Byla 2-191

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų kolegijos pirmininkės teisėjos Audronės Jarackaitės (pranešėjos), kolegijos teisėjų: Konstantino Gurino ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Amiteka“ ir trečiojo asmens R. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2005 m. vasario 7 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr.2-1355-43/2005 pagal ieškovo R. L. pareiškimą atsakovui UAB „Amiteka“, tretysis asmuo R. V. , dėl juridinio asmens veiklos tyrimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas R. L. (UAB „Amiteka“ akcininkas) pateikė Vilniaus apygardos teisme pareiškimą atsakovui UAB „Amiteka“, kuriuo prašė paskirti atsakovo veiklos tyrimą, taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui priimti sprendimus dėl turto perleidimo tol, kol nebus baigtas atsakovo veiklos tyrimas ir uždrausti išnešti bet kokius dokumentus iš įmonės buveinės, esančios Verkių g.29, Vilniuje (b.l.1-4, 22-25). Savo pareiškimą ieškovas motyvavo tuo, kad yra atsakovo 20 proc. akcijų savininkas, o atsakovo administracija pažeidžia jo, kaip savininko, teisėtus interesus, nes pardavinėja įmonės produkciją mažomis kainomis, tuo darydama akcininkams žalą. Ieškovas ne kartą kreipėsi į atsakovą, prašydamas pašalinti pažeidimus, tačiau atsakovo administracijos vadovas minėtųjų atsakovo veiklos trūkumų nepašalino.

4Vilniaus apygardos teismas 2005 m. vasario 7 d. nutartimi patenkino ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, uždrausdamas UAB „Amiteka“ administracijos vadovui priimti sprendimus dėl atsakovui priklausančio turto perleidimo iki bus atliktas įmonės veiklos tyrimas bei išnešti iš įmonės buveinės bet kokius dokumentus, motyvuodamas, kad, nesiėmus šių laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 6 p., 148 str.).

5Atsakovas ir trečiasis asmuo R. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2005 m. vasario 7d. nutartį, pritaikyti atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą ne mažiau kaip 200 000 Lt, kadangi :

 1. pirmosios instancijos teismas nepatikrino, ar ieškovo reikalavimai bei nurodytos aplinkybės pagrįsti įrodymais;
 2. antroji atsakovo akcininkė R. V. , turinti 80 proc. atsakovo akcijų, nėra pareiškusi jokių pretenzijų UAB „Amiteka“;
 3. atsakovas neprivalėjo atsakyti į tinkamai įformintų įgaliojimų nepateikusio asmens (ieškovo advokato) reikalavimus, be to, ieškovas asmeniškai nesikreipė į atsakovą, todėl jo teisės susipažinti su įmonės veiklos dokumentais nėra pažeistos;
 4. atsakovas nuostolingos veiklos nevykdo, atvirkščiai atsakovas priverstas parduoti dalį prekių, kurios liko neparduotos;
 5. pardavimams pritarė 2004-10-21 visuotinis akcininkų susirinkimas, o šio susirinkimo bei jo sprendimų ieškovas neginčijo, todėl praleista ieškinio senatis;
 6. laikinosios apsaugos priemonės taikytos ne atsakovui, o atsakovo vadovui, kuris nėra byloje dalyvaujantis asmuo;
 7. laikinosios apsaugos priemonės padarys įmonei didelių nuostolių, todėl būtinas atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimas.

6Ieškovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2005 m. vasario 7 d. nutartį, atmesti atsakovo atskirąjį skundą ir nurodo, kad:

 1. aplinkybė, jog ieškovas nereiškė nepasitenkinimo atsakovo administracijos veikla, yra nereikšminga, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo klausimą;
 2. juridinio asmens veiklos tyrimas yra skirtas apsaugoti juridinio asmens dalyvio interesus, kai juridinio asmens administracija atsisako bendradarbiauti, o dalyvis neturi galimybės gauti iš juridinio asmens duomenų apie jo ūkinę veiklą ir kt.;
 3. trečiojo asmens (akcininko) ir atsakovo pozicija vieninga, nes trečiasis asmuo yra tik formalus akcininkas, realus akcininkas yra kitas asmuo;
 4. prekių atsargų rodiklis neturi jokios reikšmės galutiniam įmonės veiklos rezultatui – pelnui;
 5. ieškovo vadovavimo įmonei metu, atsakovo veikla buvo pelninga. Atsakovo administracija ir pagrindinis akcininkas siekia paslėpti atsakovui daromus nuostolius bei sumažinti bendrovės nepaskirstytąjį pelną;
 6. ieškovas neginčija visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų, o juridinio asmens veiklos tyrimas yra savarankiškas civilinės teisės institutas.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.), o bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai (CPK 338 str., 230 str. 1 d.), t.y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar pirmosios instancijos teismo nutartis pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones yra teisėta ir pagrįsta (CPK 263 str. 1 d.).

9Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti materialinių teisių gynybą. Pagrindinis laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo teisėtumo kriterijus yra nurodytas CPK 144 straipsnyje, kurio pirmoji dalis nustato, kad laikinosios apsaugos priemonės taikomos, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

10Pagal laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtį ir esmę, būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios susijusios su pareikštais ieškininiais reikalavimais (CPK 145 str. 2 d.). UAB „Amiteka“ įstatuose nurodyta, kad bendrovei vienasmeniškai atstovauja ir vadovauja bendrovės vadovas – direktorius, kuris sudaro įmonės vardu sandorius, atlieka kitas ABĮ nustatytas bendrovės vadovo ir valdybos funkcijas (Įstatų 5.4, 5.9 punktai, b.l.9-10). Ieškovas pareiškė ieškinį dėl juridinio asmens (atsakovo) veiklos tyrimo (CK 2.124-2.126 str.), todėl uždraudimas atsakovo vadovui ( asmeniui, pagal įstatus įgalintam atstovauti atsakovą, vadovauti įmonės veiklai) perleisti įmonės turtą bei išnešti iš įmonės buveinės dokumentus, yra susijęs su pareikštu reikalavimu (CPK 145 str. 2 d.).

11Apeliantų argumentas dėl galimų UAB „Amiteka“ nuostolių atlyginimo neužtikrinimo, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, taip pat nesudaro pagrindo naikinti ar pakeisti teismo nutartį. Atkreiptinas dėmesys, kad teismas gali, tačiau neprivalo, pareikalauti, jog ieškovas pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą (CPK 147 str. 1 d.). Apeliantai nurodo, kad uždraudimas įmonės administracijai priimti sprendimus dėl įmonės produkcijos perleidimo padarys įmonei nuostolių, tačiau prašymas dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo pirmosios instancijos teisme nebuvo pareikštas ir nenagrinėtas (CPK 301 str. 1 d.), o apeliacine tvarka nagrinėjami neįsiteisėję pirmosios instancijos teismo sprendimai (nutartys), ir apeliaciniame skunde (atskirajame skunde) draudžiama kelti naujus reikalavimus, kurie nebuvo nagrinėti pirmosios instancijos teisme (CPK 338 str., 312 str.).

12Dėl to pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad nepritaikius nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasunkėti juridinio asmens veiklos tyrimo procesas, todėl turėjo pagrindo pritaikyti nurodytas laikinąsias apsaugos priemones, ir nėra pagrindo atskirojo skundo motyvais naikinti arba pakeisti apygardos teismo nutarties (CPK 338 str., 329 str., 337 str. 1 p.).

13Pažymėtina, kad atsakovas turi teisę prašyti pirmosios instancijos teismą pritaikyti atsakovo UAB „Amiteka“ galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą (CPK 147 str. 1 d.). Teismui atsisakius pritaikyti atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą, ir teismo sprendimu atmetus ieškovo ieškinį, apeliantas turėtų pagrindą kreiptis į teismą su ieškiniu dabartiniam ieškovui dėl nuostolių atlyginimo (CPK 147 str. 3 d.). Be to, asmuo, kurio atžvilgiu pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė, turi teisę motyvuotai prašyti pirmosios instancijos teismo pakeisti arba panaikinti laikinąją apsaugos priemonę (CPK 146, 147 str.).

14Atskirojo skundo 1-5 argumentai susiję su ieškinio reikalavimu ir bylos esme, todėl nenagrinėtini, nes apeliacinės instancijos teismas šioje byloje sprendžia dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, priimtos laikinųjų apsaugos priemonių klausimu, teisėtumo ir pagrįstumo bei nepasisako dėl bylos esmės.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

16palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2005 m. vasario 7 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai