Byla 2-219/2013
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012-06-22 nutarties ir jis grąžintas pateikusiam asmeniui

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Vyto Miliaus ir Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos hidrotechnika“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1060-479/2012, kuria atsisakyta priimti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos hidrotechnika“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012-06-22 nutarties ir jis grąžintas pateikusiam asmeniui.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas P. J. 2011-01-12 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui UAB „Klaipėdos hidrotechnika“. Ieškovas nurodė, kad atsakovas nėra nutraukęs veiklos, turi finansinių sunkumų ir jam keltina restruktūrizavimo byla.

52012-06-22 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi byloje paskirta ekspertizė ir ją pavesta atlikti UAB „Žemaitijos auditas“. Atsakovas UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ įpareigota sumokėti 19000 Lt ekspertizės išlaidoms atlyginti.

62012-06-28 Klaipėdos apygardos teisme gautas atsakovo atskirasis skundas dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012-06-22 nutarties. Atsakovas nurodė, kad jis nesutinka su teismo paskirta ekspertizės įstaiga, bei prašė teismo pratęsti ekspertizės išlaidų sumokėjimo terminą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. liepos 5 d. nutartimi atsisakė priimti atsakovo UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012-06-22 nutarties ir jį grąžino pateikusiam asmeniui bei netenkino atsakovo prašymo dėl termino sumokėti ekspertizės išlaidas pratęsimo. Teismas nurodė, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus LR CPK XVI skyriaus antrajame skirsnyje numatytas išimtis (LR CPK 338 str.). LR CPK 315 str. 2 d. 3 p. numato, kad apeliacinis (atskirasis) skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis) negali būti apeliacinio apskundimo objektas. CPK 212 str. nėra nustatyta, kad atskiruoju skundu gali būti skundžiama nutartis dėl eksperto paskyrimo. Dėl to atsakovo atskirasis skundas negali būti priimamas. Kadangi termino ekspertizės išlaidoms sumokėti pratęsimas užvilkins bylos išnagrinėjimą, ekspertizės išlaidas sutinka sumokėti trečiasis asmuo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, todėl teismas netenkintino atsakovo prašymo dėl termino pratęsimo (LR CPK 77 str.).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ prašo panaikinti skundžiamą Klaipėdos apygardos teismo nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Trečiojo asmens VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pasiūlytas auditorius neturi patirties atliekant teismo paskirtas ekspertizes, nėra įrašytas į Teisingumo ministerijos ekspertų sąrašą. Nėra aišku ar iš viso UAB „Žemaitijos auditas“ turi reikiamus darbuotojus tokiam teismo pavedimui atlikti.

122. Trečiasis asmuo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija pateikė savo nuomonę ir duomenis dėl ekspertės ženkliai praleidęs terminus, t.y. pateikė tik 2012-04-04.

133. Teismas neatsižvelgė į ieškovo sunkią finansinę padėtį, nurodydamas apmokėti didesnę sumą negu galėtų būti atlikta ekspertizė.

144. Skundžiama nutarties dalis užkerta kelią tolimesnei bylos eigai atlikti ekspertizę, nes yra paskirtas ekspertas, kuris neturi kompetencijos tokią ekspertizę atlikti.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija prašo Klaipėdos apygardos teismo 2012-07-05 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad su UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ atskiruoju skundu nesutinka, nes skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta. Klaipėdos apygardos teismo 2012-06-22 nutartis negali būti apeliacijos objektu, todėl 2012-07-05 nutartimi Klaipėdos apygardos teismas pagrįstai atsisakė priimti UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ atskirąjį skundą.

    1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

18Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ pateikė atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria atsisakė priimti atsakovo UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012-06-22 nutarties, kuria nutarta paskirti ekonominę ekspertizę.

19Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje ir CPK 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kiekvieno asmens, manančio, kad jo teisė ar įstatymo saugomi interesai yra pažeisti, teisė kreiptis į teismą. Šios teisės įgyvendinimas detaliai reglamentuotas CPK normomis ir jų reikalavimai yra privalomi kiekvienam besikreipiančiam į teismą. CPK 334 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo: 1) šio kodekso numatytais atvejais ir 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. CPK II dalies XIII skyriaus septintajame skirsnyje, reglamentuojančiame ekspertizės atlikimą, nenumatyta galimybė atskiruoju skundu skųsti nutartį, kuria paskirta ekspertizė, o pats ekspertizės paskyrimas neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai. Minėto straipsnio trečioje dalyje nurodyta, kad dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą. Nutartis laikoma užkertančia kelią proceso eigai, kai dėl jos priėmimo procesas byloje apskritai negali prasidėti, yra užbaigiamas arba dėl tokios nutarties priėmimo nebegalimas tolesnis procesas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-11-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1758/2010).

20Nagrinėjamu atveju, apeliantas pagal atskirajame skunde išdėstytus motyvus, faktiškai skundžia ne pačios ekspertizės paskyrimą, o eksperto kompetenciją. Tačiau įstatymu nėra nustatyta galimybė skųsti atskirtuoju skundu nutartis dėl ekspertizės bei ekspertų paskyrimo, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti apelianto atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012-06-22 nutarties.

21Dėl kitų atskirajame skunde nurodytų argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie neturi reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

22Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso normas reglamentuojančias atskirojo skundo priėmimo klausimus ir pagrįstai atsisakė priimti atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. birželio 22 d. nutarties paskirti ekspertizę.

23Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartis paliktina nepakeista.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies, 1 punktu,

Nutarė

25Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas P. J. 2011-01-12 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su... 5. 2012-06-22 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi byloje paskirta ekspertizė ir... 6. 2012-06-28 Klaipėdos apygardos teisme gautas atsakovo atskirasis skundas dėl... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. liepos 5 d. nutartimi atsisakė priimti... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ prašo... 11. 1. Trečiojo asmens VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos... 12. 2. Trečiasis asmuo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija pateikė... 13. 3. Teismas neatsižvelgė į ieškovo sunkią finansinę padėtį, nurodydamas... 14. 4. Skundžiama nutarties dalis užkerta kelią tolimesnei bylos eigai atlikti... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo VĮ Klaipėdos valstybinio... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas UAB „Klaipėdos hidrotechnika“... 19. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje ir CPK 5 straipsnio 1 dalyje... 20. Nagrinėjamu atveju, apeliantas pagal atskirajame skunde išdėstytus motyvus,... 21. Dėl kitų atskirajame skunde nurodytų argumentų teisėjų kolegija... 22. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio... 23. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartį palikti nepakeistą....