Byla 2S-1076-302/2007

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,

3kolegijos teisėjai Rasa Gudžiūnienė ir Egidijus Žironas,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio svečių namai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarties, kuria patenkintas ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „VVV“ ir Vilniaus Arkivyskupijos prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Ieškovai UAB “VVV” ir Vilniaus Arkivyskupija kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami panaikinti teisinę registraciją ir apginti bendraturčių teises. Taip pat pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti UAB “Senamiesčio svečių namai” pastogės patalpų dalį, kurių indeksai po rekonstrukcijos yra nuo 9-1 iki 9-11 (daikto unikalus Nr. 1094-0471-7019:0014), nuo 2-87 iki 2-95 (daikto unikalus Nr. 1094-0471-7019:0015) ir nuo 2-80 iki 2-86, 2-112, 2-95 (daikto unikalus Nr. 1094-0471-7019:0017), I. R. pastogės patalpų dalį, kurių indeksai po rekonstrukcijos yra nuo 2-176 iki 2-179 ir nuo 2-112 iki 2-95 (daikto unikalus Nr. 4400-0395-2350:6302), nuo 2-173 iki 2-175 ir nuo 2-182 iki 2-185 (daikto unikalus Nr. 4400-0395-2794:6303) bei nuo 2-180 iki 2-181, 2-191 (daikto unikalus Nr. 4400-0395-2850:6304). Taip pat uždrausti pastariesiems dalyvauti sandoriuose arba imtis kitokių veiksmų, kuriais būtų perleista Pastogės patalpų dalis arba kitaip ji būtų apsunkinta, konkrečiai uždraudžiant atsakovams dalyvauti sandoriuose, kuriais būtų perleista, įkeista, laiduota, garantuota, išnuomota ir (ar) panaudos pagrindais perleista ar kitaip suvaržytos daiktinės teisės į UAB “Senamiesčio svečių namai” pastogės patalpų dalį, kurių indeksai po rekonstrukcijos yra nuo 9-1 iki 9-11 (daikto unikalus Nr. 1094-0471-7019:0014), nuo 2-87 iki 2-95 (daikto unikalus Nr. 1094-0471-7019:0015) ir nuo 2-80 iki 2-86, 2-112, 2-95 (daikto unikalus Nr. 1094-0471-7019:0017), I. R. pastogės patalpų dalį, kurių indeksai po rekonstrukcijos yra nuo 2-176 iki 2-179 ir nuo 2-112 iki 2-95 (daikto unikalus Nr. 4400-0395-2350:6302), nuo 2-173 iki 2-175 ir nuo 2-182 iki 2-185 (daikto unikalus Nr. 4400-0395-2794:6303) bei nuo 2-180 iki 2-181, 2-191 (daikto unikalus Nr. 4400-0395-2850:6304). Nurodė, kad atsakovams perleidus turimą patalpų pastogės dalį, teismo sprendimo įvykdymas gali būti itin apsunkintas arba net pasidaryti visiškai nebeįmanomas grąžinant pastogės patalpų dalį į pradinę padėtį.

7Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi prašymą tenkino. Ieškovų UAB “VVV” ir Vilniaus Arkivyskupijos reikalavimų įvykdymui užtikrinti areštavo atsakovui UAB “Senamiesčio svečių namai“ nuosavybes teise priklausančias pastogės patalpas, kurių indeksai po rekonstrukcijos yra nuo 9-1 iki 9-11 (daikto unikalus Nr. 1094-0471-7019:0014), nuo 2-87 iki 2-95 (daikto unikalus Nr. 1094-0471-7019:0015) ir nuo 2-80 iki 2-86, 2-112, 2-95 (daikto unikalus Nr. 1094-0471-7019:0017), esančias pastate adresu Šv. Ignoto g. 5, Vilniuje, unikalus Nr. 1094-0471-7019, uždraudžiant atsakovui disponuoti areštuotu turtu bei atsakovei I. R. nuosavybės teise priklausančias pastogės patalpas, kurių indeksai po rekonstrukcijos yra nuo 2-176 iki 2-179 ir nuo 2-112 iki 2-95 (daikto unikalus Nr. 4400-0395-2350:6302), nuo 2-173 iki 2-175 ir nuo 2-182 iki 2-185 (daikto unikalus Nr. 4400-0395-2794:6303) bei nuo 2-180 iki 2-181, 2-191 (daikto unikalus Nr. 4400-0395-2850:6304), esančias pastate adresu Šv. Ignoto g. 5, Vilniuje, unikalus Nr. 1094-0471-7019, uždraudžiant atsakovei disponuoti areštuotu turtu.

8Teismas nurodė, kad yra pagrindas imtis laikinųjų apsaugos priemonių areštuojant atsakovams priklausančias dalis pastogės patalpų, esančių Šv. Ignoto g. 5, Vilniuje, uždraudžiant atsakovams disponuoti areštuotu turtu, kadangi byloje yra kilęs ginčas dėl daiktinių teisių į dalį pastogės, esančios Šv. Ignoto g. 5, Vilniuje, o atsakovams perleidus ar kitaip apsunkinus ginčo objektą, būsimo teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų nebeįmanomas. Teismas sprendė, kad ginčo objekto areštas yra pakankamas užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą ieškinio patenkinimo atveju, nes pritaikius turto areštą, ginčo turtas lieka apsaugotas nuo jo perleidimo tretiesiems asmenims, todėl ieškovų prašymą dalyje uždrausti atsakovams dalyvauti sandoriuose arba imtis kitokių veiksmų, kuriais būtų perleista pastogės patalpų dalis arba kitaip būtų apsunkinta, laikė nepagrįstu ir šia dalimi jo netenkino.

9Atsakovas UAB „Senamiesčio svečių namai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti 2007-08-22 teismo nutartį. Atskirajame skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai uždraudė atsakovams apskritai disponuoti ginčo turtu, t. y. ne tik ginčo turtą perleisti tretiesiems asmenims, bet ir apskritai jį valdyti ir naudotis. Taip pat nurodo, kad tokios teismo nutarties vykdymas daro negalimą patalpų nuomos sutarčių, sudarytų su nuomininkais dėl ginčo patalpų nuomos, vykdymą ir jos turi būti sustabdytos, o tai reiškia sutarčių pažeidimus ir didelių nuostolių atsiradimą.

10Atsakovas UAB „Senamiesčio svečių namai“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Teismas, areštuodamas turtą, neuždraudė to turto išnuomoti, t. y. laikinai perleisti valdymo ir naudojimo teisėmis. Apeliantas nepagrindė jokiais rašytiniais įrodymais argumento, jog šiuo metu visos trys 2007-08-22 teismo nutartimi areštuotos ginčo pastogės patalpos yra išnuomotos ir dėl priimtos teismo nutarties minėtų patalpų nuomos sutarčių vykdymas yra negalimas ir turi būti sustabdytas, dėl ko būtų pažeidžiamos sutartys ir atsirastų dideli nuostoliai.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, byloje surinktą medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria patenkintas ieškovų UAB „VVV“ ir Vilniaus Arkivyskupijos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra teisėta ir pagrįsta, priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl nėra pagrindo jos keisti ar naikinti.

13CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių, išvardintų CPK 145 straipsnyje, paskirtis – preliminariai, iki teismo sprendimo priėmimo, užtikrinti, kad galimas teismo sprendimas būtų tinkamai įvykdytas, todėl teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi atsižvelgti į visas bylos aplinkybes, kurios vienaip ar kitaip gali įtakoti būsimo teismo sprendimo tinkamą įvykdymą ir priimti atitinkamą sprendimą taikyti arba ne laikinąsias apsaugos priemones.

14Kolegija, sutikdama su pirmosios instancijos teismo išvada, nurodo, kad buvo pagrindas tenkinti ieškovų prašymą ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovams UAB „Senamiesčio svečių namai“ ir I. R. nuosavybės teise priklausančiam turtui – ginčo pastogės patalpoms, esančioms Šv. Ignoto g. 5, Vilniuje, atsižvelgiant į tai, kad tarp šalių yra kilęs ginčas dėl daiktinių teisių į dalį nurodytos pastogės, todėl nesiėmus nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių, kolegijos vertinimu, kiltų grėsmė, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas. Kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentu, jog teismas apskritai uždraudė disponuoti nurodytu turtu, t. y. ne tik jį perleisti tretiesiems asmenims, bet ir apskritai jį valdyti ir naudoti, kadangi toks disponavimo sąvokos aiškinimas yra neteisingas. Teismas, nurodydamas, kad turtas areštuojamas uždraudžiant disponuoti nurodytu turtu, laikinai uždraudė atsakovams tik vieną iš nuosavybės teisės sudedamųjų dalių, t. y. disponavimo teisę, kuri teisės teorijoje reiškia savininko teisę pakeisti tokio turto teisinę padėtį, taip pat ir perleisti jį kitiems asmenims ar kitaip apsunkinti ginčo objektą.

15Kolegija, atsižvelgdama į tai, kad teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių turinys būtų suprantamas ir aiškus, siekiant jas tinkamai vykdyti, sprendžia, kad skundžiama teismo nutartis yra tikslintina, jos rezoliucinėje dalyje vietoje „uždraudžiant disponuoti areštuotu turtu“ nurodant, „uždraudžiant sudaryti sandorius dėl ginčo patalpų perleidimo ar kitaip apsunkinti šių patalpų valdymą, naudojimą ir disponavimą“. Kolegija taip pat nurodo, kad siekiant užtikrinti, jog pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis būtų išvengta žalos, galinčios atsirasti dėl jų pritaikymo atsakovui, sudariusiam ginčo patalpų nuomos sutartis su trečiaisiais asmenimis, kolegija sprendžia, jog yra pagrindas patikslinti teismo nutarties rezoliucinę dalį, leidžiant atsakovui vykdyti nuomos sandorius, sudarytus iki teismo nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones priėmimo, t. y. iki 2007 m. rugpjūčio 22 d.

16Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad skundžiama Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutartis yra paliktina nepakeista, jos rezoliucinė dalis tikslintina (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktas).

17Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

18Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

19Patikslinti 2007 m. rugpjūčio 22 d. teismo nutarties rezoliucinę dalį vietoje „uždraudžiant disponuoti areštuotu turtu“ nurodyti „uždraudžiant atsakovams UAB „Senamiesčio svečių namai“ ir I. R. sudaryti perleidimo sutartis dėl jiems nuosavybės teise priklausančių patalpų, esančių Šv. Ignoto g. 5, Vilniuje, ar kitaip apsunkinti šių patalpų valdymą, naudojimą ir disponavimą. Leisti vykdyti nuomos sandorius, sudarytus iki 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarties priėmimo“.

Proceso dalyviai
Ryšiai