Byla A15.-328-922/2018
Dėl pažeidimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 415 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 417 straipsnio 8 dalyje, 424 straipsnio 4 dalyje ir 427 straipsnio 1 dalyje

1Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėja Loreta Janiulytė,

2sekretoriaujant Rasai Osinskienei, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui E. Š. ir institucijos, surašiusios administracinio nusižengimo protokolą atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje E. Š., gimusiam ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos piliečiui, lietuviui, nevedusiam, nedirbančiam, gyvenančiam ( - ), teistam už turtinius nusikaltimus (taip pat ir Lenkijoje), surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl pažeidimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 415 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 417 straipsnio 8 dalyje, 424 straipsnio 4 dalyje ir 427 straipsnio 1 dalyje.

3Teismas

Nustatė

4E. Š. 2018-02-28 d. 20 val. 12 min., Varėnos r., kelio Vilnius-Varėna-Gardinas 100,80 km vairavo transporto priemonę Audi 80, valstybinis Nr. ( - ), neįregistruotą (išregistruotą) nustatyta tvarka, neapdraustą privalomuoju draudimu, būdamas neblaivus, kai nustatytas 1,17 promilės girtumas, neturėdamas teisės vairuoti (jos neįgijęs), pasirinkdamas važiavimo greitį neatsižvelgė į važiavimo sąlygas, kelio būklę, meteorologines sąlygas, todėl automobilio nesuvaldė, nuvažiavo nuo kelio į kairę ir vertėsi. Įvykio metu sugadintas automobilis. Asmuo pakartotinai vairavo neblaivus, kai nepraėjo vieni metai nuo paskirtos nuobaudos įvykdymo. Šiais veiksmais E. Š. pažeidė Kelių eismo taisyklių 14, 127, 226 punktus.

5Teismo posėdyje E. Š. ir administracinio nusižengimo protokolą surašiusios institucijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio vietą, laiką bei datą pranešta tinkamai. Prašymų negauta.

6Teismas konstatuoja:

7pažeidėjo kaltė įrodyta.

8E. Š. padaryti administraciniai nusižengimai įrodyti byloje surinktais bei ištirtais įrodymais: jo 2018-03-08 rašytiniu paaiškinimu, kuriuo jis pripažįsta nusižengimus, 2018-02-28 jo apklausos protokolu; 2018-03-08 administracinio nusižengimo protokolu Nr. 55-ANR_P-1057-2018; Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūno Manto Danevičiaus 2018-02-28 tarnybiniu pranešimu dėl eismo įvykio; liudytojų A. A., E. K. apklausos protokolais; eismo įvykio vietos schema; sprendimu nušalinti nuo transporto priemonių vairavimo; priverstinio transporto priemonės nuvežimo aktu; transporto priemonės apžiūros protokolu; E. Š. administracinio sulaikymo protokolu; administracinių nusižengimų bei nuteistųjų registrų išrašais; kelių transporto priemonių bei vairuotojų registrų išrašais, iš kurių matyti, jog transporto priemonė Audi 80, valstybinis Nr. ( - ) registruota L. D., a. k. ( - ) vardu, E. Š. nėra ir nebuvo įgijęs teisės vairuoti.

9E. Š. veikos teisingai kvalifikuotos pagal ANK 415 straipsnio 1 ir 2 dalis, 417 straipsnio 8 dalį, 424 straipsnio 4 dalį ir 427 straipsnio 1 dalį, kadangi jis 2018-02-28 d. 20 val. 12 min., Varėnos r., kelio Vilnius-Varėna-Gardinas 100,80 km vairavo transporto priemonę Audi 80, valstybinis Nr. ( - ), neįregistruotą (išregistruotą) nustatyta tvarka, neapdraustą privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, būdamas neblaivus, kai nustatytas 1,17 promilės girtumas, neturėdamas teisės vairuoti (jos neįgijęs), pasirinkdamas važiavimo greitį neatsižvelgė į važiavimo sąlygas, kelio būklę, meteorologines sąlygas, todėl automobilio nesuvaldė, nuvažiavo nuo kelio į kairę ir vertėsi. Įvykio metu sugadintas automobilis. Neblaivus vairuodamas transporto priemonę šį pažeidimą padarė pakartotinai, 2017-09-12 būdamas baustas pagal ANK 424 straipsnio 4 dalį (už vairavimą neblaiviam, lengvame girtumo laipsnyje), kai nepraėjo vieni metai nuo paskirtos nuobaudos įvykdymo (nuobauda iki šiol nėra įvykdyta).

10Administracinė nuobauda – tai atsakomybės priemonė, skiriama administracinį nusižengimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, kad nepadarytų naujų nusižengimų. Skiriant nuobaudą, atsižvelgiama į padaryto nusižengimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad E. Š. ANK 415 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 424 straipsnio 4 dalyje numatytus pažeidimus padarė pakartotinai, t. y. nepraėjus vieniems metams nuo paskirtų nuobaudų įvykdymo (ANK 36 straipsnio 1 dalies 12 punktas, 40 straipsnis). Jo asmenybę apibūdina tai, kad jis nuolat nepaiso Kelių eismo taisyklių reikalavimo vairuoti transporto priemones tik turint tam teisę ir blaiviam (už šiuos pažeidimus baustas 2017-12-25, 2017-09-12, 2014-04-29, 2014-01-29, 2013-06-27, taip pat yra sukėlęs eismo įvykį, pasišalinęs iš eismo įvykio vietos, nepakluso policijos pareigūnų reikalavimui sustoti, paskirtų baudų nėra sumokėjęs, administracinį areštą už vieną iš pažeidimų yra atlikęs), įsigyja ir vairuoja transporto priemones neturėdamas teisės jas vairuoti. Jo atsakomybę lengvina aplinkybė, kad jis nuoširdžiai gailisi. Įvertinus visas bylos aplinkybes, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių reikšmingumą (ANK 34 straipsnio 2 dalis), pažeidėjui skirtina atitinkamo ANK straipsnio sankcijoje numatyta administracinė nuobauda – bauda, atitinkanti sankcijos vidurkį. Paskirtos baudos subendrintinos vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 38 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kai asmens vienu metu padaryta veika ar veikos užtraukia administracinę atsakomybę pagal kelis šio kodekso straipsnius ar straipsnio dalis <...>, galutinė nuobauda šiam asmeniui skiriama pagal sankciją, nustatytą už sunkesnįjį iš padarytų administracinių nusižengimų.

11Už ANK 427 straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti transporto priemonės konfiskavimą (ANK 427 straipsnio 3 dalis), už ANK 424 straipsnio 4 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas (ANK 424 straipsnio 5 dalis). Nors bylos duomenimis transporto priemonė Audi 80, valstybinis Nr. ( - ), kurią vairavo E. Š. yra registruota L. D., a. k. ( - ) vardu, tačiau teismas sprendžia, kad tikrasis savininkas yra būtent E. Š., kuris taip pat paaiškino, kad transporto priemonę yra įsigijęs. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja teismų praktiką (2010-11-09 nutartis 3K-3-448/2010, 2010-11-11 nutartis 3K-7-309/2010), kad nustatant transporto priemonės savininką galimybė remtis Transporto priemonių registro duomenimis yra ribota, registro duomenys nesukuria nepaneigiamos nuosavybės teisės prezumpcijos ir nekliudo atsakovui įrodinėti nuosavybės teisių perleidimą kitam asmeniui, t. y. paneigti registro duomenis. Teismas, atsižvelgdamas į minimą teismų praktiką bei konkrečias nagrinėjamos bylos aplinkybes, į gan įprastą kai kurių asmenų požiūrį ignoruoti transporto priemonės perregistravimo procedūras, L. D. nelaiko transporto priemonės Audi 80, valstybinis Nr. ( - ) savininku, atitinkamai nėra būtinybės šiam asmeniui pranešti apie nagrinėjamos bylos teismo posėdžio datą, laiką ir vietą, tam, kad būtų išspręstas transporto priemonės konfiskavimo klausimas. Be to, kaip matyti iš Kelių transporto priemonių registro, L. D. yra pranešęs apie transporto priemonės perdavimą naujam savininkui E. Š., t. y. atlikęs visus nuo jo valios priklausančius veiksmus, kai E. Š. po transporto priemonės įsigijimo nesiėmė perregistravimo veiksmų.

12Teismas, atsižvelgdamas į aplinkybę, kad E. Š. sistemingai nepaiso Kelių eismo taisyklių reikalavimų nevairuoti neblaiviam ir tik turint tam teisę, jam skiriamos baudos poveikio nedaro, esant įstatyme numatytam pagrindui, privalomai konfiskuoja transporto priemonę Audi 80, valstybinis Nr. ( - ), kaip administracinių nusižengimų priemonę (ANK 29 straipsnio 2 dalis). Konfiskuojant transporto priemonę, ANK 29 straipsnio 4 dalies nuostatos netaikomos, nes kaip jau minėta, konfiskuojama transporto priemonė laikoma kaip priklausanti pačiam pažeidėjui.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 415 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 417 straipsnio 8 dalimi, 424 straipsnio 4 dalimi, 427 straipsnio 1 dalimi, 572 straipsnio 1 dalimi, 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 636 straipsniu, 646 straipsniu, 675 - 676 straipsniais teismas

Nutarė

14pripažinti E. Š., asmens kodas ( - ) padarius administracinį nusižengimą, numatytą ANK 415 straipsnio 1 dalyje (už draudimo neturėjimą) ir skirti jam administracinę nuobaudą – 75,00 EUR baudą.

15Pripažinti E. Š., asmens kodas ( - ) padarius administracinį nusižengimą, numatytą ANK 415 straipsnio 2 dalyje (už išregistruotos transporto priemonės vairavimą) ir skirti jam administracinę nuobaudą – 35,00 EUR baudą.

16Pripažinti E. Š., asmens kodas ( - ) padarius administracinį nusižengimą, numatytą ANK 417 straipsnio 8 dalyje (už sukeltą eismo įvykį) ir skirti jam administracinę nuobaudą – 11,00 EUR baudą.

17Pripažinti E. Š., asmens kodas ( - ) padarius administracinį nusižengimą, numatytą ANK 424 straipsnio 4 dalyje (už vairavimą neturint tam teisės ir neblaiviam) ir skirti jam administracinę nuobaudą – 1300,00 EUR baudą su transporto priemonės Audi 80, valstybinis Nr. ( - ), kėbulo numeris (VIN) ( - ) konfiskavimu.

18Pripažinti E. Š., asmens kodas ( - ) padarius administracinį nusižengimą, numatytą ANK 427 straipsnio 1 dalyje (už pakartotinį transporto priemonės vairavimą neblaiviam) ir skirti jam administracinę nuobaudą – 1600,00 EUR baudą su transporto priemonės Audi 80, valstybinis Nr. ( - ), kėbulo numeris (VIN) ( - ) konfiskavimu.

19Skirti E. Š. už ANK 415 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 417 straipsnio 8 dalyje, 424 straipsnio 4 dalyje ir 427 straipsnio 1 dalyje numatytus administracinius nusižengimus subendrintą galutinę administracinę nuobaudą – 1600,00 EUR (vieno tūkstančio šešių šimtų eurų) baudą su transporto priemonės Audi 80, valstybinis Nr. ( - ), kėbulo numeris (VIN) ( - ) konfiskavimu.

20Išaiškinti administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui, kad baudą privaloma sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus šį nutarimą – ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos.

21Bauda mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas- 1001. Mokėjimo nurodymo paskirtyje būtina nurodyti pažeidimo identifikacinį kodą (ROIK 18078957182).

22Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

Sąskaitos Nr.Banko kodasBanko pavadinimas
( - )72900AB „Citadele“ bankas
( - )70440AB SEB bankas
( - )71800AB Šiaulių bankas
( - )74000Danske Bank A/S Lietuvos filialas
( - )73000„Swedbank“, AB
( - )72300UAB Medicinos bankas

23Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos, bauda bus išieškoma priverstinai (ANK 676 straipsnio 1 dalis).

24Išaiškinti, kad vadovaujantis ANK 675 straipsnio 3 dalimi, po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

25Nutarimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per 20 dienų nuo nutarimo administracinio nusižengimo byloje nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos, skundą paduodant Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėja Loreta Janiulytė,... 2. sekretoriaujant Rasai Osinskienei, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn... 3. Teismas... 4. E. Š. 2018-02-28 d. 20 val. 12 min., Varėnos r., kelio... 5. Teismo posėdyje E. Š. ir... 6. Teismas konstatuoja:... 7. pažeidėjo kaltė įrodyta.... 8. E. Š. padaryti administraciniai nusižengimai įrodyti... 9. E. Š. veikos teisingai kvalifikuotos pagal ANK 415... 10. Administracinė nuobauda – tai atsakomybės priemonė, skiriama... 11. Už ANK 427 straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą... 12. Teismas, atsižvelgdamas į aplinkybę, kad E. Š.... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 415... 14. pripažinti E. Š., asmens kodas (... 15. Pripažinti E. Š., asmens kodas (... 16. Pripažinti E. Š., asmens kodas (... 17. Pripažinti E. Š., asmens kodas (... 18. Pripažinti E. Š., asmens kodas 19. Skirti E. Š. už ANK 415 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 417... 20. Išaiškinti administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui, kad baudą... 21. Bauda mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos... 22. Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamosios... 23. Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos, bauda bus išieškoma... 24. Išaiškinti, kad vadovaujantis ANK 675 straipsnio 3 dalimi, po nutarimo... 25. Nutarimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui...