Byla 2A-1444-153/2016
Dėl įsakymų pripažinimo neteisėtais, darbo sutarties nutraukimo ir su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Galinos Blaževič (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Leono Jachimavičiaus, Arvydo Žibo,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB komercinio centro „Odilija“ apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-247-292/2016 pagal ieškovės E. J. ieškinį atsakovui UAB komerciniam centrui „Odilija“ dėl įsakymų pripažinimo neteisėtais, darbo sutarties nutraukimo ir su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

51. Ieškovė E. J. prašė: pripažinti 2015 m. birželio 1 d. įsakymą Nr. 15/105 dėl drausminės nuobaudos – papeikimo – skyrimo neteisėtu ir jį panaikinti; pripažinti 2015 m. birželio 13 d įsakymą Nr. 15/106 dėl atleidimo iš darbo neteisėtu ir jį panaikinti; priteisti iš atsakovės: 4 mėnesių dydžio vidutinio darbo užmokesčio kompensaciją už įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą laiką – 1 278,96 Eur (4 x 319,74 Eur); 3 mėnesių dydžio vidutinio darbo užmokesčio išeitinę išmoką 959,22 Eur (3 x 319,74 Eur); kompensaciją už nepanaudotas atostogas – 76,15 Eur; vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2015 m. birželio 15 d. iki 2015 m. rugpjūčio 18 d.; priteisti iš atsakovės neturtinės žalos atlyginimą – 3 000 Eur; priteisti iš atsakovės 7,30 Eur patirtas išlaidas sveikatos patikrinimui bei turėtas bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovė nurodė, kad dirbo atsakovės bendrovėje pagal neterminuotą darbo 2011 d. liepos 11 d. sutartį. Atsakovė neįrašė į darbo sutartį, kad ieškovė nuo 2011 m. rugpjūčio 16 d. ji buvo paskirta dirbti viešbučių „Vaidila‘ ir „Odė“ vyriausiąja administratore, nustatant jai 1 104 Lt (319,74 Eur) mėnesinį atlyginimą. Taip pat buvo nustatyta, kad darbo dienos trukmė nustatoma pagal įmonėje iš anksto sudarytą grafiką. Nuo pat darbo pradžios ieškovė dirbo nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 8 valandos ryto iki 17 valandos vakaro. Toks darbo laikas buvo užfiksuotas ir darbo grafikuose. Ieškovei nuo 2012 m. kovo 5 d. iki 2015 m. gegužės 9 d. buvo suteiktos nėštumo ir gimdymo, vėliau – vaiko priežiūros atostogos, į darbą grįžo 2015 m. gegužės 11 d. Tą pačią dieną prašė darbdavį suteikti ieškovei buvusias pareigas, tačiau iš darbdavio sužinojo, kad neliko jos, vyriausios administratorės, pareigybės, kad pasikeitė darbo laikas,ir ieškovė dirbs nauju grafiku nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 16 iki 24 val., o šeštadieniais nuo 10 val. iki 16 val. Ieškovė turėjo laikinojo nedarbingumo pažymėjimą iki 2015 m. gegužės 23 d., vėliau išduota medicininė pažyma nuo 2015 m. gegužės 25 d. iki 2015 m. gegužės 29 d.. Darbdavys 2015 m. gegužės 30 d. informavo ieškovę, kad ji nušalinta nuo darbo. Ieškovė gavo nedarbingumo pažymėjimą nuo 2015 m. birželio 1 d. iki 2015 m. birželio 12 d. vaiko slaugai, tą pačią 2015 m. birželio 1 d. dieną atsakovė paskyrė ieškovei drausminę nuobaudą – papeikimą, o 2015 m. birželio 13 d. atsakovė atleido ieškovę iš darbo už šiurkščius darbo drausmės pažeidimus. Ieškovė 2015 m. birželio 8 d. pateikė atsakovei prašymą dėl darbo santykių nutraukimo šalių susitarimu pagal DK 125 str. Atleista 2015 m. birželio 17 d. iš darbo ieškovė gavo atsakovės 2015 m. birželio 16 d. pranešimą įpareigojantį pateikti 2015 m. gegužės 25 d.–2015 m. gegužės 29 d. neatvykimą į darbą pateisinantį dokumentą, nors tokį dokumentą 2015 m. gegužės 30 d. pristatė darbdaviui, be to, duomenys apie ieškovės nedarbingumą buvo VSDFV duomenų bazėje. Ieškovė sprendžia, kad atsakovės įsakymai yra neteisėti, prašo atsakovės įsakymus panaikinti, priteisti darbo užmokesčio išmokas ir neturtinę žalą.

72. Atsakovė UAB komercinis centras ,,Odilija“ su ieškiniu nesutiko, prašė ieškovės reikalavimų netenkinti. Ieškovei buvo suteiktas tas pats darbas, kurį ji dirbo iki vaiko priežiūros atostogų. Ieškovei buvo nustatytas darbo laikas pagal atsakovės sudaryta grafiką. Atsakovė pripažįsta, kad buvo panaikinta anksčiau buvusi vyriausios administratorės pareigybė, tačiau atsakovė pasiūlė iš esmės tą patį darbą, tik nauju grafiku.

8Ieškovei paskirta drausmės nuobauda už atsakovės nurodymų: pateikti medicininę knygelę, sveikatos žinių pažymėjimą, įpareigojimo susipažinti pasirašytinai su bendrovės vidaus darbo tvarkos, saugaus darbo, priešgaisrinėmis ir kitomis taisyklėmis, pareiginėmis instrukcijomis, darbuotojo pažymėjimo turėjimą, nevykdymą. Atsakovė 2015 m. gegužės 11 d. ir 2015 m. gegužės 20 d. informavo ieškovę dėl atsakovės nurodymų vykdymo, tačiau ieškovė atsakovės reikalavimų nevykdė ir 2015 m. gegužės 30 d. atsisakė paaiškinti raštu nurodymų nevykdymo motyvus. Todėl, atsakovės manymu, drausminė nuobauda ieškovei paskirta pagrįstai.

9Ieškovė neatvyko į darbą 2015 m. birželio 13 d., nors nedarbingumo pažymėjimas buvo užbaigtas 2016 m. birželio 12 d., todėl ieškovei neatvykus į darbą ir atsisakius vykdyti darbdavio nurodymus, pasitikrinti sveikatą atsakovė turėjo pagrindą atleisti ieškovę iš darbo už šiurkščius pažeidimus.

10Atmestini ieškovės reikalavimai dėl piniginių išmokų priteisimo, nes ieškovė nedirbo, todėl darbo užmokesčio neuždirbo. Neturtinės žalos išmoka nepriteistina, nes ieškovė nenurodė įstatymo, patvirtinančio ieškovės teisę gauti neturtinės žalos atlyginimą, taip pat ieškovė nepagrindė i priteistinos 3 000 Eur neturtinės žalos dydžio.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

113. Alytaus rajono apylinkės teismas 2016 m. kovo 17 d. sprendimu patenkino ieškinio dalį. Panaikino UAB komercinio centro „Odilija“ 2015 m. birželio1 d. įsakymu Nr. 15/105 skirtą drausminę nuobaudą – papeikimą ieškovei E. J.. Pripažino neteisėtu ieškovės E. J. atleidimą iš darbo UAB komercinio centro „Odilija“ 2015 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 15/106 ir jį panaikino, pripažįstant, kad 2011 m. liepos 11 d. darbo sutartis Nr. 296, sudaryta tarp UAB komercinio centro „Odilija“ į. k. 149632387, ir E. J. (Z.) yra nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsiteisėjimo dienos. Priteisė iš UAB komercinio centro „Odilija“ 959,22 Eur išeitinę išmoką, 700,58 Eur vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką, 76,15 Eur kompensaciją už nepanaudotas atostogas, 300 Eur neturtinei žalai atlyginti ir 430 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, iš viso: 2 464,96 Eur E. J. naudai.

12Teismas nustatė, kad su ieškove 2011 m. liepos 11 d. buvo sudaryta neterminuota darbo sutartis ir į darbą ji priimta eiti administratorės pareigas, nustatant bandomąjį 3 mėnesių laikotarpį. Darbo sutarties 5 p. nustatyta, kad darbas, dirbamas pagal įmonėje iš anksto sudarytą grafiką, o sutarties 4 punktu susitarta dėl darbo užmokesčio, t. y. kad darbo užmokestis yra ne mažesnis nei Vyriausybės nustatytas minimalus valandinis atlygis, už faktiškai išdirbtas darbo valandas.

132011 m. rugpjūčio 12 d. atsakovės įsakymu ieškovė nuo 2011 m. rugpjūčio 16 d. paskiriama dirbti viešbučių „Vaidila“ ir „Odė“ vyriausiąja administratore, nustatant jai 1 104 Lt mėnesio darbo užmokestį. Šiuo įsakymu buvo pakeistos esminės darbo sutarties sąlygos – pareigos, tuo pačiu ir darbo funkcijos, iš administratorės pareigų, darbo sutartyje nenurodant darbo vietos, paskiriant atlikti konkrečių viešbučių vyriausiosios administratorės pareigas bei nustatant pastovų darbo užmokestį, nepriklausomą nuo išdirbtų darbo valandų. Darbo sutartis, įsakymu pakeitus esmines jos sąlygas, pakeista nebuvo. Tik 2011 m. lapkričio 1 d. papildytas darbo sutarties 3 punktas, nustatant ieškovei jau kitokį darbo užmokesčio dydį, kuris priklausomas nuo mėnesinių viešbučio apgyvendinimo pajamų. Teismas sprendė, kad šalys neginčijo, kad 2011 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu buvo pakeistos darbo sutarties sąlygos ir jis buvo vykdomas. Tai, teismo vertinimu, patvirtina į bylą pateikti nuo šio įsakymo priėmimo sudaryti darbo grafikai, iš kurių matyti, kad ieškovė, atlikdama vyriausiosios administratorės pareigas, kurios siejamos su administratorių darbo organizavimu, nedirbo poilsio dienomis.

14Teismas nustatė, kad ieškovė nuo 2012 m. kovo 5 d. iki 2015 m. gegužės 9 d. nedirbo, jai išėjus kasmetinių atostogų, po jų – nėštumo ir gimdymo atostogų, o vėliau jai buvo suteiktos vaiko priežiūros atostogos iki vaikui sukaks 3 metai. Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d., t. y. ieškovei atostogaujant, įsakymu Nr. 09-01 panaikinama viešbučių vyr. administratoriaus pareigybė (b. l. 5). Tokiu būdu, ieškovei po vaiko priežiūros atostogų sugrįžus į darbą, ji negalėjo grįžti į tas pačias pareigas. Į darbą ieškovė turėjo grįžti 2015 m. gegužės 9 d (poilsio diena), grįžo į darbą 2015 m. rugsėjo 11 d. (pirmadienį). Nuo 2015 m. gegužės 11 d. iki 2015 m. gegužės 29 d. ieškovė taip pat nedirbo dėl pateisinamų priežasčių – vaiko ligos ir jo slaugos.

15Teismas nustatė, kad 2015 m. birželio 1 d. darbdavio įsakymu Nr. 15/105 ieškovei paskirta drausminė nuobauda už grubų vidaus darbo tvarkos taisyklių ir DK reikalavimų nevykdymą, t. y. už tai, kad ji, sugrįžusi į darbą, nepateikė galiojančios asmens medicininės kortelės bei sveikatos pažymėjimo bei kad pasirašytinai nesusipažino su bendrovės vidaus tvarkos taisyklėmis, saugaus darbo, priešgaisrinėmis ir kitomis taisyklėmis, pareigybinėmis instrukcijomis bei neturėjo su savimi darbuotojo pažymėjimo. Ieškovei šiuo įsakymu taip pat nustatytas terminas iki 2015 m. birželio 5 d. įvykdyti reikalavimus, priešingu atveju ji bus atleista iš darbo. Teismas akcentavo, kad ieškovė sugrįžo į darbą po vaiko auginimo atostogų ir darbo santykiai su ja nebuvo nutrūkę. Ieškovė 2015 m. birželio 1 d. įsakymo dėl drausminės nuobaudos priėmimo metu turėjo sveikatos žinių pažymėjimą ir medicininę knygelę, todėl, teismo vertinimu, nesuprantama, už kokius darbo drausmės pažeidimus, iš ieškovės nepaprašius rašytinio pasiaiškinimo (nesilaikius drausminės nuobaudos skyrimo procedūros) buvo skirta drausminė nuobauda – papeikimas. Remiantis išdėstytu, teismas pripažino, kad drausminė nuobauda – papeikimas ieškovei paskirta nepagrįstai, todėl nuobaudą panaikino DK 242 str. 2 d.

162015 m. birželio 13 d. už atsisakymą susipažinti su vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, priešgaisrinėmis, saugaus darbo, elektros saugos, pareigybinėmis ir kt. instrukcijomis ir už neatvykimą į darbą, teismas sprendė, kad atsakovė neįrodė aplinkybių, kurios leidžia daryti išvadą, kad būtų buvusios pažeistos jos kaip darbdavio teisės ir pažeisti jos interesai, todėl konstatavo, kad nėra ieškovės neteisėto elgesio ir kaltės dėl atsisakymo susipažinti su vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybinėmis instrukcijomis ir kt. ir už neatvykimą į darbą be pateisinamos priežasties 2015 m. birželio 13 d.. Teismas akcentavo, kad prieš skiriant drausminę nuobaudą darbdavys nesilaikė nuobaudos skyrimo procedūros – nepareikalautas pasiaiškinimas dėl neatvykimo į darbą 2015 m. birželio 13 d., o už bendrovės lokalinių aktų nepasirašymą ieškovei jau buvo skirta drausminė nuobauda – papeikimas, todėl, teismo vertinimu. drausminės nuobaudos skyrimas už tą patį pažeidimą yra nepagrįstas. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad yra du įsakymai, datuoti ta pačia diena, tik viename iš jų nurodytas atleidimo iš darbo pagrindas.

17Teismas nurodė, kad ieškovė, būdama viešbučių „Vaidila“ ir „Odė“ vyriausia administratore, koordinavo šių viešbučių administratorių darbą ir dirbo administracijos darbo laiku. Teismas sprendė, kad darbdavio reikalavimas ieškovei dirbti pakeistu grafiku yra nepagrįstas, taip pat atsakovės sprendimas nepalikti ieškovei darbo vietos ir neužtikrinti, kad ji sugrįžtų į tas pačias pareigas, leidžia teigti, kad ieškovės atleidimas iš darbo už neatvykimą į darbą 2015 m. birželio 13 d. (šeštadienį) yra nepagrįstas. Teismas nurodė, kad prašymas panaikinti 2012 m. rugsėjo 1 d. įsakymą yra perteklinis, nes jo panaikinimas reikštų pareigybės atkūrimą.

18Teismas netenkino ieškovės prašymo dėl piniginės kompensacijos priteisimo už keturis mėnesius, priteisė išmoką už 3 mėnesius ir 46 dienų darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką.

19Teismas netenkino ieškovės prašymo dėl išlaidų sveikatos patikrinimui kompensuoti.

20Teismas nustatė, kad byloje nėra ginčo dėl kompensacijos už nepanaudotas atostogas, manė, kad išmokos suma apskaičiuota pagrįstai.

21Teismas nustatė, kad ieškovė patyrė dvasinį sukrėtimą, tai atsiliepė jos sveikatai, buvo perkami vaistai ir tai yra jos patirta turtinė žala – papildomos išlaidos. Ieškovė augina mažametį vaiką, yra jauno amžiaus, nedidelės patirties darbo rinkoje. Teismas priteisė ieškovei 300 Eur neturtinei žalai atlyginti.

22III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

234. Apeliaciniu skundu Alytaus rajono apylinkės teismas 2016 m. kovo 17 d. sprendimą skundžia atsakovė UAB komercinis centras ,,Odilija“. Apeliantė prašo skundžiamą teismo sprendimą panaikinti, ieškovės ieškinį atmesti, priteisti atsakovei visas turėtas bylinėjimosi išlaidas ir neturtinės 1 500 Eur žalos atlyginimą. Kartu su apeliaciniu skundu atsakovė pateikė 2016 m. kovo 29 d. aiškinamąjį raštą, nušalinimo nuo darbo 2015 m. gegužės 30 d. aktą.

24Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimas yra nepagrįstas ir vienašališkas, kadangi neteisingai buvo vertinami įrodymai, nevisiškai išsamiai ir tinkamai tiriamos bylos aplinkybės, dokumentai, pažymos.

254.1. Visiškai nebuvo atsižvelgta į atsakovo atstovo advokato V. K. atsiliepimą į ieškovės patikslintą ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-247-292/2016, buvo vadovaujamasi tik ieškovės vienašališkais samprotavimais bei melagingais parodymais.

264.2. E. Z. neteisėtai apkalba generalinį direktorių, meluoja teismui teigdama: įsakymas Nr. 01/01 dėl suminės darbo laiko apskaitos įmonėje direktoriaus pasirašytas 2012 m. sausio 1 d.

274.3. E. Z. teismui meluoja teigdama: toks darbo laikas jai buvo priimtinas, todėl ir sudarė darbo sutartį su atsakovu. DK nustatyta tvarka darbo laikas nebuvo keičiamas.

284.4. E. Z. įsakymu paskyrus viešbučių „Odė” ir „Vaidila” vyr. administratore, ji visiškai nevykdė jai priskirtų vyr. administratorės pareigų viešbutyje „Odė”, nors atlyginimas visą tą laiką buvo mokamas. Teismas neatkreipė pakankamai dėmesio į 2011 m. lapkričio 1 d padarytą darbo sutarties Nr. 296 pakeitimą, kur pakeistas darbo sutarties 3 punktas, nustatant ieškovei kitokį darbo užmokestį. Šis darbo sutarties pakeitimas šalių susitarimu buvo padarytas dėl E. Z. užimamų pareigų (Įsakymo 2011 m. rugpjūčio 12 d.) nevykdymo pasirašytas abiejų šalių. Be to įsakymu Nr. 09-01, 2012 m. rugsėjo 1 d. dėl struktūrinių bendrovės padalinių pasikeitimo, vyr. administratorės pareigybė buvo panaikinta.

294.5. E. Z. sąmoningai teismui melavo teigdama, jog nežinojo apie įsakymus (2011 m. liepos 11 d. darbo sutartis Nr. 296, pakeitimas 2011 m. lapkričio 1 d., 2012 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. 09-0), nežinojo, jog R. Ž. yra bendrovės generalinis direktorius.

304.6. E. Z. teismui melavo, jog pažyma dėl neatvykimo į darbą 2015 m. gegužės 25–29 d. pristatyta. Tačiau ji nepristatyta iki šios dienos.

314.7 Teismas priteisė 300 Eur ieškovei neturtinei žalai atlyginti. Tačiau iš visos pateiktos teismui medžiagos matyti, jog ne bendrovė darė E. Z. „spaudimą” kaip ji teigia, o atvirkščiai, E. Z. visokiais būdais ir priemonėmis kompromitavo bendrovės teisėtus reikalavimus, taip darydama neigiamą poveikį bendrovės įvaizdžiui. Nuolat melavo teismui nepateikdama jokių dokumentų. Pristatytose med. pažymose nurodyta sveikatos diagnozė, dėl kurios ji lankėsi gydymo įstaigoje dar tuo metu, kai jai buvo suteiktos vaiko priežiūros atostogos. Reikia atkreipti dėmesį, jog atleidus E. Z. iš darbo, iškrat baigėsi visos ligos bei pažymos.

324.8. Teismas nusprendė priteisti E. Z. naudai išmokas, neatskaičius mokesčių, kuriuos būtina išskaityti. Priteisti 430 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, tačiau nepagrindžia kasos išlaidų-pajamų dokumentais.

335. Atsiliepimą į atsakovės UAB komercinis centras ,,Odilija“ apeliacinį skundą pateikė ieškovė E. J. (Z.). Ieškovė nurodė, kad įvertinus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad apelianto (atsakovo) teiginiai dėl esą neteisėto ir nepagrįsto pirmosios instancijos teismo sprendimo yra neįrodyti, nepagrįsti, todėl apeliacinis skundas atmestinas, priteisti iš apelianto proceso išlaidas apeliaciniame procese; nepriimti ir neprijungti atsakovės rašytinių įrodymų.

345.1. Apeliaciniame skunde apeliantas nurodo naujas, tikrovės neatitinkančias aplinkybes, esą buvo surašytas aktas dėl pasiaiškinimo nerašymo. Nei su procesiniais dokumentais (darbo ginčų komisijai ir teismui), nei teismo posėdyje toks dokumentas nebuvo pateiktas. Pagrįstai galima daryti išvadą, kad toks dokumentas atsirado po teismo sprendimo priėmimo. 2015 m. gruodžio 1 d.teismo posėdžio metu atsakovo atstovas, atsakydamas į klausimus, pripažino, kad nebuvo rašytinių reikalavimų pasiaiškinti dėl darbdavio reikalavimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, pripažino, kad nušalinimas nuo darbo buvo vykdomas tik įsakymo pagrindu, nesant jokių kitų vidaus dokumentų, pripažino, kad įmonėje nėra dokumento, kuriame būtų numatyta pareiga darbuotojams tikrintis sveikatą.

355.2. Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo tikrovės neatitinkančias aplinkybes, dėl kurių iš ieškovė teigia pasisakiusi. Pažymėtina, kad apeliantas neginčija pagrindinių teismo sprendimo motyvų dėl įsakymų nepagrįstumo ir neteisėtumo, dėl akivaizdžių darbo įstatymų pažeidimų.

365.3. Apeliaciniame skunde apeliantas reiškia nepagrįstas abejones dėl priteistų išmokų, neatskaičius mokesčių, dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų. Apeliantas turėjo teisę ir galimybę susipažinti su bylos dokumentais, išklausyti teismo posėdžių garso įrašus ir gauti kopijas, tačiau šiomis savo teisėmis nesinaudojo.

375.4. Apeliantas reiškia visiškai nepagrįstą reikalavimą priteisti iš E. J. neturtinės žalos atlyginimą. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme atsakovas nereiškė priešieškinio, nereiškė jokių savarankiškų reikalavimų; pateiktuose atsiliepimuose į ieškinį išreiškė nesutikimą su pareikštu ieškiniu ir ieškinio reikalavimais.

385.5. Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas neteisingai įvertino įrodymus, nevisiškai išsamiai ir tinkamai ištyrė bylos aplinkybes, dokumentus, neatsižvelgė į atsakovo atstovo atsiliepimą į ieškinį. Su tokiais apelianto teiginiais ieškovė nesutinka, nes teismas pasisakė dėl visų ieškinio reikalavimų, motyvavo priimtą procesinį sprendimą.

395.6. Teismas, tenkindamas dalį ieškinio, vadovavosi teisės normomis, reglamentuojančiomis darbo teisinius santykius ir neturtinės žalos atlyginimo klausimus, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluotais kriterijais, kurie taikytini sprendžiant darbo teisinius klausimus, darbuotojų drausminę atsakomybę, darbo sąlygų keitimą, garantijas darbuotojams, auginantiems vaikus. Teismas aptarė taikomas teisės normas, nurodė byloje nustatytas faktines aplinkybes ir pateikė teisinį įvertinimą.

405.7. Apeliaciniame skunde nepaneigtas teismo išvadų pagrįstumas ir teisingumas. Apeliantas neįrodė ir nepagrindė, kad atsakovo priimti įsakymai dėl drausminės nuobaudos ir atleidimo iš darbo, kaip griežčiausios drausminės nuobaudos taikymo buvo pagrįsti, kad buvo laikomasi įstatymų reikalavimų, taikant drausminę atsakomybę.

415.8. Apeliacinis skundas atmestinas. Taip pat nepriimtini priedai: Nušalinimo nuo darbo aktas, aiškinamasis raštas. Dėl nušalinimo nuo darbo akto, kuris esą buvo surašytas 2015 m. gegužės 30 d., ieškovė teigia pasisakiusi analizuodama apeliacinio skundo motyvus, yra įsitikinusi, kad šis aktas buvo surašytas po 2016 m. kovo 17 d. priimto teismo sprendimo. Nori atkreipti dėmesį, kad šio akto kopiją notarė N. L. patvirtino 2016 m. balandžio 18 d., praėjus teismo sprendimo apskundimo terminui, šalinant apeliacinio skundo trūkumus.

425.9. Aiškinamasis raštas neatitinka įrodymams keliamų reikalavimų, nes jį pasirašęs asmuo nėra įspėtas dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą. Teismas ir ieškovė neturi pareigos lyginti dokumentą pasirašiusio asmens parašo su kitais dokumentuose esančiais parašais ir spręsti, ar tai R. Ž. parašas. Atsakovo atstovai, kiti asmenys turėjo galimybę dalyvauti teismo posėdžiuose ir teikti paaiškinimus dėl jiems žinomų aplinkybių. Atsakovas nereiškė prašymų apklausti teismo posėdyje R. Ž.. Pažymėtina ir tai, kad apeliantas nėra pareiškęs prašymo dėl rašytinių įrodymų prijungimo. LR CPK 314 str. numatyta, kad apeliacinės instancijos teismui nauji įrodymai gali būti pateikti, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Taigi, apeliantas nenurodė jokių svarbių aplinkybių, kuriomis remiantis apeliacinio skundo priedai turėtų būti prijungiami prie bylos. Pirmosios instancijos teismui tokie rašytiniai įrodymai nebuvo teikiami. Atsižvelgiant į nurodytą, ieškovė prašė teismą nepriimti naujų įrodymų.

43Teisėjų kolegija

konstatuoja:

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

446. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

45Dėl naujų įrodymų

467. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, tačiau yra dvi išimtys: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno naujai pateikto įrodymo, turi aiškintis, ar šis konkretus įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, ir atsižvelgti į prašomo naujai priimti įrodymo įtaką šalių ginčo sprendimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. K. v. J. M., bylos Nr. 3K-3-58/2008).

47Nagrinėjamoje byloje su apeliaciniu skundu atsakovės atstovas pateikė rašytinį 2016 m. kovo 29 d. paaiškinimą, kuriame išdėstė ginčo aplinkybes ir suformulavo prašymus dėl neturtinės žalos priteisimo. Taip pat atsakovės atstovas apeliacinės instancijos teismui pateikė atsakovės komisijos 2015 m. gegužės 30 d aktą Nr. 15/001, dėl ieškovės nušalinimo nuo darbo. Bylos duomenimis civilinė byla buvo nagrinėjama pirmosios instancijos teisme nuo 2015 m. liepos mėnesio. Įvertinus civilinės bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme laikotarpį sprendžiama, kad atsakovės direktorius R. Ž. galėjo duoti pirmosios instancijos teismui paaiškinimus žodžiu ir pateikti visus jo nuomone reikalingus bylos išnagrinėjimui rašytinius įrodymus, esant poreikiui suformuluoti priešpriešinius reikalavimus ieškovei dėl neturtinės žalos priteisimo, tačiau to nepadarė dėl jam žinomų priežasčių. Esant tokioms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamojoje byloje nenustatyta būtinybė pateikti įrodymus apeliacinės instancijos teismui. Todėl atsakovės pateikti kartu su apeliaciniu skundu rašytiniai įrodymai nepriimami į bylą.

488. Bylos duomenimis ieškovė pradėjo dirbti 2011 m. liepos 12 d. atsakovės bendrovės administratorė. Atsakovės 2011 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu nuo 2011 m. rugpjūčio 16 d. ieškovė buvo paskirta viešbučių „Vaidila“ ir „Odė“ vyriausiąja administratore, nustatant 1 104 Lt – 319,74 Eur.užmokestį. Negalima sutikti su atsakovės argumentu, kad ieškovė į šias pareigas buvo paskirta dirbti laikinai, nes 2011 m. rugpjūčio 12 d. įsakyme tokių duomenų nėra Todėl sprendžiama, kad ieškovės pareigų pakeitimas 2011 m. rugpjūčio 12 d.įsakymu buvo nuolatinio pobūdžio, nes kitaip byloje nenustatyta (CPK 12, 178, 185 str.).

499 .Bylos medžiaga patvirtina, kad nuo pat darbo pradžios (2011 m. liepos 12 d.) su ieškove buvo sutartas darbo laikas: nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Toks darbo laikas užfiksuotas darbo grafikuose, pradedant 2011 m. rugpjūčio mėnesiu. Vėliau 2012 m. vasario ir kovo mėnesiais ieškovės darbo grafikas pasikeitė: darbo laikas buvo nuo 9.00 val. iki 18.00 val., o nuo 2012 m. kovo 5 d. ieškovei buvo suteiktos kasmetinės atostogos, po jų – nėštumo ir gimdymo atostogos, vėliau vaiko priežiūros atostogos iki vaikui sueis trijų metų amžius. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad ieškovė dirbo penkias dienas per savaitę nuo pirmadienio iki penktadienio su dviem poilsio dienomis šeštadienį ir sekmadienį. Todėl atmestinas apeliantės argumentas, kad byloje netinkamai yra nustatytas ieškovės dirbtas atsakovės bendrovėje darbo laikas,nes teismo išvadas dėl ieškovei nustatyto darbo grafiko patvirtina rašytiniai dokumentai (darbo grafikai, darbo sutarties 5 p., kuriame nurodyta, kad darbo dienos trukmė nustatoma pagal įmonėje iš anksto patvirtintą grafiką). Įvertinus nurodytas aplinkybes konstatuojama, kad atsakovė byloje neįrodė, kad su ieškove buvo sulygta šešių darbo dienų savaitė.

5010. Teisėjų kolegija sutinka su ieškovės argumentais, kad suminę darbo laiko apskaitą reglamentuoja LR DK 149 str., kuriame numatyta, kad suminė darbo laiko apskaita gali būti taikoma esant būtinumui ir atsižvelgiant į darbuotojų atstovų nuomonę. Esančiame byloje atsakovės 2012 m. sausio 1 d. įsakyme Nr. 01/01 nenurodyti suminės darbo laiko apskaitos taikymo motyvai, todėl pagal esamus byloje įrodymus negalima nustatyti atsakovės taikomos darbo laiko apskaitos pagrįstumo. Pažymėtina, kad su atsakovės įsakymu Nr. 01/01 į bylą nepateiktas darbo laiko grafikas taikomos suminės darbo laiko apskaitos laikotarpiui, kuris, kaip nustatyta byloje, atsakovės bendrovėje turi būti skelbiamas iš anksto, prieš dvi savaites iki grafiko įsigaliojimo. Byloje nėra duomenų, kad ieškovė buvo su įsakymu Nr. 01/01 supažindinta, todėl labiau tikėtina, kad įsakymas Nr. 01/01 ieškovei nesukėlė jokių darbo laiko pokyčių. Visos nustatytos byloje aplinkybės labiau įtikina, kad sudarant darbo sutartį ieškovės su atsakove sutartas darbo laikas buvo: nuo pirmadienio iki penktadienio aštuonių valandų darbo diena su pertrauka pailsėti. Todėl atmestinas apeliantės argumentas, kad ieškovė privalėjo pradėti darbą 2015 m. gegužės 9 d. (šeštadienį), o ne taip kaip aiškina ieškovė nuo 2015 m. lapkričio 11 d.. (pirmadienį).

5111. Atmestinas kaip neįrodytas atsakovės argumentas kad 2011 m. lapkričio 1 d. buvo padarytas darbo sutarties Nr. 296 trečio punkto pakeitimas, nustatant ieškovei kitokį darbo užmokestį. Kaip nustatyta anksčiau, atsakovės 2011 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu nuo 2011 m. rugpjūčio 16 d. ieškovė buvo paskirta viešbučių „Vaidila“ ir „Odė“ vyriausiąja administratore, nustatant 1 104 Lt – 319,74 Eur. darbo užmokestį. Priešingai nei teigia apeliantė, atsakovės pateiktoje teismui darbo sutarties Nr. 296 kopijoje nėra įrašų apie sutarties trečio punkto pakeitimą, o atsakovės pateiktoje teismui pažymoje apie ieškovės darbo užmokestį nurodyta, kad ieškovės darbo užmokestis yra 1 104 Lt (319,74 Eur). Taigi šios aplinkybės atsakovė neįrodė. Taip pat grindžiamas prielaida yra ieškovės argumentas, kad atsakovė nuslėpė duomenis apie tariamai padidėjusį ieškovės darbo užmokestį, todėl taip pat laikomas neįrodytu.

5212. Kaip nustatyta byloje atsakovė 2012 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 09-01 panaikino vyriausios administratorės pareigybę, šiame įsakyme nėra jokių pareigybės naikinimo motyvų, priežasčių, o su paminėtu atsakovės įsakymu ieškovė nebuvo supažindinta. Atsakovė teigia, kad vyriausios administratorės pareigybė buvo panaikinta dėl struktūrinių bendrovės padalinių pasikeitimo, tačiau šioms aplinkybėms patvirtinti atsakovė į bylą nepateikė jokių objektyvių įrodymų. Teisės norma imperatyviai draudžia naikinti darbo vietą (pareigas), kurias užėmė darbuotojas, išleistas auginti vaiką iki trejų metų amžiaus (LR DK 180 str.). Šiuo atveju ieškovei įsakymo priėmimo metu (2012 m. rugsėjo 1 d.) buvo suteiktos vaiko priežiūros atostogos, taigi atsakovė negalėjo nurodytu laikotarpiu panaikinti ieškovės darbo vietos, nes tai draudžia įstatymas.

5313. Atmestinas atsakovės argumentas dėl tariamo ieškovės atsisakymo paklusti nustatytai darbo tvarkai, tikrinti sveikatą, teikti atitinkamas pažymas reikalingas ieškovės darbui atlikti, taip pat ir susipažinti su lokaliniais aktais. Bylos duomenimis, ieškovė atvyko į darbą 2015 m. gegužės 11 d., tą pačią dieną ieškovei buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas. Todėl pagal esamą situaciją ieškovė buvo atleista nuo pareigos vykdyti atsakovės administracijos nurodymus, nes nurodytą dieną buvo nedarbinga. Teisėjų kolegija sutinka su ieškovės argumentu, kad tas faktas, jog 2012 m. Darbo inspekcija nurodė atsakovei pašalinti įvairius trūkumus, taip pat ir supažindinti ieškovę su būtinais jos darbui atlikti aktais, nesudaro pagrindo pripažinti, kad atsakovė šį įsipareigojimą privalo įvykdyti ieškovės nedarbingumo laikotarpiu. Taip pat atmestinas atsakovės argumentas, jog ieškovė nevykdė atsakovės nurodymų ir tik dėl to atsakovė privalėjo atsakyti už padarytus pažeidimus, nustatytus 2012 m. sausio 20 d. Darbo inspekcijos patikrinimo akte. Priešingai nei teigia atsakovė, Darbo inspekcijos patikrinimo akte nustatyti atsakovės padaryti pažeidimai. Todėl ieškovė pagrįstai teigia, kad atsakovė savo kaip darbdavio pareigą supažindinti darbuotojus, su kuriais sudaroma darbo sutartis, su įmonės vidaus dokumentais, bando perkelti ieškovei, samdomai darbuotojai. Tai, jog atsakovės įmonėje nebuvo skiriamas reikiamas dėmesys darbo santykių tinkamam įforminimui, teisės aktų laikymuisi patvirtina 2012 m. sausio 20 d. Valstybinės darbo inspekcijos patikrinimo akte Nr. RJ 10058-0795 nustatyti apeliantės, kaip darbdavio, padaryti teisės aktų pažeidimai, kurių atsakovė nepašalino taip pat bylos nagrinėjimo metu.

5414. Šalys skirtingai aiškina 2015 m. gegužės 30 d. ieškovės atvykimo į darbą, pasirengimą pradėti darbą ir bendravimo su atsakovės administracija aplinkybes. Kiekviena iš šalių kaltina priešingą pusę nebendradarbiavimu, nesąžiningumu, nenoru surasti kompromisinį sprendimą esamojoje ginčo situacijoje. Vertinant ieškovės paaiškinimus dėl perdavimo atsakovės atstovui R. Ž. nedarbingumą patvirtinančius dokumentus, medicininę knygelę, ieškovės nežinojimą, kas yra faktinis atsakovės vadovas bei atsakovės argumentus dėl ieškovės nenoro dirbti įmonėje, dėl melavimo, dėl tyčinio darbo drausmės pažeidimo. Tad sprendžiama, kad atsakovė būdama stipresne darbo sutarties šalimi, turėjo daugiau galimybių nei ieškovė išaiškinti ir atitinkamai įforminti jos manymu ieškovės padarytus pažeidimus, tačiau atsakovė elgėsi formaliai, neprotingai, tad neteisingai ir neužfiksavo, jos manymu, ieškovės 2015 m gegužės 30 d. padarytų pažeidimų. Todėl atsakovės argumentai dėl ieškovės nesąžiningų veiksmų, atsakovės reikalavimų nesilaikymo laikomi neįrodyti, tad atmestini.

5515. Kaip nurodyta anksčiau, atsakovė nepateikė į bylą jokių objektyvių įrodymų patvirtinančių ieškovės tariamai padarytus darbo drausmės pažeidimus, bendrovės vidaus tvarkos reikalavimų nevykdymą, taip pat atsakovė nepareikalavo iš ieškovės pasiaiškinimo prieš skirdama ieškovei 2015 m. birželio 1 d. drausminę nuobaudą papeikimą. Visos nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą pripažinti, kad paskirta ieškovei drausminė nuobauda yra neteisėta. Pirmosios instancijos teismas išsamiai šias aplinkybes aptarė skundžiamame teismo sprendime, todėl teisėjų kolegija jų nekartoja, laiko teisingomis.

5616. Kasacinės instancijos teismas išaiškino, kad sprendžiant drausminės nuobaudos skyrimo klausimą, pasisakyta dėl drausminės nuobaudos parinkimo kriterijų ir pan. (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. P. v. VšĮ Radviliškio ligoninė, bylos Nr. 3K-3-669/2005; 2007 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. C. v. individuali L. Š. įmonė „Meškėnas“, bylos Nr. 3K-3-560/2007; 2009 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. C. v. Alytaus sporto ir rekreacijos centras, bylos Nr. 3K-3-393/2009).

5717. Negalima sutikti su apeliantės argumentu dėl ieškovės 2016 m. birželio 13 d. atleidimo iš darbo pagrįstumo už tariamai padarytus šiurkščius darbo drausmės pažeidimus, neatvykimą 2016 m. birželio 13 d. į darbą be paaiškinamos priežasties. Kaip nustatyta byloje, ieškovė buvo nedarbinga nuo 2015 m. birželio 1 d. iki 2015 m. birželio 2 d., per nurodytą laikotarpį ieškovei buvo paskirto dvi drausminės nuobaudos (2015 m. birželio 1 d. – papeikimas, 2015 m. birželio 13 d. – atleidimas iš darbo), skiriamų ieškovei nuobaudų intensyvumas, ieškovės nedarbingumo laikotarpiu, nesudarymas ieškovei galimybių pasiaiškinti dėl paskirtų drausminių nuobaudų patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadą, kad atsakovės veiksmai neatitiko LR DK 240 str. nuostatų reikalavimų. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovės veiksmai vykdant darbdavio funkciją nėra protingi ir sąžiningi, todėl atsakovės argumentai, kad ginčo situacijoje atsakovė elgėsi tinkamai, o jos padaryti pažeidimai dėl ieškovės atleidimo iš darbo yra formalūs, procedūrinio pobūdžio, atmestinas kaip nepagrįstas. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad ieškovė atleistas iš darbo be teisėto pagrindo, nes patikrinus ieškovei atsakovės taikytą iki ginčijamo 2015 m. birželio 13 d. įsakymo dėl ieškovės atleidimo iš darbo nuobaudą (papeikimą), ji pripažinta neteisėta, nepagrįsta.

5818. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai dėl nustatyto neturtinės žalos dydžio, nekartoja skundžiamo sprendimo motyvų, mano, kad jie teisingi. Teisėjų kolegija atmeta apeliantės argumentus dėl ieškovės veiksmais padarytos atsakovės bendrovei žalos, nes tokių įrodymų į bylą atsakovė nepateikė.

5919. Negalima sutikti su atsakovės argumentais, kad ieškovė nepateikė į bylą teisinių paslaugų apmokėjimo išlaidų įrodymų. Bylos medžiaga patvirtina, kad vadovaujantis atstovavimo 2015 m. liepos 7 d. sutartimi ieškovę pirmosios instancijos teisme atstovavo advokatė O. K. (1 t., b. l .48). Ieškovė už advokatės teisines paslaugas sumokėjo 430 Eur (pinigų priėmimo 2015 m. gruodžio 1 d. kvitas Nr. 641736, pinigų priėmimo 2015 m. spalio 10 d. kvitas Nr. 641716 ), bylinėjimosi išlaidų apmokėjimo mokestinai dokumentai priimti į bylą (1 t., b. l. 116–118). Todėl šis apeliantės argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.

6020. Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovės paminėtos aplinkybės dėl ieškovės sveikatos būklės po ieškovės atleidimo iš darbo yra visiškai abstrakčios ir neturinčios teisinės reikšmės vertinant ieškovės darbą atsakovės bendrovėje, todėl dėl šių apeliantės argumentų plačiau nepasisakoma.

6121. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai įvertino bylos duomenis ir tinkamai nustatė bylai reikšmingas aplinkybes, plačiau dėl kitų apeliacinio skundo argumentų nepasisako, nes teismų praktikoje įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo klausimais pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, jog pirmosios instancijos teismas yra visiškai atskleidęs nagrinėjamos bylos esmę, iš esmės gali pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, nenagrinėdamas visų su tuo susijusių skunde pateiktų argumentų ir dėl jų nepasisakydamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2010-12-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010; 2010-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; kt.).

6222. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo nurodyta, jog teismas, taikydamas CPK 88 straipsnį ir pagal realumo, būtinumo bei pagrįstumo kriterijus pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, remdamasis CPK 98 straipsnio 2 dalimi sprendžia, ar advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens visos sumokėtos sumos pripažįstamos bylinėjimosi išlaidomis ir turi būti atlyginamos. Byloje nustatyta, kad ieškovė turėjo 200 Eur išlaidas apeliacinės instancijos teisme, tai patvirtina ieškovės pateiktas pinigų priėmimo 2016 m. gegužės 9 d. kvitas Nr. 816207 (2 t., b. l. 30). Ieškovę atstovavo advokatė O. K., advokatė ieškovės vardu surašė atsiliepimą į atsakovės apeliacinį skundą, Atsižvelgiant į bylos apimtį ir sudėtingumą, teiktų teisinių paslaugų pobūdį, nėra pagrindo prašomas priteisti teisinių paslaugų išlaidas laikyti aiškiai per didelėmis, neatitinkančiomis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijų, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 .d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikimą teisinę pagalbą (paslaugas) priteistino maksimalaus dydžio su vėlesniais pakeitimais 2015 m. kovo 19 d. Nr. 1R-77, šių rekomenduojamų priteisti maksimalių užmokesčio dydžių 8.11 punkto (už atsiliepimą į apeliacinį skundą) nuostatas. Todėl ieškovės prašymas tenkintinas, iš atsakovės priteistina 200 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei.

6323. Valstybė turėjo byloje išlaidas dėl procesinių dokumentų persiuntimo, vadovaujantis Kauno apygardos teismo raštinės pažyma (2 t., b. l. 34) jos sudaro 5,41 Eur. Atmetus atsakovės apeliacinį skundą, šios išlaidos priteistinos valstybei iš atsakovės (CPK 88 str. 1 d. 3 p. 92 str., 96 str.).

6424. Esant išdėstytiems argumentams teisėjų kolegija konstatuoja, kad remiantis apeliacinio skundo argumentais keisti ar naikinti teismo sprendimo nėra pagrindo, jis priimtas visapusiškai išnagrinėjus bylos aplinkybes, yra teisėtas ir pagrįstas, todėl paliktinas nepakeistas (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

65Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1punktu,

Nutarė

66Alytaus rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 17 d. sprendimo nekeisti.

67Priteisti iš atsakovės UAB ,,Odilija“ (į. k. 149632387, Alytus, Rotušės a. 12 bylinėjimosi išlaidas:

68200 (du šimtai) Eur teisinių paslaugų apmokėjimo išlaidas ieškovei E. J. (a. k. ( - ) Alytus, ( - );

695,41 (penki eurai keturiasdešimt vienas centas) Eur už procesinių dokumentų įteikimą valstybei (išlaidas sumokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į. k. 188659752, įmokos kodas 5660).

70Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Teisėjų kolegija... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. 1. Ieškovė E. J. prašė: pripažinti 2015 m. birželio 1 d. įsakymą Nr.... 6. Ieškovė nurodė, kad dirbo atsakovės bendrovėje pagal neterminuotą darbo... 7. 2. Atsakovė UAB komercinis centras ,,Odilija“ su ieškiniu nesutiko, prašė... 8. Ieškovei paskirta drausmės nuobauda už atsakovės nurodymų: pateikti... 9. Ieškovė neatvyko į darbą 2015 m. birželio 13 d., nors nedarbingumo... 10. Atmestini ieškovės reikalavimai dėl piniginių išmokų priteisimo, nes... 11. 3. Alytaus rajono apylinkės teismas 2016 m. kovo 17 d. sprendimu patenkino... 12. Teismas nustatė, kad su ieškove 2011 m. liepos 11 d. buvo sudaryta... 13. 2011 m. rugpjūčio 12 d. atsakovės įsakymu ieškovė nuo 2011 m. rugpjūčio... 14. Teismas nustatė, kad ieškovė nuo 2012 m. kovo 5 d. iki 2015 m. gegužės 9... 15. Teismas nustatė, kad 2015 m. birželio 1 d. darbdavio įsakymu Nr. 15/105... 16. 2015 m. birželio 13 d. už atsisakymą susipažinti su vidaus darbo tvarkos... 17. Teismas nurodė, kad ieškovė, būdama viešbučių „Vaidila“ ir... 18. Teismas netenkino ieškovės prašymo dėl piniginės kompensacijos priteisimo... 19. Teismas netenkino ieškovės prašymo dėl išlaidų sveikatos patikrinimui... 20. Teismas nustatė, kad byloje nėra ginčo dėl kompensacijos už nepanaudotas... 21. Teismas nustatė, kad ieškovė patyrė dvasinį sukrėtimą, tai atsiliepė... 22. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 23. 4. Apeliaciniu skundu Alytaus rajono apylinkės teismas 2016 m. kovo 17 d.... 24. Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimas yra nepagrįstas ir... 25. 4.1. Visiškai nebuvo atsižvelgta į atsakovo atstovo advokato V. K.... 26. 4.2. E. Z. neteisėtai apkalba generalinį direktorių, meluoja teismui... 27. 4.3. E. Z. teismui meluoja teigdama: toks darbo laikas jai buvo priimtinas,... 28. 4.4. E. Z. įsakymu paskyrus viešbučių „Odė” ir „Vaidila” vyr.... 29. 4.5. E. Z. sąmoningai teismui melavo teigdama, jog nežinojo apie įsakymus... 30. 4.6. E. Z. teismui melavo, jog pažyma dėl neatvykimo į darbą 2015 m.... 31. 4.7 Teismas priteisė 300 Eur ieškovei neturtinei žalai atlyginti. Tačiau... 32. 4.8. Teismas nusprendė priteisti E. Z. naudai išmokas, neatskaičius... 33. 5. Atsiliepimą į atsakovės UAB komercinis centras ,,Odilija“ apeliacinį... 34. 5.1. Apeliaciniame skunde apeliantas nurodo naujas, tikrovės neatitinkančias... 35. 5.2. Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo tikrovės neatitinkančias... 36. 5.3. Apeliaciniame skunde apeliantas reiškia nepagrįstas abejones dėl... 37. 5.4. Apeliantas reiškia visiškai nepagrįstą reikalavimą priteisti iš E.... 38. 5.5. Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas neteisingai įvertino... 39. 5.6. Teismas, tenkindamas dalį ieškinio, vadovavosi teisės normomis,... 40. 5.7. Apeliaciniame skunde nepaneigtas teismo išvadų pagrįstumas ir... 41. 5.8. Apeliacinis skundas atmestinas. Taip pat nepriimtini priedai: Nušalinimo... 42. 5.9. Aiškinamasis raštas neatitinka įrodymams keliamų reikalavimų, nes jį... 43. Teisėjų kolegija... 44. 6. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 45. Dėl naujų įrodymų... 46. 7. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 314 straipsnį... 47. Nagrinėjamoje byloje su apeliaciniu skundu atsakovės atstovas pateikė... 48. 8. Bylos duomenimis ieškovė pradėjo dirbti 2011 m. liepos 12 d. atsakovės... 49. 9 .Bylos medžiaga patvirtina, kad nuo pat darbo pradžios (2011 m. liepos 12... 50. 10. Teisėjų kolegija sutinka su ieškovės argumentais, kad suminę darbo... 51. 11. Atmestinas kaip neįrodytas atsakovės argumentas kad 2011 m. lapkričio 1... 52. 12. Kaip nustatyta byloje atsakovė 2012 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 09-01... 53. 13. Atmestinas atsakovės argumentas dėl tariamo ieškovės atsisakymo... 54. 14. Šalys skirtingai aiškina 2015 m. gegužės 30 d. ieškovės atvykimo į... 55. 15. Kaip nurodyta anksčiau, atsakovė nepateikė į bylą jokių objektyvių... 56. 16. Kasacinės instancijos teismas išaiškino, kad sprendžiant drausminės... 57. 17. Negalima sutikti su apeliantės argumentu dėl ieškovės 2016 m. birželio... 58. 18. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai dėl... 59. 19. Negalima sutikti su atsakovės argumentais, kad ieškovė nepateikė į... 60. 20. Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovės paminėtos aplinkybės dėl... 61. 21. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad pirmosios instancijos... 62. 22. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką dėl... 63. 23. Valstybė turėjo byloje išlaidas dėl procesinių dokumentų persiuntimo,... 64. 24. Esant išdėstytiems argumentams teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 65. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 66. Alytaus rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 17 d. sprendimo nekeisti.... 67. Priteisti iš atsakovės UAB ,,Odilija“ (į. k. 149632387, Alytus, Rotušės... 68. 200 (du šimtai) Eur teisinių paslaugų apmokėjimo išlaidas ieškovei E. J.... 69. 5,41 (penki eurai keturiasdešimt vienas centas) Eur už procesinių dokumentų... 70. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....