Byla 2-180-547/2012
Dėl juridinio fakto nustatymo pagal pareiškėjo J. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims : V. S., Varėnos rajono 2 notarų biurui notarei Laimai Muzikevičiūtei, Alytaus apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė, sekretoriaujant Danguolei Lukošiūnienei, dalyvaujant pareiškėjai J. S., suinteresuotam asmeniui V. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl juridinio fakto nustatymo pagal pareiškėjo J. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims : V. S., Varėnos rajono 2 notarų biurui notarei Laimai Muzikevičiūtei, Alytaus apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai ir

Nustatė

2Pareiškėja prašo nustatyti faktą, kad G. S. po savo sūnaus K. S. mirties ( - ), priėmė palikimą, faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti.

3Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM, atstovaudama Alytaus apskrities VMI, pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad neprieštarauja dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

4Suinteresuotas asmuo Varėnos 2 notarų biuro notarė Laima Muzikevičiūtė pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad neprieštarauja, jog būtų nustatytas pareiškėjos prašomas faktas. Prašė bylą nagrinėti jai nedalyvaujant.

5Suinteresuotas asmuo V. S. taip pat palaikė pareiškimą ir prašė jį patenkinti. Ji nurodė, kad visiškai palaiko pareiškėjos išdėstytas aplinkybes, nurodė, kad K. S. mirė dar prieš savo motiną, jis gyveno kartu su motina vienuose namuose. Visus po jo mirties likusius daiktus sutvarkė ir valdė jo motina, ji rūpinosi ir sūnaus laidotuvėmis.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Pareiškėja J. S. paaiškino, kad jos vyro brolis K. gyveno vienas ir šeimos sukūręs nebuvo. Paskutiniu laiku jis gyveno su savo motina G. S. ( - ) kaime, Varėnos rajone. Pareiškėja paaiškino, kad G. S. turėjo sūnus : K., L. ir P. Pareiškėja paaiškino, kad ji buvo ištekėjusi už L., o V. už - P. K. nebuvo vedęs, gyveno kartu su motina, jis vaikų neturėjo. Pareiškėja nurodė, kad G. sūnus K. mirė dar prieš motiną ir motina perėmė ir valdė visą jo turtą . K. turėjo miško, daugiau reikšmingo turto jis neturėjo. Viską, kas liko po jo mirties, tvarkė motina. G. S. visą turtą paliko testamentu dviems sūnums L. ir P.

8Pareiškėjos nurodytas aplinkybes, kad jis po motinos mirties priėmė palikimą, patvirtino liudytojai.

9Liudytoja P. K. paaiškino, kad gyvena ( - ) kaime, o pareiškėja yra jos kaimynė. G. S. taip pat pažinojo. Ji irgi gyveno kaimynystėje. Liudytoja paaiškino , kad ji nepamena, kada numirė G. S.. Liudytoja nurodė, kad G. turėjo 3 sūnus: P., L. ir K. Pareiškėjos vyras buvo L.. Liudytoja paaiškino, kad P. ir L. mirė po motinos mirties, o K. prieš motiną. K. nebuvo vedęs. Jis vaikų neturėjo. Paskutiniu metu jis gyveno kartu su motina ( - ) kaime. Po sūnaus K. mirties motina gyveno tuose pačiuose namuose, ji priėmė visus jo likusius daiktus. Paskui motina gyveno tai pas vieną, tai pas kitą sūnų.

10Liudytojas P. D. nurodė, kad jis gyvena ( - ) kaime. Pareiškėją pažįsta, ji yra jo sesuo. G. S. pažinojo. Liudytojas patvirtino ,kad G. turėjo 3 sūnus: K. , L., P., ir dvi dukteris, kurios mirė. Liudytojas paaiškino, kad jo sesuo buvo ištekėjusi už L. Liudytojas nurodė, kad anksčiau K. buvo kažkur išvykęs, tačiau vėliau jis sugrįžo į ( - ) kaimą ir gyveno motinos namuose, kur ir mirė. P. D. paaiškino k ad jam nežinoma, ar K. buvo vedęs. Jis nurodė, kad niekada nematė K. su žmona ir nežino, ar jis turėjo vaikų. Lietuvoje jis vaikų neturėjo. Liudytojas paaiškino, kad K. paveldėti galėjo tik tėvų turtą. Jis neturėjo jokių daiktų, tik drabužius, dokumentus. K. laidotuvėmis rūpinosi mama ir sesers vyras. Jis palaidotas ( - ) kapuose, kur palaidota ir motina.

11K. S. mirė ( - ) (b.l.8), jo motina G. S. – numirė ( - ) (b.l.16), o sūnŪs L. – ( - ) (b.l.17), P. – ( - ) (b.l.18). Gimimo akto įrašais patvirtinama, kad L. , P. ir K. tėvai buvo E. S. ir G. K. – S. (b.l.13-15).

12Varėnos 2 notarų biuro notarė Laima Muzikevičiūtė informavo, kad K. S. palikimo priėmimo faktas Centrinės hipotekos įstaigos testamentų registre neregistruotas (b.l.29).

13Paveldėjimo pagal testamentą liudijimu patvirtinama , kad G. S. turto įpėdiniai lygiomis dalimis yra P. S. ir L. S. (b.l.24). Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimu patvirtinama, kad L. S. turtą paveldėjo jo sutuoktinė J. S. (b.l.22-23).

14Byloje yra pateikti Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai, kuriais patvirtinama, kad K. S. vardu yra registruotos nuosavybės teisės į dalį žemės sklypo, kurio unikalus Nr.( - ), esančio ( - ) kaime, Varėnos rajone ir į dalį žemės sklypo, kurio unikalus Nr.( - ), esančio ( - ) kaime, Varėnos rajone (b.l.9-10,11-12).

15Bylos dokumentais, šalių paaiškinimu ir liudytojų parodymais patvirtinama, kad G. S. po savo sūnaus K. S. mirties priėmė palikimą. Pareiškėja po sūnaus mirties visu likusiu turtu rūpinosi kaip savu, naudojosi visais likusiais namų apyvokos daiktais. LR CK 5.14 str. nurodoma, kad įprastinio namų apstatymo ir apyvokos reikmenys pereina įpėdiniams pagal įstatymą, nesvarbu kokia yra jų eilė ir paveldima dalis, jeigu jie gyveno kartu su palikėju iki jo mirties ne mažiau kaip vienerius metus. Tokie pareiškėjos veiksmai laikytini palikimo priėmimu, nes likusiu turtu ji rūpinosi kaip savu.

16LR CK 5.51 str. nurodo, kad įpėdinis yra laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu. Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą.

17Teismas laiko, kad bylos nagrinėjimo eigoje nustatytos aplinkybės, kad pareiškėja priėmė palikimą faktiškai pradėdama jį valdyti ir pareiškimas tenkintinas.

18Vadovaudamasis LR CPK 444-448 str. teismas

Nutarė

19Nuosavybės teisių įgyvendinimo ir paveldėjimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad G. S., a.k( - ) mirusi ( - ) (mirties įrašas Nr.34) po sūnaus K. S., gim. ( - ), mirties ( - ) (mirties liudijimas AK Nr.009284, įrašo Nr.92, priėmė palikimą, faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti.

20Priteisti iš J. S., a.k. ( - ) 18,87 Lt (aštuoniolika litų aštuoniasdešimt septynis centus) pašto išlaidų valstybei.

21Sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per 30d. nuo jo priėmimo, skundą paduodant Varėnos rajono aplinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė, sekretoriaujant... 2. Pareiškėja prašo nustatyti faktą, kad G. S. po savo sūnaus K. S. mirties (... 3. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM, atstovaudama... 4. Suinteresuotas asmuo Varėnos 2 notarų biuro notarė Laima Muzikevičiūtė... 5. Suinteresuotas asmuo V. S. taip pat palaikė pareiškimą ir prašė jį... 6. Pareiškimas tenkintinas.... 7. Pareiškėja J. S. paaiškino, kad jos vyro brolis K. gyveno vienas ir šeimos... 8. Pareiškėjos nurodytas aplinkybes, kad jis po motinos mirties priėmė... 9. Liudytoja P. K. paaiškino, kad gyvena ( - ) kaime, o pareiškėja yra jos... 10. Liudytojas P. D. nurodė, kad jis gyvena ( - ) kaime. Pareiškėją pažįsta,... 11. K. S. mirė ( - ) (b.l.8), jo motina G. S. – numirė ( - ) (b.l.16), o... 12. Varėnos 2 notarų biuro notarė Laima Muzikevičiūtė informavo, kad K. S.... 13. Paveldėjimo pagal testamentą liudijimu patvirtinama , kad G. S. turto... 14. Byloje yra pateikti Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 15. Bylos dokumentais, šalių paaiškinimu ir liudytojų parodymais patvirtinama,... 16. LR CK 5.51 str. nurodo, kad įpėdinis yra laikomas priėmusiu palikimą, jeigu... 17. Teismas laiko, kad bylos nagrinėjimo eigoje nustatytos aplinkybės, kad... 18. Vadovaudamasis LR CPK 444-448 str. teismas... 19. Nuosavybės teisių įgyvendinimo ir paveldėjimo tikslu nustatyti juridinę... 20. Priteisti iš J. S., a.k. ( - ) 18,87 Lt (aštuoniolika litų aštuoniasdešimt... 21. Sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per 30d. nuo jo...