Byla e2S-1217-881/2015
Dėl skolos priteisimo, kuria civilinė byla sustabdyta

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo AB „Swedbank“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 17 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-12242-866/2015 pagal ieškovo AB ,,Swedbank“ ieškinį atsakovėms M. K. ir A. J. dėl skolos priteisimo, kuria civilinė byla sustabdyta.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. sausio 16 d. sprendimu už akių iš dalies patenkino ieškovo AB „Swedbank“ ieškinį atsakovėms M. K. ir A. J. dėl skolos priteisimo ir priteisė ieškovui solidariai iš atsakovių M. K. bei A. J. (buvusi K.) 5 257,08 Eur negrąžinto kredito, 2 402,57 Eur nesumokėtų palūkanų už negrąžintą kreditą, 473,14 Eur delspinigių už negrąžintą kreditą, 216,23 Eur delspinigių už nesumokėtas palūkanas, 9 proc. dydžio sutartinių palūkanų už negrąžintą 5 257,08 Eur dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo 2014 m. lapkričio 13 d. iki visiško kredito grąžinimo bankui dienos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (8 349,02 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014 m. lapkričio 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 188,81 Eur žyminio mokesčio.

5Atsakovė A. J. pateikė teismui prašymą panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 16 d. sprendimą už akių ir atnaujinti civilinės bylos nagrinėjimą iš esmės. Be kita ko, nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo išnagrinėta baudžiamoji byla Nr. 1-135-536/2014, kurioje pareiškėja buvo pripažinta nukentėjusiąja. Šioje byloje T. C. buvo kaltinama tuo, kad apgaule gavo iš ieškovo 15 000 Lt dydžio kreditą, nors vartojimo kredito sutartį Nr. 06-064076-VA pasirašė atsakovė M. K. (iki santuokos M. M.), o laiduotoju buvo pareiškėja. Šiuo metu byla apeliacine tvarka nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme.

6Atsakovė M. K. taip pat pateikė teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame, be kita ko, prašė, atnaujinus bylos nagrinėjimą iš esmės, bylą sustabdyti, kol bus išnagrinėta baudžiamoji byla, nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje kaltinimai pateikti T. C., pasisavinant pagal kredito sutartį tariamai atsakovės gautą paskolą. Atsakovės manymu, baudžiamojoje byloje nustatytos faktinės aplinkybės sudaro pagrindą sustabdyti civilinę bylą, iki bus išnagrinėta baudžiamoji byla. Pabrėžė, kad prievolės negali įvykdyti būtent dėl trečiojo asmens nusikalstamų veiksmų, kas sudaro pagrindą atleisti nuo prievolės.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. kovo 17 d. nutartimi patenkino atsakovių pareiškimus dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo bei sustabdė civilinę bylą, iki Vilniaus apygardos teisme bus išnagrinėta baudžiamoji byla Nr. 1A-141-387/2015 ir įsiteisės šioje baudžiamojoje byloje priimtas procesinis sprendimas.

9Teismas konstatavo, kad baudžiamojoje byloje Nr. 1A-141-387/2015 nagrinėjamos aplinkybės, susijusios su šios civilinės bylos dalyku, todėl civilinės bylos nagrinėjimas stabdytinas, iki bus išnagrinėta nurodyta baudžiamoji byla.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovas AB „Swedbank“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 17 d. nutartį. Nurodo, kad atsakovių nurodytoje baudžiamojoje byloje galimai nustatytos aplinkybės neturės reikšmės kredito sutarties ir atsakovių šia sutartimi prisiimtų pareigų galiojimui, nes atsakovės, disponuodamos gauta kredito suma, šiuos pinigus perskolino trečiajam asmeniui. Pripažinus sandorį apsimestiniu, neigiamų padarinių rizika turi tekti apsimestinio sandorio šalims, t. y. asmenims, sąmoningai sudariusiems apsimestinį sandorį ir taip prisiėmusiems šios sandorio negaliojimo riziką. Ieškovas, sudarydamas kredito sutartį pagal atsakovių pateiktus dokumentus, vertino būtent atsakovių galimybę nustatytu laiku bei suderinta tvarka grąžinti suteiktą kreditą, o priimdamas sprendimą dėl kredito sutarties su atsakovėmis sudarymo su trečiaisiais asmenimis nebendradarbiavo. Taigi bankas buvo ir yra sąžininga kredito sutarties šalis, kurios tikrieji ketinimai visiškai atitinka kredito sutarties sąlygas ir kuri neprisiėmė neigiamų šio sandorio negaliojimo pasekmių atsiradimo rizikos. Be to, ieškovas nebuvo įtrauktas į baudžiamąją bylą. Jeigu pasitvirtintų atsakovės pareiškime nurodyti teiginiai dėl suteikto kredito gavimo ir panaudojimo, būtent atsakovės turėtų būti laikomos nesąžiningomis banko atžvilgiu, nes sąmoningai veikdamos kartu su trečiaisiais asmenimis įgijo ir panaudojo gautą kreditą ne pagal tikslinę paskirtį. Tokiu atveju svarstytinas klausimas dėl atsakovių baudžiamosios atsakomybės atsiradimo, kadangi kredito gavimas apgaulės būdu arba kredito panaudojimas ne pagal tikslinę paskirtį yra nusikalstama veika. Atsakovės, būdamos kredito sutarties šalimi, privalo vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, nepriklausomai nuo to, kaip panaudojo su ieškovu sudarytos sutarties pagrindu gautą kreditą ir/ar, kokius susitarimus sudarė su trečiaisiais asmenimis dėl savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Kredito gavimas, jo perskolinimas trečiajam asmeniui ir trečiojo asmens įsipareigojimų atsakovams nevykdymas nėra ir negali būti pagrindas pasibaigti atsakovų įsipareigojimams pagal kredito sutartį arba atleisti juos nuo atsakomybės grąžinti ieškovui kredito sumą bei sumokėti kitus su kredito suteikimu susijusius būtinus mokėjimus. Taigi atsakovių prašymas stabdyti civilinę bylą neatitinka CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintos sąlygos, nes tarp baudžiamosios bylos ir civilinės bylos nėra prejudicinio ryšio.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė M. K. ginčija atskirojo skundo pagrįstumą ir prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 17 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad skundžiamoje nutartyje teisingai bei pagrįstai nurodyta, jog baudžiamojoje byloje nagrinėjamos aplinkybės yra susijusios su šios civilinės bylos dalyku. Be to, baudžiamojoje byloje vertinami (nurodomi) ir paties ieškovo darbuotojų veiksmai, išduodant (suteikiant) kreditą atsakovei. Atsakovės nuomone, viena iš apsimestinio sandorio šalių ir buvo ieškovas (jo vardu veikiantys darbuotojai). Taigi ieškovo teiginiai, kad atsakovė bet kuriuo atveju yra atsakinga pagal kredito sutartį, ar kad jai gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė, negali būti vertinami šioje stadijoje, t. y. kol nėra išnagrinėta baudžiamoji byla.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

16Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėta ir pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu – kai negalima nagrinėti bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama baudžiamąja tvarka – sustabdyta civilinė byla.

17Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos (CPK 162³ str.).

18CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtinta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Kasacinio teismo išaiškinta, kad sustabdyti civilinę bylą nurodytu pagrindu galima tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009; 2010 m. sausio 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2010; 2011 m. balandžio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje 3K-3-185/2011; kt.). Be to, negalėjimas išnagrinėti civilinės bylos, kol nebus išnagrinėta kita byla, reiškia, kad teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2007; 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009; 2010 m. sausio 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2010; kt.). Jei teismas visus teisiškai reikšmingus faktus nagrinėjamoje byloje gali nustatyti pats, kai tarp bylų nėra prejudicinio ar kito teisinio ryšio, teismas neturi teisės sustabdyti bylos ir savo kompetencijos perkelti kitam teismui ar kitai institucijai. Tai, galima ar ne išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje, kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-268/2005; teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2011; 2012 m. liepos 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2012; kt.).

19Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas privalomą civilinės bylos sustabdymą motyvavo faktu, kad baudžiamojoje byloje nagrinėjamos aplinkybės yra susijusios su šios civilinės bylos dalyku, tačiau, kokios tai yra aplinkybės (lemiančios būtinybę taikyti civilinės bylos sustabdymo institutą), teismas nenurodė. Kasacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad teismas, siekdamas teisingai pritaikyti CPK 163 straipsnio 3 punkte nustatytą privalomojo sustabdymo pagrindą, turi tinkamai nustatyti įrodinėjimo dalyką abiejose bylose; spręsdamas, yra tarp dviejų nagrinėjamų bylų tiesioginis teisinis ryšys ar ne, turi išaiškinti, kokie teisiškai reikšmingi faktai turi būti nustatyti byloje, kurios nagrinėjimą prašoma sustabdyti pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą, ir kokie nustatinėjamoje byloje, dėl kurios prašoma sustabdyti bylą. Įrodinėjimo dalyką, taigi byloje nustatytinus faktus, lemia ginčo šalių reikalavimų ir atsikirtimų pagrindai (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-221/2008; 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009; 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje DnB Nr. 3K-3-440/2011; kt.). Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas pareikštu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovių negrąžintą kreditą. Kartu su ieškiniu ieškovas pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad vartojimo kredito sutartį sudarė atsakovė M. K., o atsakovė A. J. – laidavo už tinkamą atsakovės prievolių įvykdymą. Kaip teisingai nurodo ieškovas, paprastai tikrieji vienos iš sandorio šalių sandorio sudarymo motyvai nėra žinomi kitai sandorio šaliai, o kredito gavėjo bei laiduotojo susitarimai su trečiaisiais asmenimis dėl kredito panaudojimo neturi įtakos kredito gavėjo prievolių pagal sudarytą kredito sutartį (laiduotojo – pagal laidavimo sutartį) galiojimui. Tačiau, kaip minėta, skundžiamoje nutartyje apskritai nėra nurodyta, kokios konkrečiai baudžiamojoje byloje nagrinėjamos aplinkybės, teismo nuomone, turi esminės reikšmės šios civilinės bylos išnagrinėjimui, t. y. skundžiama nutarties dalis yra nemotyvuota. Atsižvelgiant į tai, civilinės bylos sustabdymo pagrįstumo klausimas negali būti išspręstas iš esmės apeliacinės instancijos teisme, todėl skundžiama nutarties dalis panaikinama ir klausimas dėl civilinės bylos sustabdymo perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 17 d. nutarties dalį dėl bylos sustabdymo panaikinti ir klausimą dėl civilinės bylos sustabdymo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. sausio 16 d. sprendimu už akių iš... 5. Atsakovė A. J. pateikė teismui prašymą panaikinti Vilniaus miesto... 6. Atsakovė M. K. taip pat pateikė teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. kovo 17 d. nutartimi patenkino... 9. Teismas konstatavo, kad baudžiamojoje byloje Nr. 1A-141-387/2015 nagrinėjamos... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovas AB „Swedbank“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė M. K. ginčija atskirojo skundo... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėta ir pagrįsta... 17. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 18. CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtinta, kad teismas privalo sustabdyti bylą,... 19. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas privalomą civilinės bylos... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 17 d. nutarties dalį dėl bylos...