Byla 2A-20-302/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Romualdos Janovičienės,

3kolegijos teisėjų Petro Jaržemskio ir Dalios Višinskienės,

4sekretoriaujant Violetai Kamašinienei,

5dalyvaujant ieškovo atstovei adv. Kristinai Alešiūnaitei,

6atsakovams T. Z. , T. C. , T. Z. , jų atstovei adv. Ramunei Dulevičienei,

7trečiųjų asmenų: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovei Erikai Mažeikaitei, Vilniaus apskriteis viršininko administracijos atstovei Danutei Martinkevičienei,

8viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovų T. Z. , T. C. ir T. Z. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. spalio 7 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gabijos investicijos“ ieškinį atsakovams T. Z. , T. C. , T. Z. , tretieji asmenys Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Vilniaus apskrities viršininko administracija, dėl servituto nustatymo.

9Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

10Ieškovas UAB „Gabijos investicijos“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas nustatyti servitutą, suteikiantį teisę neatlygintinai ieškovui bet kuriuo paros metu ir bet kuriuo metų laiku netrukdomai naudotis atsakovams T. C. , T. Z. , T. Z. nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų dalimis, eiti ir važiuoti transporto priemonėmis į ieškovui nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus ir tiesti inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas nurodytose žemės sklypų dalyse pagal Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo" patvirtintame detaliajame plane numatytus sprendinius tam, kad ieškovas galėtų tinkamai naudotis viešpataujančiais daiktais, t.y. ieškovui nuosavybės teise priklausančiais žemės sklypais, kurių unikalūs Nr. ( - ), esančiais ( - ).

11Nurodė, kad UAB ,,Gabijos investicijos” yra gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Pavilionių k., Vilniuje statytojas. Vykdant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo" (priedas Nr. 5) patvirtinto detaliojo plano (toliau - Detalusis planas) sąlygas, ieškovui būtina įrengti magistralinius inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas pagal Detaliajame plane numatytus sprendinius. Pagal patvirtintą Detalųjį planą, dalis inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų turi būti įrengta atsakovams nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų, kurių unikalūs Nr. ( - ), dalyse, Detaliajame plane pažymėtose numeriais 34b ir 42b. Nenustačius žemės servituto, leidžiančio ieškovui tiesti inžinierinius tinklus atsakovams priklausančiose žemės sklypų dalyse, nėra galimybės įrengti visas būtinas inžinierines sistemas ir susisiekimo komunikacijas ieškovui nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose. Atsakovai, pritardami Detaliajam planui, jį pasirašydami, sutiko su jame numatytais teritorijos tvarkymo ir naudojimo sprendiniais, tačiau atsakovai atsisako duoti sutikimą leisti nuosavybės teise jiems priklausančiuose sklypuose, ieškovo lėšomis įrengti ir eksploatuoti inžinerinius tinklus, tiesti kelius bei leisti eiti ir važiuoti transporto priemonėmis į gretimas teritorijas ir nepagrįstai piktnaudžiauja savo teisėmis. A. Remiantis A. Kunigėlio geodezinių matavimų įmonės 2006 10 18 parengtais servitutų pagal Detalųjį planą atsakovams nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose planais, prašė nustatyti servitutą.

12Atsakovai T.Z., T. C. , T. Z. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas neįrodė, kad yra viešpataujančio daikto, kuriam reikalingas servitutas, savininkas, neaišku ar jam reikalingas servituto nustatymas. Atsakovų žemėje nustatant servitutą turi būti laikomasi administracinio servituto nustatymo procedūros, nes ieškovas tai sieja su visuomenės poreikiais ir neįrodė servituto reikalingumo. Ieškovas siekia realizuoti užstatymo teisę. Atsakovai nežinojo apie savivaldybės 2005 07 18 įsakymu jiems atsiradusias pareigas, ieškovas nieko nedarė, vykdant šį įsakymą, o 2008 04 08 VAVA įsakymo 1.2 p. jau atsisakyta Perkūnkiemio žemės paėmimo, išbraukiant ją iš statybos teritorijos. Ieškovas faktiškai vykdo darbus atsakovams nuosavybės teise priklausančiuose sklypuose, kuriems ieškovas reikalauja nustatyti servitutą. Atsakovai fiziškai netrukdo ieškovui vykdyti darbų, dėl jo veiksmų nėra pateikę jokių pretenzijų bei skundų. Ieškovas visiškai nepagrįstai kreipiasi į teismą, kadangi jo prašomas žemės servitutas, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, yra nustatomas neteismine tvarka, o atsakovų sutikimas nėra reikalingas.

13Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2008 m. spalio 7 d. sprendimu ieškinį tenkino. Nustatė servitutą, suteikiantį teisę neatlygintinai UAB „Gabijos investicijos“ bet kuriuo paros metu ir bet kuriuo metų laiku netrukdomai naudotis atsakovams T. C. , T. Z. , T. Z. nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų dalimis: žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), dalimi, kurios plotas sudaro 435 kv.m. (ši žemės sklypo dalis žemės sklypo plane (priede Nr. 14) pažymėta indeksais 1,2,3,4,11) bei dalimi, kurios plotas sudaro 53 kv.m. (ši žemės sklypo dalis pažymėta žemės sklypo plane (priede Nr. 14) indeksais 5,6,7,8,9), taip pat žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), dalimi, kurios plotas sudaro 1740 kv.m. (ši žemės sklypo dalis pažymėta žemės sklypo plane (priede Nr. 14) indeksais 1,2,8,9,10,6,7) bei dalimi, kurios plotas 324 kv.m. (ši žemės sklypo dalis pažymėta žemės sklypo plane (priede Nr. 14) indeksais 9,11,12,13,14,10), kurios nurodytos priede Nr. 14 pateiktuose servituto planuose, eiti ir važiuoti transporto priemonėmis į ieškovui UAB „Gabijos investicijos“ nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus ir teisti inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas nurodytose žemės sklypų dalyse pagal Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo" patvirtintame detaliajame plane numatytus sprendinius tam, kad UAB „Gabijos investicijos“ galėtų tinkamai naudotis viešpataujančiais daiktais - UAB „Gabijos investicijos“ nuosavybės teise priklausančiais žemės sklypais, kurių unikalūs Nr. ( - ),esančiais ( - ).

14Teismas sprendė, kad ieškovas, nenustačius servituto, negali tinkamai vykdyti Detaliojo plano sprendinių tiesti inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas, kurios suprojektuotos žemės sklypų grupei, kurios naudojimo pobūdis – daugiaaukščių ir aukštutinių gyvenamųjų namų statyba, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statyba, atsakovams nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų dalyse, taip pat neturi galimybės įrengti visas būtinas inžinerines sistemas ir susisiekimo komunikacijas pačiam ieškovui nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose, kurių unikalūs Nr. ( - ). Teismas konstatavo, jog susidariusi situacija yra visais atžvilgiais nepalanki, nes ieškovas negali nei vykdyti statybos leidime nurodytų darbų, nei atsisakyti tiesti inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas atsakovams nuosavybės teise priklausančiose žemės sklypų dalyse. Atsakovai nepagrįstai iškelia savo nuosavybės teisių gynimą, taip siekdami sumenkinti Detaliajame plane įtvirtintą teisėtą interesą - inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų tiesimo reikalingumą miesto plėtrai kaimo vietovėje.

15Atsakovai T.Z., T. C. , T. Z. apeliaciniu skundu prašo skundžiamą teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliaciniame skunde nurodo, jog teismo sprendimas priimtas netinkamai vertinant byloje esančius įrodymus. Teismas, nurodydamas, kad Detaliajame plane, kuris buvo patvirtintas 2004-12-29 Vilniaus miesto savivaldybės sprendimu Nr. 1-634 buvo nustatyti servitutai atsakovams priklausančių 34 ir 42 sklypų dalyse, nepagrįstai sprendė, jog atsakovai, pasirašydami detaliajame plane, sutiko su jo sprendiniais, sutiko, jog jų sklypams būtų nustatyti servitutai, kadangi tokių sprendinių Detaliajame plane nėra, jame yra žemės sklypų dalys, pažymėtos numeriais 34b ir 42b, kurios yra numatytos infrastruktūrai plėsti.

16A. Kunigėlio geodezinių matavimų įmonės parengti ieškovui servitutų planai nėra detaliojo plano dalis, be to, jie negalėjo būti vertinami kaip tinkamai parengti servitutų planai. Be to, teismas netinkamai vertino į bylą pateiktą detalųjį planą, kadangi jame nėra prie atsakovams priklausančių žemės sklypų servituto pažymėjimo raide „S“.

17Apeliantai nesutinka su teismo išvada, jog nenustačius servituto ieškovas negali tinkamai vykdyti detaliojo plano sprendinių. Byloje nėra įrodymų, jog atsakovai būtų kada nors kokiomis nors priemonėmis trukdę ieškovui tiesti magistralinius tinklus, kelius ar leisti važiuoti transportui per atsakovui priklausančių žemės sklypų dalis, priešingai, magistraliniai – inžineriniai tinklai yra nutiesti, jie tik ribojasi su atsakovams priklausančiais žemės sklypais. Teismo motyvai, jog ieškovas negali vykdyti statybos leidime nurodytų darbų, nei atsisakyti tiesti inžinerinius tinklus, nepagrįsti faktinėmis aplinkybėmis ir jas patvirtinančiais įrodymais.

18Teismas, nurodydamas, jog dėl servitutų nustatymo atsakovams yra kompensuojama jų žemės sklypų paskirties pakeitimu, nepagrindė šių išvadų jokiais įrodymais, tai tėra tik prielaida.

19Teismas, nurodydamas, jog atsakovai neįvykdė pareigos įregistruoti servitutus, iš esmės suklydo, kadangi, kaip matyti iš 2005-07-18 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Vilniaus apskrities viršininko administracija turi nustatyti ginčo sklypuose servitutus, o atsakovai su parengtais dokumentais kreiptis į žemėtvarkos skyrių.

20Teismas negalėjo daryti išvados, jog ieškovo teises galima ginti tik nustatant tokį žemės naudojimo režimą kaip servitutas, nes nei rengiant detalųjį planą, nei jį tvirtinant, servitutai nebuvo numatyti, nustatyti ir pažymėti, be to, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio nuostatas yra numatyti ir kiti komunikacijų įrengimo ir infrastruktūros plėtrai reikalingos žemės juostos naudojimo režimus.

21Teismas visiškai nepasisakė sprendime, kodėl atmeta atsakovų argumentus apie užstatymo teisės normų taikymą ieškovo reikalavimams spręsti, tokiu būdu buvo pažeistas šalių lygiateisiškumo ir rungtyniškumo principas.

22Ieškovas UAB „Gabijos investicijos“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo naikinti teismo sprendimo.

23Ieškovas nesutinka su apeliantų argumentu, jog teismas netinkamai įvertino Detalųjį planą. Atsakovai nepagrįstai nurodo, jog teismas konstatavo, kad jie sutiko su servituto nustatymu, kadangi teismas sprendė, jog atsakovai sutiko, kad pakeitus jiems nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų paskirtį, jų žemės sklypų dalys bus skirtos infrastruktūros įrengimui.

24Kadangi ieškovas ilgą laiką teikė atsakovams pasiūlymus dėl servituto nustatymo, tačiau atsakovams su tuo nesutikus, ieškovas buvo priverstas kreiptis į teismą dėl servituto nustatymo.

25Nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog byloje nėra jokių įrodymų, kad magistraliniai inžineriniai tinklai bei susisiekimo komunikacijos turi būti nutiesti per atsakovams priklausančias žemės sklypų dalis. Byloje yra pakankamai įrodymų, patvirtinančių servituto nustatymo būtinumą.

26Tretysis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, jog atsakovai neprieštaravo, kad jiems nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose būtų nustatyti servitutai, tačiau patys iki galo neatliko visų veiksmų, kad servitutas būtų nustatytas administraciniu aktu. Nesant detaliajame plane pažymėto servituto, jis vis tiek gali būti nustatytas tiek administraciniu aktu, tiek teismo sprendimu, tiek tarnaujančio ir viešpataujančio daikto savininkų (valdytojų) sutarimu.

27Apeliacinis skundas atmestinas.

28Nustatyta, kad ieškovui UAB „Gabijos investicijos“ 2006-05-16 yra išduotas statybos leidimas Nr.(101)-11.3-23 NS-5 statyti daugiabučių gyvenamųjų namų kompleksą su magistraliniais inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis ieškovui nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose, kurių unikalūs Nr. ( - ) (t 1, b.l.177-180; 38-45). Magistraliniai inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijas pagal Detaliajame plane numatytus sprendinius ir jo pagrindu išduotą projektavimo techninių sąlygų sąvadą, turi būti nutiesti per dalį atsakovams nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų, kurių unikalūs Nr. ( - ), Detaliajame plane pažymėtose numeriais 34b ir 42b. Ieškovas kreipėsi raštu į atsakovus dėl sutikimo įrengti ir eksploatuoti inžinerinius tinklus, tiesti kelius bei leisti važiuoti transporto priemonėms atsakovams priklausančiose žemės sklypų dalyse (t 1, b.l. 23-24), o jiems nesutinkant - dėl servituto nustatymo. Atsakovai į ieškovo kreipimąsi neatsakė. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti servitutą, kuris reikalingas statybos leidimo gavimui ir statybos darbų pagal Detaliojo projekto sprendinius vykdymui.

29Servituto nustatymo sąlygos nustatomos atsižvelgiant į šio instituto prigimtį ir paskirtį. Servitutu suteikiama teisė naudotis svetimu nekilnojamuoju daiktu. Tuo užtikrinami viešpataujančiojo daikto savininko poreikiai normaliai naudotis savo daiktu. Jie turi būti suderinti su tarnaujančio daikto savininko interesu nekliudomai naudotis savo nuosavybe. Savininko nuosavybės teisė yra svarbi ir gerbtina, tačiau ji nėra absoliuti. Ši teisė gali būti ribojama, jeigu to reikia siekiant užtikrinti kitų asmenų teises ar teisėtus interesus. Atsižvelgiant į nuosavybės teisės svarbą, jos ribojimas gali būti pateisinamas tik esant svarioms priežastims. Tokia nuostata atsispindi Civilinio kodekso 4.126 straipsnyje. Pagal jį nustatyti servitutą teismas gali tuomet, kai nenustačius servituto nebūtų įmanoma normaliomis sąnaudomis daikto naudoti pagal paskirtį.

30Pirmos instancijos teismas tinkamai įvertino pateiktus į bylą įrodymus ir šalių nurodytas aplinkybes bei pagrįstai sprendė, kad nenustačius ieškovo prašomo servituto, jis negali tinkamai vykdyti Detaliojo plano sprendinių – tiesti susisiekimo komunikacijų, magistralinių inžinerinių tinklų – atsakovams nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų dalyse, dėl ko ieškovas negali jam nuosavybės teise priklausančiuose sklypuose statyti daugiaaukščių gyvenamųjų namų pagal statybos leidimo sąlygas (t 1, b.l. 177-180). Pažymėtina, kad pagal šį leidimą ieškovas prie savo sklypuose statomų daugiabučių gyvenamųjų namų komplekso privalo nutiesti kelią su šaligatviu, įrengti inžinerinius tinklus. Minėto gyvenamųjų namų komplekso statyba yra suplanuota Vilniaus miesto bendrajame plane, kuris patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo" (t 1, b.l.119-126). Iš Detaliojo plano brėžinio matyti, kad su šio plano sprendiniais susipažino žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, kurie sutiko, tai patvirtindami savo parašais. Atsakovai - 34 ir 42 žemės sklypų savininkai taip pat pasirašė po Detaliojo plano brėžiniu ir tuo patvirtino savo sutikimą su Detaliojo plano sprendiniais, jo neginčijo. Pagal Detalųjį planą dalis inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų turi būti įrengta atsakovams nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų, kurių unikalūs Nr. ( - ) (1 tomas, b.l.30-33), dalyse, Detaliajame plane pažymėtose numeriais 34b ir 42b ir skirtose infrastruktūrai plėtoti. Atsakovai ne tik sutiko su Detaliuoju planu, tačiau patys pradėjo įgyvendinti jo sprendinius. Atsakovų 2005 m. balandžio 15 d. prašymu buvo priimtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. 30-1170 „Dėl sklypų Nr. 34A, 34B, 34C, 42A ir 42B Pavilionių kaime duomenų nustatymo“, pagal kurį vietoj atsakovams nuosavybės teise priklausančių sklypų Nr. ( - ) buvo suformuoti penki nauji kitos paskirties 5294 kv.m., 435 kv. m., 53 kv.m., 12478 kv.m., 1740 kv.m. ploto žemės sklypai, įsakyme Vilniaus apskrities viršininko administracijai pasiūlyta 34B, 34 C 42B sklypams nustatyti servitutus, suteikiančius teisę neatlygintinai įrengti ir eksploatuoti inžinerinius tinklus, tiesti kelius bei eiti ir važiuoti transporto priemonėmis bet kuriuo paros metu į gretimas teritorijas iki šis sklypas bus perduotas savivaldybei, o 42A sklype – nustatyti kelio servitutą, suteikiantį teisę neatlygintinai eiti ir važiuoti transporto priemonėmis bet kuriuo paros metu į gretimas teritorijas 324 kv.m sklypo Nr. 42A dalimi, miesto plano ištraukoje pažymėta linijomis ir skaičiais 6-9, iki bus nutiesti keliai pagal detaliojo plano sprendinius, o atsakovai (sklypų savininkai) buvo įpareigoti su pagal minėtą įsakymą parengtais žemės sklypų dokumentais kreiptis į Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių (t 1, b.l.188-191). Tačiau atsakovai šio įsakymo neįvykdė iki galo – neparengė žemės sklypų dokumentų ir jų nepateikė VAVAi dėl atitinkamo sprendimo priėmimo, kuriame būtų nustatyti ir servitutai, patvirtinus žemės sklypo padalinimą ir naujai suformuotus sklypus. Dėl nurodytos priežasties servitutas administracine tvarka nebuvo nustatytas. Taip pat kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo sprendimo motyvais, jog atsakovai nedavė sutikimo dėl darbų atlikimo pagal minėtą savivaldybės tarybos sprendimą atsakovų sklypuose numatytos infrastruktūros teritorijose statybos darbams atlikti, nors ieškovas raštiškai kreipėsi į atsakovus dėl tokio sutikimo (t 1, b.l. 23-24).

31Tokiu būdu teismas nustatė visas sąlygas prašomam servitutui nustatyti, atsižvelgiant į servituto prigimtį ir paskirtį. Nenustačius servituto – ieškovas negalėtų nutiesti, įrengti bei prižiūrėti inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, jungiančių naujai pastatytą gyvenamųjų namų kompleksą su Vilniaus miesto teritorijomis ir infrastruktūra, dėl ko ne tik ieškovai negalėtų atlikti komunikacijų ir inžinerinių tinklų pridavimo valstybinei statybos inspekcijai dėl pripažinimo tinkamais naudoti ir eksploatuoti, bet ir gyvenamųjų namų komplekso gyventojai negalėtų tinkamai naudotis šiais tinklais ir komunikacijomis, jungiančius jų gyvenamąjį rajoną (Perkūnkiemio mikrorajonas) su Vilniaus miesto kitais mikrorajonais, t.y. servituto reikalingumas buvo nustatytas dar 2004 m. gruodžio 29 d., patvirtinus šios teritorijos detalųjį planą. Taip pat teismas atsižvelgė ir į atsakovų kaip turto, kuriam taikė apribojimus, savininkų teises ir teisėtus interesus ir nustatė tik tokios apimties ir tokiomis sąlygomis servitutą, su kuriuo jie buvo sutikę ir kurio nustatymas buvo pradėtas administracine tvarka, priimant Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. liepos 18 d. įsakymą Nr. 30-1170 „Dėl sklypų Nr. 34A, 34B, 34C, 42A ir 42B Pavilionių kaime duomenų nustatymo“ (t 1, b.l. 188-196).

32Apeliacinio skundo argumentas, kad byloje nėra įrodymų, jog atsakovai kokiais nors būdais neleido ieškovui vykdyti darbų, nepaneigia servituto reikalingumo. Kaip jau minėta aukščiau, atsakovai nedavė raštiško sutikimo vykyti darbus pagal projektinius sprendinius. Pažymėtina, kad pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio 6 d. ne tik raštiškas bet ir notariškai patvirtintas sutikimas buvo būtinas dar prieš gaunant statybos leidimą. Kadangi atsakovai buvo pradėję procedūrą dėl servituto patvirtinimo administracine tvarka ir dėl jo jau buvo priimtas minėtas savivaldybės tarybos sprendimas, statybos leidimas buvo išduotas, tačiau atsakovams nebaigus servituto nustatymo administracine tvarka, po statybos leidimo išdavimo jo būtinybė neišnyko, atsakovų sutikimas reikalingas ne tik pagal norminių aktų reikalavimus atliekant tam tikras teisines procedūras dėl statomų objektų pridavimo, tačiau išvengiant ginčų su atsakovais dėl statybos darbų ir įrenginių eksploatavimo, tuo labiau, kad iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad tarp šalių jau yra kilę ginčai ne tik dėl servituto nustatymo, bet ir dėl naudojimosi tam tikros rūšies komunikacijomis, atliekamų statybos darbų (t 1, b.l. 67-81, 82-92).

33Apeliacinio skundo argumentas, jog teismas nesvarstė klausimo, kad komunikacijų įrengimui ir infrastruktūros plėtrai nebūtinai turi būti įteisinti servitutai, galimos apsauginės zonos, atmestinas. Kaip jau minėta aukščiau, kad pagal teritorijos detalųjį planą projektuojant statyti daugiabučių gyvenamųjų namų kompleksą su magistraliniais inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis ieškovui nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose, magistraliniai inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos pagal Detaliajame plane numatytus sprendinius ir jo pagrindu išduotą projektavimo techninių sąlygų sąvadą, turi būti nutiesti per dalį atsakovams nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų, kurių unikalūs Nr. ( - ), Detaliajame plane pažymėtose numeriais 34b ir 42b, o pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. liepos 18 d. įsakymą Nr. 30-1170 „Dėl sklypų Nr. 34A, 34B, 34C, 42A ir 42B Pavilionių kaime duomenų nustatymo“ numatyti 34B, 34 C 42B sklypams nustatyti servitutus. Dėl galimybės taikyti šiems sklypams apsauginių zonų statuso atsakovai įrodymų neteikė, todėl teismas neturėjo pagrindo spręsti apie tokių zonų nustatymą vietoj ieškovo prašytų servitutų. Patys apeliantai skunde nurodo, kad apsauginių zonų režimai nustatomi rengiant detaliuosius planus (Teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 1 d.), tačiau tokių sprendinių į bylą nebuvo pateikta. Ta aplinkybė, kad teritorijos detaliajame plane nebuvo nustatyti, numatyti ar pažymėti servitutai, nepaneigia aplinkybės, kad vykdant projektinius sprendinius pagal Detalųjį planą tokie servitutai kaip tik ir buvo numatyti.

34Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas reikšmingas ieškiniui aplinkybes, sutinka su pirmos instancijos teismo sprendimo išvadomis bei motyvais. Apeliacinio skundo motyvais naikinti apylinkės teismo sprendimą nėra pagrindo (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 d. 1 p.).

35Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais kolegija

Nutarė

36Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. spalio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Romualdos Janovičienės,... 3. kolegijos teisėjų Petro Jaržemskio ir Dalios Višinskienės,... 4. sekretoriaujant Violetai Kamašinienei,... 5. dalyvaujant ieškovo atstovei adv. Kristinai Alešiūnaitei,... 6. atsakovams T. Z. , T. C. , 7. trečiųjų asmenų: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovei... 8. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovų 9. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 10. Ieškovas UAB „Gabijos investicijos“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 11. Nurodė, kad UAB ,,Gabijos investicijos” yra gyvenamųjų namų kvartalo,... 12. Atsakovai 13. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2008 m. spalio 7 d. sprendimu... 14. Teismas sprendė, kad ieškovas, nenustačius servituto, negali tinkamai... 15. Atsakovai 16. A. Kunigėlio geodezinių matavimų įmonės parengti ieškovui servitutų... 17. Apeliantai nesutinka su teismo išvada, jog nenustačius servituto ieškovas... 18. Teismas, nurodydamas, jog dėl servitutų nustatymo atsakovams yra... 19. Teismas, nurodydamas, jog atsakovai neįvykdė pareigos įregistruoti... 20. Teismas negalėjo daryti išvados, jog ieškovo teises galima ginti tik... 21. Teismas visiškai nepasisakė sprendime, kodėl atmeta atsakovų argumentus... 22. Ieškovas UAB „Gabijos investicijos“ atsiliepimu į apeliacinį skundą... 23. Ieškovas nesutinka su apeliantų argumentu, jog teismas netinkamai įvertino... 24. Kadangi ieškovas ilgą laiką teikė atsakovams pasiūlymus dėl servituto... 25. Nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog byloje nėra jokių įrodymų,... 26. Tretysis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į... 27. Apeliacinis skundas atmestinas.... 28. Nustatyta, kad ieškovui UAB „Gabijos investicijos“ 2006-05-16 yra... 29. Servituto nustatymo sąlygos nustatomos atsižvelgiant į šio instituto... 30. Pirmos instancijos teismas tinkamai įvertino pateiktus į bylą įrodymus ir... 31. Tokiu būdu teismas nustatė visas sąlygas prašomam servitutui nustatyti,... 32. Apeliacinio skundo argumentas, kad byloje nėra įrodymų, jog atsakovai... 33. Apeliacinio skundo argumentas, jog teismas nesvarstė klausimo, kad... 34. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas nustatė ir... 35. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331... 36. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. spalio 7 d. sprendimą palikti...