Byla 2S-404-123/2013
Dėl antstolės M. T. veiksmų

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Nijolė Griškevičienė, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi suinteresuotų asmenų UAB „Betono mozaika“ ir antstolės M. T. atskiruosius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 21 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. J. skundą suinteresuotiems asmenims antstolei M. T. ir UAB „Betono mozaika“ dėl antstolės M. T. veiksmų,

Nustatė

2pareiškėjas V. J. pateikė skundą dėl antstolės M. T. veiksmų, kuriuo prašė teismo įpareigoti antstolę panaikinti 2012-03-06 patvarkymą Nr. 3.4.-2885 dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir įpareigoti antstolę priimti patvarkymą nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0108/09/01095. Nurodo, kad antstolės reikalavimas sumokėti vykdymo išlaidas yra neteisėtas, nes tarp skolininko ir išieškotojos yra sudaryta taikos sutartis, patvirtinta Klaipėdos apygardos teismo 2010-11-24 nutartimi, kurioje, atsižvelgus į antstolės pateiktą informaciją, išspręstas vykdymo išlaidų klausimas, su teismo nutartimi antstolė supažindinta, taikos sutartyje nurodytos vykdymo išlaidos yra apmokėtos.

3Antstolė patvarkymu pareiškėjo skundo netenkino ir skundą su vykdomąja byla perdavė Klaipėdos miesto apylinkės teismui.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-11-21 nutartimi panaikino 2012-03-06 antstolės

5M. T. patvarkymą Nr. 3.4.-2885 dėl vykdymo išlaidų išieškojimo; skundo dalį dėl įpareigojimo nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0108/09/01095 tenkino iš dalies – įpareigojo antstolę M. T. grąžinti išieškotojai UAB „Betono mozaika“ vykdomąjį dokumentą Nr. GB-5583, išduotą Klaipėdos m.

62-ajame notaro biure, dėl 101 401,55 Lt skolos ir 6 procentų metinių palūkanų skolos išieškojimo iš skolininko V. J. ir priimti patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo. Teismas nustatė, kad šiuo atveju taikos sutartis buvo sudaryta civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Betono mozaika“ ieškinį atsakovams V. J. ir R. J. dėl prievolės pripažinimo bendra solidaria sutuoktinių atsakomybe, o ne vykdymo procese. Teismas, nustatęs, kad išieškotoja 2011-01-17 ir 2011-03-25 kreipėsi į antstolę dėl vykdomojo dokumento grąžinimo (CPK 631 str. 1 d. 1 p.), įpareigojo antstolę M. T. grąžinti išieškotojai UAB „Betono mozaika“ vykdomąjį dokumentą ir priimti patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo. Konstatavo, kad antstolė pagrįstai pareikalavo išieškotojos UAB „Betono mozaika“ apmokėti vykdymo išlaidas, nes išieškotoja, pateikusi antstolei prašymą atsiimti vykdomąjį dokumentą, privalo sumokėti visas vykdymo išlaidas, kurios susidarė iki vykdomojo dokumento atsiėmimo. Dėl šių aplinkybių panaikino 2012-03-06 antstolės M. T. patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo.

7Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Betono mozaika“ prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-11-21 nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą, pasisakant dėl antstolei priteistino atlyginimo už vykdymo veiksmus dydžio. Mano, kad teismas neatsižvelgė į tai, jog Klaipėdos apygardos teismo 2010-11-24 įsiteisėjusia nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2636-12/2010 yra išspręsti antstolės išieškomos skolos padengimo klausimai. Nurodo, kad taikos sutartis kartu laikytina taikos sutartimi vykdymo procese, nes joje nurodoma, kad vykdymo išlaidas vykdomojoje byloje Nr. 0108/09/01095 dengia atsakovai. Paaiškino, kad teikdama raštus antstolei nesiekė pasekmių, nesuderinamų su taikos sutarties 5 p. ir teismo nutarties 4 p. nuostatomis, vykdomąjį dokumentą siekė susigrąžinti ketindama jį atiduoti skolininkui. 2012-11-27 įmonė informavo antstolę ir skolininkus apie raštų atšaukimą, nes jų turinys neatspindi UAB „Betono mozaika“ tikrosios valios. Mano, kad ginčijamoje nutartyje nepagrįstai nepasisakyta dėl antstolei priteistino atlyginimo už vykdymo veiksmus dydžio. Apeliantės manymu, teismas turėjo vadovautis ne 2011-11-14 Sprendimų vykdymo instrukcijos redakcija, o ankstesne redakcija, galiojusia dalies skolos atsisakymo ir likusios skolos padengimo laikotarpiu.

8Atskiruoju skundu antstolė M. T. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-11-21 nutartį panaikinti ir atmesti pareiškėjo V. J. skundą kaip nepagrįstą. Nurodo, jog išieškojus visą skolą, vykdomieji dokumentai yra laikomi įvykdytais ir grąžinami ne išieškotojams, o juos išdavusioms institucijoms (CPK 631 str. 6 d.). Vykdomasis dokumentas gali būti grąžinamas išieškotojui tik sumokėjus visas vykdymo išlaidas. Vykdomojo dokumento negrąžinimo išieškotojui veiksmas šalių nebuvo skųstas, apskundimo terminas suėjęs. Pagrindų vykdomosios bylos nutraukimui nėra, todėl pareiškėjo V. J. skundas turi būti atmestas.

9Atsiliepimų į atskiruosius skundus negauta.

10Atskirieji skundai tenkintini.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Betono mozaika“ 2011-01-08 antstolei pateikė įsiteisėjusią Klaipėdos apygardos teismo 2010-11-24 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2636-123/2010 dėl taikos sutarties patvirtinimo tarp išieškotojos, skolininko V. J. ir R. J., ir vadovaudamasi CPK 631 straipsnio 1 dalies 1 punktu, paprašė grąžinti vykdomąjį dokumentą (vykd. b. l. 142, 143–145). 2011-03-29 antstolės kontoroje gautas pakartotinis išieškotojos prašymas dėl vykdomojo dokumento grąžinimo (vykd. b. l. 151). 2011-03-29 vykdomojoje byloje antstolė sudarė vykdymo išlaidų apskaičiavimą (vykd. b. l. 154) ir išsiuntė išieškotojai išankstinio apmokėjimo dokumentą dėl 5 183,42 Lt vykdymo išlaidų apmokėjimo (vykd. b. l. 157, 158). 2011-05-19 antstolės kontoroje gautas išieškotojos atsisakymas apmokėti vykdymo išlaidas vykdomojoje byloje, nes šalių sudarytoje taikos sutartyje, apie kurią antstolė buvo informuota, buvo išspręstas vykdymo išlaidų apmokėjimo klausimas. 2012-03-06 antstolė priėmė patvarkymą Nr. 3.4.-2885 dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, kuriuo nutarė iš V. J. išieškoti 5 957,85 Lt vykdymo išlaidų, apskaičiuotų 2011-12-05 (vykd. b. l. 174, 175). Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-06-13 nutartimi pareiškėjo skundą dėl antstolės veiksmų tenkino, įpareigojo antstolę vykdomąją bylą nutraukti (b. l. 34–37). Klaipėdos apygardos teismas 2012-10-11 išnagrinėjo antstolės M. T. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-06-13 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-8546-769/2012 ir nutarė Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-06-13 nutartį panaikinti, perduoti V. J. skundą dėl antstolės M. T. veiksmų pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (b. l. 55–58).

12Klaipėdos apygardos teismo 2010-11-24 nutartimi, kuria patvirtinta ieškovės UAB „Betono mozaika“ ir atsakovų R. J. ir V. J. taikos sutartis, 4 p. nustatyta, jog vykdymo išlaidas vykdomojoje byloje Nr. 0108/09/01095 dengia atsakovai (tokie nepadengti kaštai šios sutarties pasirašymo dieną sudaro 525 Lt sumą). Klaipėdos apygardos teismas 2012-10-11 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-1662-370/2012, tikrindamas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-06-13 nutarties pagrįstumą, konstatavo, kad tiek vykdymo proceso dalyviai šioje byloje, tiek pirmosios instancijos teismas nepagrįstai minėtą civilinę bylą užbaigiančią taikos sutartį (CPK 140 str. 3 d.) sutapatina su taikos sutartimi vykdymo procese (CPK 595 str.), nes skiriasi tiek jų sudarymo momentas, tiek tvirtinimo procedūros, tiek sukeliamos pasekmės. Teismas sutinka su nurodyta aplinkybe, tačiau nagrinėjamu atveju sprendžiant dėl vykdymo išlaidų atlyginimo turi būti atsižvelgta į teismo nutartimi patvirtiną taikos sutarties nuostatą, kurioje nurodoma, kad vykdymo išlaidas vykdomojoje byloje Nr. 0108/09/01095, t. y. vykdymo procese, dengia atsakovai.

13CPK 610 straipsnio 1 dalis nustato, kad išieškotojas apmoka vykdomosios bylos administravimo išlaidas, kurios būtinos kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti, vykdomosios bylos administravimo papildomas išlaidas, patiriamas atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje, ir Sprendimų vykdymo instrukcijos numatytais atvejais atlygį antstoliui. Vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko. Taigi iš esmės šalys, užbaigdamos tarp jų kilusį ginčą taikos sutartimi, nusprendė perkelti CPK 610 straipsnio normą, jog vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko, į šalių sudarytą taikos sutartį. Vykdymo išlaidos apskaičiuotos 2011-12-05, todėl antstolė pagrįstai vadovavosi Sprendimų vykdymo instrukcijos 67, 68 ir 71 p. nuostatomis

14(2011-11-14 redakcija), galiojusiomis vykdymo išlaidų apskaičiavimo metu. Sprendimų vykdymo instrukcijos 71 p. nustato, kad jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad išieškotojas ir skolininkas sudarė taikos sutartį ir vykdymo išlaidų paskirstymo ir apmokėjimo klausimas nebuvo išspręstas šioje sutartyje, vykdomoji byla neužbaigiama ir visos vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko. Kai skolininkas įvykdo sprendimą arba šalys sudaro taikos ar skolos padengimo sutartį per raginime įvykdyti sprendimą arba siūlyme sumokėti skolą nustatytą terminą, iš skolininko išieškomos būtinos ir papildomos vykdymo išlaidos, išskyrus vykdymo išlaidas, susijusias su skolininko asmens ir kitų duomenų, susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar skolininko turtine padėtimi, patikrinimu. Atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą iš skolininko šiuo atveju neimamas (Sprendimų vykdymo instrukcijos 67 p.). Kai skolininkas įvykdo sprendimą arba šalys sudaro taikos ar skolos padengimo sutartį pasibaigus raginime įvykdyti sprendimą arba siūlyme sumokėti skolą nustatytam terminui, iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos (Sprendimų vykdymo instrukcijos 68 p.). Raginimas įvykdyti sprendimą nagrinėjamu atveju buvo priimtas 2009-09-17, jame nurodoma, kad skolininkas skolą išieškotojams turi sumokėti iki 2009-10-02 (vykd. b. l. 35), taikos sutartis pasirašyta ir patvirtina Klaipėdos apygardos teismo nutartimi 2010-11-24 (b. l. 10–11), t. y. pasibaigus raginime nustatytam terminui. Esant nurodytoms aplinkybėms, visiškai atsiskaitęs su išieškotoju skolininkas (vykd. b. l. 180), privalo sumokėti vykdymo išlaidas. Vykdomojoje byloje yra skolininko raštiškas sutikimas, kuriuo jis neprieštarauja, jog vykdymo išlaidos būtų nuskaičiuotos nuo jo sąskaitų ir darbo užmokesčio, todėl aplinkybė, jog dėl vykdymo išlaidų priteisimo antstolė nesikreipė į teismą, nesudaro pagrindo pripažinti, kad šių išlaidų atlyginimo antstolė reikalauja nepagrįstai.

15Skundžiamame 2012-03-06 patvarkyme dėl vykdymo išlaidų išieškojimo nurodoma, kad vykdymo išlaidos byloje sudaro 5 957,85 Lt (vykd. b. l. 174), iš 2011-12-05 vykdymo išlaidų apskaičiavimo matyti, kad iš skolininko išieškota 1 705 Lt vykdymo išlaidų, likusi išieškoti vykdymo išlaidų suma sudaro 4 252,85 Lt (vykd. b. l. 175). Pažymėtina, kad skolininkas V. J. neskundė 2011-05-26 siūlymo sumokėti 6 898,45 Lt vykdymo išlaidų, kurio pagrindu parengtas 2012-03-06 patvarkymas (vykd. b. l. 163–164). Skunde dėl antstolės veiksmų pareiškėjas nurodo, kad skundžiamame patvarkyme dėl vykdymo išlaidų išieškojimo vykdymo išlaidos apskaičiuotos pagal 2011-05-26 siūlymą, kurio jis nėra gavęs, tačiau ant vykdomojoje byloje esančio 2011-05-26 siūlymo yra skolininko parašas, kad jis šį siūlymą gavo 2011-05-27.

16Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 p. (2011-11-14 redakcija) nurodoma, kad atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą, kai išieškotina suma yra nuo 50 000 iki 100 000 Lt, yra 6 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 4 000 Lt, kai išieškotina suma yra nuo

17100 000 Lt – 4 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 6 000 Lt. Antstolė vykdymo išlaidų apskaičiavime nurodo, kad antstolio atlygis sudaro 4 200 Lt, t. y. apskaičiuotas nepažeidžiant nurodytų vykdymo instrukcijos reikalavimų. Įvertinus vykdomojoje byloje apskaičiuotų vykdymo išlaidų dydį konstatuotina, kad jos apskaičiuotos pagrįstai, todėl pagrindo panaikinti 2012-03-06 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo nėra.

18Skolininkas skunde dėl antstolės veiksmų taip pat reikalavo įpareigoti antstolę priimti patvarkymą nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0108/09/01095, tačiau vykdomojoje byloje nėra jokių CPK 629 straipsnyje numatytų vykdomosios bylos nutraukimo pagrindų. Taikos sutartis nebuvo sudaryta vykdymo procese, todėl CPK 629 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatos, nustatančios, kad vykdomoji byla nutraukiama, jei išieškotojas ir skolininkas sudarė taikos sutartį ir teismas ją patvirtino CPK 595 straipsnyje nustatyta tvarka, netaikytinos.

19UAB „Betono mozaika“ 2011-01-17 ir 2011-03-25 raštuose antstolės prašė grąžinti vykdomąjį dokumentą CPK 631 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu (vykd. b. l. 142, 151), tačiau ši nuostata nagrinėjamu atveju negali būti taikoma, nes vykdomasis dokumentas iš esmės yra įvykdytas, skolininkas skolą išieškotojai yra sumokėjęs. Be to, apeliantė UAB „Betono mozaika“

202012-11-27 informavo antstolę ir skolininkus apie 2011-01-17 ir 2011-03-25 raštų atšaukimą, kuriais prašė grąžinti vykdomąjį dokumentą CPK 631 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu.

21Esant nurodytoms apeliacinės instancijos teismo konstatuotoms aplinkybėms, yra pagrindas pripažinti, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas skundžiama 2012-11-21 nutartimi nepagrįstai panaikino 2012-03-06 antstolės M. T. patvarkymą Nr. 3.4.-2885 dėl vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko V. J., ir įpareigojo antstolę M. T. grąžinti išieškotojai UAB „Betono mozaika“ vykdomąjį dokumentą Nr. GB-5583 bei priimti patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo.

22Pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė procesines teisės normas ir priėmė neteisėtą bei nepagrįstą nutartį, todėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-11-21 nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – pareiškėjo V. J. skundas dėl antstolio veiksmų atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

23Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais, teismas

Nutarė

24Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 21 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo V. J. skundą dėl antstolės M. T. veiksmų atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. pareiškėjas V. J. pateikė skundą dėl antstolės M. T. veiksmų, kuriuo... 3. Antstolė patvarkymu pareiškėjo skundo netenkino ir skundą su vykdomąja... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-11-21 nutartimi panaikino 2012-03-06... 5. M. T. patvarkymą Nr. 3.4.-2885 dėl vykdymo išlaidų išieškojimo; skundo... 6. 2-ajame notaro biure, dėl 101 401,55 Lt skolos ir 6 procentų metinių... 7. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Betono mozaika“ prašo... 8. Atskiruoju skundu antstolė M. T. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 9. Atsiliepimų į atskiruosius skundus negauta.... 10. Atskirieji skundai tenkintini.... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Betono mozaika“ 2011-01-08 antstolei... 12. Klaipėdos apygardos teismo 2010-11-24 nutartimi, kuria patvirtinta ieškovės... 13. CPK 610 straipsnio 1 dalis nustato, kad išieškotojas apmoka vykdomosios bylos... 14. (2011-11-14 redakcija), galiojusiomis vykdymo išlaidų apskaičiavimo metu.... 15. Skundžiamame 2012-03-06 patvarkyme dėl vykdymo išlaidų išieškojimo... 16. Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 p. (2011-11-14 redakcija) nurodoma, kad... 17. 100 000 Lt – 4 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 6 000... 18. Skolininkas skunde dėl antstolės veiksmų taip pat reikalavo įpareigoti... 19. UAB „Betono mozaika“ 2011-01-17 ir 2011-03-25 raštuose antstolės prašė... 20. 2012-11-27 informavo antstolę ir skolininkus apie 2011-01-17 ir 2011-03-25... 21. Esant nurodytoms apeliacinės instancijos teismo konstatuotoms aplinkybėms,... 22. Pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė procesines teisės... 23. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais, teismas... 24. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 21 d. nutartį...