Byla 2A-814-112/2015
Dėl ieškovės kaltės ir nuostolių priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Rimvida Zubernienė, kolegijos teisėjos Jolanta Gailevičienė, Raimonda Andrulienė, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovės L. B. apeliacinį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 30 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės B. V. įmonės „Vilguoja“ ieškinį atsakovei L. B. dėl nuomos sutarties nutraukimo, piniginių lėšų priteisimo, atsakovės L. B. priešieškinį ieškovei B. V. įmonei „Vilguoja“ dėl nuomos sutarties nutraukimo dėl ieškovės kaltės ir nuostolių priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė nutraukti 2014-02-03 tarp ieškovės ir atsakovės sudarytą terminuotą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, priteisti ieškovei iš atsakovės L. B. sumokėtą ir jos negrąžintą 7000 Lt depozitinį mokestį ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinį grindė tuo, jog atsakovė nevykdė nuomos sutarties sąlygos – per sutartyje nustatytą terminą neperdavė patalpų. Kadangi patalpų neperdavė, todėl manė, kad neturi pareigos mokėti ir nuomos mokesčio.

3Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir priešieškiniu teismo prašė nutraukti tarp jos ir ieškovės 2014-02-03 pasirašytą Patalpų nuomos sutartį dėl ieškovės kaltės, priteisti iš ieškovės 16 849 Lt nesumokėto nuomos mokesčio ir kitų mokesčių už nuomojamas patalpas, 3741 Lt delspinigių ir 14 500 Lt baudos bei 5 proc. metinių palūkanų nuo priešieškinio teismui pateikimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat priteisti iš ieškovės po 3407 Lt nuomos mokesčio ir kitų mokesčių už kiekvieną mėnesį nuo priešieškinio teismui pateikimo dienos iki sprendimo priėmimo dienos. Nurodė, kad ieškovė neįvykdė savo įsipareigojimų – perimti nuomojamas patalpas, taip pat nemokėjo nuomos mokesčio. 2014-02-03 tarp jos ir ieškovės buvo pasirašyta patalpų nuomos sutartis, pagal kurią iki 2014-02-28 išnuomotas ieškovei patalpas ji turėjo perduoti ieškovei naudotis. Iki minėtos dienos patalpos buvo visiškai paruoštos ieškovės vykdomai veiklai, tačiau ieškovė jų nepriėmė.

4Šilutės rajono apylinkės teismas 2015-01-30 sprendimu ieškinį tenkino, o priešieškinį atmetė. Nutraukė 2014 m. vasario 3 d. tarp ieškovės B. V. įmonės „Vilguoja“ ir atsakovės L. B. sudarytą terminuotą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį. Priteisė iš L. B. B. V. įmonei „Vilguoja“ 2014-01-03 sumokėtą 2 027,34 Eur dydžio depozitinį mokestį. Priteisė iš L. B. B. V. įmonei „Vilguoja“ bylinėjimosi išlaidas – 61,40 Eur žyminį mokestį, 29,54 Eur žyminį mokestį už atskirąjį skundą, 868,86 Eur advokato pagalbai apmokėti. Priteisė iš L. B. valstybei 249,07 Eur žyminį mokestį už priešieškinį ir 10,94 Eur už išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Teismas nustatė, kad atsakovė iki sutartyje nustatyto termino neperdavė ieškovei patalpų. Teismas tokią išvadą padarė remdamasis tuo, kad atsakovė ieškovei pranešimą dėl patalpų perdavimo išsiuntė tik 2014-04-03. Pasak teismo, patalpų neperdavimą laiku patvirtina ir atsakovės paruošta nauja 2014-04-01 nuomos sutartis, kurioje nurodyta patalpas perduoti iki 2014-04-30. Tačiau neperdavus patalpų laiku, ieškovė atsisakė nuomos sutarties. Anot teismo, atsakovė nepateikė duomenų, kad ji norėjo laiku perduoti patalpas, tačiau ieškovė jų nepriėmė ir, nesant patalpų perdavimo–priėmimo akto, sprendė, kad patalpos nebuvo perduotos ir atsakovės priešieškinio reikalavimai yra nepagrįsti.

5Apeliaciniu skundu atsakovė prašo Šilutės rajono apylinkės teismo sprendimą pakeisti. Iš ieškovės atsakovei priteisti 4879,81 Eur nesumokėto nuomos mokesčio ir kitų mokesčių už nuomojamas patalpas, 1083,47 Eur delspinigių, 4199,49 Eur baudos bei 5 proc. metinių palūkanų nuo priešieškinio teismui pateikimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat prašo iš ieškovės priteisti po 986,74 Eur nuomos mokesčio ir kitų mokesčių už kiekvieną mėnesį, skaičiuojant nuo priešieškinio teismui pateikimo dienos iki teismo sprendimo priėmimo dienos. Ieškovės reikalavimą dėl 2027,07 Eur priteisimo iš atsakovės prašo atmesti ir priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

  1. Teigia, jog teismas nepagrįstai konstatavo, kad sutartis nutraukta dėl to, kad atsakovė laiku neperdavė ieškovei patalpų. Nurodo, kad jų neperdavė todėl, kad to vengė būtent ieškovė. Teismas nesvarstė aplinkybių, kodėl patapos nebuvo laiku perduotos, ir rėmėsi tik tuo, kad nėra surašytas perdavimo–priėmimo aktas. Ieškovė nepateikė jokių duomenų, įrodančių, kad siekė priimti patalpas, o atsakovė, priešingai, nurodė visas faktines aplinkybes, kurios įrodo, kad ji siekė perduoti patalpas. Tai, kad ji atsisakė nuomoti patalpas kitiems ir jiems sumokėjo nuostolių atlyginimą už nuomos sutarties nutraukimą, pasak apeliantės, įrodo tai, kad ji siekė jas išnuomoti ieškovei, nes priešingu atveju ji būtų patyrusi nuostolių.
  2. Apeliantė taip pat teigia, jog ieškovė faktiškai perėmė patalpų valdymą, nes ten atsivežė ir pasidėjo šaldytuvus, kurie stovi iki šiol. Jei atsakovė būtų nenorėjusi perduoti patalpų, tai akivaizdu, kad ieškovei nebūtų leidusi atsivežti savo daiktų. Taip pat ieškovė išardė dalį lentynų ir jas persikėlė į savo patalpas. Tai patvirtina, jog patalpas ieškovė faktiškai perėmė.
  3. Teismas nepagrįstai nevertino šalių elgesio po patalpų perdavimo termino pasibaigimo. Neįvertino to, kad ir pasibaigus terminui, ji siekė perduoti patalpas ieškovei. 2014-04-03 nuomos sutartį surašė tam, kad ieškovei reikėtų mokėti mažesnį nuomos mokestį bei kitus mokesčius. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog patalpas perimti vengė būtent ieškovė, dėl ko atsakovė patyrė nuostolių.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo palikti skundžiamą sprendimą nepakeistą ir atmesti atsakovės apeliacinį skundą bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad neperduoti patalpų atsakovei buvo naudinga, nes galėjo iš karto pradėti rekonstrukcijos darbus. Be to, atsakovės teiginiai, jog darbuotojus pradėjo atleisti tik gavusi iš ieškovės į depozitinę sąskaitą lėšas, prieštarauja pačios byloje pateiktiems duomenims. Atsakovė patalpų ieškovei neperdavė, todėl ji pagrįstai atsisakė nuomos sutarties. Pažymėjo, jog 2014-02-03 nuomos sutartis realiai nebuvo pradėta vykdyti. Mano, kad ji neturi prievolės atlyginti atsakovės patirtus nuostolius, kuriuos patyrė atlyginusi nuostolius UAB „Valdvera“ dėl nuomos sutarties nutraukimo. Ieškovė teigia, jog atsakovė nuomos sutartimi įsipareigojo pateikti išnuomojamų patalpų inventorinius planus su pažymėtomis patalpomis, tačiau ji pateikė tikrovės neatitinkančius planus, dėl ko ieškovė pareiškė priekaištus. Atsakovė žadėjo pateikti naujus planus, tačiau to nepadarė, ir dėl to mano, kad tai buvo dar viena priežastis atsisakyti sutarties. Nesutinka su atsakovės reikalavimu priteisti nuomą iki sprendimo priėmimo dienos, nes ji pati priešieškiniu pareiškė norą nutraukti nuomos sutartį.

7Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

8Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

9Dėl nuomojamų patalpų perdavimo–priėmimo

10Ginčas yra susijęs su nuomos sutartimi, iš jos kilusiomis pasekmėmis. Šalys abi sutinka, kad nuomos sutartis nutraukta. Ginčas tarp šalių yra kilęs dėl kaltės, t. y. dėl kieno kaltės nebuvo perduotos nuomojamos patalpos ir kas privalo atsakyti dėl nuomos sutarties nutraukimo anksčiau laiko.

11Iš bylos duomenų nustatyta, kad šalys 2014-02-03 sudarė Patalpų nuomos sutartį. Nuomotoja negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 2.1 punkte numatytais terminais, t. y. ne vėliau kaip 2014 m. vasario 28 d., įsipareigojo perduoti nuomininkei nuomos teise naudotis 1.1 p. aptartas patalpas. Patalpos perduodamos šalims sudarant ir pasirašant patalpų perdavimo–priėmimo aktą, jame fiksuojant realią patalpų bei jose esančios įrangos būklę, jų perdavimo nuomininkui datą.

12Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad atsakovė L. B. pranešimą B. V. įmonei dėl patalpų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo siuntė 2014-04-03. Pakartotinai pranešimą siuntė 2014-04-24 (b. l. 81, 83, 85). B. V. individuali įmonė „Vilguoja“ pranešimą apie patalpų nuomos sutarties atsisakymą atsakovei išsiuntė 2014-04-18, nurodydama, kad atsakovė nepateikė sutartyje numatytų priedų – patalpų planų ir laiku neperdavė patalpų, todėl atsisako sutarties. Pažymėjo, kad patalpų priedai, pasirašant nuomos sutartį, buvo pateikti seni ir neatitinkantys šių dienų patalpų būklės (b. l. 139, 140).

13Nuomos teisinių santykių turinį sudaro veiksmai, kuriuos šalys atlieka įgyvendindamos teises ir vykdydamos pareigas, atsiradusias iš sutarties. Teisėjų kolegijos nuomone, sprendžiant dėl nekilnojamojo daikto nuomos sutarties nutraukimo teisėtumo yra svarbu įvertinti tiek šio sandorio tikslus, tiek šalių elgesį po šio sandorio sudarymo. Nagrinėjamu atveju būtina išsiaiškinti, dėl kurios šalies kaltės nutrūko nuomos sutartis. Pirmosios instancijos teismas, pripažindamas atsakovės kaltę dėl patalpų neperdavimo, rėmėsi tuo, jog nėra pasirašytas perdavimo–priėmimo aktas, ir tuo, kad atsakovė tik 2014-04-03 ieškovei siuntė raginimą priimti patalpas. Teismas nesiaiškino aplinkybių, dėl ko atsakovė laiku neperdavė patalpų, ar tam turėjo įtakos ieškovės veiksmai.

14Ieškovė teigia, jog vienašališkai nutraukė nuomos sutartį dėl to, kad jai per sutartyje nustatytą terminą nebuvo perduotos patalpos, t. y. atsakovė pažeidė nuomos sutarties sąlygas. Atsakovė teigia, jog ji siekė perduoti patalpas ieškovei, tačiau ji atsisakė jas priimti.

15CK 6.189 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti sutarties privalomumo ir vykdytinumo principai, kurie reiškia, kad šalys privalo laikytis sutarties sąlygų, jas tinkamai vykdyti. Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) – mokėti nuomos mokestį (CK 6.477 straipsnio 1 dalis). Atsakovė 2014-02-03 nuomos sutartimi įsipareigojo ieškovei perduoti patalpas iki 2014-02-28 pasirašant patalpų perdavimo–priėmimo aktą (Sutarties 2.1 p.). Byloje tokio akto pateikta nėra, tačiau byloje esantys duomenys patvirtina, jog priimti patalpas vengė ieškovė. Ji siekė atsisakyti nuomos sutarties ir tai patvirtina teismo posėdžio metu duoti B. V. paaiškinimai. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas B. V. nurodė, kad siekė atsisakyti sutarties bet kokiu atveju, nes iš aplinkinių sužinojo, kad atsakovė yra labai nepatikima, be to, ir jis pats anksčiau yra turėjęs su atsakove nesklandumų dėl namo renovacijos. Taip pat ir teisininkas jam pasakė, kad nuomos sutartis surašyta netinkamai, prie jos pridėti planai yra labai seni ir neatitinka realios padėties, o atsakovė, paprašyta pateikti naujus planus, jų nepateikė. Byloje taip pat yra ieškovės raštas, siųstas atsakovei, kuriuo praneša, kad atsisako patalpų nuomos sutarties. Kaip priežastį nurodo ne tik patalpų neperdavimą, bet ir tai, kad atsakovė nepateikė sutartyje numatytų priedų – patalpų planų. Tačiau, kaip nurodyta anksčiau, teismo posėdžio metu paaiškino, kad planus gavo, tačiau jie buvo seni ir, jo manymu, dėl to negalėjo vykdyti nuomos sutarties. Taip pat ieškovės atstovas B. V. nurodė, jog turėjo pagrindą atsisakyti nuomos sutarties, nes ji net nebuvo pradėta vykdyti, t. y. jam nebuvo perduotos patalpos. Tačiau byloje ieškovė neginčija fakto, kad B. V. buvo leista įsinešti savo šaldytuvus ir kad jis keletą lentynų iš atsakovei priklausančių patalpų išsinešė į savo patalpas. Šie faktai suponuoja išvadą, kad realiai ieškovė perėmė patalpas, tačiau vengė pasirašyti patalpų perdavimo–priėmimo aktą. Visi ieškovės atstovo nurodyti argumentai leidžia pagrįstai teigti, kad ieškovės tikslas po nuomos sutarties pasirašymo buvo atsisakyti nuomos sutarties dėl to, kad atsakovė nepatikima ir ateityje dėl to jai gali kilti rūpesčių. Ieškovė ieškojo preteksto, kaip atsisakyti sutarties. Esant tokiems ieškovės atstovo paaiškinimams, nėra pagrindo daryti išvados, kad dėl patalpų neperdavimo yra kalta atsakovė. Nors byloje nėra pateikta duomenų, kad atsakovė aktyviais veiksmais siekė perduoti patalpas ieškovei, tačiau ieškovės paaiškinimai įrodo jos vengimą pasirašyti patalpų perdavimo–priėmimo aktą ir patvirtina atsakovės teiginius, jog dėl patalpų perdavimo buvo su ieškove kalbama žodžiu, tačiau ji vis vengė jas priimti. Kad bendravimas tarp šalių vyko žodžiu, neneigia ir ieškovė, nurodydama, jog po nuomos sutarties pasirašymo atsakovės prašė pateikti naujus planus, kurie atitiktų faktinę patalpų padėtį. Tai, kad atsakovė pateikė senus planus, dar nereiškia, kad ji nevykdė sutarties. Kaip minėta, ieškovė pasirašė sutartį ir gavo planus, o tik vėliau ieškovė, iš pašalinių asmenų gavusi neigiamos informacijos apie atsakovę, pradėjo ieškoti pretekstų atsisakyti sutarties, vienas iš jų ir buvo prašymas pateikti naujus planus. Be to, visiškai sutiktina su atsakove, kad pateikti seni planai esminės reikšmės neturėjo, nes nuomos sutartyje šalys numatė, kad perduodant patalpas ir pasirašant jų perdavimo–priėmimo aktą, bus fiksuojama reali patalpų bei jose esančios įrangos būklė (Sutarties 2.1 p.). Ieškovė pati pasirašė sutartį, sutiko su visais sutartyje numatytais punktais, gavo planus, todėl po jos pasirašymo išreikštos abejonės dėl pačios atsakovės charakteristikos ar sutarties netinkamumo, netinkamų priedų nesudarė pagrindo ieškovei nevykdyti sutarties, jos atsisakyti ar vienašališkai nutraukti. Ieškovė byloje taip pat nepateikė duomenų, kad ieškovė būtų raginusi atsakovę laiku perduoti patalpas ir kad dėl to būtų reiškusi pretenzijas.

16Kolegija, įvertinusi atsakovės elgesį po sutarties pasirašymo, elgesį prieš sutarties pasirašymą, daro išvadą, kad atsakovė siekė perduoti patalpas ir tam ruošėsi. Iki sutarties pasirašymo atsakovė sustabdė savo veiklą ir ruošė patalpas nuomai. Tai patvirtina byloje esanti medžiaga dėl darbuotojų atleidimo, prekių grąžinimo. Po nuomos sutarties pasirašymo atsakovė ieškovei leido ieškovei nuomojamose patalpose pasidėti savo šaldytuvus, dalį lentynų iš atsakovei priklausančių patalpų ieškovei buvo leista persikelti į savo patalpas. Tų faktų ieškovė neneigė. Be to, atsakovės norą išnuomoti patalpas ir jas perduoti net po numatyto termino įrodo 2014-04-03 siųsti pranešimai ieškovei dėl patalpų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo bei surašyta nauja 2014-04-01 nuomos sutartis. Taigi atsakovė siekė bet kokiu atveju išnuomoti patalpas ir jas perduoti nuomininkei. Šių duomenų nėra pagrindo vertinti kaip atsakovės vengimą perduoti patalpas. Jei būtų norėjusi neperduoti patalpų, atsakovė nebūtų ieškovei siuntusi pakartotinės nuomos sutarties, kurios pasirašymas naudingesnis buvo būtent ieškovei. Ieškovei būtų nereikėję mokėti nuomos mokesčio ir kitų mokesčių nuo 2014-02-03.

17Ieškovės argumentai, jog atsakovei buvo naudinga nutraukti nuomos sutartį dėl to, kad galėtų pradėti atlikti pastato rekonstrukcijos darbus, yra nepagrįsti. Iš šalių 2014-02-03 pasirašyto sutikimo matyti, kad atsakovei ieškovė leido atlikti rekonstrukcijos darbus po nuomos sutarties pasibaigimo, taip pat ieškovė sutiko, kad atsakovė virš savo patalpų, priklausančių bendrosios nuosavybės teise, dalies gali projektuoti ir statyti antrą aukštą. Taip pat davė ir atskirus sutikimus, reikalingus projektuojant ar išimant leidimą statyboms. Minėtame sutikime nurodyta, kad atsakovei vienašališkai nutraukus nuomos sutartį, sutikimas netenka galios ir tampa niekiniu. Taigi atsakovei iš naujo tektų prašyti ieškovės visų sutikimų ir leidimų kaip iš bendraturtės. Šios aplinkybės nesudaro pagrindo manyti, kad atsakovė vien dėl to siekė nutraukti sutartį, nes jai atsirastų papildomų trukdžių atlikti rekonstrukcijos darbus.

18Visos nurodytos aplinkybės suponuoja išvadą, kad būtent ieškovė vengė priimti patalpas ir patalpų perdavimo–priėmimo aktas per sutartyje nustatytą terminą nebuvo pasirašytas dėl ieškovės kaltės. Ieškovė neįrodė, kad dėl to yra atsakovės kaltė (CPK 178 str., 6.535 str. 3 d.).

19Dėl nuomos mokesčio ir kitų mokesčių

20Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad nuomos sutartis yra dvišalis, atlygintinis konsensualinis sandoris, todėl įsigalioja nuo sutarties pasirašymo momento, o ne nuo patalpų perdavimo momento, kaip nurodė ieškovė. Taigi nuomos sutartis įsigaliojo nuo jos pasirašymo dienos – 2014-02-03. Vadinasi, šalys ją turėjo pradėti vykdyti. Pagal nuomos sutarties 4.5 p. šalys susitarė, jog nuomos mokestis už patalpas pradedamas skaičiuoti nuo 2014-02-03, o ne nuo jų perdavimo dienos. Tiek ieškovė, tiek atsakovė teismo prašė nutraukti nuomos sutartį. Nors nuomos sutartis buvo nutraukta Šilutės rajono apylinkės teismo 2015-01-30 sprendimu, tačiau atsižvelgus į tai, kad abi šalys pareiškė norą nutraukti nuomos sutartį ir dėl to ginčo nebebuvo, bei atsižvelgus į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principus, nuomos sutarties nutraukimas laikytinas atsakovės priešieškinio pateikimo diena, t. y. kai ir ji pareiškė reikalavimą nutraukti nuomos sutartį – 2014-09-10.

21Šalys susitarė, jog per mėnesį mokamas nuomos mokestis sudaro 840,58 Eur (Sutarties 4.1 p.). Kadangi nuomos sutartis galiojo 7 mėnesius ir 1 savaitę, todėl mokėtinas nuomos mokestis yra (vienos dienos nuomos mokestis 28 Eur) 6 080,06 Eur (už 7 mėnesius 5884,06 Eur ir dar 7 dienas -196 Eur). Ieškovė sumokėjo atsakovei 7 000 Lt (2027,34 Eur) depozitinį mokestį, kurį galėjo pagal nuomos sutartį įskaityti į nuomos mokestį (Sutarties 4.6 p.). Atsakovė šių lėšų ieškovei negrąžino ir jas įskaitė kaip nuomos mokestį. Ieškovė atsakovei liko skolinga 4 052,72 Eur nuomos mokesčio.

22Atsakovė teismo prašo priteisti iš ieškovės ir kitus mokesčius už nuomojamas patalpas, kuriuos numatė sutarties 4.2 p. ir 4.7 p., tačiau nepateikė jokių duomenų, kad ieškovė šių mokesčių valstybei nėra sumokėjusi ar kad juos už ieškovę būtų sumokėjusi pati atsakovė, todėl šis reikalavimas atmestinas kaip neįrodytas (CPK 178 str.).

23Dėl baudos ir delspinigių

24Atsakovė priešieškiniu prašė priteisti 1 083,46 Eur (3741 Lt) delspinigių nuo 2014-03-10 iki 2014-09-09 už laiku nesumokėtą nuomos mokestį. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lema sutarties esmė arba įstatymai (CK6.189 straipsnio 1 dalis). CK 6.256 straipsnis, numatantis sutartinės atsakomybės atsiradimo pagrindus, reikalauja, kad kiekvienas asmuo tinkamai ir laiku vykdytų savo sutartines prievoles, o asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Byloje nustatyta, kad ieškovė atsakovei nemokėjo nuomos mokesčio, tačiau pasirašius sutartį pervedė atsakovei 2027,34 Eur (7 000 Lt), kuriuos atsakovė turėjo teisę įskaityti kaip nuomos mokestį. Delspinigius atsakovė apskaičiavo už 6 mėnesius. Vieno mėnesio nuomos mokestis sudaro 840,58 Eur, todėl įskaičius ieškovės sumokėtą sumą, atsakovė gavo nuomos mokestį už 2,4 mėnesio, vadinasi, delspinigių už šį laiką nėra pagrindo skaičiuoti, todėl prašoma priteisti delspinigių suma mažintina iki 677,18 Eur.

25Atsakovė priešieškiniu prašė iš ieškovės priteisti sutarties 5.5 punkte numatytą baudą už sutarties nutraukimą bei delspinigius už laiku nesumokėtą nuomą, numatytus Sutarties 5.2 punkte.

26Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas sutartimi dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievolę (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr.3K-3-401/2008, ir kt.). Nagrinėjamu atveju nuomos sutartyje šalys sulygo dėl baudos dydžio, kurį apibrėžė bylos šalių nuomos sutartyje numatyto minimalaus mėnesio nuomos mokesčio už penkis mėnesius dydžiu, ir atsakovė neturi pareigos įrodinėti sutartimi sulygtų minimalių nuostolių, kompensuojamų sutartinėmis netesybomis, dydžio. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lema sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). CK 6.256 straipsnis, numatantis sutartinės atsakomybės atsiradimo pagrindus, reikalauja, kad kiekvienas asmuo tinkamai ir laiku vykdytų savo sutartines prievoles, o asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Šalys Nuomos sutarties 5.5 punkte numatė, jog nesant svarbių priežasčių nutraukus sutartį anksčiau laiko, nei nustatyta sutartyje, sutartį nutraukusi šalis privalo sumokėti kitai šaliai 5 mėnesių nuomos mokesčio dydžio baudą. Nustačius, jog sutartis nutraukta anksčiau laiko dėl ieškovės kaltės, iš jos yra pagrindas priteisti sutartyje nustatytą baudą, kuri sudaro 4 199,49 Eur.

27Skolininkas privalo mokėti ir įstatymų nustatyto dydžio, t. y. 5 procentų, palūkanas už priteistą sumą –8 929,39 Eur nuo bylos iškėlimo teisme (priešieškinio pateikimo 2014-09-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., 6.261 str.).

28Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos rašytinių įrodymų visumą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas abiem šalims prašant pagrįstai nutraukė nuomos sutartį, todėl ši sprendimo dalis paliktina nepakeista. Tačiau teismas netinkamai įvertino byloje pateiktus įrodymus ir nepagrįstai konstatavo, kad nuomos sutartis nutraukta dėl atsakovės kaltės, ir nepagrįstai iš jos priteisė 2027,34 Eur depozitinį mokestį, todėl sprendimo dalys, kuriomis ieškinys tenkintas, priešieškinis atmestas ir priteistos bylinėjimosi išlaidos, naikintinos ir dėl šių dalių priimtinas naujas sprendimas. Ieškinio dalis dėl 2027,34 Eur priteisimo iš atsakovės atmestina, o priešieškinio dalys dėl nuomos mokesčio, kitų mokesčių tenkintinos iš dalies (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

29Dėl bylinėjimosi išlaidų

30Atsakovė už priešieškinį sumokėjo 289,62 Eur (1000 Lt) žyminio mokesčio (t. 1,b. l. 93), 666,20 Eur atstovavimo išlaidų (t. 1, b. l. 162–167). Už apeliacinį skundą atsakovė sumokėjo 541 Eur žyminio mokesčio ir 200 Eur už apeliacinį skundo parengimą.

31Atsakovės pateiktos atstovavimo išlaidos Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių neviršija, todėl tenkinus priešieškinio ir apeliacinio skundo 37 proc., iš ieškovės atsakovės naudai priteistina 107,15 Eur žyminio mokesčio, sumokėto už priešieškinį, 246,49 Eur atstovavimo išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, 200,17 Eur žyminio mokesčio, sumokėto paduodant apeliacinį skundą bei 74 Eur už atstovavimą apeliacinės instancijos teisme.

32Ieškovė pirmosios instancijos teisme patyrė 868,86 Eur atstovavimo išlaidų (b. l. 168–169) ir už ieškinį sumokėjo 210 Lt (t. 1, b. l. 6). Apeliacinės instancijos teisme ieškovė už advokato pagalbą sumokėjo 500 Eur. Kolegija konstatuoja, kad ieškovės išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme, viršija rekomenduojamus civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamas teisines paslaugas maksimalius dydžius, todėl apskaičiuojant patirtas išlaidas, ši suma mažintina iki 450 Eur (Rekomendacijų 8.11 p. (senoji redakcija, galiojusi iki 2015-03-19).

33Atmestus ieškinį visiškai, ieškovės sumokėtas žyminis mokestis už jį iš atsakovės nepriteistinas. Atmetus dalį priešieškinio, iš atsakovės ieškovei priteistina dalis jos patirtų bylinėjimosi išlaidų. Iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 547,38 Eur atstovavimo išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, ir 283,50 Eur išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 320–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

35Šilutės rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 30 d. sprendimo dalį, kuria ieškinys tenkintas ir atmestas priešieškinis bei priteistos bylinėjimosi išlaidos, panaikinti ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą.

36Ieškinio dalį dėl 2027,34 Eur priteisimo iš atsakovės L. B. atmesti.

37Priešieškinį tenkinti iš dalies.

38Priteisti iš ieškovės B. V. įmonės „Vilguoja“ atsakovei L. B. 4 052,72 Eur nuomos mokesčio, 677,18 Eur delspinigių, 4 199,49 Eur baudos bei 5 procentų palūkanas už priteistą sumą – 8 929,39 Eur nuo bylos iškėlimo teisme (priešieškinio pateikimo 2014-09-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

39Kitą priešieškinio dalį atmesti.

40Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

41Priteisti iš ieškovės B. V. įmonės „Vilguoja“ atsakovei L. B. 107,15 Eur žyminio mokesčio, sumokėto už priešieškinį, 246,49 Eur atstovavimo išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, 200,17 Eur žyminio mokesčio, sumokėto paduodant apeliacinį skundą, bei 74 Eur už atstovavimą apeliacinės instancijos teisme.

42Iš atsakovės L. B. ieškovei B. V. įmonei „Vilguoja“ priteisti 547,38 Eur atstovavimo išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, ir 283,50 Eur išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė nutraukti 2014-02-03... 3. Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir priešieškiniu teismo prašė nutraukti... 4. Šilutės rajono apylinkės teismas 2015-01-30 sprendimu ieškinį tenkino, o... 5. Apeliaciniu skundu atsakovė prašo Šilutės rajono apylinkės teismo... 6. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo palikti skundžiamą... 7. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 8. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 9. Dėl nuomojamų patalpų perdavimo–priėmimo... 10. Ginčas yra susijęs su nuomos sutartimi, iš jos kilusiomis pasekmėmis.... 11. Iš bylos duomenų nustatyta, kad šalys 2014-02-03 sudarė Patalpų nuomos... 12. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad atsakovė L. B. pranešimą B. V.... 13. Nuomos teisinių santykių turinį sudaro veiksmai, kuriuos šalys atlieka... 14. Ieškovė teigia, jog vienašališkai nutraukė nuomos sutartį dėl to, kad... 15. CK 6.189 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti sutarties privalomumo ir vykdytinumo... 16. Kolegija, įvertinusi atsakovės elgesį po sutarties pasirašymo, elgesį... 17. Ieškovės argumentai, jog atsakovei buvo naudinga nutraukti nuomos sutartį... 18. Visos nurodytos aplinkybės suponuoja išvadą, kad būtent ieškovė vengė... 19. Dėl nuomos mokesčio ir kitų mokesčių... 20. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad nuomos sutartis yra dvišalis,... 21. Šalys susitarė, jog per mėnesį mokamas nuomos mokestis sudaro 840,58 Eur... 22. Atsakovė teismo prašo priteisti iš ieškovės ir kitus mokesčius už... 23. Dėl baudos ir delspinigių... 24. Atsakovė priešieškiniu prašė priteisti 1 083,46 Eur (3741 Lt) delspinigių... 25. Atsakovė priešieškiniu prašė iš ieškovės priteisti sutarties 5.5 punkte... 26. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos (bauda, delspinigiai) – tai... 27. Skolininkas privalo mokėti ir įstatymų nustatyto dydžio, t. y. 5 procentų,... 28. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos rašytinių įrodymų visumą,... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 30. Atsakovė už priešieškinį sumokėjo 289,62 Eur (1000 Lt) žyminio mokesčio... 31. Atsakovės pateiktos atstovavimo išlaidos Rekomendacijose nustatytų... 32. Ieškovė pirmosios instancijos teisme patyrė 868,86 Eur atstovavimo išlaidų... 33. Atmestus ieškinį visiškai, ieškovės sumokėtas žyminis mokestis už jį... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 320–331... 35. Šilutės rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 30 d. sprendimo dalį, kuria... 36. Ieškinio dalį dėl 2027,34 Eur priteisimo iš atsakovės L. B. atmesti.... 37. Priešieškinį tenkinti iš dalies.... 38. Priteisti iš ieškovės B. V. įmonės „Vilguoja“ atsakovei L. B. 4 052,72... 39. Kitą priešieškinio dalį atmesti.... 40. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 41. Priteisti iš ieškovės B. V. įmonės „Vilguoja“ atsakovei L. B. 107,15... 42. Iš atsakovės L. B. ieškovei B. V. įmonei „Vilguoja“ priteisti 547,38...