Byla 2-1453-759/2012
Dėl žuvų ištekliams padarytos žalos atlyginimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Snieguolė Bielskienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Lietuvos Respublikos AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovui J. P. dėl žuvų ištekliams padarytos žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas Lietuvos Respublikos AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas kreipėsi į teismą, prašydamas bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir priteisti iš atsakovo J. P. 3297,84 Lt už žuvų ištekliams padarytą žalą.

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad agentūros vyresnysis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius 2012-05-26 nustatė, kad atsakovas 2012-05-26 apie 2 val. Ukmergės r., Šventosios upėje ties Leonpolio kaimu, neteisėtai, t.y. draudžiamu būdu (panaudodamas užkabinamąjį įrankį – trišakį kabliuką) bei draudžiamu metu sugavo 26 žiobrius. Tuo atsakovas pažeidė Mėgėjiškos žūklės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-01 įsakymu Nr. D1-337, 12.2 ir 13.4 punktų reikalavimus bei padarė žalą žuvų ištekliams. Už įvykdytą pažeidimą 2012-05-26 atsakovui buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. VR-13.1-82 ir VRAAD Ukmergės rajono agentūros 2012-05-30 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-13.1-82 jam skirta 200,00 Lt administracine bauda. Bauda nesumokėta, nutarimo atsakovas neskundė. Pažeidimu buvo padaryta 3297,84 Lt žala žuvų ištekliams, kuri apskaičiuota 2009-05-21 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-280 pavirtintu tvarkos aprašu „Dėl padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašo, padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo bazinių įkainių“, taikant padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo baziniams įkainiams indeksuoti 2012 m. indeksavimo koeficientą – 1,057. Atsakovas gera valia aplinkai padarytą žalą atlyginti atsisako.

4Ieškinys tenkintinas.

5Byloje nustatyta, kad 2012-05-26 surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. 13.1-82 (b.l. 2-3) už tai, kad J. P. 2012-05-26 Ukmergės r., Šventosios upėje ties Leonpolio kaimu draudžiamu būdu (panaudodamas užkabinamąjį įrankį – trišakį kabliuką) bei draudžiamu metu gaudė žiobrius (b.l. 2). Tuo atsakovas pažeidė Mėgėjiškos žūklės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-01 įsakymu Nr. D1-337, 12.2 ir 13.4 punktų reikalavimus. 2012-05-30 Vilniaus RADD Ukmergės RA nutarimu atsakovui paskirta 200,00 Lt bauda (b.l. 9). Pažeidimu buvo padaryta 3297,84 Lt žala žuvų ištekliams (b.l. 11).

6Lietuvos Respublikos CK 6.246 str. 1 d. nustatyta, kad vienas iš civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindų yra neteisėtas veikimas, t.y. civilinė atsakomybė atsiranda atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti. Remiantis pateiktais rašytiniais įrodymais: Ukmergės rajono agentūros 2012-05-26 surašytu administracinės teisės pažeidimo protokolu, administracinio teisės pažeidimo nutarimu, žalos paskaičiavimo aktu, Vilniaus RAAD Ukmergės rajono agentūros vyriausiojo specialisto Ž. Cicino tarnybiniu pranešimu, teismas daro išvadą, kad atsakovas draudžiamu būdu bei draudžiamu metu gaudė žiobrius, tuo padarydamas 3297,84 Lt žalą žuvų ištekliams ir pažeisdamas Mėgėjiškos žūklės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-01 įsakymu Nr. D1-337 12.2 ir 13.4 punktų reikalavimus. Atsiradusi žala yra atsakovo neteisėto veikimo pasekmės. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.248 str. laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes, jis nebuvo rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina. Atsakovui buvo siųstas raginimas atlyginti žalą, tačiau jis to nepadarė (b.l. 10).

7Esant tokioms aplinkybėms, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 3297,84 Lt dydžio žuvų ištekliams padaryta žala (Lietuvos Respublikos CK 6.246 str., 6.249 str., 6.251 str.).

8Pagal Lietuvos Respublikos CPK 83 str. 1 d. 5 p., ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., iš atsakovo priteistinas 49,00 Lt žyminis mokestis valstybės naudai.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 262 str., 428 str. teismas

Nutarė

10ieškinį patenkinti.

11Priteisti iš atsakovo J. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ) 3297,84 Lt (tris tūkstančius du šimtus devyniasdešimt septynis litus 84 centus) žuvų ištekliams padarytos žalos ieškovo Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, įmonės kodas 190742148, Ukmergės rajono agentūros sąskaitą Nr. LT60 4010 0429 0000 0057, bankas AB DnB, banko kodas 40100, naudai.

12Priteisti iš atsakovo J. P. 49,00 Lt (keturiasdešimt devynis litus 00 centų) žyminio mokesčio valstybės naudai. Informuoti atsakovą, jog bylinėjimosi išlaidos valstybei sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke Swedbank, AB, banko kodas 73000, nurodant įmokos kodą 5660.

13Preliminarus sprendimas turi būti įvykdytas per 20 dienų nuo jo įteikimo arba jį priėmusiam teismui turi būti raštu pateikti motyvuoti prieštaravimai.

14Sprendimas neskundžiamas. Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos atsakovas nepateikia prieštaravimų dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo Lietuvos Respublikos CPK 430 str. nustatyta tvarka, sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

15Preliminaraus teismo sprendimo nuorašą kartu su ieškinio bei jo priedų nuorašais išsiųsti atsakovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo dienos.

16Per tris dienas po sprendimo įsiteisėjimo sprendimo nuorašą išsiųsti ieškovui.

Proceso dalyviai