Byla 2-1637-330/2017
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 14 d. nutarties, kuria žemės ūkio bendrovės „Kraštovaizdis“ bankroto byloje (Nr. B2-1955-562/2017) patvirtintas bankrutavusios akcinės bendrovės banko Snoras finansinis reikalavimas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Danguolės Martinavičienės ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiųjų asmenų bankrutuojančios žemės ūkio bendrovės „Aves ūkis“ ir V. D. atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 14 d. nutarties, kuria žemės ūkio bendrovės „Kraštovaizdis“ bankroto byloje (Nr. B2-1955-562/2017) patvirtintas bankrutavusios akcinės bendrovės banko Snoras finansinis reikalavimas.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 22 d. nutartimi atsakovei ŽŪB „Kraštovaizdis“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas G. T.. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 10 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas.
 2. Bankroto administratorius prašė patvirtinti BAB banko Snoras 1 273 697,54 Eur finansinį reikalavimą. Nurodė, kad BAB bankas Snoras ir ŽŪB „Kraštovaizdis“ sudarė kredito sutartis, kurių pagrindu atsakovei ŽŪB „Kraštovaizdis“ buvo suteiktas 1 277 311,17 Eur kreditas. ŽŪB „Kraštovaizdis“ suteiktą kreditą įsipareigojo grąžinti iki 2016 m. spalio 6 d. Turtinės prievolės įvykdymas buvo užtikrintas hipoteka, UAB „Green Logistics“, ŽŪB „Aves ūkis“ ir K. A. laidavimu bei UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijomis. ŽŪB „Kraštovaizdis“ prievolių pagal sudarytas kredito sutartis neįvykdė ir liko skolinga BAB bankui Snoras 1 276 697,54 Eur. Bankroto administratoriaus duomenimis, BŽŪB „Aves ūkis“ už atsakovę BŽŪB „Kraštovaizdis“ sumokėjo bankui Snoras 3 000 Eur.
 3. Trečiasis asmuo BŽŪB „Aves ūkis“ prašė BAB banko Snoras finansinio reikalavimo netvirtinti. Nurodė, kad kitoje civilinėje byloje šiuo metu yra ginčijamas banko finansinio reikalavimo atsiradimo pagrindas – BŽŪB „Aves ūkis“ atsakovams BŽŪB „Kraštovaizdis“ ir BAB bankui Snoras pareiškė Pauliana ieškinį dėl sudarytų sandorių pripažinimo negaliojančiais.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. birželio 14 d. nutartimi ŽŪB „Kraštovaizdis“ bankroto byloje patvirtino BAB banko Snoras 1 273 697,54 Eur finansinį reikalavimą.
 2. Teismas nustatė, kad atsakovė BŽŪB „Kraštovaizdis“ neįvykdė prievolės BAB bankui Snoras ir liko skolinga 1 273 697,54 Eur. Teismas konstatavo, kad BŽŪB „Aves ūkis“ inicijuotoje kitoje civilinėje byloje ginčijamos ne šalių sudarytos kredito sutartys, o papildomi susitarimai ir įkeitimo sandoriai. Teismas pažymėjo, kad finansinio reikalavimo patvirtinimas suteikia sąlygas kreditoriui dalyvauti bankroto procese, o pasikeitusios aplinkybės sudarys pagrindą inicijuoti patvirtinto finansinio reikalavimo tikslinimą.
 1. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai
 1. Atskirajame skunde trečiasis asmuo BŽŪB „Aves ūkis“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 14 d. nutartį ir sustabdyti klausimo dėl BAB banko Snoras finansinio reikalavimo tvirtinimo nagrinėjimą iki Vilniaus apygardos teisme bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-3449-614/2017 dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas į procesą neįtraukė visų suinteresuotų asmenų. Teismas turėjo patvirtinti ir kitų su BŽŪB „Kraštovaizdis“ prievolėmis susijusių asmenų finansinius reikalavimus arba susilaikyti nuo BAB banko Snoras finansinio reikalavimo tvirtinimo.
  2. Kitoje civilinėje byloje nagrinėjamas ieškinys sudarė pagrindą BAB banko Snoras finansinio reikalavimo netvirtinti. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog ginčijant sandorius, iš kurių kildinamas finansinis reikalavimas, jų (finansinių reikalavimų) tvirtinimo procedūra stabdoma. Teismas nenurodė, kuria eile tenkintinas BAB banko Snoras finansinis reikalavimas.
 2. Atskirajame skunde trečiasis asmuo V. D. prašo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 14 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl BAB banko Snoras finansinio reikalavimo tvirtinimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

57.1. Teismas netinkamai vertino aplinkybę, jog šalių sudarytos kredito sutartys nėra ginčijamos. Bylos duomenys patvirtina, kad kitoje civilinėje byloje yra ginčijami susitarimai prie kredito sutarčių. Ši aplinkybė laikytina kliūtimi tvirtinti banko finansinį reikalavimą.

67.2. Nepagrįstai patvirtinus BAB banko Snoras pateiktą finansinį reikalavimą bei nustačius, kad bankas nėra hipotekos kreditorius, būtų pažeisti kitų kreditorių interesai, o įkeisto turto realizavimo procedūra būtų atlikta bereikalingai. Teismas turėjo stabdyti finansinio reikalavimo pagrįstumo vertinimą.

 1. BŽŪB „Kraštovaizdis“ bankroto administratorius atsiliepime į trečiojo asmens BŽŪB „Aves ūkis“ atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 14 d. nutartį palikti nepakeistą, o trečiojo asmens BŽŪB „Aves ūkis“ atskirąjį skundą atmesti. Bankroto administratorius nurodė, kad BAB banko Snoras finansinį reikalavimą perdavė tvirtinti prieš tai patikrinęs šalių sudarytus sandorius ir buhalterinės apskaitos dokumentus. Nurodė, kad kitoje civilinėje byloje priimtas sprendimas neturės įtakos kreditorės BAB banko Snoras finansinio reikalavimo dydžiui.
 2. Trečiasis asmuo BŽŪB „Aves ūkis“ atsiliepime į trečiojo asmens V. D. atskirąjį skundą prašo jį patenkinti. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, jog paaiškėjus, kad BAB bankas Snoras yra trečios eilės kreditorė, BŽŪB „Kraštovaizdis“ bankroto procese būtų patenkinti visi pirmos ir antros eilės kreditorių finansiniai reikalavimai.
 3. Kreditorė BAB bankas Snoras atsiliepime į trečiųjų asmenų BŽŪB „Aves ūkis“ ir V. D. atskiruosius skundus prašo jų netenkinti, o Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 14 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskiruosius skundus grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas pagrįstai sprendė, kad nėra pagrindo stabdyti klausimo dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo nagrinėjimą. Kitoje civilinėje byloje ginčijami sandoriai neturi įtakos banko finansinio reikalavimo egzistavimui ir tenkinimo eiliškumui. Atskiruosiuose skunduose nurodytas kitoje byloje pareikštas ieškinys yra paliktas nenagrinėtas.
  2. Atidėjus banko finansinio reikalavimo tvirtinimą iki bus išnagrinėta kita byla, kurios baigtis neturės įtakos finansinio reikalavimo egzistavimui ir tenkinimo eiliškumui, būtų pažeistos banko teisės.
  3. Iš apskųstosios teismo nutarties akivaizdu, jog teismas patvirtino hipoteka užtikrintą finansinį reikalavimą. Finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimas nėra susijęs su BŽŪB „Aves ūkis“ ir A. K. – Zade reikalavimų kreditorinių tvirtinimu ir galėjo būti sprendžiamas atskirai.

7Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria ŽŪB „Kraštovaizdis“ bankroto byloje patvirtintas BAB banko Snoras finansinis reikalavimas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą teisėjų kolegija sprendžia vadovaudamasi atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
Dėl trečiojo asmens BŽŪB „Aves ūkis“ atskirojo skundo
 1. CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundą paduoda neveiksnus tam tikroje srityje asmuo arba asmuo, neturintis teisės jį paduoti. CPK 315 straipsnio 5 dalyje numatyta, jog tuo atveju, kai CPK 315 straipsnio 2 dalies 1 – 3 punktuose nurodyti trūkumai paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas. CPK 338 straipsnyje nurodyta, jog atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus antrajame skirsnyje numatytas išimtis.
 2. Atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 14 d. nutarties trečiasis asmuo BŽŪB „Aves ūkis“ pateikė atstovaujamas bankroto administratorės „Bankrotas LT“, UAB (BŽŪB „Aves ūkis“ vardu skundą pateikė „Bankrotas LT“, UAB, vykdydama šios įmonės bankroto administratorės funkcijas). Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad 2016 m. gruodžio 15 d. įvyko ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimas, kuriame buvo priimtas nutarimas pradėti ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procesą ne teismo tvarka, bendrovės bankroto administratore paskirti „Bankrotas LT“, UAB. Pareiškėja BAB bankas Snoras Kauno apygardos teismui pateikė skundą, kuriame prašė panaikinti BŽŪB „Aves ūkis“ 2016 m. gruodžio 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimą pradėti bankroto procesą ne teismo tvarka bei kitus šiuo klausimu priimtus nutarimus. Kauno apygardos teismas 2017 m. sausio 5 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – iki byloje bus priimtas ir įsiteisės galutinis sprendimas sustabdė BŽŪB „Aves ūkis“ 2016 m. gruodžio 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimų vykdymą (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Aplinkybė, jog byloje dėl BŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas visų šiame kreditorių susirinkime priimtų nutarimų vykdymas, suponuoja išvadą, kad „Bankrotas LT“, UAB neturėjo teisės vykdyti BŽŪB „Aves ūkis“ bankroto administratorės funkcijų, taigi ir teisminiuose procesuose atstovauti BŽŪB „Aves ūkis“. Tuo pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, jog 2017 m. birželio 21 d. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 14 d. nutarties bankroto administratorė „Bankrotas LT“, UAB pateikė BŽŪB „Aves ūkis“ vardu neturėdama tam įgaliojimų.
 3. Nutarties 13 punkte nurodytas apeliacinio proceso trūkumas objektyviai negali būti pašalintas taikant procesinių dokumentų trūkumų šalinimo institutą. Pirmosios instancijos teismas BŽŪB „Aves ūkis“ atskirąjį skundą turėjo atsisakyti priimti, kaip pateiktą neturinčio teisės jį paduoti (CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punktas, CPK 338 straipsnis). Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, Kauno apygardos teismas 2017 m. birželio 8 d. nutartimi panaikino BŽŪB „Aves ūkis“ 2016 m. gruodžio 15 d. kreditorių susirinkime priimtus nutarimus (be kita ko, ir dėl bankroto administratorės „Bankrotas LT“, UAB paskyrimo). Nutartis įsiteisėjo 2017 m. rugsėjo 7 d. (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Ši aplinkybė papildomai patvirtina, jog ŽŪB „Aves ūkis“ neteisminis bankroto procesas nuo pat jo pradžios buvo neteisėtas, vadinasi, negali būti pripažinti teisėtais bankroto administratorės veiksmai paduodant atskirąjį skundą šioje byloje, juolab, kad nuo 2017 m. sausio 5 d. galiojo draudimas vykdyti ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimus, įskaitant ir nutarimą bankroto administratorės paskyrimo klausimu.
 4. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka paaiškėjo CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyta aplinkybė, jog atskirąjį skundą padavė asmuo, neturintis teisės jį paduoti. Ši aplinkybė lemia, kad apeliacinis procesas, pradėtas pagal „Bankrotas LT“, UAB pasirašytą ir paduotą atskirąjį skundą turi būti nutrauktas (CPK 315 straipsnio 5 dalis, 338 straipsnis).
Dėl trečiojo asmens V. D. atskirojo skundo
 1. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalis numato, kad teisme iškėlus įmonės bankroto bylą, bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti bankroto administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus. Teismas, priimdamas nutartį iškelti bankroto bylą, nustato ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktas). Bankroto administratorius kreditorių pareikštus reikalavimus, patikrinęs jų pagrįstumą pagal įmonės apskaitos dokumentus, pateikia teismui tvirtinti arba ginčija kaip nepagrįstus (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktas).
 2. Pagal išaiškinimus teismų praktikoje bankroto administratorius, kuriam kreditoriai reiškia reikalavimus, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų, tačiau teismas neįpareigotas tvirtinti visus administratoriaus pripažintus ir teismui tvirtinti pateiktus kreditorių finansinius reikalavimus; nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas, kuris kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai; ar reikalavimas pagrįstas, teismas sprendžia, įvertinęs tokio reikalavimo pagrindą – sandorius, ūkines operacijas, apskaitos, mokėjimo dokumentus, kitus esančius įrodymus, kuriais grindžiamas kreditoriaus nurodyto dydžio reikalavimas į bankrutuojančią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 28 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012).
 3. Bankroto administratorius pirmosios instancijos teismo prašė patvirtinti BAB banko Snoras 1 273 697,54 Eur finansinį reikalavimą. Nurodė, kad BAB bankas Snoras ir ŽŪB „Kraštovaizdis“ sudarė kredito sutartis, kurių pagrindu ŽŪB „Kraštovaizdis“ buvo suteiktas 1 277 311,17 Eur kreditas. ŽŪB „Kraštovaizdis“ suteiktą kreditą įsipareigojo grąžinti iki 2016 m. spalio 6 d. Turtinės prievolės įvykdymas buvo užtikrintas hipoteka, UAB „Green Logistics“, ŽŪB „Aves ūkis“ ir K. A. laidavimu bei UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijomis. ŽŪB „Kraštovaizdis“ prievolių pagal sudarytas kredito sutartis neįvykdė ir liko BAB bankui Snoras skolinga 1 276 697,54 Eur. Bankroto administratoriaus duomenimis, BŽŪB „Aves ūkis“ sumokėjo bankui už BŽŪB „Kraštovaizdis“ 3 000 Eur.
 4. Trečiasis asmuo BŽŪB „Aves ūkis“ pirmosios instancijos teismui pateiktame procesiniame dokumente nurodė, kad šiuo metu nėra pagrindo tvirtinti BAB banko Snoras finansinio reikalavimo, kadangi kitoje civilinėje byloje ginčijamas banko finansinio reikalavimo atsiradimo pagrindas. Pirmosios instancijos teismas atmetė trečiojo asmens argumentus nurodydamas, kad trečiojo asmens paminėtoje civilinėje byloje ginčijamos ne šalių (banko ir BŽŪB „Kraštovaizdis“) sudarytos kredito sutartys, o papildomi susitarimai ir įkeitimo sandoriai. Trečiasis asmuo V. D. (apeliantas), nesutikdamas su apskųstąja pirmosios instancijos teismo nutartimi, savo atskirajame skunde iš esmės palaikė trečiojo asmens BŽŪB „Aves ūkis“ poziciją, papildomai nurodęs, kad teismas netinkamai vertino aplinkybę, jog šalių sudarytos kredito sutartys nėra ginčijamos kitoje byloje. Apelianto aiškinimu, kitoje civilinėje byloje yra ginčijami susitarimai prie kredito sutarčių. Ši aplinkybė, apelianto nuomone, laikytina kliūtimi tvirtinti finansinį reikalavimą, be to, kilęs kitas teisminis ginčas turės įtakos ne tik BAB banko Snoras finansinių reikalavimų dydžiui, bet ir šio finansinio reikalavimo tenkinimo eiliškumui. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su šiais apelianto argumentais.
 5. Pagal informaciją Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO išties matyti, kad BŽŪB „Aves ūkis“ 2017 m. vasario 7 d. Vilniaus apygardos teisme pateikė ieškinį, kuriame prašė pripažinti negaliojančiais BŽŪB „Kraštovaizdis“ ir BAB banko Snoras sudarytus sandorius: 2012 m. rugsėjo 21 d. papildomą susitarimą, 2013 m. sausio 14 d. papildomą susitarimą prie kredito sutarčių Nr. 031-76541, Nr. 031-76542 ir 2013 m. sausio 15 d. sutartinio įkeitimo lakštą (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-3449-614/2017, CPK 179 straipsnio 3 dalis). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog iš esmės nėra ginčo dėl aplinkybės, jog nurodytoje kitoje civilinėje byloje užginčyti sandoriai yra susiję su BŽŪB „Kraštovaizdis“ ir kreditorės BAB banko Snoras sudarytomis kredito sutartimis, iš kurių kildinamas šioje byloje pareikštas BAB banko Snoras finansinis reikalavimas.
 6. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. e2-3449-614/2017 priėmė 2017 m. birželio 1 d. nutartį, kuria ieškovo BŽŪB „Aves ūkis“ ieškinį, pareikštą atsakovams BŽŪB „Kraštovaizdis“ ir BAB bankui Snoras, dėl nutarties 20 punkte nurodytų sandorių pripažinimo negaliojančiais paliko nenagrinėtą, nustatęs, kad ieškinys buvo paduotas tokios teisės neturinčio asmens (BŽŪB „Aves ūkis“ bankroto administratorės „Bankrotas LT“, UAB) (CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Vilniaus apygardos teismas, priimdamas procesinį sprendimą ieškinį palikti nenagrinėtą, nustatė, kad BŽŪB „Aves ūkis“ bankroto administratorė „Bankrotas LT“, UAB ieškovės BŽŪB „Aves ūkis“ vardu pareiškė neturėdama tam teisės – galiojant laikinajai apsaugos priemonei, kuria buvo sustabdytas BŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimų, įskaitant ir dėl bankroto administratorės paskyrimo, vykdymas.
 7. Kaip jau nurodyta pirmiau, Kauno apygardos teismas 2017 m. birželio 8 d. nutartimi panaikino BŽŪB „Aves ūkis“ 2016 m. gruodžio 15 d. kreditorių susirinkime priimtus nutarimus, kurių pagrindu pradėta neteisminė bankroto procedūra (be kita ko, ir nutarimą dėl bankroto administratorės paskyrimo). Nutartis įsiteisėjo 2017 m. rugsėjo 7 d. (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Tai patvirtina, kad BŽŪB „Aves ūkis“ ne teismo tvarka pradėtas bankroto procesas nuo pat jo pradžios buvo neteisėtas, taigi negali būti pripažįstami teisėtais bankroto administratorės veiksmai Vilniaus apygardos teisme pareiškiant ieškinį dėl BŽŪB „Kraštovaizdis“ ir BAB banko Snoras sudarytų sandorių pripažinimo negaliojančiais.
 8. Nutarties 21-22 punktuose nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog teisminis procesas dėl BŽŪB „Kraštovaizdis“ ir BAB banko Snoras sudarytų sandorių pripažinimo negaliojančiais pagal BŽŪB „Aves ūkis“ bankroto administratorės pareikštą ieškinį buvo pradėtas ir vyko neteisėtai. Apeliantas V. D., apskųsdamas pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą dėl BAB banko Snoras finansinio reikalavimo patvirtinimo BŽŪB „Kraštovaizdis“ bankroto byloje, savo poziciją ir poreikį atmesti prašymą dėl banko finansinio reikalavimo patvirtinimo arba laikinai sustabdyti jo tvirtinimo klausimo nagrinėjimą grindė išimtinai aplinkybe apie vykstantį kitą teisminį ginčą dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-3449-614/2017), kitokių savarankiškų ginčijamo finansinio reikalavimo galimo nepagrįstumo požymių nenurodydamas. Todėl faktas, kad teisėtas teisminis procesas apelianto nurodytoje kitoje byloje dėl šalių sudarytų sandorių nuginčijimo yra negalimas, sudaro pakankamą pagrindą konstatuoti apskųstos nutarties, kuria patvirtintas BAB banko Snoras kreditorinis reikalavimas, pagrįstumą ir teisėtumą.
 9. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad V. D. atskirojo skundo argumentai nesudaro įstatyme nustatytų pagrindų naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

8Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 5 dalimi, 338 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

9Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal trečiojo asmens bankrutuojančios žemės ūkio bendrovės „Aves ūkis“ bankroto administratorės „Bankrotas LT“, uždarosios akcinės bendrovės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 14 d. nutarties.

10Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai