Byla e2-1955-275/2019
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo T. K

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė,

2sekretoriaujant Rūtai Miltinytei,

3dalyvaujant ieškovo BUAB „Vilniaus statybos trestas“ atstovui adv. Valdui Rakauskui, atsakovo V. K. atstovei adv. Astai Astrauskienei, trečiojo asmens T. K. atstovui adv. Arvydui Ražauskui,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Vilniaus statybos trestas“ ieškinį atsakovui V. K. dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo T. K..

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

61.

7Ieškovas BUAB „Vilniaus statybos trestas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė solidariai iš atsakovų V. K. ir T. K. solidariai priteisti 65 164,50 Eur skolos; 5 procentus metinių palūkanų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. 2018-11-19 d. byloje ieškovas byloje pateikė pareiškimą dėl dalies ieškinio atsisakymo, kuriame nurodė, jog atsisako ieškinio dalyje dėl 27 513,90 Eur sumos priteisimo, prašė priteisti tik iš atsakovo V. K. 37 650,60 Eur, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, pakeisti atsakovo T. K. procesinę padėtį iš atsakovo į trečiojo asmens. Nurodė, kad atsakovui V. K. į bylą pateikus įrodymus, kad lėšas iš D. M. pagal tris pakvitavimus gavo Statybos direktorius V. K., o atsakovui T. K. atsiliepime į ieškinį nurodžius, kad kitoje civilinėje byloje, nagrinėtoje Vilniaus rajono apylinkės teisme (bylos Nr. e2-5081-723/2017) D. M. nepateikus įrodymų, patvirtinančių 230 000 Lt sumokėjimą , byloje esant įrodymams tik dėl 130 000 Lt sumokėjimo ieškovas atsisakė ieškinio abiejų atsakovų atžvilgiu, bei atsisakė ieškinio dalyje dėl 37 650,60 Eur priteisimo atsakovo T. K. atžvilgiu. 2018-11-20 teismo posėdyje buvo patenkintas ieškovo prašymas pakeisti atsakovo T. K. procesinę padėtį iš atsakovo į tretyjį asmenį.

82.

9Ieškinys buvo grindžiamas tuo, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 5 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Vilniaus statybos trestas“. 2016 m. balandžio 29 d. nutartimi teismas pripažino UAB „Vilniaus statybos trestas“ bankrotą tyčiniu, byloje buvo patvirtinti BUAB „Vilniaus statybos trestas“ kreditorių finansiniai reikalavimai 386 252,94 Eur.

103.

11Ieškinyje nurodyta, kad jis teikiamas tuo pagrindu, kad UAB „Vilniaus statybos trestas“ naudai atsakovams perduotos lėšos grynais pinigais nepateko į UAB „Vilniaus statybos trestas“ turto masę.

124.

13Nurodyta, kad atsakovas V. K., pateikęs atsiliepimą į ieškinį Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-23100-852/2013 nurodė, kad per kelis kartus iki 2011 m. gruodžio mėnesio pabaigos UAB „Vilniaus statybos trestas“ naudai D. M. sumokėjo 225 000 Lt lėšų sumą grynais pinigais už atliktinus individualaus namo statybos darbus. Nurodyta, kad V. K. žiniomis, nurodytų lėšų gavimas nebuvo apskaitytas UAB „Vilniaus statybos trestas“ buhalterinėje apskaitoje. Teigiama, kad atsakovui T. K. negalėjus paaiškinti šių lėšų panaudojimo, jų nebeturint, T. K. D. M. naudai pasirašė vekselius 225 000 LT sumai. Iš minėtame atsiliepime nurodomų aplinkybių seka, kad atsakovas V. K. buvo tiesioginis (pirminis) nurodytų visų ar dalies lėšų, sumokėtų UAB „Vilniaus statybos trestas“ naudai, gavėjas. Ar V. K. visas gautas iš D. M. lėšas perdavė T. K., ieškovas nurodė neturintis įrodymų, todėl teigia, kad abu atsakovai yra atsakingi dėl šių lėšų nepatekimo į UAB „Vilniaus statybos trestas“ turto masę.

145.

15Ieškovo teigimu, BUAB „Vilniaus statybos trestas“ buhalterinėje apskaitoje nėra apskaityti D. M. atlikti 225 000 LT mokėjimai grynais pinigais. Be to, atsakovo T. K. asmeninių vekselių D. M. naudai pasirašymas vertintinas kaip fakultatyvus įrodymas to, kad D. M. sumokėtos grynais pinigais lėšos nepateko į UAB „Vilniaus statybos trestas“ turto masę bei nebuvo panaudotos UAB „Vilniaus statybos trestas“ naudai.

166.

17Pažymi, jog dėl atsakovų veikų, neperduodant BUAB „Vilniaus statybos trestas“ naudai sumokėtų lėšų, jos kreditoriai neteko galimybės nukreipti savo kreditorinius reikalavimus 65 164,50 Eur sumai.

187.

19Teisme gautas ieškovo pareiškimas, kuriuo jis prašo priimti dalies ieškinio 27 513,90 Eur sumai atsisakymą; priimti dalies ieškinio atsakovo T. K. atžvilgiu atsisakymą, o iš atsakovo V. K. BUAB „Vilniaus statybos trestas“ naudai priteisti 37 650,60 Eur skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

208.

21Nurodo, kad ieškovas atsisako dalies ieškinio reikalavimų tuo pagrindu, kad tik bylos nagrinėjimo procese atsakovas V. K. pateikė rašytinius įrodymus, patvirtinančius faktą, kad 130 000 Lt D. M. sumokėjo asmeniškai V. K. bei tai, kad D. M. į bylą nepateikė rašytinių įrodymų, patvirtinančių jos teiginius apie 130 000 Lt sumą viršijančių lėšų sumokėjimą ieškovo naudai, pinigus sumokant atsakovams. Ieškovas laikosi pozicijos, kad į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 37 650,60 Eur (130 000 Lt) iš visos pirminio ieškinio sumos (65 164,50 Eur) ieškovo naudai gavo grynais pinigais asmeniškai atsakovas V. K., o šių lėšų perdavimo įmonei (sumokant į kasą, banko sąskaitą ar kt.) įrodymų lėšas gavęs atsakovas V. K. taip ir nepateikė. Tuo pagrindu 37 650,60 Eur suma priteistina asmeniškai iš V. K..

229.

23Pažymi, kad ieškovo apskaitoje nesant, o apie lėšų sumokėjimą pareiškusiam asmeniui (D. M.) nepateikus į bylą rašytinių įrodymų apie likusios ieškinio 27 513,90 Eur sumos sumokėjimą grynais pinigais ieškovo naudai, lėšas sumokant atsakovams, ieškovas atsisako ieškinio sumos dalies 27 513,90 Eur abiejų atsakovų atžvilgiu.

2410.

25Atsakovas T. K., pateikęs atsiliepimą į pradinį ieškinį, su ieškiniu nesutinka ir prašo taikyti ieškinio senatį bei atmesti visa apimtimi ieškovo BUAB „Vilniaus statybos trestas“ ieškinį dėl 65 164,50 EUR žalos, 5 proc. procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo kaip pareikštą praleidus įstatyme nustatytą 3 metų ieškinio senaties terminą; atmesti visa apimtimi ieškovo BUAB „Vilniaus statybos trestas“ ieškinį dėl 65 164,50 EUR žalos, 5 proc. procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo atsakovo T. K. atžvilgiu kaip neteisėtą ir nepagrįstą.

2611.

27Nurodo, kad 2011 m. rugsėjo 13 d. tarp UAB „WoOzy“ (vėlesnis pavadinimas - UAB „Vilniaus statybos trestas“ , toliau - Rangovas arba Bendrovė, arba Ieškovas), atstovaujantis direktoriaus T. K. (toliau - Atsakovas Nr. 1), ir D. M. (toliau - Užsakovė) buvo sudaryta statybos darbų rangos sutartis, pagal kurią Rangovas įsipareigojo Užsakovei atlikti individualaus vienbučio gyvenamojo namo (toliau tekste - Namas), esančio ( - ) statybos darbus bei perduoti šiuos darbus Užsakovo nuosavybei. Atitinkamai, Užsakovė įsipareigojo sumokėti už atliktus darbus Sutarties prieduose nurodytą atlygį. Sutarties sudarymo dieną Rangovas ir Užsakovas pasirašė prie Sutarties sąmatą-priedą Nr. 1 (toliau - Sutarties Priedas Nr. 1), pagal kurį užfiksavo Namo statybos darbų vertę bendrai 298 928,02 Lt sumai. Atitinkamai Užsakovė, vykdydama Sutarties 7.2. p. numatytą 40 proc. avansinio mokėjimo nuo Sutarties Priede Nr. 1 užfiksuotos statybos darbų kainos prievolę, nors ir vėluodama, tačiau trimis skirtingais bankiniais pavedimais pervedė į Rangovo banko sąskaitą suapvalintą bendrą 120 000 Lt avanso sumą. Svarbu pastebėti, jog likusi 60 proc. Namo statybos darbų kainos dalis, remiantis Sutarties 7.3. p., turėjo būti sumokėta Rangovui užbaigus Namo statybos darbus bei juos perdavus Užsakovei. Sudarius Sutartį, atsakovas Nr. 1, kaip Rangovo direktorius, 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 15092011-A (toliau - Įsakymas dėl Statybos vadovo paskyrimo) paskyrė Bendrovėje statybos direktoriumi pagal darbo sutartį dirbantį V. K. (toliau tekste - Atsakovas Nr. 2) atsakingu asmeniu bei statybos darbų vadovu, vykdant su Užsakove sudarytą Sutartį dėl Namo statybos. Atitinkamai, paskyrus Atsakovą Nr. 2 statybos darbų vadovu, pastarasis pradėjo Sutartyje numatytų darbų organizavimą, pasitelkė Bendrovėje dirbančius statybininkus, subrangovus bei asmeniškai kontroliavo Namo statybos darbus.

2812.

292012 m. pavasarį Rangovui vykdant Sutartį bei Namo statybos darbus, Užsakovė pradėjo reikšti įvairiausias pretenzijas dėl atliekamų darbų netinkamos kokybės. Dar daugiau, 2012 m. gegužės mėn. Atsakovas Nr. 2 informavo Atsakovą Nr. 1 apie tai, jog Užsakovė, būdama nepatenkinta Rangovo atliekamais darbais, pasikvietė į objektą, kuriame statomas namas, Atsakovą Nr. 2, taip pat kitų juridinių asmenų atstovus, bei, sudariusi komisiją, 2012 m. gegužės 8 d. parengė ir pasirašytinai įteikė Atsakovui Nr. 2 atliktų statybos darbų defektinį aktą Nr. 2012/05/08 (toliau tekste - Defektinis Aktas). Minimu Defektiniu aktu Rangovas buvo įpareigotas demontuoti Namo stogo konstrukcijas, jas naujai įrengti, demontuoti sienas ir jas naujai perstatyti, taip pat įvertinti dėl netinkamo Sutarties vykdymo Užsakovės patirtus nuostolius.

3013.

31Rangovas, atsižvelgdamas į Defektinį Aktą, taip pat įvertindamas, jog Užsakovė yra teisininkė bei prokurorė, nenorėdamas turėti jokių teisminių ginčų, objekte, vadovaujamas atsakovo Nr. 2, ėmėsi Defektiniame akte nurodytų trūkumų šalinimo, papildomų statybos darbų atlikimo. Tačiau ir praėjus pusmečiui nuo Rangovo intensyviai atliekamų statybos darbų bei Defektiniame akte nurodytų trūkumų šalinimo, Užsakovė toliau nuosekliai reiškė pretenzijas Rangovui bei Atsakovui Nr. 2, teikdama, jog statybos darbai atlikti netinkamai, ji yra patyrusi didžiulius nuostolius dėl netinkamo Sutarties vykdymo. Reikšdama įvairias pretenzijas dėl netinkamo Sutarties vykdymo, Užsakovė atsisakė priimti atliktus darbus, taip pat atsisakė pasirašyti galutinį atliktų darbų aktą, galiausiai, atsisakė apmokėti likusią 60 proc. darbų kainos dalį, kaip tai numatyta Sutarties 7.3. p.

3214.

332012 m. gruodžio 28 d. Užsakovė, iki tol visą laiką dėl Sutarties vykdymo kontaktą palaikiusi išimtinai tik su Atsakovu Nr. 2, paskambino Atsakovui Nr. 1, kaip Bendrovės direktoriui, ir pareikalavo susitikti. Susitikimo metu Užsakovė nurodė, jog Atsakovo Nr. 1 vadovaujama Bendrovė grubiai pažeidė Sutartį, netinkamai atliko Namo statybos darbus, dėl ko Užsakovė laikosi nuomonės, jog ji, sumokėdama 120 000 Lt, yra permokėjusi mažiausiai 87 000 Lt sumą. Atitinkamai Užsakovė pareikalavo iš Atsakovo Nr. 1 ištaisyti Bendrovės atliktų Namo statybos darbų broką, taip pat pareikalavo, jog Bendrovė jos naudai pasirašytų 87 000 Lt sumai paprastą neprotestuotiną vekselį Nr. 1, kaip prievolės ištaisyti statybos darbų broką įvykdymo užtikrinimą. Maža to, minimo susitikimo metu Užsakovė nurodė, jog nepasitiki Bendrovės finansine padėtimi, todėl pareikalavo, jog analogišką vekselį 87 000 Lt sumai, siekiant užtikrinti prievolės ištaisyti statybos darbų broką įvykdymą, asmeniškai pasirašytų ir Atsakovas Nr. 1. Kadangi, nepasirašius šių vekselių, užsakovė grasino Atsakovui Nr. 1 kreiptis į teismą bei reikalauti visos 120 000 Lt avanso sumos grąžinimo, taip pat reikalauti kitų papildomų nuostolių atlyginimo bei Bendrovės piniginių lėšų arešto, Atsakovas Nr. 1, nenorėdamas konfliktų su Užsakove, esančia prokurore, taip pat siekdamas išsaugoti verslą nuo pinginių lėšų arešto, sutiko pasirašyti tiek Bendrovės vardu, tiek ir asmeniškai Užsakovės iš anksto paruoštus vekselius 87 000 Lt sumai, taip pat įsipareigojo dėti maksimalias pastangas, kad Rangovas operatyviai pašalintų statybos darbų broką.

3415.

35Atsakovas Nr. 1, tiek Bendrovės vardu, tiek ir asmeniškai pasirašęs nurodytus vekselius, nedelsiant susisiekė su Atsakovu Nr. 2 ir pareikalavo, jog pastarasis, kaip statybos darbų vadovas pagal Sutartį, atliktų visus reikiamus darbus Namo trūkumų pašalinimui. Tačiau Atsakovui Nr. 2 toliau vykdant Sutartį bei šalinant padarytus trūkumus, Atsakovas Nr. 1 vis būdavo informuojamas Atsakovo Nr. 2 apie tai, kad Užsakovė toliau sistemingai reiškia pretenzijas ir yra nepatenkinta Rangovo atliekamais darbais.

3616.

372013 m. liepos 10 d. Atsakovas Nr. 1 sulaukė antrojo Užsakovės skambučio ir pakvietimo susitikti bei aptarti Sutarties ir Namo statybos darbų. Atsakovui Nr. 1 susitikus su Užsakove, pastaroji nurodė, jog Atsakovas Nr. 2 ne tik kad iki galo nepašalino anksčiau nurodytų Namo statybos darbų trūkumų, tačiau padarė papildomų defektų, kuriuos Užsakovei teks šalinti pasitelkus kitus rangovus. Užsakovė nurodė, jog Rangovui yra nustatomas galutinis terminas iki 2013 m. rugsėjo mėn. pašalinti visus trūkumus, kitu atveju ji kreipsis į teismą. Maža to, minimo susitikimo metu Užsakovė nurodė, jog laikosi pozicijos, kad yra be pagrindo sumokėjusi 120 000 Lt avansą, be to, siekiant ištaisyti darbų trūkumus su kitais rangovais, jai tai neva kainuos ne mažiau kaip 50 000 Lt. Todėl susitikimo metu Užsakovė vėl pateikė Atsakovui Nr. 1 pačios Užsakovės parengtus du paprastuosius neprotestuotinus vekselius 83 000 Lt sumai, kurie, pasak Užsakovės, kartu su 2012 m. gruodžio 28 d. vekseliais bendroje sumoje turėjo garantuoti likusios avansu sumokėtos 33 000 Lt sumos grąžinimą, taip pat turėjo garantuoti 50 000 Lt tariamų būsimų nuostolių kompensavimą. Taigi Užsakovė susitikimo metu pareikalavo, kad prievolės ištaisyti Namo statybos darbų trūkumus iki 2013 m. rugsėjo mėn. įvykdymo užtikrinimui Atsakovas Nr. 1 Bendrovės vardu, taip pat asmeniškai savo vardu pasirašytų minimus vekselius. Atsakovas Nr. 1, vėlgi, įvertindamas susidariusią sudėtingą situaciją, žinodamas apie Defektinį Aktą, taip pat suprasdamas, kad turi reikalą su Užsakove, esančia prokurore, pasirašė minėtus vekselius ir įsipareigojo iki 2013 m. rugsėjo mėn. ištaisyti visus Rangovo padarytus trūkumus, jog Užsakovei nereiktų pasitelkti kitų rangovų trūkumų šalinimui.

3817.

39Atsakovo Nr. 1 turimais duomenimis, Užsakovės pretenzijomis kelti trūkumai buvo aktyviai šalinami iki 2013 m. lapkričio mėn. pabaigos, tačiau Užsakovė, reikšdama pretenzijas, iki galo taip ir nepriėmė Rangovo atliktų darbų, taip pat nepasirašė galutinio atliktų darbų akto. Kadangi 2013 m. pabaigoje Bendrovės finansinė situacija pradėjo itin blogėti, 2014 m. vasario 5 d. Vilniaus apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1754-258/2014 iškėlė Bendrovei bankroto bylą, dėl ko Atsakovas Nr. 1, kaip Bendrovės vadovas, nebespėjo suderinti su Užsakove likusių pagal Sutartį mokėti sumų, įvertinant Užsakovės galimai patirtus nuostolius dėl netinkamų darbų kokybės, pradelstų terminų ir kitų galimų Sutarties pažeidimų iš Rangovo pusės.

4018.

41Atsakovas nesutiko su ieškinyje nurodytais teiginiais, kad Užsakovė už namo statybą neva iki 2011 m. gruodžio mėnesio pabaigos sumokėjo 225 000 Lt sumą grynaisiais pinigais, tačiau šie pinigai nebuvo ir iki šiol nėra apskaityti Bendrovės buhalterinėje apskaitoje. Atsakovui nesuprantama, apie kokias grynųjų pinigų sumas Atsakovas Nr. 2 melagingai nurodo savo atsiliepime į Bendrovės ieškinį dėl baudos ir nuostolių priteisimo, kai pagal Rangovo ir Užsakovės sudarytos Sutarties 7.1. p. numato, kad „Atsiskaitymai vyksta per Užsakovo ir Rangovo sąskaitas bankuose, nurodytas šioje Sutartyje, Lietuvos nacionaline valiuta“. Kitaip tariant, Užsakovei ne tik nebuvo jokio pagrindo iki 2011 m. gruodžio mėn. pabaigos mokėti kokias nors sumas Bendrovei, ar, juo labiau Atsakovui Nr. 1, grynaisiais pinigais, tačiau atsiskaitymo grynaisiais pinigais nenumatė ir Sutartis.

4219.

43Atsakovas nurodė, jog vėlesniu Sutarties vykdymo laikotarpiu, t. y. jau po avanso sumokėjimo, Užsakovė niekuomet nėra mokėjusi Bendrovei ir (ar) Atsakovui Nr. 1 jokių piniginių sumų nei grynaisiais pinigais, nei bankiniu pavedimu, kadangi Užsakovė nuo 2012 m. pavasario nuolat reiškė pretenzijas Rangovui dėl namo kokybės, vėliau netgi buvo parengusi Defektinį Aktą ir niekuomet nepriėmė Namo statybos rezultato iš Bendrovės, taip pat niekuomet nepasirašė galutinio darbų priėmimo-perdavimo ir Namo statybos užbaigimo akto, todėl Užsakovei, remiantis Sutarties 7.3. p., niekuomet nebuvo atsiradusi prievolė sumokėti Bendrovei likusią 60 proc. Sutarties kainos dalį. Vadinasi, ir vėlesniu Sutarties vykdymo laikotarpiu, priešingai nei melagingai teigia savo atsiliepime į Bendrovės ieškinį dėl baudos sumokėjimo ir nuostolių atlyginimo Atsakovas Nr. 2, Užsakovei nebuvo atsiradusi jokia pareiga mokėti kokias nors pinigų sumas Rangovui.

4420.

45Atsakovas Nr. 1 nurodė, kad Atsakovo Nr. 2 akivaizdų melą įrodo vien jau nelogiškai atsiliepime į Bendrovės ieškinį pateikiamos aplinkybės, jų chronologija. Antai, Atsakovas Nr. 2 teigia neva Užsakovė sumokėjo Atsakovui Nr. 1 grynaisiais pinigais 225 000 Lt sumą iki 2011 m. gruodžio mėn. pabaigos ir dėl šios sumokėtos sumos Bendrovė, taip pat Atsakovas Nr. 1, neva išrašė vekselius. Tačiau Atsakovas Nr. 2, meluodamas ir iškraipydamas faktus, neatkreipė dėmesio į tai, jog Vekseliai buvo išrašyti 2012 m. gruodžio 28 d. bei 2013 m. liepos 10 d.

4621.

47Faktą, kad pagal Vekselius jokie pinigai niekuomet nebuvo mokami ir Vekseliai buvo pasirašyti tik kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė, t. y. prievolės, kad Rangovas ištaisys Sutartinius statybos darbų brokus, patvirtina ir pati Užsakovė kartu su Ieškovo ieškiniu pateikiamame Užsakovės 2017 m. lapkričio 30 d. triplike Vilniaus rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2- 5081-723/2017.

4822.

49Svarbu atkreipti dėmesį, jog nurodyta Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-23100-852/2013 dėl 5 000 Lt baudos ir kitų nuostolių priteisimo Bendrovės buvo inicijuota todėl, jog Atsakovas Nr. 2, kaip Bendrovėje pagal darbo sutartį dirbęs statybos direktorius, buvo pažeidęs su Bendrove sudarytą konfidencialumo ir nekonkuravimo susitarimą. Bendrovės 2013 m. gegužės 14 d. Vilniaus miesto apylinkės teismui pateiktame ieškinyje yra aiškiai nurodoma, jog Atsakovas Nr. 2 nutekindavo konfidencialią informaciją savo sutuoktinės vadovaujamai statybų Įmonei UAB „Vilniaus SRV“ apie Bendrovės teikiamus pasiūlymus konkursuose, dėl ko UAB „Vilniaus SRV“, užsiimdama analogiška veikla kaip ir Bendrovė, galėdavo pateikti geresnius konkursinius pasiūlymus ir juos laimėti. Maža to, Atsakovas Nr. 2, dirbdamas Bendrovėje, tuo pačiu dirbo ir savo sutuoktinės vadovaujamoje bei statybų rangos darbais užsiimančioje įmonėje UAB „Vilniaus SRV“, tokiu būdu grubiai pažeisdamas su Bendrove sudarytą konfidencialumo ir nekonkuravimo susitarimą. Ir nors Bendrovė bei Atsakovas Nr. 2 užbaigė kilusį ginčą taikiai bei 2013 m. spalio 21 d. sudarė taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-23100-852/2013, tačiau akivaizdu, kad Atsakovas Nr. 2 pateikė kartu su atsiliepimu tikrovės neatitinkančius ir melagingus teiginius. Todėl šioje Civilinėje byloje vertinant Atsakovo Nr. 2 atsiliepime į Bendrovės ieškinį pateikiamus jokiais įrodymais nepagristus teiginius, būtina turėti omenyje tai, jog Atsakovas Nr. 2 yra nesąžiningas asmuo.

5023.

51Kaip matyti iš Ieškovo Bankroto administratoriaus pareikšto ieškinio, Ieškovas, remdamasis Vilniaus rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-5081-723/2017 Užsakovės 2017 m. spalio 27 d. atsiliepimu į Bendrovės ieškinį, taip pat remdamasis 2017 m. lapkričio 30 d. tripliku teigia, jog Užsakovė, vadovaudamasi Sutartimi, neva Sutarties pasirašymo dieną sumokėjo 100 000 Lt grynaisiais pinigais, 2011 m. lapkričio 15 d. neva sumokėjo grynaisiais pinigais 55 000 Lt, 2011 m. gruodžio 14 d. neva sumokėjo grynaisiais pinigais 20 000 Lt, 2011 m. gruodžio 21 d. neva sumokėjo grynaisiais pinigais 55 000 Lt sumą, visus šiuos pinigus perduodama Atsakovui Nr. 2. Kitaip tariant, savo procesiniuose dokumentuose Užsakovė teigia, kad grynaisiais pinigais pagal Sutartį Atsakovui Nr. 2 iš viso yra sumokėjusi 230 000 Lt. Remdamasis šiais Užsakovės parodymais, Ieškovas Bankroto administratorius teigia, jog šie pinigai, tiksliau 5 000 Lt mažesnė suma, t. y. 225 000 Lt (arba 65 164,50 EUR) buvo neva neapskaityti Bendrovės apskaitoje. Atsakovas Nr. 1 nesutinka su tokiais Užsakovės procesiniuose dokumentuose pateikiamais teiginiais. Tokius Užsakovės teiginius Atsakovas Nr. 1 vertina tik kaip gynybinę poziciją dėl Bankroto administratoriaus Užsakovei pareikšto ieškinio Vilniaus rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-5081-723/2017.

5224.

53Atsakovas taip pat pažymi, jog žinodamas nesąžiningą ir negarbinga Atsakovo Nr. 2 būdą bei elgesį, nėra tikras ir negali garantuoti, jog Atsakovas Nr. 2, Įsakymu dėl statybos vadovo paskyrimo būdamas atsakingu už Sutarties vykdymą iš Rangovo pusės ir Namo statybą, neturėjo jokių vidinių ir Bendrovei bei Atsakovui Nr. 1 nežinomu susitarimu su Užsakove. Atsakovas Nr. 1 neatmeta galimybės, jog tokie susitarimai galėjo būti, taip pat neatmeta galimybės, jog Atsakovas Nr. 2 galėjo gauti iš Užsakovės pinigų, apie kurios Atsakovas Nr. 1 ir Bendrovė nežino. Atsižvelgiant į tai, jog Užsakovė nurodo, kad tariamą 230 000 Lt grynųjų pinigų sumą mokėjo Atsakovui Nr. 2, Atsakovas Nr. 1 neatmeta galimybės, jog dalį darbų, įskaitant medžiagų tiekimą, pagal atskirą ir Atsakovui Nr. 1 nežinomą susitarimą, objekte galėjo vykdyti Atsakovo Nr. 2 sutuoktinės vadovaujama UAB „Vilniaus SRV“.

5425.

55Nurodydamas ieškinio pagrindą, Ieškovas jį iš esmės teisiškai formuluoja kaip Bendrovės patirtą žalą dėl tariamai neapskaitytos 65 164,50 EUR sumos, o ne kaip Bendrovės paskolintų ir tariamai Atsakovo Nr. 1 ir (ar) Atsakovo Nr. 2 negrąžintos paskolos. Atsakovo Nr. 1 nuomone, Ieškovo pareikštas ieškinys teisinės kvalifikacijos prasme yra ieškinys dėl žalos atlyginimo, o ne skolos priteisimo ir tokiam ieškiniui pareikšti Ieškovas yra akivaizdžiai praleidęs įstatymų nustatytą ieškinio senaties terminą.

5626.

57Atsakovas V. K. pateikęs atsiliepimą į pradinį ieškinį prašo jį jo atžvilgiu atmesti, kaip nepagrįstą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2011 m. liepos 14 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta darbo sutartis (toliau – Darbo sutartis), kurios pagrindu, atsakovas pradėjo eiti pas ieškovą statybos darbų vadovo pareigas, o nuo 2011 m. rugpjūčio 15 d. statybos direktoriaus pareigas. Atsakovo darbo pobūdis buvo susijęs su vykdomų statybų priežiūra ir darbų organizavimu. Atsakovas niekada įmonėje nedirbo su įmonės kasa ar grynaisiais pinigais, todėl niekada nebuvo atsakingas už grynųjų pinginių lėšų operacijų fiksavimą įmonės buhalteriniuose dokumentuose. Dar 2011 m. buvo susitarta dėl individualaus namo statybos su D. M.. Nurodytos sutarties pagrindu per kelis kartus iki 2011 m. gruodžio mėnesio pabaigos, atsakovo manymu, ieškovui grynaisiais pinigais galėjo būti sumokėta apie 225 000 Lt suma. Dalį šių lėšų, viso 130 000 litų, per kelis kartus D. M. perdavė betarpiškai atsakovui V. K., tačiau tik tuo tikslu, kad šios lėšos būtų perduotos įmonės vadovui T. K.. Tai yra atsakovas V. K. atliko pinigų perdavimo vaidmenį, paimant pinigus iš D. M. ir juos perduodant vadovui.

5827.

59Perduodant lėšas kiekvieną kartą atsakovas V. K. D. M. išduodavo pakvitavimus, patvirtinančius, kad gavo lėšas namo statybai: 2011-11-15 55 000 Lt; 2011-12-14 20 000 Lt; 2011-12-21 55 000 Lt. Kiekvieną kartą, gavęs lėšas iš D. M., tą pačią dieną atsakovas visas sumas pristatydavo įmonės vadovui T. K., kuris ir turėjo pareigą apskaityti įmonės vardu gautas pinigines lėšas. Atsakovas V. K. nedisponavo įmonės gautomis piniginėmis lėšomis ir kiekvieną kartą, esant poreikiui apmokėti už darbus ar medžiagas turėjo kreiptis į įmonės vadovą.

6028.

61Kažkuriuo metu, iškilus konfliktui dėl gautų lėšų ir atliktų darbų, buvo organizuotas susitikimas su D. M., kuriame dalyvavo abu atsakovai. Šio susitikimo metu T. K. patvirtino, kad V. K. perdavė visas sumas, kurios buvo jam perduotos D. M., po ko D. M. V. K. grąžino pakvitavimų originalus. Tą pačią dieną T. K. išrašė D. M. vekselius. Taigi, būtent įmonės direktorius buvo atsakingas už piniginių lėšų apskaitymą įmonės buhalterijoje.

6229.

63Pažymi, kad Ieškovas ieškinyje teigdamas, kad atsakovas turėjo prievolę nedelsiant įnešti į turto masę (kasą) 225 000 litų, nenurodo, kokiu pagrindu (įmonės vidaus dokumentu) atsakovas V. K. turėjo pareigą šiuos veiksmus atlikti. Atsakovas neginčija, kad jis turėjo pareigą pristatyti gautas lėšas įmonės vadovui (ką ir padarė), o pastarasis turėjo juos tinkamai apskaityti ir šias finansines operacijas fiksuoti buhalteriniuose apskaitos dokumentuose - išrašyti kasos pajamų orderį D. M. ir šią operaciją fiksuoti kasos knygoje. Atsakovas V. K. nedirbo nei su įmonės kasa, nei su įmonės buhalterija, todėl teiginys, kad jis buvo atsakingas už pinigų įnešimą, yra neteisingas. Atsakovas pažymi ir tai, kad pinigų gavimo faktas įmonės kasoje turėjo būti fiksuotas ne kaip pinigų gavimas iš V. K., bet kaip pinigų gavimas iš D. M., kadangi mokėtojas yra būtent D. M., o lėšų paskirtis - mokėjimas pagal statybų rangos sutartį. Tai, kad lėšas į įmonę fiziškai pristatė atsakovas, tai negali pakeisti pačių teisinių santykių esmės tarp užsakovo ir vykdytojo, tai yra Atsakovas negali tapti mokėtoju, kuris įneša pinigines lėšas į įmonės kasą savo vardu arba atlieka mokėjimą už kitą asmenį. Kadangi klausimas dėl lėšų pasisavinimo nekeliamas ir negali būti keliamas, pati D. M., pripažindama, kad atsakovas asmeniškai jos perduotas lėšas pristatė įmonės vadovui, gražino Atsakovui pakvitavimų originalus, Atsakovo V. K. veiksmai negali būti vertinami kaip prieštaraujantys teisei (neteisėti). Nesant veiksmų neteisėtumo, šiuo atveju negali būti sprendžiamas ir civilinės atsakomybės klausimas. Nagrinėjamu atveju Ieškovas neįrodė nė vienos iš būtinųjų sąlygų Atsakovo V. K. atsakomybei kilti.

6430.

65Ieškovas BUAB „Vilniaus statybos trestas“, pateikęs dubliką, palaiko ieškinyje išdėstytus argumentus, prašo ieškinį tenkinti ir papildomai pažymi, jog jeigu atsakovas V. K. negalėjo gautus pinigus įnešti į UAB „Vilniaus statybos trestas“ kasą ar banką, tai atsakovas V. K. privalėjo lėšų iš D. M. aplamai nepriimti, o priėmus (ir negalint įnešti į kasą) - grąžinti D. M. arba tinkamai įforminti minėtų lėšų perdavimą tuometiniam UAB „Vilniaus statybos trestas“ direktoriui - T. K..

6631.

67Pažymi, jog teismui pateikti dokumentai patvirtina, kad nei atsakovas V. K., nei atsakovas T. K., nei D. M. jokių mokėjimų grynais pinigais UAB „Vilniaus statybos trestas“ neatliko, t. y. gautos piniginės lėšos iš D. M. į UAB „Vilniaus statybos trestas“ kasą įneštos nebuvo.

6832.

69Ieškovo nuomone, atsakovui V. K. nepateikus įrodymų apie gautų iš D. M. grynųjų lėšų įnešimą į Ieškovo kasą ar sąskaitą, pagal dabar byloje esančius duomenis, 130 000 LT / 37 650,60 EUR suma Ieškovo naudai priteistina asmeniškai iš V. K.. Pareiga grąžinti likusią ieškinio sumos dalį 27 513,90 EUR (65 164,50 EUR - 37 650,60 EUR) tarp abiejų Atsakovų paskirstytina remiantis tikėtinai pateiktinais ir nustatytinais naujais faktais bylos procese.

7033.

71Ieškovas atsikirsdamas į atsakovo T. K. argumento, jog ieškinys turėjo būti teikiamas žalos priteisimo pagrindais, pažymi, kad ieškinyje Ieškovas nurodė ieškinio faktinį pagrindą, o teismas turėtų spręsti kokias teisės normas būtina taikyti, nagrinėjant šį ginčą pagal ieškovo faktiniu pagrindu nurodytas aplinkybes.

7234.

73Atsakovo T. K. atsiliepime laikomasi pozicijos, kad T. K. duomenimis, D. M. Ieškovui (įmonei) viso sumokėjo 120 000 Lt ir visa suma sumokėta bankiniais pavedimais. Ieškovas pažymi, kad jei D. M. viso buvo sumokėjusi tik 120 000 Lt Ieškovo (įmonės) naudai, kokiu pagrindu T. K., kaip tuometinis Ieškovo vadovas, Ieškovo vardu išrašė D. M. nurodytus vekselius 170 000 Lt sumai, o taip pat dar 170 000 Lt sumai asmeniškai, t. y. T. K. įmonės (Ieškovo) ir savo vardu D. M. įsipareigojo sumokėti (ar garantavo) sumokėti bendroje sumoje 340 000 Lt, esant sumokėtai tariamai tik 120 000 Lt sumai.

7435.

75Atsakovai ne tik nepaneigė ieškinio faktiniu pagrindu nurodytų aplinkybių, kad D. M. grynaisiais pinigais sumokėtos Ieškovo naudai lėšos nebuvo apskaitytos Ieškovo apskaitoje bei nepateko į Ieškovo turto masę, bet ir buvo pateikti D. M. mokėjimų 130 000 Lt sumai atsakovui V. K. grynais pinigais Ieškovo naudai rašytiniai įrodymai, kurių, teikiant ieškinį Ieškovas neturėjo tame tarpe dėl aplinkybių, kurių pagrindu atsakovo T. K. vadovauto Ieškovo bankrotas pripažintas tyčiniu.

7636.

77Atsakovas T. K. pateikęs tripliką palaiko atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus. Papildomai pažymi, jog Ieškovas dublike iš esmės didžiausią dėmesį skiria kartu su Atsakovo Nr. 2 atsiliepimu civilinėje byloje pateiktiems 3 tariamą Atsakovo Nr. 2 grynųjų pinigų gavimo iš Užsakovės bendrai 130 000 Lt / 37 650,60 EUR faktą patvirtinantiems pakvitavimams. Atsakovo manymu, šie pateikti vienašališki pakvitavimai yra visiškai neaiškūs dokumentai, be to, šiais pakvitavimais jokiu būdu negalėjo būti fiksuojamos jokios su Ieškovu susijusios grynųjų pinigų gavimo operacijos.

7837.

79Atsakovui, nepaisant Atsakovo Nr. 2 atsiliepime pateikiamų paaiškinimų, kuriais jis teigia, kad grynaisiais pinigais gavo iš Užsakovės 130 000 Lt / 37 650,60 EUR sumą, labai daug abejonių kelia kartu su minėtu atsiliepimu pateikiami šių pinigų gavimą neva patvirtinantys pakvitavimai ir jų turinys. Kaip matyti iš pirmojo pakvitavimo, jame nurodoma, jog 2011 m. gruodžio 14 d. V. K., naudodamas spaudą „Statybos direktorius V. K.“ ir pasirašydamas paėmė 20 000 Lt namo statybai, tačiau iš nurodyto pakvitavimo turinio visiškai neįmanoma suprasti, iš kokio asmens nurodyta pinigų suma buvo paimta, taip pat neįmanoma nustatyti, kokio konkrečiai namo statybai nurodyti pinigai buvo paimti, galiausiai visiškai neaišku, kas, kur ir kada šį pakvitavimą surašė.

8038.

81Susipažinus su antruoju Atsakovo Nr. 2 pateikiamu pakvitavimu, matyti, jog 2011 m. arba 2012 m. gruodžio 21 d. V. K. paėmė namo statybai 55 000 Lt ir šį pakvitavimą pasirašė. Vėlgi, iš nurodyto ir Atsakovo Nr. 2 civilinėje byloje pateikto pakvitavimo neįmanoma nustatyti, iš kokio asmens nurodyta pinigų suma buvo paimta, taip pat neįmanoma nustatyti, kokio konkrečiai namo statybai nurodyti pinigai buvo paimti, neaišku, kas, kur ir kada šį pakvitavimą surašė. Maža to, lyginant pastarai pakvitavimą su aukščiau aptartu pirmuoju pakvitavimu, matyti, jog jame nebėra spaudo „Statybos direktorius V. K.“.

8239.

83Analizuojant trečiąjį Atsakovo Nr. 2 kartu su atsiliepimu pateiktą pakvitavimą, matyti, jog 2011 m. lapkričio 15 d. V. K. neva pasirašytinai gavo iš „D. M.“ (taip reiktu skaityti tariami pinigus mokėjusio asmens pavarde pagal tekste esančia ši pakvitavimą rašiusio asmens raidžiu forma) 55 000 Lt namo statybai, tekste naudojant spaudą „Statybos direktorius V. K.“. Tačiau iš šio pakvitavimo dėl neaiškios jį rašiusio asmens rašybos neįmanoma suprasti, ar minimus pinigus Atsakovas Nr. 2 gavo iš Užsakovės, ar kito asmens - „D. M.“, kuri Atsakovui Nr. 1 yra visiškai nepažįstamas asmuo.

8440.

85Vadovaujantis Kasos operacijų taisyklių 2, 3 bei 10 punktais, tuo atveju, jeigu Užsakovė ar „D. M.“, ar bet kuris kitas trečiasis asmuo Atsakovui Nr. 2, kaip Ieškovo darbuotojui, būtų perdavę grynuosius pinigus Namo pagal Sutartį statybai, Atsakovas Nr. 2 privalėjo nedelsiant šiuos pinigus perduoti į Ieškovo kasą, įforminant tai specialiu dokumentu - kasos pajamų orderiu, išduodant jo antrą egzempliorių grynuosius pinigus sumokėjusiam asmeniui. Tačiau, kaip matyti iš civilinėje byloje esančių pakvitavimų, šie pakvitavimai nėra kasos pajamų orderiai ir net neatitinka jiems keliamų reikalavimų, dėl ko atsakovas abejoja, ar pagal tokius neteisėtus dokumentus Užsakovė, būdama teisininke ir prokurore, galėjo mokėti kokias nors pinigų sumas Ieškovui per neįgaliotą šias pinigų sumas priimti Atsakovą Nr. 2.

8641.

87Atsakovo teigimu, Atsakovo Nr. 2 pateikti paaiškinimai apie tariamą grynųjų pinigų gavimą iš Užsakovės galimai įrodo, jog Atsakovas Nr. 2 veikė be Ieškovo žinios, neteisėtai konkuruodamas su Ieškovu ir atlikdamas papildomus darbus, apie kuriuos Ieškovas bei Atsakovas nieko nežinojo.

8842.

89Atsakovas sutinka ir neprieštarauja, jog Ieškovo pareikšto ieškinio teisinis kvalifikavimas yra išimtinai teismo prerogatyva, ką patvirtina ir galiojanti teismų praktika. Tačiau, kas buvo išsamiai nurodyta ir Atsakovo atsiliepime į Ieškinį, Atsakovas mano, jog Ieškovas, atstovaujamas profesionalaus teisininko - advokato, sąmoningai suformulavo ieškinio teisinį pagrindą, kaip reikalavimą priteisti skolą, kadangi reikalavimui dėl žalos atlyginimo Ieškovas yra praleidęs ieškinio senaties terminą. Vis dėl to, akivaizdu, jog Ieškovo pareikštas ieškinys yra dėl civilinės atsakomybės taikymo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso CK 6.245 str. ir žalos atlyginimo, kadangi Ieškovas, atstovaujamas Bankroto administratoriaus, ieškiniu iš esmės reikalauja žalos priteisimo solidariai iš Atsakovų Ieškovo naudai, kas aiškiai matyti iš ieškinio faktinio pagrindo. Todėl teismas, nagrinėdamas civilinę bylą ir kvalifikuodamas Ieškovo ieškinį, turėtų taikyti civilinės atsakomybės institutą.

9043.

91Atsakovas V. K. pateiktu tripliku palaiko atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus ir prašo ieškinį jo atžvilgiu atmesti. Papildomai pažymi, jog Ieškovas, nei reikšdamas ieškinį, nei formuodamas atsikirtimus į Atsakovo atsiliepimą dublike, nenurodo, kokiu teisiniu pagrindu atsakovo V. K. veiksmai (ar neveikimas) vertintini kaip prieštaraujantys teisei.

9244.

93Atsižvelgiant į tai, kad ieškiniu prašoma priteisti iš Atsakovo skolą, kaip įmonės vardu gautas, bet įmonei neperduotas lėšas, Ieškovas turėtų tai pagrįsti bent vienu rašytiniu įrodymu. Kaip ir minėta, skolos rašteliai, esantys pas skolininką, patvirtina, kad jis savo prievolę pagal šalių susitarimą įvykdė tinkamai. Jokių kitų byloje įrodymų, kad Atsakovas būtų įpareigotas priimti lėšas, kaip įgaliotas įmonės atstovas bei atlikti kasos operacijas Ieškovas byloje nepateikė. Tai, kad atsakovas priėmė pinigus ne kaip atsiskaitymą pagal Ieškovo vykdomą sutartį, bet tikslu juos perduoti įmonės atsakingam asmeniui ir tuo pagrindu išdavė skolos dokumentus D. M., netiesiogiai patvirtina ir faktas, kad D. M. yra ilgametį teisinį darbo stažą turinti prokurorė, tai yra profesionali teisininkė, kuri puikiai žino, kokie grynųjų pinigų gavimo dokumentai turėtų būti išduodami mokant įmonei grynaisiais pinigais už rangos darbus pagal pasirašytą sutartį. Skolos dokumentai šiuo atveju tokios funkcijos neatlieka. Nesant įrodyto Atsakovo veiksmų neteisėtumo fakto, šiuo atveju negali būti sprendžiamas ir civilinės atsakomybės klausimas. Nagrinėjamu atveju Ieškovas neįrodė (ir net neįrodinėjo) nė vienos iš būtinųjų sąlygų Atsakovo V. K. civilinei atsakomybei kilti. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra jokių įrodymų ir dėl netinkamo prievolės vykdymo, Ieškovo reikalavimai, reiškiami atsakovo V. K. atžvilgiu, turėtų būti atmesti kaip visiškai nepagrįsti ir neįrodyti.

9445.

95Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė savo procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus ir prašė ieškinį tenkinti pilna apimtimi.

9646.

97Teismo posėdžio metu atsakovo V. K. atstovė prašė ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą, teigdama, kad pinigai buvo perduoti įmonės direktoriui trečiajam asmeniui T. K..

9847.

99Teismo posėdžio metu trečiojo asmens T. K. atstovas prašė ieškinį atmesti, kaip neįrodytas.

10048.

101Teismo posėdžio metu apklausta liudytoja D. M. (užsakovė) parodė bei pateikė įrodymus, jog iš viso yra sumokėjusi 350 000 Lt, iš jų grynais pinigais 230 000 Lt ir 120 000 Lt pavedimais. Nurodė, jog pinigines lėšas mokėjo pagal jai atsakovo V. K. pateikiamus atliktų darbų aktus, taip pat, kad mokėti grynais pinigais jai buvo patogiau. Pažymėjo, kad aplinkybė ar atsakovas V. K. atiduodavo įmonės direktoriui pinigus, kuriuos ji perduodavo jam , jai nėra žinoma.

10249.

103Teismo posėdžio metu apklaustas liudytoju R. M. parodė, kad jis dirbo pas ieškovą statybos vadovu. Patvirtino, kad užsakovė D. M. perduodavo atsakovui V. K. pinigus grynaisiais, o jis, grįžęs iš objekto į įmonės patalpas, sakydavo, kad laukia įmonės direktoriaus T. K. tikslu atiduoti jam pinigines lėšas. Pinigų perdavimo momento nematė.

104Ieškinys dalyje atmestinas, kitoje dalyje priimtinas ieškovo atsisakymas nuo ieškinio ir byla nutrauktina.

10550.

106Bylos duomenis nustatyta, jog tarp ieškovo BUAB „Vilniaus statybos trestas“ (buvęs pavadinimas – „ WoOzy“) ir užsakovės D. M. 2011 m. rugsėjo 13 d. buvo sudaryta statybos darbų rangos sutartis, kuria ieškovas įsipareigojo atlikti individualaus vienbučio gyvenamo namo statybos darbus užsakovės nurodytame žemės sklype bei perduoti šio darbo rezultatą užsakovei (Sutarties 2.1 p.). Sutarties sudarymo dieną rangovas ir užsakovė pasirašė prie sutarties sąmatą - priedą Nr. 1, pagal kurį užfiksavo namo statybos darbų vertę bendrai 298 928,02 Lt sumai. Sutarties 7.1 p. numatė, jog atsiskaitymai vyksta per užsakovo ir rangovo sąskaitas bankuose, nurodytas šioje sutartyje, Lietuvos nacionaline valiuta. Šalių suderinto darbų etapo priedo sąmatoje nurodytos darbų kainos 40 proc. avansas sumokamas rangovui per 5 darbo dienas nuo priedo prie sutarties pasirašymo (Sutarties 7.2 p.). Nagrinėjant bylą paaiškėjo, jog užsakovė D. M. 40 proc. avanso dalį - 100 000 Lt, sutarties pasirašymo dieną sumokėjo trečiajam asmeniui T. K. grynais pinigais, surašant raštelį, kuris į bylą pateiktas nebuvo, užsakovei nurodžius, kad raštelis buvo iš jos paimtas ir negrąžintas, o likusią 25 000 Lt avanso dalį bankiniu pavedimu už užsakovę 2011-09-14 sumokėjo jos dukra D. M.. Sudarius sutartį, trečiasis asmuo T. K., kaip rangovo direktorius, 2011-09-15 įsakymu techninės priežiūros vadovo funkcijas paskyrė vykdyti atsakovui V. K. užsakovės Danutės individualaus vienbučio gyvenamojo namo statybos objekte.

10751.

108Ieškovas, atsisakęs vieno iš atsakovų T. K., kurio procesinė padėtis buvo pakeista į trečiojo asmens, atžvilgiu ieškinio, teigia, jog vykdant aukščiau paminėtą statybos darbų rangos sutartį, užsakovės D. M. atsakovui V. K. grynais pinigais perduota 130 000 Lt suma, kuri buvo skirta namo statybai, nebuvo apskaityta įmonės buhalterinėje apskaitoje, dėl to turėtų būti iš atsakovo priteista. Tai, kad ieškovas atsisako dalyje nuo ieškinio, yra pagrindu, remiantis CPK 42 straipsnio 2 dalimi, nutraukti bylą dalyje, nes nėra duomenų, kad toks atsisakymas prieštarautų imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui. Byla nutraukiama pagal reikalavimą dėl 27 513,90 Eur sumos priteisimo iš ieškinyje nurodytų atsakovų, be to, nutraukiama dalyje dėl reikalavimo priteisti 37 650,60 EUR sumą iš atsakovo T. K. solidariai su atsakovu V. K..

10952.

110Atsakovas V. K., atsikirsdamas į ieškovo teiginius, nurodė, kad jo darbo pobūdis buvo susijęs su vykdoma statybų priežiūra ir darbų organizavimu, todėl jis nebuvo atsakingas už grynųjų piniginių lėšų operacijų fiksavimą įmonės buhalteriniuose dokumentuose bei šias lėšas perdavė įmonės direktoriui T. K., kuris ir turėjo pareigą apskaityti įmonės vardu gautas pinigines lėšas. Pažymėjo, jog kažkuriuo metu, iškilus konfliktui dėl gautų lėšų ir atliktų darbų, buvo organizuotas susitikimas su užsakove, kuriuo metu T. K. patvirtino, kad atsakovas perdavė visas sumas, kurios buvo jam perduotos užsakovės. Be to, trečiasis asmuo T. K. išrašė užsakovei vekselius bendrai 170 000 Lt sumai.

11153.

112Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teisės normų aiškinimo ir taikymo praktiką, yra pasisakęs, kad ieškovas turi teisę ir pareigą pasirinkti bei tiksliai suformuluoti ieškinio dalyką, t. y. suformuluoti jį taip, kad būtų aišku, kokio materialinio teisinio rezultato siekiama iškeliant bylą ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-196/2011; 2014 m. vasario 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-37/2014).

11354.

114Ieškovas BUAB „Vilniaus statybos trestas“ ieškiniu, kurį vėliau patikslino, prašė iš atsakovo V. K. priteisti 37 650,60 Eur dydžio skolą, nurodydamas, jog atsakovui nepateikus įrodymų apie gautų iš D. M. grynųjų lėšų (130 000 Lt) įnešimą į ieškovo kasą ar sąskaitą, pagal byloje esančius duomenis, ši suma priteistina iš jo asmeniškai. Atsakovas nebuvo paskirtas atsakingu už grynųjų pinigų paėmimą iš kliento ir jų įnešimą į bendrovės kasą, tačiau remiantis byloje pateiktais pakvitavimais, liudytojos D. M. ir paties atsakovo V. K. paaiškinimais byloje darytina išvada, kad jam buvo pavesta gauti pinigus iš klientės D. M. ir juos perduoti bendrovės vadovui , t.y. trečiajam asmeniui T. K.. Šiam neigiant pinigų gavimo iš V. K. faktą, teismas įvertina tai, kad 2011 m. gruodžio 14 d. užsakovė grynais pinigais namo statybai perdavė V. K. 20 000 Lt, 2011 m. gruodžio 21 d. - 55 000 Lt, 2011 m. lapkričio 15 d. - 55 000 Lt , tačiau dėl šių sumų gavimo bendrovė nereiškė reikalavimo V. K. iki bankroto bylos iškėlimo bendrovei 2014-02-05 d. Ta aplinkybę, kad bendrovės vadovui trečiajam asmeniui T. K. buvo žinoma apie faktą, jog užsakovė D. M. sumokėjo grynais pinigais atsakovui V. K. pagal rangos sutartį 37 650,60 Eur, patvirtina T. K. pasirašyti vekseliai 2012-12-28 ir 2013-07-10 atitinkamai 87 Lt ir 83 Lt sumoms užsakovės reikalavimu, iškilęs ginčas tarp užsakovės ir rangovo dėl statybos rangos sutarties vykdymo, tai leidžia priimti atsakovo V. K. paaiškinimus dėl gautų pinigų perdavimo T. K. fakto, todėl darytina išvada, kad užsakovės D. M. sumokėta grynais pinigais suma - 37 650,60 Eur atsakovo V. K. buvo perduota bendrovės vadovui, todėl iki bankroto bylos iškėlimo iš jo nebuvo reikalaujama grąžinti bendrovei gautos sumos, ji buvo perduota bendrovės vadovui, o tuo, pačiu ir bendrovei, nes vadovas yra atsakingas už gautos grynais pinigais sumos neįnešimą į bendrovės kasą. Nenustačius fakto, jog gautas iš užsakovės sumas pasisavino V. K., jis nėra atsakingas už tai, kad D. M. sumokėta suma nebuvo perduota bendrovei. Ieškovas neįrodė, kad atsakovo V. K. veiksmai buvo neteisėti, t.y. kad jis pasisavino gautus pinigus, ieškovas nepranešė apie jo atžvilgiu padarytą nusikaltimą tyrimo organams, todėl darytina išvada, kad neįrodė, jog atsakovas jam padarė žalą, pasisavindamas gautus iš užsakovės pinigus.

11555.

116Ieškovui iškėlus bankroto bylą ir paskyrus bankroto administratorių, paaiškėjo, jog galimai ieškovo buhalteriniuose dokumentuose nebuvo apskaityta 130 000 Lt pinigų suma, kurią atsakovas V. K. grynais pinigais gavo iš užsakovės D. M., vykdant 2011-09-13 statybos darbų rangos sutartį dėl vienbučio individualaus gyvenamojo namo statybos. Teismas šioje byloje nedaro išvadų dėl faktų, kokia bendra užsakovės suma buvo sumokėta bendrovei, nes tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalyku.

11756.

118Tretysis asmuo T. K. išrašė užsakovei du vekselius bendrai 170 000 Lt sumai, kurie, jo teigimu, turėjo užtikrinti, kad objekte nustatyti trūkumai bus ištaisyti. Tai, kad bendrovės vadovas šiais vekseliais įsipareigojo atlikti tam tikrai sumai darbus, taisyti nekokybiškus darbus ar atlikti tuos darbus, kurie buvo užaktuoti, bet neatlikti, leidžia daryti išvadą, kad statybos verslu užsiimantis asmuo, prisiimdamas įsipareigojimą atlikti darbus tam tikrai sumai, įvertino kokią sumą už atliktinus ar atliktus darbus apmokėjo užsakovė. Tai leidžia daryti išvadą, kad vekselių pasirašymas nebuvo sąlygotas grąsinimu areštuoti bendrovės turtą, o tuo buvo įsipareigota papildomai vykti pareigas pagal sudarytą statybos rangos sutartį.

11957.

120Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog ieškovo bankrutavusio UAB „Vilniaus statybos trestas“ bankrotas Vilniaus apygardos teismo 2016-04-29 nutartimi, kuri Lietuvos apeliacinio teismo 2016-10-06 nutartimi palikta nepakeista, pripažintas tyčiniu, konstatuojant, jog bendrovė buvo netinkamai įmonės vadovo valdoma, taip pat, jog bendrovės finansinė padėtis pablogėjo nuo 2012 m. kovo mėn. Tai netiesiogiai įrodo aplinkybę, kad bendrovėje buvo įvesta priešinga teisei atsiskaitymo už atliktus darbus tvarka.

12158.

122Ieškovas 2017 m. taip pat buvo kreipęsis į teismą su ieškiniu užsakovei D. M. dėl skolos priteisimo (Vilniaus regiono apylinkės teismo civilinė byla Nr. e2-1175-723/2018), kuri buvo nutraukta 2018-01-31 nutartimi šalims susitarus taikiai. Minėtoje byloje, ieškinyje buvo nurodyta, jog iš Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Operatyvaus patikrinimo pažymos buvo nustatyta, jog pagal 2011-09-13 statybos darbų rangos sutartį, sudarytą tarp užsakovės D. M. ir bendrovės, bendrovė 2011 m. 10-11 mėn., atlikusi statybos darbus, kurie buvo įforminti atliktų darbų aktais, užsakovui neišrašė PVM sąskaitų faktūrų. PVM sąskaita-faktūra buvo išrašyta tik 2012-11-26, kurią pasirašė įmonės direktorius T. K., tačiau užsakovės D. M. parašo joje nėra. Į šią sąskaitą- faktūrą įtraukti byloje esantys atliktų darbų aktai Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 už 2011 m. 10-11 mėn., bendrai 156 675,64 Lt sumai. Atliktų darbų aktuose nurodymas neatliktų darbų, arba neatitinkančių faktinės padėties, yra netinkamas atsakovo V. K. pareigų atlikimas, tačiau tokie veiksmai nėra tiesioginiame priežastiniame ryšyje su žala, atsiradusia atsakovui pagal byloje nurodytą faktą-D. M. sumokėtų sumų neperdavimo bendrovei.

12359.

124Pažymėtina, jog civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas, o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (CK 6.245 str. 1 d.). Civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti įstatyme įtvirtintas jos kilimo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, kaltę (CK 6.246–6.249 str.). Neteisėtais veiksmais, dėl kurių atsiranda civilinė atsakomybė, gali būti ne tik tiesiogiai įstatyme ar sutartyje numatytų pareigų nevykdymas ar draudžiamųjų veiksmų atlikimas, bet ir bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas (CK 6.246 str. 1 d.). CK 6.263 str. suformuluotoje deliktinės civilinės atsakomybės nuostatoje įtvirtinta kiekvieno asmens pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Šios, įstatyme įtvirtintos, rūpestingumo pareigos pažeidimas sukuria įstatyme nustatytą žalos atlyginimo prievolę (CK 6.263 str. 2 d.). Civilinės atsakomybės taikymo sąlygų egzistavimą turi įrodyti ieškovas, prašantis taikyti atsakovui civilinę atsakomybę (CPK 178 str.). Pagal CK 6.245 straipsnio 4 dalį, deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais. Atkreiptinas dėmesys, jog tam, kad būtų pagrindas taikyti atsakovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti visas atsakovo civilinės atsakomybės sąlygas – neteisėtus veiksmus, padarytą žalą, priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, taip pat kaltę (CK 6.246– 6.249 straipsniai). Nesant vienai iš įstatyme įtvirtintų civilinės atsakomybės sąlygų, civilinė atsakomybė negalima.

12560.

126Kaip jau minėta, atsakovas ieškovo bendrovėje buvo pasamdytas statybos direktoriaus pareigoms atlikti. Jo funkcijos buvo techninės, t. y. prižiūrėti, kad objekte statybos darbai vyktų sklandžiai, darbai būtų atliekami kokybiškai, būti atsakingam už saugų darbą, gaisrinę saugą, darbo drausmę ir kt. Į atsakovo funkcijas neįėjo pareiga būti atsakingam už grynųjų pinigų lėšų operacijų fiksavimą įmonės buhalteriniuose dokumentuose. Atsižvelgiant į tai, teismo vertinimu, kaip atsakovo neteisėti veiksmai galėtų būti traktuojama tai, jog atsakovas iš tikrųjų neturėdamas nei teisės, nei pareigos priimti iš užsakovės pinigines lėšas, jas paėmė. Tačiau, manytina, jog kaip nurodė pati užsakovė, apklausta liudytoja, su ja po sutarties pasirašymo, bendravo atsakovas V. K., kuris ir pateikdavo jai atitinkamus dokumentus apmokėjimui, o užsakovei tvirtinant, kad jai patogiau mokėti grynaisiais pinigais, tikėtina, jog atsakovas, nors ir neturėdamas tam pareigos, tiesiog atlikinėjo pinigų perdavėjo vaidmenį, paimant pinigus iš D. M. ir juos perduodant bendrovės vadovui.

12761.

128Nors, sutarties 7.1 p. šalys susitarė, kad visi atsiskaitymai vyksta per užsakovo ir rangovo sąskaitas bankuose, o likusi 60 proc. užsakovas rangovui sumoka nuo darbų perdavimo- priėmimo akto patvirtinimo ir rangovo tinkamai išrašytos PVM sąskaitos faktūros pateikimo (7.3 p.), kas reikštų, jog užsakovė, sumokėjusi avansą, neturėjo mokėti jokių pinigų iki pat sutarties tinkamo įvykdymo, tačiau rangovo siekis kitokiu būdu gauti apmokėjimą pagal sutartį, tikėtina buvo, nes jau 2012 m. bendrovė susidūrė su finansiniais sunkumais.

12962.

130Tai, kad atsakovas V. K. savo vardu pasirašė raštelius apie pinigų gavimą, tačiau nereikalavo, jog tai padarytų pinigus gavęs T. K., nors pagal veiklos pobūdį turėjo suvokti tokio raštelio svarbumą, paaiškinama vadovo ir pavaldinio santykiais. Tai, kad byloje nebuvo nustatyta, jog bendrovės vadovas reikalaujamos sumos pasigedo, teiravosi dėl jos ar tai bandė tuo metu ją išsiieškoti, yra netiesioginiais trečiojo asmens kaltės dėl žalos atsiradimo bendrovei įrodymais.

13163.

132Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Įmonės vadovo specifinis statusas ir įgaliojimai įmonės veikloje sąlygoja atitinkamus reikalavimus jo kompetencijai, kvalifikacijai ir pareigų vykdymui. Vadovas ne tik turi atsakingai vykdyti savo pareigas įmonei (CK 2.87 straipsnio 1–6 dalys), bet ir užtikrinti maksimalaus rūpestingumo standartų laikymąsi santykiuose su įmonės kreditoriais.

13364.

134Be to, už tinkamą įmonės buhalterinės apskaitos organizavimą atsako ūkio subjekto vadovas (Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 str. 1 d.). Pagal įstatyme įtvirtintus reikalavimus vedama apskaita yra pagrindinis šaltinis, remiantis kuriuo galima nustatyti įmonės ūkinės ir finansinės būklės rezultatus, turto sudėtį ir identifikuoti su juo susijusias operacijas. Pažymėtina, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Netinkamai ir (ar) apgaulingai tvarkoma įmonės buhalterinė apskaita įprastai kliudo nustatyti įmonės komercinės, ūkinės, finansinės būklės rezultatus ar įvertinti turtą. Tai taip pat gali būti kliūtimi identifikuoti tikrąsias įmonės bankroto priežastis.

13565.

136Nagrinėjamoje byloje matyti, kad įmonėje tikėtina buvo netinkamai vedama buhalterinė apskaita, kadangi iš užsakovės pinigai buvo paimami neišrašant kasos pajamų orderių, nepateikiant sąskaitų faktūrų, o dėl teismui nežinomų priežasčių, tik nurodant, jog visi buhalteriniai dokumentai bus išrašyti vėliau. Kaip jau minėta, pagal teisės aktų reikalavimus bet kuri įmonės atliekama ūkinė finansinė operacija turi būti įtraukta į įmonės apskaitą ir pagrįsta atitinkamu finansiniu dokumentu. Nustačius šias aplinkybes, kuomet įmonės vadovas tokių veiksmų nepadarė, tačiau, pasirašydamas 2012-11-26 PVM sąskaitą faktūrą 156 675,64 Lt dydžio sumai pripažino, kad darbai 2011 m. spalio- lapkričio mėn. buvo atlikti, darytina išvada, kad pinigų neapskaitymas kasoje nepaneigia jų perdavimo fakto.

13766.

138Procesinių dokumentų įteikimui teismas turėjo 6,90 Eur išlaidų, jos priteistinos iš valstybės, nes šioje išlaidų dalyje bankrutuojanti bendrovė nėra atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo.

139Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 263-270, 279, 293 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teismas

Nutarė

140Civilinę bylą dalyje dėl 27 513,90 Eur sumos priteisimo iš atsakovo T. K. solidariai su atsakovu V. K. ir dėl reikalavimo atsakovo T. K. atžvilgiu kitoje ieškinio dalyje, nutraukti, priėmus ieškovo atsisakymą nuo ieškinio.

141Ieškinį atsakovo V. K. atžvilgiu atmesti. Priteisti iš BUAB „Vilniaus statybos trestas“ 6,90 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei. Priteista suma mokėtina Valstybinei mokesčių inspekcijai, įstaigos kodas – 188659752, įmokos kodas – 5660.

142Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė,... 2. sekretoriaujant Rūtai Miltinytei,... 3. dalyvaujant ieškovo BUAB „Vilniaus statybos trestas“ atstovui adv. Valdui... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. 1.... 7. Ieškovas BUAB „Vilniaus statybos trestas“ kreipėsi į teismą su... 8. 2.... 9. Ieškinys buvo grindžiamas tuo, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario... 10. 3.... 11. Ieškinyje nurodyta, kad jis teikiamas tuo pagrindu, kad UAB „Vilniaus... 12. 4.... 13. Nurodyta, kad atsakovas V. K., pateikęs atsiliepimą į ieškinį Vilniaus... 14. 5.... 15. Ieškovo teigimu, BUAB „Vilniaus statybos trestas“ buhalterinėje... 16. 6.... 17. Pažymi, jog dėl atsakovų veikų, neperduodant BUAB „Vilniaus statybos... 18. 7.... 19. Teisme gautas ieškovo pareiškimas, kuriuo jis prašo priimti dalies ieškinio... 20. 8.... 21. Nurodo, kad ieškovas atsisako dalies ieškinio reikalavimų tuo pagrindu, kad... 22. 9.... 23. Pažymi, kad ieškovo apskaitoje nesant, o apie lėšų sumokėjimą... 24. 10.... 25. Atsakovas T. K., pateikęs atsiliepimą į pradinį ieškinį, su ieškiniu... 26. 11.... 27. Nurodo, kad 2011 m. rugsėjo 13 d. tarp UAB „WoOzy“ (vėlesnis pavadinimas... 28. 12.... 29. 2012 m. pavasarį Rangovui vykdant Sutartį bei Namo statybos darbus,... 30. 13.... 31. Rangovas, atsižvelgdamas į Defektinį Aktą, taip pat įvertindamas, jog... 32. 14.... 33. 2012 m. gruodžio 28 d. Užsakovė, iki tol visą laiką dėl Sutarties vykdymo... 34. 15.... 35. Atsakovas Nr. 1, tiek Bendrovės vardu, tiek ir asmeniškai pasirašęs... 36. 16.... 37. 2013 m. liepos 10 d. Atsakovas Nr. 1 sulaukė antrojo Užsakovės skambučio ir... 38. 17.... 39. Atsakovo Nr. 1 turimais duomenimis, Užsakovės pretenzijomis kelti trūkumai... 40. 18.... 41. Atsakovas nesutiko su ieškinyje nurodytais teiginiais, kad Užsakovė už namo... 42. 19.... 43. Atsakovas nurodė, jog vėlesniu Sutarties vykdymo laikotarpiu, t. y. jau po... 44. 20.... 45. Atsakovas Nr. 1 nurodė, kad Atsakovo Nr. 2 akivaizdų melą įrodo vien jau... 46. 21.... 47. Faktą, kad pagal Vekselius jokie pinigai niekuomet nebuvo mokami ir Vekseliai... 48. 22.... 49. Svarbu atkreipti dėmesį, jog nurodyta Vilniaus miesto apylinkės teismo... 50. 23.... 51. Kaip matyti iš Ieškovo Bankroto administratoriaus pareikšto ieškinio,... 52. 24.... 53. Atsakovas taip pat pažymi, jog žinodamas nesąžiningą ir negarbinga... 54. 25.... 55. Nurodydamas ieškinio pagrindą, Ieškovas jį iš esmės teisiškai formuluoja... 56. 26.... 57. Atsakovas V. K. pateikęs atsiliepimą į pradinį ieškinį prašo jį jo... 58. 27.... 59. Perduodant lėšas kiekvieną kartą atsakovas V. K. D. M. išduodavo... 60. 28.... 61. Kažkuriuo metu, iškilus konfliktui dėl gautų lėšų ir atliktų darbų,... 62. 29.... 63. Pažymi, kad Ieškovas ieškinyje teigdamas, kad atsakovas turėjo prievolę... 64. 30.... 65. Ieškovas BUAB „Vilniaus statybos trestas“, pateikęs dubliką, palaiko... 66. 31.... 67. Pažymi, jog teismui pateikti dokumentai patvirtina, kad nei atsakovas V. K.,... 68. 32.... 69. Ieškovo nuomone, atsakovui V. K. nepateikus įrodymų apie gautų iš D. M.... 70. 33.... 71. Ieškovas atsikirsdamas į atsakovo T. K. argumento, jog ieškinys turėjo... 72. 34.... 73. Atsakovo T. K. atsiliepime laikomasi pozicijos, kad T. K. duomenimis, D. M.... 74. 35.... 75. Atsakovai ne tik nepaneigė ieškinio faktiniu pagrindu nurodytų aplinkybių,... 76. 36.... 77. Atsakovas T. K. pateikęs tripliką palaiko atsiliepime į ieškinį... 78. 37.... 79. Atsakovui, nepaisant Atsakovo Nr. 2 atsiliepime pateikiamų paaiškinimų,... 80. 38.... 81. Susipažinus su antruoju Atsakovo Nr. 2 pateikiamu pakvitavimu, matyti, jog... 82. 39.... 83. Analizuojant trečiąjį Atsakovo Nr. 2 kartu su atsiliepimu pateiktą... 84. 40.... 85. Vadovaujantis Kasos operacijų taisyklių 2, 3 bei 10 punktais, tuo atveju,... 86. 41.... 87. Atsakovo teigimu, Atsakovo Nr. 2 pateikti paaiškinimai apie tariamą grynųjų... 88. 42.... 89. Atsakovas sutinka ir neprieštarauja, jog Ieškovo pareikšto ieškinio... 90. 43.... 91. Atsakovas V. K. pateiktu tripliku palaiko atsiliepime į ieškinį išdėstytus... 92. 44.... 93. Atsižvelgiant į tai, kad ieškiniu prašoma priteisti iš Atsakovo skolą,... 94. 45.... 95. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė savo procesiniuose... 96. 46.... 97. Teismo posėdžio metu atsakovo V. K. atstovė prašė ieškinį atmesti, kaip... 98. 47.... 99. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens T. K. atstovas prašė ieškinį... 100. 48.... 101. Teismo posėdžio metu apklausta liudytoja D. M. (užsakovė) parodė bei... 102. 49.... 103. Teismo posėdžio metu apklaustas liudytoju R. M. parodė, kad jis dirbo pas... 104. Ieškinys dalyje atmestinas, kitoje dalyje priimtinas ieškovo atsisakymas... 105. 50.... 106. Bylos duomenis nustatyta, jog tarp ieškovo BUAB „Vilniaus statybos... 107. 51.... 108. Ieškovas, atsisakęs vieno iš atsakovų T. K., kurio procesinė padėtis buvo... 109. 52.... 110. Atsakovas V. K., atsikirsdamas į ieškovo teiginius, nurodė, kad jo darbo... 111. 53.... 112. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teisės normų aiškinimo ir... 113. 54.... 114. Ieškovas BUAB „Vilniaus statybos trestas“ ieškiniu, kurį vėliau... 115. 55.... 116. Ieškovui iškėlus bankroto bylą ir paskyrus bankroto administratorių,... 117. 56.... 118. Tretysis asmuo T. K. išrašė užsakovei du vekselius bendrai 170 000 Lt... 119. 57.... 120. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog ieškovo... 121. 58.... 122. Ieškovas 2017 m. taip pat buvo kreipęsis į teismą su ieškiniu užsakovei... 123. 59.... 124. Pažymėtina, jog civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kurios viena... 125. 60.... 126. Kaip jau minėta, atsakovas ieškovo bendrovėje buvo pasamdytas statybos... 127. 61.... 128. Nors, sutarties 7.1 p. šalys susitarė, kad visi atsiskaitymai vyksta per... 129. 62.... 130. Tai, kad atsakovas V. K. savo vardu pasirašė raštelius apie pinigų gavimą,... 131. 63.... 132. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti... 133. 64.... 134. Be to, už tinkamą įmonės buhalterinės apskaitos organizavimą atsako ūkio... 135. 65.... 136. Nagrinėjamoje byloje matyti, kad įmonėje tikėtina buvo netinkamai vedama... 137. 66.... 138. Procesinių dokumentų įteikimui teismas turėjo 6,90 Eur išlaidų, jos... 139. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 263-270, 279, 293 straipsnio 1... 140. Civilinę bylą dalyje dėl 27 513,90 Eur sumos priteisimo iš atsakovo T. K.... 141. Ieškinį atsakovo V. K. atžvilgiu atmesti. Priteisti iš BUAB „Vilniaus... 142. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...