Byla 2-2575-773/2017
Dėl preliminariosios statomos parkavimo vietos sutarties pripažinimo pagrindine ir nuosavybės teisės į automobilio parkavimo vietą pripažinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Mindaugas Šimonis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės V. U. ieškinį atsakovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Negresko investicijos“, atstovaujamai bankroto administratoriaus mažosios bendrijos „Nemokumo valdymas“, dėl preliminariosios statomos parkavimo vietos sutarties pripažinimo pagrindine ir nuosavybės teisės į automobilio parkavimo vietą pripažinimo,

Nustatė

2Ieškovė V. U. pateikė teismui ieškinį, kuriame prašo: 1) pripažinti ieškovės V. U. ir atsakovės BUAB „Negresko investicijos“ 2014 m. liepos 23 d. sudarytą preliminariąją statomos parkavimo vietos sutartį pagrindine pirkimo–pardavimo sutartimi; 2) pripažinti ieškovės nuosavybės teisę į automobilio parkavimo vietą – 1/43 dalį negyvenamosios patalpos – automobilių saugyklos, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše aprašytos 2.1. punkte ir sutarties priede pažymėtą Nr. 12. Nurodė, kad ieškovė V. U. ir atsakovė BUAB „Negresko investicijos“ 2014 m. liepos 23 d. sudarė preliminariąją statomos parkavimo vietos sutartį, pagal kurią atsakovė įsipareigojo daugiabučiame penkių aukštų gyvenamajame name, kuris buvo statomas 1,32 ha atsakovei priklausančiame žemės sklype, esančiame ( - ), pastatyti automobilio parkavimo vietą. Šalys sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis įsipareigojo sudaryti pagrindinę pirkimo–pardavimo sutartį. Pažymėjo, kad pagal sudarytą preliminariąją sutartį pagrindinės sutarties kaina buvo 8 000 Lt, šią sumą ieškovė 2014 m. liepos 23 d. sumokėjo atsakovei. Pasak ieškovės, ginčo parkavimo vieta ieškovei naudotis perduota 2016 m. balandžio 14 d., pagal žodinį susitarimą, tačiau pagrindinė sutartis nesudaryta dėl atsakovės kaltės (b. l. 1–4).

3Atsakovei BUAB „Negresko investicijos“, atstovaujamai bankroto administratoriaus MB „Nemokumo valdymas“, teismo procesiniai dokumentai įteikti 2017 m. rugpjūčio 24 d. (CPK 123 straipsnio 2 dalis, b. l. 31). Atsakovė BUAB „Negresko investicijos“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė, nenurodė nepateikimo priežasčių, todėl esant ieškovės V. U. prašymui priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas

5Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2 dalį, priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Atlikus formalų ieškovės V. U. pateiktų rašytinių įrodymų: 2014 m. liepos 23 d. preliminariosios statomos parkavimo vietos sutarties (b. l. 5–9), 2014 m. liepos 23 d. kasos pajamų orderio kvito (b. l. 10), VĮ „Registrų centras“ išrašo (b. l. 12–16) tyrimą bei atsakovei BUAB „Negresko investicijos“ nepateikus jokių įrodymų, kad ieškovė neįvykdė 2014 m. liepos 23 d. preliminarioje sutartyje numatytų įsipareigojimų ir neįgijo nuosavybės teisės į ginčo parkavimo vietą ar pagrindinė nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartis buvo nesudaryta dėl ieškovės kaltės, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovės V. U. pateiktų įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti ieškovės V. U. prašomą sprendimą.

7Pagal CK 6.165 straipsnio 1 dalį, preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą) (CK 6.305 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad preliminarioji sutartis – tai organizacinė sutartis, priskirtina ikisutartinių santykių stadijai. Tai sutartis dėl kitos (pagrindinės) sutarties sudarymo, iš jos kyla šalių prievolė aptartomis sąlygomis sudaryti pagrindinę sutartį. Iš CK 6.165 straipsnyje įtvirtintos preliminariosios sutarties sampratos matyti, kad iš šios sutarties kylančios prievolės dalykas yra asmenų veiksmai, kuriais siekiama sudaryti pagrindinę sutartį. Pagrindinėje sutartyje prievolės dalykas yra veiksmai, kurie arba patys turi vertybės reikšmę (pvz., atlygintinų profesionalo paslaugų teikimo sutartyje), arba veiksmai, kuriais objektas – vertybė yra perduodamas kitai šaliai (parduodama, mainoma, dovanojama ir pan.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2014). Taigi, sprendžiant dėl konkrečios civilinių santykių dalyvių valia sudarytos sutarties esmės ir teisinės reikšmės, svarbiausias šaltinis yra sutarties turinys. Būtent pagal konkrečios sutarties turinį galima nuspręsti – pripažinti šią sutartį preliminariąja sutartimi ar kvalifikuoti joje įtvirtintą susitarimą kaip pagrindinę sutartį.

8Teismas nustatė, kad ieškovė V. U. ir atsakovė BUAB „Negresko investicijos“ 2014 m. liepos 23 d. sudarė preliminariąją statomos parkavimo vietos sutartį, pagal kurią atsakovė įsipareigojo daugiabučiame penkių aukštų gyvenamajame name, kuris buvo statomas 1,32 ha atsakovei priklausančiame žemės sklype, esančiame ( - ), pastatyti automobilio parkavimo vietą, kuri bus cokoliniame namo aukšte (sutarties 1 punktas). Sutarties 2 punkte numatyta, kad pardavėjui (atsakovui) įvykdžius sutarties 3.1. punkto sąlygas, šalys įsipareigoja šioje sutartyje numatytais terminais sudaryti pagrindinę sutartį. Sutarties 3 punkte atsakovė BUAB „Negresko investicijos“ įsipareigojo iki 2015 m. kovo 31 d. atlikti parkingo statybos darbus, Nekilnojamojo turto registre įregistruoti parkingą, kaip atskirą turtinį vienetą ir raštu pranešti ieškovei apie šių įsipareigojimų įvykdymą.

9Iš byloje pateikto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad atsakovė 2016 m. birželio 8 d. įregistravo negyvenamąją patalpą – automobilių saugyklą, esančią ( - ), plane pažymėta ( - ). Ieškovės teigimu, ginčo parkavimo vieta jai naudotis perduota 2016 m. balandžio 14 d., pagal žodinį susitarimą. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovė BUAB „Negresko investicijos“ iš esmės įvykdė sutarties 3 punkte nustatytus įsipareigojimus. Ieškovė V. U. minėta sutartimi įsipareigojo sumokėti 8 000 Lt. Iš ieškovės V. U. pateikto kasos pajamų orderio kvito nustatyta, kad ieškovė atsakovui 2014 m. liepos 23 d. sumokėjo 8 000 Lt. Atsižvelgdamas į nurodytas faktines aplinkybes teismas sprendžia, kad byloje nesant priešingų įrodymų, laikytina, jog ieškovė V. U. įrodė pirkimo-pardavimo sutarčiai būdingus bruožus, t. y. sutarties įvykdymą – visos kainos sumokėjimą ir daikto perdavimo faktą (CK 6.165 straipsnio 1 dalis, CK 6.305 straipsnio 1 dalis).

10Pažymėtina, kad CK 6.401 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad preliminariojoje sutartyje gali būti numatyta, jog pirkėjas finansuoja gyvenamojo namo ar buto statybą sutartyje nustatytomis sąlygomis, o pardavėjas atlieka užsakovo funkcijas. Šiuo atveju visišką nuosavybės teisę į butą pirkėjas įgyja nuo visos preliminariojoje sutartyje numatytos statybos kainos sumokėjimo. Taigi, nors šioje situacijoje preliminarios sutarties dalykas buvo būsima automobilio parkavimo vieta, tačiau ji buvo finansuoja ieškovės lėšomis, todėl ieškovei taikytinas CK 6.401 straipsnio 5 dalyje nustatytas specialusis pirkėjo nuosavybės įgijimo būdas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad visais atvejais, kai nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutarties šalimi yra pirkėjas (fizinis asmuo), perkantis iš verslininko (juridinio asmens) nekilnojamąjį daiktą savo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti, tokia sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, todėl būtina užtikrinti vartotojo (fizinio asmens), kaip silpnesniosios sutarties šalies, interesus.

11Teismas, įvertindamas aplinkybę, kad atsakovė BUAB „Negresko investicijos“ yra bankrutuojanti įmonė pažymi, jog iškėlus įmonei bankroto bylą, teisinė galimybė pareikšti ne tik piniginio pobūdžio, bet ir kitokius turtinius reikalavimus, siekiant daikto išreikalavimo ar nuosavybės teisės pripažinimo, turi būti suteikiama, nes tokios galimybės nesuteikus, į bankrutuojančios įmonės turto masę gali patekti ir jai nepriklausantis daiktas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2011, 2014 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2014).

12Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad ieškovė V. U. sumokėjusi visą sutarties kainą ir faktiškai perėmusi parkavimo vietos valdymą, įgijo nuosavybės teisę į nurodytą parkavimo vietą, todėl ieškinys tenkintinas visiškai (CK 1.93 straipsnio 4 dalis, 6.165 straipsnio 1 dalis, CK 6.305 straipsnio 1 dalis, 6.401 straipsnio 5 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

14Ieškinį patenkinti visiškai.

15Pripažinti ieškovės V. U., a. k. ( - ) ir atsakovo BUAB „Negresko investicijos“, kodas ( - ), 2014 m. liepos 23 d. sudarytą preliminariąją statomos parkavimo vietos sutartį pagrindine pirkimo–pardavimo sutartimi.

16Pripažinti ieškovei V. U., a. k. ( - ) nuosavybės teisę į automobilio parkavimo vietą – 1/43 dalį negyvenamosios patalpos – automobilių saugyklos, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše aprašytos 2.1. punkte ir sutarties priede pažymėtą Nr. 12.

17Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Šalis, kurios prašymu teismas priėmė sprendimą už akių, turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai