Byla e2A-879-755/2016
Dėl žalos, padarytos laukinei gyvūnijai, atlyginimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Eigirdas Činka, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovo A. J. apeliacinį skundą dėl Pasvalio rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-87-1001/2015 pagal ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovui A. J. dėl žalos, padarytos laukinei gyvūnijai, atlyginimo,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

31. Ieškovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo A. J. 956,13 Eur laukinės gyvūnijos ištekliams padarytai žalai atlyginti ir 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

42. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos ( - ) D. D., atlikdamas tyrimą dėl neteisėto gyvūnijos išteklių naudojimo, nustatė, jog A. J. 2015 m. gegužės mėn. sugavo ir parsinešė į namus stirnos jauniklį, kuris po kelių dienų dėl nežinomų priežasčių nugaišo. A. J. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas AM. Nr. 112070 ir administracinės bylos nagrinėjimas perduotas Pasvalio rajono agentūrai. Už laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių ir Medžioklės Lietuvos respublikos teritorijoje taisyklių pažeidimą 2015-06-17 nutarimu (ieškinyje nurodyta neteisinga nutarimo data – 2015-03-30) A. J. pagal ATPK 88 str. 1 d. skirta 86 Eur bauda. A. J. padarė žalą laukinei gyvūnijai ir privalo ją atlyginti. Padaryta žala gyvūnijai apskaičiuota pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-08-12 įsakymą Nr. D1-695.

53. Atsakovas A. J. su ieškiniu nesutiko.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

74. Pasvalio rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 5 d. sprendimu ieškovo ieškinį patenkino visiškai. Teismas priteisė iš atsakovo A. J. 956,13 Eur padarytos žalos laukinės gyvūnijos ištekliams atlyginimą valstybei, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismo sprendimo vykdymą išdėstė vieneriems metams, mokant po 79,67 Eur kas mėnesį.

85. Teismas nustatė, kad Aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento ( - ) 2015-06-17 nutarimu A. J. nubaustas pagal ATPK 88 str. 1 d. 86 Eur bauda už tai, kad į namus parsivedė stirnos jauniklį, kuris nugaišo, taip pažeisdė Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių 9, 31, 49.4, 50.4 p., Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 58.32 p. reikalavimus ir padarė žalos gamtai.

96. Teismas nurodė, kad nors iš naujo įrodinėti atsakovo neteisėtų veiksmų ir kaltės, nustatytų įsiteisėjusiu nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje nereikia, tačiau nusprendė aptarti ir atsakovo veiksmų teisėtumo klausimą.

107. Teismas konstatavo, kad A. J. veiksmų neteisėtumas pasireiškė įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintų ir sprendime aptartų aplinkosauginių reikalavimų nesilaikymu.

118. Sprendė, kad laukinio gyvūno savavališkas paėmimas iš gamtos visada reiškia žalos gamtai padarymą. Kadangi A. J. iš natūralios gamtinės aplinkos paimto striniuko nebebuvo galima grąžinti į pirminę aplinką, nes šis nugaišo, teismas vertino, kad atsakovas padarė žalą gamtai. Atsakovo veiksmai su laukiniu gyvūnu buvo tiesiogine žalos gamtai atsiradimo sąlyga, todėl jo neteisėti veiksmai yra tiesioginiu priežastiniu ryšiu susiję su kilusiomis žalingomis pasekmėmis. Teismas vertino, kad atsakovas suprato, jog stirnos jauniklis, atskirtas nuo motinos, nelaisvėje gali nugaišti, todėl pripažino, kad A. J. veikė netiesiogine tyčia.

129. Nurodė, kad laukinei gyvūnijai padaryta žala apkaičiuojama pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-08-12 įsakymu Nr. D1-695 patvirtintą laukinių gyvūnų rūšims ir buveinėms padarytos žalos skaičiavimo metodiką, kur stirnos jauniklis įkainotas 870 Eur. Atsižvelgęs į aplinkosauginių mokesčių indeksavimo koficientą, galiojantį nuo 2015-01-13, kuris yra 1,099, nustatė, kad žala laukinei gyvūnijai dėl stirnos jauniklio žūties yra 956,13 Eur.

1310. Kadangi atsakovas atliko tyčinius veiksmus, teismas sprendė, kad atlygintinos žalos dydžio negalima mažinti,tačiau teismas nustatė esant pagrindą žalos atlyginimą išdėstyti vieneriems metams.

1411. Iš atsakovo valstybės biudžeto naudai priteisė žyminį mokestį.

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą motyvai

1612. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo pratęsti 2015-06-17 nutarimo, priimto administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AM106589, apskundimo terminą, panaikinti baudą, skirtą pagal ATPK 88 str. 1 d., ir panaikinti Pasvalio rajono apylinkės teismo 2016-04-05 sprendimą.

1713. Apeliantas nurodo, kad 2015-06-17 nutarimas buvo priimtas jam nedalyvaujant, o 2015-06-03 administracinio teisės pažeidimo protokolas jam surašytas ir bauda skirta neteisėtai.

1814. Apeliantas nurodo, kad 2015-06-03 gyvosios gamtos apsaugos ( - ) surašė du analogiškus administracinio teisės pažeidimo protokolus (Nr. 112069 ir Nr. 1120700) už vieną tęstinį teisės pažeidimą. Teigia, kad yra kreipęsis į Pasvalio rajono apylinkės teismą dėl jo, apelianto, informavimo apie administracinio teisės pažeidimo svarstymą. Mano, kad jam 2015-06-17 nutarimą išsiuntė klaidingu adresu, kad jis negalėtų apskųsti administracinio teisės pažeidimo protokolo. Teismui nurodė, kad buvo suklaidintas, o apskundimo terminas yra pasibaigęs.

1915. Apeliantas nurodo, kad ( - ) D. D. dėl 2015-05-31 įvykio neatliko jokio tyrimo, klaidingai nurodė įvykio datą, laiką, aplinkybes, neapklausė liudytojų, nenustatė dėl ko ir kur stirnos jauniklis nugaišo.

2016. Nurodo, kad byloje neįrodyta, kad jis medžiojo ar medžioklės plotuose naudojo šaunamąjį ginklą, spąstus. Tai, kad jis savo namuose neteisėtai laikė medžioklinį šautuvą ir šovinius, nereiškia, kad jis pažeidė medžioklės taisykles.

2117. Apeliantas teigia, kad 2015-05-31 jis savo sodybos teritorijoje rado nusilpusį stirnos jauniklį, parsinešęs į kiemą bandė jį maitinti pienu, bet tą pačia dieną jis nugaišo. Teigia, kad pranešti tą pačią dieną aplinkos apsaugos inspekcijai buvo vėlu, o atvykus policijos pareigūnams jis pats pranešė apie stirnos gaišeną. Teigia, kad šias aplinkybes gali paliudyti jo nurodomi liudytojai.

2218. Tvirtina, kad bandymas išsaugoti stirniuką negali būti vertinamas teisės pažeidimu, jis žalos gamtai nepadarė. Aplinkybė, nurodyta administracinio teisės pažeidimo protokole, t.y. kad stirniuką jis pagavo, neįrodyta. Pagrindo jo civilinei atsakomybei nėra.

2319. Atkreipia dėmesį, kad Pasvalio rajono apylinkės teismo 2015-09-23 nutarimu administracinėje byloje Nr. A2.6-473-500/2015 nustatyta, kad jo veiksmuose nėra neteisėtų veiksmų ir kaltės, todėl skundžiamas teismo sprendimas neobjektyvus, žala ir žyminis mokestis iš jo priteisti nepagrįstai.

2420. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas Aplinkos ministerijos Panevėžio regiono Aplinkos apsaugos departamentas prašo Pasvalio rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą ir apeliacinio skundo netenkinti.

2521. Teismas įvertino, kad žala aplinkai dėl laukinės gyvūnijos išėmimo iš aplinkos privaloma atlyginti Aplinkos apsaugos įstatymo 14,32,33 str., Laukinės gyvūnijos įstatymo 24 str. 1 d., Medžioklės Lietuvos Respublikoje taisyklių 76 p., CK 6.251 str., 6.263 str. pagrindais. Teismas tinkamai įvertino bylos įrodymus, aplinkybes ir sąlygas civilinei atsakomybei kilti nustatė teisingai.

26Teismas

konstatuoja:

27Apeliacinis skundas netenkinamas.

28IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

2922. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, o šio proceso paskirtis – patikrinti, ar teismas nustatė ir visapusiškai, išsamiai bei objektyviai ištyrė esmines bylos faktines aplinkybes, reikšmingas nagrinėjamai bylai, tinkamai aiškino ir pritaikė proceso bei materialiosios teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą (CPK 263 str., 320 str.). Absoliučių negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2–3 d.).

3023. Tiek nacionalinių, tiek tarptautinių teismų praktikoje pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas apeliacinį skundą, gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, jeigu yra tinkamai atskleista bylos esmė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; Hirvisaari v. Finland, no 4968/99, judgerment of 27 september 2001, par 30; Van de Huk v. Neatherlands judgement of 19 April 1994, Series An. 288, p 20 par. 61; kt.).

3124. Taigi, teismas, įvertinęs bylos rašytinių įrodymų visumą, šalių procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus (CPK 185 str.), kaip minėta, nenustatęs absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d.), iš esmės pritardamas pirmosios instancijos teismo motyvams, kurių nekartoja, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas atskleidė bylos esmę, tinkamai taikė ir aiškino tiek procesinės, tiek materialinės teisės normas, visapusiškai įvertino šiai bylai teisingai išspręsti reikšmingas aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurį naikinti nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo (CPK 176 str., 263 str., 320 str., 327 str.). Apeliacinio skundo prašymai panaikinti pagal ATPK 88 str. 1 d. paskirtą baudą už administracinį teisės pažeidimą bei panaikinti teismo sprendimą yra nepagrįsti ir netenkinami (CPK 176 str., 185 str.).

3225. Apeliacinės instancijos teismas, atsakydamas į apeliacinio skundo argumentus, apeliantui pažymi, kad prašymas dėl 2015-06-17 priimto nutarimo apskundimo termino atnaujinimo, paskirtos administracinės nuobaudos panaikinimo, kaip ir priimto nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas, nutarimu nustatytų aplinkybių patikrinimas, nėra šios civilinės bylos nagrinėjimo objektas, todėl teismas šių apelianto prašymų ir argumentų nevertina ir dėl jų nepasisako.

3326. Šios civilinės bylos nagrinėjimo dalyką sudaro A. J. civilinės atsakomybės nustatymas. Iš skundžiamo teismo sprendimo turinio matyti, kad jog administracinio teisės pažeidimo byloje priimtu nutarimu kaip prejudiciniu faktu šioje byloje teismas nesirėmė,o jo priėmimą aptarė kaip tokią prielaidą, nes nustatė, kad A. J. 2015-0617 nutarimo priėmimo metu buvo suimtas, pasisakė dėl atsakovo veiksmų apimties ir jų ryšio su galimu žalos gamtai padarymu.

3427. Kartu pastebima, kad pagal CPK 182 str. 2 p. nereikėtų įrodinėti aplinkybių nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai). Šiuo atveju administracinėje byloje nutarimą priėmė ne teismas, todėl institucijos nutarimas byloje neturi prejudicinės galios. Pirmosios instancijos teismas, ištyręs bylos įrodymus, pats nustatė neteisėtus A. J. veiksmus, todėl apeliacinio skundo argumentai, susiję su administracinio teisės pažeidimo bylos išnagrinėjimu ir toje byloje priimto nutarimo teisėtumu ir pagrįstumu, apeliacinės instancijos teismo nevertinami.

3528. Atsakovas neneigia laukinio gyvūno paėmimo fakto, tačiau teigia, kad nėra teisės pažeidimo padarymo bei jo kaltės, nes radęs nusilpusį stirnos jauniklį jį paėmė siekdamas stirnos jaunikliui suteikti pagalbą. Šie apeliacinio skundo argumentai atmetami kaip nepagrįsti.

3629. Byloje nustatyta, kad valstybei priklausantį gyvūną A. J. nelaisvėje laikė neturėdamas tam leidimo, dėl ko jo veiksmus teismas pagrįstai įvertino kaip neteisėtus. Teismo vertinimu, aplinkybės, ar stirnos jauniklis nepriskirtinas gyvūnams, nekeliantiems pavojaus žmonių gyvybei ar sveikatai, ar paimtas siekiant suteikti pačiam gyvūnui pagalbą, tokiu atveju, reikšmės neturi.

3730. Apelianto kaltę civilinėje byloje pirmosios instancijos teismas įvertino kaip pasireiškiančią netiesiogine tyčia, su kuo apeliacinės instancijos teismas sutinka. Teismas nustatė, jog apelianto kaltė pasireiškė tuo, kad A. J. suprato, jog atskirtas nuo motinos stirnos jauniklis gali nugaišti. To pakanka civilinei atsakomybei konstatuoti.

3831. Apelianto nurodomas Pasvalio rajono apylinkės teismo 2015-09-23 nutarimas, kuriuo administracinio teisės pažeidimo teisena jo atžvilgiu dėl jam inkriminuotų medžioklės taisyklių pažeidimų buvo nutraukta, šiam ginčui nereikšminga, nes žalos padarymas įrodinėjamas ne neteisėtu medžiojimu, o žalos padarymu gamtai neteisėtai paimant laukinį gyvūną iš gamtos. Todėl administracinės atsakomybės taikymo (netaikymo) faktas apelianto nurodytoje kitoje administracinio teisės pažeidimo byloje šioje byloje teisiškai yra nereikšmingas.

3932. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė civilinės atsakomybės sąlygas, todėl žalos atlyginimą iš apelianto priteisė pagrįstai. Žalos dydžio apskaičiavimo tvarka apibrėžta specialiu poįstatyminiu teisės aktu, kurio taisyklės nagrinėjamu atveju pritaikytos tinkamai.

40Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teismas

Nutarė

41Pasvalio rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Eigirdas... 2. I.Ginčo esmė... 3. 1. Ieškovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio regiono... 4. 2. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 5. 3. Atsakovas A. J. su ieškiniu nesutiko.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. 4. Pasvalio rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 5 d. sprendimu ieškovo... 8. 5. Teismas nustatė, kad Aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos... 9. 6. Teismas nurodė, kad nors iš naujo įrodinėti atsakovo neteisėtų... 10. 7. Teismas konstatavo, kad A. J. veiksmų neteisėtumas pasireiškė... 11. 8. Sprendė, kad laukinio gyvūno savavališkas paėmimas iš gamtos visada... 12. 9. Nurodė, kad laukinei gyvūnijai padaryta žala apkaičiuojama pagal... 13. 10. Kadangi atsakovas atliko tyčinius veiksmus, teismas sprendė, kad... 14. 11. Iš atsakovo valstybės biudžeto naudai priteisė žyminį mokestį.... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą motyvai... 16. 12. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo pratęsti 2015-06-17 nutarimo, priimto... 17. 13. Apeliantas nurodo, kad 2015-06-17 nutarimas buvo priimtas jam... 18. 14. Apeliantas nurodo, kad 2015-06-03 gyvosios gamtos apsaugos ( - ) surašė... 19. 15. Apeliantas nurodo, kad ( - ) D. D. dėl 2015-05-31 įvykio neatliko jokio... 20. 16. Nurodo, kad byloje neįrodyta, kad jis medžiojo ar medžioklės plotuose... 21. 17. Apeliantas teigia, kad 2015-05-31 jis savo sodybos teritorijoje rado... 22. 18. Tvirtina, kad bandymas išsaugoti stirniuką negali būti vertinamas... 23. 19. Atkreipia dėmesį, kad Pasvalio rajono apylinkės teismo 2015-09-23... 24. 20. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas Aplinkos ministerijos... 25. 21. Teismas įvertino, kad žala aplinkai dėl laukinės gyvūnijos išėmimo... 26. Teismas... 27. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 28. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 29. 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo... 30. 23. Tiek nacionalinių, tiek tarptautinių teismų praktikoje pripažįstama,... 31. 24. Taigi, teismas, įvertinęs bylos rašytinių įrodymų visumą, šalių... 32. 25. Apeliacinės instancijos teismas, atsakydamas į apeliacinio skundo... 33. 26. Šios civilinės bylos nagrinėjimo dalyką sudaro A. J. civilinės... 34. 27. Kartu pastebima, kad pagal CPK 182 str. 2 p. nereikėtų įrodinėti... 35. 28. Atsakovas neneigia laukinio gyvūno paėmimo fakto, tačiau teigia, kad... 36. 29. Byloje nustatyta, kad valstybei priklausantį gyvūną A. J. nelaisvėje... 37. 30. Apelianto kaltę civilinėje byloje pirmosios instancijos teismas įvertino... 38. 31. Apelianto nurodomas Pasvalio rajono apylinkės teismo 2015-09-23 nutarimas,... 39. 32. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog pirmosios... 40. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 41. Pasvalio rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 5 d. sprendimą palikti...