Byla 2-262-855/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Renata Volodko, sekretoriaujant J. F., dalyvaujant ieškovo UAB „Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika“ atstovui adv. T. P., atsakovo R. B. ir trečiojo asmens V. B. atstovui adv. N. J.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika“ ieškinį atsakovui R. B., trečiasis asmuo – V. B. dėl skolos priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui R. B., prašydamas priteisti iš atsakovo 14000 Lt skolą, 623 Lt palūkanų, bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2010-09-09 įgaliojo atsakovą parduoti ieškovui priklausantį automobilį Toyota Previa, valst. Nr. ( - ). 2010-09-14 atsakovas sudarė automobilio pirkimo – pardavimo sutartį su trečiuoju asmeniu ir pardavė automobilį už 14000 Lt, kuriuos pirkėjas perdavė atsakovui sutarties sudarymo dieną. Nors 2010 m. 11 mėn. atsakovas informavo ieškovą apie įgaliojimo įvykdymą, o 2010 m. 11 mėn., 2011 m. 3 mėn., 2011 m. 6 mėn. ieškovas reikalavo iš atsakovo perduoti už automobilio pardavimą gautas lėšas, tačiau atsakovas tokių lėšų nėra perdavęs ieškovui iki šiol. Atsakovas pažeidė esmines įgaliotinio prievoles vykdyti pareigą rūpestingai, nedelsiant pateikti ataskaitą apie įvykdytą pavedimą, perduoti ieškovui tai, ką gavo pavedimo pagrindu. Praleidęs terminą įvykdyti piniginę prievolę atsakovas privalo mokėti 5 procentų metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas: kadangi atsakovas turėjo perduoti pinigines lėšas už parduotą automobilį per protingą 7 dienų terminą, t.y. ne vėliau negu 2010-09-21, todėl ieškinio pateikimo dieną palūkanos sudaro 623 Lt. Atsikirsdamas į atsakovo atsiliepime nurodytus argumentus ieškovas pažymėjo, kad atsakovas nepagrindė įrodymais nei vienos iš atsiliepime nurodytos aplinkybės: byloje nėra jokių įrodymų dėl susitarimo tarp ieškovo ir atsakovo dėl atsakovui dirbant UAB ‚Amerigas“ išmokamo darbo užmokesčio įskaitymo į lizingo įmokas, mokamas UAB ‚SEB lizingas“ už automobilį Toyota Previa ar kitokio susitarimo tarp atsakovo bei ieškovo, jos vadovės buvimo. Atsakovo pateiktas, kaip jie teigia, ieškovo buhalterės R. D., surašytas raštelis yra neaiškios kilmės, nėra pateiktas jo originalas, buhalterė paneigė jį surašiusi, jis nepagrindžia jokių atsakovo atsiliepime nurodytų aplinkybių. Ta aplinkybė, kad automobilis buvo perduotas naudotis atsakovo sutuoktinei V. B., kuri buvo ieškovo akcininkė ir darbuotoja, ir kad juo galimai naudojosi bei remontavo atsakovas, nepaneigia fakto, kad automobilis priklausė ieškovui ir nereiškia, kad nuosavybės teisė į automobilį perėjo atsakovui ar kad tarp šalių buvo koks nors susitarimas dėl nuosavybės teisių perėjimo. Faktinio – neoficialaus automobilio savininko sąvoka, kuria operuoja atsakovas, teisėje neegzistuoja, faktinis naudojimasis automobiliu nereiškia nuosavybės teisių į jį įgijimo.

5Atsakovas R. B. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad nuo 2004-01-02 iki 2007 m. vidurio dirbo UAB „Amerigas“, įmonės vadovė I. M., kuri yra ir ieškovo vadovė bei akcininkė, pasiūlė atsakovui, kad už darbą atlyginimas jam nebus mokamas ar bus mokamas tik simbolinis atlyginimas, tačiau kaip atsiskaitymas už darbą įmonė įsigys atsakovui automobilį lizingo sutarties pagrindu. Automobilis turėjo būti išperkamas atsakovui taip, kad lizingo įmokų suma būtų lygi darbo sutartimi tarp atsakovo ir darbdavio sulygto, tačiau faktiškai neišmokėto atlyginimo dydžiui. Tokiu būdu atsakovui už darbą nebuvo mokamas darbo užmokestis (buvo mokamas tik simbolinis atlyginimas), tačiau ieškovo vadovė, kuri buvo ir darbdavio vadovė, nurodydavo atsakovui pasirašyti įvairius dokumentus, kuriais atsakovas patvirtindavo, kad gaudavo iš darbdavio neva grynais pinigais mokėtą atlyginimą. Lizingo įmokos už automobilį buvo faktiškai išskaitomos iš atsakovo, o vėliau ir jo sutuoktinės darbo užmokesčio, ką patvirtina ieškovo buhalterės R. D. ranka rašytas su atsiliepimu į ieškinį pateiktas raštas. Tokiu būdu nuo 2005 m. pabaigos iki 2010-09-14 faktinis automobilio savininkas buvo atsakovas, nes iš pradžių iš jo, o jį atleidus 2007 m. viduryje iš UAB „Amerigas“ – iš jo sutuoktinės V. B. darbo užmokesčio buvo išskaičiuojamos sumos, mokamos už automobilio Toyota Previa lizingą. Šią aplinkybę patvirtina dideli V. B. darbo užmokesčio svyravimai. Atsakovas ir jo sutuoktinė faktiškai naudojosi, valdė, savo lėšomis prižiūrėjo ir remontavo bei išlaikė automobilį Toyota Previa, t.y. elgėsi su juo, kaip savininkai, nes automobilis priklausė atsakovui kaip kompensacija už faktiškai negautą darbo užmokestį, be to, jam buvo pažadėta, kad visi ieškovo buhalteriniai klausimai bus sutvarkyti. 2010 m. rugsėjį atsakovas informavo ieškovą, kad norėtų parduoti automobilį, tačiau kadangi nebuvo sutvarkyti nuosavybės teisės dokumentai ir automobilis formaliai priklausė ieškovui, atsakovui buvo išduotas įgaliojimas parduoti automobilį ieškovo vardu, šalims sutariant, kad gautas už jį lėšas pasiliks atsakovas. Atsakovui 2010-09-09 buvo išduotas įgaliojimas parduoti automobilį, atsakovas automobilį 2010-09-14 pardavė už 14000 Lt, o gautas lėšas pasiliko sau. Ieškovas niekada nereikalavo atsakovo nei grąžinti automobilį, nei už jo pardavimą gautus pinigus, tarp šalių nebuvo sudaryta nei pavedimo sutartis, nei kitoks dokumentas, kurie reguliuotų ieškovo ir atsakovo vidinius santykius, t.y. išlaidų, vykdant pavedimą, atlyginimo dydį, tvarką, lėšų perdavimo tvarką ir būdą, atsakovui nebuvo sumokėtas atlyginimas už pavedimo vykdymą ir nebuvo atlygintos su tuo susijusios išlaidos, o tai tik patvirtina, jog išduotas įgaliojimas parduoti buvo tik formalus veiksmas, todėl ieškovas nepagrįstai ir nesąžiningai reikalauja grąžinti 14000 Lt bei sumokėti 623 Lt palūkanas. Atsakovas taip pat pažymėjo, kad analogiškas atsiskaitymas bei modelis, už darbą atsilyginant ne darbo užmokesčiu, o už lizinguojamus automobilius mokamomis įmokomis, buvo taikomas ir kitų ieškovo darbuotojų atžvilgiu. V. B. dirbant pas ieškovą, jai buvo suteiktas naudotis automobilis Ford S-max, valst. Nr. ( - ) ieškovo vadovė I. M. pasiūlė, kad iš V. B. darbo užmokesčio bus išskaitomos ieškovo mokamos lizingo įmokos už šį automobilį, tą patvirtinta teismui pateiktas buhalterės R. D. raštas bei V. B. išmokėto darbo užmokesčio skaičiavimai. Nuo tos dienos, kai buvo baigtos mokėti lizingo įmokos už automobilį, V. B. ieškovo išmokamos sumos išaugo lizingo įmokų už automobilį suma, t.y. apie 1200-1300 Lt.

6Tretysis asmuo V. B. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, tačiau jos atstovas nurodė, kad ji su ieškiniu nesutinka tais pačiais argumentais, kaip ir atsakovas.

7Ieškinys tenkintinas.

8Šalių atstovų paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2010-09-09 įgaliojimu ieškovas UAB „Baltijos ir Amerikos chirurgijos ir terapijos“ klinika įgaliojo atsakovą R. B. atstovauti jį VĮ „Regitra“ išregistruojant ir parduodant lengvąjį automobilį Toyota Previa, identifikavimo Nr. ( - ), valst. Nr. ( - ), esantį Vilniaus m. VPK KP ETAS įskaitoje, techninio paso Nr. 252301 (I t., b.l. 6). Šį automobilį ieškovas įsigijo nuosavybėn 2005-12-22 Finansinio lizingo sutarties su AB „SEB lizingas“ pagrindu, laikotarpiu nuo 2005-12-22 iki 2009-12-20 mokėdamas kas mėnesį atitinkamo dydžio lizingo įmokas pagal nustatytą grafiką (I t., b.l. 42-43). 2010-05-20 aktu AB „SEB lizingas“ patvirtino, kad ieškovas 2009-12-21 įvykdė visas 2005-12-22 Finansinio lizingo sutartyje numatytas sąlygas, lizingo bendrovė jokių pretenzijų jam neturi, ieškovui nuo lizingo sutarties sąlygų įvykdymo datos, t.y. 2009-12-21 perėjo nuosavybės teisė į lizingo sutarties dalyku esantį ieškovo naudojamą kilnojamąjį daiktą, t.y. automobilį Toyota Previa, valst. Nr. ( - ) (II t., b.l. 47).

9Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo tai, kad jis gavo vykdydamas pavedimą parduoti ieškovo automobilį Toyota Previa minėto įgaliojimo pagrindu, t.y. už automobilio pardavimą gautus 14000 Lt, o taip pat 623 Lt dydžio palūkanas už piniginės prievolės perduoti ieškovui minėtą pinigų sumą termino praleidimą. Šie ieškovo reikalavimai tenkintini, kaip pagrįsti.

10LR CK 6.756 str.1 d. nustatyta, kad pavedimo sutartimi viena šalis (įgaliotinis) įsipareigoja kitos šalies (įgaliotojo) vardu ir lėšomis atlikti tam tikrus teisinius veiksmus su trečiaisiais asmenimis. Pavedimo sutartis pagal savo pobūdį yra sutartis dėl atstovavimo, kurios pagrindu įgaliotinis įgaliotojo (atstovaujamojo) vardu su trečiaisiais asmenimis atlieka teisinius veiksmus, todėl jai taikomos ir CK normos, reglamentuojančios atstovavimą, t.y. CK 2.132-2.151 straipsniai (LAT 2009 m. liepos 29 d. nutartis c.b. UAB DBB „Rizikos cesija“ v. UAB DBB „Altarija“, bylos Nr. 3K-3-315/2009; 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis c.b. J. G. v. L. S., bylos Nr. 3K-3-461/2010 ir kt.).

11Aukščiau nurodyti rašytiniai įrodymai, o taip pat šalių atstovų paaiškinimai patvirtina, kad tarp ieškovo UAB „Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika“, kaip automobilio Toyota Previa, valst. Nr. ( - ) savininko, bei atsakovo R. B. 2010-09-09 susiklostė atstovavimo / pavedimo teisiniai santykiai, kadangi atsakovas (įgaliotinis) įsipareigojo ieškovo (įgaliotojo) vardu atlikti atitinkamą teisinį veiksmą su trečiaisiais asmenimis – išregistruoti ieškovui priklausantį automobilį Toyota Previa bei jį parduoti ir pan., buvo ieškovo įgaliotas tą padaryti ir atliko atitinkamus teisinius veiksmus ieškovo vardu su trečiaisiais asmenimis, kas sukėlė teisines pasekmes būtent ieškovui, kaip automobilio pardavėjui, ir trečiajam asmeniui, kaip automobilio pirkėjui (CK 6.756 str. 1 d.). Įgaliotojo suteiktos įgaliotiniui teisės buvo apibrėžtos ieškovo atsakovui išduotame rašytiniame dokumente – įgaliojime, kaip tai ir numato CK 6.756 str. 1 d. Šis įgaliojimas nėra nuginčytas, juo suteiktomis teisėmis atsakovas faktiškai pasinaudojo, kadangi ieškovo vardu 2010-09-14 Transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartimi pardavė trečiajam asmeniui - pirkėjui V. K. ieškovui priklausančią transporto priemonę Toyota Previa, valst. Nr. ( - ), už 14000 Lt (I t., b.l. 7).

12CK 6.760 str. 1 d. numato, kad įgaliotinis privalo įvykdyti jam duotą pavedimą sąžiningai ir rūpestingai, kad įvykdymas geriausiai atitiktų įgaliotojo interesus, bei vengti savo asmeninių interesų konflikto su įgaliotojo interesais, o pagal CK 6.760 str. 4-5 d. bei CK 2.150 str. įvykdęs pavedimą, privalo apie taip pranešti įgaliotojui, pateikti ataskaitą, grąžinti įgaliojimą, jei sutarties nenustato ko kitą, taip pat perduoti įgaliotojui visa, ką gavo vykdydamas pavedimą. Įstatymo nuostata atsiskaityti atstovaujamajam už viską, ką yra gavęs vykdydamas pavedimą, reiškia be kita ko, ir atstovo pareigą perduoti atstovaujamajam gautus pinigus. CK 6.760 str. 8 d. numato, kad įgaliotinis neturi teisės naudoti gautos vykdant pavedimą informacijos ar turto savo interesais, išskyrus sutarties ar įstatymo numatytais atvejais, taip pat kai sutikimą naudoti informaciją ar turtą duoda įgaliotojas. Jeigu įgaliotinis šios pareigos nevykdo, jis privalo atlyginti įgaliotojui dėl to padarytus nuostolius bei grąžinti visa tai, kas yra jo nepagrįstas praturėjimas, jeigu jis neteisėtai naudojo daiktą ar pinigus – atitinkamai mokėti nuomos mokestį ar palūkanas. Nagrinėjamu atveju matyti, kad pardavęs ieškovui priklausančią transporto priemonę Toyota Previa, atsakovas apie tai informavo ieškovą, grąžino jam įgaliojimą bei perdavė automobilio pirkimo – pardavimo sutartį (abu šie dokumentai yra pas ieškovą), tačiau neperdavė ieškovui už automobilio pardavimą gautą iš pirkėjo 14000 Lt sumą, nors pripažino, kad šiuos pinigus faktiškai gavo grynais pinigais bei pasiliko juos sau. Duomenų ir įrodymų, kad ieškovas, kaip įgaliotojas, būtų leidęs atsakovui naudoti vykdant pavedimą gautą turtą (pinigus), juos pasilikti sau ir pan., byloje nėra. Tokiu būdu darytina išvada, kad atsakovas pažeidė CK 2.150 str. ir 6.760 str. 5 d. įtvirtintą įgaliotinio pareigą, o tai savo ruožtu sudaro pagrindą priteisti iš atsakovo ieškovui už automobilio pardavimą gautą kainą – 14000 Lt.

13Nors šalys nesusitarė dėl konkretaus pavedimo įvykdymo termino, tačiau, kaip jau buvo minėta, atsakovas pripažino, kad iš karto 2010-09-14 pardavęs automobilį Toyota Previa gavo pinigus- 14000 Lt, todėl privalėjo perduoti įgaliotojui tai, ką gavo vykdydamas pavedimą per protingą terminą, kaip teisingai nurodė ieškovas, vadovaujantis CK 6.53 str. 2 d. – per septynias dienas. Atsakovui pažeidus šį terminą, vadovaujantis CK 6.210 str. 1 d., atsiranda pagrindas priteisti iš jo ieškovui 5 procentų dydžio metines palūkanas už laikotarpį nuo 2010-09-21 iki ieškinio pareiškimo dienos, sudarančias 623 Lt.

14Savo nesutikimą su ieškiniu atsakovas R. B. ir jo sutuoktinė V. B. grindė tarp atsakovo bei jo buvusio darbdavio UAB „Amerigas“ sudarytu žodiniu susitarimu, jog vietoj darbo užmokesčio atsakovui už darbą UAB ‚Amerigas“ ieškovas UAB „Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika“, kurių vadovė buvo tas pats asmuo -I. M., mokės lizingo bendrovei AB „SEB lizingas“ įmokas už lizinguojamą automobilį Toyota Previa, kuris, išmokėjus visas lizingo įmokas, pereitų atsakovui nuosavybės teise, t.y. įmonė įsigys atsakovui automobilį lizingo sutarties pagrindu, o atsakovui nustojus dirbti UAB „Amerigas“ vietoj darbo užmokesčio dalies V. B. už darbą ieškovo įmonėje darbdavys mokės toliau atitinkamas lizingo įmokas. Atsakovas teigė, kad jam už darbą buvo mokamas tik simbolinis atlyginimas, atsakovas pasirašydavo kasos išlaidų žiniaraščius, kuriais patvirtindavo, kad gaudavo iš darbdavio neva grynais pinigais mokėtą atlyginimą, tuo tarpu ieškovo lizingo įmokos už automobilį Toyota Previa buvo faktiškai išskaitomos iš atsakovo faktiškai uždirbto, t.y. didesnio darbo užmokesčio, o vėliau ir iš jo sutuoktinės V. B. darbo užmokesčio. Vis dėlto, nei atsakovas, nei trečiasis asmuo nepateikė teismui jokių šias jų procesiniuose dokumentuose nurodomas aplinkybes galinčių patvirtinti įrodymų, t.y. įrodymų, kurie leistų teismui daryti išvadą, jog šiuo atveju buvo trišalis – UAB ‚Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika“, UAB ‚Amerigas“ bei R. B., o vėliau ir V. B. - susitarimas mokėti R. B. darbo užmokestį (jo dalį) ne pinigais, o kompensuojant lizingo įmokas už nuosavybės teise norimą įsigyti transporto priemonę (nėra atitinkamo atsakovo prašymo darbdaviui, kitokių dokumentų, susitarimų, sandorių ir pan.), jog lizinguojama transporto priemonė nuosavybės teise pereis būtent atsakovui ir pan. Teismui taip pat nėra pateikta jokių įrodymų, leidžiančių nustatyti, kokiu būtent laikotarpiu iš atsakovo, o kada, kokiu laikotarpiu iš V. B. darbo užmokesčio, kaip teigia atsakovai, buvo daromi ir kokio būtent dydžio atskaitymai, kad būtent iš atsakovo ir trečiojo asmens išskaičiuotas darbo užmokestis, o ne ieškovo, kaip juridinio asmens, lėšos, buvo perdedamas lizingo įmonei ir t.t. Ieškovas neigė tokių susitarimų buvimą bei kitas atsakovo atsiliepime išdėstytas aplinkybes, o atsakovas nepateikė teismui jokių šias aplinkybes galinčių pagrįsti įrodymų.

15Atsakovo pateikti, kaip jis teigia, tuometinės UAB ‚Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika“ bei UAB ‚Amerigas“ buhalterės R. D. ranka surašyti rašteliai (I t., b.l. 44-46) negali būti laikomi minėto susitarimo buvimą ir atsakovo atsiliepime išdėstytas aplinkybes galinčiais patvirtinti įrodymais, kadangi nėra aišku, kokie juose nurodomi skaičiai, išskaičiavimai, nepriemokos, ką reiškia kiekviena iš rašteliuose nurodytų sumų, rašteliai nėra niekieno pasirašyti, teismui atsakovas negalėjo pateikti šių raštelių originalų (kas kelia pagrįstų abejonių dėl jų kopijų tikrumo), o liudytoja apklausta buhalterė R. D. paneigė rašiusi šiuos raštelius ir negalėjo nurodyti, kokie skaičiai juose figūruoja ir ką reiškia. Liudytoja R. D. taip pat parodė, kad jai dirbant buhaltere tiek ieškovo įmonėje, tiek UAB ‚Amerigas“ apie jokį susitarimą tarp atsakovo ir UAB „Amerigas“ ir/ar UAB ‚Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika“ dėl atitinkamų išskaitų iš atsakovo/trečiojo asmens darbo užmokesčio atlikimo, dengiant ieškovo lizinguojamo automobilio Toyota Previa lizingo įmokas, nemokant atsakovui/trečiajam asmeniui viso faktiškai jo uždirbto darbo užmokesčio, jai nėra žinoma. Liudytoja parodė, kad lizingo įmokas AB „SEB lizingas“ ieškovas, kaip lizingo sutarties šalis, mokėjo iš savo lėšų (atsiskaitomosios sąskaitos), atitinkamai jas apskaitė įmonės buhalteriniuose dokumentuose, o jas išmokėjus, įmonei perėjo nuosavybės teisė į šią transporto priemonę, tuo tarpu atsakovui ieškovo pavedimu pardavus automobilį Toyota Previa ieškovas išrašė automobilio pirkėjo vardu PVM sąskaitą – faktūrą 14000 Lt sumai. Šias ieškovo atstovo bei liudytojos R. D. nurodytas aplinkybes patvirtina ir jau minėtas lizingo davėjo AB „SEB lizingas“ pasirašytas automobilio Toyota Previa perdavimą ieškovo nuosavybėn patvirtinantis 2010-05-20 aktas, kuriame lizingo davėjas patvirtino, kad būtent ieškovas UAB ‚Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika“ įvykdė visas lizingo sutartyje numatytas sąlygas, jam nėra jokių pretenzijų, ir nuosavybės teisė į lizingo sutarties objektu esančią transporto priemonę perduodama ieškovui (II t., b.l. 47).

16Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, atsakovas R. B. nuo 2004-01-02 iki 2007-04-06 dirbo UAB ‚Amerigas“ projekto vadovu, darbo sutartyje šalys susitarė, kad atsakovui nustatomas 10 valandų per savaitę darbo laikas bei 0,5 MMA dydžio darbo užmokestis, o 2004-05-01 padarytu darbo sutarties pakeitimu atsakovas buvo pervestas dirbti ūkvedžiu, nustatant, jog jam mokamas LR Vyriausybės nustatytas minimalus valandinis tarifas (II t., b.l. 11-12). Šioje įmonėje buhaltere tuo metu dirbusi liudytoja R. D. parodė, kad atsakovui darbo užmokestis UAB „Amerigas“ ir buvo mokamas tokio dydžio, koks buvo sulygtas darbo sutartyje, grynais pinigais bei pervedimais į banko sąskaitą, proporcingai dirbtam darbo laikui, kuris buvo apskaitomas atitinkamuose įmonės dokumentuose, jokio prašymo darbo užmokestį ar jo dalį mokėti ne pinigais, o kita forma ar būdu, pvz., pervedant ieškovui/lizingo įmonei atitinkamas pinigų sumas, nei atsakovas, nei jo sutuoktinė niekada nebuvo pateikę, jokie tokio pobūdžio išskaičiavimai iš jų darbo užmokesčio nebuvo daromi. Atsakovas nepateikė ir byloje nėra jokių šias liudytojos nurodytas bei byloje esančiais rašytiniais įrodymais pagrįstas aplinkybes galinčių paneigti įrodymų. Byloje esantys UAB ‚Amerigas“ mokėjimo žiniaraščiai patvirtina atsakovui laikotarpiu nuo 2004 m. gruodžio iki 2007 m. balandžio išmokėtas pinigų sumas, kaip paaiškino atsakovo atstovas bei patvirtino UAB ‚Amerigas“ buhalterė liudytoja R. D. – išmokėtą grynais pinigais darbo užmokestį (II t., b.l. 13-41). Jokių įrodymų, kad atsakovas faktiškai UAB ‚Amerigas“ dirbo daugiau, negu sulygta darbo sutartyje, kad jam buvo neteisingai priskaičiuotas ir sumokėtas darbo užmokestis, kad faktiškai jis uždirbo daugiau lėšų, negu jam buvo išmokėta, ir papildomai uždirbo būtent tiek, kiek ieškovas kas mėnesį mokėjo AB ‚SEB lizingas“ automobilio Toyota Previa lizingo įmokų, byloje nėra.

17Kartu su atsakovo rašytiniais paaiškinimais pateikta jo sutuoktinei V. B., dirbusiai UAB ‚Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika“, laikotarpiu nuo 2006 m. sausio iki 2011 m. liepos mėnesio priskaičiuoto ir išmokėto darbo užmokesčio bei jo priedų suvestinė niekaip nepagrindžia atsakovo nurodytos aplinkybės dėl atitinkamų išskaitymų iš jo sutuoktinės darbo užmokesčio už ieškovo lizinguojamą automobilį Toyota Previa, taip pat ir automobilį Ford S-max, kadangi atsakovas nepateikė įrodymų, jog jo sutuoktinė faktiškai gavo mažiau darbo užmokesčio, negu jai buvo priskaičiuota, jog iš darbo užmokesčio buvo daromi atitinkamo dydžio išskaitymai ir pan. Be to, liudytoja R. D. parodė, kad ieškovo įmonės darbuotojams darbo reikalams ieškovui priklausantys ir/ar lizinguojami automobiliai buvo suteikiami naudotis neatlygintinai, jokie išskaitymai iš jų darbo užmokesčio už naudojimąsi automobiliais nebuvo daromi, darbuotojams buvo suteikiamos atitinkamos kortelės, kurios leisdavo iki tam tikro limito įmonės sąskaita užpilti į automobilius degalus.

18Nors kaip matyti iš atsakovo pateiktų už automobilio Toyota Previa remontą 2006-2010 m. laikotarpiu PVM sąskaitų – faktūrų, jos buvo pasirašytos atsakovo R. B., tačiau jos buvo išrašytos lizingo gavėjo - ieškovo UAB „Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika“ vardu, tik 2010-03-30 sąskaita išrašyta R. B., o 2010-03-24 sąskaita - „Mototoja“ kliento vardu (I t., b.l. 67-80), atsakovas negalėjo nurodyti ir pagrįsti įrodymais, kokias būtent sąskaitas – faktūras jis apmokėjo asmeniškais iš savo asmeninių lėšų, o kokios buvo apmokėtos ieškovo, nepateikė įrodymų, kad už automobilio remontą apmokėjo būtent iš savo asmeninių lėšų, tuo tarpu liudytoja R. D. parodė, kad pagal ieškovui išrašytas PVM sąskaitas – faktūras už automobilio remontą visada mokėjo ieškovas.

19Liudytojų D. A., Ž. S., E. E. parodymai apie tai, kad automobilio Toyota Previa faktiškai naudojosi, t.y. juo važinėjo, remontavo, konsultavosi dėl pardavimo, leisdavo liudytojams juo naudotis ir pan. būtent atsakovas, taip pat šių liudytojų manymas, jog šis automobilis priklauso atsakovui, negali būti laikomi atsakovo atsiliepime nurodytas aplinkybes patvirtinančiu įrodymu. Minėti liudytojai parodė, kad nėra matę šio automobilio nuosavybės teisių dokumentų, nežino, kieno vardu jis įregistruotas. Ieškovas paaiškino, kad automobilis Toyota Previa, kaip ir kiti ieškovui nuosavybės teise priklausantys ar lizingo sutarčių pagrindu naudojami automobiliai, buvo ir yra suteikiami naudotis įmonės darbuotojams, tarp kurių buvo iš atsakovo sutuoktinė V. B., dirbusi UAB ‚Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika“, jai buvo leista naudotis automobiliu Toyota Previa, todėl neatmestina galimybė, kad automobiliu naudojosi ir jos sutuoktinis R. B., šios aplinkybės neginčijo ir ieškovas. Kita vertus, naudojimasis daiktu gali būti teisėtas, t.y. atsirasti vienokiu ar kitokiu teisiniu pagrindu, arba neteisėtas, t.y. nesant teisėto pagrindo, faktinis naudojimasis daiktu nebūtinai reiškia nuosavybės teisių į jį turėjimą. Pažymėtina, kad byloje nėra jokių duomenų ir įrodymų, kad atsakovas ir/ar tretysis asmuo būtų reiškę ieškovui pretenzijas dėl nuosavybės teisių į automobilį Toyota Previa, prašytų pripažinti jiems nuosavybės teises ar kitaip gintų, jų nuomone, jiems priklausančias teises bei interesus.

20Atsakovo atstovo argumentas, jog ieškovas pagal neapmokėtą PVM sąskaitą – faktūrą dėl 14000 Lt už parduotą automobilį pretenzijas turėtų reikšti automobilio pirkėjui V. K., atmestinas kaip nepagrįstas, kadangi jis pats patvirtino, kad pirkėjas atsiskaitė už perkamą automobilį, t.y. faktiškai sumokėjo R. B. visą automobilio kainą, tuo tinkamai įvykdydamas pirkimo – pardavimo sutartį, ginčo dėl šios aplinkybės byloje nėra.

21Pagaliau, net ir tuo atveju, jeigu būtų įrodytos atsakovo atsiliepime nurodytos aplinkybės dėl taip vadinamų neformalių, įstatymo nustatyta tvarka neįformintų ieškovo, UAB ‚Amerigas“ bei paties atsakovo santykių bei veiksmų buvimo, tai leistų kalbėti apie atitinkamų darbo, mokesčių, buhalterinę apskaitą bei kitus santykius reglamentuojančių teisės normų pažeidimus (apsimestinių sandorių, sąmoningo atitinkamų mokesčių slėpimo, darbo įstatymuose numatytų apmokėjimo už darbą nuostatų, mokestinių normų pažeidimus, sąmoningą buhalterinių – mokestinių dokumentų klastojimą, melagingų duomenų juose įrašymą ir t.t.). Atsakovo atstovas, duodamas paaiškinimus, nurodė, kad atsakovas R. B. sąmoningai pildė tikrovės neatitinkančius mokėjimo žiniaraščius apie jo uždirbtą ir priklausantį išmokėti darbo užmokestį, žinodamas, kad buhalteriniuose dokumentuose neatsispindi visas darbo užmokestis ir pan., t.y. atsakovas toleravo jo, jo darbdavio ir ieškovo „juodosios buhalterijos“ faktą, sutiko, kad dalis darbo užmokesčio bus tinkamai atspindėta buhalteriniuose dokumentuose, darbo sutartyje ir pan., o kita dalis bus „juoda“, nuslėpta, išmokama ieškovo mokamų lizingo įmokų už automobilį lizingo davėjui forma. Jeigu tokios atsakovo/ atstovo aplinkybės byloje iš tikrųjų būtų įrodytos, t.y. pačiam atsakovui atlikus bei toleravus teisę pažeidžiančius veiksmus, prisiimant galimą neigiamą su tuo susijusią rizika, pačiam elgiantis neatsargiai, neapdairiai, o svarbiausia - nesąžiningai, jis negalėtų tikėtis teisinės gynybos, kadangi iš neteisės teise neatsiranda. Būtent todėl atsakovo baigiamojoje kalboje išdėstyta pozicija, jog teismas šioje byloje turi priimti ne formalų, o teisingą sprendimą, t.y. ne formaliai vadovautis byloje esančiais ieškovo pateiktais įrodymais, o atsižvelgti į atsakovo nurodomas aplinkybes dėl faktiškai tarp šalių susiklosčiusių santykių, vertintina kritiškai.

22Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas negali daryti išvados dėl atsakovo atsiliepime nurodytų aplinkybių (kurių esmė– paties atsakovo nuosavybės teisių į automobilį Toyota Previa įgijimas), kurios, kaip teigia atsakovas, sudarytų pagrindą atmesti ieškovo ieškinį, buvimo. Teismas negali grįsti savo išvadų prielaidomis dėl galimo tokių aplinkybių buvimo ir vien paties atsakovo paaiškinimais. Pagal CPK 176 str. 1 d. įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo lieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (pvz., LAT 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis c.b. A. R. v. J. R., G. A., Vilniaus apskrities viršininko administracijai ir kt., bylos Nr. 3K-3-304/2008; 2008 m. kovo 26 d. nutartis c.b. L. Z. v. K. Ž. , bylos Nr. 3K-3-187/2008; 2004 m. spalio 4 d. nutartis c.b. V. B., R. Ž. v. AB „Panevėžio duona“ , byla Nr. 3K-3-513/2004; 2001 m. kovo 26 d. nutartis c.b. G. Š. v. Knygų prekybos valstybinės firmos „Knyga“ Raseinių filialas, bylos Nr. 3K-3-260/2001; ir kt.). Nagrinėjamu atveju byloje esantys įrodymai, iš esmės – vien atsakovo paaiškinimai, neleidžia teismui daryti net menko tikėtinumo išvados apie atsakovo atsiliepime nurodomų faktų egzistavimą, todėl teismas negali juos pripažinti įrodymais ir suabejoti dėl ieškovo pareikštų reikalavimų pagrįstumo.

23Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistina 439 Lt jo sumokėto žyminio mokesčio (I t., b.l. 1), o į valstybės biudžetą priteistinos 22 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 93 str., 96 str.).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263-270 str. str., 279 str. teismas

Nutarė

25Ieškovo UAB „Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika“ (kodas – 110580798, buveinė – Nemenčinės pl. 24A, Vilnius) ieškinį atsakovui R. B. (a.k. ( - )), trečiasis asmuo – V. B. tenkinti.

26Priteisti iš atsakovo R. B. ieškovui UAB ‚Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika“ 14000 Lt (keturiolika tūkstančių litų) skolos, 623 Lt (šešis šimtus dvidešimt tris litus) palūkanų bei 439 Lt (keturis šimtus trisdešimt devynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

27Priteisti iš atsakovo R. B. į valstybės biudžetą 22 Lt (dvidešimt du litus) bylinėjimosi išlaidų.

28Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus rajono apylinkės teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Renata Volodko, sekretoriaujant J.... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovas UAB „Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika“... 5. Atsakovas R. B. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad nuo... 6. Tretysis asmuo V. B. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, tačiau jos atstovas... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Šalių atstovų paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais... 9. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo tai, kad jis gavo vykdydamas pavedimą... 10. LR CK 6.756 str.1 d. nustatyta, kad pavedimo sutartimi viena šalis... 11. Aukščiau nurodyti rašytiniai įrodymai, o taip pat šalių atstovų... 12. CK 6.760 str. 1 d. numato, kad įgaliotinis privalo įvykdyti jam duotą... 13. Nors šalys nesusitarė dėl konkretaus pavedimo įvykdymo termino, tačiau,... 14. Savo nesutikimą su ieškiniu atsakovas R. B. ir jo sutuoktinė V. B. grindė... 15. Atsakovo pateikti, kaip jis teigia, tuometinės UAB ‚Baltijos ir Amerikos... 16. Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, atsakovas R. B. nuo... 17. Kartu su atsakovo rašytiniais paaiškinimais pateikta jo sutuoktinei V. B.,... 18. Nors kaip matyti iš atsakovo pateiktų už automobilio Toyota Previa remontą... 19. Liudytojų D. A., Ž. S., E. E. parodymai apie tai, kad automobilio Toyota... 20. Atsakovo atstovo argumentas, jog ieškovas pagal neapmokėtą PVM sąskaitą... 21. Pagaliau, net ir tuo atveju, jeigu būtų įrodytos atsakovo atsiliepime... 22. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas negali daryti... 23. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistina 439 Lt jo sumokėto... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263-270... 25. Ieškovo UAB „Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika“ (kodas... 26. Priteisti iš atsakovo R. B. ieškovui UAB ‚Baltijos ir Amerikos terapijos ir... 27. Priteisti iš atsakovo R. B. į valstybės biudžetą 22 Lt (dvidešimt du... 28. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...