Byla 2A-1859-656/2012
Dėl skolos, palūkanų, nuostolio iš turto pardavimo priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andriaus Ignoto, kolegijos teisėjų Astos Radzevičienės ir Vilijos Mikuckienės, apeliacinio proceso rašytine tvarka išnagrinėjo atsakovų UAB ( - ) ir S. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo „Swedbank lizingas“, UAB ieškinį atsakovams UAB ( - ) ir S. B. dėl skolos, palūkanų, nuostolio iš turto pardavimo priteisimo,

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti solidariai iš atsakovų 92,72 Lt nesumokėtų mokėjimų, 4 967,21 Lt dydžio nuostolį iš turto pardavimo, 510,01 Lt dydžio papildomas išlaidas, 1 730,25 Lt palūkanų įmokų po sutarties nutraukimo, 5 procentų metines procesines palūkanas ir priteisti lygiomis dalimis bylinėjimosi išlaidas. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė reikalavimo dalyje dėl 92,72 Lt nesumokėtų mokėjimų atsisakė, prašė bylą šioje dalyje nutraukti, kitoje dalyje ieškinį palaikė ir prašė tenkinti.

5Nurodė, kad ieškovas ir atsakovas UAB ( - ) sudarė lizingo sutartį Nr. LT057261 (2007 07 27), pagal kurią ieškovas įsipareigojo iš atsakovo nurodyto pardavėjo nupirkti sutartyje nurodytą turtą – vieną automobilį ( - ) ir perduoti jį naudoti ir valdyti atsakovui su sąlyga, kad atsakovas sutartyje numatytais terminais mokės sutartines įmokas. Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai: sudarė turto pirkimo - pardavimo sutartį Nr. LT057261/PPS (2007 07 27), pagal kurią įgijęs turtą nuosavybės teise, perdavė jį atsakovui valdyti ir naudotis sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui sutartines įmokas pagal aukščiau nurodytos sutarties įmokų grafiką. Ieškovas ir S. B. sudarė laidavimo sutartį Nr. LT057261/L (2007 07 27), pagal kurią atsakovas įsipareigojo įvykdyti atsakovo UAB ( - ) neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas prievoles, prisiimtas pagal sutartį Nr. LT057261. Atsakovui nevykdant sutartinių įsipareigojimų ir nemokant įmokų pagal sutartį, ieškovas 2009 04 17 išsiuntė atsakovui pretenziją Nr. 01-20-19530, reikalaudamas sumokėti susidariusį įsiskolinimą, atsakovui per nustatytą terminą neįvykdžius ieškovo reikalavimo sumokėti skolą pastarasis, 2009 06 22 pranešimu Nr. 01-30-4482 vienašališkai nutraukė sutartį ir pareikalavo sumokėti susidariusį įsiskolinimą bei grąžinti sutarties pagrindu valdytą ir naudotą turtą. Sutarties bendrųjų sąlygų 11.2.3 punkte nurodyta, kad atsakovui iš esmės pažeidus sutartį, ieškovas turi teisę nutraukti sutartį, pareikalauti nedelsiant grąžinti ieškovui turtą bei tokio dydžio nuostolius, kad jie ieškovą grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu atsakovas būtų tinkamai įvykdęs sutartį (LR CK 6.574 str.). Ieškovas turi teisę reikalauti palūkanų įmokų už visą pagal įmokų grafiką likusį laikotarpį nuo sutarties nutraukimo iki turto išpirkimo laikotarpio pabaigos. Turtas buvo parduotas tretiesiems asmenims, patiriant nuostolį iš turto pardavimo, ieškovas turi teisę reikalauti padengti nuostolį iš turto pardavimo (turto likutinės (neišpirktos) vertės ir turto pardavimo kainos skirtumą), kuris sudaro - 4 967,21 Lt. Taip pat, vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 11.3 punktu, numatančiu atsakovo pareigą atlyginti ieškovo patirtus nuostolius, ieškovas turi teisę reikalauti atlyginti 510,01 Lt dydžio patirtas papildomas išlaidas.

6Atsakovas UAB ( - ) pateiktu atsiliepimu su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad ieškovas yra pats kaltas dėl 4967,21 Lt patirto nuostolio iš turto pardavimo, nes automobilis parduotas žymiai mažesne kaina nei tuo metu buvo vertas. Ieškovas neteikė informacijos apie minėto automobilio pardavimą, nepasiūlė surasti pirkėją už realią rinkos kainą, atsakovas nedalyvavo ir neturėjo galimybės įtakoti minėto automobilio pardavimo. Tokiu būdu ieškovas pats kaltas dėl atsiradusių nuostolių iš pardavimo, nes pažeidė CK 6.200 str. 2 ir 3 d. nuostatas, todėl yra pagrindas pagal CK 6.253 str. 5 d. atleisti atsakovą nuo civilinės atsakomybės arba ją sumažinti. Sutarties bendrųjų sąlygų 11.2.3 sąlyga suteikia ieškovui nepagrįstą pranašumą, kuris prieštarauja teisingumo ir sąžiningumo principams, bei įteisina ieškovei nepagrįstai pasipelnyti, ši sąlyga pažeidžia šalių interesų pusiausvyros principą, todėl ji netaikytina (CK 6.228 str. 1 d., 6.186 str. 3 d.), o ieškovo reikalavimas dėl palūkanų priteisimo atmestinas.

7Atsakovas S. B. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 2011-08-29 sumokėta ieškovui 92,72 Lt, todėl šis reikalavimas nepagrįstas. Ieškovas yra pats kaltas dėl 4967,21 Lt patirto nuostolio iš turto pardavimo, nes automobilis parduotas žymiai mažesne kaina nei tuo metu buvo vertas. Minėto automobilio kaina buvo 25900 Lt, o jis parduotas už 17000 Lt. Ieškovas neteikė informacijos apie minėto automobilio pardavimą, nepasiūlė atsakovui įsigyti šį automobilį už „VR Projektai“ skolą ar realią rinkos kainą. Atsakovas S. B. nedalyvavo ir neturėjo galimybės įtakoti minėto automobilio pardavimo, kuris parduotas ženkliai mažesne kaina. Ieškovas neteikė informacijos apie automobilio pardavimo sąlygas ir kainą. Iš ieškovo gavo tik 2010-10-06 pranešimą Nr. SL-SR-12799, kuriuo buvo informuotas, kad turtas pagal sutartį grąžintas ieškovui ir parduotas tretiesiems asmenims patiriant nuostolį. Ieškovas pažeidė CK 6.200 str. 2 ir 3 d., todėl yra pagrindas pagal CK 6.253 str. 5 d. atleisti atsakovą nuo civilinės atsakomybės arba ją sumažinti. Sutarties bendrųjų sąlygų 11.2.3 sąlyga suteikia ieškovui nepagrįstą pranašumą, kuris prieštarauja teisingumo ir sąžiningumo principams, bei įteisina ieškovei nepagrįstai pasipelnyti, ši sąlyga pažeidžia šalių interesų pusiausvyros principą, todėl ji netaikytina (CK 6.228 str. 1 d., 6.186 str. 3 d.), o ieškovo reikalavimas dėl palūkanų priteisimo atmestinas. Teismo posėdžio metu atsakovo S. B. atstovas ieškinį prašė atmesti atsiliepime išdėstytais motyvais.

8II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimu priėmė ieškovo atsisakymą nuo ieškinio dalyje dėl 92,77 Lt nesumokėtų įmokų priteisimo ir nutraukti civilinę bylą dalyje. Kitoje dalyje ieškinį teismas tenkino visiškai. Teismas, vadovaudamasis LR CK 6.38 str. 1, 3 d., 6.256 str. 1 d., 4 d., 6.6 str. 4 d., 6.81 str., 6.258 str., 6.574 str., priteisė solidariai iš atsakovų 1730,25 Lt palūkanų įmokų po sutarties nutraukimo, 4967,21 Lt nuostolių iš turto pardavimo, 510,01 Lt papildomų turto pardavimo išlaidų, iš viso 7207,47 Lt, taip pat 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 7207,47 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011-08-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priteisė iš atsakovų po 109,50 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui „Swedbank lizingas“, UAB iš kiekvieno atsakovo.

10Teismas nurodė, kad atsakovui UAB ( - ) netinkamai vykdant minėtą lizingo sutartį, 2009-04-17 pretenzija ieškovas pareikalavo minėtą atsakovą per 14 dienų nuo pretenzijos datos padengti 1348,14 Lt skolą, susidariusią dėl pavėluoto įmokų mokėjimo (už 48 dienas), o 2009-06-22 pranešimu ieškovas vienašališkai nuo 2009-06-22 nutraukė minėtą lizingo sutartį (b.l.18), joje nurodytas turtas ieškovui buvo grąžintas 2009-07-10. Laidavimo sutartimi atsakovas S. B. įsipareigojo solidariai atsakyti su atsakovu UAB ( - ) tomis pačiomis sąlygomis ir apimtimi. Todėl, vadovaujantis CK 6.574 str., 6.81 str. ir minėtos laidavimo sutarties nuostatomis, atsakovas S. B. yra solidariai su UAB ( - ) atsakingas prieš ieškovą ta pačia apimtimi.

11Pagal CK 6.574 str. tuo atveju, kai lizingo sutartis nutraukiama, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį (lizingo sutarties - 11.2.3 p.). Sutarties šalys susitarė, kad atsakovui neįvykdžius pareigos sumokėti visus pagal sutartį priklausančius sumokėti mokėjimus (pažeidus sutartį), šios pareigos negali pašalinti lizingo objekto grąžinimas. Tik visiškas atsiskaitymas už naudojimąsi lizingo objektu (sutarties sąlygų tinkamas įvykdymas) yra pagrindas pagrindinei prievolei, tuo pačiu ir laidavimo sutarčiai, pasibaigti. Pagal CK 6.574 str. tiek nuostolis dėl turto pardavimo už kainą, mažesnę nei po lizingo sutarties likusi nepadengta turto vertė, tiek papildomos išlaidos, susijusios su turto realizavimu yra susiję su tuo, kad UAB ( - ) netinkamai vykdė sutartį. Ieškovo reikalaujamos priteisti palūkanų įmokos nuo lizingo sutarties nutraukimo iki lizingo sutarties pabaigos yra ieškovo patirti nuostoliai, kurie turi būti atlyginti (CK 6.249 str. 1 d.). Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje, todėl ieškovas pagrįstai priskaičiavo 1730,25 Lt palūkanų sumą už laikotarpį nuo lizingo sutarčių nutraukimo dienos iki lizingo sutarčių pabaigos. Ieškovo paskaičiavimas atitinka lizingo sutarčių mokėjimo grafikuose nurodytas sumas. Atsakovų argumentai, kad ši sąlyga suteikia ieškovui nepagrįstą pranašumą, kuris prieštarauja teisingumo ir sąžiningumo principams, bei įteisina ieškovei nepagrįstai pasipelnyti, yra nepagrįsti, kadangi sutarties sąlyga atitinka CK 6.574 str. nuostatą, kuri įtvirtina visiško nuostolių atlyginimo principą. Atsakovas UAB ( - ) iki sutarties nutraukimo nesumokėjo išperkamo turto vertės, o atsakovų atsakomybės prigimtis ir teisinių santykių pobūdis nesudaro pagrindo mažinti ieškovo realiai patirtų nuostolių dėl atsakovų prievolių pažeidimo, nes priešingu atveju reikštų, kad ieškovas prisiėmė visą rizikos naštą dėl to, ar atsakovai sugebės tinkamai įvykdyti prisiimtas prievoles pagal lizingo sutartį, bei iš principo paneigtų ieškovo vykdomos veiklos ekonominį pagrįstumą ir logiką.

12Ieškovas nurodė, kad turtas, buvęs sutarties dalykas, buvo parduotas trečiajam asmeniui, patiriant nuostolį iš turto pardavimo (turto neišpirktos vertės ir turto pardavimo kainos skirtumą, kuris sudaro 4967,21 Lt. Tai patvirtina ieškovo parengta pažyma dėl nuostolio iš turto pardavimo paskaičiavimo, pirkimo-pardavimo sutartis . Faktiškai ieškovo patirti nuostoliai dėl susigrąžinto lizinguoto turto realizavimo yra 4967,21 Lt (iš likutinės turto vertės – 19252,92 Lt (be PVM) – atėmus kainą, už kurią buvo realizuotas lizinguotas turtas – 14285,71 Lt (be PVM), todėl ieškovui, vadovaujantis lizingo sutarties 11.3 p. ir CK 6.574 str., priteistina 4967,21 Lt nuostolių, ieškovo patirtų dėl vienašališko finansinės lizingo sutarties nutraukimo dėl atsakovo kaltės.

13Atsakovo UAB ( - ) nurodytas motyvas dėl to, kad nurodytas automobilis buvo parduotas mažesnė kaina nei jis kainuoja, atmestinas kaip nepagrįstas, ieškovas pateikė preliminarią išvadą dėl transporto priemonės vertės, kad šiuo klausimu nekiltų ginčas dėl vertės nepagrįstumo, išvadoje nurodytas automobilio identifikavimo numeris, ZFA22300005519962, todėl teismui nekyla abejonių, kad vertintas buvo būtent lizinguotas pagal lizingo sutartį Nr. LT 057261 automobilis, tuo tarpu atsakovo pateiktos kelių transporto priemonės vertinimo ataskaitos vertinimo data 2010-11-15, t.y. praėjus daugiau kaip metams po turto pardavimo, be to, pačioje ataskaitoje nurodyta, kad automobilis vertintas neapžiūrėjus jo ir nurodyta, kad norint nustatyti konkretaus automobilio rinkos vertę reikalingas automobilis apžiūra, o atsakovo nurodytų panašių automobilių pardavimų skelbimų kainos yra bendros, jos neatspindi konkretaus automobilio realios pardavimo kainos, kurią pirkėjas pasiruošęs sumokėti už konkretų automobilį atsižvelgiant į konkretaus automobilio ypatybes. Automobilis parduotas už 17000 Lt, t.y. iš esmės ne mažesne nei rinkos kaina. Lizingo davėjas pats nesuinteresuotas parduoti turtą akivaizdžiai žemesnėmis kainomis, nes nėra jokių garantijų, kad lizingo gavėjas ar laiduotojas neabejotinai realiai padengs nuostolių skirtumą. Objektyvių duomenų, dėl kurių galima būtų konstatuoti, kad ieškovas pažeidė ekonomiškumo principą, byloje nenustatyta.

14Atsakovų argumentai, kad ieškovas pažeidė CK 6.200 str., visiškai neteikė informacijos apie automobilio pardavimo sąlygas ir kainą, neleido UAB ( - ) dalyvauti realizuojant automobilį taip pat atmestini kaip nepagrįsti. Ieškovas pateikė atsakovui UAB ( - ) 2009-08-05 pasiūlymą įsigyti automobilį, jame buvo nurodyta nustatyta turto pardavimo kaina, atsakovas įspėtas, kad nepasinaudojus siūlymu, bus pradėtas turto realizavimas tretiesiems asmenims. Iš atsakovo įmonės direktoriaus V. B. paaiškinimų matyti, kad jam buvo žinoma apie automobilio pardavinėjimą. Atsakovai galėjo dalyvauti realizuojant automobilį, tačiau konkrečių pasiūlymų, prašymų ieškovui neteikė, nepasiūlė pirkėjo, kuris įsigytų automobilį už likutinę vertę. Aplinkybių, dėl kurių galima būtų konstatuoti, kad ieškovas pažeidė šalių bendradarbiavimo pareigą, byloje nenustatyta. S. B. nuo pat UAB ( - ) įsteigimo yra vienintelis įmonės akcininkas, ką patvirtina Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas, be to, atsakovo direktorius V. B. teismo posėdžio metu nurodė, kad S. B. visą informaciją gavo iš jo. Ieškinio reikalavimas 510,01 papildomų išlaidų dėl turto išlaikymo ir pardavimo tenkintinas visiškai, nes tai yra ieškovo nuostoliai, susiję su lizingo sutarties nutraukimu ir lizinguojamo turto automobilio realizavimu.

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai

16Atsakovai pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pakeista teismo sprendimą ir atleisti atsakovus nuo civilinės atsakomybės. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171.Teismas nustatydamas nepagrįstai rėmėsi preliminaria išvada dėl transporto priemonės vertės kaip identifikuojantis požymis nurodytas tik kėbulo numeris, tačiau variklio duomenys ir modelis bei markė neatitiko lizinguojamo automobilio. Lizinguoto automobilio modelis ir markė yra ( - ), o ieškovo pateiktoje preliminarioje išvadoje nurodyta, kad vertintas automobilis ( - ). Lizinguoto automobilio rinkos kaina didesne, nes šiuo automobiliu galima pervežti sunkesnį krovinį. Neteisingai nurodytas variklio tūris. Šie neatitikimai rodo vertintojo nekompetenciją, ieškovo siekį sumažinti automobilio vertę ir kuo greičiau jį parduoti. Teismas netenkino dėl UAB „Baltijos realizacijos centras“ darbuotojo, kuris atliko vertinimą kvietimo į teismo posėdį.

182. Teismas nepagrįstai kritiškai vertino UAB ( - ) pateiktą 2010-11-15 transporto priemonės vertinimo ataskaitą. Faktiškai ataskaita atspindi automobilio rinkos kainą 2009 m. liepos mėnesį, kai automobilis buvo ruošiamas pardavimui. VšĮ „Empreks“ nurodyta vidutinė kaina buvo 25940 Lt. Vertinimo metu atsižvelgta į automobilio ridą. Vertinimo ataskaita parengta teismo eksperto kvalifikaciją turinčio vertintojo. Labiau tikėtina, kad automobilio kaina buvo apie 26000 Lt, o ne 20000 Lt ar 17000 Lt. Mažinti automobilio kainą iki 17000 Lt priežasčių nebuvo, nes automobilis buvo idealios būklės, nedidėlės ridos. Ieškovas, sutikdamas parduoti automobilį už mažesnę kainą, prisiėmė riziką dėl nuostolių atsiradimo. Tokie ieškovo veiksmai yra pagrindas mažinti iš atsakovo priteisiamų nuostolių dydį arba iš viso nuo jų atleisti.

193. Ieškovas pažeidė ekonomiškumo principą, nedėjo visų pastangų, kad išvengti nuostolių, elgėsi neatsakingai, nes žinojo, kad visų nuostolių galės pareikalauti iš atsakovų.

204. Atsakovai mano, kad lizingo sutarties bendrųjų sąlygų 11.2.3. punkto sąlygos suteikia ieškovui nepagrįstą pranašumą, kuris prieštarauja teisingumo ir sąžiningumo principams. Dėl šios priežasties atsakovai prašė šią sąlygą dalyje dėl palūkanų, pripažinti pažeidžiančia šalių interesų pusiausvyros principą, neatitinkančią protingumo, teisingumo ir sąžiningumo standartų, todėl sutinkamai su CK 6.228 str. 1 d. ir 6.186 str. 3 d. teismas privalėjo šios sutarties sąlygos netaikyti. Sutartis sudaryta prisijungimo būdu, pagal standartines sutarties sąlygas, kurias parengė ieškovas. Lizingo sutarties 4.6.1. ir 4.6.2. punktuose įtvirtinta lizingo gavėjo teisė išpirkti turtą anksčiau laiko ir ieškovas negautų visų palūkanų, todėl ieškovo padėtis nėra apibrėžta ir nėra aišku, ar ieškovas būtų gavęs visas sutartimi nustatytas palūkanas.

21Ieškovas atsiliepime prašė apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimą grindė šiais argumentais:

221. Atsakovas UAB ( - ) pažeidė lizingo sutarties sąlygas ieškovas pagal lizingo sutarties 11.2.3. punktą ir CK 6.574 str. įgijo teisę reikalauti grąžinti turtą ir atlyginti nuostolius: nuostolius iš turto pardavimo, papildomas išlaidas ir negautas pajamas – palūkanų įmokas po sutarties nutraukimo. Tokia teismų praktika įtvirtinta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-06-21 nutartyje civilinėje byloje Nr.3K-7-440/2001, 2012-01-27 nutartyje civilinėje byloje Nr.3K-3-2012.

232. Reikalavimas padengti palūkanų įmokas nuo lizingo sutarties nutraukimo iki lizingo sutarties pabaigos reiškia lizingo bendrovės grąžinimą į toki padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu atsakovas UAB ( - ) būtų tinkamai įvykdžiusi prisiimtus įsipareigojimus, t.y., jeigu klientas būtų tinkamai vykdęs sutartį, laiku ir tinkamai mokėjęs sutartines įmokas, lizingo bendrovė būtų gavusi tokią pačią sumą palūkanų įmokų, kokias ji reikalauja priteisti iš atsakovo. CK 6.251 str. 1 d. numato visiško nuostolių atlyginimo principą. Tai atitinka teismų formuojamą praktiką. Atsakovai nesikreipė į teismą dėl lizingo sutarties bendrųjų sąlygų 11.2.3. punkto sąlygos pripažinimo negaliojančia, nors teigia, kad ši nuostata suteikia ieškovui nepagrįstą pranašumą, kuris prieštarauja teisingumo ir sąžiningumo principams. Sutarties nuostata privaloma šalims, beveik pažodžiui atkartoja CK 6.574 str., 6.251 str. bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką. Atsakovai nepagrįstai remiasi lizingo sutarties 4.6. punkto nuostatomis, kurios numato, kaip mokamos palūkanos sutartį nutraukus ankščiau termino, o ne kaip atlyginami bendrovės nuostoliai dėl esminio sutarties pažeidimo nutraukus lizingo sutartį.

243. Ieškovas yra finansų įstaiga, kurios veiklos tikslas yra finansavimo teikimas, todėl ieškovas dėl turto pardavimo kreipėsi į ta veikla užsiimančią įmonę ir jai sumokėjo už turto saugojimo ir pardavimo paslaugą. Pagal lizingo sutarties bendrųjų sąlygų 11.3. punktą atsakovas UAB „VR Projektai“ įsipareigojo ieškovui visiškai atlyginti turto saugojimo ir pardavimo išlaidas.

254. Nuostolio iš turto pardavimo suma apskaičiuojama iš likusios lizingo sutarties neišpirktos turto vertės be PVM atimant sumą be PVM, už kurią turtas buvo parduotas trečiajam asmeniui. Nuostolio suma pagrįsta objektyviais įrodymais: pridėta nuostolio paskaičiavimo pažyma, lizingo sutartimi, pagal kurios grafiką identifikuojama neišpirkta suma, o taip pat turto pardavimo trečiajam asmeniui sutartis. Ieškovas buvo suinteresuotas parduoti turtą už kuo didesnę kainą, tačiau parduoti už neišpirktą vertę nebuvo įmanoma. Turtą pardavinėjantis tarpininkas buvo suinteresuotas parduoti turtą už kuo didesnę kainą, nes nuo to priklauso jo atlyginimo dydis. Turto nusidėvėjimas ir kilusi ekonominė krizė nulėmė kainos sumažėjimą. Turtas buvo parduodamas viešu skelbimu internete ir pats atsakovas S. B. stebėjo pradavimo procesą ir turėjo galimybę savarankiškai ieškoti pirkėjų, padėti parduoti turtą už kuo didesnę kainą. Ieškovas 2009-08-05 pateikė atsakovams pasiūlymą įsigyti turtą.

265.Atsakovo pateikta turto vertinimo ataskaita surašyta neapžiūrėjus vertinamo turto, o tai neatitinka turto vertinimo veiklos reikalavimų. VšĮ „Empreks“ turto vertinimo duomenys pagrįsti internetinės svetainės duomenimis apie parduodamo turto vertę, o ne konkrečių pardavimo sandorių vertinimu. UAB „Baltijos realizacijos centras“ preliminariojoje pažymoje nurodyti lizinguoto automobilio identifikaciniai duomenys, todėl vertintas atsakovų naudotas automobilis. Pažyma nėra turto vertinimas pagal LR Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą. Vertinimas atliktas 2009-07-15, o turtas parduotas 2009-08-14, todėl ekonominio nuosmukio metu kaina kito. Jeigu ieškovas būtų stengęsis parduoti turtą kiek įmanoma greičiau, turtas gal būt ir būtų parduotas greitai už preliminariojoje išvadoje nurodytą greito pardavimo kainą – 12000 Lt. Atsakovai neįrodė, kad turtas buvo parduotas gerokai žemesne negu rinkos kaina. Kreditoriaus kaltę privalo įrodyti skolininkas (CPK 178 str.).

27IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados.

28Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

29Apeliacinis skundas atmetamas.

30Teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo sprendimo išvadomis ir argumentais.

31Dėl automobilio rinkos vertės

32Lizingo sutartimi įsigyto automobilio rinkos vertė yra fakto klausimas. Abi šalys automobilio vertę įrodinėja paprastais rašytiniais įrodymais, kurie neturi prima facie įrodymo - CPK tvarka paskirtos ekspertizės - įrodomosios reikšmės. Atsakovai pateikė UAB „Darsna“ surašytą transporto priemonės vertinimo ataskaitą, kurioje nurodyta pagal apibendrintą VšĮ „Emprekis“ leidinio „Automobilių rinkos kainos“ ginčo automobilio kaina 25940 Lt. Ataskaitoje nurodyta, kad pagal interneto informaciją rasti du atvejai, pagal kuriuos automobilio nurodyta 16228 Lt ir 23900 Lt (rida 160000 km.). Vertinimo ataskaitos išvadoje nurodyta lyginamosios vertės metodu nustatyta rinkos vertė – 25900 Lt. Atsakovų pateikta transporto priemonės vertinimo ataskaita surašyta neapžiūrėjus vertinamo automobilio (b.l.55). Ieškovas pateikė UAB „Baltijos realizacijos centras“ preliminarią išvadą, pagal kurią ginčo automobilio (rida 49505 km) rinkos kaina yra 20000 Lt., o greito pardavimo kaina 12000 Lt (b.l.99). Teisėjų kolegija sprendžia, kad abu turto vertę nustatantys dokumentai neatitinka LR Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo ir Turto vertinimo metodikos (18 punkto), patvirtintos LR Vyriausybės 1996-12-14 nutarimu Nr.244, reikalavimų, tačiau gali būti informacijos šaltinis (rašytinis įrodymas). Vertinant patikimumo aspektu, abu yra lygiaverčiai rašytiniai įrodymai. Atsakovų teigimu reikšminga aplinkybė yra tai, kad naudotas automobilis buvo gerame stovyje ir jo rida buvo nedidelė (rida 49505 km), tačiau turto vertę tam tikru laikotarpiu atspindi rinkos sąlygomis sudaryti realūs sandoriai, o ne vertės nustatinėjimas remiantis skelbimuose nurodytomis pardavėjų norimomis gauti kainomis. Ieškovas automobilį pirkėjai UAB „Novakopa“ 2009-08-14 pardavė už 17000 Lt. LR Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 str. 13 d. nustato, kad rinkos vertė - apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti parduotas turtas vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį norinčių parduoti turtą ir norinčių jį įsigyti asmenų sandorį po šio turto tinkamo pateikimo rinkai, kai abi sandorio šalys veikia dalykiškai, be prievartos ir nesaistomos kitų sandorių ir interesų. Byloje nėra įrodymų, kad ieškovas ir UAB „Novakopa“ sudarydami 2009-08-14 sandorio sudarymo aplinkybės neatitiko LR Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 str. 13 d. nurodytų sąlygų. Be to, automobilio pardavimo kaina iš esmės nesiskyrė nuo kainų nustatytų tiek ieškovo, tiek atsakovo vertinimuose. Atsakovai 2009-06-22 buvo informuoti apie lizingo sutarties nutraukimą. Ieškovas pateikė atsakovui UAB ( - ) 2009-08-05 pasiūlymą įsigyti automobilį, jame buvo nurodyta nustatyta turto pardavimo kaina, atsakovas įspėtas, kad nepasinaudojus siūlymu, bus pradėtas turto realizavimas tretiesiems asmenims. Byloje nustatyta, kad apie automobilio pardavimą buvo ilgą laiką skelbiama viešai populiarioje internetinėje skelbimų svetainėje.

33Atsakovai, būdami verslininkais, negali teisintis, kad nesuvokė galimų automobilio pardavimo už mažesnę negu neapmokėta vertė pasekmių – pareigos padengti neapmokėtos vertės ir faktiškai gautos pardavimo kainos skirtumą. Atsakovai, stebėdami internete paskelbtą viešą automobilio pardavimo pasiūlymą ir žinodami, kur saugomas automobilis, galėjo patys ieškoti ir siūlyti pirkėją už didesnę kainą. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovai neįrodė automobilio kainos nepagrįstumo. Argumentas, kad ieškovas nevykdė CK 6.200 str. nustatytos pareigos bendradarbiauti ir sutartį vykdyti kuo ekonomiškiau, nepagrįsta. Ieškovas ėmėsi protingų pastangų siekiant sumažinti savo ir atsakovų nuostolius.

34Dėl palūkanų įmokų po sutarties nutraukimo

35Finansinis lizingas yra kreditavimo būdas, todėl lizingo gavėjas privalo mokėti lizingo bendrovei palūkanas už pinigines lėšas, kurias lizingo bendrovė investavo pirkdama lizingo gavėjui jo nurodytą turtą. Pagal CK 6.574 str. tuo atveju, kai lizingo sutartis nutraukiama, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį. Iš esmės analogiška nuostata pakartota lizingo sutarties bendrųjų sąlygų - 11.2.3 punkte. Sutarties šalys susitarė, kad atsakovui neįvykdžius pareigos sumokėti visus pagal sutartį priklausančius sumokėti mokėjimus, įskaitant visas pagal grafiką numatytas palūkanas iki lizingo sutarties galiojimo pabaigos, šios pareigos negali pašalinti lizingo objekto grąžinimas. Atsakovų argumentai, kad ši sąlyga suteikia ieškovui nepagrįstą pranašumą, kuris prieštarauja teisingumo ir sąžiningumo principams, bei įteisina ieškovei nepagrįstai pasipelnyti, yra nepagrįsti, kadangi sutarties sąlyga atitinka CK 6.574 str. nuostatą, kuri įtvirtina visiško nuostolių atlyginimo principą ir yra papildoma lizingo davėjo veiklos rentabilumo garantija. Be to, ieškovo reikalaujamos priteisti palūkanų įmokos nuo lizingo sutarties nutraukimo iki lizingo sutarties pabaigos yra ieškovo patirti nuostoliai, kurie turi būti atlyginti visiškai (CK 6.249 str. 1 d.). Nėra pagrindo, vadovaujantis CK 6.228 str. 1 d. ir 6.186 str. 3 d., šios sutarties sąlygos netaikyti. Teismų praktikoje lizingo bendrovių reikalavimai priteisti palūkanų įmokos nuo lizingo sutarties nutraukimo iki lizingo sutarties pabaigos, nepripažįstami pažeidžiančiais šalių interesų pusiausvyros principą, neatitinkančiais protingumo, teisingumo ir sąžiningumo standartų: Lietuvos apeliacinio teismo 2012-03-15 nutartis civilinėje byloje Nr.2-414/2012, 2012-02-29 nutartis civilinėje byloje Nr.2A-323/2012, 2012-01-19 nutartis civilinėje byloje Nr.2-5/2012 ir kitos.

36Apeliantai pagrįstai nurodė, kad pagal Lizingo sutarties bendrųjų sąlygų 4.6.1. ir 4.6.2. punktuose įtvirtintas nuostatas lizingo gavėjo teisė išpirkti turtą anksčiau laiko ir ieškovas negautų visų palūkanų. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad Lizingo sutarties bendrųjų sąlygų 4.6.1. ir 4.6.2. punktai netaikomi, kai lizingo sutartis nutraukiama dėl esminio pažeidimo, todėl netaikomos ir CK 6.574 str. numatytos garantijos lizingo davėjui.

37Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovas pagrįstai priskaičiavo 1730,25 Lt palūkanų sumą už laikotarpį nuo lizingo sutarčių nutraukimo dienos iki lizingo sutarčių pabaigos.

38Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

39Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I.Ginčo esmė... 4. Ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti solidariai iš... 5. Nurodė, kad ieškovas ir atsakovas UAB ( - ) sudarė lizingo sutartį Nr.... 6. Atsakovas UAB ( - ) pateiktu atsiliepimu su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad... 7. Atsakovas S. B. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 2011-08-29 sumokėta... 8. II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimu priėmė... 10. Teismas nurodė, kad atsakovui UAB ( - ) netinkamai vykdant minėtą lizingo... 11. Pagal CK 6.574 str. tuo atveju, kai lizingo sutartis nutraukiama, lizingo... 12. Ieškovas nurodė, kad turtas, buvęs sutarties dalykas, buvo parduotas... 13. Atsakovo UAB ( - ) nurodytas motyvas dėl to, kad nurodytas automobilis buvo... 14. Atsakovų argumentai, kad ieškovas pažeidė CK 6.200 str., visiškai neteikė... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai... 16. Atsakovai pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pakeista teismo... 17. 1.Teismas nustatydamas nepagrįstai rėmėsi preliminaria išvada dėl... 18. 2. Teismas nepagrįstai kritiškai vertino UAB ( - ) pateiktą 2010-11-15... 19. 3. Ieškovas pažeidė ekonomiškumo principą, nedėjo visų pastangų, kad... 20. 4. Atsakovai mano, kad lizingo sutarties bendrųjų sąlygų 11.2.3. punkto... 21. Ieškovas atsiliepime prašė apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimą grindė... 22. 1. Atsakovas UAB ( - ) pažeidė lizingo sutarties sąlygas ieškovas pagal... 23. 2. Reikalavimas padengti palūkanų įmokas nuo lizingo sutarties nutraukimo... 24. 3. Ieškovas yra finansų įstaiga, kurios veiklos tikslas yra finansavimo... 25. 4. Nuostolio iš turto pardavimo suma apskaičiuojama iš likusios lizingo... 26. 5.Atsakovo pateikta turto vertinimo ataskaita surašyta neapžiūrėjus... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados.... 28. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 29. Apeliacinis skundas atmetamas.... 30. Teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo sprendimo išvadomis ir... 31. Dėl automobilio rinkos vertės... 32. Lizingo sutartimi įsigyto automobilio rinkos vertė yra fakto klausimas. Abi... 33. Atsakovai, būdami verslininkais, negali teisintis, kad nesuvokė galimų... 34. Dėl palūkanų įmokų po sutarties nutraukimo... 35. Finansinis lizingas yra kreditavimo būdas, todėl lizingo gavėjas privalo... 36. Apeliantai pagrįstai nurodė, kad pagal Lizingo sutarties bendrųjų sąlygų... 37. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovas pagrįstai priskaičiavo 1730,25... 38. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 39. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimą palikti...