarytą su UAB „Fotoras“. Nurodė, kad net jeigu atsakovė įrodytų delspinigių priteisimo pagrindą, delspinigiai mažintini, kadangi net jei ieškovas S. S. ir vėlavo keletą dienų, tai buvo vienintelis kartas ir tik todėl, kad atsakovė atsisakė raštu patvirtinti pinigų gavimo faktą, taigi vėlavimas buvo dėl atsakovės kaltės. Atsakovės atliktas įskaitymas yra negaliojantis, kadangi draudžiama įskaityti reikalavimus, kurie ginčijami teisme (ieškinys pateiktas 2015 m. spalio mėn., o apie įskaitymą atsakovė atbuline data pranešė tik 2015 m. lapkričio mėn., t. y. jau gavusi ieškovo ieškinį), taip pat, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai – nukeipti viena kitai, o ne trečiajam asmeniui. Be to, nurodė, kad apie ketinamą atlikti įskaitymą buvo pranešta ieškovui UAB „Fotoras“, o ne ieškovui S. S., su kuriuo sudaryta sutartis yra galiojanti.

14Teismo posėdžio metu ieškovas S. S. palaikė patikslintą ieškinį jame nurodytais argumentais, atsakovės priešieškinį prašė atmesti. Papildomai pažymėjo, kad dar begyvendamas atsakovės bute jis tarėsi su atsakove, kad sutartį nutrauks, įspėjo apie sutarties nutraukimą prieš du mėnesius, t. y. dar 2015 m. liepos mėn., kadangi ketino nuomotis kitą būstą, atsakovė sutarties nutraukimui neprieštaravo, šalys tarėsi dėl depozito grąžinimo. Dar ieškovui begyvenant nuomojame bute, apžiūrėti jo buvo priiminėjami jau kiti potencialūs nuomininkai. Teigė, kad atsakovė nurodė, kad butas iki tol irgi buvo nuomojamas. Ieškovas nurodė, kad bute gyveno kažkur nuo 2015 m. gegužės iki 2015 m. spalio mėnesio. Teigė, kad problemos su atsakove prasidėjo tuomet, kai jam nebuvo grąžinta dalis užstato ir jis kreipėsi į teismą, tik tuomet atsakovė pradėjo teigti, kad ji patyrė nuostolių. Nurodė, kad atsakovės butą nuomojosi, nes su drauge, jos dukra persikraustė gyventi į Vilnių, čia jo draugės dukra nuo rugsėjo 1 d. turėjo pradėti lankyti mokyklą. Nurodė, kad iki šiol gyvena Vilniuje, tačiau jau kitų asmenų nuomojamame bute. Pažymėjo, kad ranka surašyta 2015‑05‑11 nuomos sutartis buvo sudaryta pirma, ją tiek ieškovas, tiek atsakovė pildė dviejose vietose: bute apžiūros metu ir Vilniaus miesto savivaldybėje, nes siekė deklaruoti bute savo gyvenamąją vietą. Antrąją nuomos sutartį, parašytą kompiuteriu, surašė atsakovė, ją atsiuntė, o ieškovas atsispausdino, sutartis realiai buvo pasirašyta vėliau negu nurodyta data 2015-05-11, t. y. pasirašyta atbuline data – ta pačia data (2015-05-11) kaip ir pirmoji ranka rašyta sutartis. Šalys susitarė, kad ieškovas pasižiūrės, kuri sutartis jam palankesnė dėl mokėtino gyventojų pajamų mokesčio ir ta sutartimi šalys vadovausis. Atsakovė prašė, kad jeigu ieškovas vadovausis ta sutartimi, kur nuomininkas jis kaip fizinis asmuo, jog nuomos mokestį jai mokėtų grynaisiais pinigais. Pasisakydamas dėl atsakovės 2016-01-21 į bylą pateikto laiško 2015-05-21 „sveiki, persiunčiu nuomos sutartį“ nurodė, kad čia kalbama apie antrąją vėliau pasirašytą nuomos sutartį, nes daugiau jokių kitų nuomos sutarčių tarp šalių nebuvo sudaryta. Nurodė, kad prašomą priteisti sumą – 986,19 Eur – sudaro suma, gauta iš atsakovei sumokėto 1 060 Eur depozito (dviejų mėnesių nuomos mokesčio dydžio) atėmus mokėjimus už nesumokėtas komunalines paslaugas. Nurodė, kad nors sutartimi įsipareigojo mokėti gyventojų pajamų mokestį, bet jo nemokėjo. Pažymėjo, kad jam apie atsakovės atliktą užskaitymą pranešta nebuvo. Nurodė, kad išsikraustęs su šeima iš buto atsiminė, kad bute pamiršo į voką sudėtus grynuosius pinigus (apie 1 500 USD), o atsakovė paskambino ir apie tai informavo, todėl, kaip dėkingumo gestą ieškovas paliko atsakovei 100 USD, kurie, ieškovo teigimu, net jeigu buvo padaryti kažkokie nežymūs nuostoliai, juos kompensuoja. Nurodė, kad sofos nesuplėšė, jokių atsakovės nurodytų daiktų nepasisavino. Teigė, kad neatsisakė pasirašyti jokio perdavimo-priėmimo akto, nes jis nebuvo pateiktas, pasirašinėjo tik skaitiklių parodymus. Pažymėjo, kad išsinuomojant butą, perduotas turtas buvo fiksuotas baldų kiekiais. Nurodė, kad perduodant butą, jis buvo apžiūrėtas, atsakovė turėjo keletą pretenzijų dėl nepakankamo dušo kabinos stiklų išvalymo, bendrų apgadinimų, bet tuo metu nereikalavo pinigų, neteigė, kad negrąžins depozito.

15Teismo posėdžio metu ieškovų atstovė palaikė patikslintą ieškinį, priešieškinį prašė atmesti. Pažymėjo, kad atsakovės pateiktos nuotraukos neįrodo žalos padarymo fakto, todėl priešieškinis dėl žalos atlyginimo yra nepagrįstas. Priešingai, šių nuotraukų buvimas tik patvirtina, kad butas buvo perduotas atsakovei, perdavimo metu jokių pretenzijų dėl buto būklės atsakovė neišreiškė. Be to, šalys pasirašė perdavimo aktą, kas įrodo, jog žalos perduodamam butui nebuvo padaryta.

16Ieškovas S. S. paaiškino, kad dvi nuomos sutartys buvo sudarytos tam, kad ieškovas galėtų pasitarti su buhaltere ir nuspręsti, kuris sutarties variantas yra geresnis. Ieškovas taip pat nurodė, jog apie nuomos sutarties nutraukimą atsakovei jis pranešė prieš du mėnesius, dar jam gyvenant nuomojamame bute, dėl ko turto savininkė vesdavo naujus nuomininkus buto apžiūrai. Ieškovas taip pat nesutiko su atsakovės teiginiais, jog butui padaryta žala, kadangi po nuomos sutarties sudarymo perduodant butą ieškovui buvo užfiksuotas tik baldų kiekis, o ne jų būklė, todėl padarytos žalos faktas ir nuostolių dydis nėra įrodytas. Ieškovas taip pat pabrėžė, jog nuotraukos, ant kurių jis pasirašė buto perdavimo dieną, buvo fotografuotos anksčiau ir jau atspausdintos ant popieriaus, taigi minėtos nuotraukos negali būti tinkamas įrodymas, kad buto būklė jo perdavimo ieškovui dieną buvo tokia pati, kaip užfiksuota nuotraukose.

17Atsakovė teismo posėdžio metu su patikslintu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, o priešieškinį patenkinti. Nurodė, kad ieškovui perduodant butą, jį apžiūrėjus ir pamačius sofos, kriauklės, kitus apgadinimus, dingusius dekoro elementus, atsakovei paklausus apie juos, ieškovas S. S. nurodė, kad jis nieko apie tai nežino. Pažymėjo, kad perdavimo – priėmimo akto ieškovas pasirašyti nesutiko, kad jie visi surašė tik skaitiklių parodymus. Nurodė, kad ieškovui išvažiavus, ji nuėjo patikrinti, ar ieškovas nieko nepaliko ir rado stalčiuje voką su pinigais, todėl paskambino ieškovui, kad atvažiuotų pasiimti. Atvažiavęs ieškovas pasakė, kad vokas su pinigais yra ne jo, todėl ji nurodė, kad galbūt ieškovo draugės, kad jai paskambintų, tačiau ieškovas nurodė, kad jai nepavyks prisiskambinti, paėmė voką su pinigais, ištraukė 100 USD ir padavė atsakovei, pasakydamas, kad čia bus už radybas. Nurodė, kad vokas su pinigais tikriausiai buvo ne jo, o anksčiau gyvenusių nuomininkų. Dėl žalos ieškovas pasakė, kad atsakovė viską, kas jai nepatinka, parašytų el. laišku, o jis atsakys. Nurodė, kad ji aktą su žala ir nuotraukas išsiuntė ieškovui, tačiau ieškovas nurodė, kad nieko nežino, bei kad atsakovė turi pervesti depozitą į ieškovo sąskaitą. Pažymėjo, kad ieškovas išsikraustė 2015-09-10, o paskutiniai mokėjimai buvo atlikti 2015-08-26. Ieškovas įsikraustęs buvo nurodęs tik tai, kad neveikia kaitlentė, tačiau apie lovų defektus (suplėšymus) nieko nesakė. Teigė, kad turbūt ieškovas su šeima nė neketino nuomotis buto ilgesniam laikui, o jam tereikėjo prisideklaravimo prie buto. Nurodė, kad prieš ieškovą butą periodiškai nuomojo, buvo ir laikotarpis, kai jame pati gyveno, gyveno jos vaikas, be to, butas buvo nuomojamas ir kitiems nuomininkams. Teigė, kad ranka rašytą sutartį pildė ji, tačiau sutartis buvo pasirašyta tik kaip juodraštis, kad tikroji sutartis buvo sudaryta su juridiniu asmeniu, dėl to ir buvo numatytas gyventojų pajamų mokestis. Maždaug birželio mėnesį pats ieškovas paprašė, kad būtų galima mokėti grynaisiais pinigais, nes nenorėjo mokėti gyventojų pajamų mokesčio, nors pačiai atsakovei būtų buvę priimtiniau mokėjimus gauti juos atliekant į banko sąskaitą. Pažymėjo, kad kadangi ieškovas pageidavo turėti kompiuterinį sutarties variantą, jį atsakovė ieškovui nusiuntė ir prašė sunaikinti juodraštinį sutarties variantą. Teigė, kad juodraštinė sutartis buvo pasirašyta 2015‑05-11 vakare, o antroji sutartis buvo pasirašyta kitą dieną 2015-05-12 Vilniaus miesto savivaldybėje. Atsakovė taip pat nurodė, kad šalys, sudarydamos sutartį, nesusitarė dėl jos nutraukimo prieš terminą tvarkos.

18Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas su patikslintu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, o atsakovės priešieškinį patenkinti. Pažymėjo, kad ieškovas yra pasirašęs ant buto fotonuotraukų, kurios buvo sudedamoji buto priėmimo – perdavimo akto dalis. Šie ieškovo parašai yra originalūs ir patvirtina faktą, kad ieškovui buvo perduotas butas, jam pateiktas baldų sąrašas, ieškovas buvo supažindintas su buto bei baldų būkle ir jokių pretenzijų dėl jos neteikė, išskyrus pastabą dėl neveikiančios kaitlentės. Šios aplinkybės leidžia teigti, jog žala butui ir baldams buvo padaryta po nuomos sutarties su ieškovu sudarymo. Be to, ieškovas, sužinojęs apie atsiradusią žalą, apie tai neinformavo atsakovės.

19Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinis atmestinas.

20Dėl Nuomos sutarties pripažinimo niekine.

21Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015-05-11 ieškovas S. S. ir atsakovė A. D. pasirašė Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, pagal kurią atsakovė išnuomojo ieškovui S. S. gyvenamąsias patalpas, esančias S. Žukausko g. 25-31, Vilniuje, o ieškovas įsipareigojo mokėti atsakovei nuomos mokestį. Taip pat ieškovas UAB „Fotoras“ ir atsakovė A. D. pasirašė analogišką 2015-05-11 Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, pagal kurią atsakovė išnuomojo ieškovui UAB „Fotoras“ gyvenamąsias patalpas, esančias S. Žukausko g. 25-31, Vilniuje. Vadovaujantis Sutarties 2.4 punktu, ieškovas S. S. sumokėjo atsakovei 1 060,00 Eur dydžio užstatą grynais pinigais. Abi minėtos sutartys yra pasirašytos ir galiojančios, tačiau iš šalių argumentų bei byloje esančių aplinkybių visumos nustatyta, jog dvi sutartys buvo sudarytos siekiant sudaryti sąlygas ieškovui S. S. pasitarti su buhaltere ir nuspręsti, kuri sutartis yra naudingesnė. Šalys šios aplinkybės neginčija, todėl pripažintina, jog faktiškai galiojanti yra tik viena sutartis. Nagrinėjamu atveju tarp šalių kilo ginčas dėl to, kuri sutartis atitinka tikrąją šalių valią ir yra faktiškai galiojanti. Sprendžiant šį klausimą atsižvelgtina į aplinkybę, jog po nuomos sutarčių sudarymo užstatą atsakovei grynais pinigais sumokėjo pats S. S.. Bylos nagrinėjimo metu šalys neginčijo, jog išnuomotame bute, esančiame S. Žukausko g. 25-31, Vilniuje, gyveno būtent S. S., byloje taip pat nėra jokių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, jog patalpos buvo naudojamos UAB „Fotoras“ veiklai vykdyti, be to, nei atsakovė, nei ieškovas S. S. UAB „Fotoras“ vardu neišrašinėjo bei į ieškovo UAB „Fotoras“ buhalterinę apskaitą neįtraukinėjo jokių finansinių dokumentų, susijusių su 2015‑05-11 Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi.

22Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2015-05-11 iš UAB „Fotoras“ atsiskaitomosios sąskaitos atsakovei buvo sumokėtas 530 Eur nuomos mokestis, o 2015-05-12 buhalterine pažyma minėta suma buvo perkelta ieškovui S. S., kadangi suma buvo sumokėta už fizinį asmenį. Pažymoje nurodyta, jog S. S. yra skolingas 530 Eur dydžio sumą UAB „Fotoras“, todėl konstatuotina, kad ši atsakovei pervesta suma nebuvo įtraukta į įmonės buhalteriją ir yra laikytina būtent ieškovo S. S. sumokėtu nuomos mokesčiu. Teismas ypač atsižvelgia į tą aplinkybę, jo buhalterinė pažyma apie sumos perkėlimą buvo sudaryta iš karto po Nuomos sutarties sudarymo ir mokesčio sumokėjimo, kas leidžia teismui tikėti ieškovo paaiškinimais. Vėliau už buto nuomą ir komunalines paslaugas iš UAB „Fotoras“ sąskaitos mokama nebuvo, ieškovas S. S. šiuos mokėjimus atliko iš savo, kaip fizinio asmens, banko sąskaitos, mokėjimo paskirtyje nurodydamas „nuoma + mokesčiai, mokėtojas S. S.“. Atsakovės teiginys, kad ieškovas S. S. už nuomą UAB „Fotoras“ vardu mokėjo grynaisiais pinigais, negaudamas jokio pinigų priėmimą patvirtinančio dokumento, yra deklaratyvus, nepatvirtintas jokiais faktais bei įrodymais, todėl yra vertintinas kaip atsakovės gynybinė pozicija ir atmestinas. Iš byloje esančio 2015-06-10 Būsto draudimo liudijimo taip pat matyti, kad ieškovas S. S. nuomojamo būsto draudimo sutartį sudarė savo, kaip fizinio asmens, vardu, kas taip pat sudaro pagrindą teigti, kad išnuomotu nekilnojamuoju turtu naudojosi S. S. asmeniškai, savo reikmėms. Dėl nurodytų aplinkybių sutiktina su ieškovo argumentu, kad nuomos sutarčių sudarymo tikslas buvo buto nuoma būtent ieškovui S. S., ir faktiškai buvo vykdoma sutartis, sudaryta su šiuo asmeniu, o ne su UAB „Fotoras“. Pažymėtina, jog teismo posėdžio metu šalys nurodė, jog Nuomos sutartis su S. S. buvo pasirašyta 2015‑05-11, o sutartis su UAB „Fotoras“ buvo pasirašyta kitą dieną, t. y. 2016-05-12, tačiau atbuline data, t. y. įrašant datą 2015-05-11. Sutarties sudarymas atgaline data papildomai verčia abejoti sutarties teisėtumu ir sutartyje esančių sąlygų atitikimu šalių valiai. Be to, būtent ant sutarties, pasirašytos tarp atsakovės ir ieškovo S. S., yra ranka įrašyti originalūs įrašai, patvirtinantys apie gautą užstatą ir užfiksuojantys kitus susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu, ant kiekvieno ieškovo S. S. ir atsakovės sudarytos sutarties lapo yra ir ieškovo draugės A. G. originalūs parašai, kas sudaro sąlygas manyti, kad būtent šis sutarties variantas atitiko tikrąją šalių valią. Atsižvelgiant į tai, kad abi nuomos sutartys yra pasirašytos jas sudariusių šalių, tačiau įvertinus aplinkybę, jog sutartis su S. S. buvo sudaryta anksčiau, teismas daro išvadą, jog tikroji ir realią šalių valią atitinkanti sutartis yra anksčiau sudaryta, t. y. 2015‑05-11 nuomos sutartis, sudaryta su S. S.. Dėl nurodytų priežasčių teismas tenkina ieškovų reikalavimą ir pripažįsta ieškovo UAB „Fotoras“ ir atsakovės A. D. 2015-05-11 sudarytą Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį niekine.

23Dėl skolos priteisimo.

24Ieškovai patikslintu ieškiniu taip pat prašė priteisti iš atsakovės ieškovui S. S. 986,19 Eur skolą ir 4,59 Eur palūkanas, susidariusias po nuomos sutarties nutraukimo atsakovei negrąžinus 986,19 Eur užstato likučio pagal ieškovo S. S. pateiktą likusių mokėtinų sumų pagal Sutartį paskaičiavimą, iš grąžintinos depozito sumos atėmus už komunalines paslaugas mokėtinas sumas.

25Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad, vadovaujantis Sutarties 2.4 punktu, ieškovas S. S. sumokėjo atsakovei 1 060 Eur dydžio užstatą, kuris turėjo būti grąžintas pasibaigus sutarties terminui arba nutraukus sutartį prieš terminą, jei sutartis tinkamai įvykdyta; jei sutartis nėra tinkamai įvykdyta, iš užstato nuomotojas išskaito nesumokėtą nuomos mokestį, komunalinius ar kitų paslaugų mokesčius bei padengia bet kokią dėl nuomininko kaltės atsiradusią žalą butui ir/ar nuomotojui, įskaitant, bet neapsiribojant nuomotojo negautomis pajamomis dėl netinkamo sutarties vykdymo. 2015-07-22 ieškovas S. S. elektroniniu pranešimu informavo atsakovę, kad nuo 2015-09-30 pageidauja nutraukti Sutartį šalių susitarimu ir įsipareigojo apmokėti sąskaitas už komunalinius mokesčius ir nuomą, jeigu atsakovė 2015-09-30 grąžins sumokėtą depozitą. Atsakovė į ieškovo pranešimą atsakė, jog ieškovui įvykdžius įsipareigojimus pagal sutartį, Sutartis bus nutraukta nuo 2015-09-23 šalių sutarimu, perduodant butą atsakovei bei sudarant priėmimo – perdavimo aktą. Atsakovė pranešime taip pat nurodė, kad depozitas bus grąžintas ieškovui po buto apžiūros ir perdavimo atsakovei, įsitikinus, jog butui nepadaryta žala ir padengti įsiskolinimai už buto nuomą bei komunalines paslaugas. Ieškovo teigimu, jam dar begyvenant atsakovės bute šalys tarėsi, kad ieškovas nutrauks sutartį anksčiau, atsakovė buvo įspėta apie sutarties nutraukimą prieš du mėnesius, t. y. 2015 m. liepos mėnesį, ir sutarties nutraukimui neprieštaravo, šalys tarėsi dėl depozito grąžinimo. Iš byloje esančių duomenų (šalių susirašinėjimo elektroniniu paštu) matyti, jog apie nuomos sutarties nutraukimą atsakovė buvo informuota 2015‑07-22, taigi, prieš du mėnesius iki planuojamo sutarties nutraukimo. Iš teismui pateiktos tarp S. S. ir atsakovės sudarytos nuomos sutarties bei šalių argumentų matyti, kad šalys nebuvo numatę aiškios sutarties nutraukimo tvarkos, todėl teismas vadovaujasi Lietuvos Respublikos CK 6.193 straipsnio 4 dalimi, nustatančia, jog kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sutarties sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai, ir pripažįsta, kad nagrinėjamu atveju sutarties sąlygas nustatė atsakovė, kaip nekilnojamojo turto nuomos paslaugas teikianti šalis. Nuomos sutarties 4.1. punktu šalys buvo susitarę, kad sutartis gali būti nutraukta apie tai prieš du mėnesius raštu įspėjus kitą šalį, taigi, konstatuotina, kad ieškovas laikėsi sutartyje nustatytos jos nutraukimo tvarkos ir tinkamai bei laiku informavo atsakovę apie sutarties nutraukimą. Be to, pagal sutarties 4.4. p šalys turi teisę nutraukti sutartį abipusiu rašytiniu susitarimu, nesilaikant Sutarties 4.1. punkte nustatyto termino. Byloje pateiktas šalių susirašinėjimas patvirtina, kad šalys tarėsi nutraukti nuomos sutartį nuo 2015-09-23 bei atsakovė patvirtino, kad grąžins ieškovui jo sumokėtą depozitą. Esant nurodytoms aplinkybėms pripažintina, kad atsakovei išlieka pareiga grąžinti ieškovui jo sumokėtą užstatą, atskaičius iš jo nesumokėtą nuomos mokesčio dalį bei komunalinius mokesčius (Sutarties 2.4. p.).

26Lietuvos Respublikos CK 6.477 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį (Lietuvos Respublikos CK 6.487 str. 1 d.). 2015-05-11 Gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 2.1. punktu ieškovas S. S. įsipareigojo kiekvieną mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 11 dienos, mokėti atsakovei 530 Eur dydžio nuomos mokestį. Bylos nagrinėjimo metu šalys pripažino, kad nuomos sutartis buvo nutraukta ir butas perduotas atsakovei 2015-09-10, todėl ieškovas turėjo pareigą mokėti nuomos ir komunalinius mokesčius iki šios datos. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015‑05‑11 ieškovas sumokėjo atsakovei 530 Eur nuomos mokesčio iš UAB „Fotoras“ atsiskaitomosios sąskaitos, o kiti mokėjimai buvo atlikti grynais pinigais. Paskutinis nuomos mokesčio mokėjimas buvo atliktas 2015‑08-26 iš ieškovo asmeninės atsiskaitomosios sąskaitos, ieškovei pervedant 487,45 Eur nuomos ir komunalinių mokesčių (iš mokėtinos 602,45 Eur sumos atimtos 115 Eur išlaidos už skalbyklės remontą). Nors atsakovė teigė, jog ieškovas liko skolingas 342 Eur nuomos mokesčio už laikotarpį nuo 2015‑09-10 iki 2015-09-30, su šiuo argumentu nesutiktina, kadangi byloje esančių įrodymų visuma patvirtina, kad ieškovas bute gyveno tik iki 2015-09-10. Teismo posėdžio metu šalys minėtos aplinkybės neginčijo, todėl pripažintina, kad ieškovas turėjo pareigą sumokėti nuomos mokestį būtent iki nuomos sutarties nutraukimo dienos. Esant nurodytoms aplinkybėms atsakovės argumentas, jog ieškovas nėra visiškai atsiskaitęs už buto nuomą, atmestinas, ir pripažintina, jog ieškovas yra tinkamai atsiskaitęs su atsakove už buto nuomą iki 2015-09-10.

27Atsakovė taip pat nurodė, kad pagal Sutarties 4.1. punktą ieškovas liko jai skolingas 4 240 Eur dydžio baudą už Sutarties nutraukimą anksčiau nustatyto minimalaus sutarties sudarymo laikotarpio, kurį sudaro nuomos mokestis už mėnesius, likusius iki minimalaus trukmės nuomos termino pabaigos. Taip pat tiek priešieškinyje, tiek teismo posėdžio metu atsakovė paaiškino, kad šios sumos iš ieškovo nereikalauja, o jos reikalaus ateityje, todėl teismas dėl šios aplinkybės nepasisako ir nesprendžia.

28Ieškovas Sutartimi taip pat įsipareigojo deklaruoti elektros ir vandens skaitiklių parodymus ir sumokėti nuomojamų patalpų komunalinius mokesčius ir kitus mokėjimus (2015-05-11 Gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 2.2. punktas). Iš byloje esančio atsakovės sudaryto Priėmimo – perdavimo akto, komunalinių mokesčių sąskaitų bei ieškovo pateikto komunalinių mokesčių paskaičiavimo rašytinių duomenų nustatyta, kad ieškovas liko skolingas atsakovei 6,77 Eur už elektros energiją (33 kW dieniniu tarifu, t. y. 4,65 Eur; 21 kW naktiniu tarifu, t. y. 2,12 Eur), 18,24 Eur už šaltą vandenį nuo 610 iki 622, iš viso už 12 m3 (ieškovo ir atsakovo nurodyti vandens skaitiklių parodymai iš esmės sutampa, tačiau nesutampa apskaičiuotų kubinių metrų skaičius, kas laikytina akivaizdžia ieškovo atlikto skaičiavimo klaida), 36,10 Eur mokesčio už UAB „Vilniaus energija“ tiektą šilumos energiją (nors šalių atlikti mokesčio apskaičiavimai nežymiai skiriasi, tačiau ieškovas 2015-09-12 elektroniniame pranešime atsakovei pats nurodė, kad jo paskaičiavimas yra apytikslis, o netikėti atsakovės atliktu paskaičiavimu nėra pagrindo, todėl vadovautinasi atsakovės pateiktais duomenimis). Atsakovė taip pat nurodė, jog ieškovas yra skolingas 88,48 Eur už UAB „Adminsta“ teiktas administravimo paslaugas ir pateikė PVM sąskaitas – faktūras už laikotarpį nuo 2015-08-01 iki 2015-09-30. Ieškovas nesutiko su šiuo atsakovės reikalavimu ir nurodė, kad bute gyveno tik iki 2015-09-10, o ne visą rugsėjo mėnesį, už kurį prašoma sumokėti. Iš bylos duomenų nustatyta, jog ieškovas iš buto išsikaustė 2015-09-10, o paskutinis mokėjimas už komunalinius mokesčius buvo atliktas 2015-08-26, kai UAB „Adminsta“ dar nebuvo pateikusi sąskaitų už komunalinius mokesčius. Už rugpjūčio mėnesį butui buvo priskaičiuota 33,34 Eur komunalinių mokesčių, kuriuos ieškovas privalo sumokėti atsakovei. Be to, ieškovas gyveno išsinuomotame bute iki 2015-09-10, todėl, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais bei atsižvelgiant į ieškovo argumentą, jog iš karto po 2015-09-10 į butą atsikėlė gyventi nauji nuomininkai, pripažintina, jog ieškovas privalo sumokėti 1/3 dalį mokesčių už rugsėjo mėnesį, t. y. 18,36 Eur. Dėl nurodytų priežasčių darytina išvada, jog iš viso ieškovas liko skolingas atsakovei 112,81 Eur komunalinių mokesčių.

29Atsakovė atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, jog paskutinis nuomos mokesčio mokėjimas buvo atliktas pavėluotai, todėl ieškovui buvo apskaičiuoti delspinigiai už 14 dienų. Įvertinus byloje esančius duomenis matyti, kad nuomos mokestis buvo sumokėtas ne 2015-08-11, kaip nustatyta Nuomos sutarties 2.1. punkte, o 2015-08-26, todėl sutiktina su atsakovės argumentu, jog ieškovas turi sumokėti jam susidariusius delspinigius. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (Lietuvos Respublikos CK 6.71 str.). Pripažinus ieškovo UAB „Fotoras“ ir atsakovės A. D. 2015-05-11 sudarytą Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį niekine, vadovaujamasi su S. S. sudarytos Sutarties nuostatomis, pagal kurios 5.2. punktą nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomotojui 5 procentų dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos nuomos arba kitų mokesčių pagal Sutartį sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Pagal šią Sutarties nuostatą ieškovui susidarė iš viso 371,00 eurų delspinigiai (530 Eur x 0,05 = 26,50 Eur; 26,50 Eur x 14 dienų = 371 Eur) už 14 kalendorinių dienų, tačiau teismas atsižvelgia į ieškovo paaiškinimus, kad nuomos mokestį jis pavėlavo sumokėti būtent dėl atsakovės kaltės. Nustatyta, kad 2015-07-22 atsakovei buvo išsiųstas raštas dėl Sutarties nutraukimo, tačiau atsakymas buvo gautas tik 2015-08-25, o ieškovas gavęs atsakovės atsakymą, jau sekančią dieną (2015‑08-26) pervedė atsakovei nuomos bei komunalinius mokesčius. Įvertinus šią ieškovo aplinkybę pripažintina, kad pavėluotą nuomos mokesčio sumokėjimą nulėmė abiejų šalių elgesys, todėl netesybos ieškovo atžvilgiu turi būti mažinamos. Be to, bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, jog ieškovas butą nuomojosi kaip fizinis asmuo ir naudojosi juo savo asmeninėms reikmėms, o atsakovė nekilnojamojo turto nuomos veiklą vykdo reguliariai, yra patyrusi šioje srityje, jos veikla teikia jai turtinę naudą ir gali būti prilyginta komercinei veiklai. Dėl nurodytų priežasčių teismas tarp šalių susiklosčiusius santykius pripažįsta vartojimo santykiais, todėl ex officio imasi vartotojo, kaip silpnesniosios sandorio šalies, interesų pažeidimo apsaugos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pabrėžęs, kad sutartiniuose santykiuose su vartotojais negali būti remiamasi vien sutarčių laisvės principu – būtinos teisės normos, saugančios silpnesniąją šalį ir įpareigojančios pardavėją ar paslaugų teikėją atsižvelgti į vartotojo interesus. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-11-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005-06-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Nagrinėjamu atveju teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką sprendžia, kad tinkami ir protingi būtų 0,05 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną, todėl šalių Sutartimi nustatytas delspinigių dydis mažintinas iki nurodyto dydžio. Dėl nurodytos priežasties konstatuotina, kad ieškovui susidarė iš viso 3,71 Eur delspinigiai (530 Eur x 0,05 procento x 14 dienų = 3,71 Eur) už 14 kalendorinių dienų.

30Lietuvos Respublikos CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Esant nurodytoms aplinkybėms teismas sprendžia, jog iš atsakovės ieškovo S. S. naudai priteistinas 1 060 Eur dydžio užstatas, iš jo atskaičius ieškovo S. S. mokėtinas sumas (112,81 Eur komunalinius mokesčius bei 3,71 Eur delspinigius), iš viso atsakovė turi grąžinti ieškovui 943,48 Eur dydžio užstato dalį.

31Lietuvos Respublikos CK 6.261 straipsnyje nustatyta, jog skolininkas, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, privalo mokėti už termino praleidimą įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią mokėti praleistas terminas. Tuo vadovaujantis ieškovo S. S. naudai iš atsakovės priteistinos 4,39 Eur palūkanos už laikotarpį nuo 2015-09-10 iki 2015-10-14.

32Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tuo vadovaujantis iš atsakovės ieškovo S. S. priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (947,87 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-10-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo naudai.

33Teismas nepasisako dėl atsakovės argumentų, jog teismas neturėjo teisės priimti nagrinėti patikslinto ieškinio, kadangi nenustačius esminių kliūčių bylos nagrinėjimui patikslintas ieškinys buvo priimtas ir šiuo atveju nėra jokių pagrindų atsisakyti jį nagrinėti.

34Dėl įskaitymo.

35Bylos nagrinėjimo metu ieškovas taip pat ginčijo atsakovės atlikto įskaitymo teisėtumą, tačiau teismas pažymi, kad sprendžiant šalių ginčą visos mokėtinos sumos buvo įvertintos vadovaujantis 2015-05-11 Nuomos sutarties, sudarytos su S. S., nuostatomis bei apskaičiuotos iš naujo pagal šalių pateiktus duomenis. Dėl nurodytų priežasčių pripažintina, kad skolos įskaitymo teisėtumas neturi įtakos galutiniam šalių mokėtinų sumų apskaičiavimui, tačiau byloje nagrinėjus šią aplinkybę, teismas pasisako ir dėl jos.

36Vienas iš įstatyme nustatytų prievolės pasibaigimo pagrindų – priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas. CK 6.130 straipsnio 1 dalis numato, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo (CK 6.131 str. 1 d.). Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad įskaitymo, kaip prievolės pabaigos pagrindo, taikymui įstatyme nustatytos tam tikros sąlygos: pirma, tam, jog būtų galima atlikti įskaitymą, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gegužės 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-266-969/2015). Vienašališkai negali būti įskaitomi tokie reikalavimai, kurie yra aiškiai nelygiaverčiai vykdytinumo ir akivaizdumo požiūriu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2012). Šiuo aiškinimu kasacinis teismas pabrėžė būtinybę kiekvieną kartą taikant įstatyme įtvirtintas įskaitymo sąlygas, įvertinti jų esmę, paskirtį ir įskaitomų reikalavimų pobūdį, kad nebūtų įskaitomi aiškiai nelygiaverčiai vykdytinumo ir akivaizdumo požiūriu reikalavimai, pvz., tokių, dėl kurių vykdymo šalys aiškiai nėra sutarę, kurie nėra patikimai pagrįsti, todėl yra didelė tikimybė, jog dėl reikalavimo pagrįstumo neišvengiamai kils teisminis ginčas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2014).

37Nagrinėjamu atveju atsakovė teigia, jog 2015-09-14 atliko įskaitymą, išsiųsdama elektroninį laišką, tačiau laiške nėra įvardinta konkreti suma, aks daro įskaitymą negaliojančiu. Be to, atsakovė atliko įskaitymą dar vienu aktu, t.y. 2015-011-08, tačiau tuo metu byla jau buvo nagrinėjama teisme. Pažymėtina, jog tarp šalių kilęs ir nagrinėjamas ginčas, vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, neleidžia atlikti priešpriešinių reikalavimų įskaitymo. Be to, pati atsakovė teismo posėdžio metu teismui paaiškino, kad tarp šalių buvo kilęs ne vienas ginčas, ieškovas buvo nepatenkintas nuomojamu butu ir santykiais su atsakove, o atsakovė buvo nepatenkinta nuomininkais, nuolat važiuodavo į butą dėl atitinkamų reikalavimų (sugedusios skalbyklės ir pan.), nuomininkas vis vėluodavo mokėti, ji supratusi, kad nuomininkas ilgai bute negyvens, todėl akivaizdu, jog įskaitymai negalėjo būti daromi. Be to, teismas teismo posėdžio metu bandė aiškintis svarbias įskaitymų atlikimo aplinkybes, tačiau taip ir liko neaišku, kada įskaitymai buvo atlikti, kada buvo parašyti ir išsiųsti laiškai. Esant tokioms aplinkybėms bei kasacinio teismo praktikai, teismas sprendžia, kad kilus ginčui dėl atliktų apmokėjimų, esant neaiškioms reikalavimų sumoms nebuvo įskaitymui atlikti būtinų sąlygų.

38Dėl priešieškinio reikalavimų.

39Atsakovė A. D. priešieškiniu prašė pripažinti tarp jos ir ieškovo S. S. 2015-05-11 sudarytą Nuomos sutartį niekine bei priteisti solidariai iš ieškovų 729,59 Eur nuostolių atlyginimą. Atsakovė nurodė, kad butui ir baldams buvo padaryta žala, tačiau teismui nepateikė nurodytą aplinkybę patvirtinančių įrodymų, iš kurių būtų galima nustatyti kilusios žalos faktą ir dydį. Buto išnuomojimo metu atsakovė su ieškovu nepasirašė jokio perdavimo akto, kuriame būtų užfiksuotas bute esantis perduodamas turtas su detaliai aprašyta jo būkle. Priešingai, teismo posėdžio metu pati atsakovė pripažino, kad buvo laikotarpis, kai jame pati gyveno, gyveno jos vaikas, be to, butas buvo nuomojamas ir kitiems nuomininkams, o po paskutiniųjų nuomininkų išsikraustymo, prieš perduodant butą ieškovui, savininkė jo neapžiūrėjo. Be to, atsakovės pateiktas aktas su tariamais defektais buvo sukurtas tik po 2 mėnesių nuo buto grąžinimo, todėl tai negali būti laikoma patikimu žalos fakto įrodymu. Be to, teismas atkreipia atsakovės dėmesį, kad byloje nėra jokių įrodymų, kurie, net ir pripažinus pačios žalos padarymo aplinkybes, leistų teismui spręsti dėl žalos dydžio. Atsakovė į bylą nepateikė jokių įrodymų, kokio dydžio žala padaryta, o teismui teismo posėdžio metu bandant aiškintis būtent šias aplinkybes, apsiribojo paaiškinimais kaip ,,aš žinau, už kiek buvo įsigyta‘‘, ,,aš žinau, kiek mokėjau‘ ir pan. teismas pažymi, kad vien tik tokių argumentų nepakanka nei žalos atsiradimo, nei jos dydžio aplinkybėms įrodyti. Civilinės bylos nagrinėjimo metu teismas nenustatė aplinkybių, kurios patvirtintų atsakovės teiginius dėl žalos butui padarymo, argumentus dėl žalos dydžio, todėl darytina išvada, kad atsakovė neįrodė priešieškinyje pateiktų argumentų. Esant nurodytoms aplinkybėms priešieškinio reikalavimas dėl žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovų atmestinas.

40Teismui pripažinus, kad tikroji, šalių valią atitinkanti ir faktiškai galiojanti sutartis yra 2015‑05-11 Nuomos sutartis, sudaryta su S. S., teismas pakartotinai nebepasisako dėl atsakovės argumentų, jog minėta sutartis nėra galiojanti, bei pripažįsta, jog atsakovės reikalavimas pripažinti 2015‑05-11 Nuomos sutartį su S. S. niekine atmestinas kaip nepagrįstas.

41Atsakovė taip pat nurodė, jog ieškovas nesumokėjo 397 Eur pajamų mokesčio už nuomotoją, tačiau galiojančia pripažintoje 2015‑05-11 Nuomos sutartyje, sudaryta su S. S., nuostatos dėl pelno mokesčio mokėjimo nėra, todėl šis atsakovės argumentas atmestinas.

42Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai šalims turėtų būti priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovų ieškinį tenkinus 95,67 proc., iš atsakovės priteistina ieškovų sumokėto 53,00 Eur žyminio mokesčio 50,70 Eur dalis. Ieškovas pateikė į bylą ir išlaidas teisinei pagalbai apmokėti, tačiau teismas pažymi, kad ieškovas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas už UAB „Sergel“ suteiktas teisines paslaugas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015-05-29 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-334-687/2015 išaiškino, kad CPK 56 str. nustatyti procesinio atstovavimo apribojimai ir reikalavimai iš esmės lemia ir atstovavimo išlaidų paskirstymo, priteisimo reglamentavimą. CPK 88 str. 1 d. 6 p. išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskiria prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, o CPK 98 str. 1 d. nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Tai reiškia, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Atsižvelgiant į tai, ieškovo prašymas priteisti iš atsakovės išlaidas už suteiktas teisines paslaugas, yra nepagrįstas, todėl negali būti tenkintinas. Teismas pažymi, kad ieškovus atstovavo advokatė, tačiau ji duomenų apie bylinėjimosi išlaidas neteikė, o ieškovas ir jo atstovė šiuo klausimu iš viso nepasisakė.

43Kadangi atsakovės priešieškinis yra atmestas, atsakovės prašymas priteisti iš ieškovų jos patirtas bylinėjimosi išlaidas atmestinas.

44Teismo turėtos pašto išlaidos yra 8,12 EUR. Iš atsakovės pagal patenkintą ieškinio dalį priteistina 7,76 Eur pašto išlaidų valstybės naudai, o vadovaujantis Teisingumo ir Finansų ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, kadangi likusi pašto išlaidų dalis neviršija 3 Eur, iš ieškovų ji nepriteisiama (LR CPK 96 str. 6 d.).

45Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265 str., 270 str.,

Nutarė

46ieškinį tenkinti iš dalies.

47Priteisti iš atsakovės A. D., a. k. ( - ) 943,48 Eur skolą (užstato dalį), 4,39 Eur palūkanas, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (947,87 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-10-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 50,70 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovo S. S., a. k. ( - ) naudai.

48Likusią ieškinio dalį atmesti.

49Priešieškinį atmesti.

50Priteisti iš atsakovės A. D., a. k. ( - ) 7,76 Eur pašto išlaidų valstybės naudai.

51Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė,... 2. sekretoriaujant Jolitai Aleksejūnaitei,... 3. dalyvaujant ieškovui S. S.,... 4. ieškovų atstovei advokatei Gabijai Jurgitai Streckienei,... 5. atsakovei A. D.,... 6. atsakovės atstovui Pauliui Markevičiui,... 7. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 8. ieškovai patikslintu ieškiniu prašo 1) priteisti iš atsakovės ieškovui S.... 9. Atsakovė priešieškiniu prašo pripažinti tarp jos ir ieškovo S. S.... 10. Ieškovai patikslintame ieškinyje nurodė, kad ieškovas S. S. ir atsakovė... 11. Atsakovė priešieškinyje nurodė, kad tikroji nuomos sutartis 2015-05-11 buvo... 12. Atsakovė atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad su ieškovų... 13. Ieškovai atsiliepime į priešieškinį nurodė, kad su juo nesutinka ir... 14. Teismo posėdžio metu ieškovas S. S. palaikė patikslintą ieškinį jame... 15. Teismo posėdžio metu ieškovų atstovė palaikė patikslintą ieškinį,... 16. Ieškovas S. S. paaiškino, kad dvi nuomos sutartys buvo sudarytos tam, kad... 17. Atsakovė teismo posėdžio metu su patikslintu ieškiniu nesutiko, prašė jį... 18. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas su patikslintu ieškiniu nesutiko,... 19. Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinis atmestinas.... 20. Dėl Nuomos sutarties pripažinimo niekine.... 21. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015-05-11 ieškovas... 22. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2015-05-11 iš UAB „Fotoras“... 23. Dėl skolos priteisimo.... 24. Ieškovai patikslintu ieškiniu taip pat prašė priteisti iš atsakovės... 25. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad, vadovaujantis Sutarties 2.4 punktu,... 26. Lietuvos Respublikos CK 6.477 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal nuomos... 27. Atsakovė taip pat nurodė, kad pagal Sutarties 4.1. punktą ieškovas liko jai... 28. Ieškovas Sutartimi taip pat įsipareigojo deklaruoti elektros ir vandens... 29. Atsakovė atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, jog paskutinis nuomos... 30. Lietuvos Respublikos CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas... 31. Lietuvos Respublikos CK 6.261 straipsnyje nustatyta, jog skolininkas,... 32. Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas... 33. Teismas nepasisako dėl atsakovės argumentų, jog teismas neturėjo teisės... 34. Dėl įskaitymo.... 35. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas taip pat ginčijo atsakovės atlikto... 36. Vienas iš įstatyme nustatytų prievolės pasibaigimo pagrindų –... 37. Nagrinėjamu atveju atsakovė teigia, jog 2015-09-14 atliko įskaitymą,... 38. Dėl priešieškinio reikalavimų.... 39. Atsakovė A. D. priešieškiniu prašė pripažinti tarp jos ir ieškovo S. S.... 40. Teismui pripažinus, kad tikroji, šalių valią atitinkanti ir faktiškai... 41. Atsakovė taip pat nurodė, jog ieškovas nesumokėjo 397 Eur pajamų mokesčio... 42. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai... 43. Kadangi atsakovės priešieškinis yra atmestas, atsakovės prašymas priteisti... 44. Teismo turėtos pašto išlaidos yra 8,12 EUR. Iš atsakovės pagal patenkintą... 45. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265 str., 270 str.,... 46. ieškinį tenkinti iš dalies.... 47. Priteisti iš atsakovės A. D., a. k. ( - ) 943,48 Eur skolą (užstato dalį),... 48. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 49. Priešieškinį atmesti.... 50. Priteisti iš atsakovės A. D., a. k. ( - ) 7,76 Eur pašto išlaidų... 51. Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...