Byla 2-11480-871/2017
Dėl valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo byloje Z.B., priėmimo klausimą

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė rašytinio proceso tvarka spręsdama ieškovės V.D. ieškinio atsakovams R.B., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo byloje Z.B., priėmimo klausimą,

Nustatė

22017-02-07 Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas ieškovės ieškinys atsakovams dėl valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, kuriuo ieškovė prašo pripažinti niekine ir negaliojančia 2016-05-26 valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 5323, kuria žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbtini) buvo perleistas asmeninėn R.B. nuosavybėn, panaikinti 2015-11-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimą , kuriuo patvirtintas suformuotas žemės sklypas.

3Ieškinį atsisakytina priimti kaip neteismingą pagal rūšinio teismingumo taisykles.

4Pagal Civilinio proceso kodekso 27 straipsnio 1 punkte įtvirtintą rūšinio teismingumo taisyklę bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip 43 500 Eur, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo, nagrinėja apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai.

5Nagrinėjamu atveju ieškovė pareikštu ieškiniu prašo pripažinti niekine ir negaliojančia 2016-05-26 valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 5323, kuria žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbtini), buvo perleistas R.B. nuosavybėn. Taigi ieškovė pareikštu ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiu 2016-05-26 sandorį visoje apimtyje, kuriuo buvo perleistas žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbtini), siekdama pašalinti jo vykdymo pasekmes. Nekilnojamojo turto registro duomenimis pagal ieškovės pateiktą Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2016-10-19 išrašą (b .l. 13-14) žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), vidutinė rinkos vertė yra 167 000 EUR (b.l. 13-14). Pagal CPK 85 str. 1 d. 11 p. ieškinio suma bylose dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais nustatoma pagal atsakovo grąžintino turto rinkos vertę, jeigu pripažinus sandorį negaliojančiu būtų taikoma restitucija. Taigi, pastaroji norma specialiai skirta ieškinio sumai, nuo kurios apskaičiuojamas žyminio mokesčio, mokėtino už reikalavimus dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, dydis, reglamentuoti. Tokios praktikos laikomasi ir gausioje teismų praktikoje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2014 ir kt.). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pagal ieškinyje suformuluotą ieškinio reikalavimą dėl viso 2016-05-26 sandorio pripažinimo negaliojančiu ieškinio suma sudaro 167 000 EUR (CPK 85 str. 1 d. 11 p.). Kadangi ieškinio suma yra didesnė negu 43 500 EUR, pagal CPK 27 str. 1 p. byla teisminga apygardos teismui, kaip pirmosios instancijos teismui. Atsižvelgiant į tai, teikiamą ieškinį, kaip neteismingą Vilniaus miesto apylinkės teismui, atsisakytina priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

6Konstatavus vieno iš atsisakymo priimti ieškinį pagrindų buvimą, teismas netikrino pateikto ieškinio atitikimo įstatymų reikalavimus, keliamus ieškinio turiniui ir formai.

7Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 3, 5 dalimis, teismas

Nutarė

8Atsisakyti priimti ieškovės V.D. ieškinį atsakovams R.B., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo byloje Z.B..

9Išaiškinti ieškovei, kad atsisakymas priimti ieškinį neužkerta kelio įstatymų nustatyta tvarka pateikti šį ieškinį pagal jame suformuluotus ieškinio reikalavimus teisme pagal teismingumą – Vilniaus apygardos teismui (Gedimino pr. 40/1, LT-01501 Vilnius).

10Nutartis gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai