Byla AS-941-556/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko, Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. K. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 8 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. K. skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Marijampolės pataisos namų, dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Kauno apygardos administraciniame teisme 2015 m. kovo 13 d. nutartimi pareiškėjo V. K. (toliau – ir pareiškėjas) skundo dalis dėl neturtinės žalos atlyginimo buvo priimta, o skundo reikalavimą dėl Marijampolės pataisos namų direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 2630 panaikinimo nuspręsta laikyti nepaduotu ir grąžinti pareiškėjui.

5Kauno apygardos administraciniame teisme 2015 m. balandžio 7 d. gautas (2015 m. balandžio 3 d. išsiųstas) pareiškėjo atskirasis skundas dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 13 d. nutarties dalies, kuria atsisakyta priimti skundo dalį, panaikinimo.

6Kadangi pareiškėjo atskirasis skundas neatitiko Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 130 straipsnio reikalavimų, Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. balandžio 9 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2015 m. balandžio 23 d. atskirojo skundo trūkumams pašalinti.

7Kauno apygardos administraciniame teisme 2015 m. balandžio 20 d. buvo gautas pareiškėjo prašymas dėl termino atskirojo skundo trūkumams pašalinti pratęsimo, nurodant, jog pareiškėjas neranda bylos dokumentų, kuriuos prašo teismo atsiųsti, kad galėtų įgyvendinti teismo reikalavimus. Šiuo metu neaišku, dėl kurio skundo vyksta susirašinėjimas.

8Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. balandžio 27 d. nutartimi netenkino pareiškėjo prašymo dėl 2015 m. balandžio 9 d. teismo nutartyje nustatyto termino skundo trūkumams pašalinti pratęsimo.

9II.

10Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. gegužės 8 d. nutartimi pareiškėjo atskirąjį skundą nutarė laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui (ABTĮ 134 str. 2 d.).

11Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 9 d. nutartyje nustatytu terminu pareiškėjas atskirojo skundo trūkumų nepašalino, pareiškėjo atskirąjį skundą nutarė laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

12III.

13Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 8 d. nutartį ir įpareigoti teismą priimti ir kitus jo skundu keliamus reikalavimus.

14Pareiškėjas nurodo, kad teismas atsisakė jam pateikti visus dokumentus, kurie pavogti, dėl ko pareiškėjas negali suprasti keliamo klausimo esmės.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Pareiškėjas atskiruoju skundu ginčija Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 8 d. nutartį, kuria pareiškėjo atskirąjį skundą nutarta laikyti nepaduotu, kadangi pareiškėjas Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 9 d. nutartyje nustatytu terminu nepašalino atskirojo skundo trūkumų.

18Atskirasis skundas turi atitikti ABTĮ 130 straipsnio reikalavimus (ABTĮ 148 str.). Jeigu atskirasis skundas neatitinka ABTĮ 130 straipsnio reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Kai per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui (ABTĮ 134 str. 2 d., 148 str.). Pažymėtina, kad nustatytini trūkumai objektyviai turi kliudyti išspręsti procesinio dokumento priėmimo klausimą.

19Kaip matyti, Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. balandžio 9 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2015 m. balandžio 23 d. atskirojo skundo dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 13 d. nutarties dalies trūkumams pašalinti, pasiūlydamas per šį terminą pateikti teismui patikslintą atskirąjį skundą, kuris atitiktų ABTĮ 130 straipsnio reikalavimus, t. y. nurodyti skundžiamos nutarties gavimo datą bei pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

20Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra ne kartą konstatuota, kad, siekiant realiai apginti galbūt pažeistas besikreipusio asmens teises, administracinis teismas turi būti pakankamai aktyvus ir veikti taip, kaip numatyta ABTĮ – išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas, įspėti dėl procesinių veiksmų atlikimo arba neatlikimo pasekmių ir padėti šiems asmenims įgyvendinti jų procesines teises ir pareigas (ABTĮ 10 str.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. spalio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-749/2011).

21Aktyvus teismo vaidmuo nagrinėjamos bylos kontekste pasireiškė tuo, kad jis (teismas) pasiūlė pareiškėjui nurodyti skundžiamos 2015 m. kovo 13 d. nutarties gavimo datą bei pateikti tai patvirtinančius įrodymus, jog tinkamai išspręstų atskirojo skundo priėmimo klausimą.

22Kaip matyti iš bylos duomenų, Kauno apygardos administraciniame teisme 2015 m. balandžio 20 d. buvo gautas pareiškėjo prašymas dėl termino atskirojo skundo trūkumams pašalinti pratęsimo, nurodant, jog pareiškėjas neranda bylos dokumentų, kuriuos prašo teismo atsiųsti, kad galėtų įgyvendinti teismo reikalavimus.

23Pažymėtina, kad teismo įvardyti trūkumai: pareiškėjo nepateikimas įrodymų apie ginčijamos teismo 2015 m. kovo 13 d. nutarties gavimo datą ir prašymo atnaujinti praleistą atskirojo skundo padavimo terminą nepadavimas, nėra pagrindas laikyti atskirąjį skundą nepaduotu. Pareiškėjui nepateikus įrodymų, kada gavo teismo nutartį ir/ar neturint galimybių pateikti tokių įrodymų (pvz., voko su gavimo data patvirtinančia žyma, ir pan.), teismas turėjo pats išsireikalauti atskirojo skundo priėmimui būtinus duomenis (ABTĮ 10 str.), juolab kad pareiškėjas atlieka laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose. Be to, pirmosios instancijos teismui nustačius, kad praleistas atskirojo skundo padavimo terminas dėl teismo 2015 m. kovo 13 d. nutarties ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti ar teismui atmetus tokį prašymą, būtų pagrindas atsisakyti priimti atskirąjį skundą. Tačiau jau šios aplinkybės nustatytinos pirmosios instancijos teisme.

24Remdamasi tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai sprendė pareiškėjo atskirojo skundo priėmimo klausimą ir dėl šios priežasties pareiškėjo atskirasis skundas tenkintinas iš dalies. Kadangi būtina surinkti papildomus įrodymus ir išsiaiškinti kitas svarbias aplinkybes, įvardytas šios nutarties motyvuojamoje dalyje, pareiškėjo atskirojo skundo priėmimo klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

26Pareiškėjo V. K. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

27Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 8 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjo atskirojo skundo dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 13 d. nutarties dalies priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Kauno apygardos administraciniame teisme 2015 m. kovo 13 d. nutartimi... 5. Kauno apygardos administraciniame teisme 2015 m. balandžio 7 d. gautas (2015... 6. Kadangi pareiškėjo atskirasis skundas neatitiko Lietuvos Respublikos... 7. Kauno apygardos administraciniame teisme 2015 m. balandžio 20 d. buvo gautas... 8. Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. balandžio 27 d. nutartimi... 9. II.... 10. Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. gegužės 8 d. nutartimi... 11. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad Kauno apygardos administracinio teismo... 12. III.... 13. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Kauno... 14. Pareiškėjas nurodo, kad teismas atsisakė jam pateikti visus dokumentus,... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Pareiškėjas atskiruoju skundu ginčija Kauno apygardos administracinio teismo... 18. Atskirasis skundas turi atitikti ABTĮ 130 straipsnio reikalavimus (ABTĮ 148... 19. Kaip matyti, Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. balandžio 9 d.... 20. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra ne kartą... 21. Aktyvus teismo vaidmuo nagrinėjamos bylos kontekste pasireiškė tuo, kad jis... 22. Kaip matyti iš bylos duomenų, Kauno apygardos administraciniame teisme 2015... 23. Pažymėtina, kad teismo įvardyti trūkumai: pareiškėjo nepateikimas... 24. Remdamasi tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 26. Pareiškėjo V. K. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 27. Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 8 d. nutartį... 28. Nutartis neskundžiama....