Byla 2S-1662-370/2012
Dėl antstolės M. T. veiksmų, suinteresuotas asmuo UAB „Betono mozaika“ (išieškotojas)

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Danguolė Martinavičienė rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi antstolės atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-06-13 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-8546-769/2012 pagal skolininko V. J. skundą dėl antstolės M. T. veiksmų, suinteresuotas asmuo UAB „Betono mozaika“ (išieškotojas),

Nustatė

2V. J. pateikė skundą dėl antstolės M. T. veiksmų, kuriuo prašė teismo įpareigoti antstolę panaikinti 2012-03-06 patvarkymą Nr. 3.4.-2885 dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir įpareigoti antstolę priimti patvarkymą nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0108/09/01095. Nurodė, kad

32009-09-17 antstolė, gavusi Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. GB-5583 dėl 101 401,55 Lt skolos, susidariusios 2009-03-18 laidavimo sutarties bei 2009-03-19 vekselio pagrindu, ir 6 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko V. J. išieškotojos UAB „Betono mozaika“ naudai, priėmė sprendimą jį vykdyti, pradėta vykdomoji byla Nr. 0108/09-01095. Klaipėdos apygardos teismas 2010-11-24 patvirtino pareiškėjo, jo sutuoktinės R. J. ir išieškotojos taikos sutartį, kuria V. J. piniginę prievolę UAB „Betono mozaika“ R. J. ir V. J. pripažino bendra solidaria prievole, įsipareigojo UAB „Betono mozaika“ sumokėti 70 000 Lt su sąlyga, jeigu UAB „Betono mozaika“ atsisakys dalies skolos. Taikos sutarties 5 punktu šalys išsprendė vykdymo išlaidų vykdomojoje byloje Nr. 0108/09-01095 apmokėjimo klausimą, nurodant, kad sutarties pasirašymo dieną vykdymo išlaidos sudaro 525 Lt ir jas dengia atsakovai, t. y., V. J. ir jo sutuoktinė R. J. 2011-01-17 išieškotoja UAB „Betono mozaika“ informavo antstolę, kad yra įsiteisėjusi Klaipėdos apygardos teismo nutartis dėl taikos sutarties patvirtinimo ir paprašė vykdomąjį dokumentą grąžinti išieškotojai. 2011-03-25 išieškotoja pakartotinai kreipėsi į antstolę dėl vykdomojo dokumento grąžinimo, tačiau antstolė 2012-03-06 priėmė patvarkymą Nr. 3.4-2885 dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, kuriuo nutarė išieškoti iš pareiškėjo 5 957,85 Lt vykdymo išlaidų. Pareiškėjo nuomone, šis antstolės reikalavimas sumokėti yra pažeidžiantis skolininko teisėtus lūkesčius ir neteisėtas, nes tarp skolininko ir išieškotojos yra sudaryta taikos sutartis, taikos sutartyje, atsižvelgus į antstolės pateiktą informaciją, išspręstas vykdymo išlaidų klausimas, su teismo nutartimi antstolė supažindinta, taikos sutartyje nurodytos vykdymo išlaidos yra apmokėtos.

4Antstolė patvarkymu pareiškėjo skundo netenkino ir skundą su vykdomąja byla perdavė teismui. Nurodė, kad taikos sutarties pasirašymo dieną vykdomojoje byloje buvo susidarę 525 Lt faktinių vykdymo išlaidų, apie jų dydį šalys buvo informuotos ir faktinių išlaidų klausimas buvo išspręstas taikos sutartimi, išlaidas padengė skolininkas. Tačiau taikos sutartimi šalys neišsprendė antstolės atlyginimo klausimo, todėl jį turi skolininkas. Kadangi skolininkas pateikė raštišką sutikimą dėl vykdymo išlaidų nuskaičiavimo nuo jo sąskaitų ir darbo užmokesčio, dėl vykdymo išlaidų priteisimo į teismą nebuvo kreiptasi.

5Išieškotoja UAB „Betono mozaika“ nurodė, kad teismo patvirtintoje taikos sutartyje numatyta, kad vykdymo išlaidas vykdomojoje byloje Nr. 0108/09-01095 dengia skolininkai. Apie šalių ketinimus sudaryti taikos sutartį, taikos sutarties sudarymą, teismo nutarties priėmimą ir jos įsiteisėjimą antstolė buvo informuota. Prašė nustačius, kad antstolei priklauso atlygis ar kitos vykdomosios bylos vykdymo išlaidos, jas priteisti iš skolininkų.

6Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-06-13 nutartimi pareiškėjo skundą dėl antstolės veiksmų tenkino, įpareigojo antstolę vykdomąją bylą nutraukti, valstybei priteisė iš antstolės 18,15 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Teismas nurodė, kad sudarydamos taikos sutartį vykdymo procese, šalys abipusiu sutarimu sulygo dėl skolos sumokėjimo sąlygų, nustatė savo teisių ir pareigų balansą. Šalių sudarytos taikos sutarties 5 punkte ir teismo nutarties rezoliucinės dalies 4 punkte numatyta, kad „Vykdymo išlaidas vykdomojoje byloje Nr. 0108/09/01095 dengia atsakovai (tokie nepadengti kaštai šios sutarties pasirašymo dieną sudaro 525 Lt sumą)“. Pareiškėjas skunde nurodė, kad prieš sudarant taikos sutartį elektroniniu paštu kreipėsi į antstolę dėl vykdomojoje byloje Nr. 0108/09/01095 susidariusių vykdymo išlaidų sumos ir antstolei nurodžius, kad yra susidarę 525 Lt faktinių vykdomosios bylos išlaidų, pastaroji suma buvo įtraukta į šalių taikos sutartį. Antstolė patvarkyme patvirtino, kad šalis informavo, jog taikos sutarties pasirašymo dienai vykdomojoje byloje susidarė 525 Lt faktinių bylos išlaidų ir skolininkas jas yra padengęs, tačiau nurodė, kad taikos sutartimi nebuvo išspręstas antstolio atlyginimo klausimas. Taikos sutarties pasirašymo metu galiojusio CPK 629 str. 1 d. 2 p. numatė, kad vykdomoji byla nutraukiama, jeigu išieškotojas ir skolininkas sudarė taikos sutartį, to paties straipsnio 2 dalis numatė (analogiška reglamentacija galioja ir šiuo metu), kad vykdomąją bylą nutraukus, visos vykdymo priemonės, kurių ėmėsi antstolis, antstolio patvarkymu panaikinamos. Antstolė reikalavimą apmokėti antstolio atlyginimą grindė Sprendimų vykdymo instrukcijos 67, 68 ir 70 punktų nuostatomis (2011-11-14 redakcija), kurios taikos sutarties pasirašymo metu dar nebuvo įsigaliojusios, o nurodomas 70 punktas nėra susijęs su nagrinėjamu ginču, – šalys taikos sutartyje išsprendė vykdymo išlaidų paskirstymo ir apmokėjimo klausimą ir antstolės nurodytą vykdymo išlaidų sumą įtraukė į teismo patvirtintos taikos sutarties turinį, todėl antstolės reikalavimas atlyginti 2011-12-05 apskaičiuotas ir 2012-03-06 patvarkymu dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. 3.4.-2885 nutartas išieškoti vykdymo išlaidas vertintinas kaip nesąžiningas ir nepagrįstas, jų išieškojimas iš sąžiningai veikusio skolininko prieštarautų civiliniame procese įtvirtintiems teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams (CPK 3 str. 1 d.). CPK 629 str. 1 d. 2 punkte nustatyta, kad išieškotojui ir skolininkui sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus vykdomoji byla nutraukiama. Vykdomosios bylos nutraukimo tvarka reglamentuota CPK 629 str. 2 dalyje, 630 straipsnyje. Antstolė nesilaikė civilinio proceso kodekse įtvirtintų nuostatų ir vykdomosios bylos nenutraukė bei negrąžino išieškotojo prašymu jam vykdomojo dokumento. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjo skundas yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CPK 513 str.), antstolė įpareigotina nutraukti vykdomąją bylą, ją nutraukus visos vykdymo priemonės, kurių ėmėsi antstolis, antstolio patvarkymu panaikinamos (CPK 629 str.2d.), todėl pareiškėjo prašymas panaikinti ir konkretų patvarkymą nutrauktinoje vykdomojoje byloje laikytinas pertekliniu. Skolininkas elgėsi nesąžiningai, perleido savo turtą, su išieškotoju sudarė sutartį tik po to, kai antstolė surado ir areštavo skolininko turtą.

7Atskiruoju skundu antstolė prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti. Nurodo, kad byloje buvo konstatuota, kad UAB „Betono mozaika“ 2011-01-17 ir 2011-03-25 informavo antstolę apie sudarytą sutartį ir prašė nutraukti vykdomąją bylą, tačiau teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad šalys nepaskundė antstolės veiksmų/neveikimo per įstatymo nustatytus terminus. Be to, aplinkybė, kad vykdomoji byla nebuvo nutraukta, neturi jokios įtakos sprendžiant antstolės atlyginimo klausimą vykdant skolos išieškojimą pagal Klaipėdos miesto 2-ojo notarų biuro 2009-09-10 vykdomąjį įrašą Nr. GB-5583 dėl skolos išieškojimo iš skolininko V. J. išieškotojos UAB „Betono mozaika“ naudai. Šalių pasirašytoje taikos sutartyje nebuvo pilnai išspręstas vykdymo išlaidų atlyginimo klausimas, t. y. šalys susitarė tik dėl faktinių vykdymo išlaidų apmokėjimo, tačiau nenumatė atlyginimo antstolei, todėl antstolė negalėjo užbaigti vykdomosios bylos, priverstinio vykdymo priemonės (turto areštas) negalėjo būti panaikintas, nes arešto mastas apima ne tik skolą, bet ir antstolės vykdymo išlaidas.

8Išieškotoja UAB „betono mozaika“ atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti, o teismui nustačius pagrindą skundą tenkinti iš dalies, t. y. nustačius, kad antstolei priklauso atlygis, ar kitos išlaidos – jas priteisti iš V. J. ir R. J. Nurodo, kad teismo patvirtintoje taikos sutartyje vykdymo išlaidų klausimas buvo išspręstas visiškai. Aplinkybė, kad šalys per įstatymo nustatytus terminus neapskundė antstolės veiksmų, nedaro tų veiksmų teisėtais. Išieškotojas sutinka su skundo teiginiu, kad skolininkas elgėsi nesąžiningai, tačiau pažymi, kad ir antstolė veikė pasyviai – išieškotojo interesų tinkamai neatstovavo. Išieškotoja įsitikinusi, kad sudaryti taikos sutartį skolininką paskatino ne antstolės veiksmai, o išieškotojos inicijuotos civilinės bylos dėl skolininko dalies bendrame turte nustatymo, ieškinys skolininkui ir jo sutuoktinei dėl prievolės pripažinimo solidaria bei ieškinys dėl skolininko turto perleidimo sandorių pripažinimo negaliojančiais.

9Daugiau atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

10Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

11Byloje nustatyta, kad išieškotoja UAB „Betono mozaika“ 2009-09-15 antstolei M. T. pateikė prašymą dėl vykdomojo dokumento pateikimo ir vykdymo išlaidų apmokėjimo, kuriuo prašė priimti vykdymui vykdomąjį dokumentą Nr. GB-5583, išduotą Klaipėdos m. 2-ajame notaro biure dėl 100 867,10 Lt skolos išieškojimo iš skolininko V. J. (vykd. b. l. 1). Antstolė 2009-09-18 registruotu laišku skolininkui išsiuntė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimą įvykdyti sprendimą ir siūlymą iki 2009-10-02 sumokėti 1 371,46 Lt vykdymo išlaidas (vykd. b. l. 33–36). 2010-03-03 skolininkas pateikė sutikimą visas vykdymo išlaidas išskaityti iš jo darbo užmokesčio ar (ir) banko ar (ir) kitų kredito įstaigų sąskaitų. UAB „Betono mozaika“ 2011-01-08 antstolei pateikė įsiteisėjusią Klaipėdos apygardos teismo 2010-11-24 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2636-123/2010 dėl taikos sutarties patvirtinimo tarp išieškotojos, skolininko V. J. ir R. J., ir vadovaudamasi CPK 631 str. 1 d. 1 p. paprašė grąžinti vykdomąjį dokumentą (vykd. b. l. 142, 143-145). 2011-03-17 antstolė priėmė patvarkymą dėl piniginių lėšų arešto panaikinimo (vykd. b. l. 148), pateikė užklausą išieškotojai dėl informacijos, kada ir kokią sumą skolininkas sumokėjo išieškotojai (vykd. b. l. 150). 2011-03-29 antstolės kontoroje gautas pakartotinis išieškotojos prašymas dėl vykdomojo dokumento grąžinimo, kuriuo išieškotoja pakartotinai prašė ne vėliau kaip iki 2011-03-31 priimti motyvuotą patvarkymą dėl vykdomojo dokumento grąžinimo bei nurodė, kada ir kokio dydžio įsipareigojimus pagal 2010-11-17 taikos sutartį įvykdė V. J. ir R. J. (vykd. b. l. 151). 2011-03-29 vykdomojoje byloje antstolė sudarė vykdymo išlaidų apskaičiavimą (vykd. b. l. 154) ir 2011-03-31 registruotu laišku išsiuntė išieškotojai išankstinio apmokėjimo dokumentą 5 183,42 Lt vykdymo išlaidų sumai (vyk. b. l. 157, 158). 2011-05-19 antstolės kontoroje gautas išieškotojos atsisakymas apmokėti vykdymo išlaidas vykdomojoje byloje, nes šalių sudarytoje taikos sutartyje, apie kurią antstolė buvo informuota, buvo išspręstas vykdymo išlaidų apmokėjimo klausimas. 2012-02-28 antstolei pateiktas skolininko prašymas panaikinti nekilnojamojo turto areštą, 2012-03-05 antstolės patvarkymu areštas panaikintas (vykd. b. l. 167, 169). 2012-03-06 antstolė priėmė patvarkymą Nr. 3.4.-2885 dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, kuriuo nutarė iš V. J. išieškoti 5 957,85 Lt vykdymo išlaidų, apskaičiuotų 2011-12-05 (vykd. b. l. 174, 175).

12Priverstinio išieškojimo vykdymo procese iš skolininko sutuoktinio klausimu praktika yra suformuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos nutarime 2010-05-20 priimtame civilinėje byloje Nr. 3K-P-186/2010 (Publikuota Teismų praktikoje Nr. 33, 2010 m. Dėl sutuoktinių atsakomybės pagal prievoles). Nutarime plenarinė sesija išaiškino, kad prievolės vykdymui iš bendro sutuoktinių turto būtina nustatyti prievolės pobūdį, t. y. ji yra asmeninė ar bendra (dalinė ar solidarioji), todėl tokios prievolės pobūdį ir galimybę išieškoti iš bendrosios jungtinės nuosavybės gali nustatyti tik teismas. Išieškojimui iš bendro sutuoktinių turto netaikytini teismo sprendimo išaiškinimo (CPK 278 str.) ar šio procesinio sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo (CPK 589 str.) institutai. Naujo skolininko (kito sutuoktinio) įtraukimas taikant šiuos institutus reikštų procesinio sprendimo pakeitimą nustatant teises bei pareigas byloje nedalyvavusiam asmeniui. Išieškojimas iš kito sutuoktinio turto negali būti pasiektas ir išieškotojui skundžiant antstolio veiksmus, kuriais atsisakyta tai padaryti. Kai vykdymo stadijoje jau yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo prievolę vykdyti įpareigotas vienas iš sutuoktinių, tai eliminuoja bendrosios dalinės prievolės galimybę. Tokiu atveju kitas sutuoktinis gali būti atsakingas tik esant solidariajai bendrai sutuoktinių prievolei. Į kreditoriaus reikalavimą vykdyti prievolę iš bendro sutuoktinių turto prievolės asmeniškai neprisiėmęs sutuoktinis turi teisę pareikšti visus atsikirtimus bei naudotis visomis procesinėmis teisėmis įrodinėdamas, kad reikalavimui tenkinti iš bendro sutuoktinių turto nėra CK 3.109 straipsnyje nustatytų pagrindų. Šiomis teisėmis asmuo visa apimtimi galės pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu byla nagrinėjama ginčo teisenos tvarka kreditoriui pateikus ieškinį abiem sutuoktiniams kaip atsakovams bei įrodinėjant CK 3.109 straipsnio taikymo sąlygas. Tuo atveju, kai bylos nagrinėjimo metu kitas sutuoktinis nebuvo įtrauktas atsakovu, kreditorius turi teisę pareikšti savarankišką ieškinį šiam sutuoktiniui įrodinėdamas CK 3.109 straipsnio taikymo pagrindus, jeigu tai leidžia prievolės prigimtis.

13Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad UAB „Betono mozaika“ Klaipėdos apygardos teisme 2010-10-20 pateikė ieškinį, prašydama pripažinti V. J. piniginę skolą ieškovei bendra sutuoktinių prievole, ją solidariai priteisiant iš atsakovės R. J. (civilinė byla Nr. 2-2636-123/2010). Klaipėdos apygardos teismo 2010-11-24 nutartimi buvo patvirtinta šalių taikos sutartis ir byla nutraukta (b. l. 10, 11).

14Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad tiek vykdymo proceso dalyviai šioje byloje, tiek pirmosios instancijos teismas nepagrįstai minėtą civilinę bylą užbaigiančią taikos sutartį (CPK 140 str. 3 d.) sutapatina su taikos sutartimi vykdymo procese (CPK 595 str.), nes skiriasi tiek jų sudarymo momentas, tiek tvirtinimo procedūros, tiek sukeliamos pasekmės.

15Atskirai pažymėtina, kad UAB „Betono mozaika“ tiek 2011-01-17, tiek 2011-03-25 raštuose antstolės prašė vykdomąjį ne vykdomąją bylą nutraukti, o grąžinti vykdomąjį dokumentą CPK 631 str. 1 d. 1 punkto pagrindu (vykd. b. l. 142, 151), todėl antstolė pagrįstai pareikalavo išieškotojos apmokėti vykdymo išlaidas (vykd b. l. 154–158, 2011-01-19 Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 p.). Šalių sudarytos ir Klaipėdos apygardos teismo 2010-11-24 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2636-123/2010 patvirtintos sutarties sąlygos vykdymo išlaidų atlyginimo klausimu antstolei neigiamų teisinių pasekmių sukelti negali, t. y. neužkerta galimybės reikalauti atlygio už darbą, kadangi antstolė nebuvo nei minėtoje byloje dalyvaujantis asmuo (CPK 279 str. 4 d.), nei patvirtintos sutarties šalis (CK 6.190 str. 2 d.).

16Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, vykdymo proceso šalys klaidingai suvokė Klaipėdos apygardos teismo 2010-11-24 nutartimi patvirtintos taikos sutarties pasekmes, šis klaidingas suvokimas atitinkamai nulėmė šalių procesinį elgesį ir pozicijos formavimą tiek vykdymo, tiek teismo procese, todėl darytina išvada, kad bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme (CPK 337 str. 1 d. 3 p., 338 str., 327 str. 1 d. 2 p.).

17Teismas, vadovaudamasis LR CPK 334–339 str.,

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 13 d. nutartį panaikinti ir perduoti V. J. skundą dėl antstolės M. T. veiksmų pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai