Byla e2-213-233/2017
Dėl 250 Eur negrąžintos paskolos, 35,74 Eur palūkanų, 7,42 Eur administravimo mokesčio, 27,34 Eur delspinigių, 31,12 Eur vėlavimo palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stulgienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ieškinį atsakovei I. N. dėl 250 Eur negrąžintos paskolos, 35,74 Eur palūkanų, 7,42 Eur administravimo mokesčio, 27,34 Eur delspinigių, 31,12 Eur vėlavimo palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Atsakovei I. N. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130, 142 straipsnių tvarka, viešo paskelbimo būdu, įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovės negautas, todėl esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

4Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas dalinai pagrįstu, todėl tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovė 2015 m. lapkričio 21 d. ieškovės administruojamame portale www.gosavy.lt elektroniniu būdu pateikė vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_58218 dėl Vartojimo kredito sutarties sudarymo (medicininėms išlaidoms), su portale registruotu (-ais) skolintoju (-ais) 250 Eur sumai gauti. Vartojimo kredito grąžinimo terminas – 12 mėnesių; vartojimo kredito metinės palūkanos – 25 procentai. Minėtos internetinės svetainės registruoti skolintojai finansavo atsakovės kredito sumos suteikimą, todėl tarp atsakovės, skolintojų ir ieškovės (organizatoriaus) buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 58218, kurios pagrindu atsakovei suteiktas 250 Eur kreditas. Atsakovė sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė, skolintojams laiku nepervedė lėšų, todėl ieškovė, įgijusi skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, 2016 m. gruodžio 6 d. pateikė atsakovei pranešimą, kuriuo informavo apie sutarties nutraukimą nuo pranešimo dienos (sutarties Nr. 58218 bendrųjų sąlygų specialiųjų sąlygų 2.13 punktas), reikalavimo teisių automatinį perėmimą bei pareikalavo nedelsiant grąžinti 250 Eur paskolą, 35,74 Eur palūkanas, 7,42 Eur administravimo mokestį ir 58,46 Eur delspinigius. Atsakovė minėtų įstatymo reikalavimų ir 2015 lapkričio 21 d. vartojimo kredito sutarties Nr. 58218 nuostatų nesilaikė ir laiku prievolės neįvykdė, prieštaravimų dėl ieškovės reikalavimų ar jų dydžio nepareiškė, todėl 250 Eur negrąžinto kredito, 35,74 Eur palūkanų, 7,42 Eur administravimo mokesčio priteistina iš atsakovės I. N. ieškovės UAB „( - )“ naudai (CK 6.38, 6.205 straipsniai, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnio 1 dalis).

6Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 27,34 Eur delspinigių bei 31,12 Eur vėlavimo palūkanų. Šioje dalyje pateiktas reikalavimas tenkintinas iš dalies.

7Iš byloje esančių duomenų matyti, kad tarp šalių prisijungimo būdu sudaryta vartojimo kredito sutartis. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai.

8Netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai; CK 6.71 str. 1 d.). CK 6.258 straipsnio 1 dalis numato, jog įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Įstatymų leidėjas taip pat preziumuoja, kad nuostolių atsiranda dėl fakto, jog prievolė neįvykdyta laiku, ir numato jų minimalų kompensavimą, mokant kompensuojamąsias palūkanas (CK 6.260 straipsnio 2 dalis, 6.261 straipsnis). Tokias palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių prievolės nevykdymo padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003; 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005; kt.). Kadangi tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Ieškovės prašomos priteisti 31,12 Eur vėlavimo palūkanos, pagrįstos šalių sudaryta sutartimi, yra kompensacinės palūkanos. Nuostoliai, kuriuos kompensuoja palūkanos, apima netesybas (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis). Jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomų priteisti vėlavimo palūkanų ir delspinigių skaičiavimo laikotarpis yra tas pats (dubliuojasi), palūkanos yra didesnės už delspinigius, todėl delspinigiai įskaitytini į vėlavimo palūkanų dydį. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovei iš atsakovės priteistina 31,12 Eur vėlavimo palūkanų, o reikalavimas dėl 27,34 Eur delspinigių priteisimo atmestinas.

9Nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. gruodžio 29 d. iš atsakovės ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

10Pateiktas ieškinys apmokestinamas minimaliu žyminiu mokesčiu - 15 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis), kuris priteistinas iš atsakovės ieškovės naudai, nors pateiktas ieškinys ir tenkintinas iš dalies, nes priešingas aiškinimas pažeistų ieškovo teisėtą interesą gauti jo turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, kuris šiuo atveju nepriklauso nuo to, kokia dalimi patenkinti ieškovo reikalavimai (CPK 93 straipsnio 4 dalis).

11Ieškovės ieškinį patenkinus iš dalies, apie 92 procentus visų reikalavimų (suma suapvalinta iki sveikojo skaičiaus), ieškovei proporcingai patenkintų reikalavimų daliai nuo sumokėtų 100 Eur advokato pagalbos išlaidų, priteistina 92 Eur jos turėtų procesinių dokumentų rengimo išlaidų iš atsakovės (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

12Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškovės UAB „( - )“ ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovės I. N., asmens kodas ( - ) 250 Eur (du šimtus penkiasdešimt eurų 00 centų) negrąžinto kredito, 35,74 Eur (trisdešimt penkis eurus 74 centus) palūkanų, 7,42 Eur (septynis eurus 42 centus) administravimo mokesčio, 31,12 Eur (trisdešimt vieną eurą 12 centų) vėlavimo palūkanų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016 m. gruodžio 29 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 107 Eur (vieną šimtą septynis eurus 00 centų) bylinėjimosi išlaidų ieškovės UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ) , naudai.

15Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

16Atsakovė I. N. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovė UAB „( - )“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai