Byla 2A-575-372/2010

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Birutės Simonaitienės, kolegijos teisėjų: Danutės Burbulienės, Vytauto Kursevičiaus, sekretoriaujant Kristinai Bagdonienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Atidumas“ atstovei A. C., atsakovo UAB „Vaivorykštė“ atstovui A. V., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vaivorykštė“ apeliacinius skundus dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 7 d. sprendimo ir 2010 m. birželio 22 d. papildomo sprendimo panaikinimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ūkvedys“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vaivorykštė“ dėl skolos priteisimo bei atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vaivorykštė“ priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Ūkvedys“, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Gintaro baldai“, Šiaulių miesto savivaldybei, L. V. M., V. D., E. K., A. V., M. M., R. B., A. R., D. Š., G. P., D. M. V., I. J., L. K., A. A. P., K. P., V. J., B. J., D. M., A. P., N. K., A. M., L. S., A. S. dėl 2007 m. birželio 4 d. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo pripažinimo negaliojančiu. Teisėjų kolegija

Nustatė

2Ieškovas UAB „Ūkvedys“ (šiuo metu reorganizuotas į UAB „Atidumas“) kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo 9802,44 Lt skolos ir 579,60 Lt palūkanų už daugiabučiui namui ( - ) 2008 m. atliktą bendrosios dalinės nuosavybės (stogo) remontą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad jis, sutinkamai su Šiaulių miesto savivaldybės sprendimu, administravo pastatą, esantį ( - ), kur atsakovas turi bendros dalinės nuosavybės teise negyvenamas patalpas. Kadangi stogo būklė buvo prasta, Šiaulių miesto savivaldybė įpareigojo ieškovą atlikti šį stogo remontą. Ieškovas pravedė namo bendraturčių susirinkimą, kuriame buvo nuspręsta kaupti lėšas stogo remontui. Kartu ieškovas pravedė konkursą dėl stogo remonto darbų, kurį laimėjo UAB „Meba“, ji darbus atliko, su ja buvo sudarytas ir papildomas susitarimas dėl darbų metu atsiradusių papildomų darbų. Ieškovas su darbus atlikusia įmone atsiskaitė visiškai, su ieškovu atsiskaitė ir namo gyventojai, tik atsakovas atsisakė mokėti už atliktus darbus. Ieškovas nurodė, kad stogas buvo apžiūrėtas su atsakovo atstovais. Pažymėjo, kad nors pretenzijos dėl darbų kokybės buvo, tačiau jokių įrodymų, jog darbai yra neatlikti, teismui nepateikta.

3Atsakovas UAB „Vaivorykštė“ su ieškovo UAB „Ūkvedys“ pareikštu ieškiniu nesutiko ir pareiškė priešieškinį ieškovui. Atsakovas prašė: 1) daugiabučio namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų 2007 m. birželio 4 d. susirinkimo (protokolas Nr. 60) sprendimą „Sudaryti sąmatą stogo darbams. Kaupti lėšas stogo dangos keitimui po 1 Lt/m2 už birželio mėn. ir po 2 Lt/m2 iki šildymo sezono pradžios ir po jo“ pripažinti negaliojančiu; 2) priteisti iš ieškovo atsakovui bylinėjimosi išlaidas. Atsakovo teigimu, ieškinys nepagrįstas, byloje yra netinkamas ieškovas, kadangi reikalavimo teisė šiuo atveju priklauso tik bendraturčiams, ir netinkamas atsakovas. Atsakovas pažymėjo, kad jokio sutikimo stogo remontui jis nedavė, apie susirinkimą iš viso nebuvo informuotas. Be to, atsakovas išreiškė abejones, ar apskritai toks susirinkimas buvo, nes nėra asmenų sąrašo, nurodoma, jog dalyvavo tik 16 asmenų, o tai nėra dauguma. Atsakovas nesutiko ir su aktu, kuriame nustatyta, jog stogą būtina remontuoti, kadangi stogo apžiūra atlikta žiemą, kai pagal pažymą buvo virš 20 cm sniego. Be to, atsakovo teigimu, nors konkursas atliktas, tačiau nelogiški darbai, nepagrįstas papildomų darbų būtinumas, padidinti darbų kiekiai ir plotas.

4Šiaulių miesto apylinkės teismas 2010 m. birželio 7 d. sprendimu ieškinį patenkino visiškai, o priešieškinį atmetė. Teismas priteisė ieškovui UAB „Ūkvedys“ iš atsakovo UAB „Vaivorykštė“ 9802,44 Lt skolos, 579,60 Lt palūkanų, 6 procentus palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2009-11-29) dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 311 Lt žyminio mokesčio bei 600 Lt atstovavimo išlaidų. Tuo pačiu teismas priteisė iš atsakovo UAB „Vaivorykštė“ 43 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai. Spręsdamas dėl ieškovo tinkamumo, teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju kiti bendraturčiai nuostolių, prižiūrint ir išlaikant bendrą turtą, neturėjo, kadangi remontą atliko, sudarydama rangos sutartį, ir už remontą sumokėjo ieškovas UAB „Ūkvedys“, o kiti bendrasavininkai sumokėjo tik jiems priklausančius išlaidas dėl bendro turto priežiūros ir išlaikymo. Todėl, teismo vertinimu, sumokėjus už administruojamo bendro daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), turto priežiūrą ir išlaikymą, suremontuojant namo stogą, reikalavimo teisę įgijo būtent UAB „Ūkvedys“. Nurodė, kad ieškovas turi teisę pateikti ieškinį būtent tam asmeniui, kurį jis laiko reikalingu, ieškovo sutikimo pakeisti atsakovo kitu asmeniu, negauta. Be to, teismas nustatė, kad atsakovas žinojo, jog ieškovas yra daugiabučio namo ( - ), administratorius, atsakingas už bendro naudojimo turto administravimą, pripažino jį turint visas turto administratoriui numatytas teises ir pareigas. Spręsdamas dėl atsakovo pareikšto priešieškinio, teismas pažymėjo, jog ieškovas informaciją apie numatomą susirinkimą laiku pateikė skelbimų lentoje ir atskiras pranešimas visiems bendrasavininkams nebuvo būtinas. Teismas nustatė, kad susirinkime dalyvavo 16 savininkų (iš viso yra 21 savininkas) ir tai yra dauguma. Be to, teismas pažymėjo, jog nepriklausomai nuo dalyvavusių susirinkime asmenų skaičiaus, visi namo bendrasavininkai – namo gyventojai, sumokėjo nustatytas susirinkimo įmokas į stogo remonto kaupimo fondą, tuo pritardami susirinkimo teisėtumui ir jame priimtiems sprendimams. Atsižvelgęs į šias aplinkybes, teismas atmetė atsakovo priešieškinį. Teismo vertinimu, atsakovo išreikšta nuomonė, jog stogo remonto darbai pagal rangos sutartį ir papildomą susitarimą prie rangos sutarties atlikti netinkamai, nėra pagrįsta šalių pasirašytais aktais ar kitais įrodymais, kaip specialisto ar eksperto išvada. Teismas nustatė, kad 2006-09-27 tarp atsakovo UAB „Vaivorykštė“ ir trečiojo asmens UAB „Gintaro baldai“ buvo sudaryta nuomos sutartis, kuria patalpos, esančios ( - ), buvo perduotos naudotis trečiajam asmeniui, tokiu būdu, jis tapo patalpų naudotoju. Todėl, spręsdamas ar patalpų savininkas, ar naudotojas turėjo mokėti už bendrų namo konstrukcijų remontą, teismas aiškinosi, kokia šalių valia buvo užfiksuota sudarytose sutartyse. Teismo vertinimu, abi sudarytos sutartys aiškiai apibrėžia trečiojo asmens UAB „Gintaro baldai“ pareigą mokėti mokesčius, susijusius su perduoto turto administravimu, pagal Šiaulių miesto savivaldybės nustatytus tarifus, t.y. mokesčius už bendrosios nuosavybės administravimą, už namo bendrojo naudojimo objektų (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemos) nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) už namo bendrojo naudojimo objektų remonto ar kitokio tvarkymo darbus, nenumatytus savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintame daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąraše, tačiau būtinus gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti. Todėl teismas padarė išvadą, kad nesant pareigos mokėti trečiajam asmeniui, kaip patalpų naudotojui, kitus mokesčius, susijusius su bendro turto administravimu, ši pareiga tenka turto savininkui. Atsakovo nurodytus pažeidimus, atliekant turto administravimą – nesant įrašo, jog administruojama ir negyvenamoji patalpa daugiabučiame name, adresu ( - ), nesant priežiūros planų, atsakovui žinant, jog ieškovas yra daugiabučio namo ( - ), administratorius, atsakingas už bendro naudojimo turto administravimą, ir pripažįstant jį turint visas turto administratoriui numatytas teise ir pareigas, teismas vertino kaip neturinčius reikšmės nagrinėjamu atveju. Teismas pripažino įrodytu skolos dydį, kadangi pateikti įrodymai dėl ieškovo UAB „Ūkvedys“ atsiskaitymo su rangovu, skolos dydis atitinka patalpų, kurių savininkas yra atsakovas, plotą, užimamą po remontuotu stogu.

5Šiaulių miesto apylinkės teismas 2010 m. birželio 22 d. papildomu sprendimu, tenkindamas trečiojo asmens UAB „Gintaro baldai“ pareiškimą, priteisė trečiajam asmeniui UAB „Gintaro baldai“ iš atsakovo UAB „Vaivorykštė“ 500 Lt atstovavimo išlaidų. Teismas nurodė, kad tretysis asmuo į teismo procesą buvo įtrauktas protokoline nutartimi teismo iniciatyva, įrodymai apie patirtas trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidas buvo pateikti iki priimant sprendimą civilinėje byloje.

6Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Vaivorykštė“ prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 7 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti, o atsakovo priešieškinį patenkinti. Tuo pačiu atsakovas prašo priteisti iš ieškovo visas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

71. Nagrinėjamu atveju UAB „Ūkvedys“ nėra materialinių teisinių santykių, kylančių iš bendrosios dalinės nuosavybės teisės į daugiabučio namo ( - ), bendro naudojimo objektus, dalyvis ir bendro naudojimo objektų bendraturtis. Todėl ieškovas nėra bendrojo naudojimo objektų savininkas ir pagal CK 4.76 str. reikalavimo dėl išlaidų bendrojo daikto/turto tvarkymui, išlaikymui atlyginimo priteisimą teisės reikšti neturi. Kad ieškovas nėra tinkamas akivaizdu ir iš to, kad atsakovui kaip bendraturčiui reiškiamas vienas reikalavimas, nors pagal CK 4.76 str. prasmę reikalavimus dėl turėtų išlaidų atlyginimo turėtų reikšti visi bendraturčiai proporcingai savo daliai kitam bendraturčiui. Pažymėtina, kad net ir laikant jog ieškovas yra tinkamas, jam šioje byloje reikalavimo teisė nepriklauso, kadangi LR Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 23 patvirtintame „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės pavyzdinių nuostatų“ 2.2 punkte nurodyta, kad savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto atstovo sprendime skirti administratorių turi būti nurodytas namo (namų) adresas, jo naudingasis plotas, gyvenamųjų patalpų (butų) ir negyvenamųjų patalpų skaičius, žemės sklypo plotas ir namo patalpų savininkų teisės į jį (jeigu namui priskirtas žemės sklypas), informacija apie asmenį, kuris skiriamas administratoriumi. Ieškovas ( - ) daugiabučio namo administratoriumi buvo paskirtas Šiaulių miesto savivaldybės 2002-07-15 sprendimu Nr. ( - ), o šio sprendimo priede nurodyta, kad ieškovui administruoti buvo perduota bendroji dalinė nuosavybė, kuri yra 847,28 m2 bendram naudingam plotui, kurį sudaro 22 gyvenamosios patalpos. Negyvenamosios patalpos, kurios nuosavybės teise priklauso atsakovui ieškovui administruoti nebuvo perduotos, nes minėtame sprendime nurodyta, kad negyvenamųjų patalpų skaičius yra nulis, nors iš to paties savivaldybės sprendimo priedo matyti, kad ieškovui skiriant administruoti kitus daugiabučius gyvenamuosius namus yra nurodytos tiek gyvenamos patalpos, tiek negyvenamos patalpos.

82. Skundžiamas teismo sprendimas turėtų būti panaikintas dar ir dėl to, kad jis yra pareikštas netinkamam atsakovui. Atsakovas šioje byloje turėjo būti atsakovo nuomininkas UAB „Gintaro baldai“, nes pagal 2006-09-27 sutarties 2.2.4 p. einamąjį remontą turėjo atlikti nuomininkas. Ieškovo atlikti darbai yra priskirtini prie statinio paprastojo remonto, kuriam nereikalingas statybos leidimas. Kad statybos darbams būtų buvęs reikalingas statybos leidimas ieškovas nenurodė ir statybos leidimo į bylą nepateikė, todėl sutinkamai su nuomos sutarties 2.2.4 p., o taip pat remiantis nuomos sutarties 1.26 p. mokesčius UAB „Ūkvedys“ taip pat turėjo mokėti ir mokėjo UAB „Gintaro baldai“. Be to, tretysis asmuo UAB „Gintaro baldai“ pateikė į bylą 2006-11-22 turto administravimo sutartį Nr. 389 pasirašytą su ieškovu, kuriuo patalpų nuomininkas UAB „Gintaro baldai“ perdavė ieškovui administruoti už atlyginimą bendrojo naudojimo nekilnojamąjį turtą, o turto administratorius 1.3 p. įsipareigojo atlikti visus veiksmus būtinus tam turtui išsaugoti. Sutarties 3.1 p. šalys susitarė, kad įgyvendindamas įstatymų ir teisės aktų nustatytus privalomus reikalavimus susijusius su bendrojo naudojimo objektu, priežiūra ir tvarkymu yra pagrindinis ieškovo uždavinys. Taip pat numatyta ieškovo teisė teisės aktų nustatyta tvarka skaičiuoti visas su turto administravimu susijusias išlaidas ir pateikti naudos gavėjui jų apmokėjimui. Vadinasi, tai liečia ne tik privalomas kaupimo lėšas, kurias tretysis asmuo mokėjo ieškovui, bet ir bet kurias kitas išlaidas, kurias patiria ieškovas. Analogiška nuostata yra numatyta ir Turto administravo sutarties 3.15 p. numatančiame, kad ieškovas kaip turto administratorius taip pat turi ir kitas teises susijusias su administruojamo turto valdymu bei naudojimu, todėl ieškinys turėjo būti pareikštas UAB „Gintaro baldai“.

93. Teismas akivaizdžiai nepagrįstai netenkino ieškovo priešieškinį, nes CK 4.85 str. 1 – 2 d. nustatyta, kad sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime. Šiuo atveju toks susirinkimas įstatymų nustatyta tvarka sušauktas nebuvo. Nors ieškovas pateikė taip vadinamą „Daugiabučio namo ( - ) savininkų susirinkimo protokolą Nr. 60“, toks protokolas neatitinka tikrovės, kadangi tokio susirinkimo nebuvo. Pažeidžiant CK 4.85 str. 2 d. nuostatas, apie susirinkimą nebuvo paskelbta prieš dvi savaites, viešai paskelbiant jo darbotvarkę, atsakovui apie tokį susirinkimą nebuvo žinoma ir ieškovas įrodymais to nepaneigė. Be to, 2007-06-04 susirinkime buvo nuspręsta kaupti lėšas stogo remontui ir taip teigiama ieškovo ieškinyje, o ne naujos stogo dangos įrengimui, lietvamzdžių keitimui, skardinimo darbams ir pan. Stogo apžiūros defektinis aktas surašytas net po 1,5 mėn. po neva vykusio susirinkimo sprendimo, tik 200707-19, nors pirma turėjo būti apžiūrėtas stogas ir tik vėliau nuspręsta jį remontuoti. Visa aukščiau išvardintų aplinkybių, faktų ir datų analizė leidžia daryti pagrįsta išvadą, kad 2007-06-04 susirinkimo protokolas yra suklastotas, t. y. surašytas atgaline data, kad pateisintų ieškovo be bendrasavininkų leidimo vykdytus darbus. Pažymėtina ir tai, kad nei vienas tretysis asmuo ( - ), namo gyventojas nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį ir teismo posėdžio metu nepatvirtino aplinkybės, jog minėtas bendrasavininkų susirinkimas buvo. Be to, teismas padarė išvada, kad prie bendrasavininkų susirinkimo protokolo neturi būti pridėtas dalyvių sąrašas su parašais. Tokia teismo išvada prieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams, kadangi teismų praktikoje analogiškose bylose yra ne kartą pažymėta, kad apie bendrasavininkų susirinkimus turi būti pranešama tokiu būdu, kad kiekvienas asmuo be ypatingų pastangų galėtų gauti informaciją apie ruošiamus svarstyti klausimus ir priimti sprendimus, o tuo tarpu atsakovas neturi jokio bendro naudojimo patalpų su kitais namo bendrasavininkais ir namo laiptine, todėl jam net teoriškai nebuvo galima žinoti apie kokius tai skelbimus neegzistuojančioje skelbimų lentoje.

104. Teismas nepagrįstai patenkino ieškovo ieškinį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog iš CK 4.83 str. 4 d. nustato šios bendrosios taisyklės išimtį, pagal kurią butų ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo CK 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. Todėl šiuo atveju atsakovui nėra pareigos mokėti ieškovui, nes dėl ieškovo atliktų darbų namo bendrasavininkai nebuvo priėmę įstatymo numatyta tvarka sprendimo, nors ieškovas ieškinio faktiniu pagrindu nurodo tai, esą 2007-06-04 įvyko susirinkimas, kuriame daugiabučio namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkai nusprendė atlikti namo stogo remontą, o vykdydamas šį nutarimą, ieškovas organizavo stogo remontą. Tačiau ginčijamas susirinkimo sprendimas buvo suformuluotas taip: „Sudaryti sąmatą stogo darbams. Kaupti lėšas stogo dangos keitimui po l Lt/m2 už birželio mėn. ir po 2 Lt/m2 iki šildymo sezono pradžios ir po jo“, t. y. jame nesuformuluotas sprendimas atlikti stogo remontą, todėl kyla abejonių, ar, nepriklausomai nuo kitų atskirai aptariamų aplinkybių, šis sprendimas gali būti vertinamas kaip sprendimas atlikti gyvenamojo namo stogo remontą. Be to, atsakovas turi teisę atsisakyti apmokėti šias išlaidas, nes atsakovas ne tik kad nedavė tokiems darbams sutikimo, nes apie juos net nebuvo informuotas, bet ir neaišku, kodėl buvo perklota nauja stogo danga bei atlikti kiti darbai, o nebuvo apsiribota dangos remonto darbais. Ieškinys atmestinas ir kitais pagrindais, nes CK 4.242 str. 2 d. nustatyta, kad administratorius savo prievoles privalo vykdyti apdairiai, sąžiningai ir tik naudos gavėjo interesams. Atkreiptinas dėmesys, kad dėl 6362,3 Lt papildomų darbų apskritai nevyko joks bendrasavininkų susirinkimas ir ieškovas šios aplinkybės net nebandė įrodinėti, bet teismas ir šią sumą už papildomus darbus priteisė, tuo grubiai pažeisdamas CK 4.84 str. reikalavimus ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką analogiškose bylose. Be to, atsakovo teigimu, byloje nėra ieškovo apmokėjimo rangovui už darbus visiškai jokių įrodymų. Nėra įrodymų, kiek ieškovas sumokėjo iš sukauptų lėšų, kiek ir kokias įmokas kitiems bendrasavininkams paskaičiavo ieškovas ir ar jie sumokėjo.

11Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Vaivorykštė“ prašo pakeisti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 22 d. papildomą sprendimą nurodant, kad trečiojo asmens UAB „Gintaro baldai“ patirtas bylinėjimosi išlaidas priteistinos iš ieškovo. Nurodo, kad apeliacinės instancijos teismui patenkinus apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 7 d. sprendimo, trečiojo asmens patirtas bylinėjimosi išlaidos turėtų būti priteistos iš ieškovo.

12Atsiliepimu į atsakovo UAB „Vaivorykštė“ apeliacinius skundus ieškovas UAB „Ūkvedys“ prašo atmesti atsakovo apeliacinius skundus ir palikti nepakeistus Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 7 d. sprendimą bei 2010 m. birželio 22 d. papildomą sprendimą.

13Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

141. Apeliantas visiškai nepagrįstai teigia, kad UAB „Ūkvedys“ yra netinkamas ieškovas šioje byloje. Bendrosios dalinės nuosavybės administratoriaus teisė pareikšti su turto administravimu susijusius ieškinius numatyta ne tik LR Vyriausybės 2001-05-23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintuose Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniuose nuostatuose, bet ir CK 4.242 str. 4 d., todėl yra akivaizdu, kad pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai konstatavo, jog bendrosios dalinės nuosavybės administratorius yra tinkamas Ieškovas bylose susijusiose su administruojamu turtu ir turi teisę iš namo bendraturčių reikalauti savo patirtų išlaidų atlyginimo. Atsižvelgiant į tai, kad namo stogo remonto išlaidas patyrė namo administratorius, o apeliantas jam priklausančios prievolės tinkamai ir laiku atsiskaityti su namo bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi neįvykdė yra logiška ir pagrįsta, jog būtent ieškovas turi galiojančią reikalavimo teisę ir visiškai pagrįstai reikalauja patirtų išlaidų atlyginimo. Ieškovas privačios nuosavybės teise valdomų butų ar kitų patalpų neadministruoja ir neprižiūri, todėl administravimo fakto atsiradimui nėra svarbu, kiek butų ar kitų patalpų buvo nurodyta administraciniame akte, koks namo plotas ir kita (tokia informacija yra gaunama iš oficialių tokius duomenis sisteminančių ir saugančių valstybinių registrų). Tuo pačiu reikia pastebėti, kad tokie apeliacinio skundo teiginiai prieštarauja teisingumo ir protingumo principams bei bendrosios dalinės nuosavybės teisiniam režimui.

152. Apeliantas apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodo, jog tinkamu atsakovu byloje turėtų būti ne jis, bet jo privačios nuosavybės teise valdomų patalpų nuomininkas UAB „Gintaro baldai“, kuris atliktų stogo remonto darbų metu nuomos sutarties pagrindais naudojosi apelianto patalpomis. Šiuo atveju yra akivaizdu, kad tokie apeliacinio skundo argumentai yra visiškai nepagrįsti ir prieštaraujantys šalių tarpusavio sutarčių nuostatomis, todėl pripažintina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai išanalizavęs nuomos sutarčių nuostatas susidariusį įsiskolinimą pagrįstai priteisė iš paties patalpų savininko. Kaip matyti iš pateiktų sutarčių nuostatų tretysis asmuo niekada neįsipareigojo bei neturėjo pareigos apmokėti pastato bendro naudojimo konstrukcijų remonto darbų, todėl akivaizdu, kad tokias išlaidas privalo padengti pats patalpų savininkas.

163. Apeliantas nei pirmosios instancijos teismui pateiktame priešieškinyje, nei apeliaciniame skunde nepateikia jokių įrodymų, galinčių pagrįsti aplinkybę, jog namo bendraturčių susirinkimas iš tikrųjų sušauktas nebuvo ir neįvyko, todėl yra akivaizdu, kad tokie jokiais įrodymais nepagrįsti apelianto teiginiai neturi ir negali turėti jokios įtakos nagrinėjamoje civilinėje byloje ir negali būti laikoma tinkamu pagrindu pirmosios instancijos teismo sprendimui panaikinti. Tuo pačiu tinkamai išanalizavus teisines ir faktines nagrinėjamos civilinės bylos aplinkybes bei ieškovo suformuotų reikalavimų pagrindą yra visiškai akivaizdu, kad 2007-06-04 namo bendraturčių susirinkimas ir jo metu priimti sprendimai neturi ir negali turėti jokios įtakos namo bendraturčių pareigai apmokėti atliktus stogo remonto darbus ir tokių darbų teisėtumui, kadangi sprendimas dėl namo stogo remonto darbų atlikimo buvo priimtas ne ginčijamo namo bendraturčių susirinkimo, bet 2007-12-18 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos statybos skyriaus statinio techninės priežiūros patikrinimo akto Nr. ( - ) ir imperatyvių teisės normų pagrindu. Būtina pažymėti, kad 2007-06-04 daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), savininkų susirinkimo metu namo bendraturčiai, būdami tinkamai informuoti apie namo stogo dangos būklę ir suprasdami namo stogo remonto būtinumą priėmė sprendimą sudaryti namo stogo remonto darbų sąmatą ir kaupti lėšas būsimam stogo remontui. Iš byloje esančio susirinkimo protokolo matyti, kad susirinkimo metu nebuvo priimamas sprendimas dėl namo stogo remonto darbų atlikimo, o tik buvo atliekami tam tikri paruošiamieji darbai, siekiant namo bendraturčius tinkamai informuoti apie būsimus remonto darbus bei tinkamai jiems pasiruošti. Todėl akivaizdu, kad net jei apeliantui ir pavyktų pateikti tinkamus įrodymus pagrindžiančius apeliaciniame skunde pateiktus teiginius ir samprotavimus apie 2007-06-04 namo bendraturčių susirinkimo nebuvimą tai galėtų turėti įtakos tik namo bendraturčių sprendimo dėl kaupiamųjų lėšų rinkimo teisėtumui, tačiau akivaizdu, kad tai negalėtų turėti įtakos 2007-12-18 statinio techninės priežiūros aptikrinimo akto Nr. ( - ) pagrindu priimto sprendimo dėl namo stogo remonto darbų atlikimo teisėtumui bei negalėtų jo panaikinti.

174. Apeliantas nepagrįstai nurodo, jog ieškovas, veikdamas nesąžiningai ir neapdairiai, netinkamai atliko stogo remonto darbus atliksiančių rangovų konkursą ir dėl to galutinė namo stogo remonto darbų kaina buvo nepagąstai padidinta. Šiuo atveju reikia pažymėti, kad pradinė darbų kaina buvo apskaičiuota pagal visiems konkurso dalyviams pateiktą vienodo turinio namo stogo apžiūros defektinį aktą, todėl visi konkurse dalyvavę rangovai pasiūlymo teikimo metu turėjo identišką informaciją apie reikiamų atlikti darbų apimtis ir atitinkamai pateikė savo pasiūlymus. Papildomų darbų atlikimo poreikis atsirado darbų eigoje paaiškėjus, jog buvusios ir naujai įrengtos lietaus nuvedimo sistemos nesuderinamumui.

185. Apeliantas apeliaciniame skunde dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 22 d. papildomo sprendimo panaikinimo nurodo, jog minėtas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes atsakovas yra pateikęs Šiaulių apygardos teismui apeliacinį skundą dėl Šiaulių m. apylinkės teismo 2010-06-07 sprendimo. Tačiau aplinkybė, jog šalis CPK nustatyta tvarka žemesnės instancijos teismo sprendimą yra apskundusi apeliacine tvarka dar savaime nereiškia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra neteisėtas ir turėtų būti panaikintas. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas teismo sprendimą, CPK 93 str. nustatyta tvarka tarp byloje dalyvavusių asmenų paskirsto bylinėjimosi išlaidas, o šiuo atveju atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys buvo patenkintas pilna apimtimi teismas visiškai pagrįstai šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas priteisė atlyginti iš apelianto.

19Apeliaciniai skundai atmestini.

20Kolegija pažymi, kad apeliacinio bylos nagrinėjimo ribas sudaro apeliacinių skundų faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniuose skunduose, nustatytų ribų. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 ir 3 d.).

21Visų pirma, kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė priešieškinį. Apeliantas pareiškė priešieškinį, prašydamas daugiabučio namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų 2007 m. birželio 4 d. susirinkimo (protokolas Nr. 60) sprendimą „Sudaryti sąmatą stogo darbams. Kaupti lėšas stogo dangos keitimui po 1 Lt/m2 už birželio mėn. ir po 2 Lt/m2 iki šildymo sezono pradžios ir po jo“ pripažinti negaliojančiu. Tačiau atsakovu (pagal priešieškinį) jis nurodė UAB „Ūkvedys“. Kaip matyti iš šio įrodymo (b.l. 13, t. 1), sprendimą priėmė namo savininkai. Tokiu atveju reikalavimai gali būti reiškiami tik jiems. Tuo tarpu namo bendraturčiai (butų savininkai) nurodyti tik trečiaisiais asmenimis, nepareiškusiais savarankiškų reikalavimų (b.l. 123 – 127, t. 1). Pradiniame priešieškinyje, kurį priėmė nagrinėti teismas, butų savininkai iš viso nebuvo nurodyti (b.l. 119 – 121, t. 1). Trečiajam asmeniui, kuris nėra pareiškęs savarankiškų reikalavimų, negali būti reiškiami jokie reikalavimai. Tokiu atveju kolegija nebeanalizuoja kitų apelianto motyvų, nurodytų apeliaciniame skunde ir susijusių su pirmosios instancijos teismo išvadomis, atmetant priešieškinio reikalavimus.

22Nepatenkinus priešieškinio reikalavimo, teismas turėjo pagrindo remtis minėto susirinkimo nutarimu dėl lėšų kaupimo stogo remontui.

23CK 4.83 str. 4 d. nustato šios bendrosios taisyklės išimtį, pagal kurią butų ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo CK 4.84 ir 4.85 str. nustatyta tvarka. Toks teisinis reglamentavimas reiškia, kad išlaidas galima atsisakyti mokėti dviem atvejais: 1) kai dėl jų teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimto sprendimo ir 2) kai butų ir kitų patalpų savininkas nėra davęs sutikimo dėl šių išlaidų. Pastaruoju atveju būtina dar viena sąlyga – išlaidos turi būti nesusijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Šie reikalavimai nustatyti Statybos įstatyme, aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 patvirtintame Statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ (toliau – Reglamentas). Teisėjų kolegija pažymi, kad CK 4.83 str. 4 d. nustatytos išimtys galimos, kai išlaidos yra nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Kai bendraturčiai tarpusavyje nesusitaria dėl intervencijos (pertvarkymo, remonto, pagerinimo ir kt.) ir investicijų į bendrąjį turtą masto, ginčą nagrinėjantis teismas šiuos klausimus, vadovaujantis solidarumo, lygiateisiškumo, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, sprendžia pagal vidutinius standartus. Apeliantas remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2009-11-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009, tačiau jis neatkreipia dėmesio į tai, kad šia teismų praktiką formuojančia nutartimi konstatuota būtina dar viena sąlyga – išlaidos turi būti nesusijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Namo stogo remontas buvo reikalingas ir susijęs su teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, namo butų savininkai buvo priėmę sprendimą dėl to, kad būtų atliktas remontas, t. y. byloje nustatytos sąlygos, kurioms esant atsakovai privalo apmokėti ieškovo nurodomas išlaidas. Kad stogo remonto darbai buvo būtini, patvirtina Šiaulių miesto savivaldybės administracijos statybos skyriaus atliekamos statinio (ių) techninės priežiūros patikrinimo aktas Nr. ( - ) (b.l. 17 – 181, t. 1). Tiek atsakovui, tiek jam priklausančias patalpas nuomojančiam UAB „Gintaro baldai“ jau 2007-11-07 buvo žinoma apie ketinimus remontuoti namo stogą (b.l. 19, t. 1). Remonto darbai buvo atlikti, Darbų priėmimo-perdavimo aktas buvo pasirašytas 2008 m. rugsėjo 30 d. (b.l. 51, t. 1).

24Byloje yra Šiaulių miesto savivaldybės valdybos 2002 m. liepos 15 d. sprendimas Nr. 218 „Dėl daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriaus skyrimo“. Pagal jį ieškovas UAB „Ūkvedys“ buvo paskirtas namo ( - ) administratoriumi (b.l. 8 – 9, t. 1). Kolegija sutinka, kad atsakovui priklausančios negyvenamosios patalpos neįrašytos į šio nutarimo priedą, tačiau dėl to atsakovas negali būti atleistas nuo apmokėjimo už atliktą jam bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio objekto remontą, nes, kaip jau buvo minėta, atlikti remontą buvo būtina, remontas atliktas, kiti namo bendrasavininkiai neginčija ieškovo veiksmų, kurių pagrindu jis organizavo remonto atlikimą. Atsakovas byloje nepateikė jokių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, jog ieškovo parinkta UAB „Meba“ darbus atliko nekokybiškai, kad tokius darbus galėjo atlikti ir kitos įmonės, kurios darbus būtų atlikusios pigiau, nei UAB „Meba“, t. y. kad ieškovas, sudarydamas sutartį su šia įmone, buvo nesąžiningas, piktnaudžiavo jam, kaip administratoriui, suteiktomis teisėmis, ir tokiu būdu pažeidė atsakovo teises ir teisėtus interesus.

25Byloje yra pateikta pažyma, pagal kurią kiti namo bendraturčiai sumokėjo už UAB „Meba“ atliktus darbus (b.l. 53, t. 2). Šie paskaičiavimai atliekami remiantis CK 4.82 str. 3 d., pagal kurią butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Nėra ginčo dėl to, jog atsakovui priklausančios patalpos yra mažesnės, nei atlikti paskaičiavimai (CK 4.82 str. 5 d.).

26Atsakovas neginčija, kad jis yra negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ) bendrasavininkis. Pagal CK 4.82 str. 3 d. nuostatas butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kuriuos bus skiriamos namui atnaujinti. Apelianto atstovas nepagrįstai teigia, kad už stogo remontą privalo sumokėti tretysis asmuo UAB „Gintaro baldai“, kuris su ieškovu yra sudaręs Turto administravimo sutartį Nr. 389 (b.l. 199 – 201, t. 2). Tačiau šios sutarties 3.14 punkte numatyta ieškovo teisė, bet ne pareiga iš trečiojo asmens sumokėto įmokų apmokėti turto remonto ir išlaikymo išlaidas. Kaip matyti iš teismui pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų (b.l. 128 – 166, t. 2), ieškovas neskaičiavo iš UAB „Gintaro baldai“ padidintų kaupimo lėšų, skirtų stogo dangos keitimui (b.l. 13, t. 1). Taigi, ieškovas pagrįstai pasinaudojo teise reikalauti namo remonto išlaidų apmokėjimui iš atsakovo kaip nekilnojamojo turto savininko. Tuo tarpu susitarimai tarp atsakovo ir trečiojo asmens, sudarius Patalpų nuomos sutartį, yra neprivalomi ieškovui (b.l. 92 – 95, t. 1).

27Atmetant apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 7 d. sprendimo panaikinimo, kolegija tuo pačiu pripažįsta nepagrįstu apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo papildomo sprendimo pakeitimo, nurodant, kad trečiojo asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovo UAB „Ūkvedys“. Bylinėjimosi išlaidos tiek ieškovui, tiek trečiajam asmeniui atsirado dėl apelianto veiksmų, todėl būtent jam atsiranda pareiga jas atlyginti (CPK 96 str. 1 d.). Trečiojo asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos analogiškai kaip ir ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos.

28Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008). Remiantis išdėstytais motyvais darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Atsakovo apeliaciniai skundai atmetami, nes jo argumentai nesudaro objektyvaus pagrindo skundžiamus teismo sprendimą bei papildomą sprendimą keisti arba panaikinti.

29Atmetant apeliacinį skundą, iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 3 p.). Jas sudaro 5,10 Lt (b.l. 24, t. 3).

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmos dalies pirmu punktu,

Nutarė

31Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 7 d. sprendimą ir Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 22 d. papildomą sprendimą palikti nepakeistą. Priteisti iš atsakovo UAB „Vaivorykštė“ 5,10 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas UAB „Ūkvedys“ (šiuo metu reorganizuotas į UAB „Atidumas“)... 3. Atsakovas UAB „Vaivorykštė“ su ieškovo UAB „Ūkvedys“ pareikštu... 4. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2010 m. birželio 7 d. sprendimu ieškinį... 5. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2010 m. birželio 22 d. papildomu... 6. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Vaivorykštė“ prašo panaikinti... 7. 1. Nagrinėjamu atveju UAB „Ūkvedys“ nėra materialinių teisinių... 8. 2. Skundžiamas teismo sprendimas turėtų būti panaikintas dar ir dėl to,... 9. 3. Teismas akivaizdžiai nepagrįstai netenkino ieškovo priešieškinį, nes... 10. 4. Teismas nepagrįstai patenkino ieškovo ieškinį. Lietuvos Aukščiausiasis... 11. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Vaivorykštė“ prašo pakeisti Šiaulių... 12. Atsiliepimu į atsakovo UAB „Vaivorykštė“ apeliacinius skundus ieškovas... 13. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:... 14. 1. Apeliantas visiškai nepagrįstai teigia, kad UAB „Ūkvedys“ yra... 15. 2. Apeliantas apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodo, jog tinkamu atsakovu... 16. 3. Apeliantas nei pirmosios instancijos teismui pateiktame priešieškinyje,... 17. 4. Apeliantas nepagrįstai nurodo, jog ieškovas, veikdamas nesąžiningai ir... 18. 5. Apeliantas apeliaciniame skunde dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010... 19. Apeliaciniai skundai atmestini.... 20. Kolegija pažymi, kad apeliacinio bylos nagrinėjimo ribas sudaro apeliacinių... 21. Visų pirma, kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas... 22. Nepatenkinus priešieškinio reikalavimo, teismas turėjo pagrindo remtis... 23. CK 4.83 str. 4 d. nustato šios bendrosios taisyklės išimtį, pagal kurią... 24. Byloje yra Šiaulių miesto savivaldybės valdybos 2002 m. liepos 15 d.... 25. Byloje yra pateikta pažyma, pagal kurią kiti namo bendraturčiai sumokėjo... 26. Atsakovas neginčija, kad jis yra negyvenamųjų patalpų, esančių ( - )... 27. Atmetant apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m.... 28. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 29. Atmetant apeliacinį skundą, iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 7 d. sprendimą ir...